Uppslag:A14205-02-E

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14205-02-E
Registrerat
2020-06-01
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2020-05-26 Forhor med Klas Djurfeldt angående dennes arbetsuppgifter på mordplatsen 1986-02-28
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Att han ingick i patrull SHA 3230 i samband med mordet på Olof Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-05-26 11:56
Avslutat


Förhörsdatum: 2020-05-26 kl 11.56 Hörd person: Claes Djurfeldt Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Telefonförhör

Claes Djurfeldt hörs kompletterande med anledning av att han ingick i patrull SHA 3230 i samband med mordet på Olof Palme.

Claes informeras om att förhörsledaren tagit del av tidigare lämnade uppgifter.

Claes minnesbild idag är att de initialt försökte få reda på var gärningsmannen hade tagit vägen samt få någon form av signalement innan de var fyra stycken i gruppen som sprang in i gränden och upp på åsen. Minnesbilden är att det var gruppchefen och en man till i gruppen som stannade kvar nere vid brottsplatsen. När de kom upp mer eller mindre grep Claes vittnet eftersom han stämde på det första signalementet. Claes kommer idag inte ihåg om han och gemensamt gick ned med vittnet till mordplatsen eller om någon av dem stannade kvar uppe på åsen.

Minnesbilden är att när vittnet var överlämnat till personalen vid brottsplatsen fortsatte Claes och ner David Bagares gata.

På direkt fråga om Claes idag har något minne av att det var något vittne som kom fram till honom och försökte få lämna uppgifter men blivit avvisad då han redan hade tillräckligt med uppgifter blir svaret nej och det vore honom främmande. Claes fortsätter och säger att man förvisso inte visste vem det var men det var ett mord och då vill man ha så mycket uppgifter som möjligt.

På fråga om Claes idag har någon minnesbild av någon specifik person som befann sig på brottsplatsen då patrullen anlände blir svaret att det var någon som höll på med HLR på offret och några personer runt omkring. Vidare var det en person som Claes i efterhand förstod att det var Lisbeth Palme. Det är ingen specifik person som Claes idag kan uppge befunnit sig på platsen. Avslutningsvis berättar Claes att han tidigare    . Claes berättar att när de tog sig uppför trappan mordkvällen var det några som gick upp och sökte av alla prång. Claes som visste att det fanns en hiss tryckte ner den innan han åkte baklänges uppför rulltrappan, anledningen till det är att det går en gång bakåt precis när man kommer upp där man kan få någon i nacken om man inte vet om det. Allt detta gjorde att det tog någon minut innan alla var uppe och

Pol-2020-05-26 A14205-02-E Claes Djurfeldt 3230.pdf

 men Claes sökte vidare. Vissa utredare tycket att uppger att de jagade en mördare och lyste in i varje port för att se om det fanns spår efter någon som sprungit in.

Angående det signalement som gick ut kan inte Claes idag dra sig till minnes hur det lät men han minns att han, när han såg vittnet ( tyckte han att det stämde varpå de sprang fram och stoppade honom innan de sedan förde tillbaka honom.

Förhöret avslutas klockan 12.05

Claes önskar inte få förhörsutskriften uppläst för sig.

Pol-2020-05-26 A14205-02-E Claes Djurfeldt 3230.pdf