wpu.nu

Uppslag:EAE46-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-00-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om rapportering av felparkerade bilar på Smala Gränd – Snickarbacken, mordkvällen. Iakttagelse av misstänkt man på Snickarbacken. Mötte polismän i korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata som eftersökte Olof Palmes mördare.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-09 08:45
Avslutat


 Birgit Dahlström har tjänstenummer medan hennes kollega  Bo Gunnar Karlsson  har nummer

Vid det aktuella tillfället rapporterade  Birgit Dahlström  enbart bilar som stod felparkerade på Smala Gränd.

 Bo Gunnar Karlsson  skrev på bilarna som stod på Snickarbacken.

Vid tidigare förhör har hon uppgivit att den senaste eller rättare sagt sista rapporten hade sluttid 23:16.

Under förhöret erinrar hon sig att det var en av  Bo Gunnar Karlssons  rapporter.

Förhörsledare har tillgång till TSVs uppgifter och kan upplysa fr  Birgit Dahlström  om att den sista rapporten som avser Smala gränd hade sluttid 23:06.

Detta är riktigt menar  Birgit Dahlström ,

När hon var klar satte hon sig i bilen och väntade på  Bo Gunnar Karlsson  som fortfarande höll på att skriva lappar på Snickarbacken.

Bilen stod uppställd på Smala Gränd med fronten mot Snickarbacken och cirka 4 meter från korsningen.

Hon vet att hon inte såg ingången till restaurang Karelia.

Det var under denna väntetid som hon gjorde sin observation beträffande mannen.

När  Bo Gunnar Karlsson  var klar kom han och satte sig i bilen.

De fyllde i hans poster i det protokoll som de för över verksamheten. Detta tog cirka 4 minuter.

( Bo Gunnar Karlsson  sluttid var 23:16)

Fr  Birgit Dahlström  körde sedan via Birger Jarlsgatan - Norrlandsgatan - Mäster Samuelsgatan och sedan Regeringsgatan norrut.

De skulle till Brunnsgatan via David Bagares gata och Malmskillnadsgatan.

Vid korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata stoppades de av poliser som frågade om de hade sett en kille med blå täckjacka och mörk keps.

 Bo Gunnar Karlsson  hade inte sett någon och själv kunde hon inte heller erinra sig något just vid detta tillfälle.

Pol-1986-03-09 0845 EAE46-00-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1986-03-09 0845 EAE46-00-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

 Birgit Dahlström har tjänstenummer medan hennes kollega  Bo Gunnar Karlsson  har nummer

Vid det aktuella tillfället rapporterade  Birgit Dahlström  enbart bilar som stod felparkerade på Smala Gränd.

 Bo Gunnar Karlsson  skrev på bilarna som stod på Snickarbacken.

Vid tidigare förhör har hon uppgivit att den senaste eller rättare sagt sista rapporten hade sluttid 23:16.

Under förhöret erinrar hon sig att det var en av  Bo Gunnar Karlssons  rapporter.

Förhörsledare har tillgång till TSVs uppgifter och kan upplysa fr  Birgit Dahlström  om att den sista rapporten som avser Smala gränd hade sluttid 23:06.

Detta är riktigt menar  Birgit Dahlström ,

När hon var klar satte hon sig i bilen och väntade på  Bo Gunnar Karlsson  som fortfarande höll på att skriva lappar på Snickarbacken.

Bilen stod uppställd på Smala Gränd med fronten mot Snickarbacken och cirka 4 meter från korsningen.

Hon vet att hon inte såg ingången till restaurang Karelia.

Det var under denna väntetid som hon gjorde sin observation beträffande mannen.

När  Bo Gunnar Karlsson  var klar kom han och satte sig i bilen.

De fyllde i hans poster i det protokoll som de för över verksamheten. Detta tog cirka 4 minuter.

( Bo Gunnar Karlsson  sluttid var 23:16)

Fr  Birgit Dahlström  körde sedan via Birger Jarlsgatan - Norrlandsgatan - Mäster Samuelsgatan och sedan Regeringsgatan norrut.

De skulle till Brunnsgatan via David Bagares gata och Malmskillnadsgatan.

Vid korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata stoppades de av poliser som frågade om de hade sett en kille med blå täckjacka och mörk keps.

 Bo Gunnar Karlsson  hade inte sett någon och själv kunde hon inte heller erinra sig något just vid detta tillfälle.

De åkte runt kvarteret och började rapportera bilar på Brunnsgatan i närheten av Malmskillnadsgatan.

Det var som skrev rapporterna.

 Birgit Dahlström  såg lite senare ett par män som gick och undersökte omgivningarna, tittade under presenningar osv. Hon förstod att det var poliser.

Hon hade då kommit ihåg sin iakttagelse från Snickarbacken och meddelade polismännen detta.

 Birgit Dahlström  uppskattar att de skrev första rapporten på Brunnsgatan vid 23:30-tiden. (enligt TSV klockan 23:35)

 Birgit Dahlström  är helt säker på att hon såg mannen under tiden som hon väntade på att  Bo Gunnar Karlsson  skulle bli klar på Snickarbacken.

De polismän som hejdade dem i korsningen av Regeringsgatan & David Bagares gata, var andfådda och hade tydligen sprungit.

Pol-1986-03-09 0845 EAE46-00-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1986-03-09 0845 EAE46-00-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

De åkte runt kvarteret och började rapportera bilar på Brunnsgatan i närheten av Malmskillnadsgatan.

Det var som skrev rapporterna.

 Birgit Dahlström  såg lite senare ett par män som gick och undersökte omgivningarna, tittade under presenningar osv. Hon förstod att det var poliser.

Hon hade då kommit ihåg sin iakttagelse från Snickarbacken och meddelade polismännen detta.

 Birgit Dahlström  uppskattar att de skrev första rapporten på Brunnsgatan vid 23:30-tiden. (enligt TSV klockan 23:35)

 Birgit Dahlström  är helt säker på att hon såg mannen under tiden som hon väntade på att  Bo Gunnar Karlsson  skulle bli klar på Snickarbacken.

De polismän som hejdade dem i korsningen av Regeringsgatan & David Bagares gata, var andfådda och hade tydligen sprungit.