wpu.nu

Uppslag:EAE46-12

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-12
Registrerat
1989-04-18
Ad acta
1993-03-29
Uppslagsanteckningar (PU)
omregat från dubbelförd A872
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Foton
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-08-15 00:00
Avslutat


E-46

Foto 1

Parkeringsvakternas tjänstebil, i bilen satt  Birgit Dahlström  då hon såg mannen på Snickarbacken.


Foto 2
Mannen sedd från ovan tjänstebil, fast i mörker och vinterklimat.

Pol-1988-08-15 EAE46-12 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-08-15 EAE46-12 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

E-46

Foto 1

Parkeringsvakternas tjänstebil, i bilen satt  Birgit Dahlström  då hon såg mannen på Snickarbacken.


Foto 2
Mannen sedd från ovan tjänstebil, fast i mörker och vinterklimat.

RK-A-2 1988-08-15

Foto 3 Snickarbacken sett från Regeringsgatan.


Foto 4 Snickarbacken sett från korsningen Smala Gränd.

Pol-1988-08-15 EAE46-12 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-08-15 EAE46-12 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

RK-A-2 1988-08-15

Foto 3 Snickarbacken sett från Regeringsgatan.


Foto 4 Snickarbacken sett från korsningen Smala Gränd.