wpu.nu

Uppslag:EAE46-11

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-11
Registrerat
1989-04-18
Ad acta
1993-03-29
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-18 00:00
Avslutat


Kontroll parkeringsanmärkningar utfärdade i område A.

Dag som ovan har krinsp Tuve Johansson samt krinsp Lennart Gustafsson tillsänt en kallelse till de personer som 1986-02-28 var ägare till fordon vilka belades med parkeringsanmärkning på Snickarbacken och Smala Gränd, den kväll då Olof Palme mördades,

Då dessa fordon bevisligen befunnit sig i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme anser vi det vara angeläget att höra den eller de personer som brukade varje enskilt fordon som belades med parkeringsanmärkning aktuell kväll.

Dessa personer kan ha gjort iakttagelser som kan för oss kan utgöra viktiga pusselbitar i den fortsatta utredningen.

Varje enskilt fordon kommer att redovisar som ett deluppslag under detta ärende-nummer.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson
Kriminalinspektör


(Namnteckning)
Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Anknytning: E46-3A

Pol-1988-10-18 EAE46-11 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-10-18 EAE46-11 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Kontroll parkeringsanmärkningar utfärdade i område A.

Dag som ovan har krinsp Tuve Johansson samt krinsp Lennart Gustafsson tillsänt en kallelse till de personer som 1986-02-28 var ägare till fordon vilka belades med parkeringsanmärkning på Snickarbacken och Smala Gränd, den kväll då Olof Palme mördades,

Då dessa fordon bevisligen befunnit sig i Stockholms centrala delar vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme anser vi det vara angeläget att höra den eller de personer som brukade varje enskilt fordon som belades med parkeringsanmärkning aktuell kväll.

Dessa personer kan ha gjort iakttagelser som kan för oss kan utgöra viktiga pusselbitar i den fortsatta utredningen.

Varje enskilt fordon kommer att redovisar som ett deluppslag under detta ärende-nummer.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson
Kriminalinspektör


(Namnteckning)
Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Anknytning: E46-3A