wpu.nu

Uppslag:A14205-03-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-03-A
Registrerat
1992/01/21
Ad acta
1993/09/23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)







Uppslag i samma avsnitt:





Förhör
Kort sammanfattning
Kompletterande förhör till A14205-03
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 00:00
Avslutat


 Peter  Wikström läser igenom förhöret A14205-03 från 1986-03-11 och vitsordar dess innehåll.

Han är osäker på varifrån paret på Johannesgatan kom gående.

Han vidhåller sina uppgifter om två kvinnliga trafikvakter på David Bageres gata vid Smala Gränd.

Han kan inte förstå hur han skulle kunna minnas fel.

Genomsökningen av Johannes Kyrkogård företogs i ett senare skede.

De hade dessförinnan genomsökt området kring Smala Gränd, varit på Regeringsgatan vid bron över Kungsgatan, gått Regeringsgatan norrut till korsningen med Birger Jarlsgatan - tillbaka till Regeringsgatan - Drottninghusgränd och först därefter påbörjat sökningen.

De kände på alla dörrar till kyrkan, letade i papperskorgar m.m.

En trafikpolisbil deltog inne på kyrkogården. Samma patrull hade  han  sett tidigare under sitt letande.

Wikström uppskattar att genomsökningen runt Johannes Kyrka skedde cirka 30 minuter efter det att larmet gått ut i radion. Det kan tidigast ha varit 20 minuter efteråt, men som sagt, snarare 30 minuter efteråt.

De såg inga misstänkta personer i området.

Pol-1983-03-11 A14205-03-A Förhör Peter Wikström.pdf

Pol-1983-03-11 A14205-03-A Förhör Peter Wikström.pdf

 Peter  Wikström läser igenom förhöret A14205-03 från 1986-03-11 och vitsordar dess innehåll.

Han är osäker på varifrån paret på Johannesgatan kom gående.

Han vidhåller sina uppgifter om två kvinnliga trafikvakter på David Bageres gata vid Smala Gränd.

Han kan inte förstå hur han skulle kunna minnas fel.

Genomsökningen av Johannes Kyrkogård företogs i ett senare skede.

De hade dessförinnan genomsökt området kring Smala Gränd, varit på Regeringsgatan vid bron över Kungsgatan, gått Regeringsgatan norrut till korsningen med Birger Jarlsgatan - tillbaka till Regeringsgatan - Drottninghusgränd och först därefter påbörjat sökningen.

De kände på alla dörrar till kyrkan, letade i papperskorgar m.m.

En trafikpolisbil deltog inne på kyrkogården. Samma patrull hade  han  sett tidigare under sitt letande.

Wikström uppskattar att genomsökningen runt Johannes Kyrka skedde cirka 30 minuter efter det att larmet gått ut i radion. Det kan tidigast ha varit 20 minuter efteråt, men som sagt, snarare 30 minuter efteråt.

De såg inga misstänkta personer i området.