wpu.nu

Uppslag:A14205-03-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
14205-03-B
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Beträffande taxibil David Bagaresgata
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-09-15 14:00
Avslutat


I anledning av spörsmål beträffande sedd taxibil i korsningen av Malmskillnadsgatan & David Bagares gata vid Johannesplan, kan följande anföras:

Undertecknad som sökte efter gärningsmannen tillsammans med C. Gedda, kan idag pga. den långa tidsrymd som förflutit, inte med säkerhet uppge ifall vi mött något taxifordon på nämnda plats.

Dock bör påpekas att ett svagt bildminne av en grön Mercedes-taxi finnes i undertecknads sinne.

Ifall denna minnesbild är att härröra till nämnda tidsperiod eller annan tidpunkt, lämnar jag dock öppet.


Stockholm 1986-09-15


(Namnteckning)
P. Wikström, tf-pinsp
C-turspikéten, VD 3 (OCP/VD 3)

Pol-1986-09-15 A14205-03-B Peter Wikström 3230.pdf

Pol-1986-09-15 A14205-03-B Peter Wikström 3230.pdf

I anledning av spörsmål beträffande sedd taxibil i korsningen av Malmskillnadsgatan & David Bagares gata vid Johannesplan, kan följande anföras:

Undertecknad som sökte efter gärningsmannen tillsammans med C. Gedda, kan idag pga. den långa tidsrymd som förflutit, inte med säkerhet uppge ifall vi mött något taxifordon på nämnda plats.

Dock bör påpekas att ett svagt bildminne av en grön Mercedes-taxi finnes i undertecknads sinne.

Ifall denna minnesbild är att härröra till nämnda tidsperiod eller annan tidpunkt, lämnar jag dock öppet.


Stockholm 1986-09-15


(Namnteckning)
P. Wikström, tf-pinsp
C-turspikéten, VD 3 (OCP/VD 3)