wpu.nu

Uppslag:EAE46-01-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-01-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
P omn: Inge UvemoUppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-06-13 12:00
Avslutat
1988-06-13 13:30


Protokoll vid förhör med trafikövervakare  Bo Gunnar Karlsson  boende
Han höres i RK:s tjänstebil mittför Snickarbacken 1, 1988-06-13 12:00.

Förhörsledare: Krinsp Inge Uvemo, RK.

Saknar tillgång till förhörsvittne.

Bandupptagning.

 Bo Gunnar Karlsson  delgiven anledning till förhöret såsom varande att han skulle höras kompletterande rörande de uppgifter som han tidigare lämnat.

 Bo Gunnar Karlsson  tillfrågas om han hörde kollegan  Birgit Dahlström  nämna något om en man med en keps.

Han säger att detta kan han inte komma ihåg, men att om hon gjorde det kvällen, alltså 1986-02-28, så menar han att han inte tror på det, eftersom hon då var ganska skärrad efter att ha fått höra att det varit ett mord på statsministern Palme.

Aktuell kväll nämnde kollegan  Birgit Dahlström  ingenting om att hon skulle gjort någon iakttagelse av man med keps.

Någon dag senare nämnde kollegan  Birgit Dahlström  för  Bo Gunnar Karlsson  att hon skulle ha sett någon man i någon skinnjacka, men om hon nämnt någonting om keps, kommer inte  Bo Gunnar Karlsson  ihåg.

Själv menar han att han var helt upptagen med att göra sitt arbete.

Han kommer dock ihåg att det var en stor cirkulation med människor i kvarteret och på Snickarbacken.

Senare samma kväll vid 23:30 till 23:45-tiden så lämnade  Bo Gunnar Karlsson  och  Birgit Dahlström  Snickarbacken för att bege sig upp mot David Bagares Gata & Regeringsgatan.

I den nämnda korsningen så observerade  Bo Gunnar Karlsson  tre poliser på gatan. De var klädda i skinnrockar. Den polisman som då pratade med  Birgit Dahlström , föraren av

Pol-1988-06-13 1200 EAE46-01-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-13 1200 EAE46-01-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Protokoll vid förhör med trafikövervakare  Bo Gunnar Karlsson  boende
Han höres i RK:s tjänstebil mittför Snickarbacken 1, 1988-06-13 12:00.

Förhörsledare: Krinsp Inge Uvemo, RK.

Saknar tillgång till förhörsvittne.

Bandupptagning.

 Bo Gunnar Karlsson  delgiven anledning till förhöret såsom varande att han skulle höras kompletterande rörande de uppgifter som han tidigare lämnat.

 Bo Gunnar Karlsson  tillfrågas om han hörde kollegan  Birgit Dahlström  nämna något om en man med en keps.

Han säger att detta kan han inte komma ihåg, men att om hon gjorde det kvällen, alltså 1986-02-28, så menar han att han inte tror på det, eftersom hon då var ganska skärrad efter att ha fått höra att det varit ett mord på statsministern Palme.

Aktuell kväll nämnde kollegan  Birgit Dahlström  ingenting om att hon skulle gjort någon iakttagelse av man med keps.

Någon dag senare nämnde kollegan  Birgit Dahlström  för  Bo Gunnar Karlsson  att hon skulle ha sett någon man i någon skinnjacka, men om hon nämnt någonting om keps, kommer inte  Bo Gunnar Karlsson  ihåg.

Själv menar han att han var helt upptagen med att göra sitt arbete.

Han kommer dock ihåg att det var en stor cirkulation med människor i kvarteret och på Snickarbacken.

Senare samma kväll vid 23:30 till 23:45-tiden så lämnade  Bo Gunnar Karlsson  och  Birgit Dahlström  Snickarbacken för att bege sig upp mot David Bagares Gata & Regeringsgatan.

I den nämnda korsningen så observerade  Bo Gunnar Karlsson  tre poliser på gatan. De var klädda i skinnrockar. Den polisman som då pratade med  Birgit Dahlström , föraren av

Gatukontorets bil, kan eventuellt ha haft sitt tjänstevapen i handen.

Eventuellt var det radioapparat, detta är inte  Bo Gunnar Karlsson  säker på.

Vad polisen och  Birgit Dahlström  pratade om, det vet inte  Bo Gunnar Karlsson  eftersom han inte hörde samtalet.

