wpu.nu

Uppslag:EAE46-00-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-00-F
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-06-13 12:15
Avslutat
1988-06-13 13:05


Protokoll hållet vid vittnesförhör med  Birgit Dahlström  -


Arbete


Förhöret hållet i tjänstebilen på Smala Gränd i Stockholm med början klockan 12:15.

Förhörsledare krinsp Lennart Gustavsson. Förhörsvittne ej tillgängligt.

 Dahlström  informerad om att hon skall höras om hennes iakttagelser 1986-02-28 på Smala Gränd och Snickarbacken i Stockholm, tidpunkten vid 23:00.

 Dahlström  berättade att hon 1986-02-28 tjänstgjorde som trafikövervakare i Stockholms City.

Tillsammans tjänstgjorde hon med kollegan  Bo Gunnar Karlsson  och dom bägge åkte i tjänstebil som vid tillfället var en Ford.

Detta arbetspass började klockan 21:30 och skulle sluta 07:30.

 Dahlström  och  Bo Gunnar Karlssons  huvudsakliga uppgift är att rapportera felparkerade fordon.

Någon gång mellan 23:00 och 23:30 befinner sig  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  med sin tjänstebil på Smala Gränd.

Vid detta tillfälle är  Dahlström  chaufför. Hon har parkerat sin bil på Smala Gränd på vänster sida cirka 3-5 meter före korsningen Snickarbacken.

 Dahlström  sitter kvar i bilen medan kollegan  Bo Gunnar Karlsson  går ut och rapporterar bilar i området.

Det är under denna tid, medan  Bo Gunnar Karlsson  är ute som  Dahlström  har observerat en man.

När  Dahlström  sitter i sin tjänstebil under nämnda tid så observerar hon en man som kommer med raska steg gående Snickarbacken ner mot Birger Jarlsgatan och  Dahlström  lägger märke till mannen pga att han på något sätt försöker dölja sitt ansikte.

Enligt  Dahlström  så håller mannen upp högerhanden för att dölja ansiktet, det kan även vart en mindre väska mannen bar, detta är  Dahlström  osäker på. Varför  Dahlström  såg den här mannen var att han dels rörde sig snabbare än annat folk

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Protokoll hållet vid vittnesförhör med  Birgit Dahlström  -


Arbete


Förhöret hållet i tjänstebilen på Smala Gränd i Stockholm med början klockan 12:15.

Förhörsledare krinsp Lennart Gustavsson. Förhörsvittne ej tillgängligt.

 Dahlström  informerad om att hon skall höras om hennes iakttagelser 1986-02-28 på Smala Gränd och Snickarbacken i Stockholm, tidpunkten vid 23:00.

 Dahlström  berättade att hon 1986-02-28 tjänstgjorde som trafikövervakare i Stockholms City.

Tillsammans tjänstgjorde hon med kollegan  Bo Gunnar Karlsson  och dom bägge åkte i tjänstebil som vid tillfället var en Ford.

Detta arbetspass började klockan 21:30 och skulle sluta 07:30.

 Dahlström  och  Bo Gunnar Karlssons  huvudsakliga uppgift är att rapportera felparkerade fordon.

Någon gång mellan 23:00 och 23:30 befinner sig  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  med sin tjänstebil på Smala Gränd.

Vid detta tillfälle är  Dahlström  chaufför. Hon har parkerat sin bil på Smala Gränd på vänster sida cirka 3-5 meter före korsningen Snickarbacken.

 Dahlström  sitter kvar i bilen medan kollegan  Bo Gunnar Karlsson  går ut och rapporterar bilar i området.

Det är under denna tid, medan  Bo Gunnar Karlsson  är ute som  Dahlström  har observerat en man.

När  Dahlström  sitter i sin tjänstebil under nämnda tid så observerar hon en man som kommer med raska steg gående Snickarbacken ner mot Birger Jarlsgatan och  Dahlström  lägger märke till mannen pga att han på något sätt försöker dölja sitt ansikte.

Enligt  Dahlström  så håller mannen upp högerhanden för att dölja ansiktet, det kan även vart en mindre väska mannen bar, detta är  Dahlström  osäker på. Varför  Dahlström  såg den här mannen var att han dels rörde sig snabbare än annat folk

som fanns i området och att första anblicken på mannen var att han döljde ansiktet.

 Dahlström  kan observera mannen under cirka 5 sekunder dels från första anblicken mitt på gatan och vidare när mannen med rask takt går mot Birger Jarlsgatan.

Någon exakt tidpunkt minns inte  Dahlström  idag men hon hänvisar till dom rapporterade bilarnas P-anmärkningar.

Mannen signalement är som följande enligt  Dahlström . Cirka 180 cm lång, normal kroppsbyggnad, mörkt halvlångt hår som sträcker sig ner till halva nacken.

