wpu.nu

Uppslag:EAE46-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-00-E
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 14:00
Avslutat


 Birgit Dahlström  vidhåller sina uppgifter.

Det enda som hon är helt säker på är att  Bo Gunnar Karlsson  var ute på Snickarbacken då hon såg mannen.

När de körde därifrån var det inga hinder vid utfarten till Birger Jarlsgatan.

Hon såg inte heller någon polisbil stående i anslutning till korsningen, vilket hon säkert skulle ha lagt märke till om så hade varit fallet.

De körde runt och när de sedan kom på Regeringsgatan stoppades de av ett par poliser som frågade om det var de som hade varit i området Snickarbacken - Birger Jarlsgatan strax innan vilket hon bekräftade.

Tydligen hade polismännen sett dem, men hon vet inte varifrån någonstans.

Pol-1986-03-12 1400 EAE46-00-E Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1986-03-12 1400 EAE46-00-E Trafikövervakare-Dahlström.pdf

 Birgit Dahlström  vidhåller sina uppgifter.

Det enda som hon är helt säker på är att  Bo Gunnar Karlsson  var ute på Snickarbacken då hon såg mannen.

När de körde därifrån var det inga hinder vid utfarten till Birger Jarlsgatan.

Hon såg inte heller någon polisbil stående i anslutning till korsningen, vilket hon säkert skulle ha lagt märke till om så hade varit fallet.

De körde runt och när de sedan kom på Regeringsgatan stoppades de av ett par poliser som frågade om det var de som hade varit i området Snickarbacken - Birger Jarlsgatan strax innan vilket hon bekräftade.

Tydligen hade polismännen sett dem, men hon vet inte varifrån någonstans.