wpu.nu

Uppslag:EAE46-01-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-01-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 18:00
Avslutat


De kom körande på Smala Gränd mot Snickarbacken och antecknade bilnummer på felparkerade bilar allteftersom de körde. Det noterades då en första tid på dessa bilar.

 Birgit Dahlström  satt sedan kvar i bilen som parkerades några meter från korsningen med Snickarbacken. Själv gick han ut på denna gata och har för sig att han direkt rapporterade några bilar.

Han återvände därefter till  Birgit Dahlström , tog hennes färdigskrivna lappar angående bilarna på Smala Gränd och gick sedan och satte på parkeringsanmärkningarna på alla bilarna på den gatan.

Därefter återvände han till Snickarbacken. Klockan var då något mer än 23:16 vilken tidpunkt han kom att anteckna som sluttid för bilarna på Snickarbacken.

Han skrev ut anmärkningarna och fäste dem på bilarna och tror att han fäste den sista lappen någon gång mellan klockan 23:25-23:30.

Han gick sedan tillbaka till bilen. De förde upp anmärkningarna på en statistikrapport vilket tog några minuter och sedan åkte de därifrån.

Det fanns inga trafikhinder på Snickarbacken vid mynningen till Birger Jarlsgatan. Han såg inte till någon polisman och hade inte heller sett någon person som väckt hans uppmärksamhet.

De for via Norrlandsgatan - Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan till David Bagares gata för vidare färd mot Malmskillnadsgatan. Vid David Bagares gata stoppades de av två poliser.

En polisman pratade med  Birgit Dahlström , men han vet inte vad som sades.

Polismannen frågade sedan honom om han hade sett något, vilket han inte hade. De for vidare och skrev upp den första bilen på Brunnsgatan klockan 23:35.

Därefter åkte de runt kvarteret några gånger innan de skrev sluttid och fäste lapparna på bilarna.

Såvitt han vet var inga andra trafikvaktspatruller i området under kvällen.

Anknytning till: E 502

Pol-1986-03-11 1800 EA46-01-B Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1986-03-11 1800 EA46-01-B Trafikövervakare-Dahlström.pdf

De kom körande på Smala Gränd mot Snickarbacken och antecknade bilnummer på felparkerade bilar allteftersom de körde. Det noterades då en första tid på dessa bilar.

 Birgit Dahlström  satt sedan kvar i bilen som parkerades några meter från korsningen med Snickarbacken. Själv gick han ut på denna gata och har för sig att han direkt rapporterade några bilar.

Han återvände därefter till  Birgit Dahlström , tog hennes färdigskrivna lappar angående bilarna på Smala Gränd och gick sedan och satte på parkeringsanmärkningarna på alla bilarna på den gatan.

Därefter återvände han till Snickarbacken. Klockan var då något mer än 23:16 vilken tidpunkt han kom att anteckna som sluttid för bilarna på Snickarbacken.

Han skrev ut anmärkningarna och fäste dem på bilarna och tror att han fäste den sista lappen någon gång mellan klockan 23:25-23:30.

Han gick sedan tillbaka till bilen. De förde upp anmärkningarna på en statistikrapport vilket tog några minuter och sedan åkte de därifrån.

Det fanns inga trafikhinder på Snickarbacken vid mynningen till Birger Jarlsgatan. Han såg inte till någon polisman och hade inte heller sett någon person som väckt hans uppmärksamhet.

De for via Norrlandsgatan - Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan till David Bagares gata för vidare färd mot Malmskillnadsgatan. Vid David Bagares gata stoppades de av två poliser.

En polisman pratade med  Birgit Dahlström , men han vet inte vad som sades.

Polismannen frågade sedan honom om han hade sett något, vilket han inte hade. De for vidare och skrev upp den första bilen på Brunnsgatan klockan 23:35.

Därefter åkte de runt kvarteret några gånger innan de skrev sluttid och fäste lapparna på bilarna.

Såvitt han vet var inga andra trafikvaktspatruller i området under kvällen.

Anknytning till: E 502