wpu.nu

Uppslag:KA10584-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1988-11-22
Ad acta
1990-04-02
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med Roger Öman om Oxen I anledning av att han den 28 februari
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1988-11-15 10:55
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med sjömannen ÖMAN, Roger Emanuel f. - bor Östra Promenaden 51 B, 1 tr., 602 29 Norrköping, tfn: 011 18 13 56. Anställning saknas. Förhöret hållet tisdagen den 15 november 1988 på Urbergsgatan 62, nb, Norrköping med början kl. 10.55, Förhörsledare: Krinsp Ingvar Kjellvås och Thure Nässén. Förhörsvittne: Ej tillgängligt. Bandupptagning.

Öhman informeras om att han ska höras i anledning av att han den 28 februari 1986 befunnit sig på klubben Ixen och detta ingår i utredningen om mordet på Olof Palme.

Roger uppger att det är riktigt att han den 28 februari 1986 på kvällen befann sig på Oxen.

Vid aktuell tid bodde han tillsammans med en tjej vid namn Nina Lund på Industrigatan 4, 4 tr., i Stockholm. Hans förhållande till Nina var lite till och från och det hade pågått sedan några månader tillbaks. Möjligtvis sedan senhösten 1985. Roger säger att han inte hade något förhållande med Nina utan hon var mer som en kompis. Nina Lund var ju Sigge Cedergrens tjej vid detta tillfälle.

Roger uppger att han känner Sigge sedan i början av 1970-talet. Från början av 1970-talet fram till maj 1985 brukade de träffas sporadiskt, säger Roger. Det med sporadiskt innebär ett par gånger i veckan, en gång i veckan. Ibland längre intervaller.

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Protokoll fört vid förhör med sjömannen ÖMAN, Roger Emanuel f. - bor Östra Promenaden 51 B, 1 tr., 602 29 Norrköping, tfn: 011 18 13 56. Anställning saknas. Förhöret hållet tisdagen den 15 november 1988 på Urbergsgatan 62, nb, Norrköping med början kl. 10.55, Förhörsledare: Krinsp Ingvar Kjellvås och Thure Nässén. Förhörsvittne: Ej tillgängligt. Bandupptagning.

Öhman informeras om att han ska höras i anledning av att han den 28 februari 1986 befunnit sig på klubben Ixen och detta ingår i utredningen om mordet på Olof Palme.

Roger uppger att det är riktigt att han den 28 februari 1986 på kvällen befann sig på Oxen.

Vid aktuell tid bodde han tillsammans med en tjej vid namn Nina Lund på Industrigatan 4, 4 tr., i Stockholm. Hans förhållande till Nina var lite till och från och det hade pågått sedan några månader tillbaks. Möjligtvis sedan senhösten 1985. Roger säger att han inte hade något förhållande med Nina utan hon var mer som en kompis. Nina Lund var ju Sigge Cedergrens tjej vid detta tillfälle.

Roger uppger att han känner Sigge sedan i början av 1970-talet. Från början av 1970-talet fram till maj 1985 brukade de träffas sporadiskt, säger Roger. Det med sporadiskt innebär ett par gånger i veckan, en gång i veckan. Ibland längre intervaller.

Protokoll fört vid förhör med sjömannen Öhman, ROGER Emanuel, personnummer 490213_1053, Boende Östra Promenaden 51 B, 1tr, 602 29 Norrköping, telefon 011-18 1356. Anställd: Norrköpings Stuveri och Terminalanläggning, telefon okänt. Förhöret hållet lördagen den 18 februari 1989 på Urbergsgatan 62 nb, Norrköping, med början klockan 11.10.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson. Förhörsvittne: krinsp Lennart Gustavsson. Bandupptagning.

Öhman underrättad om att han skall höras med anledning av att han den 28 februari 1986 befunnit sig på klubb Oxen i Stockholm.

Öhman tillfrågad om när han kom i kontakt med klubb Oxen, och han uppger då att han under sommaren 1995 via Sigge Cedergren, som då hade klubb Norrtullsgatan tillsammans med Kjelle Klang, informerade honom om att han hade eller skulle öppna en spelklubb på Oxtorgsgatan vid namn exen. Detta skedde under sommaren 1985. De som drev klubb Oxen när Öhman första gången besökte klubben var Sigge tillsammans då med kjelle Fernberg.

Öhman ombads namnge dom personer som var verksamma eller spelade på den klubb vid namn Oxen som han började gå på sommaren 1985. Han uppger då att bland annat Asa Beskow, Ann-Britt Jarnstedt, Lasse Eckart, Peter Molander, Unkas Lundgren, Sigge Cedergren samt Ann Tönninger ofta vistades på nämnda klubb. De som drev stället vid det här tillfället var som tidigare nämnts Sigge Cedergren och Kjelle Fernberg. Fernberg vistades företrädesvis på förmiddagen på klubben.

bylig oj om blanketten anvande som fortsallningsblad

Ex 1: Til originalpärm (i ne-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Protokoll fört vid förhör med sjömannen Öhman, ROGER Emanuel, personnummer 490213_1053, Boende Östra Promenaden 51 B, 1tr, 602 29 Norrköping, telefon 011-18 1356. Anställd: Norrköpings Stuveri och Terminalanläggning, telefon okänt. Förhöret hållet lördagen den 18 februari 1989 på Urbergsgatan 62 nb, Norrköping, med början klockan 11.10.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson. Förhörsvittne: krinsp Lennart Gustavsson. Bandupptagning.

Öhman underrättad om att han skall höras med anledning av att han den 28 februari 1986 befunnit sig på klubb Oxen i Stockholm.

Öhman tillfrågad om när han kom i kontakt med klubb Oxen, och han uppger då att han under sommaren 1995 via Sigge Cedergren, som då hade klubb Norrtullsgatan tillsammans med Kjelle Klang, informerade honom om att han hade eller skulle öppna en spelklubb på Oxtorgsgatan vid namn exen. Detta skedde under sommaren 1985. De som drev klubb Oxen när Öhman första gången besökte klubben var Sigge tillsammans då med kjelle Fernberg.

Öhman ombads namnge dom personer som var verksamma eller spelade på den klubb vid namn Oxen som han började gå på sommaren 1985. Han uppger då att bland annat Asa Beskow, Ann-Britt Jarnstedt, Lasse Eckart, Peter Molander, Unkas Lundgren, Sigge Cedergren samt Ann Tönninger ofta vistades på nämnda klubb. De som drev stället vid det här tillfället var som tidigare nämnts Sigge Cedergren och Kjelle Fernberg. Fernberg vistades företrädesvis på förmiddagen på klubben.

bylig oj om blanketten anvande som fortsallningsblad

Ex 1: Til originalpärm (i ne-följd)

Öhman uppger att han ofta besökte nämnda klubb och vid vissa tillfällen sov han även över i ett utrymme som fanns i lokalen. Förutom de personer som tidigare nämnts i texten ovan, så besöktes klubben dagligen även av Krister Hammargren, Vivianne Tvilling, Pino och Eva Hussain. En av anledningarna till att Öhman så ofta besökte nämnda klubb var att han saknade bostad. Detsamma gällde även Pine och Eva Hussain. Öhman missbrukade vid den här tiden amfetamin företrädesvis, och detsamma gällde då övriga personer som är uppräknade. Förutom dessa personer fanns det även på klubben andra människor som inte missbrukade amfetamin, och det var då framför allt de personer med utländsk härkomst.

De personer av utländsk härkomst var framför allt där för att spela kort och inte i något annat syfte. Eventuellt kan de ha gjort en och annan så kallad affär. Öhman och det övriga sällskapet som missbrukade amfetamin hade även i syfte då de besökte klubben, att eventuellt få tag i någon drog, typ amfetamin.

I slutet av 1985, alternativt i början av 1986, övertogs klubben av PaUL samt Peter Molander. Det kan även ha funnits andra som hade delar i ägarskapet. Öhman tänker framför allt på Emilia Molander.

Öhman tillfrågad om det blev någon skillnad, så att säga på klientelet, som besökte klubben när ägarskapet byttes ut. Han uppger då att efter det att Peter och PaUL Molander tog över verksamheten blev det framför allt mer utlänningar i lokalen. ühman fick också uppfattningen att det spel som dominerade efter det att ägarskapet hade bytts var kortspel framför allt, dessförinnan hade det även varit ganska mycket spel på apparater som fanns där, typ pokermaskiner och liknande. Man kunde även märka att det var mer spel i det så kallade inre rummet, där kortspel framför allt var det som var dominerande. De personer som ägnade sig åt detta var framför allt utlänningar samt en och annan svensk. En som ofta var verksam i inre rummet tillsammans med utlänningarna vid kortspel var en vid namn Tjalle, rätta namnet var Bengt Lindström. Lindström är numera avliden.

о

fylg el om blanketten används som forts4110insblad

Ex1: Till originalpärm (i nr-fold)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Öhman uppger att han ofta besökte nämnda klubb och vid vissa tillfällen sov han även över i ett utrymme som fanns i lokalen. Förutom de personer som tidigare nämnts i texten ovan, så besöktes klubben dagligen även av Krister Hammargren, Vivianne Tvilling, Pino och Eva Hussain. En av anledningarna till att Öhman så ofta besökte nämnda klubb var att han saknade bostad. Detsamma gällde även Pine och Eva Hussain. Öhman missbrukade vid den här tiden amfetamin företrädesvis, och detsamma gällde då övriga personer som är uppräknade. Förutom dessa personer fanns det även på klubben andra människor som inte missbrukade amfetamin, och det var då framför allt de personer med utländsk härkomst.

De personer av utländsk härkomst var framför allt där för att spela kort och inte i något annat syfte. Eventuellt kan de ha gjort en och annan så kallad affär. Öhman och det övriga sällskapet som missbrukade amfetamin hade även i syfte då de besökte klubben, att eventuellt få tag i någon drog, typ amfetamin.

I slutet av 1985, alternativt i början av 1986, övertogs klubben av PaUL samt Peter Molander. Det kan även ha funnits andra som hade delar i ägarskapet. Öhman tänker framför allt på Emilia Molander.

