wpu.nu

Uppslag:L846-05-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-05-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Identifiering av kvinna i Grands foajé 1986-02-28 21:55
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-21 15:50
Avslutat


Han vill berätta följande. Han har tidigare blivit hörd av polisen i samband med mordet på Palme, men detta har han inte tidigare berättat.

Han lämnade biografen klockan 21:55 mordkvällen, och i foajén står då en kvinna precis innanför dörrarna. Han tänkte inte så mycket på det då för det brukar ofta stå folk där.

Men han kommer i alla fall ihåg att han tittade på kvinnan som allra hastigast innan han gick ut. Och när han nu denna vecka läste Expressen för 1986-03-13 så har dom en bild på en kvinna som skall vara en av ledarna i EAP.

Så här efteråt så tycker han att det var den kvinnan som stod i foajén på Grand klockan 21:55 , mordkvällen, när han gick hem.

Pol-1986-03-21 L846-05-A Göran Fredricius.pdf

Pol-1986-03-21 L846-05-A Göran Fredricius.pdf

Han vill berätta följande. Han har tidigare blivit hörd av polisen i samband med mordet på Palme, men detta har han inte tidigare berättat.

Han lämnade biografen klockan 21:55 mordkvällen, och i foajén står då en kvinna precis innanför dörrarna. Han tänkte inte så mycket på det då för det brukar ofta stå folk där.

Men han kommer i alla fall ihåg att han tittade på kvinnan som allra hastigast innan han gick ut. Och när han nu denna vecka läste Expressen för 1986-03-13 så har dom en bild på en kvinna som skall vara en av ledarna i EAP.

Så här efteråt så tycker han att det var den kvinnan som stod i foajén på Grand klockan 21:55 , mordkvällen, när han gick hem.