wpu.nu

Saknade uppslag test

Från wpu.nu

Lista över saknade uppslag

Uppslag saknas mellan G7-00 och G7-13-A===


Närmast före:

G7-00 (Liggarsida)
Reg: 2013-08-15
AA: saknas
JI   ,E486 finns på G7
E486 finns på

Närmast efter:

G7-13-A (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-03-26 Beslagsprotokoll beslutUppslag saknas mellan D9-01 och D9-19===


Närmast före:

D9-01 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-12
AA: saknasNärmast efter:

D9-19 (Liggarsida)
Reg: 1993-03-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E13-01 och E13-01-B===


Närmast före:

E13-01 (Liggarsida)
Reg: 2017-11-28
AA: saknas
1986-03-10  


Närmast efter:

E13-01-B (Liggarsida)
Reg: 2017-11-28
AA: saknas
1987-03-09
1987-02-28 Vallning av Fauzzi på årsdagen av mordet.


Uppslag saknas mellan L14-00 och L14-00-I===


Närmast före:

L14-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-21
AA: saknas

SPC 890518,F1 A1-14,A13732

Närmast efter:

L14-00-I (Liggarsida)
Reg: 1993-08-04
AA: saknas
FOTOKOLLAGE-A1646-4
SPC 890518 F1 A1-14 A13732


Uppslag saknas mellan L14-00-I och L14-00-K===


Närmast före:

L14-00-I (Liggarsida)
Reg: 1993-08-04
AA: saknas
FOTOKOLLAGE-A1646-4
SPC 890518 F1 A1-14 A13732

Närmast efter:

L14-00-K (Liggarsida)
Reg: 1989-03-14
AA: saknas

,SPC 890518, F1 A1-14,A13732


Uppslag saknas mellan L14-00-K och L14-05-B===


Närmast före:

L14-00-K (Liggarsida)
Reg: 1989-03-14
AA: saknas

,SPC 890518, F1 A1-14,A13732

Närmast efter:

L14-05-B (Liggarsida)
Reg: 1993-03-05
AA: saknas

  SPC 890518,F1 A1-14,A13732


Uppslag saknas mellan L14-05-B och L14-07===


Närmast före:

L14-05-B (Liggarsida)
Reg: 1993-03-05
AA: saknas

  SPC 890518,F1 A1-14,A13732

Närmast efter:

L14-07 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-12
AA: saknas

  ,SPC 890518, F1 A1-14,A13732


Uppslag saknas mellan E15-00-A och E15-00-H===


Närmast före:

E15-00-A (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknasNärmast efter:

E15-00-H (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E15-01 och E15-01-B===


Närmast före:

E15-01 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-10
AA: saknasNärmast efter:

E15-01-B (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

Fotokonfrontation_ med Yvonne Neiminen om Stig Engström


Uppslag saknas mellan E15-01-C och E15-01-E===


Närmast före:

E15-01-C (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

Fotokonfrontation_nr9_Yvonne_Nieminen

Närmast efter:

E15-01-E (Liggarsida)
Reg: 1989-01-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E15-01-H och E15-02-D===


Närmast före:

E15-01-H (Liggarsida)
Reg: 2018-04-27
AA: saknas
2018-03-22 Forhor med angående uppgifter nyutgvna bok.


Närmast efter:

E15-02-D (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E15-02-D och E15-04-A===


Närmast före:

E15-02-D (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknasNärmast efter:

E15-04-A (Liggarsida)
Reg: 1994-11-24
AA: saknas
DHR 401-94Uppslag saknas mellan E15-04-A och E15-06===


Närmast före:

E15-04-A (Liggarsida)
Reg: 1994-11-24
AA: saknas
DHR 401-94


Närmast efter:

E15-06 (Liggarsida)
Reg: 1991-10-01
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E17-00 och E17-04-C===


Närmast före:

E17-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas
reed


Närmast efter:

E17-04-C (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E17-06 och E17-06-D===


Närmast före:

E17-06 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknasNärmast efter:

E17-06-D (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E19-00 och E19-00-H===


Närmast före:

E19-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas
(MASKAT)
(MASKA) , E20

Närmast efter:

E19-00-H (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

  ,E20


Uppslag saknas mellan E20-00-B och E20-03-B===


Närmast före:

E20-00-B (Liggarsida)
Reg: 2018-04-20
AA: saknas
2018-03-20 Förhör med


Närmast efter:

E20-03-B (Liggarsida)
Reg: 1988-09-01
AA: saknas

SPC 881024, FAKTA MORDVITTNE


Uppslag saknas mellan E21-00 och E21-00-E===


Närmast före:

E21-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknasNärmast efter:

E21-00-E (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E23-00 och E23-00-D===


Närmast före:

E23-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

Ul:   (KORVKIOSK.BILINBROTT)

Närmast efter:

E23-00-D (Liggarsida)
Reg: 1989-03-02
AA: saknas

U   (KORVKIOSK,BILINBROTT)


Uppslag saknas mellan E23-00-F och E23-00-I===


Närmast före:

E23-00-F (Liggarsida)
Reg: 1989-03-02
AA: saknas

Ul   (KORVKIOSK,BILINBROTT)

Närmast efter:

E23-00-I (Liggarsida)
Reg: 1989-09-25
AA: saknas

UL:   (KORVKIOSK,BILINBROTT)


Uppslag saknas mellan E23-00-J och E23-02-A===


Närmast före:

E23-00-J (Liggarsida)
Reg: 1990-02-15
AA: saknas

UIXXXXXX (KORVKIOSK,BILINBROTT)

Närmast efter:

E23-02-A (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

U (KORVKIOSK,BILINBROTT)


Uppslag saknas mellan EEF25-00 och EEF25-00-G===


Närmast före:

EEF25-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-07-08
AA: saknas

D9198,DA14264

Närmast efter:

EEF25-00-G (Liggarsida)
Reg: 1991-07-08
AA: saknas

D9198,DA14264


Uppslag saknas mellan EEF25-00-H och EEF25-06-A===


Närmast före:

EEF25-00-H (Liggarsida)
Reg: 1992-12-28
AA: saknas

D9198,DA14264

Närmast efter:

EEF25-06-A (Liggarsida)
Reg: 1992-12-28
AA: saknas

,D9198 DA14264


Uppslag saknas mellan EEF25-06-A och EEF25-08-C===


Närmast före:

EEF25-06-A (Liggarsida)
Reg: 1992-12-28
AA: saknas

,D9198 DA14264

Närmast efter:

EEF25-08-C (Liggarsida)
Reg: 1991-07-08
AA: saknas

  ,D9198,DA14264


Uppslag saknas mellan EBD26-00 och EBD26-00-F===


Närmast före:

EBD26-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-10-29
AA: saknas

  ?

Närmast efter:

EBD26-00-F (Liggarsida)
Reg: 1990-10-29
AA: saknas

  ?


Uppslag saknas mellan D33-00 och D33-05===


Närmast före:

D33-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-09
AA: saknas

  ,PB NEJ 9.

Närmast efter:

D33-05 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknas

PB NEJ 9..


Uppslag saknas mellan G39-00 och G39-02-B===


Närmast före:

G39-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA
    (SLAGN)

Närmast efter:

G39-02-B (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

    (SLAGN)


Uppslag saknas mellan H40-00 och H40-02-C===


Närmast före:

H40-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

OMREG. SÄK H40-4,56 OMREG TILL H40,U12291,Z11329 930820 tilldelat SM 950328 redovisat FE 951207 överfört til SPL/HÖ 990818 överfört från HÖ till SE

Närmast efter:

H40-02-C (Liggarsida)
Reg: 1990-09-18
AA: saknas

OMREG.SAK H40-4,56 OMREG TILL H40,U12291,211329 930820 tilldelat SM 950328 redovisat FE 951207 överfört till SPL/HÖ 990818 överfört från HÖ till SE


Uppslag saknas mellan H40-02-J och H40-05===


Närmast före:

H40-02-J (Liggarsida)
Reg: 1990-09-18
AA: saknas

OMREG.SAK H40-4,56 OMREG TILL H40,U12291,711329 930820 tilldelat SM 950328 redovisat FE 951207 överfört till SPL/HÖ 990818 överfört från HÖ till SE

Närmast efter:

H40-05 (Liggarsida)
Reg: 1990-09-18
AA: saknas

OMREG.SÄK H40-4,56 OMREG TILL H40,U32291,711329 330820 tilldelat SM 950328 redovisat FE 951207 överfört tal SPL/HO 990818 överfört från KO tål SE


Uppslag saknas mellan H40-09 och H40-1===


Närmast före:

H40-09 (Liggarsida)
Reg: 1990-09-18
AA: saknas

OMREG. SÄK H40-4,56 OMREG TILL H40,U12291,Z11329 930820 tilldelat SM 950328 redovisat F6 951207 överfört till SPL/HO 990818 överfört från HÖ till SE

Närmast efter:

H40-1 (Liggarsida)
Reg: 1997-09-10
AA: saknas

OMREG.SÄK H40-4,56 OMREG TILL H40,U12291,711329 930820 tilldelat SM 950328 redovisat FE 951207 överfört till SPL/HO 990818 överfört från HO till SE


Uppslag saknas mellan H40-1 och H40-10===


Närmast före:

H40-1 (Liggarsida)
Reg: 1997-09-10
AA: saknas

OMREG.SÄK H40-4,56 OMREG TILL H40,U12291,711329 930820 tilldelat SM 950328 redovisat FE 951207 överfört till SPL/HO 990818 överfört från HO till SE

Närmast efter:

H40-10 (Liggarsida)
Reg: 1990-09-18
AA: saknas

OMREG SÄK H40-4,56 OMREG TILL H40,U12291,211329 930820 tiidelat SM 950328 redovisat FE 951207 överfört täl SPL/HÖ 990818 överfört från HO tull SE


Uppslag saknas mellan EAE46-01 och EAE46-08-A===


Närmast före:

EAE46-01 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-24
AA: saknas

UL:   (TRAJKVAKT)ANKN E9671,EV D6471

Närmast efter:

EAE46-08-A (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

UL:   (TRÄIKVAKT)ANKN E9671,EV D6471


Uppslag saknas mellan EAE46-08-A och EAE46-10===


Närmast före:

EAE46-08-A (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

UL:   (TRÄIKVAKT)ANKN E9671,EV D6471

Närmast efter:

EAE46-10 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

UL:  (TRAIKVAKT)ANKN E8671,EV D6471


Uppslag saknas mellan D50-00 och D50-02===


Närmast före:

D50-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
UL  

Närmast efter:

D50-02 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

UL 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Uppslag saknas mellan EDE59-00 och EDE59-00-B===


Närmast före:

EDE59-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

SPC 881103, ANKN E46(TRAFIKVAKTERNA)

Närmast efter:

EDE59-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

SPC 881103, ANKN E46(TRAFIKVAKTERNA)


Uppslag saknas mellan E63-07-C och E63-07-E===


Närmast före:

E63-07-C (Liggarsida)
Reg: 2018-06-20
AA: saknas
2018-03-14 Fråga till   rörande tomtköp på Muskö.


Närmast efter:

E63-07-E (Liggarsida)
Reg: 2019-01-11
AA: saknas
2018-11-15 Forhör mecUppslag saknas mellan HM74-00 och HM74-04-A===


Närmast före:

HM74-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-31
AA: saknas

FRAMSTEGSPARTIET

Närmast efter:

HM74-04-A (Liggarsida)
Reg: 1991-04-18
AA: saknas

FRAMSTEGSPARTIET


Uppslag saknas mellan G78-00 och G78-03===


Närmast före:

G78-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-07
AA: saknas

ANKN D9514 SPC

Närmast efter:

G78-03 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-06
AA: saknas

ANKN D9514 SPC


Uppslag saknas mellan ECE87-00 och ECE87-00-C===


Närmast före:

ECE87-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-21
AA: saknas

ANG GRÖN PASSAT,E877,D12128 D10686

Närmast efter:

ECE87-00-C (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

ANG GRÖN PASSAT, E877,D12128 D10686


Uppslag saknas mellan EDE91-00 och EDE91-00-B===


Närmast före:

EDE91-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

(UL I ) KAN ANKN EDE7741,EDF53

Närmast efter:

EDE91-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-06-02
AA: saknas

UL I ) KAN ANKN EDE7741,EDF53


Uppslag saknas mellan EDE91-00-F och EDE91-02===


Närmast före:

EDE91-00-F (Liggarsida)
Reg: 2015-02-28
AA: saknas
ta erternamn - Undrar över tid lämnat tips, en man som försöker lirka upp låset till port på ca 23.30 860228.
GUSTAVSSON,SÖREN (UL I ) KAN ANKN EDE7741,EDF53

Närmast efter:

EDE91-02 (Liggarsida)
Reg: 1989-09-14
AA: saknas

UL I ) KAN ANKN EDE7741,EDF53


Uppslag saknas mellan EH101-00 och EH101-00-G===


Närmast före:

EH101-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-02-27
AA: saknas

UL:   SPC

Närmast efter:

EH101-00-G (Liggarsida)
Reg: 1989-06-30
AA: saknas

UL=   SPC


Uppslag saknas mellan D106-00 och D106-00-B===


Närmast före:

D106-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
  (KOLL DALSLANDSGA 5,D1388-5B

Närmast efter:

D106-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas

  (KOLL DALSLANDSGA 5,D1388-5B


Uppslag saknas mellan E107-00 och E107-00-F===


Närmast före:

E107-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

  (FAKTA),SPC

Närmast efter:

E107-00-F (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

FAKTA), SPC


Uppslag saknas mellan E107-00-F och E107-00-H===


Närmast före:

E107-00-F (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

FAKTA), SPC

Närmast efter:

E107-00-H (Liggarsida)
Reg: 1989-06-30
AA: saknas
1
FAKTA),SPC


Uppslag saknas mellan E107-00-H och E107-02-B===


Närmast före:

E107-00-H (Liggarsida)
Reg: 1989-06-30
AA: saknas
1
FAKTA),SPC

Närmast efter:

E107-02-B (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

(FAKTA),SPC


Uppslag saknas mellan T116-00 och T116-00-F===


Närmast före:

T116-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203

Närmast efter:

T116-00-F (Liggarsida)
Reg: 1989-01-31
AA: saknas
  KD10405
F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203


Uppslag saknas mellan T116-00-I och T116-00-K===


Närmast före:

T116-00-I (Liggarsida)
Reg: 1989-03-20
AA: saknas
FOTOKONFRONTATION
F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203  

Närmast efter:

T116-00-K (Liggarsida)
Reg: 1989-07-06
AA: saknas

F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203


Uppslag saknas mellan T116-01-A och T116-04===


Närmast före:

T116-01-A (Liggarsida)
Reg: 1989-04-03
AA: saknas

F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203

Närmast efter:

T116-04 (Liggarsida)
Reg: 1989-02-22
AA: saknas

F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203


Uppslag saknas mellan T116-04 och T116-06===


Närmast före:

T116-04 (Liggarsida)
Reg: 1989-02-22
AA: saknas

F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203

Närmast efter:

T116-06 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-14
AA: saknas

F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203


Uppslag saknas mellan T116-09 och T116-11===


Närmast före:

T116-09 (Liggarsida)
Reg: 1989-07-06
AA: saknas

F2 88-05-17--06-14(F1 880614)(F2 890203  

Närmast efter:

T116-11 (Liggarsida)
Reg: 1995-12-13
AA: saknas

F2 88-05-17-06-14(F1 880614)(F2 890203  


Uppslag saknas mellan D124-00 och D124-05===


Närmast före:

D124-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-13
AA: saknas
AA
FLERTAL OLIKA TIPS ANKN H74 G 597  

Närmast efter:

D124-05 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-30
AA: saknas

FLERTAL OLIKA TIPS ANKN H74 G595  


Uppslag saknas mellan G141-00 och G141-01-B===


Närmast före:

G141-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

  ,ORDING  

Närmast efter:

G141-01-B (Liggarsida)
Reg: 1991-12-11
AA: saknas
DNR:830-91
  ,ORDING  


Uppslag saknas mellan G141-01-D och G141-10===


Närmast före:

G141-01-D (Liggarsida)
Reg: 1994-07-18
AA: saknas

,ORDING

Närmast efter:

G141-10 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-11
AA: saknas

ORDING


Uppslag saknas mellan D147-07-A och D147-09===


Närmast före:

D147-07-A (Liggarsida)
Reg: 1993-03-17
AA: saknas
DNR:218-93
  ,D14523

Närmast efter:

D147-09 (Liggarsida)
Reg: 1993-03-24
AA: saknas

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 014523


Uppslag saknas mellan D151-00 och D151-00-B===


Närmast före:

D151-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-09
AA: saknasNärmast efter:

D151-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-10
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D151-01-A och D151-03===


Närmast före:

D151-01-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknasNärmast efter:

D151-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E167-00 och E167-00-C===


Närmast före:

E167-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknasNärmast efter:

E167-00-C (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan R175-00 och R175-02===


Närmast före:

R175-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-07-19
AA: saknasNärmast efter:

R175-02 (Liggarsida)
Reg: 1995-11-30
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D181-00 och D181-05===


Närmast före:

D181-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas

181D Nya uppgsfter ang

Närmast efter:

D181-05 (Liggarsida)
Reg: 1996-03-05
AA: saknas

181D Nya uppgifter ang


Uppslag saknas mellan D186-00 och D186-06===


Närmast före:

D186-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas

Inkom från, 2014-05-05 att /N /N visatupp revolver/pistol efter mem tin     Inkom från 2014-05-05 ann ÅN ÅN visat upp revotver/pistol efter

Närmast efter:

D186-06 (Liggarsida)
Reg: 2015-02-18
AA: saknas
Inkom frår 2014-05-05att ViSaT UPP TEVOTVEFfPISTOF TIC
Inkom frår 2014-05-05 att /N/N visat upp revolver/pistol efter mordet NYX XY Inkom från 2014-05-05 att A XK visat upp revolver/pistol efter


Uppslag saknas mellan HG194-00 och HG194-29===


Närmast före:

HG194-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-21
AA: saknas

BETR -NR 1-29

Närmast efter:

HG194-29 (Liggarsida)
Reg: 1990-09-21
AA: saknas

BETR -NR 1-29


Uppslag saknas mellan HG194-29 och HG194-31===


Närmast före:

HG194-29 (Liggarsida)
Reg: 1990-09-21
AA: saknas

BETR -NR 1-29

Närmast efter:

HG194-31 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

BETR NR 1-29  


Uppslag saknas mellan H197-01-A och H197-03-A===


Närmast före:

H197-01-A (Liggarsida)
Reg: 1992-01-14
AA: saknas

PM     T8823 MELETLEN=166 CM

Närmast efter:

H197-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-01-16
AA: saknas

PM   ,T8823, MELETLEN=166 CM


Uppslag saknas mellan H197-03-A och H197-05===


Närmast före:

H197-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-01-16
AA: saknas

PM   ,T8823, MELETLEN=166 CM

Närmast efter:

H197-05 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-25
AA: saknas
ANKN-T8823
PN   ,T8823, MELETLEN=166 CM


Uppslag saknas mellan G205-00 och G205-01-E===


Närmast före:

G205-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA
  1

Närmast efter:

G205-01-E (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I226-00-A och I226-02===


Närmast före:

I226-00-A (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

ANG   ANKN X8169,SPC 891128

Närmast efter:

I226-02 (Liggarsida)
Reg: 1989-11-23
AA: saknas

ANG   ANKN X8169,SPC 891128


Uppslag saknas mellan I237-00 och I237-00-B===


Närmast före:

I237-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

PV   ,VAPEN   ,T8748

Närmast efter:

I237-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

PN   ,VAPEN   ,T8748


Uppslag saknas mellan I237-00-B och I237-03-A===


Närmast före:

I237-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

PN   ,VAPEN   ,T8748

Närmast efter:

I237-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-10-15
AA: saknas

PM   ,VAPEN   ,T8748


Uppslag saknas mellan I238-00 och I238-02===


Närmast före:

I238-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-13
AA: saknas

TELEX,BETR   (VAPEN),SLAGN +FOTO,REMISS

Närmast efter:

I238-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-22
AA: saknas

TELEX,BETR   (VAPEN),SLAGN+FOTO,REMISS


Uppslag saknas mellan I239-00 och I239-02-A===


Närmast före:

I239-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknasNärmast efter:

I239-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-12-15
AA: saknas
pe"
  (EV REMISS HALMSTAD)


Uppslag saknas mellan I239-02-A och I239-04===


Närmast före:

I239-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-12-15
AA: saknas
pe"
  (EV REMISS HALMSTAD)

Närmast efter:

I239-04 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-26
AA: saknas

  (EV REMISS HALMSTAD)


Uppslag saknas mellan EAE250-00 och EAE250-00-G===


Närmast före:

EAE250-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

  ANG PASSAT SNICKARBACKEN KAN ANKN EFD188-

Närmast efter:

EAE250-00-G (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

  ANG PASSAT SNICKARBACKEN, KAN ANKN EFD188-


Uppslag saknas mellan E251-00 och E251-00-D===


Närmast före:

E251-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  A 1

Närmast efter:

E251-00-D (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

  A1


Uppslag saknas mellan EA252-00 och EA252-00-E===


Närmast före:

EA252-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-19
AA: saknas

UTXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Närmast efter:

EA252-00-E (Liggarsida)
Reg: 1994-09-26
AA: saknas

UL tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Uppslag saknas mellan EA252-00-E och EA252-02-A===


Närmast före:

EA252-00-E (Liggarsida)
Reg: 1994-09-26
AA: saknas

UL tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Närmast efter:

EA252-02-A (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

U  


Uppslag saknas mellan L261-00 och L261-00-F===


Närmast före:

L261-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-22
AA: saknas
ANKN-E22,-D2460
ANKN E 22, D 2460  

Närmast efter:

L261-00-F (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

ANKN E 22, D 2460  


Uppslag saknas mellan L261-01-D och L261-02-B===


Närmast före:

L261-01-D (Liggarsida)
Reg: 2019-07-03
AA: saknas
2019-06-05 Kompletterande förhör med Robert Gustafsson


Närmast efter:

L261-02-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

ANKN E 22, D 2460


Uppslag saknas mellan I279-00 och I279-02===


Närmast före:

I279-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

PM ANONYM GIFT MED

Närmast efter:

I279-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

PM ANONYN   ,GIFT MED    


Uppslag saknas mellan D280-00 och D280-02===


Närmast före:

D280-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-26
AA: saknas
AA )))
,G7018-2

Närmast efter:

D280-02 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

,G7018-2


Uppslag saknas mellan D280-02 och D280-04===


Närmast före:

D280-02 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

,G7018-2

Närmast efter:

D280-04 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-26
AA: saknas

G7018-2


Uppslag saknas mellan EBE291-00 och EBE291-00-C===


Närmast före:

EBE291-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas
AA
UL:   ,EBE2326,EBC4528,KA10391-1-8

Närmast efter:

EBE291-00-C (Liggarsida)
Reg: 1993-06-24
AA: saknas

UL:   ,EBE2326,EBC4528,KA10391-1-B


Uppslag saknas mellan D298-00 och D298-02===


Närmast före:

D298-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-23
AA: saknas

ANG  ,SPC

Närmast efter:

D298-02 (Liggarsida)
Reg: 2003-03-28
AA: saknas
är sen tidigare(okänt när) ändrad från D6200 till D298-2
ANG   ,SPC


Uppslag saknas mellan D298-02 och D298-07===


Närmast före:

D298-02 (Liggarsida)
Reg: 2003-03-28
AA: saknas
är sen tidigare(okänt när) ändrad från D6200 till D298-2
ANG   ,SPC

Närmast efter:

D298-07 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-24
AA: saknas

ANG   ,SPC


Uppslag saknas mellan EAA300-01 och EAA300-01-B===


Närmast före:

EAA300-01 (Liggarsida)
Reg: 2003-01-29
AA: saknas

inkommer 2015-04-13 med tillägg om att männen han mötte hade

Närmast efter:

EAA300-01-B (Liggarsida)
Reg: 2015-04-15
AA: saknas
0000 INKOmMMET Z013-04-13 med tillägg om att männen han mötte hade sydafrikansk dialekt
inkommer 2015-04-13 med tillägg om att männen han mötte hade svdafrikanck dialekt