Öhman tillfrågad om det blev någon skillnad, så att säga på klientelet, som besökte klubben när ägarskapet byttes ut. Han uppger då att efter det att Peter och PaUL Molander tog över verksamheten blev det framför allt mer utlänningar i lokalen. ühman fick också uppfattningen att det spel som dominerade efter det att ägarskapet hade bytts var kortspel framför allt, dessförinnan hade det även varit ganska mycket spel på apparater som fanns där, typ pokermaskiner och liknande. Man kunde även märka att det var mer spel i det så kallade inre rummet, där kortspel framför allt var det som var dominerande. De personer som ägnade sig åt detta var framför allt utlänningar samt en och annan svensk. En som ofta var verksam i inre rummet tillsammans med utlänningarna vid kortspel var en vid namn Tjalle, rätta namnet var Bengt Lindström. Lindström är numera avliden.

о

fylg el om blanketten används som forts4110insblad

Ex1: Till originalpärm (i nr-fold)

Öhman tillfrågas hur så att säga "företaget var uppbyggt och organiserat", och han uppger då att de som var ledande i klubben var då som Öhman ser det framför allt Emilia, och PaUL och Peter hade ju ägarskap i klubben. När det gällde anställda uppger Öhman att följande var verksamma. Stanley var den som skötte maskinerna tillsammans med en mullig polska vid namn Zofia samt ytterligare två tjejer som Öhman ej kan namnge. Eventuellt också en person som Öhman uppfattade som bror till Stanley, denna uppgift är dock osäker. Det fanns ingen som skötte själva serveringen utan det som inmundigats i form av drycker det var gratis.

Beträffande själva inträdet till klubben så fodrades det att man tryckte på en knapp när man kom till aktuell adress, och man gick sedan ner två trappor och där släpptes man in av någon av dom som fanns i närheten, av dom anställda. Medlemskap i Oxen kostade vid den tiden hundra kronor. Endast dom som hade medlemskort fick besöka klubben men Öhman uppger att det före föll som även andra ramlade in på klubben och var verksamma i spelet.

Tidigare under förhöret har Öhman fått redogöra för vilka personer som besökte nämnda klubb under -85 och början av -86, och han har då namngett dom personer han kommer ihåg i dagens läge. För att resten av förhöret och den bit som berör aktuellt datum 28 februari 1986 ska bli så aktuell som möjlig, så förevisas Öhman i detta skede nu ett fotomontage daterat 990209.

Korten/fotona är numrerade från nummer 1 till 51, när det gäller det manliga klientelet. När det gäller det kvinnliga är korten numrerade från 1 till 20.

Öhman underrättas om att han i första skedet av visningen skall bara tala om dom han känner till, till utseende, han behöver ej uppge namn.

De personer som Öhman uppger att han känner igen från fotomontaget daterat 890209_är följande: nummer 1 vid namn Stanley. Nummer 2, Leffe någonting. Nummer 5, 6 samt 7 kännar han igen, liksom nummer 8 känner han igen, dock ej till namn någon av dessa fyra. Nummer 9, Leffe Lundberg. Nummer 10, Stanley

Itylis cj om blanketien anvands som fortekfiningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-fold)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Öhman tillfrågas hur så att säga "företaget var uppbyggt och organiserat", och han uppger då att de som var ledande i klubben var då som Öhman ser det framför allt Emilia, och PaUL och Peter hade ju ägarskap i klubben. När det gällde anställda uppger Öhman att följande var verksamma. Stanley var den som skötte maskinerna tillsammans med en mullig polska vid namn Zofia samt ytterligare två tjejer som Öhman ej kan namnge. Eventuellt också en person som Öhman uppfattade som bror till Stanley, denna uppgift är dock osäker. Det fanns ingen som skötte själva serveringen utan det som inmundigats i form av drycker det var gratis.

Beträffande själva inträdet till klubben så fodrades det att man tryckte på en knapp när man kom till aktuell adress, och man gick sedan ner två trappor och där släpptes man in av någon av dom som fanns i närheten, av dom anställda. Medlemskap i Oxen kostade vid den tiden hundra kronor. Endast dom som hade medlemskort fick besöka klubben men Öhman uppger att det före föll som även andra ramlade in på klubben och var verksamma i spelet.

Tidigare under förhöret har Öhman fått redogöra för vilka personer som besökte nämnda klubb under -85 och början av -86, och han har då namngett dom personer han kommer ihåg i dagens läge. För att resten av förhöret och den bit som berör aktuellt datum 28 februari 1986 ska bli så aktuell som möjlig, så förevisas Öhman i detta skede nu ett fotomontage daterat 990209.

Korten/fotona är numrerade från nummer 1 till 51, när det gäller det manliga klientelet. När det gäller det kvinnliga är korten numrerade från 1 till 20.

Öhman underrättas om att han i första skedet av visningen skall bara tala om dom han känner till, till utseende, han behöver ej uppge namn.

De personer som Öhman uppger att han känner igen från fotomontaget daterat 890209_är följande: nummer 1 vid namn Stanley. Nummer 2, Leffe någonting. Nummer 5, 6 samt 7 kännar han igen, liksom nummer 8 känner han igen, dock ej till namn någon av dessa fyra. Nummer 9, Leffe Lundberg. Nummer 10, Stanley

Itylis cj om blanketien anvands som fortekfiningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-fold)

PaUL Polack, Nummer 11 känner han igen såsom en bedragare, han skall komma från Skutskär. Nummer 12, Röding eller Gullgren, troligtvis Fjelly. Nummer 13, Roger Östlund. Nummer 14, Kujtim Berisa, han ändrar sig dock senare och uppger att nummer 20 är kujtim Berisa. Nummer 16, Unkas Lundgren, och nummer 20 som tidigare sagts Kujtim Berisa. Nummer 21, Peter Molander. Nummer 22, Sigge. Nummer 24, Öhman känner igen sig själv. Nummer 25, Lasse Värmland. Nummer 26, Herbert Gillsäter. Nummer 27, Reine. Nummer 28, Lill-Conny. Nummer 29 känner han igen. Nummer 30, Mikael Lans. Nummer 31, Krister Hammargren. Nummer 32, Classe Ansén. Nummer 35 känner han igen, det är en person som åker flott bil, kommer dock ej ihåg namnet. Nummer 41, Kjelle Fernberg. Nummer 48, Lidingö-k jelle Norlin. Nummer 49, en finne vid namn Harry Miekkalina.

Öhman har nu åsett den manliga avdelningen av fotomontaget och vi övergår nu till att förevisa det kvinnliga fotomontaget daterat 890209, och Öhman ombeds att tala om vilka av kvinnorna han känner igen.

Beträffande det kvinnliga fotomontaget igenkänner Öhman följande kvinnor: nummer 1 såsom Marianne Tvilling. Nummer 3, Lena Akerlund. Nummer 4, Nettan. Nummer 6 samt nummer i känner han igen, dock ej till namn. Nummer 9, Irma. Nummer 11, Åsa Wennerholm. Nummer 12, Stina. Nummer 16, Åsa beskow. Nummer 17, Helen Wahl, tidigare von Heidicken. Nummer 20, Wivianne Tvilling.

Öhman ombeds nu kommentera manliga respektive kvinnliga delen av dom personer han känner igen, och uppge vilka av dom som ej han har sett på klubb Oxen. Vi börjar med manliga biten, och han uppger då att nummer 11, som han ej kan till namn,

har han ej sett på klubb Oxen. Nummer 12, som han har uppgett kan vara Fjelly. Nummer 26, som han igenkänner såsom Herbert Gillsäter. Och slutligen då ej heller nummer 49, som han igenkänner såsom Harry Miekkalina. Dessa nu uppräknade personer har Öhman ej sett på klubb Oxen.

Beträffande det kvinnliga klientelet så uppger han att följande kvinnor ej varit synliga på klubb Oxen. Nummer 9, som han igenkänner såsom Irma. Dom övriga uppräknade kvinnorna som han känner igen har han sett på klubb Oxen.

  • ifyils ej om blanketten anvende som fortsittninsblad

Ex1: Till originalpam (in rföljd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

PaUL Polack, Nummer 11 känner han igen såsom en bedragare, han skall komma från Skutskär. Nummer 12, Röding eller Gullgren, troligtvis Fjelly. Nummer 13, Roger Östlund. Nummer 14, Kujtim Berisa, han ändrar sig dock senare och uppger att nummer 20 är kujtim Berisa. Nummer 16, Unkas Lundgren, och nummer 20 som tidigare sagts Kujtim Berisa. Nummer 21, Peter Molander. Nummer 22, Sigge. Nummer 24, Öhman känner igen sig själv. Nummer 25, Lasse Värmland. Nummer 26, Herbert Gillsäter. Nummer 27, Reine. Nummer 28, Lill-Conny. Nummer 29 känner han igen. Nummer 30, Mikael Lans. Nummer 31, Krister Hammargren. Nummer 32, Classe Ansén. Nummer 35 känner han igen, det är en person som åker flott bil, kommer dock ej ihåg namnet. Nummer 41, Kjelle Fernberg. Nummer 48, Lidingö-k jelle Norlin. Nummer 49, en finne vid namn Harry Miekkalina.

Öhman har nu åsett den manliga avdelningen av fotomontaget och vi övergår nu till att förevisa det kvinnliga fotomontaget daterat 890209, och Öhman ombeds att tala om vilka av kvinnorna han känner igen.

Beträffande det kvinnliga fotomontaget igenkänner Öhman följande kvinnor: nummer 1 såsom Marianne Tvilling. Nummer 3, Lena Akerlund. Nummer 4, Nettan. Nummer 6 samt nummer i känner han igen, dock ej till namn. Nummer 9, Irma. Nummer 11, Åsa Wennerholm. Nummer 12, Stina. Nummer 16, Åsa beskow. Nummer 17, Helen Wahl, tidigare von Heidicken. Nummer 20, Wivianne Tvilling.

Öhman ombeds nu kommentera manliga respektive kvinnliga delen av dom personer han känner igen, och uppge vilka av dom som ej han har sett på klubb Oxen. Vi börjar med manliga biten, och han uppger då att nummer 11, som han ej kan till namn,

har han ej sett på klubb Oxen. Nummer 12, som han har uppgett kan vara Fjelly. Nummer 26, som han igenkänner såsom Herbert Gillsäter. Och slutligen då ej heller nummer 49, som han igenkänner såsom Harry Miekkalina. Dessa nu uppräknade personer har Öhman ej sett på klubb Oxen.

Beträffande det kvinnliga klientelet så uppger han att följande kvinnor ej varit synliga på klubb Oxen. Nummer 9, som han igenkänner såsom Irma. Dom övriga uppräknade kvinnorna som han känner igen har han sett på klubb Oxen.

