Uppslag:A14205-02

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14205-02
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
OSTLING,KJELL,PINSP/VD3,JAN HERMANSSON,PA/VD3 MFL
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02
Avslutat


Djurfeldt uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var med i piketen som kom först till brottsplatsen. Djurfeidt uppgav vidare att han befann sig på Regeringegatan vid ca 23.20 tiden. Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de laznet om skottlossningen. De körde direkt till brottsplatsen och var där efter ca 50 sekunder. Kort senare var de i kontakt med vittnet som sprungit efter gämingsmennen tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagare ner mot Regeringsgatan. Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gärningsmannen fram till koreningen David Bagares gate-hegeringsgatan. Vittnet låg ea ett kvarter efter gärningsmannen. Då vittnet kom fran till Regeringegatan så var gärningamannen bortis Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen on han hade sprungit Regeringsgatan till vänster ( norrut ) eller om han hade fortsatt David Bacares ata österute Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger ( söderut) for att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan. Trappoma ner till Kungsgatan ligger ca. 50-60 meter in på Regeringegatan.

OMR3 3

Avinninge

ہے ۔

HORD

uppslag

Pol-1986-03-02 A14205-02 Claes Djurfeldt 3230.pdf


Kort sammanfattning
Okänd sakuppgifter
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02
Avslutat


HORD AV Annise


Djurfeldt uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var med i piketen som icom först till brottsplatsen. Djurfeldt uppgav vidare att han befann sig på Regeringegatan vid ca 23.20 tiden . Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgetan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de larget om skottlossningen. De körde direit till brottsplatsen och var där efter ca 50 sekunder. Kort senare var de i kontakt med vittnet som sprungit efter gämingsmannen tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagare ner mot Regeringsgatan. Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gämningsmannen fram till korsningen David Bagares gate-hegeringsgatan. Vittnet lag ea ett kvarter efter gärningsmannen. Då vittnet kom fram till Regeringsgatan så var gärningsmannen borta. Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till vänster ( norrut ) eller om han hade fortsatt David Bagares gata österut. Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger ( söäerut) for att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan. Trapporna ner till Kungsgatan ligger ca. 50-60 meter in på Regeringegatan.

OMR3 3

uppslag

kan anknyta till uppslag er

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Djurfeldt.pdf


Kort sammanfattning
SSSSSSSSS uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var ned i piketen som kom först till brottsplatsen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02
Avslutat


uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var ned i piketen som kom först till brottsplatsen. uppgav vidare att han befann sig på Regeringegatan vid ca 23:20 tiden . Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadegatan mot Brunkeberg, där fick de laznet om skottlossningen. De körde direkt till brottsplatsen och var där efter ca 50 sekunder. Kort senare var de i kontakt med vittnet som sprungit efter gämningsmannen Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagare ner mot Regeringsgatan. Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gamingsmannen fram till koreningen David Bagares gata-iegeringsgatan. Vittnet låg ca ett kvarter efter gärningsmannen. Da vittnet kom fram till Hegeringsgatan så var gärningsmannen borta. Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till vänster ( norrut ) eller om han hade fortsatt David Bagares gata österut. Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger ( söderut) for att sedan tagit txapporna ner till Kungsgatar. Trappoma ner till Kungsgatan ligger ca 50-60 meter in på Regeringagatan.

OUR 3

Hier

AV Lännise


20 Tagit dot 60309 |

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Okänd Polis ang Jeppson.pdf

 sprang tillsammans med kollegan via Malmskillnadsgatan förbi Johannes Brandkårsstation och till höger på Kyrkogården. I farten lyste de med lampoma i portsmygar och lyfte på presenningar. Nor de kom till Johannesgatan såg ett ungt par ganska långt upp på Johannesgatan. Han förstod att de kommit från David B gatan och han sprang fram till dem och frågade om de hade sett någon, vilket de inte hade. De fortsatte utför trappoma till Regeringsgatan Han har för sig att i detta skede är kanske 50 meter efter honon. Likaledes har han för sig att han som hastigast såg en annan uniformerad polis man till höger i syafaltet på Hegeringsgatan vi David B gatan.( Torde vara  ,FAL). Han rusade över gatan och fram till trapporna i Snickarbacken. Han såg några tad bilar vid mynningen ut mot Birger Jarlsgatan.De stod nästan front not front. När han komner rusade ser han även att en trafikvaktsbil svänger ut från Smala Gränd och på något sätt pressar sig förbil taxibilama,som så omfattande blocked framfarten att han själv,som passerar till vänster om dem, tvingas dunka i bilo för att man skall se upp när han springer förbi. vet att han samtalat med kollegor i korsningen, men tror att det måste ha varit i något senare skede eftersom de aprang av och an och letde i området. Senare stötte de sammen med tarſikvaktsbilen i korsningen av RegeringsgatanDavid Bagares gata och frågade om tarfikvakterna hade sett något. har inte sett några trafikvakter på DB gata-Smala Gränd. Han och sökte igenom en container på den platsen och det fanns definitivt ingen trafikvaktsbil där. uppskattar att de hade sprungit i c:a 4-5 minuter ifrån det att de anlände till attentateplatsen-cok-1119-det-et-henkonfo1 Dieses

She sanningschet |

Jarlsgatan

6 Part 13

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Okänd Polis ang Jeppson.pdf