Uppslag saknas mellan D308-00 och D308-03===


Närmast före:

D308-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-09
AA: saknas

  D25627

Närmast efter:

D308-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-09
AA: saknas

  D2567


Uppslag saknas mellan EAE340-00 och EAE340-00-C===


Närmast före:

EAE340-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-03
AA: saknas

  (P),IS 880819

Närmast efter:

EAE340-00-C (Liggarsida)
Reg: 1990-04-23
AA: saknas

  (P) IS 880819


Uppslag saknas mellan EAE340-00-R och EAE340-01-K===


Närmast före:

EAE340-00-R (Liggarsida)
Reg: 1994-08-23
AA: saknas

  (P),IS 880819

Närmast efter:

EAE340-01-K (Liggarsida)
Reg: 1990-04-23
AA: saknas

  (P),IS 880819


Uppslag saknas mellan EAE340-01-S och EAE340-07-A===


Närmast före:

EAE340-01-S (Liggarsida)
Reg: 1996-10-18
AA: saknas

  (P), IS 880819

Närmast efter:

EAE340-07-A (Liggarsida)
Reg: 1990-04-23
AA: saknas

 (P) IS 880819


Uppslag saknas mellan EAE340-07-A och EAE340-10===


Närmast före:

EAE340-07-A (Liggarsida)
Reg: 1990-04-23
AA: saknas

 (P) IS 880819

Närmast efter:

EAE340-10 (Liggarsida)
Reg: 1989-05-02
AA: saknas

  (P),IS 880819


Uppslag saknas mellan D356-00 och D356-00-B===


Närmast före:

D356-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-09
AA: saknas

  ,D379

Närmast efter:

D356-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-08-19
AA: saknas

  D379


Uppslag saknas mellan D364-00 och D364-00-B===


Närmast före:

D364-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-09
AA: saknas

  ,GRANN E TILL   (HÖRD),LA14752

Närmast efter:

D364-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-09-20
AA: saknas

  ,GRANNE TILL   (HÖRD),LA14752


Uppslag saknas mellan D364-00-B och D364-03===


Närmast före:

D364-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-09-20
AA: saknas

  ,GRANNE TILL   (HÖRD),LA14752

Närmast efter:

D364-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-26
AA: saknas
1
GRANNE TILL (HORD),LA14752


Uppslag saknas mellan D367-00 och D367-00-H===


Närmast före:

D367-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas
I   annreeanasi
  PRIVATSPANARE - MOTEN

Närmast efter:

D367-00-H (Liggarsida)
Reg: 1993-06-30
AA: saknas
DNR 562-93
  PRIVATSPANARE - MÖTEN


Uppslag saknas mellan EB375-00 och EB375-02===


Närmast före:

EB375-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-16
AA: saknas

  ,ANG VAN

Närmast efter:

EB375-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-10-29
AA: saknas

  ,ANG VAN


Uppslag saknas mellan G405-00 och G405-02===


Närmast före:

G405-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-12
AA: saknasNärmast efter:

G405-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-21
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D411-00-A och D411-02===


Närmast före:

D411-00-A (Liggarsida)
Reg: 1993-02-24
AA: saknas
72?7---2"T"2T6""TTT"r"""1"m5mmas)
  ,KSN   ,H7453

Närmast efter:

D411-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-01-08
AA: saknas
aa
  ,KSN   ,H7453


Uppslag saknas mellan David Fredin414-00-A och David Fredin414-02===


Närmast före:

Saknas

Närmast efter:

Saknas

Uppslag saknas mellan D415-00 och D415-04===


Närmast före:

D415-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-28
AA: saknas
AA
  (SLAGN)

Närmast efter:

D415-04 (Liggarsida)
Reg: 1991-02-06
AA: saknas

  (SLAGN)


Uppslag saknas mellan I419-00 och I419-05===


Närmast före:

I419-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-04
AA: saknas

  ,D1953  

Närmast efter:

I419-05 (Liggarsida)
Reg: 1995-11-06
AA: saknas
DNR:957-95
  D1953  


Uppslag saknas mellan I448-00 och I448-04===


Närmast före:

I448-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-11-27
AA: saknas

ANG     ), ANK X8169, SPC 891128

Närmast efter:

I448-04 (Liggarsida)
Reg: 1989-11-23
AA: saknas

ANG     ), ANK X8169, SPC 891128


Uppslag saknas mellan I449-00 och I449-02===


Närmast före:

I449-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  ,ANKN IB11879

Närmast efter:

I449-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-27
AA: saknas

ANKN IB11879


Uppslag saknas mellan I452-00 och I452-02===


Närmast före:

I452-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-30
AA: saknas

UL: 3   , ANG  

Närmast efter:

I452-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-29
AA: saknas

UL: 2:   , ANG  


Uppslag saknas mellan I459-00 och I459-02===


Närmast före:

I459-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  (SLAGN)

Närmast efter:

I459-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-23
AA: saknas

  (SLAGN)


Uppslag saknas mellan D469-00 och D469-02-A===


Närmast före:

D469-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas
AA
 , ANG  

Närmast efter:

D469-02-A (Liggarsida)
Reg: 1989-01-04
AA: saknas

 , ANG  


Uppslag saknas mellan EB471-00 och EB471-00-B===


Närmast före:

EB471-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (MAN MED TVÄRFLÖJT A.D.KYRKOGÅRD

Närmast efter:

EB471-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (MAN MED TVÄRFLÖJT A.D.KYRKOGÅRD


Uppslag saknas mellan EFD488-01 och EFD488-01-B===


Närmast före:

EFD488-01 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-20
AA: saknas

  ,EEF335,EBE383

Närmast efter:

EFD488-01-B (Liggarsida)
Reg: 1993-06-15
AA: saknas

  ,EEF335,EBE383


Uppslag saknas mellan L490-00 och L490-00-D===


Närmast före:

L490-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L490-00-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L496-00 och L496-00-F===


Närmast före:

L496-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRANT  

Närmast efter:

L496-00-F (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRANT  


Uppslag saknas mellan EBE500-00 och EBE500-00-C===


Närmast före:

EBE500-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

 ,SPC

Närmast efter:

EBE500-00-C (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  SPC


Uppslag saknas mellan EEF502-00 och EEF502-00-D===


Närmast före:

EEF502-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknasNärmast efter:

EEF502-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EA511-00 och EA511-02===


Närmast före:

EA511-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-17
AA: saknas

  ,ANG  

Närmast efter:

EA511-02 (Liggarsida)
Reg: 2004-05-12
AA: saknas

  ANG  


Uppslag saknas mellan EAC512-00 och EAC512-00-D===


Närmast före:

EAC512-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-30
AA: saknas

  (GRÖN PASSAT)

Närmast efter:

EAC512-00-D (Liggarsida)
Reg: 1988-09-30
AA: saknas

  (GRÖN PASSAT)


Uppslag saknas mellan EAC512-00-E och EAC512-02===


Närmast före:

EAC512-00-E (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (GRÖN PASSAT)

Närmast efter:

EAC512-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-30
AA: saknas

  (GRÖN PASSAT)


Uppslag saknas mellan EAD513-00 och EAD513-06===


Närmast före:

EAD513-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknasNärmast efter:

EAD513-06 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
FOTONUppslag saknas mellan EAF516-00 och EAF516-03===


Närmast före:

EAF516-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-08
AA: saknasNärmast efter:

EAF516-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-09-17
AA: saknas
00 mmmUppslag saknas mellan EAE517-00 och EAE517-00-B===


Närmast före:

EAE517-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-17
AA: saknas

  (SETT MAN ENGELBREKTSG)

Närmast efter:

EAE517-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (SETT MAN ENGELBREKTSG)


Uppslag saknas mellan EAE522-00 och EAE522-00-D===


Närmast före:

EAE522-00 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas
  -FANTOMBILD1
  (FANTOMBILDEN),N3290

Närmast efter:

EAE522-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (FANTOMBILDEN),N3290


Uppslag saknas mellan EAE522-00-D och EAE522-00-G===


Närmast före:

EAE522-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (FANTOMBILDEN),N3290

Närmast efter:

EAE522-00-G (Liggarsida)
Reg: 1992-09-01
AA: saknas

  (FANTOMBILDEN),N3290


Uppslag saknas mellan G570-00 och G570-06===


Närmast före:

G570-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA
  ,ANG  

Närmast efter:

G570-06 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-26
AA: saknas

  ,ANG  


Uppslag saknas mellan M572-00 och M572-02===


Närmast före:

M572-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-05
AA: saknas
AA
ANONYM, ANG   (SLAGN)

Närmast efter:

M572-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

ANONYM ANG   (SLAGN)


Uppslag saknas mellan G573-00 och G573-02===


Närmast före:

G573-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA


Närmast efter:

G573-02 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas
Uppslag saknas mellan G578-00 och G578-02-B===


Närmast före:

G578-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA
  D5592

Närmast efter:

G578-02-B (Liggarsida)
Reg: 1995-03-27
AA: saknas

  D5592


Uppslag saknas mellan G583-00 och G583-02===


Närmast före:

G583-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA


Närmast efter:

G583-02 (Liggarsida)
Reg: 2001-01-04
AA: saknas
  tid.  Uppslag saknas mellan G584-00-B och G584-02===


Närmast före:

G584-00-B (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

  ,X12934, X8752

Närmast efter:

G584-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

  ,X12934,X8752


Uppslag saknas mellan G591-08-A och G591-08ID===


Närmast före:

G591-08-A (Liggarsida)
Reg: 2003-03-24
AA: saknas
Omreg fr D6542
ANG   ,D5890,D6538

Närmast efter:

G591-08ID (Liggarsida)
Reg: 1990-06-06
AA: saknas

ANG   ,D5890,D6538


Uppslag saknas mellan G595-00 och G595-04===


Närmast före:

G595-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-11
AA: saknas

  (AVLIDEN 891007),D124-4

Närmast efter:

G595-04 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-11
AA: saknas

  (AVLIDEN 891007),D124-4


Uppslag saknas mellan EAD616-00 och EAD616-01-D===


Närmast före:

EAD616-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (TAXICHAUFFÖR)

Närmast efter:

EAD616-01-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (TAXICHAUFFÖR)


Uppslag saknas mellan EAF636-00 och EAF636-04-A===


Närmast före:

EAF636-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-08
AA: saknas

  VIT VOLVO 740 D1339

Närmast efter:

EAF636-04-A (Liggarsida)
Reg: 1993-05-24
AA: saknas

  ,VIT VOLVO 740,D1339


Uppslag saknas mellan EAF636-04-A och EAF636-06===


Närmast före:

EAF636-04-A (Liggarsida)
Reg: 1993-05-24
AA: saknas

  ,VIT VOLVO 740,D1339

Närmast efter:

EAF636-06 (Liggarsida)
Reg: 1993-03-23
AA: saknas
DNR:290-93
  ,VIT VOLVO 740,D1339


Uppslag saknas mellan E638-00 och E638-00-B===


Närmast före:

E638-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-20
AA: saknas

BETR. CHEVROLET VAN   EV ANKN E6944

Närmast efter:

E638-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

BETR. CHEVROLET VAN   EV ANKN E6944


Uppslag saknas mellan D646-00 och D646-03===


Närmast före:

D646-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-02-21
AA: saknas

UL:   ,LARMASS ANG  ,Y9105

Närmast efter:

D646-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-10-05
AA: saknas

UL=:  ,LARMASS.ANG   ,Y9105


Uppslag saknas mellan D663-00 och D663-02===


Närmast före:

D663-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

PB. OG-AZ 209 TYSK REG

Närmast efter:

D663-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-08
AA: saknas
i
PB OG-AZ 209 TYSK REG.


Uppslag saknas mellan D671-00 och D671-02-A===


Närmast före:

D671-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ,FAV 638

Närmast efter:

D671-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-03-22
AA: saknas
000
  ,FAV 638


Uppslag saknas mellan D674-00 och D674-02-F===


Närmast före:

D674-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ,T9068,SLAGN, D6112

Närmast efter:

D674-02-F (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

  T9068,SLAGN,D6112


Uppslag saknas mellan D674-02-F och D674-05-B===


Närmast före:

D674-02-F (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

  T9068,SLAGN,D6112

Närmast efter:

D674-05-B (Liggarsida)
Reg: 1992-04-09
AA: saknas

  ,T9068,SLAGN,D6112


Uppslag saknas mellan D675-00 och D675-00-E===


Närmast före:

D675-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  28/2-86 11.00

Närmast efter:

D675-00-E (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

  28/2-86 11.00


Uppslag saknas mellan D681-00 och D681-00-C===


Närmast före:

D681-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-03-18
AA: saknas
AA-IAKT  
  ,T8410

Närmast efter:

D681-00-C (Liggarsida)
Reg: 1991-03-18
AA: saknas

  , T8410


Uppslag saknas mellan D696-00 och D696-06===


Närmast före:

D696-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYM, ANG   ,EAP,HE12409

Närmast efter:

D696-06 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-21
AA: saknas

ANONYM, ANG   ,EAP,HE12409


Uppslag saknas mellan D698-00 och D698-02===


Närmast före:

D698-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  IC12568

Närmast efter:

D698-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-19
AA: saknas

  IC12568


Uppslag saknas mellan D699-00 och D699-00-B===


Närmast före:

D699-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-12
AA: saknas

  ,D281,V8390

Närmast efter:

D699-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-11-12
AA: saknas

  ,D281,V8390


Uppslag saknas mellan D704-00 och D704-00-B===


Närmast före:

D704-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-08-10
AA: saknas

  ,EV CP

Närmast efter:

D704-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-03-02
AA: saknas

  ,EV CP


Uppslag saknas mellan I713-00-A och I713-02===


Närmast före:

I713-00-A (Liggarsida)
Reg: 1993-02-15
AA: saknas

  ,M822

Närmast efter:

I713-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-05
AA: saknas

  M822


Uppslag saknas mellan D714-00 och D714-03===


Närmast före:

D714-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-08
AA: saknas
AA


Närmast efter:

D714-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-04-05
AA: saknas
OMREG-FR-D1342Uppslag saknas mellan D724-00 och D724-02===


Närmast före:

D724-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYM,CLUB TABU, SILVERGRÅ OPEL SENATOR,E23

Närmast efter:

D724-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-03-22
AA: saknas

ANONYM CLUB TABU SILVERGRÅ OPEL SENATOR,E23


Uppslag saknas mellan EAD727-01-A och EAD727-05===


Närmast före:

EAD727-01-A (Liggarsida)
Reg: 1991-05-23
AA: saknas

  (SLAGN+FOTO) reg slagn

Närmast efter:

EAD727-05 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-23
AA: saknas

  (SLAGN+FOTO) reg slagn


Uppslag saknas mellan D734-00 och D734-02===


Närmast före:

D734-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ,D6003,D6260,U8216

Närmast efter:

D734-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-09-07
AA: saknas

  D6003 D6260 U8216


Uppslag saknas mellan G743-00 och G743-10===


Närmast före:

G743-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
ANONYM  

Närmast efter:

G743-10 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-11
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan G744-00 och G744-02===


Närmast före:

G744-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA
ANONYM,ANG   ,PB DNN834,M4320

Närmast efter:

G744-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-06-10
AA: saknas

ANONYM,ANG   ,PB DNN834,M4320


Uppslag saknas mellan L746-00 och L746-03===


Närmast före:

L746-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L746-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan M752-00 och M752-03-A===


Närmast före:

M752-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ANG FORD SIERRA,VIT,FPS694

Närmast efter:

M752-03-A (Liggarsida)
Reg: 1990-11-09
AA: saknas

  ,ANG FORD SIERRA,VIT,FPS694


Uppslag saknas mellan M752-03-A och M752-05===


Närmast före:

M752-03-A (Liggarsida)
Reg: 1990-11-09
AA: saknas

  ,ANG FORD SIERRA,VIT,FPS694

Närmast efter:

M752-05 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-09
AA: saknas

  ,ANG FORD SIERRA,VIT,FPS694


Uppslag saknas mellan D755-00 och D755-04===


Närmast före:

D755-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-12
AA: saknas

SPC 881010   ,Y9428,D677,F1225

Närmast efter:

D755-04 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-10
AA: saknas
SKRIVELSE-TILL   i
IS PC 881010   ,Y9428,D677,F1225


Uppslag saknas mellan M762-00 och M762-00-B===


Närmast före:

M762-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-05
AA: saknas
AA


Närmast efter:

M762-00-B (Liggarsida)
Reg: 2004-03-19
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M763-00 och M763-03===


Närmast före:

M763-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-05
AA: saknas
AA
  10   ,KA10965-4,I10856

Närmast efter:

M763-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-03-05
AA: saknas

  10   ,KA10965-4,I10856


Uppslag saknas mellan I773-00 och I773-00-D===


Närmast före:

I773-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

I773-00-D (Liggarsida)
Reg: 1992-09-28
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan D784-00 och D784-03===


Närmast före:

D784-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

SAK 86-06-00   (SLAGN+FOTO

Närmast efter:

D784-03 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-01
AA: saknas

SÄK 86-06-00   (SLAGN+FOTO


Uppslag saknas mellan D786-00-A och D786-02===


Närmast före:

D786-00-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas

SPAN-ANTECKN  

Närmast efter:

D786-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-02
AA: saknas

SPAN-ANTECKA  


Uppslag saknas mellan G787-00 och G787-03===


Närmast före:

G787-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-12
AA: saknas
AA
  ,ankn D20394

Närmast efter:

G787-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

  ,ankn D20394


Uppslag saknas mellan G788-00 och G788-08===


Närmast före:

G788-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA


Närmast efter:

G788-08 (Liggarsida)
Reg: 2003-04-08
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I791-00 och I791-02===


Närmast före:

I791-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  ,VAPEN,M2078,M2079

Närmast efter:

I791-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

  ,VAPEN,M2078,M2079


Uppslag saknas mellan I794-00 och I794-05===


Närmast före:

I794-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-04
AA: saknas

  (SLAGN)

Närmast efter:

I794-05 (Liggarsida)
Reg: 1994-03-14
AA: saknas

  (SLAGN)


Uppslag saknas mellan D798-00 och M798-00===


Närmast före:

D798-00 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknasNärmast efter:

M798-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas
AA
ANONYM ANG  


Uppslag saknas mellan Å800-00 och Å800-03===


Närmast före:

Å800-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-16
AA: saknas

  ,Å5022 MFL

Närmast efter:

Å800-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-16
AA: saknas

  Å5022 MFL


Uppslag saknas mellan EAE804-00 och EAE804-02===


Närmast före:

EAE804-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-26
AA: saknas

F1 880826   ,SPC

Närmast efter:

EAE804-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-01
AA: saknas

F1 880826   SPC


Uppslag saknas mellan I805-00-A och I805-02===


Närmast före:

I805-00-A (Liggarsida)
Reg: 1992-10-23
AA: saknasNärmast efter:

I805-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I806-00 och I806-04-B===


Närmast före:

I806-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

ANG   SPC

Närmast efter:

I806-04-B (Liggarsida)
Reg: 1996-12-10
AA: saknas
DNR:1164-96
ANG   SPC


Uppslag saknas mellan I806-04-C och I806-08===


Närmast före:

I806-04-C (Liggarsida)
Reg: 1997-01-15
AA: saknas

ANG   SPC

Närmast efter:

I806-08 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-23
AA: saknas

ANG   SPC


Uppslag saknas mellan M810-00 och M810-02===


Närmast före:

M810-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas

  (SLAGN+FOTO)

Närmast efter:

M810-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-03-05
AA: saknas

  (SLAGN+FOTO)


Uppslag saknas mellan L820-00 och L820-01-B===


Närmast före:

L820-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,L830-4

Närmast efter:

L820-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,L830-4


Uppslag saknas mellan L820-02-A och L820-05-A===


Närmast före:

L820-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,L830-4

Närmast efter:

L820-05-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,L830-4


Uppslag saknas mellan L826-00 och L826-00-B===


Närmast före:

L826-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  

Närmast efter:

L826-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  


Uppslag saknas mellan L826-00-B och L826-01-B===


Närmast före:

L826-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  

Närmast efter:

L826-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  


Uppslag saknas mellan L828-00 och L828-00-C===


Närmast före:

L828-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  

Närmast efter:

L828-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  


Uppslag saknas mellan L830-00 och L830-03===


Närmast före:

L830-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-30
AA: saknas

UL=  )L820  ), SPC

Närmast efter:

L830-03 (Liggarsida)
Reg: 1990-03-28
AA: saknas

UL:   JL82C   ,SPC


Uppslag saknas mellan L837-00 och L837-00-C===


Närmast före:

L837-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  

Närmast efter:

L837-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  


Uppslag saknas mellan L842-00 och L842-00-D===


Närmast före:

L842-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  

Närmast efter:

L842-00-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  


Uppslag saknas mellan L844-00 och L844-00-H===


Närmast före:

L844-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas
Tidigare registrerat som L842 / Utredaren
BIOBESOK  

Närmast efter:

L844-00-H (Liggarsida)
Reg: 1993-08-04
AA: saknas
FOTOKOLLAGE-A1646-4
BIOBESOK  


Uppslag saknas mellan L844-00-H och L844-03-A===


Närmast före:

L844-00-H (Liggarsida)
Reg: 1993-08-04
AA: saknas
FOTOKOLLAGE-A1646-4
BIOBESOK  

Närmast efter:

L844-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  


Uppslag saknas mellan L848-00 och L848-00-C===


Närmast före:

L848-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,L853

Närmast efter:

L848-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,L853


Uppslag saknas mellan L849-00 och L849-00-B===


Närmast före:

L849-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-01-20
AA: saknas

UL:  , ANKN L1702,L849,SPC 890602(FAKTA)

Närmast efter:

L849-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-01-10
AA: saknas

UL: s   , ANKN L1702,L849,SPC 890602(FAKTA)


Uppslag saknas mellan L849-00-B och L849-02===


Närmast före:

L849-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-01-10
AA: saknas

UL: s   , ANKN L1702,L849,SPC 890602(FAKTA)

Närmast efter:

L849-02 (Liggarsida)
Reg: 2012-12-14
AA: saknas

UL:   , ANKN L1702,L849,SPC 890602(FAKTA)


Uppslag saknas mellan G850-00-A och G850-03-A===


Närmast före:

G850-00-A (Liggarsida)
Reg: 1989-07-17
AA: saknas

ANG   , ANKN   ,V8491 spc890706

Närmast efter:

G850-03-A (Liggarsida)
Reg: 1989-01-24
AA: saknas

ANG   , ANKN   ,V8491 spc890706


Uppslag saknas mellan L851-00 och L851-00-B===


Närmast före:

L851-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-02-06
AA: saknas

UL:   , ANKN L849,L1702,N3307,SPC 890602(F

Närmast efter:

L851-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-03-16
AA: saknas

UL:   , ANKN L849,L1702,N3307,SPC 890602(F


Uppslag saknas mellan L851-00-B och L851-01-B===


Närmast före:

L851-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-03-16
AA: saknas

UL:   , ANKN L849,L1702,N3307,SPC 890602(F

Närmast efter:

L851-01-B (Liggarsida)
Reg: 1989-01-30
AA: saknas

UL=   , ANKN L849,L1702,N3307,SPC 890602(F


Uppslag saknas mellan L854-00 och L854-00-B===


Närmast före:

L854-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-11
AA: saknas

UL:   , ANKN D 10313

Närmast efter:

L854-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas

UL:  , ANKN D 10313


Uppslag saknas mellan L856-00 och L856-01-B===


Närmast före:

L856-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  

Närmast efter:

L856-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  


Uppslag saknas mellan L858-00 och L858-00-C===


Närmast före:

L858-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  

Närmast efter:

L858-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  


Uppslag saknas mellan L861-01-B och L861-02-B===


Närmast före:

L861-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

2016-10-20 Kompletterande förhör med

Närmast efter:

L861-02-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

2016-10-20 Kompletterande förhör med


Uppslag saknas mellan L862-00 och L862-00-D===


Närmast före:

L862-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ,L6113

Närmast efter:

L862-00-D (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

  ,L6113


Uppslag saknas mellan L862-00-E och L862-03-B===


Närmast före:

L862-00-E (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

  ,L6113

Närmast efter:

L862-03-B (Liggarsida)
Reg: 1991-09-09
AA: saknas

  ,L6113


Uppslag saknas mellan L862-03-D och L862-06===


Närmast före:

L862-03-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

  ,L6113

Närmast efter:

L862-06 (Liggarsida)
Reg: 1988-12-16
AA: saknas

  ,L6113


Uppslag saknas mellan L863-00 och L863-00-C===


Närmast före:

L863-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK  

Närmast efter:

L863-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  


Uppslag saknas mellan L865-00 och L865-00-C===


Närmast före:

L865-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-23
AA: saknas

UTXXXXXXXXXXXXXX ANKN E6059 JMF E9978(FAKTA)SPC

Närmast efter:

L865-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

UIXXXXXXXXXXXXXX ANKN E6059, JMF E9978(FAKTA)SPC


Uppslag saknas mellan L865-00-C och L865-01-B===


Närmast före:

L865-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

UIXXXXXXXXXXXXXX ANKN E6059, JMF E9978(FAKTA)SPC

Närmast efter:

L865-01-B (Liggarsida)
Reg: 1988-10-21
AA: saknas
EDB
UXXXXXXXXXXXXXX ANKN E6059,JMF E9978(FAKTA)SPC


Uppslag saknas mellan EA873-00 och EA873-00-E===


Närmast före:

EA873-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  E621

Närmast efter:

EA873-00-E (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  E621


Uppslag saknas mellan EA873-00-E och EA873-01-D===


Närmast före:

EA873-00-E (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  E621

Närmast efter:

EA873-01-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  E621


Uppslag saknas mellan EEE875-00 och EEE875-00-D===


Närmast före:

EEE875-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-21
AA: saknasNärmast efter:

EEE875-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EDE877-00 och EDE877-00-B===


Närmast före:

EDE877-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

ANG GRÖN PASSAT,ECE87

Närmast efter:

EDE877-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

lANG GRÖN PASSAT ECE87


Uppslag saknas mellan A881-00 och A881-00-B===


Närmast före:

A881-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-09
AA: saknas
AVSHITTSINDELNING
AVSNITTSINDELNING BETR MORDET PÅ OLOF PALME(KOMPL)

Närmast efter:

A881-00-B (Liggarsida)
Reg: 1995-04-24
AA: saknas
DNR 368-95
AVSNITTSINDELNING BETR MORDET PÅ OLOF PALME(KOMPL)


Uppslag saknas mellan V882-00 och V882-00-B===


Närmast före:

V882-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-08
AA: saknas

  ?

