wpu.nu

Uppslag:A14205-03-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-03-C
Registrerat
2002-01-15
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-05 00:00
Avslutat


TILL LÄNSPOLISMÄSTAREN
 Hans Holmér 
STOCHOLMS POLISDISTRIKT


SKRIFTLIG BERÄTTELSE RÖRANDE MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME

A14205-3-C


Fredagen 1986-02-28 cirka klockan 23:23


Pikétgrupp SHA 3230:

Pinsp. Östling, pa:na Svensson, Hermansson, Djurfeldt, Gedda samt undertecknad blev utav SBC  (SamBandsCentralen)  klockan 23:23 dag som ovan beordrade från Beridarbansgatan till korsningen Sveavägen & Tunnelgatan i anledning av "skottlossning och man skjuten".

Cirka 20-30 sekunder senare anländer patrullen till brottsplatsen.

I samband med framkörningen Sveavägen fram, iakttager vi Pkom Söderströms fordon som också är på väg till platsen, och kommer in från Kungsgatan strax framför oss.

Framkomna till adressen ser vi offret liggandes på gångbanan kraftigt blödandes, samt en man och två kvinnor som försöker någon form av första hjälp.

Emellan denna plats samt uppställningsplatsen för bussen, befinner sig en kvinna, som senare skulle visa sig vara identisk med fru Lisbeth Palme.

Vidare finnes ytterligare 2-3 personer närvarande runt omkring den skottskadade.

Undertecknad får utav pinsp. Östling order att undersöka vad som skett varvid kontakt tages med kringstående vittnen.

Dessa uppger för patrull Hermansson & Djurfeldt samt Gedda & undertecknad (Wikström), att gärningsmannen springandes försvunnit från platsen upp emot Luntmakaregatan, samt att han haft ett vittne strax efter sig.

Gärningsmannen beskrevs enligt följande:

Mansperson med mörkt hår, iklädd en mörkblå jacka alternativt rock samt bärandes någon form av keps som huvudbonad. Eventuellt skulle även gärningsmannen bära på en mindre väska.

Patrullerna upptager förföljandet Tunnelgatan fram och möter i korsningen med Luntmakargatan vittnen som omtalar att "bara för några sekunder sedan passerade två personer springandes som sedan försvann uppför trapporna not Malmskillnadsgatan."

Pol-Okänt Datum, A14205-03-C Peter Wikström om 3230.pdf

Pol-Okänt Datum, A14205-03-C Peter Wikström om 3230.pdf

TILL LÄNSPOLISMÄSTAREN
 Hans Holmér 
STOCHOLMS POLISDISTRIKT


SKRIFTLIG BERÄTTELSE RÖRANDE MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME

A14205-3-C


Fredagen 1986-02-28 cirka klockan 23:23


Pikétgrupp SHA 3230:

Pinsp. Östling, pa:na Svensson, Hermansson, Djurfeldt, Gedda samt undertecknad blev utav SBC  (SamBandsCentralen)  klockan 23:23 dag som ovan beordrade från Beridarbansgatan till korsningen Sveavägen & Tunnelgatan i anledning av "skottlossning och man skjuten".

Cirka 20-30 sekunder senare anländer patrullen till brottsplatsen.

I samband med framkörningen Sveavägen fram, iakttager vi Pkom Söderströms fordon som också är på väg till platsen, och kommer in från Kungsgatan strax framför oss.

Framkomna till adressen ser vi offret liggandes på gångbanan kraftigt blödandes, samt en man och två kvinnor som försöker någon form av första hjälp.

Emellan denna plats samt uppställningsplatsen för bussen, befinner sig en kvinna, som senare skulle visa sig vara identisk med fru Lisbeth Palme.

Vidare finnes ytterligare 2-3 personer närvarande runt omkring den skottskadade.

Undertecknad får utav pinsp. Östling order att undersöka vad som skett varvid kontakt tages med kringstående vittnen.

Dessa uppger för patrull Hermansson & Djurfeldt samt Gedda & undertecknad (Wikström), att gärningsmannen springandes försvunnit från platsen upp emot Luntmakaregatan, samt att han haft ett vittne strax efter sig.

Gärningsmannen beskrevs enligt följande:

Mansperson med mörkt hår, iklädd en mörkblå jacka alternativt rock samt bärandes någon form av keps som huvudbonad. Eventuellt skulle även gärningsmannen bära på en mindre väska.

Patrullerna upptager förföljandet Tunnelgatan fram och möter i korsningen med Luntmakargatan vittnen som omtalar att "bara för några sekunder sedan passerade två personer springandes som sedan försvann uppför trapporna not Malmskillnadsgatan."

I korsningen med sistnämnda gata och Tunnelgatan, delar patrullerna på sig så att och Gedda beger sig bort över Johannesplan och därstädes varande byggarbetsplats, samt patrullen Hermansson & Djurfeldt beger sig David Bagares gata ned mot Regeringsgatan, (se separat berättelse).

Anledningen till att underteckad valde denna väg är dels beroende på möjligheterna att gömma sig på byggarbetsplatsen, dels att taga sig tillflykt in på Johannes kyrka och kyrkogård, ett handlande som tidigare varit aktuellt i samband med gripandet av  Lars-Inge  Svartenbrandt och  Benny  Lilja.

Vi fann emellertid inga spår här, utan bort emot Johannesgatan och Drivhusgränd, där patrullen mötte ett ungt par som omtalade att man gått Johannesgatan upp, och ej iakttagit några springande personer, ej heller någon med nämnda signalement,

De fann därför för gott att fortsätta Drivhusgränd ned mot Regeringsgatan. Då inga personer som stämde in på signalementet kunde iakttagas på Regeringsgatan, fortsatte därför patrullen ned trapporna mot Snickarbacken, och sedan ut mot Birger Jarlsgatan.

