wpu.nu

Uppslag:L846-03-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-03-B
Registrerat
1996-03-12
Ad acta
1992-08-18
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-11 00:00
Avslutat


Rikskriminalpolisen Utredningsenheten Krinsp Egon Berger

Utredningsanteckningar:

1.846

L 846-3-B

Kompletterande utredning har företagits i rubr. ärende sedan fråga uppkommit om vilka handlingar ( biljetter m m ) som kan finnas kvar efter redovisningen för den 28.2.1986.

har den 29.2.1996 efter kontroll redovisat en kopia av biljettredovisningen för den aktuella kvällen.

Den del av biljetterna som rivs av och sparas av vaktmästarna finns inte kvar eftersom de bara arkiveras några år. Redovisningen finns däremot.

har uppgivit att bokföringen skall tolkas så att aktuell föreställning har setts av 206 personer varav 4 uppvisat fribiljetter.

En kopia av biljettredovisningen bifogas.

Egon Berger Krinsp.

12-96 Had

Pol-1987-02-11 L846-03-B Förteckning-filmföreställningar-Grandsida 3.pdf

Pol-1987-02-11 L846-03-B Förteckning-filmföreställningar-Grandsida 3.pdf

Rikskriminalpolisen Utredningsenheten Krinsp Egon Berger

Utredningsanteckningar:

1.846

L 846-3-B

Kompletterande utredning har företagits i rubr. ärende sedan fråga uppkommit om vilka handlingar ( biljetter m m ) som kan finnas kvar efter redovisningen för den 28.2.1986.

har den 29.2.1996 efter kontroll redovisat en kopia av biljettredovisningen för den aktuella kvällen.

Den del av biljetterna som rivs av och sparas av vaktmästarna finns inte kvar eftersom de bara arkiveras några år. Redovisningen finns däremot.

har uppgivit att bokföringen skall tolkas så att aktuell föreställning har setts av 206 personer varav 4 uppvisat fribiljetter.

En kopia av biljettredovisningen bifogas.

Egon Berger Krinsp.

12-96 Had