wpu.nu

Uppslag:A14205-02-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-02-C
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Efter det vi anlände till mordplatsen springer 4 st ur rb 3230 Tunnelgatan trapporna som leder upp mot Malmskillnadsgatan.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-09-17 00:00
Avslutat


Angående den eventuella taxibil som skulle ha kommit från Döbelnsgatan.


Strax efter det vi anlände till mordplatsen springer 4 stycken ur rb 3230 Tunnelgatan mot trapporna som leder upp mot Malmskillnadsgatan.

Jag söker hissen vid Tunnelgatan och åker sedan baklänges uppför rulltrappan för att ge de som tog trapporna säkring.

När jag kommer upp hade de andra redan kommit upp till Malmskillnadsgatan.

Under tiden som vi är där har jag ett vagt minne av en taxibil som kör förbi.

Märket som jag minns det skulle det vara en Mercedes och färgen skall vara ljus.

Några precisa uppgifter en så kan jag ej lämna.

Uppgifterna tagna per telefon och nedskrivet av K Gedda.

Kan anknyta till uppslag:
N3025 (Jmfr Djalo Ibrahim EAF3025)

Pol-1986-09-17 A14205-02-C Claes Djurfeldt 3230.pdf

Pol-1986-09-17 A14205-02-C Claes Djurfeldt 3230.pdf

Angående den eventuella taxibil som skulle ha kommit från Döbelnsgatan.


Strax efter det vi anlände till mordplatsen springer 4 stycken ur rb 3230 Tunnelgatan mot trapporna som leder upp mot Malmskillnadsgatan.

Jag söker hissen vid Tunnelgatan och åker sedan baklänges uppför rulltrappan för att ge de som tog trapporna säkring.

När jag kommer upp hade de andra redan kommit upp till Malmskillnadsgatan.

Under tiden som vi är där har jag ett vagt minne av en taxibil som kör förbi.

Märket som jag minns det skulle det vara en Mercedes och färgen skall vara ljus.

Några precisa uppgifter en så kan jag ej lämna.

Uppgifterna tagna per telefon och nedskrivet av K Gedda.

Kan anknyta till uppslag:
N3025 (Jmfr Djalo Ibrahim EAF3025)