  • ifyils ej om blanketten anvende som fortsittninsblad

Ex1: Till originalpam (in rföljd)

Öhman ombeds nu kommentera fotomontaget rörande den manliga sektionen igen, och skall i detta skede nu plocka ut de personer som han igenkänner såsom att ha varit synliga på klubb Oxen den 28 februari 1986.

Öhman som har tittat igenom fotomontaget uppger att han ej med hundraprocentig säkerhet kan utpeka någon av personerna i fotomontaget såsom att ha varit på klubb Oxen den 28 februari 1986. Han uppger att han ej är säker på någon person, och då ej heller vill namnge någon.

Det samma gäller den kvinnliga avdelningen rörande fotomontaget. Öhman kan ej uppge att någon med hundraprocentig säkerhet var på klubb Oxen aktullt datum den 28 februari 1986.

Öhman ombeds eventuellt kunna beskriva fredagen den 28 februari 1986, vad som hände under dan och hur han förflyttade sig på stan. Han uppger då att han vid denna tid var i stort sett bosatt på klubab Oxen, och vaknade troligtvis i någon fåtölj på klubben på morgenkvisten. Framåt 10.00-11.00-tiden så gick han ut på stan, som han alltid brukar göra, och gick då den gamla vanliga rundan ner förbi Sergels torg, Kungsan, in en sväng en på Mac Donalds där han tog en hamburgare. Tittade även in på Kungsbingo, som är beläget vid Hötorget, och vandrade sedan vidare mot klubben igen. Promenaden som Öhman tog aktuell dag var cirka 1-2 timmar. Han tillfrågas även om han var ensam i lokalen då han vaknade upp på morgonen, innan själva promenaden, och han uppger då att troligtvis fanns även Pino och Eva Hussain i lokalen. Denna uppgift är han inte säker på, men det förefaller troligt då även dessa saknade bostad och för det mesta sov över på klubben. När Öhman kommer tillbaka till klubben har han för sig att det var en klick av polackerna som fanns i lokalen samt att även Stanley jobbade då på förmiddagen. Öhman uppger att PaUL brukade varje dag komma till klubben och då vara kvar där fram till lunchtid ungefär. Och med PaUL menar Öhman givetvis då en av ägarna, PaUL Molander. Cirka 13.00 då Öhman var tillbaks på klubben, spelade han lite på dom maskiner som fanns. Denna uppgift grundar sig dock inte på att han kommer ihåg detta utan

hylls el am blankelten används som forte &11ic.gsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Öhman ombeds nu kommentera fotomontaget rörande den manliga sektionen igen, och skall i detta skede nu plocka ut de personer som han igenkänner såsom att ha varit synliga på klubb Oxen den 28 februari 1986.

Öhman som har tittat igenom fotomontaget uppger att han ej med hundraprocentig säkerhet kan utpeka någon av personerna i fotomontaget såsom att ha varit på klubb Oxen den 28 februari 1986. Han uppger att han ej är säker på någon person, och då ej heller vill namnge någon.

Det samma gäller den kvinnliga avdelningen rörande fotomontaget. Öhman kan ej uppge att någon med hundraprocentig säkerhet var på klubb Oxen aktullt datum den 28 februari 1986.

Öhman ombeds eventuellt kunna beskriva fredagen den 28 februari 1986, vad som hände under dan och hur han förflyttade sig på stan. Han uppger då att han vid denna tid var i stort sett bosatt på klubab Oxen, och vaknade troligtvis i någon fåtölj på klubben på morgenkvisten. Framåt 10.00-11.00-tiden så gick han ut på stan, som han alltid brukar göra, och gick då den gamla vanliga rundan ner förbi Sergels torg, Kungsan, in en sväng en på Mac Donalds där han tog en hamburgare. Tittade även in på Kungsbingo, som är beläget vid Hötorget, och vandrade sedan vidare mot klubben igen. Promenaden som Öhman tog aktuell dag var cirka 1-2 timmar. Han tillfrågas även om han var ensam i lokalen då han vaknade upp på morgonen, innan själva promenaden, och han uppger då att troligtvis fanns även Pino och Eva Hussain i lokalen. Denna uppgift är han inte säker på, men det förefaller troligt då även dessa saknade bostad och för det mesta sov över på klubben. När Öhman kommer tillbaka till klubben har han för sig att det var en klick av polackerna som fanns i lokalen samt att även Stanley jobbade då på förmiddagen. Öhman uppger att PaUL brukade varje dag komma till klubben och då vara kvar där fram till lunchtid ungefär. Och med PaUL menar Öhman givetvis då en av ägarna, PaUL Molander. Cirka 13.00 då Öhman var tillbaks på klubben, spelade han lite på dom maskiner som fanns. Denna uppgift grundar sig dock inte på att han kommer ihåg detta utan

hylls el am blankelten används som forte &11ic.gsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

i grövre brottmål

07 Avsnit

08 Lopande nr

02 Arbelsenhel"

03 Uppittstid) as

telefon

04

Uppgiftslâmnare (efternamn och förnamn)

Fortsatt ninggblad

09 Brett med vilket uppgiftan her samman

OS

05

Utskriftsdatum

Farlsorg sot

Pramemona

1985-02-25 EA

10

sak

han förutsätter att så var fallet eftersom han gjorde detta dagligen. Vilka personer som fanns i lokalen då på eftermiddagen, efter klockan 13.00, kan Öhman ej med bestämdhet uppge. Att det fanns folk i lokalen var dock helt klart. Öhman tillfrågas om han eventuellt åt middag på klubben aktuellt datum. Han uppger då att det fanns förtäring att tillgå på klubben och för hans egen del så behövde han aldrig betala någonting för maten, och det rörde sig då om smörgåsmat och eventuell dryck till. Anledningen till att han slapp betala var det att han hade ett ganska bra förhållande till PaUL Molander, då dom hade vissa så att säga affärer ihop. Öhman tillfrågas vilka som eventuellt jobbade nu framemot eftermiddagen och kvällen den 28 februari, ocb han har en svag aning om att Stanley var kvar och jobbade på klubben. Det började tillsluta folk till stället, och de som framför allt kom till klubben på kvällen var då utlänningar, företrädesvis polacker men även "juggar". Öhman kan ej uppge namnet på någon enskild person i kretsen kring polackerna och "juggarna" som kom nämnda kväll. Beträffande de personer med svensk härkomst som anslöt till klubben under kvällen, så kan Öhman ej uppge någon till namn. Öhman tillfrågas hur hans fysiska status var under nämnda dygn. Han uppger då att han var kontinuerligt påtänd, men att han ej intog alkoholhaltiga drycker. Det kan tilläggas att det enligt Öhman, på klubben, ej serverades alkoholhaltiga drycker. Om det fanns på klubben var det så att någon hade tagit med sig. Den känsla som Öhman fick då han missbrukade amfetamin var att han tycker att han blev lugnare. Utan amfetamin så blev han mera darrig och orolig. Öhman tillfrågas beträffande atmosfären på klubben, och han berättar då att stämmningen var ganska lugn på klubben. Var det så att någon brusade upp eller att det hände något så kan man väl säga att verksamheten stannade upp och dom flesta noterade vad som hände. Rörande aktuell kväll hände ingenting som Öhman i dagens läge kan erinra sig.

RPS 48921-488-01 25 000 set ALLT 400 8 004 Ekonomick Blanketter 2006

Öhman tillfrågas hur pass väl han känner till Sigge Cedergren, och uppger då att han har känt honom sedan många år, minst tio år, och vet att han vid den här tidpunkten i alla fall var bosatt på Tegnérgatan i Stockholm. Öhman tillfrågas om Sigge brukar sitta vid något speciellt bord då han besöker lokalen, och Öhman uppger då att Sigge ofta besöker Oxen tillsammans med Lena,

  • lfyjis ei om blanket:en använde som forts thingsblad

Ex 1: Till oliginal paim (i nr-follo)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

i grövre brottmål

07 Avsnit

08 Lopande nr

02 Arbelsenhel"

03 Uppittstid) as

telefon

04

Uppgiftslâmnare (efternamn och förnamn)

Fortsatt ninggblad

09 Brett med vilket uppgiftan her samman

OS

05

Utskriftsdatum

Farlsorg sot

Pramemona

1985-02-25 EA

10

sak

han förutsätter att så var fallet eftersom han gjorde detta dagligen. Vilka personer som fanns i lokalen då på eftermiddagen, efter klockan 13.00, kan Öhman ej med bestämdhet uppge. Att det fanns folk i lokalen var dock helt klart. Öhman tillfrågas om han eventuellt åt middag på klubben aktuellt datum. Han uppger då att det fanns förtäring att tillgå på klubben och för hans egen del så behövde han aldrig betala någonting för maten, och det rörde sig då om smörgåsmat och eventuell dryck till. Anledningen till att han slapp betala var det att han hade ett ganska bra förhållande till PaUL Molander, då dom hade vissa så att säga affärer ihop. Öhman tillfrågas vilka som eventuellt jobbade nu framemot eftermiddagen och kvällen den 28 februari, ocb han har en svag aning om att Stanley var kvar och jobbade på klubben. Det började tillsluta folk till stället, och de som framför allt kom till klubben på kvällen var då utlänningar, företrädesvis polacker men även "juggar". Öhman kan ej uppge namnet på någon enskild person i kretsen kring polackerna och "juggarna" som kom nämnda kväll. Beträffande de personer med svensk härkomst som anslöt till klubben under kvällen, så kan Öhman ej uppge någon till namn. Öhman tillfrågas hur hans fysiska status var under nämnda dygn. Han uppger då att han var kontinuerligt påtänd, men att han ej intog alkoholhaltiga drycker. Det kan tilläggas att det enligt Öhman, på klubben, ej serverades alkoholhaltiga drycker. Om det fanns på klubben var det så att någon hade tagit med sig. Den känsla som Öhman fick då han missbrukade amfetamin var att han tycker att han blev lugnare. Utan amfetamin så blev han mera darrig och orolig. Öhman tillfrågas beträffande atmosfären på klubben, och han berättar då att stämmningen var ganska lugn på klubben. Var det så att någon brusade upp eller att det hände något så kan man väl säga att verksamheten stannade upp och dom flesta noterade vad som hände. Rörande aktuell kväll hände ingenting som Öhman i dagens läge kan erinra sig.

