wpu.nu

Uppslag:A14205-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-01-A
Registrerat
2002-01-15
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
260205 Stockholms polisdistrikt 3 1(2) A 14205-1länspolismästaren.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-05 00:00
Avslutat


Stockholms polisdistrikt
Ordningsavdelningen
VD 3

1986-03-05


Till länspolismästaren  (Hans Holmér


PM ANGÅENDE IAKTTAGELSE I SAMBAND MED MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME.


Fredagen 1986-02-28 25:23 utlarmades från ledningscentralen att det på Sveavägen & Tunnelgatan just skett skottlossning och att en person är skjuten.

Pikétgrupp SHA 1230 beordras till platser från Norra Bantorget.

Vi, pikétgrupp SHA 3230, befann oss på Sergelrondellen, och styrde direkt mot adressen.

Mot adressen ser vi hur en radiobil svänger in på Sveavägen från Kungsgatan.

Den radiobilen var således först på adressen. Det visade sig vara SHA 2520 med poliskommissarie Söderström. Cirka 10-15 sekunder efter hans ankomst landar vi på adressen.

På adressen kommer vi ut ur bussen och får direkt anvisningar av ett vittne att gärningsmannen sprungit in Tunnelgatan och vidare trapporna upp mot Malmskillnadsgatan.

Vid det tillfället blir vi fyra som sitter bak i bussen, d v s Polisassistenterna Wikström, Gedda, Hermansson (undertecknad) och Djurfeldt, beordrade Polisinspektör Östling; att i dubbelpatruller springande ta upp jakten på gärningsmannen.

Polisassistenterna Wikström, Gedda bildar en patrull. Undertecknad och Djurfeldt bildar en patrull.

När vi börjar springa mot den utpekade vägen, så ser jag hur det ligger en person på marken. Det är stort blodflöde från denne och ett antal personer står runt, några gör något. Troligen första hjälp.

När vi fyra är på väg mot trapporna, och i jämnhöjd med korsningen Tunnelgatan & Luntmakargatan, möter vi ett par (man och kvinna). Dessa blir av på Djurfeldt informerade om att en person blivit skjuten.

Dessa omtalade att de mötte en ung man med axelremsväska som sprang David Bagares gata ner mot Regeringsgatan.

Paret anmodades att anmäla sig hos polis vid brottsplatsen. Därefter sprang vi vidare trapporna upp till Malmskillnadsgatan.

Däruppe ser jag hur en man med väska springer David Bagares gata ner mot Regeringsgatan. Under tiden möter han en polisbil, som jag uppfattar att han icke registrerar som polisbil.

Den var vitmålad. Polisbilen var SHA 1320 med tillförordad poliskommissarie Dahlsgaard.

Mannen stannar vid korsningen David Bagares gata & Regeringsgatan. Han tittar omkring och verkar förtvivlad och förvirrad.

Därefter vänder mannen och springer tillbaka mot oss. Vid det tillfället observerar han uniformerad polis, och omtalar för oss följande:

Han hade kommit gående Luntmakargatan från Apelbergsgatans håll, då han plötsligt hörde skottlossning.

Han ser hur en man passerar korsningen Tunnelgatan & Luntmakargatan, och fortsätter trapporna upp mot Malmskillnadsgatan.


Mannen med vä•••n tar då omedelbart upp ett efterföljande, men lyckas icke hålla kontakt med ••••••• den mannen utan •••••• •••• honom ord ord David Bagares gata

Regeringsgatan. Det är •••••

eskorterad ner till brottsplatsen för att där lämna sin redogörelse. Därefter springer jag åter upp mot kollegan Djurfeldt på Malmskillnadsgatan. ••••• samtalar vi något med poliskommisarie Dalsgard. och ••• ••• hur

Detta var: Man, 35-40 år, märk••••• och iklädd •• långrock. Brun eller blå.

Pol-1986-03-05 A14205-01-A Hermansson PM 3230.pdf

Pol-1986-03-05 A14205-01-A Hermansson PM 3230.pdf

Stockholms polisdistrikt
Ordningsavdelningen
VD 3

1986-03-05


Till länspolismästaren  (Hans Holmér


PM ANGÅENDE IAKTTAGELSE I SAMBAND MED MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME.


Fredagen 1986-02-28 25:23 utlarmades från ledningscentralen att det på Sveavägen & Tunnelgatan just skett skottlossning och att en person är skjuten.

Pikétgrupp SHA 1230 beordras till platser från Norra Bantorget.

Vi, pikétgrupp SHA 3230, befann oss på Sergelrondellen, och styrde direkt mot adressen.

Mot adressen ser vi hur en radiobil svänger in på Sveavägen från Kungsgatan.

Den radiobilen var således först på adressen. Det visade sig vara SHA 2520 med poliskommissarie Söderström. Cirka 10-15 sekunder efter hans ankomst landar vi på adressen.

På adressen kommer vi ut ur bussen och får direkt anvisningar av ett vittne att gärningsmannen sprungit in Tunnelgatan och vidare trapporna upp mot Malmskillnadsgatan.

Vid det tillfället blir vi fyra som sitter bak i bussen, d v s Polisassistenterna Wikström, Gedda, Hermansson (undertecknad) och Djurfeldt, beordrade Polisinspektör Östling; att i dubbelpatruller springande ta upp jakten på gärningsmannen.

Polisassistenterna Wikström, Gedda bildar en patrull. Undertecknad och Djurfeldt bildar en patrull.

När vi börjar springa mot den utpekade vägen, så ser jag hur det ligger en person på marken. Det är stort blodflöde från denne och ett antal personer står runt, några gör något. Troligen första hjälp.

