wpu.nu

Uppslag:L846-05-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-05-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Visning av EAP-fotosammanställning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-07-24 11:00
Avslutat


Uppföljning till L846-05

Fredricius uppgav att han tänkt mycket på det inträffade.

Han var fortfarande säker på att den kvinna han såg foajén vid 21:55 -tiden är mycket välliknande Kerstin Tegin-Gaddy.

Han var den aktuella kvällen jäktad pga att han hade mycket och göra innan redovisningen var klar och hans tåg till Uppsala gick 22:05 .

När han "flängde runt som en apa i en bur tänkte han samtidigt att betraktare måste tycka att han såg lustig ut, varför han tittade ut foajén för att se efter om någon iakttog honom. Det var då han såg kvinnan som log tillbaka.

Under de 10-15 minuter som han arbetade inne i kassakuren tittade han mot henne vid flera tillfällen.

Senare passerade han henne när han skulle lämna lokalen. Kvinnan log då åter mot honom.

Han anser att han fick ett bra intryck över hur hon såg ut.

Han fick ta del av ett foto i en EAP-fotosammanställning där Kerstin Tegin-Gaddy har nr 23.

Han vidhöll likheten och uppgav att det är mycket troligt att det kan vara samma kvinna.

Fredricius uppgav vidare att på biografen har det varit en man anställd vid namn Lars-Göran Eriksson.

Denne ordnade arbete åt tidigare kamrater, varav den ene finns kvar, Bertil Lantz. De två har efter det att Eriksson slutat haft kontinuerlig kontakt.

Eriksson var enligt egen utsago BSS:are.

Han hade en del underliga kamrater. "sådana som i direktkonfrontation för att med våld visa sina åsikter",

Pol-1986-07-24 1100 L846-05-B Göran Fredricius.pdf

Pol-1986-07-24 1100 L846-05-B Göran Fredricius.pdf

Uppföljning till L846-05

Fredricius uppgav att han tänkt mycket på det inträffade.

Han var fortfarande säker på att den kvinna han såg foajén vid 21:55 -tiden är mycket välliknande Kerstin Tegin-Gaddy.

Han var den aktuella kvällen jäktad pga att han hade mycket och göra innan redovisningen var klar och hans tåg till Uppsala gick 22:05 .

När han "flängde runt som en apa i en bur tänkte han samtidigt att betraktare måste tycka att han såg lustig ut, varför han tittade ut foajén för att se efter om någon iakttog honom. Det var då han såg kvinnan som log tillbaka.

Under de 10-15 minuter som han arbetade inne i kassakuren tittade han mot henne vid flera tillfällen.

Senare passerade han henne när han skulle lämna lokalen. Kvinnan log då åter mot honom.

Han anser att han fick ett bra intryck över hur hon såg ut.

Han fick ta del av ett foto i en EAP-fotosammanställning där Kerstin Tegin-Gaddy har nr 23.

Han vidhöll likheten och uppgav att det är mycket troligt att det kan vara samma kvinna.

Fredricius uppgav vidare att på biografen har det varit en man anställd vid namn Lars-Göran Eriksson.

Denne ordnade arbete åt tidigare kamrater, varav den ene finns kvar, Bertil Lantz. De två har efter det att Eriksson slutat haft kontinuerlig kontakt.

Eriksson var enligt egen utsago BSS:are.

Han hade en del underliga kamrater. "sådana som i direktkonfrontation för att med våld visa sina åsikter",

emedan Eriksson är den typen som håller sig i bakgrunden.

Han har sagt till Fredricius vid något tillfälle att han har skickat sina kompisar på något "objekt" emedan han stått i bakgrund och sett på.

Personalen på biografen brukar sysselsätta sig med att ringa runt till kompisar under tiden filmerna går inne i salongerna.

Det är vid sådana tillfällen som enligt Fredricius uppfattning kontakt har hållits mellan Lantz och Eriksson. Om så har skett den aktuella kvällen vet ej Fredricius.

Det finns en utgående linje i personalrummet med en anknytning uppe i 1:ans maskinrum och en linje i kassakuren.

Lantz beskrives som att vara en lugn och trevlig grabb men lite väl fixerad på militära företeelser och han är super pro-amerikanskt inställd. Han är tydligen i kontakt även med Erikssons likasinnade. Lantz är med i FBU.

Fredricius har tidigare beskrivit en kraftig utländsk man som trängt sig före i kön. Han ombads förklara vad som gjorde att han trodde att mannen var utländsk.

Fredricius har grundat detta på utseendet på mannen och mannens brytning när han urskuldade sig med att han stått i kön, strax innan han backade tillbaka från kassan med ett leende.

Det märkliga enligt Fredricius var att mannen ej återkom i kön men väl senare för att återlösa en biljett som Fredricius ej kan påminna sig ha sålt till honom. Biljetten avsåg salong nr 4. Han fick återlösa den, varefter Fredricius ej såg till honom.

Fredricius uppgav på särskild fråga att biljetterna till de olika salongerna har olika färger. Han har svårt att avgöra om någon kommer för sent till en föreställning när flera föreställningar startar inom tidsram på 30 minuter när.

Pol-1986-07-24 1100 L846-05-B Göran Fredricius.pdf

Pol-1986-07-24 1100 L846-05-B Göran Fredricius.pdf

emedan Eriksson är den typen som håller sig i bakgrunden.

Han har sagt till Fredricius vid något tillfälle att han har skickat sina kompisar på något "objekt" emedan han stått i bakgrund och sett på.

Personalen på biografen brukar sysselsätta sig med att ringa runt till kompisar under tiden filmerna går inne i salongerna.

Det är vid sådana tillfällen som enligt Fredricius uppfattning kontakt har hållits mellan Lantz och Eriksson. Om så har skett den aktuella kvällen vet ej Fredricius.

Det finns en utgående linje i personalrummet med en anknytning uppe i 1:ans maskinrum och en linje i kassakuren.

Lantz beskrives som att vara en lugn och trevlig grabb men lite väl fixerad på militära företeelser och han är super pro-amerikanskt inställd. Han är tydligen i kontakt även med Erikssons likasinnade. Lantz är med i FBU.

Fredricius har tidigare beskrivit en kraftig utländsk man som trängt sig före i kön. Han ombads förklara vad som gjorde att han trodde att mannen var utländsk.

Fredricius har grundat detta på utseendet på mannen och mannens brytning när han urskuldade sig med att han stått i kön, strax innan han backade tillbaka från kassan med ett leende.

Det märkliga enligt Fredricius var att mannen ej återkom i kön men väl senare för att återlösa en biljett som Fredricius ej kan påminna sig ha sålt till honom. Biljetten avsåg salong nr 4. Han fick återlösa den, varefter Fredricius ej såg till honom.

Fredricius uppgav på särskild fråga att biljetterna till de olika salongerna har olika färger. Han har svårt att avgöra om någon kommer för sent till en föreställning när flera föreställningar startar inom tidsram på 30 minuter när.