Mannen var iklädd en blå jacka, troligtvis täck jacka som sträckte sig ner till låret. Vidare hade mannen mörka byxor, skor är okänt vad han hade för sort och vad det var för färg på dom.

Vidare har  Dahlström  en svag minnesbild av att mannen ifråga hade en keps av mörkare modell.

När  Dahlström  observerar mannen i fråga är hon alltså ensam i bilen.

Cirka fem (5) minuter efter denna observation återkommer kollegan  Bo Gunnar Karlsson  till tjänstebilen.  Dahlström  nämner då sina iakttagelser att hon tyckte mannen verkade konstig.

 Bo Gunnar Karlsson  svarar med att säga "ja, det finns gott om konstiga människor".

Strax därefter fortsätter de två trafikvakterna sin färd Snickarbacken ut mot Birger Jarlsgatan vidare in Norrlandsgatan vid korsningen med Kungsgatan framme vid Lästmakargatan tar dom vänster Lästmakargatan upp mot Regeringsgatan där dom svänger höger. Regeringsgatan över Kungsgatan förbi Brunnsgatan vid David Bagares gatakorsningen skall  Dahlström  svänga vänster.

Precis i korsningen David Bagares gata och Regeringsgatan stoppas  Dahlströms  tjänstefordon av en uniformerad manlig polis som gör stopptecken.

Polismannen ifråga frågar  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  om dom har sett någon man som har sprungit förbi.

 Dahlström  svarar polismannen att det har dom inte sett. Hon tänker inte då på sina iakttagelser hon har gjort tidigare på Snickarbacken.

Polismannen ifråga nöjer sig med svaren och går vidare och  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  fortsätter sin färd.

Färden går vidare David Bagares gata upp mot Malmskillnadsgatan där dom svänger

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

som fanns i området och att första anblicken på mannen var att han döljde ansiktet.

 Dahlström  kan observera mannen under cirka 5 sekunder dels från första anblicken mitt på gatan och vidare när mannen med rask takt går mot Birger Jarlsgatan.

Någon exakt tidpunkt minns inte  Dahlström  idag men hon hänvisar till dom rapporterade bilarnas P-anmärkningar.

Mannen signalement är som följande enligt  Dahlström . Cirka 180 cm lång, normal kroppsbyggnad, mörkt halvlångt hår som sträcker sig ner till halva nacken.

Mannen var iklädd en blå jacka, troligtvis täck jacka som sträckte sig ner till låret. Vidare hade mannen mörka byxor, skor är okänt vad han hade för sort och vad det var för färg på dom.

Vidare har  Dahlström  en svag minnesbild av att mannen ifråga hade en keps av mörkare modell.

När  Dahlström  observerar mannen i fråga är hon alltså ensam i bilen.

Cirka fem (5) minuter efter denna observation återkommer kollegan  Bo Gunnar Karlsson  till tjänstebilen.  Dahlström  nämner då sina iakttagelser att hon tyckte mannen verkade konstig.

 Bo Gunnar Karlsson  svarar med att säga "ja, det finns gott om konstiga människor".

Strax därefter fortsätter de två trafikvakterna sin färd Snickarbacken ut mot Birger Jarlsgatan vidare in Norrlandsgatan vid korsningen med Kungsgatan framme vid Lästmakargatan tar dom vänster Lästmakargatan upp mot Regeringsgatan där dom svänger höger. Regeringsgatan över Kungsgatan förbi Brunnsgatan vid David Bagares gatakorsningen skall  Dahlström  svänga vänster.

Precis i korsningen David Bagares gata och Regeringsgatan stoppas  Dahlströms  tjänstefordon av en uniformerad manlig polis som gör stopptecken.

Polismannen ifråga frågar  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  om dom har sett någon man som har sprungit förbi.

 Dahlström  svarar polismannen att det har dom inte sett. Hon tänker inte då på sina iakttagelser hon har gjort tidigare på Snickarbacken.

Polismannen ifråga nöjer sig med svaren och går vidare och  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  fortsätter sin färd.

Färden går vidare David Bagares gata upp mot Malmskillnadsgatan där dom svänger

vänster och kör en bit vidare ner vänster mot Brunnsgatan.

Någonstans i början på Brunnsgatan parkerar  Dahlström  tjänstebilen och  Bo Gunnar Karlsson  går ut och ska rapportera felparkerade på nämnda gata.

Under tiden  Dahlström  sitter kvar i tjänstebilen på Brunnsgatan ser hon två stycken män komma gående Brunnsgatan upp mot tjänstebilen.

 Dahlström  uppfattar männen såsom varande civilklädda poliser.

Hon ser att dom två männen går och tittar och letar efter någonting och hon tänker då på sina iakttagelser hon hade gjort nere på Snickarbacken tidigare.

Hon tilltalar därför dom bägge männen och frågar om dom är polismän. På detta svarar dom två männen att dom är polismän.