När vi fyra är på väg mot trapporna, och i jämnhöjd med korsningen Tunnelgatan & Luntmakargatan, möter vi ett par (man och kvinna). Dessa blir av på Djurfeldt informerade om att en person blivit skjuten.

Dessa omtalade att de mötte en ung man med axelremsväska som sprang David Bagares gata ner mot Regeringsgatan.

Paret anmodades att anmäla sig hos polis vid brottsplatsen. Därefter sprang vi vidare trapporna upp till Malmskillnadsgatan.

Däruppe ser jag hur en man med väska springer David Bagares gata ner mot Regeringsgatan. Under tiden möter han en polisbil, som jag uppfattar att han icke registrerar som polisbil.

Den var vitmålad. Polisbilen var SHA 1320 med tillförordad poliskommissarie Dahlsgaard.

Mannen stannar vid korsningen David Bagares gata & Regeringsgatan. Han tittar omkring och verkar förtvivlad och förvirrad.

Därefter vänder mannen och springer tillbaka mot oss. Vid det tillfället observerar han uniformerad polis, och omtalar för oss följande:

Han hade kommit gående Luntmakargatan från Apelbergsgatans håll, då han plötsligt hörde skottlossning.

Han ser hur en man passerar korsningen Tunnelgatan & Luntmakargatan, och fortsätter trapporna upp mot Malmskillnadsgatan.


Mannen med vä•••n tar då omedelbart upp ett efterföljande, men lyckas icke hålla kontakt med ••••••• den mannen utan •••••• •••• honom ord ord David Bagares gata

Regeringsgatan. Det är •••••

eskorterad ner till brottsplatsen för att där lämna sin redogörelse. Därefter springer jag åter upp mot kollegan Djurfeldt på Malmskillnadsgatan. ••••• samtalar vi något med poliskommisarie Dalsgard. och ••• ••• hur

Detta var: Man, 35-40 år, märk••••• och iklädd •• långrock. Brun eller blå.

Därefter tar sig Djurfeldt och jag David Bagares gata ner och kontrollerar portuppgångar m m.

Vi kontrollerar även David Bagares gata på andra sidan Regeringsgatan mot Kungsgatan, där det bland annat ligger ett kurdiskt bokcafé. Vi vänder vid vändplanen innan trapporna som leder ner mot Birger Jarlsgatan.

Därefter fortsätter vi Regeringsgatan mot Kungsgatan.

Vid internkontakt med patrullen Wikström & Gedda får vi veta att de kontrollerar restaurang Santa Clara, varför vi direkt tar trapporna ner till Kungsgatan.

På Kungsgatan (till Sveavägen) kontrollerar vi bland annat alla restauranger och dansställen. Även dörrvakterna blir informerade om det inträffade och delges signalement. Vid Kungsgatan 5 kontrollerades också Socialdemokraternas kvarter, dock utan resultat.

Efter kontroll på Kungsgatan gick vi vidare in på Norrlandsgatan och vidtog där samma förfarande som tidigare. På Hamngatan gick vi över till Kungsträdgården och vidtog där kontroll av samtliga dans- och matställen. Dörrvakterna informerades även där. Café Opera kontrollerades också.

Efter Kungsträdgården gick vi vidare mot UD för att informera ABAB-vakten om det inträffade, men denne omtalade istället för oss att Statsminister Olof Palme avlidit av skottskadan.

Vid UD blev Djurfeldt och jag upphämtade av civilpatrull SHA 3560, så att vi kunde återsamlas med de övriga i 3230 vid Sergels torg.

Vid vår patrullering av eftersök på mördare, mötte vi ett antal polisbilar, men dessa var enligt min bedömning alldeles för få.


Stockholm 1986-05-05


(Namnteckning) Jan Hermansson / polisassistent

413/3 OCP / VD 3

Pol-1986-03-05 A14205-01-A Hermansson PM 3230.pdf

Pol-1986-03-05 A14205-01-A Hermansson PM 3230.pdf

Därefter tar sig Djurfeldt och jag David Bagares gata ner och kontrollerar portuppgångar m m.

Vi kontrollerar även David Bagares gata på andra sidan Regeringsgatan mot Kungsgatan, där det bland annat ligger ett kurdiskt bokcafé. Vi vänder vid vändplanen innan trapporna som leder ner mot Birger Jarlsgatan.

Därefter fortsätter vi Regeringsgatan mot Kungsgatan.

Vid internkontakt med patrullen Wikström & Gedda får vi veta att de kontrollerar restaurang Santa Clara, varför vi direkt tar trapporna ner till Kungsgatan.

På Kungsgatan (till Sveavägen) kontrollerar vi bland annat alla restauranger och dansställen. Även dörrvakterna blir informerade om det inträffade och delges signalement. Vid Kungsgatan 5 kontrollerades också Socialdemokraternas kvarter, dock utan resultat.

Efter kontroll på Kungsgatan gick vi vidare in på Norrlandsgatan och vidtog där samma förfarande som tidigare. På Hamngatan gick vi över till Kungsträdgården och vidtog där kontroll av samtliga dans- och matställen. Dörrvakterna informerades även där. Café Opera kontrollerades också.

Efter Kungsträdgården gick vi vidare mot UD för att informera ABAB-vakten om det inträffade, men denne omtalade istället för oss att Statsminister Olof Palme avlidit av skottskadan.

Vid UD blev Djurfeldt och jag upphämtade av civilpatrull SHA 3560, så att vi kunde återsamlas med de övriga i 3230 vid Sergels torg.

Vid vår patrullering av eftersök på mördare, mötte vi ett antal polisbilar, men dessa var enligt min bedömning alldeles för få.


Stockholm 1986-05-05


(Namnteckning) Jan Hermansson / polisassistent

413/3 OCP / VD 3