wpu.nu

Tottis1

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
[[Avsnitt:HB

Det finns inget registrerat i wpu på Tottis1The query description has an empty condition.

Bilder

|HB

Det finns inget registrerat i wpu på Tottis1The query description has an empty condition.

Bilder

]]
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

SPÅR - TEORIER

Sydafrikansk inblandning i mordet
Avsnitt:HB

Uppdaterad: 2022-01-24 08:05


Allmänt

Organisationsstruktur för Sydafrikas säkerhet- underrättelseorganisationer 1985.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Civil_Cooperation_Bureau#/media/File%3AThe_Assassins's_Web.png


Fyll på här

Relaterar:

Craig Williamson; Eugene de Kock; Nigel Barnett PKK; KGB; CIA; COIN; CGÖ

Förekommer i wpu

 
AWB
Abdul Minty
Anders Leopold
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/5
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/6
Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/8
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/10
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/11
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/129
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/19
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/204
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/229
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/230
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/231
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 1 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/232
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/156
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/175
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/177
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/178
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/179
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/180
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/182
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/183
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/184
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/186
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/187
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/188
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/189
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/190
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/191
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/192
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/193
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/194
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/195
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/196
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/198
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/199
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/200
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/201
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/202
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/203
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/204
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/205
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/206
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/208
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/209
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/210
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/211
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/263
Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/28
… ytterligare resultat

I utredningen

I utredningen

Namn som förekommer i FUP: - Heine Hüman, . Uppslag:xxxx

Spår/teorier

Den sydafrikanska apartheidregimen skall ha använts sig av inhemska eller internationella torpeder för att göra sig av med Olof Palme som var den politiska ledare som internationellt uttryckte starkast sympatier med den sydafrikanska befrielserörelsen ANC mot den ledande apartheidregimen.

Flera andra aktörer har också pekats ut att med Sydafrikanska kontakter varit inblandade i mordet, såsom CIA, KGB mfl.

Enligt Lisbet Palme var Sydafrikansk inblandning i mordet en möjlighet. Palmes engagemang i ANC kan ha uppfattats som ett hot av regimen menade hon.

Mari Sandström som jobbat vid FNs flyktingkommission, sade till Expressen att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att mordet planerades av tre sydafrikaner i samarbetet med en tysk vid namn Franz Esser Hon hade också fått veta att mordet var direkt relaterat till morden på ANC tjänstemännen Griffiths och Victoria Mxenge. Sandström skall också ha tipsat polisen om att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att det var sydafrikanske agenten Craig Williamson som organiserade mordet.

Samma tips gavs av en informatör till Svenska Dagbladet att Palmes mördare tre män ur det sydafrikanska poliskommandot COIN. En västtysk med kriminellt förflutet ordnade de praktiska detaljerna, bl.a. en campingbil för transporter.

Frilansfilmaren Boris Ersson skall ha lämnat en detaljerad skriftlig rapport till Palmeutredningen med namn på de sydafrikaner som legat bakom och utfört mordet.

Det har även föreslagits att det var Sydafrika som låg bakom sprängningen av Pan Am Flight 103 över Lockerbie för att komma åt Bernt Carlsson som var medarbetare till Palme och nyutnämnd FN ansvarig för Namibia.

Enligt säkerhetsofficeren Eugene de Kock som skall ha varit befälhavare för "Koevoet", var det Williamson som låg bakom mordet på Palme. Två andra underrättelseofficerare, Dirk Coutzee och Peter Casselton stödde de Kock i hans anklagelser och pekade ut fler inblandade,  James Anthony White (som skall ha hållit i vapnet) och svenske Bertil Wedin som skulle vara inblandad på den svenska sidan av operationen.

Williamson och White ska vid tiden för mordet vara anställda vid ett företag som heter Longreach. Uppgifterna om White skall ha kommit ifrån Rian Stander fd. anställd vid Longreach [Gunnar Wall].
Enligt Brian Davies ska Williamson och White vara inblandade i mordet men mördaren ska komma ifrån PKK Denne ska ha rekryterats av en CIA agent som var god vän till Williamson [Gunnar Wall].

Även Lars Borgnäs har föreslagit att Williamson kan ha samarbetat med svenska högerextremister och poliser. Gerry Gable chefredaktör för Searchlight, har föreslagit samma sak [Gunnar Wall].

Enligt EIR skulle uppdraget att mörda Palme ha kommit från "Club of the Isles". Och de Kock skall i sin tur ha fått sina uppgifter från Phillip Powell.

Robert "Bob" Wilson. Karl Gunnar Bäck fick några dagar efter mordet besök av en engelsk underättelseman som bl.a. nämnde att sydafrikanska intressen, några svenska affärsmän och några poliser skulle vara inblandade i mordet. Samordnare skulle vara Bob Wilson som då ledde företaget A E Services i London [Lars Krantz]. A E Services pekas även ut i samband med mordet på Rajiv Gandhi.

AWB, Sydafrikansk motståndsrörelse och högextrem grupp som också nämnts som misstänkta för MOP.

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
28 feb 1986 Rubrik/Länk Medie
25 feb 2014 "Jag har inte tillfrågats" (Bertil Wedin - 2.21min) Aftonbladet

tv.aftonbladet.se

21 feb 2016 Nya Palmespåret: Spionen ”Bengt” Aftonbladet

John Granlund

24 feb 2014 Här är succéförfattarens hemliga mordtips (Stieg Larsson

https://www.svd.se/har-ar-succeforfattarens-hemliga-mordtips

Svenska Dagbladet

Ola Billger

13 apr 2015 Spionchefen: Eugene de Kock var i Sverige vid mordet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5VoVdO/spionchefen-eugene-de-kock-var-i-sverige-vid-mordet
OBS! DEMENTERAT. BILDEN FÖRESTÄLLER EJ EdK

Aftonbladet

John Granlund

10 jun 2020 Olaf Palme Assassination: The SA connection

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-10-olaf-palme-assassination-the-sa-connection/

Dailymaverick.co.za

Terry Bell

2 mar 2010 Nygammalt Sydafrikaspår

https://www.hn.se/n%C3%B6je/kr%C3%B6nikor/kulturkr%C3%B6nikan-nygammalt-sydafrikasp%C3%A5r-1.3346768

Hallands Nyheter

Martin Erlandsson

05 nov 2018 Kollade hans bankfack – efter mystiskt mejl

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRvBVp/kollade-hans-bankfack--efter-mystiskt-mejl

Aftonbladet

Niclas Vent

Bilder

Litteratur