wpu.nu

Uppslag:EAE46-07

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-07
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Sammanfattning av tidigare förhör med Lennart Gustafssons egna slutsatser.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-06-22 00:00
Avslutat


Sammanfattning efter vittnesförhör dels med trafikvakten  Birgit Dahlström  samt hennes kollega vid tillfället  Bo Gunnar Karlsson .

Dom två nämnda trafikvakterna tjänstgjorde i centrala Stockholm 1986-02-28.

 Birgit Dahlström  har i förhör EAE46-00-F 1988-06-13 berättat att hon någon gång mellan 23:00 och 23:30 har befunnit sig vid Smala Gränd i Stockholm.

Vid detta tillfälle har även kollegan  Bo Gunnar Karlsson  varit med, han har dock vid detta tillfället befunnit sig utanför i området och rapporterat felparkerade bilar.

 Birgit Dahlström  har då hon befunnit sig i tjänstebilen på Smala Gränd observerat en för henne mystisk person som har kommit springande Snickarbacken ner mot Birger Jarlsgatan.

Någon exakt tidpunkt kan  Birgit Dahlström  inte uppge vid förhörstillfället utan hänvisar till dom utskrivna p-anmärkningarna.

Efter det att krinsp Gustavsson har gått igenom dom utfärdade parkeringsanmärkningarna så går det att fastställa följande.

Att det finns 11 st utfärdade parkeringsanmärkningar på Smala Gränd och tidpunkten för dessa är mellan 22:55 till 23:06.

10 st på Snickarbacken mellan tidpunkten 23:05 och 23:16. Dessa är enbart utfärdade utav trafikvakten  Bo Gunnar Karlsson 

6 st utfärdade på Brunnsgatan tidpunkten 23:35-23:46, även där är dom utfärdade enbart av trafikvakten  Bo Gunnar Karlsson .

Man kan då enligt  Birgit Dahlströms  egna uppgifter plus kontroll av parkeringsanmärkningarna med största sannolikhet konstatera att  Birgit Dahlströms  iakttagelser av mannen ifråga ligger någon gång mellan 23:05-23:16.

Någon minut eller några minuter senare än 23:16 lämnar dom två trafikvakterna Smala Gränd och Snickarbacken och fortsätter sin färd med tjänstebilen mot Brunnsgatan, det är under denna tid dom blir stoppade utav en polisman, en uniformerad polisman.

Polismannen står David Bagares gata & Regeringsgatan, där han stoppar  Birgit Dahlström  tjänstefordon och frågar om dom har sett någon springa förbi. På detta svarar både  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson , att dom ej har sett.

Pol-1988-06-22 EAE46-07 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-22 EAE46-07 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Sammanfattning efter vittnesförhör dels med trafikvakten  Birgit Dahlström  samt hennes kollega vid tillfället  Bo Gunnar Karlsson .

Dom två nämnda trafikvakterna tjänstgjorde i centrala Stockholm 1986-02-28.

 Birgit Dahlström  har i förhör EAE46-00-F 1988-06-13 berättat att hon någon gång mellan 23:00 och 23:30 har befunnit sig vid Smala Gränd i Stockholm.

Vid detta tillfälle har även kollegan  Bo Gunnar Karlsson  varit med, han har dock vid detta tillfället befunnit sig utanför i området och rapporterat felparkerade bilar.

 Birgit Dahlström  har då hon befunnit sig i tjänstebilen på Smala Gränd observerat en för henne mystisk person som har kommit springande Snickarbacken ner mot Birger Jarlsgatan.

Någon exakt tidpunkt kan  Birgit Dahlström  inte uppge vid förhörstillfället utan hänvisar till dom utskrivna p-anmärkningarna.

Efter det att krinsp Gustavsson har gått igenom dom utfärdade parkeringsanmärkningarna så går det att fastställa följande.

Att det finns 11 st utfärdade parkeringsanmärkningar på Smala Gränd och tidpunkten för dessa är mellan 22:55 till 23:06.

