wpu.nu

A14205 - Pikét 3230

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Pikét 3230
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
ÖSTLING, KJELL PINSP/VD3, JAN HERMANSSON, PA/VD3 MFL
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A14205.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A14205-00

1986-03-13

1992-01-21

1993-09-23

Kjell Östling

A14205-01

1986-09-15

1992-01-21

1993-09-23

Jan Hermansson

A14205-01-A

1986-03-05

2002-01-15

1993-09-23

Jan Hermansson

A14205-01-B

2020-05-25

2020-06-01

Jan Hermansson

2020-05-25 Förhör med Jan Hermansson angående dennes arbetsuppgifter på mordplatsen 1986-02-28

A14205-02

1986-03-02

1992-01-21

1993-09-23

Claes Djurfeldt

A14205-02-A

1986-03-11

1992-01-21

1993-09-23

Claes Djurfeldt

A14205-02-B

1986-03-13

1992-01-21

1993-09-23

Claes Djurfeldt

A14205-02-C

1986-09-17

1992-01-21

1993-09-23

Claes Djurfeldt

A14205-02-D

1994-07-04

1994-07-18

1993-09-23

Claes Djurfeldt

A14205-02-E

2020-05-26

2020-06-01

Claes Djurfeldt

A14205-03

1986-03-11

1992-01-21

1993-09-23

Peter Wikström

A14205-03-A

1986-03-11

1992-01-21

1993-09-23

Peter Wikström

A14205-03-B

1986-09-15

1992-01-21

1993-09-23

Peter Wikström

A14205-03-C

1986-03-05

2002-01-15

1993-09-23

Peter Wikström

A14205-04

1986-03-12

1992-01-21

1993-09-23

Klas Gedda

A14205-04-A

1986-03-13

1992-01-21

1993-09-23

Klas Gedda

A14205-04-B

1986-03-19

1992-01-21

1993-09-23

Klas Gedda

A14205-04-C

1986-09-17

1992-01-21

1993-09-23

Klas Gedda

A14205-04-D

2020-01-30

Klas Gedda

1988-02-28 Intervju med Klas Gedda i tidningen Arbetet

A14205-04-E

2020-03-11

2020-05-29

Klas Gedda

2020-03-11 Kompletterande förhör med Klas Gedda med antedning av att Gedda tilsammans med kollegor sökt springa ikapp gärningsmannen

A14205-05

1993-08-26

1993-09-07

1993-09-23

Kjell Östling

A14205-05-A

1986-03-05

2002-01-15

1993-09-23

Kjell Östling

A14205-05-B

2020-05-27

2020-06-01

Kjell Östling

2020-05-27 Förhör med Kjell Östling angående dennes arbetsuppgifter på mordplatsen 1986-02-28

A14205-06

1986-03-05

2002-01-15

1993-09-23

Leif Svensson