RPS 48921-488-01 25 000 set ALLT 400 8 004 Ekonomick Blanketter 2006

Öhman tillfrågas hur pass väl han känner till Sigge Cedergren, och uppger då att han har känt honom sedan många år, minst tio år, och vet att han vid den här tidpunkten i alla fall var bosatt på Tegnérgatan i Stockholm. Öhman tillfrågas om Sigge brukar sitta vid något speciellt bord då han besöker lokalen, och Öhman uppger då att Sigge ofta besöker Oxen tillsammans med Lena,

  • lfyjis ei om blanket:en använde som forts thingsblad

Ex 1: Till oliginal paim (i nr-follo)

och de brukar då sitta vid någon av maskinerna och spela tillsammans. Dock var det ganska vanligt att det slutade med att de grälade på varandra. Beträffande om Sigge och Lena brukade ha med sig alkoholhaltiga drycker till klubben, uppger Öhman att så ej var fallet. Sigge "krökade" sällan och beträffande Lena så kunde det hända att hon tog sig ett glas och blandade detta med missbruk av amfetamin.

Öhman tillfrågades om han har vetskap om, och hur länge han har känt, den person som han igenkänner såsom Reine, och då varande Reine Jansson. Öhman uppger att han känt honom sedan flera år, och då företrädesvis har träffat honom på klubben som låg vid Norrtullsgatan. Reine brukade umgås med Sigge och Lena. Som Öhman minns idag så har Reine inte så ofta besökt klubb Oxen utan Reine har vid något tillfälle varit hemma hos Sigge och sedan även då vistas på klubben vid Norrtullsgatan. Det är på dessa ställen som Öhman framför allt har träffat Reine. Beträffande om Reine missbrukade alkohol så kan inte Öhman uppge detta. Han uppger att Reine är känd som en gammal "pundare".

Öhman tillfrågas om han har vetskap om vem den för mordet på Olof Palme häktade 41-åringen är. Han uppger då att han ryktesvägen har hört att det skall vara en person vid namn Christer Eriksson som sitter häktad för mordet. Denna person är ej bekant för Öhman.

Då Öhman ej har kunnat igenkänna den person, såsom är häktad för mordet på Olof Palme då han gått igenom fotomontaget i ett första och andra skede, förevisar nu kriminalinspektör Lennart Gustavsson det foto som föreställer den för mordet på Olof Palme häktade 41-åringen, och Öhman kommenterar detta kort därefter. Öhmans spontana kommentar då han förevisas kort 46, som föreställer den person sort sitter häktad för mordet på Olof Palme, är att "den personen har jag sett". "Men inte på Oxen". Öhman informeras om att rätt namn på den för mordet häktade 41-åringen är Christer Pettersson, och han säger då att han känner igen personen i fråga från något tillfälle men kan ej precisera när, och uppger också att han har träffat honom vid något tillfälle som är obekant. Han tillägger att den person som förevisas ej tillhör Öhmans kretsar. Öhman säger att han inte har några övriga kommentarer

Hylls el om blanketten anwands som tonsliningsblad

Ex 1: Till Originalpärm (i nr-tõllid)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

och de brukar då sitta vid någon av maskinerna och spela tillsammans. Dock var det ganska vanligt att det slutade med att de grälade på varandra. Beträffande om Sigge och Lena brukade ha med sig alkoholhaltiga drycker till klubben, uppger Öhman att så ej var fallet. Sigge "krökade" sällan och beträffande Lena så kunde det hända att hon tog sig ett glas och blandade detta med missbruk av amfetamin.

Öhman tillfrågades om han har vetskap om, och hur länge han har känt, den person som han igenkänner såsom Reine, och då varande Reine Jansson. Öhman uppger att han känt honom sedan flera år, och då företrädesvis har träffat honom på klubben som låg vid Norrtullsgatan. Reine brukade umgås med Sigge och Lena. Som Öhman minns idag så har Reine inte så ofta besökt klubb Oxen utan Reine har vid något tillfälle varit hemma hos Sigge och sedan även då vistas på klubben vid Norrtullsgatan. Det är på dessa ställen som Öhman framför allt har träffat Reine. Beträffande om Reine missbrukade alkohol så kan inte Öhman uppge detta. Han uppger att Reine är känd som en gammal "pundare".

Öhman tillfrågas om han har vetskap om vem den för mordet på Olof Palme häktade 41-åringen är. Han uppger då att han ryktesvägen har hört att det skall vara en person vid namn Christer Eriksson som sitter häktad för mordet. Denna person är ej bekant för Öhman.

Då Öhman ej har kunnat igenkänna den person, såsom är häktad för mordet på Olof Palme då han gått igenom fotomontaget i ett första och andra skede, förevisar nu kriminalinspektör Lennart Gustavsson det foto som föreställer den för mordet på Olof Palme häktade 41-åringen, och Öhman kommenterar detta kort därefter. Öhmans spontana kommentar då han förevisas kort 46, som föreställer den person sort sitter häktad för mordet på Olof Palme, är att "den personen har jag sett". "Men inte på Oxen". Öhman informeras om att rätt namn på den för mordet häktade 41-åringen är Christer Pettersson, och han säger då att han känner igen personen i fråga från något tillfälle men kan ej precisera när, och uppger också att han har träffat honom vid något tillfälle som är obekant. Han tillägger att den person som förevisas ej tillhör Öhmans kretsar. Öhman säger att han inte har några övriga kommentarer

Hylls el om blanketten anwands som tonsliningsblad

Ex 1: Till Originalpärm (i nr-tõllid)

att göra beträffande aktuellt fotografi. Detta då han ej känner igen mannen ifråga något närmare. En konkret fråga rörande om Öhman har sett den person som förevisas vid namn Christer Pettersson på Oxen den 28 februari 1996, så uppger Öhman att han ej kan uppge att denna person har varit på Oxen nämnda datum.

Öhman tillfrågas om det skulle väcka uppmärksamhet om någon person ställde fram två helflaskor starksprit på bordet på klubb Oxen. Öhman uppger då att det passade sig inte att ställa upp flaskor på bordet, Polackerna gillade inte att sånt förekom.

dhman uppger att vid tiden för mordet så var det troligtvis polackerna som ägde klubben, och inte PaUL Molander som det tidigare varit. Det var av denna anledning som det var polackerna som protesterade mot att det var flaskor på bordet. Öhman tillägger här att det har hänt vid något tillfälle att någon har plockat upp spritflaskor på bordet, och dom personerna har då blivit tillsagda direkt att ta bort flaskorna från bordet. Beträffande den 28 februari 1986 kan Ühman ej minnas att några flaskor fanns framme på borden på klubb Oxen.

Öhman tillfrågad om det var någon person som lånade penna eller papper av honom på klubben aktuell kväll. Han uppger då att han ej har något minne av detta, Öhman tillfrågad om det var någon annan som lånade ut penna och papper eller blev tillfrågad om detta under kvällen, och Öhman uppger att han ej har något minne utav att förfrågan har förekommit rörande penna och papper nämnda da tum.

Öharan tillfrågas om det på klubben förekom att man lånade pengar, och i dessa fall då även spelkontrakt eller reverser eller bevis på att pengar utlånats, Han uppger att pengar mycket riktigt bytte händer på klubben, men att några papper ej förekom som bevisade nämnda faktum. Avslutningsvis kan sägas att beträffande kontrakt och reversskriverier på klubben har Öhman inget minne av något sådant.

Öhman tillfrågad om han kommer ihåg vilka kläder han bar aktuell kväll. Han uppger då att han troligtvis hade ett par jeans på sig, och eventuellt då en

lyje eiom blsakcttcn används som fortsaliningsblad.

Ex 1: Till originalpärn (i nr-töljd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

att göra beträffande aktuellt fotografi. Detta då han ej känner igen mannen ifråga något närmare. En konkret fråga rörande om Öhman har sett den person som förevisas vid namn Christer Pettersson på Oxen den 28 februari 1996, så uppger Öhman att han ej kan uppge att denna person har varit på Oxen nämnda datum.

Öhman tillfrågas om det skulle väcka uppmärksamhet om någon person ställde fram två helflaskor starksprit på bordet på klubb Oxen. Öhman uppger då att det passade sig inte att ställa upp flaskor på bordet, Polackerna gillade inte att sånt förekom.

dhman uppger att vid tiden för mordet så var det troligtvis polackerna som ägde klubben, och inte PaUL Molander som det tidigare varit. Det var av denna anledning som det var polackerna som protesterade mot att det var flaskor på bordet. Öhman tillägger här att det har hänt vid något tillfälle att någon har plockat upp spritflaskor på bordet, och dom personerna har då blivit tillsagda direkt att ta bort flaskorna från bordet. Beträffande den 28 februari 1986 kan Ühman ej minnas att några flaskor fanns framme på borden på klubb Oxen.

Öhman tillfrågad om det var någon person som lånade penna eller papper av honom på klubben aktuell kväll. Han uppger då att han ej har något minne av detta, Öhman tillfrågad om det var någon annan som lånade ut penna och papper eller blev tillfrågad om detta under kvällen, och Öhman uppger att han ej har något minne utav att förfrågan har förekommit rörande penna och papper nämnda da tum.

Öharan tillfrågas om det på klubben förekom att man lånade pengar, och i dessa fall då även spelkontrakt eller reverser eller bevis på att pengar utlånats, Han uppger att pengar mycket riktigt bytte händer på klubben, men att några papper ej förekom som bevisade nämnda faktum. Avslutningsvis kan sägas att beträffande kontrakt och reversskriverier på klubben har Öhman inget minne av något sådant.

Öhman tillfrågad om han kommer ihåg vilka kläder han bar aktuell kväll. Han uppger då att han troligtvis hade ett par jeans på sig, och eventuellt då en

lyje eiom blsakcttcn används som fortsaliningsblad.

Ex 1: Till originalpärn (i nr-töljd)

jeansjacka med en tröja under. I övrigt okänt beträffande klädseln.

Vid cirka 21.00-tiden eventuellt 22.00-tiden, bestämmer sig Öhman för att lämna klubben. Han bestämmer sig då för att besöka en flicka vid namn Helen Wahl, boende Fridhemsgatan i Stockholm. Beträffande hur mycket personer det fanns på klubben när Öhman lämnar den, kan han ej uppge detta. Han har ett mycket svagt minne av tiden då han lämnar klubben. Som Öhman minns idag så var han ensam då han lämnar klubben, någongång mellan 21.00-22.00. Han går då först ner på "plattan" och står där ett tag och kollar in folk. Därefter rör han sig, han kommer ej ihåg vägen idag, mot Kungsholmen.