Vid 23:10-tiden så var  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  på David Bagare och Smala Gränd, och han menar att det tog ungefär cirka tjugo minuter och då vill han mena att de då var på Snickarbacken kring 23:30. Alternativt 23:20-23:30.

Därefter begav de sig då upp mot David Bagares och Regeringsgatan, då de var klara här. Då mellan 23:30-23:45.

 Bo Gunnar Karlsson  tillfrågas även om han hörde några sirener aktuell kväll, men han säger att så icke är fallet. Hörde alltså inga sirener.

 Bo Gunnar Karlsson  tillfrågas om det var något mer eller annat som han lade märke till i det kvarteret där det rapporterades felparkerade bilar aktuell kväll.

 Bo Gunnar Karlsson  säger att han lade märke till en bil med fyra mörka sydlänningar, manspersoner, som körde in Snickarbacken och vänster därefter mot Smala Gränd och mot körriktningen.

Efter en minut så hade bilen vänt och körde åter på gatan Smala Gränd i rätt körriktning då mot Snickarbacken. Bilen körde då Snickarbacken till höger och vidare ut mot Birger Jarlsgatan och okänt vart bilen därefter försvann.

 Bo Gunnar Karlsson  säger att han är säker på att det var en BMW, silvermetallic, från den s.k. 500-serien. Något reg.nr hann han aldrig se. Bilen var relativt ny.

Personerna i bilen kan ha varit i åldersgruppen 25-35 år.

Av dessa fyra män i bilen så lade  Bo Gunnar Karlsson  märke till att föraren och passageraren fram hade mustasch.

Hur det förhöll sig med de två i baksätet, det vet inte  Bo Gunnar Karlsson  eftersom han aldrig hann se dem.

Rörande personerna i bilen anser han att han inte skulle kunne känna igen eftersom det förflutit en lång tid.

Pol-1988-06-13 1200 EAE46-01-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-13 1200 EAE46-01-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Gatukontorets bil, kan eventuellt ha haft sitt tjänstevapen i handen.

Eventuellt var det radioapparat, detta är inte  Bo Gunnar Karlsson  säker på.

Vad polisen och  Birgit Dahlström  pratade om, det vet inte  Bo Gunnar Karlsson  eftersom han inte hörde samtalet.

Vid 23:10-tiden så var  Birgit Dahlström  och  Bo Gunnar Karlsson  på David Bagare och Smala Gränd, och han menar att det tog ungefär cirka tjugo minuter och då vill han mena att de då var på Snickarbacken kring 23:30. Alternativt 23:20-23:30.

Därefter begav de sig då upp mot David Bagares och Regeringsgatan, då de var klara här. Då mellan 23:30-23:45.

 Bo Gunnar Karlsson  tillfrågas även om han hörde några sirener aktuell kväll, men han säger att så icke är fallet. Hörde alltså inga sirener.

 Bo Gunnar Karlsson  tillfrågas om det var något mer eller annat som han lade märke till i det kvarteret där det rapporterades felparkerade bilar aktuell kväll.

 Bo Gunnar Karlsson  säger att han lade märke till en bil med fyra mörka sydlänningar, manspersoner, som körde in Snickarbacken och vänster därefter mot Smala Gränd och mot körriktningen.

Efter en minut så hade bilen vänt och körde åter på gatan Smala Gränd i rätt körriktning då mot Snickarbacken. Bilen körde då Snickarbacken till höger och vidare ut mot Birger Jarlsgatan och okänt vart bilen därefter försvann.

 Bo Gunnar Karlsson  säger att han är säker på att det var en BMW, silvermetallic, från den s.k. 500-serien. Något reg.nr hann han aldrig se. Bilen var relativt ny.

Personerna i bilen kan ha varit i åldersgruppen 25-35 år.

Av dessa fyra män i bilen så lade  Bo Gunnar Karlsson  märke till att föraren och passageraren fram hade mustasch.

Hur det förhöll sig med de två i baksätet, det vet inte  Bo Gunnar Karlsson  eftersom han aldrig hann se dem.

Rörande personerna i bilen anser han att han inte skulle kunne känna igen eftersom det förflutit en lång tid.

Förhöret avslutas klockan 13:30.

Godkänt utan återuppspelning.

Stockholm som ovan

Inge Uvemo, krinsp

Pol-1988-06-13 1200 EAE46-01-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1988-06-13 1200 EAE46-01-C Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Förhöret avslutas klockan 13:30.

Godkänt utan återuppspelning.

Stockholm som ovan

Inge Uvemo, krinsp