 Dahlström  minns inte idag vad polismännen berättade men hon är säker på att hon delgav polismännen ifråga sina iakttagelser nere på Snickarbacken.

Hon minns också att någon av poliserna troligtvis gjorde någon anteckning om detta.

Efter att ha lämnat sina uppgifter till dom civilklädda polismännen kom  Dahlström  åter till tjänstebilen och trafikvakterna fortsatte sin tjänstgöring.

Några mera observationer gällande poliser i området eller andra "mystiska" personer har  Dahlström  ej gjort.

Vid 01-tiden 1983-03-01 får  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  reda på att det är statsministern som har blivit skjuten.

Uppgifterna får  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  via sin kommunikationsradio.

Hon blir då också delgiven att hon skall sätta sig i förbindelse med polisen som söker henne.

Hon avbryter därför sitt arbetspass och åker in till sitt tjänstgöringsställe och ringer därifrån upp till ledningscentralen och lämnar vidare uppgifter.

 Dahlström  har i tidigare förhör nämnt att hon har observerat en BMW av större modell i samband med att hon har sett mannen på Snickarbacken.

Enligt  Dahlström  så har hon reagerat över denna BMW pga att den backade mot enkelriktningen.

Något samband med mannen hon såg på gatan kan hon ej sätta ihop med den backande BMW:n och vad det beträffar tidpunkten så är hon ganska säker på att hon såg BMW:n en bra stund innan hon såg "den mystiska mannen på Snickarbacken".

Vad beträffar tidsangivelser uppger  Dahlström  att hon så här 2 1/2 år efter ej har någon minnesbild utan hon hänvisar till dom utskrivna parkeringsanmärkningarna.

Hon vill dock klargöra att i sina iakttagelser hon gjorde på Snickarbacken är någon gång mellan 23-23:30.

Förhöret slut klockan 13:05.

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

vänster och kör en bit vidare ner vänster mot Brunnsgatan.

Någonstans i början på Brunnsgatan parkerar  Dahlström  tjänstebilen och  Bo Gunnar Karlsson  går ut och ska rapportera felparkerade på nämnda gata.

Under tiden  Dahlström  sitter kvar i tjänstebilen på Brunnsgatan ser hon två stycken män komma gående Brunnsgatan upp mot tjänstebilen.

 Dahlström  uppfattar männen såsom varande civilklädda poliser.

Hon ser att dom två männen går och tittar och letar efter någonting och hon tänker då på sina iakttagelser hon hade gjort nere på Snickarbacken tidigare.

Hon tilltalar därför dom bägge männen och frågar om dom är polismän. På detta svarar dom två männen att dom är polismän.

 Dahlström  minns inte idag vad polismännen berättade men hon är säker på att hon delgav polismännen ifråga sina iakttagelser nere på Snickarbacken.

Hon minns också att någon av poliserna troligtvis gjorde någon anteckning om detta.

Efter att ha lämnat sina uppgifter till dom civilklädda polismännen kom  Dahlström  åter till tjänstebilen och trafikvakterna fortsatte sin tjänstgöring.

Några mera observationer gällande poliser i området eller andra "mystiska" personer har  Dahlström  ej gjort.

Vid 01-tiden 1983-03-01 får  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  reda på att det är statsministern som har blivit skjuten.

Uppgifterna får  Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  via sin kommunikationsradio.

Hon blir då också delgiven att hon skall sätta sig i förbindelse med polisen som söker henne.

Hon avbryter därför sitt arbetspass och åker in till sitt tjänstgöringsställe och ringer därifrån upp till ledningscentralen och lämnar vidare uppgifter.

 Dahlström  har i tidigare förhör nämnt att hon har observerat en BMW av större modell i samband med att hon har sett mannen på Snickarbacken.

Enligt  Dahlström  så har hon reagerat över denna BMW pga att den backade mot enkelriktningen.

Något samband med mannen hon såg på gatan kan hon ej sätta ihop med den backande BMW:n och vad det beträffar tidpunkten så är hon ganska säker på att hon såg BMW:n en bra stund innan hon såg "den mystiska mannen på Snickarbacken".

Vad beträffar tidsangivelser uppger  Dahlström  att hon så här 2 1/2 år efter ej har någon minnesbild utan hon hänvisar till dom utskrivna parkeringsanmärkningarna.

Hon vill dock klargöra att i sina iakttagelser hon gjorde på Snickarbacken är någon gång mellan 23-23:30.

Förhöret slut klockan 13:05.

 Dahlström  har lyssnat på det indikterade och godkänner det i utskrivet skick.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lennart Gustavsson

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-15 EAE46-00-F Trafikövervakare-Dahlström.pdf

 Dahlström  har lyssnat på det indikterade och godkänner det i utskrivet skick.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lennart Gustavsson