Sidbyte på bandet.

Då Öhman kommer fram till Fridhemsplans T-bana uppskattar han tiden till någongång mellan 01.00-02.00, kanske snarare 02.00 på natten till lördagen. Detta med anledning av att Expressens bil har just varit och satt upp nyhetsaffischerna på T-banenedgången. Troligtvis var Helen Wahl inte hemma, utan Öhman går vidare då mot Birgitta Olssons bostad vid S:t Görans sjukhus, i höghuset där, adress okänd. Som Öhman minns idag så var Birgitta Olsson hemma och han blev insläppt i lägenheten. I lägenheten fanns förutom Birgitta eventuellt även hennes sambo, Göran Isberg. Öhman grundar detta på att om inte han hade varit i bostaden hade nog inte Öhman blivit insläppt av Birgitta.

Öhman kan inte binda upp själva besöket på nån tid utan grundar det hela på att han varit vid T-banan Fridhemsplan och där sett Expressens bil, och klockan var då cirka 02.00 som han uppskattar det. Som Öhman minns det idag så diskuterade han med Birgitta Olsson den nyhet som han hade läst på löpsedeln vid fridhemsplans T-bana, som då berättade att Olof Palme var skjuten.

Öhman tillfrågad rörande eventuell vapenhantering på klubb Oxen. Han uppger då att vid två skilda tillfällen har det figurerat vapen på nämnda klubb. Tillfällena ligger ganska tätt i tid och båda är så att säga daterade i slutet av 0 1995 troligtvis.

Ifylls i on blanketten anvands gom fortsattninggblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

jeansjacka med en tröja under. I övrigt okänt beträffande klädseln.

Vid cirka 21.00-tiden eventuellt 22.00-tiden, bestämmer sig Öhman för att lämna klubben. Han bestämmer sig då för att besöka en flicka vid namn Helen Wahl, boende Fridhemsgatan i Stockholm. Beträffande hur mycket personer det fanns på klubben när Öhman lämnar den, kan han ej uppge detta. Han har ett mycket svagt minne av tiden då han lämnar klubben. Som Öhman minns idag så var han ensam då han lämnar klubben, någongång mellan 21.00-22.00. Han går då först ner på "plattan" och står där ett tag och kollar in folk. Därefter rör han sig, han kommer ej ihåg vägen idag, mot Kungsholmen.

Sidbyte på bandet.

Då Öhman kommer fram till Fridhemsplans T-bana uppskattar han tiden till någongång mellan 01.00-02.00, kanske snarare 02.00 på natten till lördagen. Detta med anledning av att Expressens bil har just varit och satt upp nyhetsaffischerna på T-banenedgången. Troligtvis var Helen Wahl inte hemma, utan Öhman går vidare då mot Birgitta Olssons bostad vid S:t Görans sjukhus, i höghuset där, adress okänd. Som Öhman minns idag så var Birgitta Olsson hemma och han blev insläppt i lägenheten. I lägenheten fanns förutom Birgitta eventuellt även hennes sambo, Göran Isberg. Öhman grundar detta på att om inte han hade varit i bostaden hade nog inte Öhman blivit insläppt av Birgitta.

Öhman kan inte binda upp själva besöket på nån tid utan grundar det hela på att han varit vid T-banan Fridhemsplan och där sett Expressens bil, och klockan var då cirka 02.00 som han uppskattar det. Som Öhman minns det idag så diskuterade han med Birgitta Olsson den nyhet som han hade läst på löpsedeln vid fridhemsplans T-bana, som då berättade att Olof Palme var skjuten.

Öhman tillfrågad rörande eventuell vapenhantering på klubb Oxen. Han uppger då att vid två skilda tillfällen har det figurerat vapen på nämnda klubb. Tillfällena ligger ganska tätt i tid och båda är så att säga daterade i slutet av 0 1995 troligtvis.

Ifylls i on blanketten anvands gom fortsattninggblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Det första skede som berör vapenhantering på klubben inträffar en dag då en för Öhman okänd person kommer in på klubben och Öhman ser att personen ifråga samtalar med PaUL Molander. Öhman sitter själv vid en maskin och detsamma gäller Kujtim Berisa. Öhman kan i detta skede konstatera att den person som kommer in och samtalar med PaUL har med sig ett vapen. Öhman uppfattar det som en pistol.. detta då mannen ifråga stoppar i ett magasin i så att säga kolven på vapnet. I detta skede har Öhman för sig att han antingen lämnade lokalen, eller åtminstone inte observerade vad som försiggick, och troligtvis samma dag eller eventuellt på det nya dygnet så kommer Öhman ihåg att in från garaget, som låg i anslutning till lokalen, kommer Kujtims bror samt några övriga utlänningar som inte Öhman kan till namn, inspringande och säger att "nu skjuter dom efter kujtim i garaget". Männen ifråga var något upphetsade.

Den person som kom in på klubben och uppvisade en pistol för PaUL Molande beskriver Öhman som följer: cirka 40-45 år, relativt lång och smal, välfrisserad och ljushårig, väldigt propert klädd, iklädd kostym. Mannen ifråga pratade svenska, det kunde Öhman höra de få fraser han hörde. Öhman har ej sett mannen innan detta hände och ej heller efteråt. Öhman förknippar denna episod med en episod då Kujtims bror Tahir kommer inspringande på klubben och skriker att Kujtim eventuellt blir beskjuten. Han förknippar det med någon typ av uppgörelse eller någon form av hämdaktion.

Det andra tillfälle då vapen har figurerat på klubb Oxen är vid en tidpunkt som ligger ganska nära i tid, eventuellt redan samma dag, då kujtim Berisa kommer in på klubben och förevisar, för bland annat Öhman, en revolver som han har innanför byxlinningen. Öhman kan konstatera att det är en revolver för att det är rullande magasin. Förnicklad. Öhman kommer ihåg att vapnet i fråga glänste, men kan ej erinra sig hur kolven var och vilken färg den hade. Öhman fick uppfattningen att det var ett riktigt vapen. Att Kujtim förevisade vapnet för Öhman var inte att han skulle skrämma öhman. Utan han ville bara visa upp vapnet. Öhman fick uppfattningen att Kujtim i detta skede var rädd, och anledningen till att han visade upp vapnet kanske var det

att Öhman skulle föra detta vidare, och på så sätt skulle kujtim få mer respekt Ofrån andra personer.

• Mylls el om blankellen används 90 m for siningsbiad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Det första skede som berör vapenhantering på klubben inträffar en dag då en för Öhman okänd person kommer in på klubben och Öhman ser att personen ifråga samtalar med PaUL Molander. Öhman sitter själv vid en maskin och detsamma gäller Kujtim Berisa. Öhman kan i detta skede konstatera att den person som kommer in och samtalar med PaUL har med sig ett vapen. Öhman uppfattar det som en pistol.. detta då mannen ifråga stoppar i ett magasin i så att säga kolven på vapnet. I detta skede har Öhman för sig att han antingen lämnade lokalen, eller åtminstone inte observerade vad som försiggick, och troligtvis samma dag eller eventuellt på det nya dygnet så kommer Öhman ihåg att in från garaget, som låg i anslutning till lokalen, kommer Kujtims bror samt några övriga utlänningar som inte Öhman kan till namn, inspringande och säger att "nu skjuter dom efter kujtim i garaget". Männen ifråga var något upphetsade.

Den person som kom in på klubben och uppvisade en pistol för PaUL Molande beskriver Öhman som följer: cirka 40-45 år, relativt lång och smal, välfrisserad och ljushårig, väldigt propert klädd, iklädd kostym. Mannen ifråga pratade svenska, det kunde Öhman höra de få fraser han hörde. Öhman har ej sett mannen innan detta hände och ej heller efteråt. Öhman förknippar denna episod med en episod då Kujtims bror Tahir kommer inspringande på klubben och skriker att Kujtim eventuellt blir beskjuten. Han förknippar det med någon typ av uppgörelse eller någon form av hämdaktion.

Det andra tillfälle då vapen har figurerat på klubb Oxen är vid en tidpunkt som ligger ganska nära i tid, eventuellt redan samma dag, då kujtim Berisa kommer in på klubben och förevisar, för bland annat Öhman, en revolver som han har innanför byxlinningen. Öhman kan konstatera att det är en revolver för att det är rullande magasin. Förnicklad. Öhman kommer ihåg att vapnet i fråga glänste, men kan ej erinra sig hur kolven var och vilken färg den hade. Öhman fick uppfattningen att det var ett riktigt vapen. Att Kujtim förevisade vapnet för Öhman var inte att han skulle skrämma öhman. Utan han ville bara visa upp vapnet. Öhman fick uppfattningen att Kujtim i detta skede var rädd, och anledningen till att han visade upp vapnet kanske var det

att Öhman skulle föra detta vidare, och på så sätt skulle kujtim få mer respekt Ofrån andra personer.

• Mylls el om blankellen används 90 m for siningsbiad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

I samband med att Sigge hade varit på klubben på Norra Stationsgatan började de att umgås lite flitigare i maj 1985. Från detta datum och fram till maj 1986 träffades de båda dagligen. Sigge hade då under tiden öppnat spelklubben Oxen på Oxtorgsgränd. Klubben på Oxtorget hade Sigge öppnat någon gång i slutet av 1985 början av 1986.

Roger var oftast hemma hos Sigge i Sigges lägenhet på Tegnergatan 16, 1 tr. Roger tillfrågas om vem han träffade uppe i Sigges lägenhet på Tegnergatan. Han säger då att han träffade Sigges brorsa, Roger, Kjelle Masen, Roger Östlund, Reine, Conny Bertil Johansson. Den enda tjej som han kommer ihåg är Lena Åkerlund. Roger kommer ihåg att även en kille vid namn Stene Steppen också vistades hos Sigge. Steppen är numera död. Det var det här gänget som brukade träffas hemma hos Sigge och gå på olika klubbar ute på stan.

Roger kommer nu på ytterligare ett namn, nämligen Janne Lundberg, som också vistades mycket hos Sigge.

Roger tillfrågas om han kommer ihåg någon ytterligare person som han inte vet till namn, som var och besökte Sigge, som han eventuell kan beskriva. Detta kan han dock inte komma på utan de namn han har nämnt här är de enda och någon ytterligare beskrivning på någon tillfällig besökare kan han inte lämna. Roger tillfrågas om han har hört talas om att Sigge tappat bort nycklarna till sin lägenhet. Roger kan inte komma ihåg något sådant men har ett svagt minne av att Sigge har målat om dörrkarmen vid något tillfälle. Om det var i samband med något inbrott eller i samband med att han hade glömt nycklarna kan Roger inte svara på. Den här händelsen med Sigges ommålade dörr ligger någonstans i tiden sommaren 1985.

