wpu.nu

Uppslag:EAE46-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-01
Registrerat
1993-05-24
Ad acta
1993-03-29
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 10:55
Avslutat


 Bo Gunnar Karlsson  tjänstgjorde på kvällen 1986-02-28 tillsammans med  Birgit Dahlström . De färdades i bil.

Vid 23-tiden började de rapportera felparkerade bilar i korsningen Smala Gränd & Snickarbacken.

 Bo Gunnar Karlsson  uppskattar att de var på plats mellan klockan 23:05-23:30.

 Bo Gunnar Karlsson  såg inte till någon person som uppträdde underligt.

Han hörde att  Birgit Dahlström  senare kommenterade en person som passerat den plats där de rapporterade bilar.

 Bo Gunnar Karlsson  har dock ingen minnesbild av denna person. Det var ganska mycket folk i rörelse vid den aktuella tidpunkten.

Vid 23:30-tiden åkte de från platsen och färdades då Norrlandsgatan - Jakobsbergsgatan.

Pol-1986-03-01 1055 EAE46-01 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1986-03-01 1055 EAE46-01 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

 Bo Gunnar Karlsson  tjänstgjorde på kvällen 1986-02-28 tillsammans med  Birgit Dahlström . De färdades i bil.

Vid 23-tiden började de rapportera felparkerade bilar i korsningen Smala Gränd & Snickarbacken.

 Bo Gunnar Karlsson  uppskattar att de var på plats mellan klockan 23:05-23:30.

 Bo Gunnar Karlsson  såg inte till någon person som uppträdde underligt.

Han hörde att  Birgit Dahlström  senare kommenterade en person som passerat den plats där de rapporterade bilar.

 Bo Gunnar Karlsson  har dock ingen minnesbild av denna person. Det var ganska mycket folk i rörelse vid den aktuella tidpunkten.

Vid 23:30-tiden åkte de från platsen och färdades då Norrlandsgatan - Jakobsbergsgatan.