wpu.nu

Uppslag:A14205-02-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-02-D
Registrerat
1994/07/18
Ad acta
1993/09/23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
U: Protokoll fört vid förhör med polisinspektören DJURFELT, CLAES f.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-07-04 15:05
Avslutat
1994-07-04 15:20


RIKSKRIMINALEN
RKP-A


A14205-02-D


Protokoll fört vid förhör med polisinspektören DJURFELT, CLAES f.-

Anställd på Stockholms polisdistrikt, Sjöpolisen, ankn 3367.

Förhöret fört telefonledes måndagen 1994-07-04 15:05 .

Förhörsledare: Krinsp Lennart Gustafsson


Claes delgiven att förhöret berör de uppgifter som har framkommit i TVprogrammet Strip-tease under våren 1994.

Claes inleder förhöret med att omtala att han själv har sett programmet och att han vet att det berör hans bil som han flyttade aktuell mordkväll.

Claes säger att han hade tänkt att ringa direkt till Palmegruppen och Hans Ölvebro då han såg programmet. Detta gjorde han inte, det rann ut i sanden.

Claes berättar att han den här helgen jobbade i piketstyrkan i Stockholm.

Som han har berättat i tidigare förhör, så har han under mordkvällen 1986-02-28 tillsammans med kollegorna flyttat sin Folkvagn Bubbla, okänt reg.nr, uppe på Regeringsgatan. Detta var för att slippa parkeringsböter.

Claes berättar vidare att han den här helgen, 1986-03-01 som var en lördag och 1986-03-02 , troligtvis jobbade.

I anledning av detta så lät han sin bil stå kvar på Regeringsgatan där han tidigare i helgen hade parkerat den.

Måndagen 1986-03-03 så åker Claes tillsammans med kollegor i Stockholmspolisen på en tjänsteresa till Åland.

Claes berättar att det var en kurs som var på en vecka, ett internat på Åland. Kursen berörde bättre arbetsmiljö. Den var för skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter, berättar Claes.

Claes Djurfeldt fredagen 1986-03-07 återkommer till Stockholm, så kan han konstatera att hans bil inte stod kvar på den plats han lämnade den.

Han misstänker då genast att bilen är flyttad av Gatukontoret. Han kontrollerar

Pol-1994-07-04 A14205-02-D Claes Djurfeldt 3230.pdf

Pol-1994-07-04 A14205-02-D Claes Djurfeldt 3230.pdf

RIKSKRIMINALEN
RKP-A


A14205-02-D


Protokoll fört vid förhör med polisinspektören DJURFELT, CLAES f.-

Anställd på Stockholms polisdistrikt, Sjöpolisen, ankn 3367.

Förhöret fört telefonledes måndagen 1994-07-04 15:05 .

Förhörsledare: Krinsp Lennart Gustafsson


Claes delgiven att förhöret berör de uppgifter som har framkommit i TVprogrammet Strip-tease under våren 1994.

Claes inleder förhöret med att omtala att han själv har sett programmet och att han vet att det berör hans bil som han flyttade aktuell mordkväll.

Claes säger att han hade tänkt att ringa direkt till Palmegruppen och Hans Ölvebro då han såg programmet. Detta gjorde han inte, det rann ut i sanden.

Claes berättar att han den här helgen jobbade i piketstyrkan i Stockholm.

Som han har berättat i tidigare förhör, så har han under mordkvällen 1986-02-28 tillsammans med kollegorna flyttat sin Folkvagn Bubbla, okänt reg.nr, uppe på Regeringsgatan. Detta var för att slippa parkeringsböter.

Claes berättar vidare att han den här helgen, 1986-03-01 som var en lördag och 1986-03-02 , troligtvis jobbade.

I anledning av detta så lät han sin bil stå kvar på Regeringsgatan där han tidigare i helgen hade parkerat den.

Måndagen 1986-03-03 så åker Claes tillsammans med kollegor i Stockholmspolisen på en tjänsteresa till Åland.

Claes berättar att det var en kurs som var på en vecka, ett internat på Åland. Kursen berörde bättre arbetsmiljö. Den var för skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter, berättar Claes.

Claes Djurfeldt fredagen 1986-03-07 återkommer till Stockholm, så kan han konstatera att hans bil inte stod kvar på den plats han lämnade den.

