wpu.nu

Uppslag:A14205-04

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1993-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
3230
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 17:00
Avslutat


 Klas  Gedda sprang tillsammans med kollegan  Peter  Wikström via Malmskillnadsgatan förbi Johannes Brandkårsstation och till höger på Kyrkogården.

I farten lyste de med lamporna i portsmygar och lyfte på presenningar.

När de kom till Johannesgatan såg Gedda ett ungt par ganska långt upp på Johannesgatan.

Han förstod att de kommit från David Bagares gata och han sprang fram till dem och frågade om de hade sett någon, vilket de inte hade.

De fortsatte utför trapporna till Regeringsgatan.

Han har för sig att Wikström i detta skede är kanske 50 meter efter honom.

Likaledes har han för sig att han som hastigast såg en annan uniformerad polis man till höger i synfältet på Regeringsgatan vid David Bagares gata. (Torde vara  Claes  Djurfeldt, Förhörsledaren).

Han rusade över gatan och fram till trapporna i Snickarbacken.

Han såg några taxibilar vid mynningen ut mot Birger Jarlsgatan. De stod nästan front mot front.

När han kommer rusade ser han även att en trafikvaktsbil svänger ut från Smala Gränd och på något sätt pressar sig förbi taxibilarna, som så omfattande blockerar framfarten att han själv, som passerar till vänster on dem, tvingas dunka i bilplåten för att man skall se upp, när han springer förbi.

Gedda vet att han samtalat med kollegor i korsningen,men tror att det måste ha varit i något senare skede eftersom de sprang av och an och letade i området.

Senare stötte de samman med trafikvaktsbilen i korsningen av Regeringsgatan & David Bagares gata och frågade om trafikvakterna hade sett något.

Gedda har inte sett några trafikvakter på David Bagares gata - Smala Gränd.

Han och Wikström sökte igenom en container på den platsen och det fanns definitivt ingen trafikvaktsbil där.

Gedda uppskattar att de hade sprungit i cirka 4-5 minuter ifrån det att de anlände till attentatsplatsen och tills det att han kom fram till Birger Jarlsgatan.

Pol-1986-03-12 A14205-04 Klas Gedda 3230.pdf

Pol-1986-03-12 A14205-04 Klas Gedda 3230.pdf

 Klas  Gedda sprang tillsammans med kollegan  Peter  Wikström via Malmskillnadsgatan förbi Johannes Brandkårsstation och till höger på Kyrkogården.

I farten lyste de med lamporna i portsmygar och lyfte på presenningar.

När de kom till Johannesgatan såg Gedda ett ungt par ganska långt upp på Johannesgatan.

Han förstod att de kommit från David Bagares gata och han sprang fram till dem och frågade om de hade sett någon, vilket de inte hade.

De fortsatte utför trapporna till Regeringsgatan.

Han har för sig att Wikström i detta skede är kanske 50 meter efter honom.

Likaledes har han för sig att han som hastigast såg en annan uniformerad polis man till höger i synfältet på Regeringsgatan vid David Bagares gata. (Torde vara  Claes  Djurfeldt, Förhörsledaren).

Han rusade över gatan och fram till trapporna i Snickarbacken.

Han såg några taxibilar vid mynningen ut mot Birger Jarlsgatan. De stod nästan front mot front.

När han kommer rusade ser han även att en trafikvaktsbil svänger ut från Smala Gränd och på något sätt pressar sig förbi taxibilarna, som så omfattande blockerar framfarten att han själv, som passerar till vänster on dem, tvingas dunka i bilplåten för att man skall se upp, när han springer förbi.

Gedda vet att han samtalat med kollegor i korsningen,men tror att det måste ha varit i något senare skede eftersom de sprang av och an och letade i området.

Senare stötte de samman med trafikvaktsbilen i korsningen av Regeringsgatan & David Bagares gata och frågade om trafikvakterna hade sett något.

Gedda har inte sett några trafikvakter på David Bagares gata - Smala Gränd.

Han och Wikström sökte igenom en container på den platsen och det fanns definitivt ingen trafikvaktsbil där.

Gedda uppskattar att de hade sprungit i cirka 4-5 minuter ifrån det att de anlände till attentatsplatsen och tills det att han kom fram till Birger Jarlsgatan.