wpu.nu

Uppslag:A14205-04-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-04-C
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
3230
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-09-17 00:00
Avslutat


Strax efter det vi anlände till mordplatsen sprang fyra (4) stycken konstaplar från rb 3230 Tunnelgatan och uppför trapporna till Malmskillnadsgatan.

När jag kommer upp på Malmskillnadsgatan har jag ett minne av att en bil kör förbi oss.

Detta sker nästan direkt efter det vi hade kommit upp och det är anledningen till att vi ej hann stoppa fordonet.

Att jag kommer ihåg detta beror på att jag tänkte att vi skulle ha stannat fordonet och blev lite arg över missen.

Vilket märke det var kan jag ej säga men två (2) märken cirkulerar och det är VOLVO eller Mercedes. Fordonet som var en taxi kom från Döbelnsgatan.

Färgen vet jag inte men jag kan säga så mycket att det måste ha varit en vanligt förekommande färg annars borde jag ha kommit ihåg färgen.

I något skede under kvällen har jag mött en vit eller ljus Mercedes taxibil men jag kan ej säga var det var.

Om det skulle vara så att en eventuell gärningsman skulle ha funnits i området kring kyrkogården vid Döbelnsgatan - Johannesgatan har han sett oss i ett tidigt skede och måste då ha gömt sig.

Vi söker igenom den delen av kyrkogården som ligger närmast brandstationen och tittar in på kyrkogården utan resultat.

Vi möter två (2) st personer på Johannesgatan som jag frågar om de hade sett någon person i området och de hade de ej vilket gjorde att vi sprang från platsen för att vid ett senare skede återkomma.

Pol-1986-09-17 A14205-04-C Klas Gedda 3230.pdf

Pol-1986-09-17 A14205-04-C Klas Gedda 3230.pdf

Strax efter det vi anlände till mordplatsen sprang fyra (4) stycken konstaplar från rb 3230 Tunnelgatan och uppför trapporna till Malmskillnadsgatan.

När jag kommer upp på Malmskillnadsgatan har jag ett minne av att en bil kör förbi oss.

Detta sker nästan direkt efter det vi hade kommit upp och det är anledningen till att vi ej hann stoppa fordonet.

Att jag kommer ihåg detta beror på att jag tänkte att vi skulle ha stannat fordonet och blev lite arg över missen.

Vilket märke det var kan jag ej säga men två (2) märken cirkulerar och det är VOLVO eller Mercedes. Fordonet som var en taxi kom från Döbelnsgatan.

Färgen vet jag inte men jag kan säga så mycket att det måste ha varit en vanligt förekommande färg annars borde jag ha kommit ihåg färgen.

I något skede under kvällen har jag mött en vit eller ljus Mercedes taxibil men jag kan ej säga var det var.

Om det skulle vara så att en eventuell gärningsman skulle ha funnits i området kring kyrkogården vid Döbelnsgatan - Johannesgatan har han sett oss i ett tidigt skede och måste då ha gömt sig.

Vi söker igenom den delen av kyrkogården som ligger närmast brandstationen och tittar in på kyrkogården utan resultat.

Vi möter två (2) st personer på Johannesgatan som jag frågar om de hade sett någon person i området och de hade de ej vilket gjorde att vi sprang från platsen för att vid ett senare skede återkomma.