wpu.nu

Uppslag:EAE46-00-H

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-00-H
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
<!--LINK'" 0:0-->Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-18 00:00
Avslutat


Stockholm som ovan

EAE

ANK: E46 -3 A

Då dessa fordon bevisligen befunnit sig i Stockholms eentrala delar vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme anser vi det vara angeläget att höra den eller de personer som brukade varje enskilt fordon som belades med parkeringsanmärkning aktuell kväll.

Kontroll parkeringsanmärkningar utfärdade i område A.

Dag som ovan har krinsp T Johansson samt krinsp I Gustafsson tillsänt en kallelse till de personer som 86-02-28 var ägare till fordon vilka belades med parkeringsanmärkning på Snickarbacken och Smala Gränd, den kväll då Olof Palme mördades.

Dessa personer kan ha gjort iakttagelser som kan för oss kan utgöra viktiga puzzelbitar i den fortsatta utredningen.

Varje enskilt fordon kommer a tt redovisar som ett deluppslag under detta nummerTh

Tuve Johansson

Kriminalinspektör

hechten.

Lennart Gustafsson

Kriminalinspektör

Pol-1986-02-28 EAE46-00-H Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1986-02-28 EAE46-00-H Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Stockholm som ovan

EAE

ANK: E46 -3 A

Då dessa fordon bevisligen befunnit sig i Stockholms eentrala delar vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme anser vi det vara angeläget att höra den eller de personer som brukade varje enskilt fordon som belades med parkeringsanmärkning aktuell kväll.

Kontroll parkeringsanmärkningar utfärdade i område A.

Dag som ovan har krinsp T Johansson samt krinsp I Gustafsson tillsänt en kallelse till de personer som 86-02-28 var ägare till fordon vilka belades med parkeringsanmärkning på Snickarbacken och Smala Gränd, den kväll då Olof Palme mördades.

Dessa personer kan ha gjort iakttagelser som kan för oss kan utgöra viktiga puzzelbitar i den fortsatta utredningen.

Varje enskilt fordon kommer a tt redovisar som ett deluppslag under detta nummerTh

Tuve Johansson

Kriminalinspektör

hechten.

Lennart Gustafsson

Kriminalinspektör