Närmast efter:

V882-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-01-13
AA: saknas

  ?


Uppslag saknas mellan D887-00 och D887-02-C===


Närmast före:

D887-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-21
AA: saknasNärmast efter:

D887-02-C (Liggarsida)
Reg: 1988-12-15
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D887-02-C och D887-05-B===


Närmast före:

D887-02-C (Liggarsida)
Reg: 1988-12-15
AA: saknasNärmast efter:

D887-05-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan G893-00 och G893-00-B===


Närmast före:

G893-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

ANG   (SLAGN)

Närmast efter:

G893-00-B (Liggarsida)
Reg: 1991-09-24
AA: saknas

ANG   (SLAGN)


Uppslag saknas mellan L901-00 och L901-00-D===


Närmast före:

L901-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  ,AB10441

Närmast efter:

L901-00-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   AB10441


Uppslag saknas mellan M902-00-A och M902-00-C===


Närmast före:

M902-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-01-21
AA: saknas

  (SLAGN)BANDET?

Närmast efter:

M902-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-01-15
AA: saknas

  (SLAGN)BANDET?


Uppslag saknas mellan M902-00-C och M902-03===


Närmast före:

M902-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-01-15
AA: saknas

  (SLAGN)BANDET?

Närmast efter:

M902-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-03-05
AA: saknas

(SLAGN) BANDET?


Uppslag saknas mellan L904-00 och L904-00-B===


Närmast före:

L904-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknasNärmast efter:

L904-00-B (Liggarsida)
Reg: 1995-05-15
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D906-00 och D906-02===


Närmast före:

D906-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

TELEX,  

Närmast efter:

D906-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-17
AA: saknas

TELEX,  


Uppslag saknas mellan M908-00 och M908-29===


Närmast före:

M908-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-25
AA: saknas

ANG   REMISS TROLLHÄTTAN) ALIBIFÖRHOR

Närmast efter:

M908-29 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-23
AA: saknas
OMREG-FR-M756
ANG   REMISS TROLLHÄTTAN)ALIBIFÖRHÖR


Uppslag saknas mellan L938-00 och L938-00-C===


Närmast före:

L938-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L938-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L940-00 och L940-00-E===


Närmast före:

L940-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L940-00-E (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L941-00 och L941-00-E===


Närmast före:

L941-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L941-00-E (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L944-00 och L944-01-B===


Närmast före:

L944-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L944-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas
i
BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L945-00 och L945-00-D===


Närmast före:

L945-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknas

  ,L1820

Närmast efter:

L945-00-D (Liggarsida)
Reg: 1993-08-18
AA: saknas

  ,L1820


Uppslag saknas mellan I957-00 och I957-03===


Närmast före:

I957-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

PM, ANONYN  

Närmast efter:

I957-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-19
AA: saknas

PM ANONYM  


Uppslag saknas mellan I960-00 och I960-02===


Närmast före:

I960-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

TILL SPC 88-04-05,Å-UPPTAGET(F2)

Närmast efter:

I960-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

TILL SPC 88-04-05,A-UPPTAGET(F2)


Uppslag saknas mellan I967-00 och I967-02-A===


Närmast före:

I967-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-09
AA: saknas

ANG   , ANKN11405, 11335

Närmast efter:

I967-02-A (Liggarsida)
Reg: 1990-03-07
AA: saknas

ANC   , ANKN11405,11335


Uppslag saknas mellan I973-00 och I973-02===


Närmast före:

I973-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  VAPEN

Närmast efter:

I973-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-06
AA: saknas
DNR:834-92
  VAPEN


Uppslag saknas mellan I975-00 och I975-02===


Närmast före:

I975-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  HOT,ANM,GMP-KONTROLL

Närmast efter:

I975-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-25
AA: saknas

  HOT,ANM,GMP-KONTROLL


Uppslag saknas mellan I978-00-A och I978-02===


Närmast före:

I978-00-A (Liggarsida)
Reg: 1992-10-08
AA: saknas

  VAPEN

Närmast efter:

I978-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-08
AA: saknas

  VAPEN


Uppslag saknas mellan I988-00 och I988-02===


Närmast före:

I988-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknasNärmast efter:

I988-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I990-00 och I990-02===


Närmast före:

I990-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

TELEX   ,VAPEN

Närmast efter:

I990-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas

TELEX   ,VAPEN


Uppslag saknas mellan I997-00 och I997-02-A===


Närmast före:

I997-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-04
AA: saknas
13592
UL:   X84304,X8411,I3592,OPV 0103-09E

Närmast efter:

I997-02-A (Liggarsida)
Reg: 1990-01-02
AA: saknas

ULa   X84304,X8411.I3592,OPV O103-096


Uppslag saknas mellan I1004-00 och I1004-02-A===


Närmast före:

I1004-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

PM   VAPEN   KOCK)

Närmast efter:

I1004-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-13
AA: saknas

PM   VAPEN   KOCK)


Uppslag saknas mellan I1004-02-A och I1004-05-A===


Närmast före:

I1004-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-13
AA: saknas

PM   VAPEN   KOCK)

Närmast efter:

I1004-05-A (Liggarsida)
Reg: 1992-10-19
AA: saknas

PM   VAPEN   KOCK)


Uppslag saknas mellan I1005-00-A och I1005-02===


Närmast före:

I1005-00-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-19
AA: saknas

ANONYM, GM   HEDEMORDA PD,2 REVOLVRAR

Närmast efter:

I1005-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-16
AA: saknas

ANONYM.GM   HEDEMORDA PD.2 REVOLVRAR


Uppslag saknas mellan I1006-00 och I1006-02===


Närmast före:

I1006-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-03
AA: saknas

  (SLAGN)

Närmast efter:

I1006-02 (Liggarsida)
Reg: 1994-04-28
AA: saknas

  (SLAGNI


Uppslag saknas mellan I1007-00 och I1007-02-A===


Närmast före:

I1007-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  ,TA13651-6

Närmast efter:

I1007-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-09-18
AA: saknas

  ,TA13651-6


Uppslag saknas mellan I1015-00 och I1015-02===


Närmast före:

I1015-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-15
AA: saknas
OPV-0103-0211
UL:   ANG   ,OPV 0103-0211

Närmast efter:

I1015-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-14
AA: saknas

UL:   ANG   ,0PV 0103-0211


Uppslag saknas mellan I1017-00 och I1017-03-A===


Närmast före:

I1017-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-03
AA: saknas

  ,H8324-A,Y9104

Närmast efter:

I1017-03-A (Liggarsida)
Reg: 1994-08-23
AA: saknas

  ,H8324-A,Y9104


Uppslag saknas mellan I1022-00 och I1022-00-B===


Närmast före:

I1022-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-06-22
AA: saknas

ANKN D1590  

Närmast efter:

I1022-00-B (Liggarsida)
Reg: 1991-12-03
AA: saknas

ANKN D1590  


Uppslag saknas mellan I1022-00-B och I1022-02-A===


Närmast före:

I1022-00-B (Liggarsida)
Reg: 1991-12-03
AA: saknas

ANKN D1590  

Närmast efter:

I1022-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-06-02
AA: saknas
DNR 387-93
ANKN D1590  


Uppslag saknas mellan I1029-00 och I1029-03-B===


Närmast före:

I1029-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

ANONYM   X8064,N3315-1,D10279,N3040

Närmast efter:

I1029-03-B (Liggarsida)
Reg: 1990-04-17
AA: saknas
OMREG-FR-I1029-3
ANONYM   X8064 N3315-1 D10279,N30-40


Uppslag saknas mellan I1031-00 och I1031-02-A===


Närmast före:

I1031-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  111551

Närmast efter:

I1031-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-07-09
AA: saknas

  ,I11551


Uppslag saknas mellan I1035-00 och I1035-10===


Närmast före:

I1035-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-13
AA: saknas

ANG   SOLLENTUNA(KONTR MOT   ,I9537

Närmast efter:

I1035-10 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-17
AA: saknas

ANC   SOLLENTUNA (KONTR MOT   ,I9537


Uppslag saknas mellan I1037-00 och I1037-02===


Närmast före:

I1037-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

MINNESANT  

Närmast efter:

I1037-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-23
AA: saknas

MINNESANT  


Uppslag saknas mellan I1039-00 och I1039-02===


Närmast före:

I1039-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM   VAPEN

Närmast efter:

I1039-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-06
AA: saknas

ANONYM   VAPEN


Uppslag saknas mellan I1041-00 och I1041-04===


Närmast före:

I1041-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-05
AA: saknas
OP162
ANKN D1696,D10095,E340,E9631,I793,1960,OP162

Närmast efter:

I1041-04 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-21
AA: saknas

ANKN D1696,D10095,E340,E9631,I793,1960,OP162


Uppslag saknas mellan I1044-00 och F1044-00-E===


Närmast före:

I1044-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-02-24
AA: saknas

ANKN I 10650,IS 890227

Närmast efter:

F1044-00-E (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-05-28 Beslagsprotokoll BeslutUppslag saknas mellan F1044-00-E och I1044-03===


Närmast före:

F1044-00-E (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-05-28 Beslagsprotokoll Beslut


Närmast efter:

I1044-03 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-14
AA: saknas

ANKN I 10650,IS 890227


Uppslag saknas mellan I1044-09 och G1044-13-A===


Närmast före:

I1044-09 (Liggarsida)
Reg: 2009-03-18
AA: saknas

ANKN I 10650,IS 890227

Närmast efter:

G1044-13-A (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-03-26 Beslagsprotokoll beslutUppslag saknas mellan I1045-00 och I1045-02-A===


Närmast före:

I1045-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

RED IS 881108 ANK I7551,OMREG

Närmast efter:

I1045-02-A (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknas

RED IS 881108 ANK I7551,OMREG


Uppslag saknas mellan I1045-02-A och I1045-03-G===


Närmast före:

I1045-02-A (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknas

RED IS 881108 ANK I7551,OMREG

Närmast efter:

I1045-03-G (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

RED IS 881108 ANK I7551 OMREG


Uppslag saknas mellan I1045-03-G och I1045-15===


Närmast före:

I1045-03-G (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

RED IS 881108 ANK I7551 OMREG

Närmast efter:

I1045-15 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknas

RED IS 881108 ANK I7551,OMREG


Uppslag saknas mellan I1051-00 och I1051-00-B===


Närmast före:

I1051-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-07-07
AA: saknasNärmast efter:

I1051-00-B (Liggarsida)
Reg: 1995-02-27
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1055-00 och D1055-00-C===


Närmast före:

D1055-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
UL:   HOT  

Närmast efter:

D1055-00-C (Liggarsida)
Reg: 1997-02-10
AA: saknas
OMREG-FR-D1482
UL:   HOT  


Uppslag saknas mellan F1056-00-B och G1056-03===


Närmast före:

F1056-00-B (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-04-02 Beslagsprotokoll Beslut


Närmast efter:

G1056-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-10
AA: saknas

ANG  


Uppslag saknas mellan F1056-03-A och G1056-04-C===


Närmast före:

F1056-03-A (Liggarsida)
Reg: 2020-10-15
AA: saknas
2020-08-31 Beslagsprotokoll Beslut


Närmast efter:

G1056-04-C (Liggarsida)
Reg: 1993-11-10
AA: saknas

ANG  


Uppslag saknas mellan G1056-04-D och G1056-12-C===


Närmast före:

G1056-04-D (Liggarsida)
Reg: 1993-11-11
AA: saknas

ANG  

Närmast efter:

G1056-12-C (Liggarsida)
Reg: 1993-11-10
AA: saknas

ANG  


Uppslag saknas mellan G1056-12-C och G1056-17===


Närmast före:

G1056-12-C (Liggarsida)
Reg: 1993-11-10
AA: saknas

ANG  

Närmast efter:

G1056-17 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

ANG  


Uppslag saknas mellan D1060-00 och D1060-02-A===


Närmast före:

D1060-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

UL:   TYSK

Närmast efter:

D1060-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-01-29
AA: saknas

UL=   TYSK


Uppslag saknas mellan L1061-00 och L1061-00-D===


Närmast före:

L1061-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknas

  ,KAN ANKLN L1638

Närmast efter:

L1061-00-D (Liggarsida)
Reg: 1993-08-04
AA: saknas
FOTOKOLLAGE-A1646-4
  ,KAN ANKLN L1638


Uppslag saknas mellan EAE1089-00 och EAE1089-00-B===


Närmast före:

EAE1089-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-31
AA: saknas
je LA n n e ann nnaa 2
MAN 25-30 ÅR SPRING SVEAV NORRUT(KORVKIOSK SVEAV84

Närmast efter:

EAE1089-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-03-31
AA: saknas

MAN 25-30 ÅR SPRING SVEAV NORRUT(KORVKIOSK SVEAV84


Uppslag saknas mellan EAF1090-00 och EAF1090-00-B===


Närmast före:

EAF1090-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-06-13
AA: saknasNärmast efter:

EAF1090-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-03-02
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EAD1094-02 och EAD1094-04===


Närmast före:

EAD1094-02 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-31
AA: saknasNärmast efter:

EAD1094-04 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-31
AA: saknas
Uppslag saknas mellan E1096-01-A och E1096-02-C===


Närmast före:

E1096-01-A (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

ANG UNGDOMSGÄNG CA 7 ST PÅ SVEAVAGEN VÄSTRA SIDA

Närmast efter:

E1096-02-C (Liggarsida)
Reg: 1989-03-29
AA: saknas

ANG UNGDOMSGÄNG CA 7 ST PÅ SVEAVÄGEN VÄSTRA SIDA


Uppslag saknas mellan L1103-00 och L1103-00-C===


Närmast före:

L1103-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1103-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1110-00 och L1110-00-B===


Närmast före:

L1110-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1110-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRANE  


Uppslag saknas mellan L1116-00 och L1116-00-B===


Närmast före:

L1116-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRANL  

Närmast efter:

L1116-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1116-00-B och L1116-01-B===


Närmast före:

L1116-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1116-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRANEL  


Uppslag saknas mellan H1125-00 och H1125-02===


Närmast före:

H1125-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-07-28
AA: saknas

BREV,ANG   ,SLAGN

Närmast efter:

H1125-02 (Liggarsida)
Reg: 1994-09-26
AA: saknas

BREV.ANG  ,SLAGN


Uppslag saknas mellan F1127-04 och I1127-07-A===


Närmast före:

F1127-04 (Liggarsida)
Reg: 2009-05-28
AA: saknas

I   HANDSKAR)

Närmast efter:

I1127-07-A (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2020-02-25 Beslagsprotokoll BeslutUppslag saknas mellan I1127-08-A och G1127-13-A===


Närmast före:

I1127-08-A (Liggarsida)
Reg: 2020-10-15
AA: saknas
2020-08-31 Beslagsprotokoll Beslut


Närmast efter:

G1127-13-A (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-03-26 Beslagsprotokoll BeslutUppslag saknas mellan D1129-00 och D1129-04===


Närmast före:

D1129-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
UL=  

Närmast efter:

D1129-04 (Liggarsida)
Reg: 1997-09-10
AA: saknas

UL3XXXXXXXXXXXX


Uppslag saknas mellan D1149-00 och D1149-08===


Närmast före:

D1149-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas
ANKN-D9722
TILL SPC 88-06-05/ANKN D9722,HO7103

Närmast efter:

D1149-08 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

TILL SPC 88-06-05/ANKN D9722,HO7103


Uppslag saknas mellan D1161-02-B och D1161-04===


Närmast före:

D1161-02-B (Liggarsida)
Reg: 2019-03-01
AA: saknas
2019-02-27 Kompletterande forhor med  


Närmast efter:

D1161-04 (Liggarsida)
Reg: 2018-05-03
AA: saknas
1986-11-1EXXXXXXXXXXXXX kompletterande förhörUppslag saknas mellan L1163-00 och L1163-00-C===


Närmast före:

L1163-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND SJÖFORS 160226 ringde   och ville komplettera tidigare inlämnade tips

Närmast efter:

L1163-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND 160226 nngde och ville komplettera tidigare inlämnade tips.


Uppslag saknas mellan D1165-00 och D1165-04===


Närmast före:

D1165-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

Z NAN (RATTSHJALPSBEGÄRAN I SPANIEN) 880324 utdelat SM 910513 tilldelat en 4 X X Ananumt tas anaående en Föreslås aa/HM

Närmast efter:

D1165-04 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknas

(RÄTTSHJÄLPSBEGÄRAN I SPANIEN) 880324 tildelat 910513 tilldelat Registerkommissionen/POP X X Ananumt tins ansående en Föreslås aa/HM


Uppslag saknas mellan D1166-00 och D1166-02===


Närmast före:

D1166-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYMT TIPS  

Närmast efter:

D1166-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-02
AA: saknas

ANONYMT TIPS  


Uppslag saknas mellan EB1169-00 och EB1169-07===


Närmast före:

EB1169-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-31
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)

Närmast efter:

EB1169-07 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)


Uppslag saknas mellan EB1169-07 och EB1169-15-A===


Närmast före:

EB1169-07 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)

Närmast efter:

EB1169-15-A (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)


Uppslag saknas mellan EB1169-15-A och EB1169-17-A===


Närmast före:

EB1169-15-A (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)

Närmast efter:

EB1169-17-A (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)


Uppslag saknas mellan EB1169-17-A och EB1169-20===


Närmast före:

EB1169-17-A (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)

Närmast efter:

EB1169-20 (Liggarsida)
Reg: 1989-02-22
AA: saknas

ANONYMT BREV FRÅN VIMMERBY(SLAGN+FOTO)


Uppslag saknas mellan L1172-00 och L1172-00-C===


Närmast före:

L1172-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBNESÖK GRAND   L1635

Närmast efter:

L1172-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBNESÖK GRAND  , L1635


Uppslag saknas mellan G1178-00-C och G1178-03===


Närmast före:

G1178-00-C (Liggarsida)
Reg: 1993-04-26
AA: saknas

ANG   LIK BILDEN PSYKSJUK

Närmast efter:

G1178-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-24
AA: saknas

ANG   LIK BILDEN PSYKSJUK


Uppslag saknas mellan G1181-00-A och G1181-02===


Närmast före:

G1181-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
ANONYM ANG MAN SOM FÖRFÖLJT PALME,G4033

Närmast efter:

G1181-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-13
AA: saknas

ANONYM ANG MAN SOM FÖRFÖLJT PALME,G4033


Uppslag saknas mellan G1186-01-B och G1186-04-B===


Närmast före:

G1186-01-B (Liggarsida)
Reg: 1989-05-30
AA: saknas

ANG   X ANKN KD10393-1,KA10386,M

Närmast efter:

G1186-04-B (Liggarsida)
Reg: 1989-03-28
AA: saknas

ANG   ,ANKN KD10393-1,KA10386,M


Uppslag saknas mellan L1188-00 och L1188-00-C===


Närmast före:

L1188-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  L6825

Närmast efter:

L1188-00-C (Liggarsida)
Reg: 1995-05-03
AA: saknas

  L6825


Uppslag saknas mellan L1188-00-C och L1188-01-B===


Närmast före:

L1188-00-C (Liggarsida)
Reg: 1995-05-03
AA: saknas

  L6825

Närmast efter:

L1188-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

  L6825


Uppslag saknas mellan D1200-00 och D1200-02===


Närmast före:

D1200-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ,M2080

Närmast efter:

D1200-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-19
AA: saknas

  , M2080


Uppslag saknas mellan F1203-00-A och F1203-00-E===


Närmast före:

F1203-00-A (Liggarsida)
Reg: 1996-08-19
AA: saknasNärmast efter:

F1203-00-E (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-05-28 Beslagsprotokoll BeslutUppslag saknas mellan D1224-00 och D1224-00-D===


Närmast före:

D1224-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-13
AA: saknas

  TYSK?,EV ANKN D3847

Närmast efter:

D1224-00-D (Liggarsida)
Reg: 1993-09-27
AA: saknas

  TYSK?,EV ANKN D3847


Uppslag saknas mellan D1228-00 och D1228-00-G===


Närmast före:

D1228-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ATGARD TYSKLAND SVAR SAKNAS

Närmast efter:

D1228-00-G (Liggarsida)
Reg: 1993-06-24
AA: saknas

  ÅTGARD TYSKLAND SVAR SAKNAS


Uppslag saknas mellan D1228-01-A och D1228-04-A===


Närmast före:

D1228-01-A (Liggarsida)
Reg: 1993-06-24
AA: saknas

  ATGARD TYSKLAND SVAR SAKNAS

Närmast efter:

D1228-04-A (Liggarsida)
Reg: 1993-06-24
AA: saknas

  ÅTGÄRD TYSKLAND SVAR SAKNAS


Uppslag saknas mellan D1231-00 och D1231-03===


Närmast före:

D1231-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-07-28
AA: saknasNärmast efter:

D1231-03 (Liggarsida)
Reg: 2015-10-27
AA: saknas
1986-03-08 inkom   med tips om en blå volkswagen passat    ) som stått med parkeringsanmärkning på Buger Jarlsgatan 116 sedan eftermiddagen 860228Uppslag saknas mellan D1243-00 och D1243-03===


Närmast före:

D1243-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-07
AA: saknas

Tips frår ang blå Passat 1243-3 Anteckningar ringer om att man på FOA sålde en röd Passat vid tiden för mordet nå OP Råd Pacar skulle ha vars intressant i utred

Närmast efter:

D1243-03 (Liggarsida)
Reg: 2014-03-05
AA: saknas
ringer om att man på FOA sålde en röd Passat vid tiden för mordet på OP. Röd Passat skulle ha varit intressant i utred.
Tips från ang blå Passat 1243-3 Anteckningar om att man på FOA sålde en röd Passat vid tiden för mordet på OP Rär Pascar skulle ha varit intressant i utred.


