wpu.nu

XAS13

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


Avsnittsanteckningar (PU)
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under XAS13.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

E13-00

1986-03-01

1989-03-31

1990-05-29

1986-03-01 Förhör med Anders Björkman

Anders Björkman, A11436

E13-00-A

1986-03-03

2019-09-27

E13-00-B

1987-03-25

2019-09-27

1987-03-25 Björkmans skiss av gärningsmannens mössa.

E13-00-C

1987-03-25

2019-09-27

E13-00-D

1988-12-16, 2008-12-18

1989-03-02

1990-05-29

E13-00-E

2019-09-27

1986 Protokoll fört vid konfrontation mec

E13-00-F

1986-04-15

1989-03-29

1990-05-29

E13-00-G

1987-11-05

1992-01-23

1990-05-29

1987-11-05 Förhör med Anders Björkman under hypnos.

E13-00-H

1987-11-09

1992-01-23

1990-05-29

1987-11-09 Förhör med Anders Björkman under hypnos.

E13-00-I

1988-01-27

1992-01-23

1990-05-29

E13-00-J

2019-09-23

2019-09-30

E13-01

1986-03-03

2017-11-28

E13-01-A

1986-03-25

E13-01-B

1986-03-03, 1987-02-28

2017-11-28

E13-01-C

1988-12-18

2017-11-28

E13-01-D

1986-04-29

1989-03-02

1990-05-29

E13-01-E

1989-03-29

1990-05-29

1989-03-30

E13-03

1986-03-25

E13-06

1986-03-26

E13-06-A

1987-11-16

E13-07

1986-03-26

E13-07-A

1987-11-12

E13-08

1986-03-26

E13-08-A

1987-11-13