Roger tillfrågas om han vid kontakter med Sigge sett Sigge inneha något vapen eller pratat om något vapen. Roger säger då att han aldrig vid något tillfälle när han har känt Sigge hört Sigge prata om något vapen eller att Sigge har visat något sådant vid något tillfälle. Detta räknat under hela Rogers bekantskap med Sigge.

O

Ilylls cj om blanketten användg som forsattningsbted.

Ex 1: Till originalpfim (i n följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

I samband med att Sigge hade varit på klubben på Norra Stationsgatan började de att umgås lite flitigare i maj 1985. Från detta datum och fram till maj 1986 träffades de båda dagligen. Sigge hade då under tiden öppnat spelklubben Oxen på Oxtorgsgränd. Klubben på Oxtorget hade Sigge öppnat någon gång i slutet av 1985 början av 1986.

Roger var oftast hemma hos Sigge i Sigges lägenhet på Tegnergatan 16, 1 tr. Roger tillfrågas om vem han träffade uppe i Sigges lägenhet på Tegnergatan. Han säger då att han träffade Sigges brorsa, Roger, Kjelle Masen, Roger Östlund, Reine, Conny Bertil Johansson. Den enda tjej som han kommer ihåg är Lena Åkerlund. Roger kommer ihåg att även en kille vid namn Stene Steppen också vistades hos Sigge. Steppen är numera död. Det var det här gänget som brukade träffas hemma hos Sigge och gå på olika klubbar ute på stan.

Roger kommer nu på ytterligare ett namn, nämligen Janne Lundberg, som också vistades mycket hos Sigge.

Roger tillfrågas om han kommer ihåg någon ytterligare person som han inte vet till namn, som var och besökte Sigge, som han eventuell kan beskriva. Detta kan han dock inte komma på utan de namn han har nämnt här är de enda och någon ytterligare beskrivning på någon tillfällig besökare kan han inte lämna. Roger tillfrågas om han har hört talas om att Sigge tappat bort nycklarna till sin lägenhet. Roger kan inte komma ihåg något sådant men har ett svagt minne av att Sigge har målat om dörrkarmen vid något tillfälle. Om det var i samband med något inbrott eller i samband med att han hade glömt nycklarna kan Roger inte svara på. Den här händelsen med Sigges ommålade dörr ligger någonstans i tiden sommaren 1985.

Roger tillfrågas om han vid kontakter med Sigge sett Sigge inneha något vapen eller pratat om något vapen. Roger säger då att han aldrig vid något tillfälle när han har känt Sigge hört Sigge prata om något vapen eller att Sigge har visat något sådant vid något tillfälle. Detta räknat under hela Rogers bekantskap med Sigge.

O

Ilylls cj om blanketten användg som forsattningsbted.

Ex 1: Till originalpfim (i n följd)

I samband med att han förevisade vapnet för Öhman så sa Kujtim följande: "nu kan dom ju komma igen".

Beträffande lokaliteterna på klubb Oxen nämner Öhman att på toaletten framför allt kunde det förekomma att det gömdes olika föremål, framför allt då amfetamin och annan typ av pulver. Något vapen har inte Öhman sett varit gömt på toaletten. Ich ej heller hört talas om det. Öhman tillfrågad om det var några av personerna som besökte klubb Oxen som bar vapen kontinuerligt, och han uppger att så ej var fallet vad han vet. Beträffande om det förekom personer som agerade såsom torpeder eller för att inhysa skulder på klubben, så finns det en person som då Öhman tänker på och det är den person som pratade med PaUL Molander och förevisade då en pistol. I övrigt är det okänt beträffande torpeder på klubb Oxen.

Beträffande möjlighet att på kort varsel skaffa frarri vapen på klubb Oxen, så uppger Öhman att det förefaller ganska rimligt att man kunde få tag i vapen på kort tid med tanke på det klientel som vistades på nämnda klubb.

Beträffande om det förekom Walkie-Talkie på nämnda klubb, så uppger Öhman att något sådant har han aldrig observerat. Öhman tillfrågas om han i efterhand hört spekulationer huruvida någon som besökt klubb Oxen varit inblandad i mordet på Olof Palme, och han uppger då att då han besökt spelklubbar, framför allt då den på Götgatan, så har resonemanget gått så att den för mordet häktade 41-åringen ej är skyldig. Han kan aldrig ha gjort denna gärning, det är det rykte som har gått på spelklubbarna att det är fel man som polisen har. Dock har de inte förts fram något annat namn eller några andra spekulationer vem det kan vara. Öhman tillfrågad om Sigge Cedergren har kommenterat mordet då dom träffats efter mordet. Han uppger då att Sigge ogärna kommenterar det som hänt, han känner sig snarast besvärad.

F

Förhörsledare Öhman, Roger Emanuel

-

is ei om blanketten används som fortsaliningsblad,

Ex 1: Til originalpaum (i mr-fija)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

I samband med att han förevisade vapnet för Öhman så sa Kujtim följande: "nu kan dom ju komma igen".

Beträffande lokaliteterna på klubb Oxen nämner Öhman att på toaletten framför allt kunde det förekomma att det gömdes olika föremål, framför allt då amfetamin och annan typ av pulver. Något vapen har inte Öhman sett varit gömt på toaletten. Ich ej heller hört talas om det. Öhman tillfrågad om det var några av personerna som besökte klubb Oxen som bar vapen kontinuerligt, och han uppger att så ej var fallet vad han vet. Beträffande om det förekom personer som agerade såsom torpeder eller för att inhysa skulder på klubben, så finns det en person som då Öhman tänker på och det är den person som pratade med PaUL Molander och förevisade då en pistol. I övrigt är det okänt beträffande torpeder på klubb Oxen.

Beträffande möjlighet att på kort varsel skaffa frarri vapen på klubb Oxen, så uppger Öhman att det förefaller ganska rimligt att man kunde få tag i vapen på kort tid med tanke på det klientel som vistades på nämnda klubb.

Beträffande om det förekom Walkie-Talkie på nämnda klubb, så uppger Öhman att något sådant har han aldrig observerat. Öhman tillfrågas om han i efterhand hört spekulationer huruvida någon som besökt klubb Oxen varit inblandad i mordet på Olof Palme, och han uppger då att då han besökt spelklubbar, framför allt då den på Götgatan, så har resonemanget gått så att den för mordet häktade 41-åringen ej är skyldig. Han kan aldrig ha gjort denna gärning, det är det rykte som har gått på spelklubbarna att det är fel man som polisen har. Dock har de inte förts fram något annat namn eller några andra spekulationer vem det kan vara. Öhman tillfrågad om Sigge Cedergren har kommenterat mordet då dom träffats efter mordet. Han uppger då att Sigge ogärna kommenterar det som hänt, han känner sig snarast besvärad.

F

Förhörsledare Öhman, Roger Emanuel

-

is ei om blanketten används som fortsaliningsblad,

Ex 1: Til originalpaum (i mr-fija)

F.

ů. F.

Du har nu lyssnat på det här indikterade bandet som jag har dikterat, och är det någoting som du vill kommentera, eventuellt tillägga eller förändra rörande vad jag har sagt? Nej, det är bra det där vet du. Du godkänner förhöret såsom det är indikterat? Ja ja, Det tackar vi för. Förhöret avslutas klockan 14.10.

ä.

F.

Norrköping som gvan

Tuve Johansson

Krinsp.

• Hylsj om blanketten anvends som fortsättningsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

F.

ů. F.

Du har nu lyssnat på det här indikterade bandet som jag har dikterat, och är det någoting som du vill kommentera, eventuellt tillägga eller förändra rörande vad jag har sagt? Nej, det är bra det där vet du. Du godkänner förhöret såsom det är indikterat? Ja ja, Det tackar vi för. Förhöret avslutas klockan 14.10.

ä.

F.

Norrköping som gvan

Tuve Johansson

Krinsp.

• Hylsj om blanketten anvends som fortsättningsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Roger tillfrågas om vad han gjorde den 28 februari 1986 och vi börjar på morgonen. Roger berättar att han redan nyår 1985/86 och fram till mor det mestadels bodde på klubben Oxen. Lokalen är nämligen så konstruerad att det finns ett rum där det finns dusch och där han fick bo. Detta beroende på att han då saknade bostad om man nu frånräknar Nina Lunds adress på Kungsholmen. Under denna period umgicks han mycket med en kille som kallas för Pino och sällskapade med Eva Hussein. Pine och Eva hade något rum någonstans. Han vet inte riktigt var, möjligtvis på Söder någonstans.

Det var PaUL Molander, Stanley och Peter Molander som rådde om klubben. Roger har för sig att de vid nyår 1986 köpte den av Sigge. Detta beroende på att Sigge tyckte att det gick lite för hett till i samband med att polackerna fanns där. Denna uppgift är dock Roger lite osäker på.

Den aktuella dagen, den 28 februari, befann sig Roger på klubben. Han vaknade någon gång tidigt på morgonen. Exakt klockslag kan han inte säga. På klubben befann sig då en som hade jobbat natten och haft ansvar för klubben, en tjej vid namn Elisabeth eller en annan tjej som heter Maria. Vem har dem som var där denna morgon kan han inte säga exakt. Dessa båda tjejer är polska tjejer och hade anknytning till PaUL Molander och hans fru. Vidare fanns det en kille vid namn Snygga PaUL, en polack, 30 år. Sedan var det ytterligare några personer som inte Roger kan komma ihåg vad de heter eller hur de såg ut.

Vid 18-tiden kom eventuellt PaUL och hans fru Emilia. Roger är lite osäker på detta, men som han säger, du brukade alltid komma vid denna tidpunkt. Fram på förmiddagen spelade Roger på klubben några timmar, ensam. Därefter gick han ut på stan, också ensam, för att handla. Under tiden han befann sig på klubben och spelade tillkom det ett par polacker. Vad dessa heter och hur de ser ut kommer inte Roger i dag ihåg. De brukade dock gå på klubben som stamgäster. Om det kom till någon ytterligare person kan inte Roger komma ihåg i dag.