Uppslag saknas mellan D1247-00 och D1247-00-C===


Närmast före:

D1247-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

TILL SPC 88-07-18,SPC 890217

Närmast efter:

D1247-00-C (Liggarsida)
Reg: 1988-10-06
AA: saknas

TILL SPC 88-07-18,SPC 890217


Uppslag saknas mellan D1247-00-C och D1247-09-A===


Närmast före:

D1247-00-C (Liggarsida)
Reg: 1988-10-06
AA: saknas

TILL SPC 88-07-18,SPC 890217

Närmast efter:

D1247-09-A (Liggarsida)
Reg: 1988-10-18
AA: saknas

TILL SPC 88-07-18,SPC 890217


Uppslag saknas mellan D1247-09-A och D1247-13===


Närmast före:

D1247-09-A (Liggarsida)
Reg: 1988-10-18
AA: saknas

TILL SPC 88-07-18,SPC 890217

Närmast efter:

D1247-13 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-06
AA: saknas

TILL SPC 88-07-18,SPC 890217


Uppslag saknas mellan D1253-00 och D1253-02===


Närmast före:

D1253-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1253-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-30
AA: saknas
Uppslag saknas mellan T1279-00-A och T1279-04-A===


Närmast före:

T1279-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-03-28
AA: saknas

ANG   SPC 881202

Närmast efter:

T1279-04-A (Liggarsida)
Reg: 1995-11-20
AA: saknas

ANG   SPC 881202


Uppslag saknas mellan T1279-04-A och T1279-07===


Närmast före:

T1279-04-A (Liggarsida)
Reg: 1995-11-20
AA: saknas

ANG   SPC 881202

Närmast efter:

T1279-07 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-08
AA: saknas

ANG   SPC 881202


Uppslag saknas mellan T1279-07 och T1279-14===


Närmast före:

T1279-07 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-08
AA: saknas

ANG   SPC 881202

Närmast efter:

T1279-14 (Liggarsida)
Reg: 1989-07-18
AA: saknas

ANG   SPC 881202


Uppslag saknas mellan D1287-00 och D1287-03===


Närmast före:

D1287-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-21
AA: saknas

ANKN D10235 SPC

Närmast efter:

D1287-03 (Liggarsida)
Reg: 1990-10-02
AA: saknas

ANKN D10235 SPC


Uppslag saknas mellan D1288-00 och D1288-00-B===


Närmast före:

D1288-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-20
AA: saknas
AA


Närmast efter:

D1288-00-B (Liggarsida)
Reg: 2004-03-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1295-00 och D1295-02===


Närmast före:

D1295-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

BREVB  

Närmast efter:

D1295-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-30
AA: saknas

BREVB  


Uppslag saknas mellan D1296-00 och D1296-02===


Närmast före:

D1296-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYM KV  

Närmast efter:

D1296-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-24
AA: saknas

ANONYM KV  


Uppslag saknas mellan D1304-00 och D1304-05===


Närmast före:

D1304-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-20
AA: saknas
AA


Närmast efter:

D1304-05 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1315-00 och D1315-00-B===


Närmast före:

D1315-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA


Närmast efter:

D1315-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-10-19
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1320-00 och D1320-03===


Närmast före:

D1320-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
  ,ANG HNGB26   (SLAGN)

Närmast efter:

D1320-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-13
AA: saknas
DNR:563-93
  ANG HNG826   (SLAGN)


Uppslag saknas mellan D1323-00 och D1323-12===


Närmast före:

D1323-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas
AA
SHERATON, VIT OPEL   ,D1322

Närmast efter:

D1323-12 (Liggarsida)
Reg: 1990-05-02
AA: saknas

SHERATON,VIT OPEL   ,D1322


Uppslag saknas mellan D1326-00 och D1326-03===


Närmast före:

D1326-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

D1326-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-07-22
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan D1336-00 och D1336-00-C===


Närmast före:

D1336-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-17
AA: saknas

ANG   Patricio Marquez Araya IAKTTAGELSER,SPC 890315

Närmast efter:

D1336-00-C (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

ANG   IAKTTAGELSER.SPC 890315


Uppslag saknas mellan D1339-00 och D1339-03===


Närmast före:

D1339-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

    ,5-MARKSEDEL,DDR

Närmast efter:

D1339-03 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

    5-MARKSEDEL,DDR


Uppslag saknas mellan D1349-00 och D1349-02-A===


Närmast före:

D1349-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-21
AA: saknas

ANG   ,SPC,D1391

Närmast efter:

D1349-02-A (Liggarsida)
Reg: 1990-01-31
AA: saknas

ANG   ,SPC,D1391


Uppslag saknas mellan D1349-05 och D1349-05-B===


Närmast före:

D1349-05 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-15
AA: saknas

ANG   ,SPC,D1391

Närmast efter:

D1349-05-B (Liggarsida)
Reg: 1988-11-23
AA: saknas

ANG   ,SPC,D1391


Uppslag saknas mellan D1359-00 och D1359-00-B===


Närmast före:

D1359-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1359-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-06-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1364-00 och D1364-00-C===


Närmast före:

D1364-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-13
AA: saknas
AA
NN     ,BLÅ PASSAT  

Närmast efter:

D1364-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-10-13
AA: saknas
OMREG-FR-M6336
NN   ,BLÅ PASSAT  


Uppslag saknas mellan D1372-01-B och D1372-04-A===


Närmast före:

D1372-01-B (Liggarsida)
Reg: 1991-04-19
AA: saknas

ANG VAPEN, EV ANKN 111110-1,D5660  

Närmast efter:

D1372-04-A (Liggarsida)
Reg: 1996-10-09
AA: saknas

ANG VAPEN EV ANKN 111110-1 D5660,LESKINEN


Uppslag saknas mellan D1373-00 och D1373-02===


Närmast före:

D1373-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-20
AA: saknas
AA
  ,OPEL   P-A A-SON,M4782

Närmast efter:

D1373-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-24
AA: saknas

  ,OPEL   P-A A-SON,M4782


Uppslag saknas mellan D1378-00-A och D1378-02===


Närmast före:

D1378-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-10-28
AA: saknasNärmast efter:

D1378-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-10-28
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1381-00 och D1381-08-A===


Närmast före:

D1381-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-08-18
AA: saknas

ANKN KB10393. SPC 900410

Närmast efter:

D1381-08-A (Liggarsida)
Reg: 1989-09-11
AA: saknas

ANKN KB10393. SPC 300410


Uppslag saknas mellan D1381-08-A och D1381-11===


Närmast före:

D1381-08-A (Liggarsida)
Reg: 1989-09-11
AA: saknas

ANKN KB10393. SPC 300410

Närmast efter:

D1381-11 (Liggarsida)
Reg: 1989-08-17
AA: saknas

ANKN KB10393. SPC 900410


Uppslag saknas mellan D1395-00 och D1395-02-A===


Närmast före:

D1395-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1395-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-08-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1399-00 och D1399-02===


Närmast före:

D1399-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-16
AA: saknas

TV-AKTUELLT 28/1-86 FRÅN NÄSSJÖ,EEE6847

Närmast efter:

D1399-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-01
AA: saknas

TV-AKTUELLT 28/1-86 FRÅN NÄSSJÖ, EEE6847


Uppslag saknas mellan D1404-03 och D1404-80===


Närmast före:

D1404-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-26
AA: saknasNärmast efter:

D1404-80 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-25
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1408-00 och D1408-02===


Närmast före:

D1408-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

SÄK 86-05-01   ,Q9970,SPC

Närmast efter:

D1408-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-01
AA: saknas
i
SAK 86-05-0   Q9970.SPC


Uppslag saknas mellan D1414-00 och D1414-00-B===


Närmast före:

D1414-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1414-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-09-17
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1414-00-D och D1414-02===


Närmast före:

D1414-00-D (Liggarsida)
Reg: 1993-09-21
AA: saknasNärmast efter:

D1414-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-05
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1431-00 och D1431-02===


Närmast före:

D1431-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-10
AA: saknas
AA
  MERCEDEZ HH YR 1194   KOMPL)

Närmast efter:

D1431-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-19
AA: saknas

  ,MERCEDEZ HH YR 1194   KOMPL)


Uppslag saknas mellan D1435-00 och D1435-02===


Närmast före:

D1435-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1435-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-06-08
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1447-00 och D1447-01-B===


Närmast före:

D1447-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

D1447-01-B (Liggarsida)
Reg: 1993-08-18
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan D1464-00 och D1464-01-D===


Närmast före:

D1464-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas

  ,JUG,BORA

Närmast efter:

D1464-01-D (Liggarsida)
Reg: 2003-04-24
AA: saknas

  ,JUG,BORA


Uppslag saknas mellan M1467-00 och M1467-03===


Närmast före:

M1467-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-10
AA: saknas

TELEX,ANG  

Närmast efter:

M1467-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-10-01
AA: saknas

TELEX ANC  


Uppslag saknas mellan D1469-00 och D1469-02===


Närmast före:

D1469-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas

  PB GKF156   (SLAGN)

Närmast efter:

D1469-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-30
AA: saknas
i
PERSSON KENT PB GKF156   (SLAGN)


Uppslag saknas mellan D1470-00 och D1470-00-C===


Närmast före:

D1470-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ,APAL-428-119/04

Närmast efter:

D1470-00-C (Liggarsida)
Reg: 1988-10-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1474-00 och D1474-02===


Närmast före:

D1474-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

BREV,ANG DAVID BAGARESGATA 26,JMF O-AVSITTET

Närmast efter:

D1474-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-26
AA: saknas

BREV,ANG DAVID BAGARESGATA 26,JMF O-AVSITTET


Uppslag saknas mellan D1476-00 och D1476-02===


Närmast före:

D1476-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANG GRÖN WV PASSAT,DNH612

Närmast efter:

D1476-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-09-07
AA: saknas
OMREG-FR-D2577-2
ANG GRÖN WV PASSAT,DNH612


Uppslag saknas mellan D1479-00 och D1479-02===


Närmast före:

D1479-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-20
AA: saknas
AA
  ,EZC678(NY SLAGN)

Närmast efter:

D1479-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-04-26
AA: saknas

 ,EZC678(NY SLAGN)


Uppslag saknas mellan D1480-00 och D1480-02===


Närmast före:

D1480-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
ARNEHOV(FLYGRESA 28/2-86)AR PASSLISTA KORD MOT FU

Närmast efter:

D1480-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-03-15
AA: saknas

ARNEHOV(FLYGRESA 28/2-861ÄR PASSLISTA KORD MOT FU


Uppslag saknas mellan D1484-00 och D1484-00-B===


Närmast före:

D1484-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
UL:  ,,APAL 306-99

Närmast efter:

D1484-00-B (Liggarsida)
Reg: 2000-05-26
AA: saknas

UL=   APAL 306-99


Uppslag saknas mellan D1484-00-B och D1484-03===


Närmast före:

D1484-00-B (Liggarsida)
Reg: 2000-05-26
AA: saknas

UL=   APAL 306-99

Närmast efter:

D1484-03 (Liggarsida)
Reg: 2000-05-11
AA: saknas
DNR:306-99
UL=   APAL 306-99


Uppslag saknas mellan D1488-00 och D1488-03===


Närmast före:

D1488-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-16
AA: saknas

UL:   ANG   ,EV ANKN KE10872-6

Närmast efter:

D1488-03 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-12
AA: saknas

UL=   ANG   EV ANKN KE10872-6


Uppslag saknas mellan D1519-00 och D1519-00-B===


Närmast före:

D1519-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1519-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-12-14
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1530-00 och D1530-00-B===


Närmast före:

D1530-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1530-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1542-00 och D1542-02===


Närmast före:

D1542-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

SPC 881020   SPC

Närmast efter:

D1542-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-06
AA: saknas

SPC 881020   ,SPC


Uppslag saknas mellan I1543-01-A och I1543-03===


Närmast före:

I1543-01-A (Liggarsida)
Reg: 1990-01-14
AA: saknas

UL:   (S&W 357 M589878)U-SÖK, SKL

Närmast efter:

I1543-03 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-14
AA: saknas

UL:   (S&W 357 M589878)U-SÖK.SKL


Uppslag saknas mellan G1556-00 och G1556-00-D===


Närmast före:

G1556-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

SÄK 87-03-04.99-06-30 ANG SÄPO, ,FD FÖLKSAM, SÄGER ATT MÖRDAREN ÄR SOM SKULLE HA BESÖKT THAIAFFAR 50 METER FRÅN MORDPLATSEN.

Närmast efter:

G1556-00-D (Liggarsida)
Reg: 2000-05-11
AA: saknas
DNR 299-99
SÄK 87-03--04 99-06-30 ANG , SÄPO, FO FOLKSAM, SAGER ATT MORDAREN AR. 7 SOM SKULLE HA BESÖKT THAIAFFÄR 50 METER FRÅN MORDPLATSEN. -


Uppslag saknas mellan G1556-00-D och G1556-03-A===


Närmast före:

G1556-00-D (Liggarsida)
Reg: 2000-05-11
AA: saknas
DNR 299-99
SÄK 87-03--04 99-06-30 ANG , SÄPO, FO FOLKSAM, SAGER ATT MORDAREN AR. 7 SOM SKULLE HA BESÖKT THAIAFFÄR 50 METER FRÅN MORDPLATSEN. -

Närmast efter:

G1556-03-A (Liggarsida)
Reg: 1990-04-20
AA: saknas

SÄK 87-03-04 99-06-3( ANG SAPO, ,FÖ FÖLKSAM, SÄGER ATT MÖRDAREN ÄR SOM SKULLE HA BESÖKT THAIAFFÄR 50 METER FRAN MORDPLATSEN.


Uppslag saknas mellan G1556-04-A och G1556-06===


Närmast före:

G1556-04-A (Liggarsida)
Reg: 1990-04-20
AA: saknas

SAK 87-03-04,99-06-30 ANG , ,SÄPO, ,FO FÖLKSAM, SÄGER ATT MÖRDAREN AR SOM SKULLE HA BESÖKT THAIAFFÄR 50 METER FRÅN MORDPLATSEN. :

Närmast efter:

G1556-06 (Liggarsida)
Reg: 1989-09-28
AA: saknas

SÄK 87-03--04 99-06-30 ANG , SAPO, ,FO FÖLKSAM, SÄGER ATT MÖRDAREN ÄR SOM SKULLE HA BESÖKT THAIAFFÄR 50 METER FRÅN MORNPI ATSEN


Uppslag saknas mellan M1557-00 och M1557-02-A===


Närmast före:

M1557-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas
AA
  ,V8117,V12195,M3511,V11928

Närmast efter:

M1557-02-A (Liggarsida)
Reg: 1995-06-01
AA: saknas

  V8117.V12195. M3511.V11928


Uppslag saknas mellan G1568-00 och G1568-02===


Närmast före:

G1568-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas
1568-1
IS 68-1 SÄK 87-12-00

Närmast efter:

G1568-02 (Liggarsida)
Reg: 1989-09-08
AA: saknas

IS 68-1 SÄK 87-12-00


Uppslag saknas mellan M1570-00 och M1570-04===


Närmast före:

M1570-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-10
AA: saknas

TELEX  

Närmast efter:

M1570-04 (Liggarsida)
Reg: 1994-03-08
AA: saknas

TELEX  


Uppslag saknas mellan L1571-00 och L1571-00-B===


Närmast före:

L1571-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1571-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas
))
BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1572-00 och L1572-00-E===


Närmast före:

L1572-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-09
AA: saknas

  ,EV ANKN I987,L1061,L10088,L1638

Närmast efter:

L1572-00-E (Liggarsida)
Reg: 1991-09-12
AA: saknas

  EV ANKN 1987,11061,L10098,L1638


Uppslag saknas mellan L1576-00 och L1576-02-A===


Närmast före:

L1576-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

  ,L2491

Närmast efter:

L1576-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

  ,L2491


Uppslag saknas mellan EA1580-00 och EA1580-00-G===


Närmast före:

EA1580-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

ULIXXXXXXXXXXXXXXXXX EAD15074

Närmast efter:

EA1580-00-G (Liggarsida)
Reg: 1990-11-28
AA: saknas

UL:   ,EAD15074


Uppslag saknas mellan EBE1585-00 och EBE1585-03===


Närmast före:

EBE1585-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-07-24
AA: saknas

  ,CENTRALBADET 28/2-86 23 30

Närmast efter:

EBE1585-03 (Liggarsida)
Reg: 1994-09-23
AA: saknas
DNR 1032-94
  ,CENTRALBADET 28/2-86 23 30


Uppslag saknas mellan D1590-00 och D1590-00-C===


Närmast före:

D1590-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-06-22
AA: saknas

ANKN I1022

Närmast efter:

D1590-00-C (Liggarsida)
Reg: 1991-12-03
AA: saknas

ANKN I1022


Uppslag saknas mellan EAE1592-00 och EAE1592-01-B===


Närmast före:

EAE1592-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

TILL SPC 88-04-13

Närmast efter:

EAE1592-01-B (Liggarsida)
Reg: 2000-05-11
AA: saknas

TILL SPC 88-04-13


Uppslag saknas mellan D1607-00 och D1607-03===


Närmast före:

D1607-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  , WV - PASSAT  

Närmast efter:

D1607-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-09
AA: saknas

  ,WV - PASSAT  


Uppslag saknas mellan D1613-00 och D1613-03===


Närmast före:

D1613-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  BANKRÅNARE

Närmast efter:

D1613-03 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-08
AA: saknas
FOTO-KK  
  BANKRANARE


Uppslag saknas mellan D1615-00 och D1615-07===


Närmast före:

D1615-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

ANKN D2734, SPC 890310

Närmast efter:

D1615-07 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-29
AA: saknas

ANKN D2734, SPC 890310


Uppslag saknas mellan D1618-00 och D1618-02===


Närmast före:

D1618-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ANKN D11509

Närmast efter:

D1618-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-12-07
AA: saknas

  ANKN D11509


Uppslag saknas mellan D1619-00 och D1619-02===


Närmast före:

D1619-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  RESESÄLLSKAP KAFE OPERA,SKELLEFTEHAMN

Närmast efter:

D1619-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-30
AA: saknas

  RESESÄLLSKAP KAFE OPERA,SKELLEFTEHAMN


Uppslag saknas mellan EBC1621-00 och EBC1621-00-B===


Närmast före:

EBC1621-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-03
AA: saknas

  ,KD10405 Anteckningar Förhör met Ang ev vapengömma på Johannes Kyrtogåra Vallning av   på Johannes Kyrkogård, visar ev vapengömmor Lämnar USB-minne med film från luftschakt

Närmast efter:

EBC1621-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-11-28
AA: saknas
Uppslag saknas mellan T1628-00 och T1628-02-A===


Närmast före:

T1628-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

UL:   INSATT I PÄRM 891018

Närmast efter:

T1628-02-A (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas

UL=   INSATT I PÄRM 891018


Uppslag saknas mellan L1630-00 och L1630-00-C===


Närmast före:

L1630-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknas

  SLAGN+FOTO

Närmast efter:

L1630-00-C (Liggarsida)
Reg: 1995-05-03
AA: saknas

  ,SLAGN+FOTO


Uppslag saknas mellan L1632-00 och L1632-00-B===


Närmast före:

L1632-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknas

ANONYM, TEL 08-343531

Närmast efter:

L1632-00-B (Liggarsida)
Reg: 1995-02-09
AA: saknas

ANONYM TEL 08-343531


Uppslag saknas mellan D1633-24 och D1633-26===


Närmast före:

D1633-24 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-05
AA: saknas
A-I10182-01-A
  ANG     )REM

Närmast efter:

D1633-26 (Liggarsida)
Reg: 1988-12-19
AA: saknas

  ANG     )REM


Uppslag saknas mellan L1637-00 och L1637-00-C===


Närmast före:

L1637-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1637-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1640-00 och L1640-01-C===


Närmast före:

L1640-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-06-12
AA: saknas

KONTR 28/2-86" NEDSLAGEN MAN"KORSN TEGNERG-LUNTNMIGAT

Närmast efter:

L1640-01-C (Liggarsida)
Reg: 1989-05-30
AA: saknas

KONTR 28/2-86"NEDSLAGEN MAN"KORSN.TEGNERG-LUNTMGAT


Uppslag saknas mellan L1642-00 och L1642-00-B===


Närmast före:

L1642-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L856-1  (HÖORD)

Närmast efter:

L1642-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRAND   L856-1   (HÖRD)


Uppslag saknas mellan L1643-00 och L1643-00-D===


Närmast före:

L1643-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

ÅTERREM AV SPC 88-06-27

Närmast efter:

L1643-00-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

ÅTERREM AV SPC 88-06-27


Uppslag saknas mellan L1643-00-D och L1643-02===


Närmast före:

L1643-00-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

ÅTERREM AV SPC 88-06-27

Närmast efter:

L1643-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-06-10
AA: saknas

ÅTERREM AV SPC 88-06-27


Uppslag saknas mellan L1647-00 och L1647-00-B===


Närmast före:

L1647-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L903

Närmast efter:

L1647-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L903


Uppslag saknas mellan D1649-00 och D1649-02===


Närmast före:

D1649-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  TYSK PB PASSAT,AB10456

Närmast efter:

D1649-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-01
AA: saknas

  TYSK PB PASSAT,AB10456


Uppslag saknas mellan D1650-00 och D1650-00-C===


Närmast före:

D1650-00 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

  HAR ÖVERVAKATS AV SÄK

Närmast efter:

D1650-00-C (Liggarsida)
Reg: 1990-10-29
AA: saknas

  HAR ÖVERVAKATS AV SÄK


Uppslag saknas mellan D1650-02-D och D1650-08===


Närmast före:

D1650-02-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-05
AA: saknas

  HAR ÖVERVAKATS AV SAK

Närmast efter:

D1650-08 (Liggarsida)
Reg: 1990-06-20
AA: saknas

  HAR ÖVERVAKATS AV SÄK


Uppslag saknas mellan D1663-00 och D1663-02===


Närmast före:

D1663-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  , NRP - ODESSA

Närmast efter:

D1663-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-04-02
AA: saknas

  NRP - ODESSA


Uppslag saknas mellan D1664-00 och D1664-03-A===


Närmast före:

D1664-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1664-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1666-00 och D1666-03===


Närmast före:

D1666-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1666-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-03-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1670-00 och D1670-00-D===


Närmast före:

D1670-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-21
AA: saknas

UL:   ,M2044,ANG  

Närmast efter:

D1670-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-01-23
AA: saknas

UL?:   ,M2044,ANG  


Uppslag saknas mellan D1670-00-D och D1670-03-A===


Närmast före:

D1670-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-01-23
AA: saknas

UL?:   ,M2044,ANG  

Närmast efter:

D1670-03-A (Liggarsida)
Reg: 1991-05-16
AA: saknas

UL:   M2044,ANG  


Uppslag saknas mellan D1670-03-A och D1670-10===


Närmast före:

D1670-03-A (Liggarsida)
Reg: 1991-05-16
AA: saknas

UL:   M2044,ANG  

Närmast efter:

D1670-10 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-23
AA: saknas

Ul:   M2044, NG  


Uppslag saknas mellan D1677-00 och D1677-02===


Närmast före:

D1677-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1677-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-10
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1686-00 och F1686-00-B===


Närmast före:

D1686-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
  FILM RIKSDAGSHUSET,UD,28/2-86

Närmast efter:

F1686-00-B (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-04-02 Beslagsprotokoll BeslutUppslag saknas mellan D1690-00 och D1690-02===


Närmast före:

D1690-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
  REMISS FALUN+LUND

Närmast efter:

D1690-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-10-31
AA: saknas
DNR:670-91
  ,REMISS FALUN+LUND


Uppslag saknas mellan D1694-00-A och D1694-02===


Närmast före:

D1694-00-A (Liggarsida)
Reg: 1989-01-16
AA: saknasNärmast efter:

D1694-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-10-06
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1696-00 och D1696-05-A===


Närmast före:

D1696-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-02
AA: saknas
ANK-D10192


Närmast efter:

D1696-05-A (Liggarsida)
Reg: 1991-10-16
AA: saknas
Uppslag saknas mellan L1702-01 och L1702-02-C===


Närmast före:

L1702-01 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknasNärmast efter:

L1702-02-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

ANKN 1849 L851 SPC 890602(FAKTA GRAND)


Uppslag saknas mellan D1711-00 och D1711-02===


Närmast före:

D1711-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas
ankn Y8493 ankn Y8493
TELEFAX ANG  

Närmast efter:

D1711-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-30
AA: saknas

TELEFAX ANG  


Uppslag saknas mellan D1719-00 och D1719-02===


Närmast före:

D1719-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA


Närmast efter:

D1719-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-10-14
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1721-00 och D1721-02===


Närmast före:

D1721-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas

  BULLTOFTA  

Närmast efter:

D1721-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-26
AA: saknas

H   BULLTOFTA  


Uppslag saknas mellan D1723-00 och D1723-03===


Närmast före:

D1723-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

  (INRESEKOLL)

Närmast efter:

D1723-03 (Liggarsida)
Reg: 1990-10-02
AA: saknas

  (INRESEKOLL)


Uppslag saknas mellan D1730-0-A och D1730-00===


Närmast före:

D1730-0-A (Liggarsida)
Reg: 2004-05-11
AA: saknas
DNR 3911-02 i
BREV AVS   HYPOTESER

Närmast efter:

D1730-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
BREV AVS   HYPOTESER


Uppslag saknas mellan D1733-00 och D1733-02===


Närmast före:

D1733-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYM, ANG  

Närmast efter:

D1733-02 (Liggarsida)
Reg: 1994-03-08
AA: saknas

ANONYM, ANG  


Uppslag saknas mellan D1735-00 och D1735-00-B===


Närmast före:

D1735-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
UL:   ANG  

Närmast efter:

D1735-00-B (Liggarsida)
Reg: 2003-12-30
AA: saknas
DNR 275-03
UL:   ANG  


Uppslag saknas mellan D1740-00-A och D1740-02-A===


Närmast före:

D1740-00-A (Liggarsida)
Reg: 2004-04-07
AA: saknas

 ,PASSAT HCW 250

Närmast efter:

D1740-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-03-22
AA: saknas

  ,PASSAT HCW 250


Uppslag saknas mellan D1764-00 och D1764-04===


Närmast före:

D1764-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-01
AA: saknas

  ANONYM, ANG   N3292,KD10593,KD11214,SLAGN!

