wpu.nu

Uppslag:A14205-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om larm om skottlossning och utryckning till mordplatsen för mordet på Olof Palme och lämnade vittnesuppgifter av Lars Jeppsson.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


 Claes  Djurfeldt uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3  1986 , han var med i piketen ( 3230 ) som kom först till brottsplatsen.

Djurfeldt uppgav vidare att han befann sig på Regeringsgatan vid cirka 23:20 -tiden.

Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de larmet om skottlossningen.

De körde direkt till brottsplatsen och var där efter cirka 50 sekunder.

Kort senare var de i kontakt med vittnet  (Lars Jeppsson som sprungit efter gärningsmannen Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagares gata ner mot Regeringsgatan.

Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gärningsmannen fram till korsningen David Bagares gata & Regeringsgatan.

Vittnet låg cirka ett kvarter efter gärningsmannen.

Då vittnet kom fram till Regeringsgatan så var gärningsmannen borta.

Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till vänster (norrut) eller om han hade fortsatt David Bagares gata österut.

Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger (söderut) för att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan.

Trapporna ner till Kungsgatan ligger cirka 50-60 meter in på Regeringsgatan.

Pol-1986-03-02 A14205-02 Claes Djurfeldt 3230.pdf

Pol-1986-03-02 A14205-02 Claes Djurfeldt 3230.pdf

 Claes  Djurfeldt uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3  1986 , han var med i piketen ( 3230 ) som kom först till brottsplatsen.

Djurfeldt uppgav vidare att han befann sig på Regeringsgatan vid cirka 23:20 -tiden.

Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de larmet om skottlossningen.

De körde direkt till brottsplatsen och var där efter cirka 50 sekunder.

Kort senare var de i kontakt med vittnet  (Lars Jeppsson som sprungit efter gärningsmannen Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagares gata ner mot Regeringsgatan.

Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gärningsmannen fram till korsningen David Bagares gata & Regeringsgatan.

Vittnet låg cirka ett kvarter efter gärningsmannen.

Då vittnet kom fram till Regeringsgatan så var gärningsmannen borta.

Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till vänster (norrut) eller om han hade fortsatt David Bagares gata österut.

Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger (söderut) för att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan.

Trapporna ner till Kungsgatan ligger cirka 50-60 meter in på Regeringsgatan.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


Djurfeldt uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var med i piketen som kom först till brottsplatäen.

Djurfeldt uppgav vidare att han befann sig på Regeringsgatan vid ca 23.20 tiden. Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de larmet om skottlossningen. De körde direkt till brottsplatsen och var där efter ca 50 sekunder.

Kort senare var de i kontakt med vittnet som sprungit efter gämningsmannen Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagare ner mot Regeringsgatan. Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gärningsmannen fram till korsningen David Bagares gata-Regeringsgatan. Vittnet låg ca ett kvarter efter gärningsmannen. Då vittnet kom fram till Regeringsgatan så var gärningsmannen borta. Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till Vänster (norrut) eller om han hade fortsatt David Bagares gata österut. Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger (sääerut) for att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan. Trapporna ner till Kungsgatan ligger ca 50-60 meter in på Regeringsgatan.

OMR 3

AV L'Awoninge

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Djurfeldt.pdf

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Djurfeldt.pdf

Djurfeldt uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var med i piketen som kom först till brottsplatäen.

Djurfeldt uppgav vidare att han befann sig på Regeringsgatan vid ca 23.20 tiden. Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de larmet om skottlossningen. De körde direkt till brottsplatsen och var där efter ca 50 sekunder.

Kort senare var de i kontakt med vittnet som sprungit efter gämningsmannen Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagare ner mot Regeringsgatan. Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gärningsmannen fram till korsningen David Bagares gata-Regeringsgatan. Vittnet låg ca ett kvarter efter gärningsmannen. Då vittnet kom fram till Regeringsgatan så var gärningsmannen borta. Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till Vänster (norrut) eller om han hade fortsatt David Bagares gata österut. Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger (sääerut) for att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan. Trapporna ner till Kungsgatan ligger ca 50-60 meter in på Regeringsgatan.

OMR 3

AV L'Awoninge
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var

med i piketen som kom först till brottsplatsen.

uppgav vidare att han befann sig på Regeringsgatan vid ca 25.20 tiden. Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de larmet om skottlossningen. De körde direkt till brottsplatsen och var där efter ca sekunder.

Kort senare var de i kontakt med vittnet som sprungit efter gämningsmannen Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagare ner mot Regeringsgatan. Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gärningsmannen fram till koreningen David Bagares gata-Regeringsgatan. Vittnet låg ca ett kvarter efter gärningsmannen. Då vittnet kom fram till Regeringsgatan så var gärningsmannen borta. Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till Vänster (norrut) eller on han hade fortsatt David Bagares gata österut. Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger (söderut) for att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan. Trapporna ner till Kungsgatan ligger ca 50-60 meter in på Regeringsgatan.