  • Ifylls ei om blanketien används som fortsaltningsblad

Ex 1: Till originalpärm li nr-fold)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Roger tillfrågas om vad han gjorde den 28 februari 1986 och vi börjar på morgonen. Roger berättar att han redan nyår 1985/86 och fram till mor det mestadels bodde på klubben Oxen. Lokalen är nämligen så konstruerad att det finns ett rum där det finns dusch och där han fick bo. Detta beroende på att han då saknade bostad om man nu frånräknar Nina Lunds adress på Kungsholmen. Under denna period umgicks han mycket med en kille som kallas för Pino och sällskapade med Eva Hussein. Pine och Eva hade något rum någonstans. Han vet inte riktigt var, möjligtvis på Söder någonstans.

Det var PaUL Molander, Stanley och Peter Molander som rådde om klubben. Roger har för sig att de vid nyår 1986 köpte den av Sigge. Detta beroende på att Sigge tyckte att det gick lite för hett till i samband med att polackerna fanns där. Denna uppgift är dock Roger lite osäker på.

Den aktuella dagen, den 28 februari, befann sig Roger på klubben. Han vaknade någon gång tidigt på morgonen. Exakt klockslag kan han inte säga. På klubben befann sig då en som hade jobbat natten och haft ansvar för klubben, en tjej vid namn Elisabeth eller en annan tjej som heter Maria. Vem har dem som var där denna morgon kan han inte säga exakt. Dessa båda tjejer är polska tjejer och hade anknytning till PaUL Molander och hans fru. Vidare fanns det en kille vid namn Snygga PaUL, en polack, 30 år. Sedan var det ytterligare några personer som inte Roger kan komma ihåg vad de heter eller hur de såg ut.

Vid 18-tiden kom eventuellt PaUL och hans fru Emilia. Roger är lite osäker på detta, men som han säger, du brukade alltid komma vid denna tidpunkt. Fram på förmiddagen spelade Roger på klubben några timmar, ensam. Därefter gick han ut på stan, också ensam, för att handla. Under tiden han befann sig på klubben och spelade tillkom det ett par polacker. Vad dessa heter och hur de ser ut kommer inte Roger i dag ihåg. De brukade dock gå på klubben som stamgäster. Om det kom till någon ytterligare person kan inte Roger komma ihåg i dag.

  • Ifylls ei om blanketien används som fortsaltningsblad

Ex 1: Till originalpärm li nr-fold)

När han var på stan gick han nere på Plattan vid Sergels Torg och vidare till Mac Donalds på Sergelgatan, där han intog lite mat. Han har inget minne av att han träffade någon person under tiden han befann sig på Sergels Torg eller på Mac Donalds. Efter detta gick han tillbaks till klubben. Den här svägen tog, vad han bedömmer, ett par timmar.

När han återvänt till klubben var klockan cirka 13.00. Där befann sig då ett femtontal personer på klubben. Vad han kan komma ihåg i dag satte han sig ner och spelade Mulle med någon person. Vem denna var kan han inte säga. Han kan heller inte beskriva honom på något sätt. På klubben befann sig Roger till framåt kl. 23-tiden. Under denna tid var det folk som kom och gick. Roger har dock svårt att komma ihåg vad de personer som gick och kom eller var på klubben, heter till namn. Det enda som han säger att han med hundraprocentig säkerhet är att han själv befann sig på klubben. Det var som han säger, det vanliga gänget som brukade vistas på klubben vid aktuell tid.

För att friska upp Rogers minne kommer Roger nu att få se en fotosamling. från medlemmar på klubben Oxen. otona är numrerade manliga avdelningen 1 - 50. Roger får nu peka ut de som han är säker på var där under tiden nämnd dag, den 28 februari 1986, mellan klockan 13 - 23.

Han pekar då ut nr. 1 Stanley, Roger tillägger och säger att troligtvis jobbade han på klubben denna dag. Nuromer 10 - Vackra PaUL, nr. 20 - Kojtem, nr. 24 - som han själv. Roger pekar nu ut de som han har träffat på klubben övrig tid, förutom den 28 februari. Han nämner då nr. 5, 7, 9, 10, 16, 20 och 21, 22, 25, 27, 28, 31, 41.

Vi går över till den kvinnliga avdelningen, nr 1 21. Han tittar då och pekar ut följande personer varande på klubben den 28 februari mellan kl. 13 - 23. Han pekar då ut nr. 16 Åsa. Någon mera kan han inte peka ut bland tjejerna.

Roger ska nu peka ut de som brukar gå på klubben Oxen vid aktuell tidpunkt. Han säger då nummer 1, 3, 12, 16, 17.

• Tylis ej om blanketten används som fortsättning blad

Ex 1: Till originalpärm {i nr-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

När han var på stan gick han nere på Plattan vid Sergels Torg och vidare till Mac Donalds på Sergelgatan, där han intog lite mat. Han har inget minne av att han träffade någon person under tiden han befann sig på Sergels Torg eller på Mac Donalds. Efter detta gick han tillbaks till klubben. Den här svägen tog, vad han bedömmer, ett par timmar.

När han återvänt till klubben var klockan cirka 13.00. Där befann sig då ett femtontal personer på klubben. Vad han kan komma ihåg i dag satte han sig ner och spelade Mulle med någon person. Vem denna var kan han inte säga. Han kan heller inte beskriva honom på något sätt. På klubben befann sig Roger till framåt kl. 23-tiden. Under denna tid var det folk som kom och gick. Roger har dock svårt att komma ihåg vad de personer som gick och kom eller var på klubben, heter till namn. Det enda som han säger att han med hundraprocentig säkerhet är att han själv befann sig på klubben. Det var som han säger, det vanliga gänget som brukade vistas på klubben vid aktuell tid.

För att friska upp Rogers minne kommer Roger nu att få se en fotosamling. från medlemmar på klubben Oxen. otona är numrerade manliga avdelningen 1 - 50. Roger får nu peka ut de som han är säker på var där under tiden nämnd dag, den 28 februari 1986, mellan klockan 13 - 23.

Han pekar då ut nr. 1 Stanley, Roger tillägger och säger att troligtvis jobbade han på klubben denna dag. Nuromer 10 - Vackra PaUL, nr. 20 - Kojtem, nr. 24 - som han själv. Roger pekar nu ut de som han har träffat på klubben övrig tid, förutom den 28 februari. Han nämner då nr. 5, 7, 9, 10, 16, 20 och 21, 22, 25, 27, 28, 31, 41.

Vi går över till den kvinnliga avdelningen, nr 1 21. Han tittar då och pekar ut följande personer varande på klubben den 28 februari mellan kl. 13 - 23. Han pekar då ut nr. 16 Åsa. Någon mera kan han inte peka ut bland tjejerna.

Roger ska nu peka ut de som brukar gå på klubben Oxen vid aktuell tidpunkt. Han säger då nummer 1, 3, 12, 16, 17.

• Tylis ej om blanketten används som fortsättning blad

Ex 1: Till originalpärm {i nr-följd)

Roger tillfrågas om han under tiden han tittat på korten kommit på någon annan som var där aktuell kväll. Han säger då att någon ytterligare kan han inte komma på.

Roger tillfrågas om hur fördelningen var mellan tjejer och killar av besökarna. Han säger då att det var ett par tre stycken tjejer och att resten var killar. Mestadelen av besökarna var utlänningar. Han nämner namn som Asyrien och Albanien och mestadels polacker. Han kan dock inte något namn på dessa och han kan inte beskriva dem. Han kan heller inte säga oin det befann sig någon svensk på klubben under aktuell tid.

Roger tillfrågas om han den aktuella kvällen, den 28 februari, träffade Pino, Sigge eller Reine på klubben. Roger säger då att han har inte något minne av att han träffat dessa under kvällen på klubben.

Vid 23-tiden lämnade Roger Oxen. Han kan inte fastställa tiden exakt utan han uppskattade det till denna tid. Han har ingen klocka själv och han kan inte sätta fast tiden på något annat sätt. Troligtvis har han tittat på någon klockan ute på stan. Var denna klocka är belägen kan han dock inte säga. Orsaken till att han gick ut var att han skulle ta sin sedvanliga kvällspromenad ute i City. Under dessa promenader brukade han träffa kompisar och eventuellt skaffa sig någon krona.

Roger tillfrågas om han under den här dagen, på klubben den 28 februari 1986, sett något vapen eller hört talas om något vapen. Roger säger då att han inte sett eller hört talas om något vapen.

Däremot säger han att han vid ett annat tillfälle sett och hört talas om ett vapen på klubben Oxen. Detta vill dock Roger inte berätta om.

Idylls cj om blankctton används som torisattningsbled

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Roger tillfrågas om han under tiden han tittat på korten kommit på någon annan som var där aktuell kväll. Han säger då att någon ytterligare kan han inte komma på.

Roger tillfrågas om hur fördelningen var mellan tjejer och killar av besökarna. Han säger då att det var ett par tre stycken tjejer och att resten var killar. Mestadelen av besökarna var utlänningar. Han nämner namn som Asyrien och Albanien och mestadels polacker. Han kan dock inte något namn på dessa och han kan inte beskriva dem. Han kan heller inte säga oin det befann sig någon svensk på klubben under aktuell tid.

Roger tillfrågas om han den aktuella kvällen, den 28 februari, träffade Pino, Sigge eller Reine på klubben. Roger säger då att han har inte något minne av att han träffat dessa under kvällen på klubben.

Vid 23-tiden lämnade Roger Oxen. Han kan inte fastställa tiden exakt utan han uppskattade det till denna tid. Han har ingen klocka själv och han kan inte sätta fast tiden på något annat sätt. Troligtvis har han tittat på någon klockan ute på stan. Var denna klocka är belägen kan han dock inte säga. Orsaken till att han gick ut var att han skulle ta sin sedvanliga kvällspromenad ute i City. Under dessa promenader brukade han träffa kompisar och eventuellt skaffa sig någon krona.

Roger tillfrågas om han under den här dagen, på klubben den 28 februari 1986, sett något vapen eller hört talas om något vapen. Roger säger då att han inte sett eller hört talas om något vapen.

Däremot säger han att han vid ett annat tillfälle sett och hört talas om ett vapen på klubben Oxen. Detta vill dock Roger inte berätta om.

