wpu.nu

Uppslag:L846-07-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-07-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-20 00:00
Avslutat


Den aktuella kvällen hade en kamrat till  Peter  Olofsson kommit till biografen.

Kamraten,  Jonas  Wängestam (hörd L846-08) hade sett filmen "Gå och Se".

Olofsson har idag svårt att komma ihåg vilken föreställning Wängestam såg men tror att det var den första föreställningen för han hade sedan suttit och pratat med Wängestam i rummet bakom biljettkassan och han vill minnas att det var under ganska lång tid.

Olofsson kan inte påminna sig att han skulle ha ringt någon person under kvällen. Att ringa från det aktuella rummet är i och för sig inget ovanligt utan förekommer regelbundet. Han har dock för sig att han tillfrågades detta vid det tidigare förhöret och att han då kunde lämna svar beträffande ev telefonsamtal.

Olofsson minns inte heller något om eventuella telefonsamtal avseende arbetskamraterna.

Man kan också ringa från ett rum innanför maskinrum ett. Men man måste då trycka ner en knapp inne på det kontor där Olofsson satt.

Olofsson hade idag inget minne av att han skulle ha lagt märke till någon person utöver tidigare beskrivningar.

Han ändrar sig dock och uppger att han minns en man i 60-70 årsåldern som kommit i sällskap med några andra personer och han hade burit en ryggsäck. I övrigt var det inget märkligt med mannen.

Olofsson hade lämnat biografen tillsammans med Wängestam.

Dom hade gått Sveavägen på västra gångbanan till Kungsgatan. Olofsson hade inte reagerat för något speciellt när han passerat mordplatsen men hans kamrat hade registrerat polisbilar.

Pol-1987-02-20 L846-07-A Förhör-Peter-Olofsson-vaktmästare-Grand.pdf

Pol-1987-02-20 L846-07-A Förhör-Peter-Olofsson-vaktmästare-Grand.pdf

Den aktuella kvällen hade en kamrat till  Peter  Olofsson kommit till biografen.

Kamraten,  Jonas  Wängestam (hörd L846-08) hade sett filmen "Gå och Se".

Olofsson har idag svårt att komma ihåg vilken föreställning Wängestam såg men tror att det var den första föreställningen för han hade sedan suttit och pratat med Wängestam i rummet bakom biljettkassan och han vill minnas att det var under ganska lång tid.

Olofsson kan inte påminna sig att han skulle ha ringt någon person under kvällen. Att ringa från det aktuella rummet är i och för sig inget ovanligt utan förekommer regelbundet. Han har dock för sig att han tillfrågades detta vid det tidigare förhöret och att han då kunde lämna svar beträffande ev telefonsamtal.

Olofsson minns inte heller något om eventuella telefonsamtal avseende arbetskamraterna.

Man kan också ringa från ett rum innanför maskinrum ett. Men man måste då trycka ner en knapp inne på det kontor där Olofsson satt.

Olofsson hade idag inget minne av att han skulle ha lagt märke till någon person utöver tidigare beskrivningar.

Han ändrar sig dock och uppger att han minns en man i 60-70 årsåldern som kommit i sällskap med några andra personer och han hade burit en ryggsäck. I övrigt var det inget märkligt med mannen.

Olofsson hade lämnat biografen tillsammans med Wängestam.

Dom hade gått Sveavägen på västra gångbanan till Kungsgatan. Olofsson hade inte reagerat för något speciellt när han passerat mordplatsen men hans kamrat hade registrerat polisbilar.