Närmast efter:

D1764-04 (Liggarsida)
Reg: 1996-02-07
AA: saknas

  ANONYM, ANG   ,N3292,KD10593,KD11214,SLAGNI


Uppslag saknas mellan D1765-00 och D1765-00-B===


Närmast före:

D1765-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
BREV     , APAL-428-196/04

Närmast efter:

D1765-00-B (Liggarsida)
Reg: 2004-12-14
AA: saknas
DNR 196-04
BREV     , APAL-428-196/04


Uppslag saknas mellan D1766-00 och D1766-00-B===


Närmast före:

D1766-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ,GB17056  

Närmast efter:

D1766-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas

  ,GB17056  


Uppslag saknas mellan I1767-00 och I1767-02-A===


Närmast före:

I1767-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

PM   VAPEN  

Närmast efter:

I1767-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-10-19
AA: saknas

PA   VAPEN  


Uppslag saknas mellan L1801-00 och L1801-01-B===


Närmast före:

L1801-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1801-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1802-00 och L1802-01-B===


Närmast före:

L1802-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1802-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1804-00 och L1804-00-B===


Närmast före:

L1804-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND MIKAEL.T

Närmast efter:

L1804-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1805-00 och L1805-00-C===


Närmast före:

L1805-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1805-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan EAD1817-00 och EAD1817-00-B===


Närmast före:

EAD1817-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

  ,BEFUNNIT SIG PA BIRGER JARLSG 28/2 1986

Närmast efter:

EAD1817-00-B (Liggarsida)
Reg: 1998-11-11
AA: saknas

  ,BEFUNNIT SIG PÅ BIRGER JARLSG 28/2 1986


Uppslag saknas mellan L1819-00 och L1819-01-C===


Närmast före:

L1819-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

  ,BIOBESÖK GRAND

Närmast efter:

L1819-01-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

  ,BIOBESOK GRAND


Uppslag saknas mellan L1821-00 och L1821-01-B===


Närmast före:

L1821-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L4600.L14454

Närmast efter:

L1821-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L4600.L14454


Uppslag saknas mellan L1821-01-B och L1821-02-D===


Närmast före:

L1821-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L4600.L14454

Närmast efter:

L1821-02-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L4600.L14454


Uppslag saknas mellan D1822-00 och D1822-02===


Närmast före:

D1822-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1822-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-01-15
AA: saknas
1Uppslag saknas mellan EH1830-00-A och EH1830-02===


Närmast före:

EH1830-00-A (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

TILL SPC 88-05-03 - F1

Närmast efter:

EH1830-02 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

TILL SPC 88-05-03 - F1


Uppslag saknas mellan L1832-00 och L1832-00-C===


Närmast före:

L1832-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRANL  

Närmast efter:

L1832-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRANC  


Uppslag saknas mellan L1832-00-C och L1832-01-B===


Närmast före:

L1832-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRANC  

Närmast efter:

L1832-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1833-00 och L1833-00-D===


Närmast före:

L1833-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  ,L7227-3

Närmast efter:

L1833-00-D (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L7227-3


Uppslag saknas mellan L1833-00-E och L1833-01-B===


Närmast före:

L1833-00-E (Liggarsida)
Reg: 1993-11-19
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   L7227-3

Närmast efter:

L1833-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   L7227-3


Uppslag saknas mellan L1834-00 och L1834-00-C===


Närmast före:

L1834-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,L6113

Närmast efter:

L1834-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   L6113


Uppslag saknas mellan L1835-00 och L1835-00-C===


Närmast före:

L1835-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L1835-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan L1836-00 och L1836-00-C===


Närmast före:

L1836-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-01-20
AA: saknas

ANKN L854  

Närmast efter:

L1836-00-C (Liggarsida)
Reg: 1989-03-14
AA: saknas

ANKN L854  


Uppslag saknas mellan L1836-00-C och L1836-00-E===


Närmast före:

L1836-00-C (Liggarsida)
Reg: 1989-03-14
AA: saknas

ANKN L854  

Närmast efter:

L1836-00-E (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

ANKN L854  


Uppslag saknas mellan I1846-00 och I1846-06===


Närmast före:

I1846-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-03
AA: saknas

 ,ANG   ,I1038 MFL  

Närmast efter:

I1846-06 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-18
AA: saknas

  ANG   ,I1038 MFL  


Uppslag saknas mellan I1855-00 och I1855-02-A===


Närmast före:

I1855-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-24
AA: saknas

  .D16676

Närmast efter:

I1855-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-02-23
AA: saknas

  ,D16676


Uppslag saknas mellan I1855-02-A och I1855-04-A===


Närmast före:

I1855-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-02-23
AA: saknas

  ,D16676

Närmast efter:

I1855-04-A (Liggarsida)
Reg: 1995-02-07
AA: saknas
DNR 89-95
  ,D16676


Uppslag saknas mellan I1864-00 och I1864-06===


Närmast före:

I1864-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-03
AA: saknas

  ,VAPEN(SLAGN)

Närmast efter:

I1864-06 (Liggarsida)
Reg: 1994-01-28
AA: saknas

  VAPEN(SLAGN)


Uppslag saknas mellan I1870-00 och I1870-00-B===


Närmast före:

I1870-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-01-30
AA: saknas
1962
UL:   ,I962,I12162,I1222C

Närmast efter:

I1870-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-02-20
AA: saknas

UL:   ,I962,I12162,I12220


Uppslag saknas mellan I1870-00-B och I1870-02===


Närmast före:

I1870-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-02-20
AA: saknas

UL:   ,I962,I12162,I12220

Närmast efter:

I1870-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-20
AA: saknas

UL=: KKCXXXXXXX ,I962,I12162,I1222C


Uppslag saknas mellan I1872-00 och I1872-03===


Närmast före:

I1872-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-21
AA: saknas

ANKN T116-I(PM)

Närmast efter:

I1872-03 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-19
AA: saknas

ANKN T116-I(PM)


Uppslag saknas mellan I1875-00 och I1875-02-A===


Närmast före:

I1875-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM,REST ÖSTER-VÄSTERGÖK,VAPEN,D7350 070219: Tidigare nedlagt och upptaget i samband med 02-B. Denna handling innebar ineet nytt varför uppslaget föreslås åter aa /HM

Närmast efter:

I1875-02-A (Liggarsida)
Reg: 1997-11-13
AA: saknas
DNR:726-97
ANONYM,REST OSTER-VÄSTERGÖK,VAPEN,D7350 070219 Tidieare nedlagt och upptaget i samband med 02:8 Denna handing innebar inget nytt varfor uppslaget föreslås åter aa /HM


Uppslag saknas mellan I1875-02-B och I1875-04===


Närmast före:

I1875-02-B (Liggarsida)
Reg: 2000-11-27
AA: saknas
DNR 794-00
ANONYM REST OSTER-VASTERGOKVAPEN,D7350 070219: Tidigare nedlagt och upptaget i samband med 02-B. Denna handling innebar inget nytt varför uppslaget föreslås åter aa JHM

Närmast efter:

I1875-04 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-01
AA: saknas

ANONYM REST OSTER-VÄSTERGÖKVAPEN,D7350 070219 Tidigare nedlagt och upptaget 1 samband med 02-8. Denna handing innebar Inget nytt varför uppslaget föreslås åter aa /HM


Uppslag saknas mellan I1876-00 och I1876-02===


Närmast före:

I1876-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

I1876-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-16
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan I1877-00 och I1877-01-B===


Närmast före:

I1877-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  ,D6881

Närmast efter:

I1877-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-19
AA: saknas

  ,D6881


Uppslag saknas mellan I1883-00 och I1883-08===


Närmast före:

I1883-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ,ANG VAPEN  

Närmast efter:

I1883-08 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-08
AA: saknas
fe
  ANG VAPEN  


Uppslag saknas mellan EAA1884-00 och EAA1884-00-B===


Närmast före:

EAA1884-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  (W-T)

Närmast efter:

EAA1884-00-B (Liggarsida)
Reg: 1988-10-18
AA: saknas

  (W-T)


Uppslag saknas mellan EAA1884-01-A och EAA1884-04===


Närmast före:

EAA1884-01-A (Liggarsida)
Reg: 1988-10-18
AA: saknas

  (W-T)

Närmast efter:

EAA1884-04 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
FOTON
  (W-T)


Uppslag saknas mellan I1892-00 och I1892-03===


Närmast före:

I1892-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM,ILL 357 MAGNUM

Närmast efter:

I1892-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-13
AA: saknas

ANONYM, ILL 357 MAGNUM


Uppslag saknas mellan I1895-00-B och I1895-02===


Närmast före:

I1895-00-B (Liggarsida)
Reg: 1990-08-22
AA: saknas

ANG   (VAPEN).G211.I10819 KA11769

Närmast efter:

I1895-02 (Liggarsida)
Reg: 1989-10-04
AA: saknas
rrr Z--Z-. 33J-Z- - mH ll dn --S--- --- --Z --HHaB-Z- Hag( -- -- - - - - ------- B--a --- Z-Z
ANG   (VAPEN),G211,I10819,KA11769


Uppslag saknas mellan D1899-01-A och F1899-01-A===


Närmast före:

D1899-01-A (Liggarsida)
Reg: 2020-11-11
AA: saknas
2009-04-02 Beslagsprotokoll Beslut


Närmast efter:

F1899-01-A (Liggarsida)
Reg: 2020-11-12
AA: saknas
2009-04-30 Beslagsprotokoli BeslutUppslag saknas mellan F1899-02-A och F1899-05===


Närmast före:

F1899-02-A (Liggarsida)
Reg: 2020-10-19
AA: saknas
2020-08-31 Beslagsprotokoli Beslut


Närmast efter:

F1899-05 (Liggarsida)
Reg: 2020-10-26
AA: saknas
2020-10-07 PM gallande beslut om makarna Palmes kläder.Uppslag saknas mellan I1900-00 och I1900-01-D===


Närmast före:

I1900-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-04
AA: saknas
AA
  KA10394 SUCKSD ?

Närmast efter:

I1900-01-D (Liggarsida)
Reg: 1993-08-24
AA: saknas

  ,KA10394,SUCKSD ?


Uppslag saknas mellan I1900-01-D och I1900-04-B===


Närmast före:

I1900-01-D (Liggarsida)
Reg: 1993-08-24
AA: saknas

  ,KA10394,SUCKSD ?

Närmast efter:

I1900-04-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas

  ,KA10394, SUCKSD ?


Uppslag saknas mellan I1901-00-B och I1901-02-B===


Närmast före:

I1901-00-B (Liggarsida)
Reg: 1997-02-07
AA: saknas

  ,VAPEN,AI 835-92

Närmast efter:

I1901-02-B (Liggarsida)
Reg: 1997-01-13
AA: saknas

  ,VAPEN,AI 835-92


Uppslag saknas mellan I1905-00 och I1905-04===


Närmast före:

I1905-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-03
AA: saknas

  ,ALIBIKOLL

Närmast efter:

I1905-04 (Liggarsida)
Reg: 1996-04-09
AA: saknas

  R ALIBIKOLL


Uppslag saknas mellan I1907-00 och I1907-02===


Närmast före:

I1907-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM   VAPEN

Närmast efter:

I1907-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-29
AA: saknas

ANONYM   VAPEN


Uppslag saknas mellan D1912-00 och D1912-02===


Närmast före:

D1912-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ,PASSAT

Närmast efter:

D1912-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-04-14
AA: saknas

  PASSAT


Uppslag saknas mellan I1914-01-A och B1914-04===


Närmast före:

I1914-01-A (Liggarsida)
Reg: 1992-09-24
AA: saknas

  SAK VAPEN  

Närmast efter:

B1914-04 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

MYNDIGHEISUTLÅTANDE (från Bundeskriminalamt - BKA i Wiesbaden beträffande undersökningar för bestämmande av skottavstånd m.m.)


Uppslag saknas mellan I1915-00 och I1915-00-C===


Närmast före:

I1915-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  VAPEN,D3702

Närmast efter:

I1915-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-10-14
AA: saknas

  ,VAPEN,D3702


Uppslag saknas mellan I1915-00-G och I1915-07===


Närmast före:

I1915-00-G (Liggarsida)
Reg: 2008-01-31
AA: saknas
DNR:204-07
  ,VAPEN,D3702

Närmast efter:

I1915-07 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-14
AA: saknas

  ,VAPEN,D3702


Uppslag saknas mellan I1916-01 och I1916-01-B===


Närmast före:

I1916-01 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknas

ANONYM, PM   ,VAPEN

Närmast efter:

I1916-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-10-19
AA: saknas

ANONYM,PM   ,VAPEN


Uppslag saknas mellan I1916-01-B och I1916-01-D===


Närmast före:

I1916-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-10-19
AA: saknas

ANONYM,PM   ,VAPEN

Närmast efter:

I1916-01-D (Liggarsida)
Reg: 1993-04-07
AA: saknas

ANONYM,PM   ,VAPEN


Uppslag saknas mellan B1918-01 och B1918-04-A===


Närmast före:

B1918-01 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-23
AA: saknas

FBI-RAPPORT,BLYISOTOPUNDERSOKNING,N3292,X8200

Närmast efter:

B1918-04-A (Liggarsida)
Reg: 2001-02-06
AA: saknas

FBI-RAPPORT,BLYISOTOPUNDERSOKNING,N3292,X8200


Uppslag saknas mellan B1918-04-A och B1918-06===


Närmast före:

B1918-04-A (Liggarsida)
Reg: 2001-02-06
AA: saknas

FBI-RAPPORT,BLYISOTOPUNDERSOKNING,N3292,X8200

Närmast efter:

B1918-06 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-23
AA: saknas

FBI-RAPPORT, BLYISOTOPUNDERSOKNING,N3292,X8200


Uppslag saknas mellan B1918-13 och B1918-15===


Närmast före:

B1918-13 (Liggarsida)
Reg: 1995-04-24
AA: saknas

FBI-RAPPORT BLYISOTOPUNDERSÖKNING N3292 X8200

Närmast efter:

B1918-15 (Liggarsida)
Reg: 1996-02-26
AA: saknas

FBI-RAPPORT, BLYISOTOPUNDERSÖKNING,N3292,X8200


Uppslag saknas mellan D1927-00 och D1927-02-A===


Närmast före:

D1927-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-01-20
AA: saknas

BILIAKT.(ROD O BLA) E4 SOLLENTUNA SPC 890913

Närmast efter:

D1927-02-A (Liggarsida)
Reg: 1989-01-04
AA: saknas

BILIAKT (RÖD O BLÅ), E4. SOLLENTUNA, SPC 890913


Uppslag saknas mellan D1951-00 och D1951-03-A===


Närmast före:

D1951-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
ANONYM ANG  

Närmast efter:

D1951-03-A (Liggarsida)
Reg: 1989-07-11
AA: saknas

ANONYM ANG  


Uppslag saknas mellan D1951-03-A och D1951-12===


Närmast före:

D1951-03-A (Liggarsida)
Reg: 1989-07-11
AA: saknas

ANONYM ANG  

Närmast efter:

D1951-12 (Liggarsida)
Reg: 1989-09-13
AA: saknas
i
ANONYM ANG  


Uppslag saknas mellan D1952-00 och D1952-00 C===


Närmast före:

D1952-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknasNärmast efter:

D1952-00 C (Liggarsida)
Reg: 2020-09-29
AA: saknas
2015-09-03 Förhör medUppslag saknas mellan D1952-00 C och D1952-00-A===


Närmast före:

D1952-00 C (Liggarsida)
Reg: 2020-09-29
AA: saknas
2015-09-03 Förhör med


Närmast efter:

D1952-00-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-11
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1953-00 och D1953-06===


Närmast före:

D1953-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

      G725,I10791

Närmast efter:

D1953-06 (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D1961-00 och D1961-02===


Närmast före:

D1961-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ,RESA LAS PALMAS

Närmast efter:

D1961-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-10-04
AA: saknas

  ,RESA LAS PALMAS


Uppslag saknas mellan D1963-00 och D1963-02===


Närmast före:

D1963-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

D1963-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-24
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan D1970-00 och D1970-04-A===


Närmast före:

D1970-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-18
AA: saknas
AA
  (DUBBELMORD),KYRKOVAKTMÄSTARE

Närmast efter:

D1970-04-A (Liggarsida)
Reg: 1991-03-05
AA: saknas

  (DUBBELMORD),KYRKOVAKTMÄSTARE


Uppslag saknas mellan D1971-00 och D1971-04===


Närmast före:

D1971-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
UL:   PÅ MALDIVERNA

Närmast efter:

D1971-04 (Liggarsida)
Reg: 2001-03-12
AA: saknas

UL:   PÅ MALDIVERNA


Uppslag saknas mellan L1972-00 och L1972-02===


Närmast före:

L1972-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknas

BREV   ?

Närmast efter:

L1972-02 (Liggarsida)
Reg: 1995-05-15
AA: saknas

BREV   ?


Uppslag saknas mellan L1979-00 och L1979-03===


Närmast före:

L1979-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknas

 ,L846

Närmast efter:

L1979-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-09
AA: saknas

 ,L846


Uppslag saknas mellan D1989-00 och D1989-00-D===


Närmast före:

D1989-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-10
AA: saknas

  ,D19028

Närmast efter:

D1989-00-D (Liggarsida)
Reg: 1998-09-14
AA: saknas

  D19028


Uppslag saknas mellan L1996-00 och L1996-00-E===


Närmast före:

L1996-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,A1646-1

Närmast efter:

L1996-00-E (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   A1646-1


Uppslag saknas mellan M2002-00 och M2002-02===


Närmast före:

M2002-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
  M2870

Närmast efter:

M2002-02 (Liggarsida)
Reg: 2003-12-03
AA: saknas
DNR 3364-02
  ,M2870


Uppslag saknas mellan M2008-00 och M2008-02===


Närmast före:

M2008-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2008-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-13
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2010-00-A och M2010-02===


Närmast före:

M2010-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-03-07
AA: saknas

DUBBELREG - OMREG TILL M2010

Närmast efter:

M2010-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-03-07
AA: saknas

DUBBELREG - OMREG TILL M2010


Uppslag saknas mellan M2032-00 och M2032-05===


Närmast före:

M2032-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas

  ,M1576

Närmast efter:

M2032-05 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-13
AA: saknas

  M1576


Uppslag saknas mellan M2038-00-A och M2038-02===


Närmast före:

M2038-00-A (Liggarsida)
Reg: 1993-02-15
AA: saknasNärmast efter:

M2038-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-13
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2048-00 och M2048-03-A===


Närmast före:

M2048-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-11
AA: saknas

ANG  

Närmast efter:

M2048-03-A (Liggarsida)
Reg: 1989-04-17
AA: saknas

ANG  


Uppslag saknas mellan M2050-00-A och M2050-02===


Närmast före:

M2050-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-04-22
AA: saknas

  (SLAGN)

Närmast efter:

M2050-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

  ISLAGN)


Uppslag saknas mellan M2055-00-A och M2055-02===


Närmast före:

M2055-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

  (NY SLAGN)

Närmast efter:

M2055-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-06
AA: saknas

  (NY SLAGN)


Uppslag saknas mellan M2056-00 och M2056-06===


Närmast före:

M2056-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2056-06 (Liggarsida)
Reg: 2003-04-11
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2080-00 och M2080-02===


Närmast före:

M2080-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ,D1200, ANG  

Närmast efter:

M2080-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-19
AA: saknas

  D1200 ANG FXXXXXXXXXXXXXX


Uppslag saknas mellan M2096-00 och M2096-02===


Närmast före:

M2096-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas

ANONYM    

Närmast efter:

M2096-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-09-23
AA: saknas

ANONYN    


Uppslag saknas mellan M2123-00-A och M2123-02===


Närmast före:

M2123-00-A (Liggarsida)
Reg: 1993-12-02
AA: saknas

  , ANG  

Närmast efter:

M2123-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-12-02
AA: saknas

  ANG  


Uppslag saknas mellan M2124-00 och M2124-02===


Närmast före:

M2124-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2124-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2147-00 och M2147-02===


Närmast före:

M2147-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2147-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-06-30
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2148-00 och M2148-02-A===


Närmast före:

M2148-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas
AA
ANONYM, ANG   ,F A MANUM KONSULT SOLNA(SLAGN)

Närmast efter:

M2148-02-A (Liggarsida)
Reg: 1991-01-18
AA: saknas

ANONYM, ANG   ,F A MANUM KONSULT SOLNA(SLAGN)


Uppslag saknas mellan M2149-00 och M2149-08===


Närmast före:

M2149-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas
AA
FOR KOMPL REGH  

Närmast efter:

M2149-08 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas
FOTO  
FÖR KOMPL REGH  


Uppslag saknas mellan M2153-00 och M2153-02===


Närmast före:

M2153-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas
AA
ANG  

Närmast efter:

M2153-02 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

ANG  


Uppslag saknas mellan M2174-00 och M2174-02===


Närmast före:

M2174-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas
AA
IP-TELEGRAM,ANG  

Närmast efter:

M2174-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-07
AA: saknas

IP-TELEGRAM ANG  


Uppslag saknas mellan M2184-00 och M2184-02-A===


Närmast före:

M2184-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2184-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-06-17
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2185-00 och M2185-04===


Närmast före:

M2185-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-12-10
AA: saknas
AA
  ,IA13074,IA13190(SAMORDN)

Närmast efter:

M2185-04 (Liggarsida)
Reg: 1995-10-30
AA: saknas

  ,IA13074 IA13190/SAMORDN)


Uppslag saknas mellan M2202-00 och M2202-02===


Närmast före:

M2202-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas

NN  

Närmast efter:

M2202-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-06-10
AA: saknas

NN  


Uppslag saknas mellan M2203-00 och M2203-02===


Närmast före:

M2203-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2203-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-10-01
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2219-00 och M2219-04===


Närmast före:

M2219-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2219-04 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2229-00 och M2229-02-A===


Närmast före:

M2229-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
ANONYM  

Närmast efter:

M2229-02-A (Liggarsida)
Reg: 1991-09-27
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan M2229-02-A och M2229-04===


Närmast före:

M2229-02-A (Liggarsida)
Reg: 1991-09-27
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

M2229-04 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-27
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan M2230-00 och M2230-03===


Närmast före:

M2230-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-12-07
AA: saknas

UL:   ,ANG   ,SÄK

Närmast efter:

M2230-03 (Liggarsida)
Reg: 1989-12-06
AA: saknas

UL:   ,ANG   ,SÄK


Uppslag saknas mellan D2231-00 och D2231-02-A===


Närmast före:

D2231-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-19
AA: saknas
AA
UL:   EXPRESSEN ANG  

Närmast efter:

D2231-02-A (Liggarsida)
Reg: 1991-09-25
AA: saknas

UL:   EXPRESSEN ANG  


Uppslag saknas mellan D2231-02-A och D2231-04===


Närmast före:

D2231-02-A (Liggarsida)
Reg: 1991-09-25
AA: saknas

UL:   EXPRESSEN ANG  

Närmast efter:

D2231-04 (Liggarsida)
Reg: 1989-10-20
AA: saknas

UL:   EXPRESSEN ANG  


Uppslag saknas mellan EAD2236-01-A och EAD2236-03===


Närmast före:

EAD2236-01-A (Liggarsida)
Reg: 1991-05-23
AA: saknas

UL=   ANG  

Närmast efter:

EAD2236-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-23
AA: saknas

ULs   ANG  


Uppslag saknas mellan D2241-00 och D2241-11===


Närmast före:

D2241-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknasNärmast efter:

D2241-11 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-01
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2252-00 och D2252-04===


Närmast före:

D2252-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknasNärmast efter:

D2252-04 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-02
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EDE2263-00 och EDE2263-04===


Närmast före:

EDE2263-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

2263-5 Anteckningar Vill lämna mer uppgifter till polisen. 2015-01-08 inkom inkom med kompleterand information. 2263:6 2015-01-08 inkom, inkom med kompleterand

Närmast efter:

EDE2263-04 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
FOTON
2263-5 Anteckningar Vil lämna mer uppger til polisen. 2015-01-08 inkom inkom med kompleterand information 2263-6 2015-01-08 inköompfm inkom med kompleterand


Uppslag saknas mellan KKF2269-00 och KKF2269-00-D===


Närmast före:

KKF2269-00 (Liggarsida)
Reg: 1997-08-27
AA: saknas

  ,BREV,HF12732

Närmast efter:

KKF2269-00-D (Liggarsida)
Reg: 1997-08-27
AA: saknas
DNR 323-97
  ,BREV,HF12732


Uppslag saknas mellan D2273-00 och D2273-02===


Närmast före:

D2273-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

BREV ANONYM   EKSJÖ

Närmast efter:

D2273-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-05
AA: saknas

BREV ANONYM   EKSJÖ


Uppslag saknas mellan D2292-00 och D2292-03-A===


Närmast före:

D2292-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknasNärmast efter:

D2292-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-19
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2296-00 och D2296-03===


Närmast före:

D2296-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  PORRKLUBB CATS

Närmast efter:

D2296-03 (Liggarsida)
Reg: 1994-01-14
AA: saknas

  PORRKLUBB CATS


Uppslag saknas mellan I2300-00 och I2300-02===


Närmast före:

I2300-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-21
AA: saknas

2 BEVÄPN MÄN I TAXI 27/2-86,I895,KD10690-3

Närmast efter:

I2300-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-11-28
AA: saknas

2 BEVÄPN MÅN I TAXI 27/2-86,I895,KD10690-3


Uppslag saknas mellan D2304-00 och D2304-02===


Närmast före:

D2304-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-27
AA: saknas
Z8027-2
  ,Z8027-2,Z13989(MEDFÖRT AV KR)

Närmast efter:

D2304-02 (Liggarsida)
Reg: 1995-05-16
AA: saknas

  ,Z8027-2,Z13989(MEDFÖRT AV KR)


Uppslag saknas mellan D2312-00 och D2312-02===


Närmast före:

D2312-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  ,SOLLENTUNA  

Närmast efter:

D2312-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-02
AA: saknas

  ,SOLLENTUNA  


Uppslag saknas mellan D2316-00 och D2316-02===


Närmast före:

D2316-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

BREV,BILNR LRP875,CAD033

Närmast efter:

D2316-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-11
AA: saknas

BREV,BILNR LRP875,CADO033


Uppslag saknas mellan D2317-00 och D2317-02===


Närmast före:

D2317-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  , TIPS OM  

Närmast efter:

D2317-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknas

  TIPS OM  


Uppslag saknas mellan D2319-00 och D2319-05-A===


Närmast före:

D2319-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

TILL SPC 880321   ,RONNEBY,HOT PALME

Närmast efter:

D2319-05-A (Liggarsida)
Reg: 1988-10-12
AA: saknas

TILL SPC 880321   ,RONNEBY,HOT PALME


Uppslag saknas mellan D2322-00 och D2322-11-A===


Närmast före:

D2322-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  EHG5781,M3531

Närmast efter:

D2322-11-A (Liggarsida)
Reg: 1993-01-12
AA: saknas

  EHGS781,M3531


Uppslag saknas mellan EBE2326-07-A och EBE2326-09===


Närmast före:

EBE2326-07-A (Liggarsida)
Reg: 1994-08-25
AA: saknas

  ,EBE291

Närmast efter:

EBE2326-09 (Liggarsida)
Reg: 1994-09-02
AA: saknas

  ,EBE291


Uppslag saknas mellan EBC2327-00 och EBC2327-08===


Närmast före:

EBC2327-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-10
AA: saknas

ANKN A6797, SV BEVAKNTJ/VÄKTARE,A6797,SPC

Närmast efter:

EBC2327-08 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-10
AA: saknas
KONTROLL-VÄKTARE
ANKN A6797, SV BEVAKNTI/VAKTARE,A6797,SPC


Uppslag saknas mellan M2333-00-A och M2333-19===


Närmast före:

M2333-00-A (Liggarsida)
Reg: 1994-09-15
AA: saknas
DNR 1007-94


Närmast efter:

M2333-19 (Liggarsida)
Reg: 1993-01-12
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EBE2341-00 och EBE2341-00-B===


Närmast före:

EBE2341-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

  APELBERGSGATAN 23

Närmast efter:

EBE2341-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas

  ,APELBERGSGATAN 23


Uppslag saknas mellan D2351-10 och D2351-10-J===


Närmast före:

D2351-10 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-04
AA: saknas

SÄK 861101 ANG -2H,SPL 890410(SAMORDN)  

Närmast efter:

D2351-10-J (Liggarsida)
Reg: 1989-01-27
AA: saknas
" oo I
SÄK 861101 ANG -2H,SPL 890410(SAMORDN)  


Uppslag saknas mellan D2351-15 och D2351-18===


Närmast före:

D2351-15 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-23
AA: saknas

SÄK 861101 ANG -2H,SPL 890410(SAMORDN)  

Närmast efter:

D2351-18 (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas

SÄK 861101 ANG -2H,SPL 890410(SAMORDN)  


Uppslag saknas mellan M2357-00 och M2357-02===


Närmast före:

M2357-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2357-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-06-22
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2365-00 och D2365-02===


Närmast före:

D2365-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknasNärmast efter:

D2365-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2369-00 och D2369-03===


Närmast före:

D2369-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  DALAGATAN 31,VAPEN

Närmast efter:

D2369-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-12-02
AA: saknas

  DALAGATAN 31,VAPEN


Uppslag saknas mellan D2371-00 och D2371-00-H===


Närmast före:

D2371-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-28
AA: saknas

  , BRE  

Närmast efter:

D2371-00-H (Liggarsida)
Reg: 1992-10-14
AA: saknas

  , BNE  


Uppslag saknas mellan D2374-00 och D2374-02===


Närmast före:

D2374-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

UL:  

Närmast efter:

D2374-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-17
AA: saknas

UL=:  


Uppslag saknas mellan D2378-00 och D2378-02===


Närmast före:

D2378-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-03
AA: saknas

POLISÄRENDE, SPC 880909

Närmast efter:

D2378-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-31
AA: saknas

POLISÄRENDE SPC 880909


Uppslag saknas mellan D2384-00 och D2384-01-C===


Närmast före:

D2384-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

UL:   (OPEL/PEUGEOT,SPC

Närmast efter:

D2384-01-C (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2384-02 och D2384-05===


Närmast före:

D2384-02 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

Förhör Ida Persson - Östra Ingelstad

Närmast efter:

D2384-05 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

Arne-Industriarbetare Östra Ingelstad


Uppslag saknas mellan D2384-05 och D2384-13===


Närmast före:

D2384-05 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas

Arne-Industriarbetare Östra Ingelstad

Närmast efter:

D2384-13 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2384-13 och D2384-19===


Närmast före:

D2384-13 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknasNärmast efter:

D2384-19 (Liggarsida)
Reg: 1990-08-03
AA: saknas

UL=:   (OPEL/PEUGEOT,SPC


Uppslag saknas mellan I2385-00 och I2385-01-B===


Närmast före:

I2385-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-05-11
AA: saknas

ANG   (MAGNUM 357),I225

Närmast efter:

I2385-01-B (Liggarsida)
Reg: 1991-08-19
AA: saknas
OMREG-FR-I225
ANG   (MAGNUM 357,),I225


Uppslag saknas mellan D2389-00 och D2389-02===


Närmast före:

D2389-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  , PB, HFA 378,  

Närmast efter:

D2389-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-19
AA: saknas

  , PB. HFA 378.  


Uppslag saknas mellan D2411-00 och D2411-05===


Närmast före:

D2411-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-28
AA: saknas
AA
ANONYM, TYSK vn-BUSS,GUL

Närmast efter:

D2411-05 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

ANONYM TYSK vw-BUSS GUL


Uppslag saknas mellan D2418-00-A och D2418-02===


Närmast före:

D2418-00-A (Liggarsida)
Reg: 1993-10-07
AA: saknas

PN  

Närmast efter:

D2418-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-26
AA: saknas

PM  


Uppslag saknas mellan D2433-00 och D2433-02===


Närmast före:

D2433-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-28
AA: saknas
AA ))))
  ,ROD AUDI -80    

Närmast efter:

D2433-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-09
AA: saknas

  ,RÖD AUDI -80    


Uppslag saknas mellan D2435-00 och D2435-02===


Närmast före:

D2435-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  (SLAGN)

Närmast efter:

D2435-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-05-13
AA: saknas

(SLAGN)


Uppslag saknas mellan D2446-01-B och D2446-03===


Närmast före:

D2446-01-B (Liggarsida)
Reg: 1991-10-29
AA: saknas

ANG   , ANKN D10599,IS 890310

Närmast efter:

D2446-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-10-29
AA: saknas

ANC   , ANKN D10599,IS 890310


Uppslag saknas mellan H2452-00 och H2452-02===


Närmast före:

H2452-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

ANONYM, ANG  

Närmast efter:

H2452-02 (Liggarsida)
Reg: 1994-09-26
AA: saknas

ANONYM, ANG  


Uppslag saknas mellan D2459-00 och D2459-02===


Närmast före:

D2459-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

ANONYM,LRF,   GÄNG

Närmast efter:

D2459-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-09
AA: saknas

ANONYM,LRF,   GÄNG


Uppslag saknas mellan D2467-00 och D2467-04===


Närmast före:

D2467-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

  , PRÄST ULF GRANÅSEN

Närmast efter:

D2467-04 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-11
AA: saknas

  , PRÄST ULF GRANÅSEN


Uppslag saknas mellan D2472-00 och D2472-04===


Närmast före:

D2472-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

ANONYM   ,D5723

Närmast efter:

D2472-04 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

  D5723


Uppslag saknas mellan I2483-00-A och I2483-02===


Närmast före:

I2483-00-A (Liggarsida)
Reg: 1992-12-01
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

I2483-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-18
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan D2485-00 och D2485-03===


Närmast före:

D2485-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknasNärmast efter:

D2485-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-01
AA: saknas
Uppslag saknas mellan L2489-00 och L2489-00-C===


Närmast före:

L2489-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  

Närmast efter:

L2489-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRAND  


Uppslag saknas mellan L2492-00 och L2492-02-A===


Närmast före:

L2492-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK   ,D6320

Närmast efter:

L2492-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK  ,D6320


Uppslag saknas mellan EA2497-00 och EA2497-00-D===


Närmast före:

EA2497-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknasNärmast efter:

EA2497-00-D (Liggarsida)
Reg: 1989-04-18
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2498-00 och D2498-00-C===


Närmast före:

D2498-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA kan ankn D7935
  ANKN D677,D7935

Närmast efter:

D2498-00-C (Liggarsida)
Reg: 1997-10-13
AA: saknas
DNR:832-97
  ANKN D677,D7935


Uppslag saknas mellan EA2509-00 och EA2509-02===


Närmast före:

EA2509-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas
GÄLLER-2509-1G


Närmast efter:

EA2509-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EA2512-00 och EA2512-00-B===


Närmast före:

EA2512-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-17
AA: saknasNärmast efter:

EA2512-00-B (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EA2523-00 och EA2523-02===


Närmast före:

EA2523-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknasNärmast efter:

EA2523-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2529-00 och D2529-04-A===


Närmast före:

D2529-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-01-12
AA: saknas

ANKN KD 10750,KD 10685

Närmast efter:

D2529-04-A (Liggarsida)
Reg: 1989-02-03
AA: saknas

ANKN KD 10750 KD 10685


Uppslag saknas mellan D2530-00 och D2530-02===


Närmast före:

D2530-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-11
AA: saknas

UL=  

Närmast efter:

D2530-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-19
AA: saknas

UL= 


Uppslag saknas mellan D2559-00 och D2559-00-B===


Närmast före:

D2559-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknasNärmast efter:

D2559-00-B (Liggarsida)
Reg: 1989-03-26
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2568-00 och D2568-02===


Närmast före:

D2568-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-03
AA: saknas

  L,BLÅ VAZ YHH190

Närmast efter:

D2568-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-20
AA: saknas

  L BLÅ VAZ YHH190


Uppslag saknas mellan G2576-00 och G2576-00-C===


Närmast före:

G2576-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-12
AA: saknas

  ,JWG130

Närmast efter:

G2576-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-20
AA: saknas

  ,JWG130


Uppslag saknas mellan G2576-00-C och G2576-02===


Närmast före:

G2576-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-02-20
AA: saknas

  ,JWG130

Närmast efter:

G2576-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-03-02
AA: saknas

  JWG130


Uppslag saknas mellan G2580-00 och G2580-03===


Närmast före:

G2580-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-12
AA: saknas

  ,ANG  

Närmast efter:

G2580-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-10
AA: saknas

  ANG  


Uppslag saknas mellan D2586-00 och D2586-00-D===


Närmast före:

D2586-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

  ,KD11429-4

Närmast efter:

D2586-00-D (Liggarsida)
Reg: 1994-01-13
AA: saknas

  KD11429-4


Uppslag saknas mellan D2586-00-D och D2586-01-B===


Närmast före:

D2586-00-D (Liggarsida)
Reg: 1994-01-13
AA: saknas

  KD11429-4

Närmast efter:

D2586-01-B (Liggarsida)
Reg: 1994-09-22
AA: saknas

  KD11429-4


Uppslag saknas mellan D2586-01-B och D2586-07===


Närmast före:

D2586-01-B (Liggarsida)
Reg: 1994-09-22
AA: saknas

  KD11429-4

Närmast efter:

D2586-07 (Liggarsida)
Reg: 1994-01-12
AA: saknas

  ,KD11429-4


Uppslag saknas mellan G2587-00-A och G2587-02===


Närmast före:

G2587-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-11-14
AA: saknas
OMREG-FR-M2881
TELEX   ANG  

Närmast efter:

G2587-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-03-24
AA: saknas

TELEX   ANG  


Uppslag saknas mellan Hans Holmér2588-00 och Hans Holmér2588-00-B===


Närmast före:

Saknas

Närmast efter:

Saknas

Uppslag saknas mellan Hans Holmér2588-00-F och Hans Holmér2588-02===


Närmast före:

Saknas

Närmast efter:

Saknas

Uppslag saknas mellan G2592-00 och G2592-06===


Närmast före:

G2592-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

IS 880615-?SPC -F2,UL=)   F2 880627

Närmast efter:

G2592-06 (Liggarsida)
Reg: 1989-04-22
AA: saknas

15 880615-SPC -F2,UL:=   F2 880627


Uppslag saknas mellan G2597-00 och G2597-02===


Närmast före:

G2597-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-12
AA: saknasNärmast efter:

G2597-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-20
AA: saknas
Uppslag saknas mellan G2600-00 och G2600-03===


Närmast före:

G2600-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-12
AA: saknas

  ANG  

Närmast efter:

G2600-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-05
AA: saknas

  ANG  


Uppslag saknas mellan G2608-00 och G2608-10===


Närmast före:

G2608-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-07
AA: saknas

2016-03-16 inkom med tips och tidning sartiklar gallande  

Närmast efter:

G2608-10 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan L2614-00 och L2614-01-B===


Närmast före:

L2614-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L1634

Närmast efter:

L2614-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND   ,L1634


Uppslag saknas mellan M2620-00 och M2620-06-B===


Närmast före:

M2620-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-14
AA: saknas
AA
HOTELLFFR BETR SKUGGAN, Foto 12

Närmast efter:

M2620-06-B (Liggarsida)
Reg: 1996-11-05
AA: saknas

HOTELLFFR BETR SKUGGAN, Foto 12


Uppslag saknas mellan M2625-00 och M2625-00-B===


Närmast före:

M2625-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas

  - ang iakttagelse av man den 8/3 1986 lik fantombild i hörnet lUootandseatan-Observatoriegatan i Sthlm.

Närmast efter:

M2625-00-B (Liggarsida)
Reg: 2004-03-24
AA: saknas

  - ang iakttagelse av man den 8/3 1986 lik fantombild i hörnet lUnotandsestan-Observatorieratan i Sthlm.


Uppslag saknas mellan M2638-00 och M2638-00-B===


Närmast före:

M2638-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2638-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-06-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2639-00 och M2639-08===


Närmast före:

M2639-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-05
AA: saknas
AA
  ,M2620,D4045,D11514

Närmast efter:

M2639-08 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-05
AA: saknas

  ,M2620,D4045,D11514


Uppslag saknas mellan I2641-00 och I2641-02-A===


Närmast före:

I2641-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  ,VAPEN

Närmast efter:

I2641-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-09-18
AA: saknas

  ,VAPEN


Uppslag saknas mellan M2645-00 och M2645-00-B===


Närmast före:

M2645-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

UL: 2000000006 J,ANG X00000000000 ,SLAGN 880923 tildelat EB 881215 redovisat 930421 tilldelat EB

Närmast efter:

M2645-00-B (Liggarsida)
Reg: 1988-11-15
AA: saknas

UL: ANG SLAGN 880923 881215 redovisat 930471 tilldelat FR


Uppslag saknas mellan M2645-00-E och M2645-03===


Närmast före:

M2645-00-E (Liggarsida)
Reg: 1993-09-07
AA: saknas
DNR 794-93
UL:   ,ANG   ,SLAGN 880923 tildetat EB 881215 redovisat 930421 tilldelat EB i

Närmast efter:

M2645-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-09-07
AA: saknas
DNR 794-93
UL: JANG SLAGN 880923 tilldelat EB 881215 redovisat 930421 tilldelar FA


Uppslag saknas mellan I2653-01 och I2653-01-B===


Närmast före:

I2653-01 (Liggarsida)
Reg: 1992-07-27
AA: saknas

  .KB11318  

Närmast efter:

I2653-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-07-02
AA: saknas

  ,KB11318  


Uppslag saknas mellan EAF2658-00 och EAF2658-08===


Närmast före:

EAF2658-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-06-13
AA: saknas

ANONYM, 3 MÄN VID AVSPÄRRNINGEN

Närmast efter:

EAF2658-08 (Liggarsida)
Reg: 1994-01-13
AA: saknas

IANONYM 3 MÄN VID AVSPÄRRNINGEN


Uppslag saknas mellan EAB2660-00 och EAB2660-00-B===


Närmast före:

EAB2660-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-05-15
AA: saknasNärmast efter:

EAB2660-00-B (Liggarsida)
Reg: 2004-09-02
AA: saknas
DNR 2660-02Uppslag saknas mellan M2667-00 och M2667-05-A===


Närmast före:

M2667-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
PM,ANG   TORPED, KIDNAPPA STATSRÅD  

Närmast efter:

M2667-05-A (Liggarsida)
Reg: 2001-11-13
AA: saknas
DNR 446-01
PMANG   TORPED, KIDNAPPA STATSRÅD  


Uppslag saknas mellan G2672-00 och G2672-03===


Närmast före:

G2672-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-12
AA: saknas

911112-920427 PH 980518-990825 JA 290825 redavisat F

Närmast efter:

G2672-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-04-07
AA: saknas

911112-920427 PH 980518-990825 )Å 990825 redovisat FE


Uppslag saknas mellan D2680-00 och D2680-02===


Närmast före:

D2680-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknasNärmast efter:

D2680-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M2688-00 och M2688-05===


Närmast före:

M2688-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas

ANONYM ANG  

Närmast efter:

M2688-05 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-24
AA: saknas

ANONYM, ANG  


Uppslag saknas mellan I2707-00 och I2707-00-C===


Närmast före:

I2707-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknasNärmast efter:

I2707-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-11-25
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I2707-00-C och I2707-01-B===


Närmast före:

I2707-00-C (Liggarsida)
Reg: 1992-11-25
AA: saknasNärmast efter:

I2707-01-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I2707-01-C och I2707-03===


Närmast före:

I2707-01-C (Liggarsida)
Reg: 1993-02-01
AA: saknasNärmast efter:

I2707-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-17
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I2711-00 och I2711-05===


Närmast före:

I2711-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-03
AA: saknas

ANONYM   ,M2822-A

Närmast efter:

I2711-05 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-03
AA: saknas

ANONYM   ,M2822-A


Uppslag saknas mellan I2715-00 och I2715-05===


Närmast före:

I2715-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-04
AA: saknas

  ,OP288,PATRON

Närmast efter:

I2715-05 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-26
AA: saknas
DNR:724-93
  OP288,PATRON


Uppslag saknas mellan I2716-00 och I2716-02-A===


Närmast före:

I2716-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  VAPEN

Närmast efter:

I2716-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-26
AA: saknas

  ,VAPEN


Uppslag saknas mellan I2722-00 och I2722-03===


Närmast före:

I2722-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-08-21
AA: saknas

UL:  

Närmast efter:

I2722-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-07-03
AA: saknas

UL:  


Uppslag saknas mellan I2723-00 och I2723-05-A===


Närmast före:

I2723-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknasNärmast efter:

I2723-05-A (Liggarsida)
Reg: 1992-12-30
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I2723-05-B och I2723-07===


Närmast före:

I2723-05-B (Liggarsida)
Reg: 1992-12-30
AA: saknasNärmast efter:

I2723-07 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2725-00 och D2725-01-B===


Närmast före:

D2725-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

T SPC 880518, ANC  

Närmast efter:

D2725-01-B (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas

T SPC 880518, ANC  


Uppslag saknas mellan D2725-01-B och D2725-02-B===


Närmast före:

D2725-01-B (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas

T SPC 880518, ANC  

Närmast efter:

D2725-02-B (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas

T SPC 880518 ANG  


Uppslag saknas mellan D2726-00 och D2726-02===


Närmast före:

D2726-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknasNärmast efter:

D2726-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2731-00 och D2731-02===


Närmast före:

D2731-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknasNärmast efter:

D2731-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-09-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2733-00 och D2733-04-A===


Närmast före:

D2733-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-10
AA: saknas
AA
ANONYM  

Närmast efter:

D2733-04-A (Liggarsida)
Reg: 1997-04-02
AA: saknas
DNR 271-97
ANONYM  


Uppslag saknas mellan D2733-04-A och D2733-06===


Närmast före:

D2733-04-A (Liggarsida)
Reg: 1997-04-02
AA: saknas
DNR 271-97
ANONYM  

Närmast efter:

D2733-06 (Liggarsida)
Reg: 1997-05-12
AA: saknas

ANONYM  


Uppslag saknas mellan D2734-00 och D2734-00-C===


Närmast före:

D2734-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-13
AA: saknas

ANKN D1615, ANC   I   SPC 890223

Närmast efter:

D2734-00-C (Liggarsida)
Reg: 1988-09-08
AA: saknas

ANKN D1615, ANG     SPC 890223


Uppslag saknas mellan D2734-00-C och D2734-02-A===


Närmast före:

D2734-00-C (Liggarsida)
Reg: 1988-09-08
AA: saknas

ANKN D1615, ANG     SPC 890223

Närmast efter:

D2734-02-A (Liggarsida)
Reg: 1988-11-15
AA: saknas

ANKN D1615, ANG     SPC 890223


Uppslag saknas mellan D2737-00 och D2737-02===


Närmast före:

D2737-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknas

UL=ANONYM  

Närmast efter:

D2737-02 (Liggarsida)
Reg: 2004-01-12
AA: saknas
AFIS 031204
UL=ANONYM  


Uppslag saknas mellan D2767-00 och D2767-02-A===


Närmast före:

D2767-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknas

ANONYM   ,D5122

Närmast efter:

D2767-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-12-17
AA: saknas

ANONYM   ,D5122


Uppslag saknas mellan M2770-00 och M2770-03===


Närmast före:

M2770-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-14
AA: saknas
AA
  ,I11681-3B,KE10872

Närmast efter:

M2770-03 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-11
AA: saknas

  ,I11681-3B,KE10872


Uppslag saknas mellan D2771-00 och D2771-03-B===


Närmast före:

D2771-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-10
AA: saknas
AA


Närmast efter:

D2771-03-B (Liggarsida)
Reg: 1995-05-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2775-00-A och D2775-05-A===


Närmast före:

D2775-00-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-11
AA: saknasNärmast efter:

D2775-05-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-11
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2775-05-B och D2775-07-A===


Närmast före:

D2775-05-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-11
AA: saknasNärmast efter:

D2775-07-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-11
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EAD2778-00 och EAD2778-00-D===


Närmast före:

EAD2778-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknasNärmast efter:

EAD2778-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EAD2778-00-D och EAD2778-07===


Närmast före:

EAD2778-00-D (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknasNärmast efter:

EAD2778-07 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I2782-00 och I2782-06===


Närmast före:

I2782-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-04
AA: saknas

TULLEN ARLANDA,ANG   ,OP 171

Närmast efter:

I2782-06 (Liggarsida)
Reg: 1995-01-19
AA: saknas

UL: EN ARLANDA ANG, OP 171


Uppslag saknas mellan M2786-00 och M2786-02===


Närmast före:

M2786-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas

HOTELL CLAES PA HORNET  

Närmast efter:

M2786-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-05-06
AA: saknas

HOTELL CLAES PÅ HÖRNETXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Uppslag saknas mellan D2791-00 och D2791-00-B===


Närmast före:

D2791-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-10
AA: saknas
AA


Närmast efter:

D2791-00-B (Liggarsida)
Reg: 2004-03-11
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2800-00 och D2800-00-F===


Närmast före:

D2800-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknasNärmast efter:

D2800-00-F (Liggarsida)
Reg: 1992-11-11
AA: saknas
Uppslag saknas mellan L2807-00 och L2807-00-B===


Närmast före:

L2807-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESOK GRANT  

Närmast efter:

L2807-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-02-05
AA: saknas

BIOBESÖK GRAND  


Uppslag saknas mellan I2813-00 och I2813-02===


Närmast före:

I2813-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM   VAPEN

Närmast efter:

I2813-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-06
AA: saknas

ANONYM   VAPEN


Uppslag saknas mellan EEE2815-00 och EEE2815-02===


Närmast före:

EEE2815-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-30
AA: saknas

ANONYM, IAKTTAGELSE AV 4 MÄN VID GALLERIAN(GLGAA VD1)

Närmast efter:

EEE2815-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

ANONYM, IAKT TAGELSE AV 4 MÄN VID GALLERIAN(GLG VD1)


Uppslag saknas mellan EEE2815-02 och EEE2815-04===


Närmast före:

EEE2815-02 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

ANONYM, IAKT TAGELSE AV 4 MÄN VID GALLERIAN(GLG VD1)

Närmast efter:

EEE2815-04 (Liggarsida)
Reg: 1990-06-08
AA: saknas

ANONYM, IAKTTAGELSE AV 4 MÄN VID GALLERIAN(GLG VD1)


Uppslag saknas mellan M2818-00 och M2818-02-B===


Närmast före:

M2818-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-16
AA: saknas

SPC 880915

Närmast efter:

M2818-02-B (Liggarsida)
Reg: 1990-06-28
AA: saknas

SPC 880915


Uppslag saknas mellan M2825-00 och M2825-02===


Närmast före:

M2825-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-03
AA: saknas

ANONYM, ANG   (P)SLAGN +FOTO

Närmast efter:

M2825-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-04
AA: saknas

ANONYM, ANG   (P)SLAGN +FOTO


Uppslag saknas mellan M2827-00 och M2827-02===


Närmast före:

M2827-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-14
AA: saknas
AA


Närmast efter:

M2827-02 (Liggarsida)
Reg: 2001-02-12
AA: saknas
kontroll utresa travemunde 860304Uppslag saknas mellan M2837-00 och M2837-02-A===


Närmast före:

M2837-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknasNärmast efter:

M2837-02-A (Liggarsida)
Reg: 1995-11-13
AA: saknas
OMREG-FR-M3516-1Uppslag saknas mellan M2855-00 och M2855-04===


Närmast före:

M2855-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-12
AA: saknas

PM,ANG    

Närmast efter:

M2855-04 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-11
AA: saknas

PM ANG    


Uppslag saknas mellan M2863-00 och M2863-02===


Närmast före:

M2863-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-14
AA: saknas
AA
  ,BREV

Närmast efter:

M2863-02 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas

  BREV


Uppslag saknas mellan M2866-00 och M2866-02===


Närmast före:

M2866-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-14
AA: saknas
AA


Närmast efter:

M2866-02 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-22
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D2887-00 och D2887-03===


Närmast före:

D2887-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknas

  SOS MALMÖ,HG3952

Närmast efter:

D2887-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-02
AA: saknas

  SOS MALMO HG3952


Uppslag saknas mellan D2890-00 och D2890-03===


Närmast före:

D2890-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknas

ANONYM, BREV

Närmast efter:

D2890-03 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
i
ANONYM BREV


Uppslag saknas mellan D2898-00 och D2898-02-A===


Närmast före:

D2898-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-17
AA: saknas

A4837. Patrönen saknar relevans för utredningen Överlämnas för destruktion

Närmast efter:

D2898-02-A (Liggarsida)
Reg: 1998-03-31
AA: saknas
DNR 220-98 Godsrummet
A4837 Patronen saknar relevans för lutrednineen Överlämnas för destruktion


Uppslag saknas mellan D2898-02-A och D2898-04===


Närmast före:

D2898-02-A (Liggarsida)
Reg: 1998-03-31
AA: saknas
DNR 220-98 Godsrummet
A4837 Patronen saknar relevans för lutrednineen Överlämnas för destruktion

Närmast efter:

D2898-04 (Liggarsida)
Reg: 2004-09-08
AA: saknas

A4837 Patronen saknar relevans för uttednineen Överlämnas får destruktion


Uppslag saknas mellan G2910-00 och G2910-02===


Närmast före:

G2910-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-12
AA: saknas

  SLAGN+FOTO

Närmast efter:

G2910-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-03-24
AA: saknas

  ,SLAGN+FOTO


Uppslag saknas mellan H2917-00 och H2917-02===


Närmast före:

H2917-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknasNärmast efter:

H2917-02 (Liggarsida)
Reg: 1994-09-26
AA: saknas
Uppslag saknas mellan H2928-00 och H2928-02-C===


Närmast före:

H2928-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-01-31
AA: saknas

FLEETWOOD,ANG   (SLAGN+FOTO)

Närmast efter:

H2928-02-C (Liggarsida)
Reg: 1994-02-07
AA: saknas

FLEETWOOD ANG   (SLAGN+FOTO)


Uppslag saknas mellan Henry Olofsson2930-00 och Henry Olofsson2930-00-D===


Närmast före:

Saknas

Närmast efter:

Saknas

Uppslag saknas mellan D2950-00 och D2950-02===


Närmast före:

D2950-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

ANG  

Närmast efter:

D2950-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-20
AA: saknas

ANG  


Uppslag saknas mellan D2965-00 och D2965-00-E===


Närmast före:

D2965-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-18
AA: saknas
AA
 ,BREV,D10323

Närmast efter:

D2965-00-E (Liggarsida)
Reg: 1988-10-12
AA: saknas

  ,BREV,D10323


Uppslag saknas mellan H2981-00 och H2981-03===


Närmast före:

H2981-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

MEDD UD   ANG  

Närmast efter:

H2981-03 (Liggarsida)
Reg: 2004-05-12
AA: saknas
od
MEDD UD   ANG  


Uppslag saknas mellan G2994-00 och G2994-02===


Närmast före:

G2994-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-12
AA: saknas

  ,ANONYM

Närmast efter:

G2994-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-03-15
AA: saknas

  ANONYM


Uppslag saknas mellan H2998-00 och H2998-02===


Närmast före:

H2998-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

  ,KOLL VAPEN+FEEDBACK K-NA POL

Närmast efter:

H2998-02 (Liggarsida)
Reg: 1997-08-19
AA: saknas
DNR:649-97
  ,KOLL VAPEN+FEEDBACK K-NA POL


Uppslag saknas mellan N3000-00 och N3000-00-B===


Närmast före:

N3000-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-03-30
AA: saknas

FÖRHÖR MED  

Närmast efter:

N3000-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-03-30
AA: saknas

FÖRHÖR MED  


Uppslag saknas mellan N3000-00-E och N3000-00-G===


Närmast före:

N3000-00-E (Liggarsida)
Reg: 1992-03-30
AA: saknas

FÖRHÖR MED  

Närmast efter:

N3000-00-G (Liggarsida)
Reg: 1992-03-30
AA: saknas

FÖRHÖR MED  


Uppslag saknas mellan EAE3005-00 och EAE3005-11-B===


Närmast före:

EAE3005-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-07
AA: saknas

160228 ringde och lämnade samma tips som tidigare om en stirrig man som kom in på biograf Rigoletto på Kungsgatan samma kväll som mordet.

Närmast efter:

EAE3005-11-B (Liggarsida)
Reg: 2016-09-26
AA: saknas
160228 ringde och lämnade samma tips som tidigare om en stirrig man som kom in på biograf Rigoletto på Kungsgatan samma kväll som mordet.
160228 ringde och lämnade samma tips som tidigare om en stirrig man som kom in på biograf Rigoletto på Kungsgatan samma kväll som mordet.


Uppslag saknas mellan EAE3005-11-B och EAE3005-15===


Närmast före:

EAE3005-11-B (Liggarsida)
Reg: 2016-09-26
AA: saknas
160228 ringde och lämnade samma tips som tidigare om en stirrig man som kom in på biograf Rigoletto på Kungsgatan samma kväll som mordet.
160228 ringde och lämnade samma tips som tidigare om en stirrig man som kom in på biograf Rigoletto på Kungsgatan samma kväll som mordet.

Närmast efter:

EAE3005-15 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-20
AA: saknas
DNR:21-92
160228 ringde och lämnade samma tips som tidigare om en stirrig man som kom in på biograf Rigoletto på Kungsgatan samma kväll som mordet.


Uppslag saknas mellan EAE3006-08-C och EAE3006-08-E===


Närmast före:

EAE3006-08-C (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

 ,MILJÖPROVER,SAGA-BIO

Närmast efter:

EAE3006-08-E (Liggarsida)
Reg: 1993-12-14
AA: saknas
OMREG-EAE3006-8-8
  ,MILJOPROVER,SAGA-BIO


Uppslag saknas mellan EAE3006-09-E och EAE3006-16-A===


Närmast före:

EAE3006-09-E (Liggarsida)
Reg: 1993-12-14
AA: saknas

 ,MILJOPROVER,SAGA-BIO

Närmast efter:

EAE3006-16-A (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

 ,MILJÖPROVER,SAGA-BIO


Uppslag saknas mellan EAE3006-16-D och EAE3006-19===


Närmast före:

EAE3006-16-D (Liggarsida)
Reg: 1993-12-14
AA: saknas

  ,MILJÖPROVER,SAGA-BIO

Närmast efter:

EAE3006-19 (Liggarsida)
Reg: 2018-02-01
AA: saknas
2018-01-30 inkommer med e-post med önskan om att bli kontaktad av Palmeutredningen.Uppslag saknas mellan N3007-00 och N3007-65-A===


Närmast före:

N3007-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-22
AA: saknas

  ,CAFE MON CHERIE

Närmast efter:

N3007-65-A (Liggarsida)
Reg: 1989-04-24
AA: saknas

  CAFE MON CHERIE


Uppslag saknas mellan N3008-00 och N3008-01-B===


Närmast före:

N3008-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-06
AA: saknas

  ,N11537,N30-78

Närmast efter:

N3008-01-B (Liggarsida)
Reg: 1991-09-06
AA: saknas

  N11537 N30-78


Uppslag saknas mellan HG3011-03 och HG3011-05===


Närmast före:

HG3011-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

  ,BREVKORT GENEVE

Närmast efter:

HG3011-05 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

  ,BREVKORT GENEVE


Uppslag saknas mellan HG3011-05 och HG3011-07===


Närmast före:

HG3011-05 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

  ,BREVKORT GENEVE

Närmast efter:

HG3011-07 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

  ,BREVKORT GENEVE


Uppslag saknas mellan EAF3025-00-A och EAF3025-02===


Närmast före:

EAF3025-00-A (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknasNärmast efter:

EAF3025-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-23
AA: saknas

  DOBELNSGATAN


Uppslag saknas mellan N3037-00 och N3037-00-B===


Närmast före:

N3037-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-03-31
AA: saknas

  (VILKA BILDER?)

Närmast efter:

N3037-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-11-17
AA: saknas

  (VILKA BILDER?)


Uppslag saknas mellan N3066-00 och N3066-01-E===


Närmast före:

N3066-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-21
AA: saknasNärmast efter:

N3066-01-E (Liggarsida)
Reg: 1993-11-26
AA: saknas
Uppslag saknas mellan N3105-00 och N3105-05-A===


Närmast före:

N3105-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

  ,N3285

Närmast efter:

N3105-05-A (Liggarsida)
Reg: 1995-04-19
AA: saknas

    ,N3285


Uppslag saknas mellan N3115-00 och N3115-22===


Närmast före:

N3115-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

SPANING MOT  

Närmast efter:

N3115-22 (Liggarsida)
Reg: 2019-01-11
AA: saknas
1988-01-21 Omhändertagande av   pass.Uppslag saknas mellan EH3208-00 och EH3208-02===


Närmast före:

EH3208-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-07
AA: saknas

  ,9/-86 UPPHITTAD H-HANDSKE

Närmast efter:

EH3208-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-23
AA: saknas

  9/-86 UPPHITTAD H-HANDSKE


Uppslag saknas mellan N3217-00 och N3217-02===


Närmast före:

N3217-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

 ,HUSRANN/BESLAG

Närmast efter:

N3217-02 (Liggarsida)
Reg: 1996-01-22
AA: saknas

  HUSRANN/BESLAG


Uppslag saknas mellan N3264-00 och N3264-09-A===


Närmast före:

N3264-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-30
AA: saknas

ANG   ANG 357 A(HORD?)

Närmast efter:

N3264-09-A (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

ANG   ANG 357:A(HÖRD?)


Uppslag saknas mellan N3264-09-A och N3264-12===


Närmast före:

N3264-09-A (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

ANG   ANG 357:A(HÖRD?)

Närmast efter:

N3264-12 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

ANG   ANG 357:A(HÖRD?)


Uppslag saknas mellan N3288-00-A och N3288-04===


Närmast före:

N3288-00-A (Liggarsida)
Reg: 1991-08-20
AA: saknas

KONFRONTATIONSGRP 1-10, M2812-C,E 500

Närmast efter:

N3288-04 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-20
AA: saknas

KONFRONTATIONSGRP 1-10, M2812-C,E 500


Uppslag saknas mellan N3292-00 och N3292-02-A===


Närmast före:

N3292-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas
ANG-:-NR--39-OMREG ankn I 970
ANG 111525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Registerkommissionen/POP

Närmast efter:

N3292-02-A (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

ANG 111525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Recisterkammiscinnen/POP


Uppslag saknas mellan N3292-24-C och N3292-24-I===


Närmast före:

N3292-24-C (Liggarsida)
Reg: 1991-03-01
AA: saknas

ANG 111525 880328 tildelat KR 910313 titdelat Registerkommissionen/POP

Närmast efter:

N3292-24-I (Liggarsida)
Reg: 1989-02-07
AA: saknas

ANG 111525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Rezisterkammiscinnen/PAOP


Uppslag saknas mellan N3292-24-J och N3292-24-L===


Närmast före:

N3292-24-J (Liggarsida)
Reg: 1990-04-03
AA: saknas

ANG, 111525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Registerkommissionen/POP

Närmast efter:

N3292-24-L (Liggarsida)
Reg: 1991-04-12
AA: saknas

ANG 111525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Recizerkammistinnen/PAP


Uppslag saknas mellan N3292-24-Q och N3292-28-B===


Närmast före:

N3292-24-Q (Liggarsida)
Reg: 2009-03-18
AA: saknas

ANG 111525 880328 utdelat KR 910313 titdelat Registerkommissionen/POP

Närmast efter:

N3292-28-B (Liggarsida)
Reg: 1989-05-18
AA: saknas

ANG 111525 880328 tildelat KR 910313 tilldelat Registerkammissianen/POP


Uppslag saknas mellan N3292-28-D och N3292-41===


Närmast före:

N3292-28-D (Liggarsida)
Reg: 1991-03-01
AA: saknas

ANG 111525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Registerkammiccinnen/POP

Närmast efter:

N3292-41 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknas

ANG 111525 880328 uldelat KR 910313 tiidelat Registerkommissionen/POP


Uppslag saknas mellan N3292-45 och N3292-47===


Närmast före:

N3292-45 (Liggarsida)
Reg: 1991-02-26
AA: saknas

ANG 111525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Registerkommissionen/POP

Närmast efter:

N3292-47 (Liggarsida)
Reg: 2003-03-18
AA: saknas

ANG 11525 880328 tilldelat KR 910313 tilldelat Recicterkammissianen/POP


Uppslag saknas mellan N3314-00 och N3314-00-B===


Närmast före:

N3314-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

  N3007,D1241-2

Närmast efter:

N3314-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

  N3007 D1241-2


Uppslag saknas mellan N3315-00 och N3315-03===


Närmast före:

N3315-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

  (SLAGN  

Närmast efter:

N3315-03 (Liggarsida)
Reg: 1995-11-28
AA: saknas

  (SLAGN  


Uppslag saknas mellan N3328-00 och N3328-A===


Närmast före:

N3328-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknasNärmast efter:

N3328-A (Liggarsida)
Reg: 2015-03-05
AA: saknas
Inlämnat egeninspelat kassettband avXXXXXXXXX förvaras klimatarkiv ligger under APAL-428-279/05 inget av intresse på bandet, hon pratar om att     släktingar har vårdats på mentalsjukhus.Uppslag saknas mellan N3332-00 och N3332-03-A===


Närmast före:

N3332-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-05
AA: saknas

  ,ANG  

Närmast efter:

N3332-03-A (Liggarsida)
Reg: 1997-04-21
AA: saknas

  ANC  


Uppslag saknas mellan M3533-00 och M3533-02===


Närmast före:

M3533-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-07
AA: saknas
AA


Närmast efter:

M3533-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-04-15
AA: saknas
DNR 482-92Uppslag saknas mellan D3581-00 och D3581-03-A===


Närmast före:

D3581-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-14
AA: saknas

TELEX, KARLSKRONA,  

Närmast efter:

D3581-03-A (Liggarsida)
Reg: 1993-04-07
AA: saknas

TELEX, KARLSKRONA,  


Uppslag saknas mellan M3672-00 och M3672-02===


Närmast före:

M3672-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

IS(880530)-?F2, SPC 881024

Närmast efter:

M3672-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

IS(880530)-?F2, SPC 881024


Uppslag saknas mellan I3683-00 och I3683-02===


Närmast före:

I3683-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknasNärmast efter:

I3683-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-23
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3690-00 och D3690-03===


Närmast före:

D3690-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

KLÄDER CONTAINER,BESLAG ? OMREG D3590

Närmast efter:

D3690-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-09-02
AA: saknas

KLÄDER CONTAINER BESLAG? OMREG D3590


Uppslag saknas mellan I3693-00 och I3693-02===


Närmast före:

I3693-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-04
AA: saknas

  ,OMHÄNDERTAGET GODS KVAR ?

Närmast efter:

I3693-02 (Liggarsida)
Reg: 1997-03-17
AA: saknas

  OMHÄNDERTAGET GODS KVAR ?


Uppslag saknas mellan I3700-00 och I3700-02===


Närmast före:

I3700-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  VAPEN

Närmast efter:

I3700-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-16
AA: saknas

  VAPEN


Uppslag saknas mellan M3728-00 och M3728-02-A===


Närmast före:

M3728-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-15
AA: saknasNärmast efter:

M3728-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-10-01
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M3738-00 och M3738-02===


Närmast före:

M3738-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-07-25
AA: saknas
AA
  (EGEN KARTONG I ARKIVET)

Närmast efter:

M3738-02 (Liggarsida)
Reg: 2001-12-10
AA: saknas

  EGEN KARTONG I ARKIVET)


Uppslag saknas mellan D3744-00 och D3744-01-B===


Närmast före:

D3744-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-12-18
AA: saknas

2016-07-07 ringer och berättar att   är Palmes

Närmast efter:

D3744-01-B (Liggarsida)
Reg: 1988-12-30
AA: saknas

2016-07-07 ringer och berättar att   är Palmes


Uppslag saknas mellan EAA3753-00 och EAA3753-03-B===


Närmast före:

EAA3753-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-08
AA: saknas

  SETT OP VID STRÖMS EKIPERING)

Närmast efter:

EAA3753-03-B (Liggarsida)
Reg: 1988-11-15
AA: saknas

  SETT OP VID STRÖMS EKIPERING)


Uppslag saknas mellan I3756-00 och I3756-03-A===


Närmast före:

I3756-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

  ,G4011,G7107-B

Närmast efter:

I3756-03-A (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

  ,G4011,G7107-B


Uppslag saknas mellan G3762-00 och G3762-00-C===


Närmast före:

G3762-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknasNärmast efter:

G3762-00-C (Liggarsida)
Reg: 1994-02-04
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3765-00 och D3765-02-A===


Närmast före:

D3765-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknasNärmast efter:

D3765-02-A (Liggarsida)
Reg: 1993-08-16
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3769-00 och D3769-02===


Närmast före:

D3769-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

  D5221

Närmast efter:

D3769-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-10
AA: saknas

  D5221


Uppslag saknas mellan I3773-0 och I3773-01-A===


Närmast före:

I3773-0 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  VAPEN,D7661

Närmast efter:

I3773-01-A (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknas

  VAPEN,D7661


Uppslag saknas mellan I3777-00-A och I3777-02===


Närmast före:

I3777-00-A (Liggarsida)
Reg: 1988-12-13
AA: saknas

ANKN D 5824,H10179,H7276-1A,H601-35,KD10871,SPC 89

Närmast efter:

I3777-02 (Liggarsida)
Reg: 1989-01-17
AA: saknas

ANKN D 5824 H10179 H7276-1A,H601-35,KD10871,SPC 88


Uppslag saknas mellan D3780-00 och D3780-02===


Närmast före:

D3780-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

  OPEL CARAVAN GOO 616

Närmast efter:

D3780-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-11
AA: saknas

  OPEL CARAVAN GOO 616


Uppslag saknas mellan D3783-00 och D3783-00-D===


Närmast före:

D3783-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

SPC 880915

Närmast efter:

D3783-00-D (Liggarsida)
Reg: 1989-12-13
AA: saknas

SPC 880915


Uppslag saknas mellan D3783-00-D och D3783-02===


Närmast före:

D3783-00-D (Liggarsida)
Reg: 1989-12-13
AA: saknas

SPC 880915

Närmast efter:

D3783-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknas

SPC 880915


Uppslag saknas mellan EAD3785-00 och EAD3785-02===


Närmast före:

EAD3785-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-08
AA: saknasNärmast efter:

EAD3785-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M3796-00 och M3796-02===


Närmast före:

M3796-00 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-03
AA: saknas

ANONYM   VAPEN

Närmast efter:

M3796-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-09-06
AA: saknas

ANONYM   VAPEN


Uppslag saknas mellan D3802-00 och D3802-00-B===


Närmast före:

D3802-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-14
AA: saknasNärmast efter:

D3802-00-B (Liggarsida)
Reg: 1988-10-05
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3802-00-B och D3802-18===


Närmast före:

D3802-00-B (Liggarsida)
Reg: 1988-10-05
AA: saknasNärmast efter:

D3802-18 (Liggarsida)
Reg: 1989-10-20
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3810-00 och D3810-00-B===


Närmast före:

D3810-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

SPC 880422 ANKN KG12198  

Närmast efter:

D3810-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-06-15
AA: saknas

SPC 880422, ANKN KG12198  


Uppslag saknas mellan D3823-00 och D3823-02===


Närmast före:

D3823-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-08
AA: saknas
AA
  D2254(SLAGN+FOTO)

Närmast efter:

D3823-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-03-18
AA: saknas

  D2254(SLAGN+FOTO)


Uppslag saknas mellan D3833-00 och D3833-00-B===


Närmast före:

D3833-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

X900000000000 - fakttagelser av en man som uttalade sig hotfullt och att han skulle "knäppa Olof Palme" den 9/1 1986 i Hötorgets tbanestation. Sten. Man - uppgav sig vara 52 år, född   - bosatt  

Närmast efter:

D3833-00-B (Liggarsida)
Reg: 1991-04-08
AA: saknas

  - lakttagelser av en man som uttatade sig hotfullt och att han skulle "knäppa Olof Palme" den 9/1 1986 i Hötorgets t-banestation. Sign. Man - uppgav sig vara 52 år, född   - bosatt  


Uppslag saknas mellan D3833-00-G och D3833-02===


Närmast före:

D3833-00-G (Liggarsida)
Reg: 2000-06-20
AA: saknas

  - lakttagelser av en man som uttalade sig hotfullt och att han skulle "knäppa Olof Palme" den 9/1 1986 i Hötorgets -banestatlon. = Sign. Man - uppgav sig vara 52 år, född   - bosatt i  

Närmast efter:

D3833-02 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

  - lakttagelser av en man som uttalade sig hotfullt och att han skulle "knäppa Olof Palme" den 9/1 1986 i Hötorgets t-banestation. Sign. Man - uppgav sig vara 52 år, född   - bosatt i  .


