Uppslag:A14205-03-C

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14205-03-C
Registrerat
2002-01-15
Ad acta
1993-09-23
Avsnittsanteckningar
pm 860305 Peter Wikström
Uppslagsanteckningar
OSTLING. KJELL PINSP/VD3,JAN HERMANSSON. PA/VD3 MFL
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
PM
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-03-05
Avslutat


STOCHOLMS PD.

SKRIFTLIG BERÄTTELSE RÖRANDE MORDET PÅ STATSM. OLOF PALME

Bil Sid

Onr

A 14205-3-6

Efternamn och alla fornamn (i ratt foldtilltalsnamnet markeras)

I Personnummer

Wikström, PETER Olof, polisassistent

Tjnr. 441 / 3

| Yrke titel

Polisass. telefon bostaden

Postacress (utdelningsadress postnummer och ortsadress)

Teleton arbetet

narsolsts srbers9 vare postadress) samt forekommande tail central siomansregistrering Centrala Pikéten VD 3 Kor: for uttardat år

Tratikkort utiarda: är

innehar ej bii mc

korkort Torn3trat:kvona

innehar ej trafikkort

19v ev bekant. eller slaktskap med någon av de inblandade personerna

doch plats for handelsen

Fredagen den 28 febriari 1986, ca. kl. 23.23 Xortedogore'se for Era axtagelser av handelsen bl a var Ni berann Er de inblandades handlande fare alvekan, rast grer bromsning. tecken. signaler, hur olyckan gick ill. skador, vaglag). Redogorelsen kan kompletteras mod enkel skiss. Skriv tydligt.

Pikétgrupp SHA 3230: Pinsp. Östling, pa:na Svensson, Hermansson, Djurfeldt, Gedda samt undertecknad blev utav SBC kl. 23.23 dag som ovan beordrade från Beridarbansgatan till korsningen, Sveavägen Tunnelgatan i anledning av o skottlossning och man skjuten". Ca. 20-30 sekunder senare anländer ptr. till brottsplatsen. I.s.m.b. med framkörningen Sveavägen fram, iaktager vi Pkom Söderströms fordon som också är på väg till platsen, och kommer in från Kungsgatan strax framför oss.

Framkomna till adressen ser vi effret liggandes på gångbånan kraftigt blödandes, samt en man och två kvinnor som försöker någon form av första hjälp. I mellan denna plats samt uppställningsplatsen för bussen, befinner sig en kvinna, som senere sicille visa sig vara identisk med fru Lisbeth Palme. Vidare finnes ytterligare 2-3 personer närvarande runt omkring den skottskadade.

Undertecknad får utav pinsp. Östling order att undersöka vad som skett varvid kontakt tages med kringstående vittnen. Dessa uppger för ptr. Hermansson - Djurfeldt samt Gedda - undertecknad, att gärningsmannen springandes försvannit från platsen upp emot Lantmakaregatan, samt att han haft ett vittne strax efter sig. Gärningsmannen beskrevs enl. följande: Hansperson med mörkt hår, ik120d en mörkblå jacka alt, rock sant bärandes någon form av keps som hundbonad. Eventuellt skulle även gärningsmannen bära på en mindre väska..

Ptrina upptager förföljandet Tunnelgatan fram och möter i korsningen med tuntmakarsgatan vitnen som omtalar att " bara för några sekunder sedan passerade tv personer springandes som sedan försvann uppför trapporna not halaskillnadsgatan."

300g tannrensikt

Pol-Okänt Datum, A14205-03-C Peter Wikström om 3230.pdf

med sistnämnda gata och Tunnelgatan, delar ptr:na på sig så att och Gedda beger sig bort över Johannesplan och därstädes varande , sant ptz. Hermansson Djurfeldt beger sig David Bagaresgata emot Regeringsgatan, ( se separat berättelse ).

till att underteckad valde denna väg är dels beroende på möjligatt gömma sig på byggarbetsplatsen, dels att laga sig tillflykt in på och kyrkogård, ett handlande som tidigare varit aktuellt i.s.b.m. av Svartenbrandt och Lilja. Vi fann emellertid insa spår här, utan bort emot Johannesgatan och Drivhusgränd, där ptr. mötte ett ungt par omatalade att man gått Johannesgatan upp, och ej iaktagit några springande , ej heller någon med nämnda signalement,

därför för gott att fortsätta Drivhusgränd ned mot Regeringsgatan. personer som stände in på signalementet kunde iaktages på Regeringsgatan, därför ptr. ned trappoma mot Snickarebacken, och sedan ut mot Birger

. Plycket folk var i rörelse på sistnämnda gata dock ingen som hinde in på den eftersökte.

den 4 mars -36, delgavs undertecknad uppgiften att " en taxichaufför en mansperson, identisk ned den efterspanade gärningsmannen, komme ned för vid Snickarebacken, för att sedan hoppa in i en bil och försvinna frin . Några sekunder senare skall en polisptr. bestående av två man kommit samma väg ned mot Snickarebacken." av det sistnämnda kan det inte uteslutas att det varit undertecknads . som varit på platsen, men det måste samtidigt understrykas att vi tyvärr kunnat iaktaga något som kan sättas i iirekt sandand med mordet på stats, utan att här förelegat ett tidsglede på ca. 15 sekunder,

, vände så tillbaka och fortsatte sökandet in på Smalagränd och bort emot Bagareszata. I korsningen av sisträanda gator sammanträffade så ptr. med

gatukontorets parkeringsövervakningsfordon och dess besättning om ty? . De omtalade att man befunnit sis på platsen under de sista minutema, ej kunnat iaktaga någon med sagda signalement, ej heller två spingande mans,

. sökte därefter alla resturanger, alla portar, alla klubbar och hotell, i område avgränsat av gatorna: Engelbrektsgatan Kungsgatan Malmskillnads Zungstensgatan och ned till Birger Jarlsgatan igen.

sagda kan det därför gott fog antazas att gärningsmannens flyktväg varit . följande: Tunnelgatan över Halmskillnadsgatan, David Bagaresgata ned till , sedan uzrut bort emot Snickarebacken. Ned sistnaämnda trappor sedan in i ett väntande flyktfordon. I övrigt se bif. skiss/karta över omr, dens maps, 1985

Pol-Okänt Datum, A14205-03-C Peter Wikström om 3230.pdf