wpu.nu

Uppslag:EAE46-07-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-07-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-09-19 00:00
Avslutat


U = Polisen

KORRIGERING OCH TILLRÄTTALÄGGANDE

I ärendet E 46 - 8 har ovan nämnda kriminalinspektör  (Lennart Gustafsson gjort en sammanfattning om  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  iakttagelser och tidsangivelser på Snickarbacken 1986-02-28.

Denna sammanfattning grundade jag på dels de uppgifter som framkom vid förhör med de två trafikvakterna samt deras utfärdade parkeringsanmärkningar på Snickarbacken.

Sammanfattningen i E 46 - 8 gjordes 1988-06-22.

I den framgår att  Birgit Dahlström s iakttagelser på en springande man ligger tidsmässigt cirka 9-10 minuter innan skotten på Sveavägen.

Efter det att jag har arbetat vidare med andra ärenden gällande Snickarbacken E 9671 och D- 6421Referens behövs kan man konstatera att ovan nämnda sammanfattning troligtvis ej är rätt.

Detta grundar jag mig på att i ärende E-9671 där polisman Klas Gedda ser trafikvaktsbilen på Snickarbacken omkring klockan 23:30.

I ärendet D-6421Referens behövs har omtalat att hon sett en trafikvakt på Snickarbacken i samband med att hon gick in på restaurangen Karelia.

Enligt var hennes entrébiljett tidsstämplad (88 02 28, kl. 23:20)  (1986-02-28 23:20) 

Pol-1988-09-19 EAE46-07-A Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-09-19 EAE46-07-A Trafikövervakare-Dahlström.pdf

U = Polisen

KORRIGERING OCH TILLRÄTTALÄGGANDE

I ärendet E 46 - 8 har ovan nämnda kriminalinspektör  (Lennart Gustafsson gjort en sammanfattning om  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  iakttagelser och tidsangivelser på Snickarbacken 1986-02-28.

Denna sammanfattning grundade jag på dels de uppgifter som framkom vid förhör med de två trafikvakterna samt deras utfärdade parkeringsanmärkningar på Snickarbacken.

Sammanfattningen i E 46 - 8 gjordes 1988-06-22.

I den framgår att  Birgit Dahlström s iakttagelser på en springande man ligger tidsmässigt cirka 9-10 minuter innan skotten på Sveavägen.

Efter det att jag har arbetat vidare med andra ärenden gällande Snickarbacken E 9671 och D- 6421Referens behövs kan man konstatera att ovan nämnda sammanfattning troligtvis ej är rätt.

Detta grundar jag mig på att i ärende E-9671 där polisman Klas Gedda ser trafikvaktsbilen på Snickarbacken omkring klockan 23:30.

I ärendet D-6421Referens behövs har omtalat att hon sett en trafikvakt på Snickarbacken i samband med att hon gick in på restaurangen Karelia.

Enligt var hennes entrébiljett tidsstämplad (88 02 28, kl. 23:20)  (1986-02-28 23:20)