Uppslag saknas mellan D3851-00 och D3851-00-B===


Närmast före:

D3851-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

  ALT 563  

Närmast efter:

D3851-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas

  LLT 562  


Uppslag saknas mellan D3856-00 och D3856-02-A===


Närmast före:

D3856-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-10-18
AA: saknas

SPC 881014

Närmast efter:

D3856-02-A (Liggarsida)
Reg: 1988-10-14
AA: saknas

SPC 881014


Uppslag saknas mellan H3857-00 och H3857-02===


Närmast före:

H3857-00 (Liggarsida)
Reg: 1994-08-08
AA: saknas

ANG   KOMPL INFO?)

Närmast efter:

H3857-02 (Liggarsida)
Reg: 1995-11-28
AA: saknas

  KOMPL INFO?)


Uppslag saknas mellan D3872-00 och D3872-03===


Närmast före:

D3872-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas
AA
BAND ÖVERL TILL SÄK 4/10-88,RK-A2 GODSRUN  

Närmast efter:

D3872-03 (Liggarsida)
Reg: 1988-11-15
AA: saknas

BAND ÖVERL TILL SÄK 4/10-88,RK-A2 GODSRUN  


Uppslag saknas mellan D3898-00 och D3898-00-B===


Närmast före:

D3898-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknasNärmast efter:

D3898-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-09-29
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3900-00 och D3900-02===


Närmast före:

D3900-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

ANONYM  

Närmast efter:

D3900-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-12-23
AA: saknas

ANONYM    


Uppslag saknas mellan D3929-00 och D3929-00-G===


Närmast före:

D3929-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-08
AA: saknas

V0000000XXXXXX ,BREV,D5663-A Patronerna ej relevanta i utredningen. löverlämnas för destruktion.

Närmast efter:

D3929-00-G (Liggarsida)
Reg: 1993-04-26
AA: saknas

0000000000 ,BREV,D56637A Patrönerna ej relevanta i utredningen. Överlämnas för destruktion.


Uppslag saknas mellan D3929-00-G och D3929-03===


Närmast före:

D3929-00-G (Liggarsida)
Reg: 1993-04-26
AA: saknas

0000000000 ,BREV,D56637A Patrönerna ej relevanta i utredningen. Överlämnas för destruktion.

Närmast efter:

D3929-03 (Liggarsida)
Reg: 1993-04-26
AA: saknas

00000000000 ,BREV,D56637A Patrönerna ej relevanta i utredningen. löverlämnas för destruktion.


Uppslag saknas mellan HG3952-01-D och HG3952-01-F===


Närmast före:

HG3952-01-D (Liggarsida)
Reg: 1990-03-12
AA: saknas

SPC 880519

Närmast efter:

HG3952-01-F (Liggarsida)
Reg: 2014-12-09
AA: saknas
Förfrågan hur det går med häns tips.
SPC 880519   HG 3952-16 frågar om stitt tips. 2015-10-02 Inkom bifogan till APAL-428-379/11 2016.03.08   inkommer med brev "för kännedom"


Uppslag saknas mellan HG3952-06 och HG3952-06-B===


Närmast före:

HG3952-06 (Liggarsida)
Reg: 2015-10-07
AA: saknas
2015-10-02 Inkom bifogas till APAL-428-379/11.
SPC 880519   HG 3952-1E frågar om stitt tips. 2015-10-02 Inkom bifogan till PAL-428-379/11 2016-03-08   inkommer med brev "för kännedom"

Närmast efter:

HG3952-06-B (Liggarsida)
Reg: 2015-11-12
AA: saknas
Skrivelser från  , förvaras endast i originalpårm
SPC 880519   HG 3952-1 frågar om st tips 2015-10-02 Inkom bifogan nil APAL-428-379/11 2016-03-08   inkammer mer bese "Hör kännedom"


Uppslag saknas mellan HG3952-07 och HG3952-07-B===


Närmast före:

HG3952-07 (Liggarsida)
Reg: 2015-07-17
AA: saknas
Ett antal handlingar inskickade av   150717. Förvaras endast i
SPC 880519   HG 3952.16 frågar om stitt tips. 2015-10-02 Inkom bifogan till APAL-428-379/11 2016-03-08   inkammer med brev "för kännedom"

Närmast efter:

HG3952-07-B (Liggarsida)
Reg: 2015-07-16
AA: saknas
Ett antal handlingar inskickade av 150716. Förvaras endast i
SPC 880519   HG 3952-16 frågar om sot tips. 2015-10-02 Inkom bifogan till APAL-428-379/11 2016.03.08   inkommer mad hrev "för kännedom"


Uppslag saknas mellan HG3952-07-B och HG3952-07-D===


Närmast före:

HG3952-07-B (Liggarsida)
Reg: 2015-07-16
AA: saknas
Ett antal handlingar inskickade av 150716. Förvaras endast i
SPC 880519   HG 3952-16 frågar om sot tips. 2015-10-02 Inkom bifogan till APAL-428-379/11 2016.03.08   inkommer mad hrev "för kännedom"

Närmast efter:

HG3952-07-D (Liggarsida)
Reg: 2015-08-11
AA: saknas
Brev 150811 från   Tipsar om böcker att läsa.
SPC 880519   He 3952-16 frågar om sött tips. 2015-10-02 Inkom bitogan till APAL-428-379/11 2016-03-08   Inkommer med brev "för kännedom"


Uppslag saknas mellan D3953-00 och D3953-04===


Närmast före:

D3953-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

ANONYM   ANG  

Närmast efter:

D3953-04 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-13
AA: saknas

ANONYN   ANG  


Uppslag saknas mellan D3979-00 och D3979-00-B===


Närmast före:

D3979-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

ANG   F2 880616

Närmast efter:

D3979-00-B (Liggarsida)
Reg: 1988-09-07
AA: saknas

ANG   F2 880616


Uppslag saknas mellan D3983-00 och D3983-02===


Närmast före:

D3983-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknasNärmast efter:

D3983-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-03
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3984-00 och D3984-03-A===


Närmast före:

D3984-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-28
AA: saknas
AA
  BREV   ,D6747-A

Närmast efter:

D3984-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-02-04
AA: saknas

  BREV   D6747-A


Uppslag saknas mellan D3985-00 och D3985-02===


Närmast före:

D3985-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknasNärmast efter:

D3985-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-18
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D3992-00 och D3992-02===


Närmast före:

D3992-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-01-08
AA: saknas
AA
  EKB135,MYK214(SLAGN)

Närmast efter:

D3992-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-03-22
AA: saknas

  EKB135.MYK214(SLAGN)


Uppslag saknas mellan D3993-00 och D3993-00-B===


Närmast före:

D3993-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

  ,Y8859(OMREG-!)

Närmast efter:

D3993-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-06-11
AA: saknas

  ,Y8859(OMREG-!)


Uppslag saknas mellan D3997-00 och D3997-00-B===


Närmast före:

D3997-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

  -BILFIRMA

Närmast efter:

D3997-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-02-15
AA: saknas

  -BILFIRMA


Uppslag saknas mellan D3997-00-B och D3997-02===


Närmast före:

D3997-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-02-15
AA: saknas

  -BILFIRMA

Närmast efter:

D3997-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-02-15
AA: saknas

  -BILFIRMA


Uppslag saknas mellan I4007-00 och I4007-00-B===


Närmast före:

I4007-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas
4007-2


Närmast efter:

I4007-00-B (Liggarsida)
Reg: 1992-10-19
AA: saknas
Uppslag saknas mellan I4007-00-C och I4007-04===


Närmast före:

I4007-00-C (Liggarsida)
Reg: 1993-01-29
AA: saknasNärmast efter:

I4007-04 (Liggarsida)
Reg: 1992-11-12
AA: saknas
Uppslag saknas mellan M4015-00 och M4015-04===


Närmast före:

M4015-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-07-25
AA: saknas
AA


Närmast efter:

M4015-04 (Liggarsida)
Reg: 2011-08-24
AA: saknas
Uppslag saknas mellan G4020-00 och G4020-02===


Närmast före:

G4020-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-21
AA: saknas

ANONYM, ANG  

Närmast efter:

G4020-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-08
AA: saknas

ANONYM ANG  


Uppslag saknas mellan G4032-00 och G4032-05===


Närmast före:

G4032-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA


Närmast efter:

G4032-05 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-13
AA: saknas
Uppslag saknas mellan G4035-00 och G4035-02===


Närmast före:

G4035-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-26
AA: saknas
AA
ANG   GROSSHANDLARE),D4763-B,D14022

Närmast efter:

G4035-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-11-04
AA: saknas

ANG   GROSSHANDLARE),D4763-B,D14022


Uppslag saknas mellan D4037-00 och D4037-00-B===


Närmast före:

D4037-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

ANONYM,BREV, GOTEBORG,D10333

Närmast efter:

D4037-00-B (Liggarsida)
Reg: 2000-05-11
AA: saknas

ANONYM BREV, GÖTEBORG,D10333


Uppslag saknas mellan D4044-00 och D4044-00-D===


Närmast före:

D4044-00 (Liggarsida)
Reg: 1989-03-13
AA: saknas

ANG ANKN D10807, SPC 890312 Ligger AA nya uppgifter om att det går att bevisa att mt ljuger mm./DA Koll om det går att göra mer kring DRG ng rån d samma teori som de tidigare, em är KK atoms oom sön har medderat til J/N otthan vil släppa teletoninspetningen dg k ous mgd, har lämnat Ogpglom art det var en eller era polismän som begick mordet. X 0044-18 PM över mötet med mig och den 16 april 2013. Fortsatt om 4044:15Anteckningar pm över samtai med / N som bott på / N gästhem. (bodde ej där 28/2

Närmast efter:

D4044-00-D (Liggarsida)
Reg: 2011-11-24
AA: saknas

ANG ,ANKN D10807, SPC 890312 Ligger AA nya uppgifter om att det sår att bevisa att mt ljuger mm./DA Koll om det går att göra mer krine polismän som begick mordet. X 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 april 2013. Fortsatt ANDA 4044E Anteckn) Förhör med depf2Neb/ari på polisstationen i Nässjö. Inget som gör merintressatiutt re 4044:3D Nytt förhör med hon har ingen antedning til att ljuga om 4044:15Anteckningar pm över samtal med / N som bott på / N gösthem. (bodde ej där 28/2


Uppslag saknas mellan D4044-00-E och D4044-00-Q===


Närmast före:

D4044-00-E (Liggarsida)
Reg: 2014-05-09
AA: saknas
Förhör med   den 25 februari på polisstationen I Nässjö
ANG ANKN D10807, SPC 890312 Ugger AA nya uppgifter om att det går att bevisa att mt ljuger mm /OA Koll om det går att göra mer kring NG tån dsamma teon som de vare, em är RCI tom eons on io gen madgufs dismal KX polismän som begick mordet X 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 pni 2013 Fortsatt ANDA 4044E Anteckn Förnör meo eyfvan på polsstationen I Nässjö. Inget som mer Intressat i utsfGning 1048 30 Nytt förhör mes hon har ingen anledning til att ga om 4044 15Anteckningar

Närmast efter:

D4044-00-Q (Liggarsida)
Reg: 2013-08-16
AA: saknas
  Kanner sig notad,   ska ha införskaffat ett hagelgevär
ANG (ANKN D10807, SPC 890312 Ligger ÅA nya uppgifter om att det år att bevisa att mt uger mm./DA Koll om det går att göra mer kring D4044-12 Brev från med samma teori som de tidigare, em är Koll om det finns mer att göra/DA har meddelat til att han vill täppa telefoninspelningen ollPolisen. Avvakta hans kontakt. D4044-13 Anteckningar. hartil lämnatuppe om att det var en eller flera polismän som begick mordet. 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 april 2013. Fortsatt ANDA 4044E Anteckningar förhör med den 25 februari på polisstationen i Nässjö. Inget som gör Imerintressati utredning. 4044:3D Nytt förhör med hon har ingen anledning till att ljuga om 4044:15Anteckningar Pmöver samtalmed sombottpd gästhem, (bodde ejdär28/2-


Uppslag saknas mellan D4044-02-K och D4044-02-M===


Närmast före:

D4044-02-K (Liggarsida)
Reg: 2011-11-24
AA: saknas

ANG ANKN D10807, SPC 890312 Ligger AA nya uppgifter om att det går att bevisa att mt huger mm./DA Koll om det går att göra mer kring D4044-12 Brev från med samma teori som de tidigare, em är Koll om des finns mer att göra/DA har meddelat tii atthan vill stäppa telefoninspelningen till Polisen. Avvakta hans kontakt. D4044-13 Anteckningar har til lämnat uppg om att det var en eller flera polismän som begick mordet. - 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 april 2013. Fortsatt ANDA 4044E Anteckningar Förhör med den 25 februari på polisstationen i Nässjö. Inget som gör merintressat iutredning. 4044:3D Nytt förhör med hon har ingen anledning till att juga om 4044:15Anteckningar Pm över samtal med sombottpl gästhem. (bodde ej dar 28/2

Närmast efter:

D4044-02-M (Liggarsida)
Reg: 2011-12-29
AA: saknas

ANG ,ANKN D10807, SPC 890312 Ligger AA nd uppgifter om att det går att tvisa att mt uger mm./DA Koll om det går att göra mer kring D4044-12 Brev från med samma teori som de tidigare, em är Koll om det finns mer att göra/DA har meddelat til att han vill stäppa telefoninspelningen oll Polisen. Awakta hans kontakt. D4044-13 Anteckningar hartill lämnatuppg om att det var en eller flera polismän som begick mordet. 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 april 2013. Fortsatt ANDA 4044E Anteckningar förhör med den 25 februari på polisstationen i Nässjö. Inget som Gör merintressatiutredring.. 4044:3D Nytt förhör med hon har ingen anledning till att ljuga om . 4044:15Anteckningar Pm över samtal mtdd som bottpå gisthem, ( bodde & dar 28/2


Uppslag saknas mellan D4044-03 och D4044-03===


Närmast före:

D4044-03 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknasNärmast efter:

D4044-03 (Liggarsida)
Reg: saknas
AA: saknas
Uppslag saknas mellan D4044-03-B och D4044-03-D===


Närmast före:

D4044-03-B (Liggarsida)
Reg: 2012-05-11
AA: saknas

ANG ANKN D10807, SPC 890312 Ligger AA nya uppgifter om att det går att bevisa at mt ljuger mm./DA tm stir. is meri d samma teori som de tidigare, em är x Xs Kollom det nns ÅRE har meddelat. /N- aenan vil stäppa telefoninspetningen ugn Anka har lämnat Ogpg/öm att det var en eler tera polismän som begick mordet. X 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 april 2013. Fortsatt ANDA SE Xen om 4044-15Anteckningar Pm över samtal med / N iom bott på gästhem. (bodde ej där 28/2

Närmast efter:

D4044-03-D (Liggarsida)
Reg: 2012-05-11
AA: saknas
Nytt förhör med   den 4/2-14 i Uddevalla polisstation
ANG ANKN D10807, SPC 890312 Ligger AA nya uppgifter om att det går att bevisa att mt ljuger mm /DA Koll om det går att göra mer kring polismän som begick mordet. x 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 apni1 2013. Fortsatt ANDA 4044E Antecknyar Förhör med 25Nehfuari på polisstationen I Nässjö. Inget som gör merintressati utQning 2044:36 Nytt förhör med hon har ingen anledning till att uga on 4044-15 Anteckningar Pm över samtal med X som bottpå gästhem. (bodde ej dar 28/2


Uppslag saknas mellan D4044-03-D och D4044-05===


Närmast före:

D4044-03-D (Liggarsida)
Reg: 2012-05-11
AA: saknas
Nytt förhör med   den 4/2-14 i Uddevalla polisstation
ANG ANKN D10807, SPC 890312 Ligger AA nya uppgifter om att det går att bevisa att mt ljuger mm /DA Koll om det går att göra mer kring polismän som begick mordet. x 4044-14 PM över mötet med mig och den 16 apni1 2013. Fortsatt ANDA 4044E Antecknyar Förhör med 25Nehfuari på polisstationen I Nässjö. Inget som gör merintressati utQning 2044:36 Nytt förhör med hon har ingen anledning till att uga on 4044-15 Anteckningar Pm över samtal med X som bottpå gästhem. (bodde ej dar 28/2

Närmast efter:

D4044-05 (Liggarsida)
Reg: 2011-05-03
AA: saknas
DNR:101-06
ANG ANKN D10807, SPC 890312 Ligger ÅA nya uppgifter om at det gir at bevisa at mt huger mm OA Koll om det går att göra mer kring matt det var en eller flera polismän som begick mordet. 4044-16 PM över mötet med mig och den 16 april 2013. Fortsatt ANDA 4044E Anteckn) (Ga Förhör med 2SNebuari på polisstationen i Nässjö. Inget som gör merintressat i utsnine 4044:36 Nytt förhör med hon har ingen antedning till att tjuga on 4044:15Anteckningar


Uppslag saknas mellan D4045-00 och D4045-05===


Närmast före:

D4045-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

ANONYM HOTEL KUNG KARL

Närmast efter:

D4045-05 (Liggarsida)
Reg: 1993-04-01
AA: saknas

ANONYM HOTEL KUNG KARL


Uppslag saknas mellan D4056-00 och D4056-02===


Närmast före:

D4056-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknasNärmast efter:

D4056-02 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-16
AA: saknas
Uppslag saknas mellan EAA4057-00 och EAA4057-02===


Närmast före:

EAA4057-00 (Liggarsida)
Reg: 1990-02-07
AA: saknas

  W-T,EA1559,0MREG TILL L

Närmast efter:

EAA4057-02 (Liggarsida)
Reg: 1991-08-09
AA: saknas

  W-T, EA1559,OMREG TILL I


Uppslag saknas mellan I4059-00 och I4059-02-A===


Närmast före:

I4059-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

ANONYM, HANDSKRIVET BREV,VAPEN

Närmast efter:

I4059-02-A (Liggarsida)
Reg: 1992-09-18
AA: saknas

ANONYM, HANDSKRIVET BREV,VAPEN


Uppslag saknas mellan I4059-03-A och I4059-05===


Närmast före:

I4059-03-A (Liggarsida)
Reg: 1992-09-18
AA: saknas

ANONYM HANDSKRIVET BREV VAPEN

Närmast efter:

I4059-05 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-24
AA: saknas

ANONYM HANDSKRIVET BREV,VAPEN


Uppslag saknas mellan I4060-00 och I4060-02===


Närmast före:

I4060-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

  VAPEN,STULET I HAMBURG

Närmast efter:

I4060-02 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

  VAPEN,STULET I HAMBURG


Uppslag saknas mellan I4077-00 och I4077-05===


Närmast före:

I4077-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-08-27
AA: saknas

    VAPEN,EPU 692 MFL,G6144,I6936,X8408

Närmast efter:

I4077-05 (Liggarsida)
Reg: 1992-10-21
AA: saknas

    VAPEN,EPU 692 MFL,G6144,I6936,X8408


Uppslag saknas mellan I4086-00 och I4086-00-C===


Närmast före:

I4086-00 (Liggarsida)
Reg: 1988-08-03
AA: saknas

SPC 881018   AMKN D5229-A

Närmast efter:

I4086-00-C (Liggarsida)
Reg: 1993-10-27
AA: saknas
DNR 910-93
SPC 881018   AMKN D5229-A


Uppslag saknas mellan I4086-00-C och I4086-03===


Närmast före:

I4086-00-C (Liggarsida)
Reg: 1993-10-27
AA: saknas
DNR 910-93
SPC 881018   AMKN D5229-A

Närmast efter:

I4086-03 (Liggarsida)
Reg: 1988-09-27
AA: saknas

SPC 881018   AMKN D5229-A


Uppslag saknas mellan D4088-00 och D4088-03-B===


Närmast före:

D4088-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

ANONYM   Y8369-1

Närmast efter:

D4088-03-B (Liggarsida)
Reg: 1992-11-04
AA: saknas

ANONYM   Y8369-1


Uppslag saknas mellan M4105-00 och M4105-00-B===


Närmast före:

M4105-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-07-26
AA: saknas
AA-ANKN-D9364-6
    ,D9364-6

Närmast efter:

M4105-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-08-31
AA: saknas

    ,D9364-6


Uppslag saknas mellan M4105-00-B och M4105-04===


Närmast före:

M4105-00-B (Liggarsida)
Reg: 1993-08-31
AA: saknas

    ,D9364-6

Närmast efter:

M4105-04 (Liggarsida)
Reg: 1993-08-24
AA: saknas

    ,D9364-6


Uppslag saknas mellan D4107-00 och D4107-03-A===


Närmast före:

D4107-00 (Liggarsida)
Reg: 1991-01-28
AA: saknas
AA
      ,ARVIKA(MAN M TRÄVASKA), E2669

Närmast efter:

D4107-03-A (Liggarsida)
Reg: 1991-02-26
AA: saknas

      ARVIKA(MAN M TRÄVÄSKA), E2669


Uppslag saknas mellan HBB4111-00-D och HBB4111-04-M===


Närmast före:

HBB4111-00-D (Liggarsida)
Reg: 1997-02-18
AA: saknas

ANG ANKN D6750,H189-818,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tildelat TN 980914 redovisat FE 980920 tilldelat TN 290920 rerlavicat Fa

Närmast efter:

HBB4111-04-M (Liggarsida)
Reg: 1997-03-04
AA: saknas
VAKANT
ANG ANKN D6750,H189-81B,H10325,Y9104 880623 tilldelat KR 961010 tilldelat TN 980914 redovisat FE 980920 tilldelat TN J90990 rednvisar Fe


Uppslag saknas mellan D4127-00 och D4127-02===


Närmast före:

D4127-00 (Liggarsida)
Reg: 1992-09-15
AA: saknas

TIPS OM          

Närmast efter:

D4127-02 (