Han misstänker då genast att bilen är flyttad av Gatukontoret. Han kontrollerar

detta och finner att så är fallet.

Bilen är flyttad via Gatukontoret till en uppställningsplats ute i Ropsten, berättar Claes.

Eftersom nu inte Claes hade behov av sin bil, så lät han bilen stå ute på uppställningsplatsen i Ropsten i några veckor.

Han vill minnas att han löste ut bilen och betalade böterna i slutet av mars, alternativt början av april.

Vad beträffade de uppgifter som framkom i tvprogrammet som gör gällande att Claes skall ha spytt i samband med att han eftersökte gärningsmannen 1986-02-28 , så uppger han att det också stämmer till fullo.

Claes berättar att strax innan larmet om skjutningen på Sveavägen kom, så satt han i piketbussen och inmundigade en stycken coca-cola.

Precis efter det att han hade druckit upp sin coca-cola, så kommer då larmet och man kommer ganska snabbt ner till mordplatsen.

Claes är en utav de poliser som kommer att springa upp för trapporna som leder upp till Malmskillnadsgatan.

Utav den plötsliga språngmarschen, så får det följden att Claes får upp den coca-coladryck han strax innan har inmundigat i polisbilen.

Claes säger att det stämmer att han spydde uppe på Malmskillnadsgatan. Till saken hör också att Claes vid den här tiden hade magkatarr.

Avslutningsvis så tillfrågas Claes om han vet under vilken veckodag som hans bil flyttades av Gatukontoret.

Claes säger att han inte har någon minnesbild om vilken dag detta var, men det måste vara den vecka då han själv befinner sig på Åland, dvs första veckan i mars månad 1986.

Med på den här kursen på Åland fanns inspektören Mats Gunnarsson.

Samtalet avslutas med Claes Djurfeldt och klockan har blivit 1994-07-04 15:20 .

Claes har också fått de konceptanteckningar som är nedtecknade under samtalet uppläst för sig telefonledes.

Claes godkänner dessa till fullo. Han önskade inte tillägga eller korrigera någonting till ovan nämnda.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lennart Gustafsson, krinsp

940706/GT

Pol-1994-07-04 A14205-02-D Claes Djurfeldt 3230.pdf

Pol-1994-07-04 A14205-02-D Claes Djurfeldt 3230.pdf

detta och finner att så är fallet.

Bilen är flyttad via Gatukontoret till en uppställningsplats ute i Ropsten, berättar Claes.

Eftersom nu inte Claes hade behov av sin bil, så lät han bilen stå ute på uppställningsplatsen i Ropsten i några veckor.

Han vill minnas att han löste ut bilen och betalade böterna i slutet av mars, alternativt början av april.

Vad beträffade de uppgifter som framkom i tvprogrammet som gör gällande att Claes skall ha spytt i samband med att han eftersökte gärningsmannen 1986-02-28 , så uppger han att det också stämmer till fullo.

Claes berättar att strax innan larmet om skjutningen på Sveavägen kom, så satt han i piketbussen och inmundigade en stycken coca-cola.

Precis efter det att han hade druckit upp sin coca-cola, så kommer då larmet och man kommer ganska snabbt ner till mordplatsen.

Claes är en utav de poliser som kommer att springa upp för trapporna som leder upp till Malmskillnadsgatan.

Utav den plötsliga språngmarschen, så får det följden att Claes får upp den coca-coladryck han strax innan har inmundigat i polisbilen.

Claes säger att det stämmer att han spydde uppe på Malmskillnadsgatan. Till saken hör också att Claes vid den här tiden hade magkatarr.

Avslutningsvis så tillfrågas Claes om han vet under vilken veckodag som hans bil flyttades av Gatukontoret.

Claes säger att han inte har någon minnesbild om vilken dag detta var, men det måste vara den vecka då han själv befinner sig på Åland, dvs första veckan i mars månad 1986.

Med på den här kursen på Åland fanns inspektören Mats Gunnarsson.

Samtalet avslutas med Claes Djurfeldt och klockan har blivit 1994-07-04 15:20 .

Claes har också fått de konceptanteckningar som är nedtecknade under samtalet uppläst för sig telefonledes.

Claes godkänner dessa till fullo. Han önskade inte tillägga eller korrigera någonting till ovan nämnda.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lennart Gustafsson, krinsp

940706/GT