wpu.nu

Uppslag:L846-05-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
846-05-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Platser: Grands foajéUppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Fotovisning för identifikation av två biobesökare. Ingen säker positiv identifiering.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-12-03 14:25
Avslutat
1986-12-03 14:45


Protokoll fört vid förhör hållet i samband med fotokonfrontation med  Göran Fredricius  född -

Förhöret hållet på kriminalavdelningen, Våldsroteln onsdagen 1986-12-03 14:25 .

Förhörsledare krinsp Paul Johansson.

Närvarande chefsåklagare Solveig Riberdahl. Förhörsvittne krinsp Lars Hamrén.

Innan förhöret är  Göran Fredricius  underrättad om att konfrontationen avser ett eventuellt igenkännande av den man som han iakttagit inne i  biografen Grands foajé  1986-02-28 .

 Göran Fredricius  har vid tidigare förhör beskrivit mannen i fråga.


F = Förhörsledaren

G =  Göran Fredricius 


F: Ja nu har du tittat igenom fotografierna, det är en sak som vi måste klara upp innan vi kanske går in på fotografierna.

Det är att när man läser förhören med dig så har du beskrivit två olika personer som jag ser det.Det är de två män som du har iakttagit?

G: Ja.


F: Har du, när du har gått igenom det här montaget, har du gjort några iakttagelser som skulle kunna passa in på båda männen?

G: ....... den här mannen som .......


F: Vill du ta honom först?

G:Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

Protokoll fört vid förhör hållet i samband med fotokonfrontation med  Göran Fredricius  född -

Förhöret hållet på kriminalavdelningen, Våldsroteln onsdagen 1986-12-03 14:25 .

Förhörsledare krinsp Paul Johansson.

Närvarande chefsåklagare Solveig Riberdahl. Förhörsvittne krinsp Lars Hamrén.

Innan förhöret är  Göran Fredricius  underrättad om att konfrontationen avser ett eventuellt igenkännande av den man som han iakttagit inne i  biografen Grands foajé  1986-02-28 .

 Göran Fredricius  har vid tidigare förhör beskrivit mannen i fråga.


F = Förhörsledaren

G =  Göran Fredricius 


F: Ja nu har du tittat igenom fotografierna, det är en sak som vi måste klara upp innan vi kanske går in på fotografierna.

Det är att när man läser förhören med dig så har du beskrivit två olika personer som jag ser det.Det är de två män som du har iakttagit?

G: Ja.


F: Har du, när du har gått igenom det här montaget, har du gjort några iakttagelser som skulle kunna passa in på båda männen?

G: ....... den här mannen som .......


F: Vill du ta honom först?

G:G:
F: Då menar du den mannen

G: ja.


F: Ta dem då i tur och ordning.

G: Ja, jag läser upp alla nummer.


F: Ja vi kan ta varje foto för sig, och säga vad det är du tycker dig känna igen.

G: Inget av de här korten motsvarar exakt min minnesbild. Jag har också påpekat att

Det är nummer 6, och nummer 11.


F: Nummer 6, vad är det där du tycker dig känna igen?

G:F: Om du håller dig till själva bilden här, vad är det i bilden som du tycker passar överens?

G::Det regelbundna,Sen har vi nummer 32, som också skulle kunna stämma med det regelbundna ansiktet. 36 eventuellt.


F: Är det något speciellt på 36 som kan stämma, eller är det helhetsintrycket?

G: Ja ungefär håret och så vidare.


F: Det är håret?

G: I huvudsak ja. Jag har för mig att
41, jag går efter det regelbundna som du märker.


. 46,

Han hade mera hår så att säga, fortfarande samma sak, att jag minns

Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

G:
F: Då menar du den mannen

G: ja.


F: Ta dem då i tur och ordning.

G: Ja, jag läser upp alla nummer.


F: Ja vi kan ta varje foto för sig, och säga vad det är du tycker dig känna igen.

