Uppslag:A14205-03-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14205-03-A
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
OSTUNG. KIELL.PINSP/VD3 JAN HERMANSSON.PA/ND3 MFL
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Genonsökningen av Johannes Kyrkogård företogs i ett senare skede.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11
Avslutat


Wikström läser icenom förhöret från 83-03-11 och vitsordar dess innehåll. Han är osäker på varifrån paret på Johannesgatan kon gående. Han vidhåller sinauppgifter om två kvinnliga trafikvakter på David Bageros gata vid. Smala grand. Han kan inte förstå hur han skulle kunna minnas tel. Genonsökningen av Johannes Kyrkogård företogs i ett senare skede. De hade dessförinnan gonomgökt området kring Suala grând, varit på Regeringsgatan vid bron över Kungsgatan, gått Regeringsgatan norrut till korsaingen med Bager Jarls gata- tillbaka till Regerings8:-Drottninghusgränd sch först därefter påbörjat sökningen. Dekände på alla dörrar t111 kyrien, letade i papperskorgar m.In. En trafikpolisbil deltog inne på kyrkogårdens Sama patrull hade sett tidigare under silt letande. Wilström uppskattar att genonsökningen runt Johannes Kyrica skedde c:a 30 minuter efter det att lamet gått ut i radion. Det kan tidigast hz yazil 20 minuter efteråt, men som sagt, snarare 30 minute: efteråt. De seg misstänkta personer i området.

Pol-1983-03-11 A14205-03-A Förhör Peter Wikström.pdf