OMR 3

AV L'Awninge


spaningschef

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Okänd Polis ang Jeppson.pdf

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Okänd Polis ang Jeppson.pdf

uppgav att han var i tjänst på natten 28/2 - 1/3, han var

med i piketen som kom först till brottsplatsen.

uppgav vidare att han befann sig på Regeringsgatan vid ca 25.20 tiden. Piketen körde upp David Bagares gata till Malmskillnadsgatan, vidare Malmskillnadsgatan mot Brunkeberg, där fick de larmet om skottlossningen. De körde direkt till brottsplatsen och var där efter ca sekunder.

Kort senare var de i kontakt med vittnet som sprungit efter gämningsmannen Tunnelgatan upp till Malmskillnadsgatan vidare David Bagare ner mot Regeringsgatan. Vittnet uppgav att han hade haft ögonkontakt med gärningsmannen fram till koreningen David Bagares gata-Regeringsgatan. Vittnet låg ca ett kvarter efter gärningsmannen. Då vittnet kom fram till Regeringsgatan så var gärningsmannen borta. Enligt vittnet så skulle han ha sett gärningsmannen om han hade sprungit Regeringsgatan till Vänster (norrut) eller on han hade fortsatt David Bagares gata österut. Troligt är att gärningsmannen sprungit Regeringsgatan till höger (söderut) for att sedan tagit trapporna ner till Kungsgatan. Trapporna ner till Kungsgatan ligger ca 50-60 meter in på Regeringsgatan.

OMR 3

AV L'Awninge


spaningschef

sprang tillsammans med kollegan via Malmskillnadsgatan förbi Johannes Brandkårsstation och till höger på Kyrkogården. I farten lyste de med lamporna i portsmygar och lyfte på presenningar. När de kom till Johannesgatan såg ett ungt par ganska långt upp på Johannesgatan. Han förstod att de kommit från David B gatan och han sprang fram till dem och frågade om de hade sett någon, vilket de inte hade. De fortsatte utför trapporna till Regeringsgatan. Han har för sig att i detta skede är kanske 50 meter efter honom. Likaledes har han för sig att han som hastigast såg en annan uniformerad polisman till höger i synfältet på Regeringsgatan vi David B gatan. ( Torde vara

PHL).

Han rusade över gatan och fram till trapporna i Snickarbacken. Han såg några taxi bilar vid mynningen ut mot Birger Jarlsgatan.De stod nästan front not front. När han kommer rusade ser han även att en trafikvaktsbil svänger ut från Smala Gränd och på något sätt pressar sig förbil taxi bilarna, som så omfattande blockera framfarten att han själv, som passerar till vänster om dem, tvingas dunka i bilpla för att man skall se upp, när han springer förbi.

vet att han santalat med kollegor i korsningen, men tror att det måste ha varit i något senare skede eftersom de sprang av och an och letde i området. Senare stötte de samman med tarfikvaktsbilen i korsningen av RegeringsgatanDavid Bagares gata och frågade om tarfikvakterna hade sett något.

har inte sett några trafikvakter på DB gata-Smala Gränd. Han och sökte igenom en container på den platsen och det fanns definitivt ingen trafikvaktsbil där.

uppskattar att de hade sprungit c:a 4-5 minuter ifrån det att de anlände till attentatsplatsen och tills det att han kom f nill Binger Larisgaten. 6 spaningschet |

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Okänd Polis ang Jeppson.pdf

Pol-1986-03-02 A14205-02 Förhör med Okänd Polis ang Jeppson.pdf

sprang tillsammans med kollegan via Malmskillnadsgatan förbi Johannes Brandkårsstation och till höger på Kyrkogården. I farten lyste de med lamporna i portsmygar och lyfte på presenningar. När de kom till Johannesgatan såg ett ungt par ganska långt upp på Johannesgatan. Han förstod att de kommit från David B gatan och han sprang fram till dem och frågade om de hade sett någon, vilket de inte hade. De fortsatte utför trapporna till Regeringsgatan. Han har för sig att i detta skede är kanske 50 meter efter honom. Likaledes har han för sig att han som hastigast såg en annan uniformerad polisman till höger i synfältet på Regeringsgatan vi David B gatan. ( Torde vara

PHL).

Han rusade över gatan och fram till trapporna i Snickarbacken. Han såg några taxi bilar vid mynningen ut mot Birger Jarlsgatan.De stod nästan front not front. När han kommer rusade ser han även att en trafikvaktsbil svänger ut från Smala Gränd och på något sätt pressar sig förbil taxi bilarna, som så omfattande blockera framfarten att han själv, som passerar till vänster om dem, tvingas dunka i bilpla för att man skall se upp, när han springer förbi.

vet att han santalat med kollegor i korsningen, men tror att det måste ha varit i något senare skede eftersom de sprang av och an och letde i området. Senare stötte de samman med tarfikvaktsbilen i korsningen av RegeringsgatanDavid Bagares gata och frågade om tarfikvakterna hade sett något.

har inte sett några trafikvakter på DB gata-Smala Gränd. Han och sökte igenom en container på den platsen och det fanns definitivt ingen trafikvaktsbil där.

uppskattar att de hade sprungit c:a 4-5 minuter ifrån det att de anlände till attentatsplatsen och tills det att han kom f nill Binger Larisgaten. 6 spaningschet |