G: Inget av de här korten motsvarar exakt min minnesbild. Jag har också påpekat att

Det är nummer 6, och nummer 11.


F: Nummer 6, vad är det där du tycker dig känna igen?

G:F: Om du håller dig till själva bilden här, vad är det i bilden som du tycker passar överens?

G::Det regelbundna,Sen har vi nummer 32, som också skulle kunna stämma med det regelbundna ansiktet. 36 eventuellt.


F: Är det något speciellt på 36 som kan stämma, eller är det helhetsintrycket?

G: Ja ungefär håret och så vidare.


F: Det är håret?

G: I huvudsak ja. Jag har för mig att
41, jag går efter det regelbundna som du märker.


. 46,

Han hade mera hår så att säga, fortfarande samma sak, att jag minns

G: inteVar var jag, 41, 46.


F: 46 hade du tittat på.

G: 94, det verkar inte vara ett kort, det verkar teckning.


F: Det är ett kort fast det är fotostatkopia.

G: Där tycker jag ......... men i övrigt skulle man kunna tänka sig något där.
105, är jag tveksam om.


110 ...... ganska likt så att säga.


F: Är det någon av de här personerna, eller bilderna som du har visat på, som du tycker är mer lik än de övriga?

G: 6:an är inte särskilt lik tycker jag. 11:an skulle kunna vara ganska lik.

15 tycker jag


Jag får nog sätta plus för det också, det är någonting med det som...

32 där
F: Det är 32:an du menar?

G: Ja,


F: Det var honom du hade fått sett på bild...

G: Ja ........


F:

G: 36:an ....... nej jag tycker inte...


F: Inte 36:an.

G:
Jag får nog sätta plus för 41:an,

46....


- - - sidobyte av kassetten - - -

Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

G: inteVar var jag, 41, 46.


F: 46 hade du tittat på.

G: 94, det verkar inte vara ett kort, det verkar teckning.


F: Det är ett kort fast det är fotostatkopia.

G: Där tycker jag ......... men i övrigt skulle man kunna tänka sig något där.
105, är jag tveksam om.


110 ...... ganska likt så att säga.


F: Är det någon av de här personerna, eller bilderna som du har visat på, som du tycker är mer lik än de övriga?

G: 6:an är inte särskilt lik tycker jag. 11:an skulle kunna vara ganska lik.

15 tycker jag


Jag får nog sätta plus för det också, det är någonting med det som...

32 där
F: Det är 32:an du menar?

G: Ja,


F: Det var honom du hade fått sett på bild...

G: Ja ........


F:

G: 36:an ....... nej jag tycker inte...


F: Inte 36:an.

G:
Jag får nog sätta plus för 41:an,

46....


- - - sidobyte av kassetten - - -

F: Varsågod och fortsätt.

G:

.
94, jag sätter ett minus där, inte så mycket. 105 heller inte så mycket. 110 ganska mycket.

F: Då har vi gjort plus för nummer 11, 15, 41, 46 och 110. Har åklagaren några frågor?

Solveig Riberdahl: Nej tack.

F: Har du något själv som du vill tillägga?

G: Nej det har jag inte.


F: Då avslutas förhöret klockan 14:45 .


Stockholm som ovan


Paul Johansson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


(Namnteckning)
Ulla Persson

Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

Pol-1986-03-12 L846-05-C Förhör-Göran-Fredricius.pdf

F: Varsågod och fortsätt.

G:

.
94, jag sätter ett minus där, inte så mycket. 105 heller inte så mycket. 110 ganska mycket.

F: Då har vi gjort plus för nummer 11, 15, 41, 46 och 110. Har åklagaren några frågor?

Solveig Riberdahl: Nej tack.

F: Har du något själv som du vill tillägga?

G: Nej det har jag inte.


F: Då avslutas förhöret klockan 14:45 .


Stockholm som ovan


Paul Johansson
krinsp


I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


(Namnteckning)
Ulla Persson