wpu.nu

Uppslag:EAE46-08

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-08
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-07-13 15:10
Avslutat


Onsdagen 1988-07-13 15:10 kontaktade kriminalinspektör Lennart Gustafsson Stockholms Gatukontor Övervakningsbyrån fjärde distriktet.

Vid samtal med chefen för distriktet 08- 785 8250 uppgav han följande.

Att han skall översända namnen på de trafikvakter vilka tjänstgjorde natten 1986-02-28.

Att distriktet har "rastlokal" belägen på Malmskillnadsgatan 58 dvs, precis där trapporna tar slut på nämnda gata.

Att lokalen fungerar såsom rastlokal för hela cityområdet dvs att trafikvakter som ej tillhör fjärde distriktet kan också utnyttja lokaler

Stockholm som ovan


(Namnteckning)

krinsp Lennart Gustafsson

Pol-1988-07-13 1510 EAE46-08 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-07-13 1510 EAE46-08 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Onsdagen 1988-07-13 15:10 kontaktade kriminalinspektör Lennart Gustafsson Stockholms Gatukontor Övervakningsbyrån fjärde distriktet.

Vid samtal med chefen för distriktet 08- 785 8250 uppgav han följande.

Att han skall översända namnen på de trafikvakter vilka tjänstgjorde natten 1986-02-28.

Att distriktet har "rastlokal" belägen på Malmskillnadsgatan 58 dvs, precis där trapporna tar slut på nämnda gata.

Att lokalen fungerar såsom rastlokal för hela cityområdet dvs att trafikvakter som ej tillhör fjärde distriktet kan också utnyttja lokaler

Stockholm som ovan


(Namnteckning)

krinsp Lennart Gustafsson