wpu.nu

Uppslag:A14205-04-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-04-A
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
3230
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-13 15:45
Avslutat
1986-03-13 00:00


1986-03-13 15:45 på Oc:

 Klas  Gedda läser igenom förhöret och påpekar att personerna på Johannesgatan kom norrifrån, inte från David Bagares gata.

I övrigt stämmer utskriften.

På fråga från förhörsledaren beträffande hur länge polismännen stod vid trappan till Tunnelgatan uppe på Malmskillnadsgatan uppger Gedda att han erinrar sig att pkom  Christian  Dalsgaard kom till platsen i radiobil och att de samtalade högst 10 sekunder innan han och  Peter  Wikström sprang bort mot Johannes kyrka.

Vidare uppger Gedda att han är helt säker beträffande sin observation beträffande trafikvaktsbilen.

Han försökte nämligen hinna upp den för att fråga om trafikvakterna hade gjort några iakttagelser. Det lyckades dock inte utan bilen hann ut på Birger Jarlsgatan och körde vidare innan han kom fram.

Han kan vid närmare eftertanke även ändra sina uppgifter beträffande de taxibilar som han iakttog på Snickarbacken. Detta efter diskussion med förhörsledaren beträffande andra vittnesuppgifter.

Det är möjligt att taxibilarna stod utanför ingången till restaurang Karelia, dvs alldeles nedanför trappan.

Gedda uppger att han gick nedför trappan eftersom han inte visste om den eventuelle gärningsmannen kunde stå gömd någonstans.

Han kan vidare inte erinra sig att han skulle ha pratat med någon polisman direkt när han kom ut på Birger Jarlsgatan.

Efter redogörelse från andra förhörsutsagor uppger han att det kan tänkas att det var vid det tillfället.

Han vet säkert att han var i kontakt med denne polisman även i ett långt senare skede.

Han var upphetsad och hade sprungit mycket fort.

Wikströms uppgifter angående en trafikvaktsbil på David Bagares gata med två kvinnliga trafikvakter i kan han inte vidimera.

Han har inte sett någon sådan, men är säker på att han lite senare fick kontakt med rätt trafikvaktsbil i korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata.

Pol-1986-03-13 A14205-04-A Klas Gedda 3230.pdf

Pol-1986-03-13 A14205-04-A Klas Gedda 3230.pdf

1986-03-13 15:45 på Oc:

 Klas  Gedda läser igenom förhöret och påpekar att personerna på Johannesgatan kom norrifrån, inte från David Bagares gata.

I övrigt stämmer utskriften.

På fråga från förhörsledaren beträffande hur länge polismännen stod vid trappan till Tunnelgatan uppe på Malmskillnadsgatan uppger Gedda att han erinrar sig att pkom  Christian  Dalsgaard kom till platsen i radiobil och att de samtalade högst 10 sekunder innan han och  Peter  Wikström sprang bort mot Johannes kyrka.

Vidare uppger Gedda att han är helt säker beträffande sin observation beträffande trafikvaktsbilen.

Han försökte nämligen hinna upp den för att fråga om trafikvakterna hade gjort några iakttagelser. Det lyckades dock inte utan bilen hann ut på Birger Jarlsgatan och körde vidare innan han kom fram.

Han kan vid närmare eftertanke även ändra sina uppgifter beträffande de taxibilar som han iakttog på Snickarbacken. Detta efter diskussion med förhörsledaren beträffande andra vittnesuppgifter.

Det är möjligt att taxibilarna stod utanför ingången till restaurang Karelia, dvs alldeles nedanför trappan.

Gedda uppger att han gick nedför trappan eftersom han inte visste om den eventuelle gärningsmannen kunde stå gömd någonstans.

Han kan vidare inte erinra sig att han skulle ha pratat med någon polisman direkt när han kom ut på Birger Jarlsgatan.

Efter redogörelse från andra förhörsutsagor uppger han att det kan tänkas att det var vid det tillfället.

Han vet säkert att han var i kontakt med denne polisman även i ett långt senare skede.

Han var upphetsad och hade sprungit mycket fort.

Wikströms uppgifter angående en trafikvaktsbil på David Bagares gata med två kvinnliga trafikvakter i kan han inte vidimera.

Han har inte sett någon sådan, men är säker på att han lite senare fick kontakt med rätt trafikvaktsbil i korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata.