wpu.nu

E63 - Stig Engström och personkrets kring honom.

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Stig Engström och personkrets kring honom.
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under E63.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

E63-00

1986-03-01

1991-01-21

2020-06-10

Stig Engström

E63-00-A

1986-03-10

2018-10-11

Stig Engström

E63-00-B

1986-03-11

2018-10-11

Stig Engström

E63-00-C

1986-04-25

2018-10-11

Stig Engström

E63-00-D

1986-05-29

2018-10-11

Stig Engström

E63-01

1987-02-09, 2000-01-13

1992-01-15

Uppföljning Stig Engström och Yvonne Nieminen

E63-01-B

1987-01-30

Yvonne Nieminen

E63-02

1991-11-28

1992-02-03

1992-01-15 ■■■■■■■■■■ inkommer med tidningsartikel rörande ■■■■■■■■■■■■■■ samt ett dokument avseende förehavanden Skandia

E63-03

1992-05-20

1992 Intervju med  Stig Engström  I tidningen Skydd & Säkerhet nr 5 1992.

E63-03-A

2019-01-04

2019-01-07

2019-01-04 Samtal med Jan Arvidsson som skrev artikeln om Stig Engström i tidsskriften Skydd och Säkerhet 1992.

E63-04

1999-10-13

2000-05-11

1999-20-15 inkommer med begäran att få kopia av en redogörelse skriven av som sänt Palmeutredningen. DNR:327-99

E63-04-A

2000-01-24

2000-05-11

2000-01-24 Svar Till om att aktuell handling inte går att återfinna

E63-04-B

2014-02-28

2014-09-08

E63-04-C

2018-05-18

2018-05-22

E63-04-D

2018-01-05

2018-06-05

2018-01-08 inkommer med komplettering till sitt CV-

E63-05

1986-04-11, 2012-11-06

2015-11-06

2015-11-06 Journalisten tror sig veta att berättelse aldrig nådde PU utan skickades direkt till som aldrig vbf det hit Uppgifterna framkom efter att

E63-05-A

2017-09-29

2017-09-29

2017-09-29 Förhör med Thomas Pettersson

E63-05-B

2017-10-03

2017-10-03

2017-10-03 Komplettering till förhör från Thomas Pettersson

E63-05-C

2017-04-19

2018-02-26

2017-04-15 io000000000000 inkommer med information rörandet enffn d UÖ K

E63-05-D

2018-05-17

2018-05-18

2018-05-17 inkommer med reportage om som ska publiceras I tidsskriften Filter nästkommande vecka

E63-05-E

2019-03-01

2019-03-01

E63-05-F

2019-11-26

2019-11-26

2019-11-26 E-post från med överblivet material som inte kom med i hans bok

E63-06

2017-04-26

2017-04-27

2017-04-20 inkommer med information om att han oct efterforskat om

E63-06-A

2018-02-01

2017-10-05 inkommer med komplettering Ul tidigare tips.

E63-06-B

2020-02-20

2020-01-24 Telefonsamtal mec gällande olika hypoteser.

E63-06-C

2020-02-28

2020-01-24 Skrivelse från

E63-07

2017-09-07

2017-09-07

Margareta Engström

E63-07-A

2017-10-25

2017-10-25

Margareta Engström

2017-10-25 Förhör med

E63-07-B

2018-05-21

2018-06-07

Margareta Engström

E63-07-C

2018-03-14

2018-06-20

Margareta Engström

E63-07-E

2018-11-15

2019-01-11

Margareta Engström

E63-07-F

2019-01-11

2019-01-11

Margareta Engström

2019-01-10 Samtal med

E63-07-G

2019-05-28

2019-06-07

Margareta Engström

E63-07-H

2019-08-29

2020-06-10

Margareta Engström

E63-07-I

2020-10-02

E63-07-J

2020-10-28

E63-08

2017-09-26

2017-11-27

2017-09-26 PMI över samtal med Håkan Ström

E63-08-A

2018-11-12

2018-12-21

2018-11-12 Förhör med Håkan Ström med anledning an den PM han upprättade 1987-02-09 rörande Stig Engström. E63-1

E63-08-B

2018-11-29

2018-12-21

2018-11-29 Kompletteringsförhör med Håkan Ström på egen begäran.

E63-09

2018-01-17

2018-02-28

2018-01-23 Svar från Försvarets Materielverk FMV avseendexXXXXXXXXXXXX anställning på XNKIIOO00000000X

E63-09-A

2018-05-22

7914-05-02

E63-10

2018-04-09

2018-04-09

2018-04-09 Anmälningar i RAR avseende och .

E63-11

2018-04-25

2018-05-22

2018-04-25 Förhör med journalisten om artikel i Svenska Dagbladet 1986-03-02.

E63-12

2016-05-28

2018-06-07

2018-05-29 Förfrågan till om att ta del av Engströms personalakt.

E63-13

2018-06-26

2018-07-17

2018-06-26 Forhor mec angående sin anställning vid och sina kontakter mec

E63-13-A

2020-06-15

E63-14

2018-06-25

2018-07-17

Hans Forslund

2018-06-25 Förhör med  Hans Forslund  med anledning av att  Stig Engström  lånade deras stuga veckan efter mordet på  Olof Palme 

E63-14-A

2018-06-25

2018-07-17

Eva Forslund

2018-06-25 Förhör med  Eva Forslund  med anledning av att  Stig Engström  lånade deras stuga veckan efter mordet på  Olof Palme 

E63-14-B

2019-12-04

Hans Forslund

Intervju med  Hans Forslund  i Kringelfjords-Nytt vintersäsongen 2018-19

E63-15

2018-10-05

2018-10-10

Stig Engströms eventuella koppling till Hemvärnet

2018-10-05 Förfrågan tiil Krigsarkivet avseende och eventuella koppling till Hemvärnet.

E63-15-A

2018-10-10

2018-10-11

2017-11-17 Handlingar från Krigsarkivet rörande

E63-15-B

2018-09-18

2915-01-04

2018-09-18 Förfrågan till Riksarkivet Krigsarkivet avseende bl.a

E63-15-C

2018-11-09

E63-15-D

2018-11-06

2018-11-05

2018-11-06 Slutsats angående fråga rörande huruvida er är samma person som förekommer i detta uppslag.

E63-15-E

2018-10-08

2018-11-09

2018-10-08 Identifiering av avseende skjutresultat där det framkommer att  Stig Engström  var sjuk enligt skjutprotokoll samt tidkort

E63-15-F

2018-10-24

2018-11-09

2018-10-24 Genomgång av microfilmer vid Krigsarkivet

E63-15-G

2018-10-24

2018-11-09

E63-16

2018-10-15

2019-01-04

12019-01-04 Begäran om rörande vårdtilifälle

E63-16-A

2019-01-10

12019-01-09 Svar från RNA NR att det ej finns någon ))

E63-17

2018-08-30

2018-10-16

Lars Christiansson

2018-08-30  Lars Christiansson  förhör för att utreda om skrivit artikel om i Svenska Dagbladet 1986-03-02

E63-18

2018-10-11

2018-10-16

2018-10-1 förhör angående försäljning av tomt på Muskö.

E63-19

2018-10-16

2018-10-18

2018-10-16 Förfrågan till Stockholms läns Landsting rörande eventuella medicin- och psykjournaler.

E63-19-A

2018-10-31

2018-10-23 Svar från Stockholms läns Landsting.

E63-20

2020-03-12

2018-10-31

2018-10-31 Förfrågan till Landstingsarkvet avseende journalanteckningar rörande

E63-20-A

2018-11-01

2018-11-01 Förfrågan till Landstingsarkivet avseende journalanteckningar rörande från medicinmottagningen vid Danderyds sjhs.

E63-20-B

2018-11-22

2018-11-20 Landstingsarkivet inkommer med krav på komplettering om bl.a. lagstöd för utbekommande.

E63-20-C

2018-11-22

2018-11-22 Komplettering skickad ull Landsarkivet

E63-20-D

2019-01-04

2018-12-14 Svar från Landstingsarkivet.

E63-20-E

2013-01-01

2019-01-17 Landstingsarkivet inkommer med journalanteckningar rorande 000000000 från 2000-04-10

E63-21

2018-11-08

2018-11-08

2018-11-08 Förfrågan till Beroendecentrum I Täby avseende journalanteckningar

E63-21-A

2018-11-22

2018-11-19 Beroendecentrum

E63-22

2017-10-24

2018-12-28

62018-10-24 Förhör med (MASKAT) som varit gift med Per Engström, bror til Stig.

E63-22-A

2019-01-10

2019-01-07 Inkommer med komplettering till tigigare förhör.

E63-23

2018-12-28

2018-11-29 Uppgifter frår rörande dödsfall

E63-24

2019-01-09

2019-01-09

2019-01-09 Gunnar Wall inkommer med brev till PU

E63-25

2018-11-26

2019-01-11

2018-11-26 Arkivsokning avseende vapenlicenser for Nigra vapenlicenser gick ej att återfinna. i

E63-25-A

2020-03-13

2020-03-09 Eftersök av vapenlicenser tillhörande familjen i Region Ost.

E63-26

2019-01-17

2019-01-17

2019-01-17 Förfrågan titl Telia angående fasta telefonnummer 1986.