Mycket folk var i rörelse på sistnämnda gata dock ingen som kunde stämma in på den eftersökte

Tisdagen 1986-03-04 , delgavs undertecknad uppgiften att

"en taxichaufför sett en mansperson, identisk ned den efterspanade gärningsmannen, komma ned för trapporna vid Snickarbacken, för att sedan hoppa in i en bil och försvinna från platsen.
Några sekunder senare skall en polispatrull bestående av två man kommit springandes samma väg ned mot Snickarbacken."

I anledning av det sistnämnda kan det inte uteslutas att det varit undertecknads patrull som varit på platsen, men det måste samtidigt understrykas att vi tyvärr inte kunnat iakttaga något som kan sättas i direkt samband med mordet på statsministern, utan att här förelegat ett tidsglapp på cirka 15 sekunder.

Patrullen vände så tillbaka och fortsatte sökandet in på Smala Gränd och bort emot David Bagares gata.

I korsningen av sistnämnda gator sammanträffade så patrullen med en av gatukontorets parkeringsövervakningsfordon och dess besättning om två kvinnor.

De omtalade att man befunnit sig på platsen under de sista minuterna, men ej kunnat iakttaga någon med sagda signalement, ej heller två springande manspersoner.

Patrullen sökte därefter alla restauranger, alla portar, alla klubbar och hotell, i ett område avgränsat av gatorna: Engelbrektsgatan - Kungsgatan - Malmskillnadsgatan - Kungstensgatan och ned till Birger Jarlsgatan igen.

Av ovan sagda kan det därför  med  gott fog antagas att gärningsmannens flyktväg varit följande: Tunnelgatan över Malmskillnadsgatan, David Bagares gata ned till Regeringsgatan, sedan norrut bort emot Snickarbacken.

Ned sistnämnda trappor och sedan in i ett väntande flyktfordon.

I övrigt se bif. skiss/karta över området.

Stockholm 1986-03-05


(Namnteckning) Peter Wikström, pa
OCP / VD 3

Pol-Okänt Datum, A14205-03-C Peter Wikström om 3230.pdf

Pol-Okänt Datum, A14205-03-C Peter Wikström om 3230.pdf

I korsningen med sistnämnda gata och Tunnelgatan, delar patrullerna på sig så att och Gedda beger sig bort över Johannesplan och därstädes varande byggarbetsplats, samt patrullen Hermansson & Djurfeldt beger sig David Bagares gata ned mot Regeringsgatan, (se separat berättelse).

Anledningen till att underteckad valde denna väg är dels beroende på möjligheterna att gömma sig på byggarbetsplatsen, dels att taga sig tillflykt in på Johannes kyrka och kyrkogård, ett handlande som tidigare varit aktuellt i samband med gripandet av  Lars-Inge  Svartenbrandt och  Benny  Lilja.

Vi fann emellertid inga spår här, utan bort emot Johannesgatan och Drivhusgränd, där patrullen mötte ett ungt par som omtalade att man gått Johannesgatan upp, och ej iakttagit några springande personer, ej heller någon med nämnda signalement,

De fann därför för gott att fortsätta Drivhusgränd ned mot Regeringsgatan. Då inga personer som stämde in på signalementet kunde iakttagas på Regeringsgatan, fortsatte därför patrullen ned trapporna mot Snickarbacken, och sedan ut mot Birger Jarlsgatan.

Mycket folk var i rörelse på sistnämnda gata dock ingen som kunde stämma in på den eftersökte

Tisdagen 1986-03-04 , delgavs undertecknad uppgiften att

"en taxichaufför sett en mansperson, identisk ned den efterspanade gärningsmannen, komma ned för trapporna vid Snickarbacken, för att sedan hoppa in i en bil och försvinna från platsen.
Några sekunder senare skall en polispatrull bestående av två man kommit springandes samma väg ned mot Snickarbacken."

I anledning av det sistnämnda kan det inte uteslutas att det varit undertecknads patrull som varit på platsen, men det måste samtidigt understrykas att vi tyvärr inte kunnat iakttaga något som kan sättas i direkt samband med mordet på statsministern, utan att här förelegat ett tidsglapp på cirka 15 sekunder.

Patrullen vände så tillbaka och fortsatte sökandet in på Smala Gränd och bort emot David Bagares gata.

I korsningen av sistnämnda gator sammanträffade så patrullen med en av gatukontorets parkeringsövervakningsfordon och dess besättning om två kvinnor.

De omtalade att man befunnit sig på platsen under de sista minuterna, men ej kunnat iakttaga någon med sagda signalement, ej heller två springande manspersoner.

Patrullen sökte därefter alla restauranger, alla portar, alla klubbar och hotell, i ett område avgränsat av gatorna: Engelbrektsgatan - Kungsgatan - Malmskillnadsgatan - Kungstensgatan och ned till Birger Jarlsgatan igen.

Av ovan sagda kan det därför  med  gott fog antagas att gärningsmannens flyktväg varit följande: Tunnelgatan över Malmskillnadsgatan, David Bagares gata ned till Regeringsgatan, sedan norrut bort emot Snickarbacken.

Ned sistnämnda trappor och sedan in i ett väntande flyktfordon.

I övrigt se bif. skiss/karta över området.

Stockholm 1986-03-05


(Namnteckning) Peter Wikström, pa
OCP / VD 3