10 st på Snickarbacken mellan tidpunkten 23:05 och 23:16. Dessa är enbart utfärdade utav trafikvakten  Bo Gunnar Karlsson 

6 st utfärdade på Brunnsgatan tidpunkten 23:35-23:46, även där är dom utfärdade enbart av trafikvakten  Bo Gunnar Karlsson .

Man kan då enligt  Birgit Dahlströms  egna uppgifter plus kontroll av parkeringsanmärkningarna med största sannolikhet konstatera att  Birgit Dahlströms  iakttagelser av mannen ifråga ligger någon gång mellan 23:05-23:16.

Någon minut eller några minuter senare än 23:16 lämnar dom två trafikvakterna Smala Gränd och Snickarbacken och fortsätter sin färd med tjänstebilen mot Brunnsgatan, det är under denna tid dom blir stoppade utav en polisman, en uniformerad polisman.

Polismannen står David Bagares gata & Regeringsgatan, där han stoppar  Birgit Dahlström  tjänstefordon och frågar om dom har sett någon springa förbi. På detta svarar både  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson , att dom ej har sett.

Dom åker vidare och kommer till Brunnsgatan där rapporteras 6 st bilar, tidpunkten är då enligt p-anmärkningarna 23:35-23:46.

Under denna tid berättar  Birgit Dahlström  vidare att hon ser två stycken civilklädda polismän komma gående på Brunnsgatan.

Hon uppfattar dom två polismännen såsom går och letar efter någonting och hon tänker då på sina iakttagelser hon har gjort tidigare under kvällen och det föranleder att hon stoppar dom här två och frågar om dom är polismän och det svarar dom att det är dom.

Det är till dom här två civilklädda polismännen som  Birgit Dahlström  lämnar sina observationer.

Om man nu utgår ifrån att Olof Palme blev skjuten 23:21 och att gärningsmannen har sprungit eller gått med raska steg så kan man efter egen rekonstruktion konstatera att går man från Sveavägen - mordplatsen till Snickarbacken och den plats där  Birgit Dahlström  har gjort sina observationer tar det cirka 4 - 4 1/2 minut.

Skulle mördaren ha valt denna väg skulle han ha varit vid platsen ungefär 23:25.

Man kan då konstatera att  Birgit Dahlström  iakttagelser ligger cirka 9-10 minuter innan skottet på Sveavägen.

Man får dock lämna "öppet" att tidsangivelserna aktuell kväll kan vara fel dels pga klockan kan ha gått fel.

Stockholm 1988-06-20

(Namnteckning) Lennart Gustavsson Krinsp

Pol-1988-06-22 EAE46-07 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-22 EAE46-07 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Dom åker vidare och kommer till Brunnsgatan där rapporteras 6 st bilar, tidpunkten är då enligt p-anmärkningarna 23:35-23:46.

Under denna tid berättar  Birgit Dahlström  vidare att hon ser två stycken civilklädda polismän komma gående på Brunnsgatan.

Hon uppfattar dom två polismännen såsom går och letar efter någonting och hon tänker då på sina iakttagelser hon har gjort tidigare under kvällen och det föranleder att hon stoppar dom här två och frågar om dom är polismän och det svarar dom att det är dom.

Det är till dom här två civilklädda polismännen som  Birgit Dahlström  lämnar sina observationer.

Om man nu utgår ifrån att Olof Palme blev skjuten 23:21 och att gärningsmannen har sprungit eller gått med raska steg så kan man efter egen rekonstruktion konstatera att går man från Sveavägen - mordplatsen till Snickarbacken och den plats där  Birgit Dahlström  har gjort sina observationer tar det cirka 4 - 4 1/2 minut.

Skulle mördaren ha valt denna väg skulle han ha varit vid platsen ungefär 23:25.

Man kan då konstatera att  Birgit Dahlström  iakttagelser ligger cirka 9-10 minuter innan skottet på Sveavägen.

Man får dock lämna "öppet" att tidsangivelserna aktuell kväll kan vara fel dels pga klockan kan ha gått fel.

Stockholm 1988-06-20

(Namnteckning) Lennart Gustavsson Krinsp