wpu.nu

Uppslag:EAE46-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-03
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Kontroll av utfärdade P-anmärkningar
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-06-09 00:00
Avslutat


KONTROLL AV UTFÄRDADE P-ANMÄRKNINGAR


Följande P-anmärkningar är utfärdade av parkeringsdistrikt 9 under Fredagen 1986-02-28.

Nedan angivna gator är de platser där trafikvakterna  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  varit vid nämnda tidpunkter.

SNICKARBACKEN: från kl 23:05 / till 23:10. 10 st P-botsanmärkningar.

SMALA GRÄND: från kl 22:55 11 st P-botsanmärkningar.

BRUNNSGATAN: från kl 23:35 6 st P-botsanmärkningar.

BIRGER JARLSGATAN: från kl 23:05 / till 23:10 3 st P-botsanmärkningar.

(Namnteckning)
Krinsp Lennart Gustafsson

Pol-1988-06-09 EAE46-03 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-09 EAE46-03 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

KONTROLL AV UTFÄRDADE P-ANMÄRKNINGAR


Följande P-anmärkningar är utfärdade av parkeringsdistrikt 9 under Fredagen 1986-02-28.

Nedan angivna gator är de platser där trafikvakterna  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  varit vid nämnda tidpunkter.

SNICKARBACKEN: från kl 23:05 / till 23:10. 10 st P-botsanmärkningar.

SMALA GRÄND: från kl 22:55 11 st P-botsanmärkningar.

BRUNNSGATAN: från kl 23:35 6 st P-botsanmärkningar.

BIRGER JARLSGATAN: från kl 23:05 / till 23:10 3 st P-botsanmärkningar.

(Namnteckning)
Krinsp Lennart Gustafsson

Bilel

hörd Q

hord elEAE 46-5 EAE 46-34 -EAE Y6-31

EAE Y6-34 EAE 46-3A EAE 46-3A EAC 11849 EAC 11856 EAL 11858

ej hord of hördhörd 1

EAC 11853

EAC1817 -D 6452

EXD4772 EAC11850 EAC 11857

EAC 11860 - EAL 11854

EAC 11855 EAL 11859 EAE 46 3A EAC 11848 skall var tiuskbitej hörd

EAE 463 A - EAE 46 3 A

al

nord EAD 11851 EAO 11852 EAE 46-3A

el hörd

ei hörd

ej hord

  • Ifylls ej om blanketten anvands som 'ortsättningsblad

Pol-1988-06-09 EAE46-03 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-09 EAE46-03 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Bilel

hörd Q

hord elEAE 46-5 EAE 46-34 -EAE Y6-31

EAE Y6-34 EAE 46-3A EAE 46-3A EAC 11849 EAC 11856 EAL 11858

ej hord of hördhörd 1

EAC 11853

EAC1817 -D 6452

EXD4772 EAC11850 EAC 11857

EAC 11860 - EAL 11854

EAC 11855 EAL 11859 EAE 46 3A EAC 11848 skall var tiuskbitej hörd

EAE 463 A - EAE 46 3 A

al

nord EAD 11851 EAO 11852 EAE 46-3A

el hörd

ei hörd

ej hord

  • Ifylls ej om blanketten anvands som 'ortsättningsblad

EAE 46-3A ej hord EAE 46-

BA E 45-4, N3006-22 EAE 46-3A EAE 46-3A

ej hörd

ei körd ej hord

EAC 11861 anknyter EAE 46-3 A EAA 11846

Finns el lista EAE 463A

  • ifylis ej om blanketter används som fortsättningsblad

Pol-1988-06-09 EAE46-03 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-09 EAE46-03 Trafikövervakare-Dahlström.pdf

EAE 46-3A ej hord EAE 46-

BA E 45-4, N3006-22 EAE 46-3A EAE 46-3A

ej hörd

ei körd ej hord

EAC 11861 anknyter EAE 46-3 A EAA 11846

Finns el lista EAE 463A

  • ifylis ej om blanketter används som fortsättningsblad