E63-27

2018-10-18

2018-11-06

Anna Eckerberg

E63-28

2018-11-29

2018-12-21

2018-11-29 Kontakt med Stockholms tingsrätt för att eftersöka kuvert till brev skrivet av för att spåra DNA. Kuvert ej sparat

E63-29

2019-02-11

2019-02-11

Tidningsartiklar om från 7 april 1986.

E63-29-A

2019-02-12

2019-02-12

Tidningsartikel om i Expressen 5 september 1986.

E63-30

2019-02-05

2019-02-12

2019-02-05 Förfrågan till Sveriges Radio om personalakt.

E63-30-A

2019-02-12

2019-02-07 Sveriges Radio inkommer med personalakt

E63-31

2019-02-14

2019-02-18

2019-02-14 Förfrågan till i Norrtälje huruvide det finns dokumenterad bokförine

E63-32

2019-02-19

2019-02-19

2019-02-19 och deklarationer 1980 - 1988

E63-33

2018-10-15

2919-05-04

2018-10-15 Förhör medXXXXXXXXXXXXX med anledning av att han arbetat på

E63-34

2019-05-31

2019-06-03

2019-05-31 inhämtning av uppgifter från Kronofogden avseende Engström

E63-35

2019-06-10

2019-05-10

2019-06-07 Olle Minell lämnar information om en man med koppling till som besökt

E63-36

1989-11-02

2019-08-01

1989 Förhör med från Hovrätten 1989

E63-37

2019-08-02

2019-08-08

2019-08-02 Förhör med angående eventuellt telefonsamtal

E63-38

2019-09-19

2019-09-30

Förfrågan till Rejonalarkivet - Region Stockholm om busstidtabell för linje 691 och

E63-39

2019-10-18

2019-10-23

2019-10-18 Eftersök av vapellicenser tillhörande familjen

E63-40

2020-02-03

2020-02-04

E63-41

2020-03-02

2020-02-28 Telefonsamtal mec , tidigare granne med

E63-42

2020-03-03

2020-03-13

2020-03-03 finansiell utredning avseende oct

E63-43

2020-03-03

2020-03-24

2020-03-07 inkommer med information om arbetade med skyltning ihop under 20 års tid. De

E63-44

2020-03-04

2020-04-01

2020-03-04 Förhör med angående hennes släktskap med

E63-44-A

2020-04-01

2020-03-04 personuppgifter

E63-45

2020-03-03

2020-04-01

2020-03-03 Förhör med angående hennes släktskap med OK 10000000

E63-45-A

2020-04-01

2020-03-0: , personuppgifter.

E63-46

2020-03-04

2020-04-01

2020-03-04 Förhör m edXXXXXXXXXXXXXXXXX angående hans bekantskap med

E63-46-A

2020-04-01

2020-03-04 nersonunpogilter

E63-47

2020-03-05

2020-04-01

2020-03-65 Förhör med angående sitt släktskap med Stig Engström

E63-47-A

2020-04-01

2020-03-05 personuppgifter

E63-48

2020-03-03

2020-05-06

2020-03-03 Förhör med angående hennes släktskap med

E63-48-A

2020-09-08

E63-49

2019-11-13

2020-05-06

I2019-11-13 Förhör med med antedning av att han köpte och villa på Lahällsvägen i Täby.

E63-50

2020-02-19

2020-05-06

2020-02-19 Förhör med angående sitt släktskap med

E63-51

2020-03-03

2020-05-11

2020-03-03 Forhör medXXXXXXXXXXXXXXXX angående sin bekantskap med

E63-51-A

2020-05-06

2020-05-11

E63-51-B

2020-05-11

2020-05-07 Artikel i Kvällsposten där brevet som fårt av finns oublicerat.

E63-52

2020-05-14

2020-05-14

2020-04-08  Henrik Anckarsäter  som är professor och rättslåkare I rättspsykiatri inkommer med ett psykologiskt porträtt av  Stig Engström 

E63-53

2020-05-07

2020-05-14

2020-05-07 Jan Bergendal inkommer med införmation om att han 1957 hyrde ut ett rum till Engström De lärde känna varandra och Stig hade vid ett tillfälle visat upp en sprängskiss av en kanon. -

E63-54

2019-05-31, 2020-05-11

2020-06-03

2020-05-11 Finansiell utredning avseende 0ChXXXXXXXXXXXXXXXXX

E63-54-A

2019-05-31

2020-06-12

E63-55

2020-06-03

2020-06-03

2020-06-03 Förfrågan till Synsam för att utröna om beställt

E63-56

2019-08-06

2020-06-15

E63-57

2020-07-03

E63-57-A

2020-07-03

E63-57-B

2019-09-11

2020-10-30

E63-58

2020-03-12

2020-07-03

E63-58-A

2020-07-02

2020-07-03

E63-59

2020-03-04

2020-07-03

E63-60

2020-10-23

2020-10-23