wpu.nu

Uppslag:A14205-05-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-05-B
Registrerat
2020-06-01
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2020-05-27 Förhör med Kjell Östling angående dennes arbetsuppgifter på mordplatsen 1986-02-28
Uppslagsanteckningar (wpu)

Platser: mordplatsUppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Kompletteringsförhör till PM 1986-03-05
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-05-27 13:05
Avslutat
2020-05-27 13:12


Förhörsdatum: 2020-05-27 13:05

Hörd person: Kjell Östling Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Telefonförhör


Kjell Östling hörs kompletterande med anledning av att han var chef över piketgrupp SHA 3230 i samband med mordet på Olof Palme.

Kjell  Östling  får information från den promemoria han upprättade 1986-03-05 uppläst för sig. Den information som läses upp är styckena som börjar med ”Själv går jag framtill..." och slutar med ".... VD 1 spärrar av brottsplatsen".

Kjell känner igen innebörden i texten och det är den minnesbild han har av att det gick till.

På fråga uppger Kjell idag att han inte har någon minnesbild av hur han gjorde när han tog uppgifter från vittnen och sedan lämnade över till 2520. När texten skrevs var det färskt i Kjells minne.

Kjell minns att det var kommissariens chaufför som stod kvar och när de lämnade platsen och då lämnade Kjell i sin tur över informationen.

Exakt hur det gick till med papper som lämnades över vet inte Kjell idag och han minns inte heller vilken information han noterade.

På fråga om Kjell idag har någon minnesbild av att det var något vittne som kom fram till honom och ville lämna uppgifter men blev tillsagd av Kjell att han redan hade tillräckligt med uppgifter och därefter avvisat vittnet från platsen blir svaret att på sådana här jobb tar man alla uppgifter man någonsin kan få.

Kjell vet att det skiftade i signalement men han kan inte drömma om att han skulle ha avvisat någon som velat lämna uppgifter.

Kjell berättar om ett annat tillfälle då han varit på ett ärende där en person blivit påkörd men där åtta olika vittnen lämnade helt olika uppgifter.

Kjell har idag ingen särskild minnesbild av någon särskild person som befann sig på brottsplatsen.

Han fortsätter och berättar att han då inte ens kände igen fru Palme utan fick veta det i efterhand.

Den ende som Kjell kände igen var en reporter från Aftonbladet som tidigt kom till platsen.

Förhöret avslutas klockan 13:12 .

Kjell önskar inte få förhörsutskriften uppläst för sig.

Pol-2020-05-27 A14205-05-B Kjell Östling 3230.pdf

Pol-2020-05-27 A14205-05-B Kjell Östling 3230.pdf

Förhörsdatum: 2020-05-27 13:05

Hörd person: Kjell Östling Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Telefonförhör


Kjell Östling hörs kompletterande med anledning av att han var chef över piketgrupp SHA 3230 i samband med mordet på Olof Palme.

Kjell  Östling  får information från den promemoria han upprättade 1986-03-05 uppläst för sig. Den information som läses upp är styckena som börjar med ”Själv går jag framtill..." och slutar med ".... VD 1 spärrar av brottsplatsen".

Kjell känner igen innebörden i texten och det är den minnesbild han har av att det gick till.

På fråga uppger Kjell idag att han inte har någon minnesbild av hur han gjorde när han tog uppgifter från vittnen och sedan lämnade över till 2520. När texten skrevs var det färskt i Kjells minne.

Kjell minns att det var kommissariens chaufför som stod kvar och när de lämnade platsen och då lämnade Kjell i sin tur över informationen.

Exakt hur det gick till med papper som lämnades över vet inte Kjell idag och han minns inte heller vilken information han noterade.

På fråga om Kjell idag har någon minnesbild av att det var något vittne som kom fram till honom och ville lämna uppgifter men blev tillsagd av Kjell att han redan hade tillräckligt med uppgifter och därefter avvisat vittnet från platsen blir svaret att på sådana här jobb tar man alla uppgifter man någonsin kan få.

Kjell vet att det skiftade i signalement men han kan inte drömma om att han skulle ha avvisat någon som velat lämna uppgifter.

Kjell berättar om ett annat tillfälle då han varit på ett ärende där en person blivit påkörd men där åtta olika vittnen lämnade helt olika uppgifter.

Kjell har idag ingen särskild minnesbild av någon särskild person som befann sig på brottsplatsen.

Han fortsätter och berättar att han då inte ens kände igen fru Palme utan fick veta det i efterhand.

Den ende som Kjell kände igen var en reporter från Aftonbladet som tidigt kom till platsen.

Förhöret avslutas klockan 13:12 .

Kjell önskar inte få förhörsutskriften uppläst för sig.