Idylls cj om blankctton används som torisattningsbled

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

När han gick nere på stan var han mestadels på Plattan. Han kommer inte ihåg om han träffade någon person utan efter ett tag kom han på att han skulle gå hem till Helene Wahl på Fridhemsgatan 32, 2 tr. Han gick då via Vasastan. Han gick troligtvis från Plattan via Vasagatan, Dalagatan, vidare genom Vasaparken. Denna väg är han dock lite osäker på. Han är dock säker på att han passerade S:t Eriksbron, för när han passerade S:t Eriksbron, vid nedgången till Atlasmuren stod det en man och tittade ut mot bron åt Kungsholmshållet till. Denne man kan han dock inte beskriva. Han fick dock en känsla av att mannen var en polis. Om han lade märke till någon polisbil som hade blåljus på eller körde som vanligt kommer han i dag inte ihåg, men som Roger säger, det var inte så det störde.

När han passerat S:t Eriksbron, S:t Eriksgatan, gick han vidare över Fleminggatan. Där stod en man som han hälsade på och som han kände igen. Han vet dock inte vad vederbörande heter och han kan inte beskriva honom. Han fick samma känsla som när han gick över S:t Eriksbron, att även mannen i korsningen Fleminggatan/S:t Eriksgatan också var polis. Han stod nämligen och spanade ut över korsningen. Han har den uppfattningen om att personen stod på trafikdelaren mitt i gatan. Därefter fortsatte Roger till Drottningholmsvägen och Pressbyrån. I samband med detta kom det en röd bil från Expressen/Dagens Nyheter och stannade och satte upp löpsedeln där det stod att Palme mördats. Han uppskattar då att tiden var runt 12.00-tiden. Han har dock inte tittat på någon klocka eller dylikt utan det är bara en uppskattning från hans sida.

När han kom hem till lägenheten fanns det ingen hemma, varför han gick till Birgitta Olsson, boende på Stadshagsvägen. Hon var dock hemma och där blev han insläppt. Vad klockan var när han kom dit, kan han inte säga. Troligtvis befann sig Göran Isberg hos Birgitta vid detta tillfälle. Birgittas adress är höghuset på Stadshagsvägen, det så kallade "sprickhuset". Där befann sig Roger fram till morgonsidan, varefter han begav sig tillbaks till klubben.

När Roger kom till klubben fick han besked av någon person på klubben att det varit nedslag på kvällen. Något snack om vapen vid detta tillfälle, då han kom tillbaks hörde inte Roger.

tyols el oin blanketten envända som forts:httninsbad

Ex1: Till originalpäim {i nr-följd)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

När han gick nere på stan var han mestadels på Plattan. Han kommer inte ihåg om han träffade någon person utan efter ett tag kom han på att han skulle gå hem till Helene Wahl på Fridhemsgatan 32, 2 tr. Han gick då via Vasastan. Han gick troligtvis från Plattan via Vasagatan, Dalagatan, vidare genom Vasaparken. Denna väg är han dock lite osäker på. Han är dock säker på att han passerade S:t Eriksbron, för när han passerade S:t Eriksbron, vid nedgången till Atlasmuren stod det en man och tittade ut mot bron åt Kungsholmshållet till. Denne man kan han dock inte beskriva. Han fick dock en känsla av att mannen var en polis. Om han lade märke till någon polisbil som hade blåljus på eller körde som vanligt kommer han i dag inte ihåg, men som Roger säger, det var inte så det störde.

När han passerat S:t Eriksbron, S:t Eriksgatan, gick han vidare över Fleminggatan. Där stod en man som han hälsade på och som han kände igen. Han vet dock inte vad vederbörande heter och han kan inte beskriva honom. Han fick samma känsla som när han gick över S:t Eriksbron, att även mannen i korsningen Fleminggatan/S:t Eriksgatan också var polis. Han stod nämligen och spanade ut över korsningen. Han har den uppfattningen om att personen stod på trafikdelaren mitt i gatan. Därefter fortsatte Roger till Drottningholmsvägen och Pressbyrån. I samband med detta kom det en röd bil från Expressen/Dagens Nyheter och stannade och satte upp löpsedeln där det stod att Palme mördats. Han uppskattar då att tiden var runt 12.00-tiden. Han har dock inte tittat på någon klocka eller dylikt utan det är bara en uppskattning från hans sida.

När han kom hem till lägenheten fanns det ingen hemma, varför han gick till Birgitta Olsson, boende på Stadshagsvägen. Hon var dock hemma och där blev han insläppt. Vad klockan var när han kom dit, kan han inte säga. Troligtvis befann sig Göran Isberg hos Birgitta vid detta tillfälle. Birgittas adress är höghuset på Stadshagsvägen, det så kallade "sprickhuset". Där befann sig Roger fram till morgonsidan, varefter han begav sig tillbaks till klubben.

När Roger kom till klubben fick han besked av någon person på klubben att det varit nedslag på kvällen. Något snack om vapen vid detta tillfälle, då han kom tillbaks hörde inte Roger.

tyols el oin blanketten envända som forts:httninsbad

Ex1: Till originalpäim {i nr-följd)

Roger tillfrågas om han diskuterat Palmemordet med Sigge Cedergren. Roger säger då att han några veckor efter mordet pratat med Sigge om detta. Sigge berättade då att han sett en man springande på Luntmakargatan. Hur denna man såg ut eller några andra omständigheter berättade han inte för Roger. Han sa dock att det hela har han berättat för polisen.

Roger tillfrågas om han hört något snack angående Palmemordet. Han säger då att hans kompis, Kjell Axel Johansson, (grodmannen) har uppgifter att lämna i Palmemordet. Johansson sitter för närvarande på Hall för grovt narkotikabrott. För cirka en vecka sedan pratade han med Kjelles tjej, Marianne Lindblom, om detta. Det var hon som berättade att Kjelle visste någonting. Om Kjelle har varit i kontakt med Palmeutredningen känner Roger inte till. Marianne träffas på hemtelefon 0753 - 552 54. Något annat har han inte hört om Palmemordet.

Förhöret övergår nu konferensform. F: Ja, Roger du har hört vad jag har dikterat in på bandet, vill du ha

bandet uppspelat? R: Nej, det är bra. F: Du godkänner bandet som det är? R: Ja visst.

Förhöret avslutas kl. 13.20. Norrköping den 15 november 1988

утасал

بحارا

Ingvar Kjellvås krinsp

O

  • Ifylls cj om blanketten används som atteatiningsblad

Ex 1. Till originalparm (Inr-fold)

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Roger tillfrågas om han diskuterat Palmemordet med Sigge Cedergren. Roger säger då att han några veckor efter mordet pratat med Sigge om detta. Sigge berättade då att han sett en man springande på Luntmakargatan. Hur denna man såg ut eller några andra omständigheter berättade han inte för Roger. Han sa dock att det hela har han berättat för polisen.

Roger tillfrågas om han hört något snack angående Palmemordet. Han säger då att hans kompis, Kjell Axel Johansson, (grodmannen) har uppgifter att lämna i Palmemordet. Johansson sitter för närvarande på Hall för grovt narkotikabrott. För cirka en vecka sedan pratade han med Kjelles tjej, Marianne Lindblom, om detta. Det var hon som berättade att Kjelle visste någonting. Om Kjelle har varit i kontakt med Palmeutredningen känner Roger inte till. Marianne träffas på hemtelefon 0753 - 552 54. Något annat har han inte hört om Palmemordet.

Förhöret övergår nu konferensform. F: Ja, Roger du har hört vad jag har dikterat in på bandet, vill du ha

bandet uppspelat? R: Nej, det är bra. F: Du godkänner bandet som det är? R: Ja visst.

Förhöret avslutas kl. 13.20. Norrköping den 15 november 1988

утасал

بحارا

Ingvar Kjellvås krinsp

O

  • Ifylls cj om blanketten används som atteatiningsblad

Ex 1. Till originalparm (Inr-fold)

Stanislaw, Kleimert Lundgren, Björn Karlsson, Hans - Inge Mouduk, Anders Vasiliou, Vasilios Höglund, Ulf Rönnmark, Håkan Rydberg, Kjelle Lundberg, Janne

10 11 12 13 14 15 0 36 16 17 18

48 07 18-2136 44 01 18-7515 53 12 11-0173 36 09 20-6572 65 12 30-9359 58 05 09-1054 35 01 23-0175 61 02 05-2955 61 02 03-9390

Zajaczkiviezm Pavel Forssén, Jan Fjelly, Birger Kenneth Kleimert, Stanislav Berisa, Tahir PaUL, Kjell Håkan Lundgren, Uno Evert Gâvgaci, Dino Sundh, RaoUL Rafael

19 20 21 22. 23

63 04 25-3153 58 10 08-9416 60 02 29-0218 31 02 24-0896 62 09 09-2813 49 02 13-1053 31 03 22-6498 32 01 23-6515 29 04 12-0678

Vicenio, Jorge Berisa, Kujtim Molander, Peter Cedergren, Sven Sigvard Nerami, Durakov Öhman, Roger Larsson, Lars Allan Gillsäter, Herbert Jansson, Roine

24

25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 o 15

58 12 02-1011 46 03 25-0038 59 11 13-6652 46 06 23-0490 45 11 19-0854 58 04 19-0113 51 09 03-4016 57 03 30-1933 58 05 09-1054

Johansson, Caj Olsson, Stig Kenneth Andersson, Michael Hammargren, Christer Anzén, Claes-Göran Nordensson, Peter Jonsson, Tomas Palm Lars PaUL, Kjell Håkan

37 38 39 40 41 42 43 44

40 06 24-1055 41 02 28-9099 62 04 27-0010 51 05 03-8912 42 08 09-7172 63 03 10-0132 54 05 04-3091 59 08 25-9350 57 01 07-0251 47 64 23 - 1993

45

Johansson, Tage Psomas, Charalampos Strömfelt, Carl Lundqvist, Alf Fernberg, Kjell Wågström, Tommy Nakos, Konstantinos Lindström, Bengt Erik Westholm, Erik Olof Stefan

Pettersson, Carl Gustav Crister Spinnars, Ulf Håkan Norlin, Kjell Göran Mikkalina-Sandberg, Harry Sakkari Kjellström, Lars Berne

46

47

54 61 23 - 7515

48

38 64 17

1019

49

41 01 31

· 9459

50

51 06 15 - 2571

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Stanislaw, Kleimert Lundgren, Björn Karlsson, Hans - Inge Mouduk, Anders Vasiliou, Vasilios Höglund, Ulf Rönnmark, Håkan Rydberg, Kjelle Lundberg, Janne

10 11 12 13 14 15 0 36 16 17 18

48 07 18-2136 44 01 18-7515 53 12 11-0173 36 09 20-6572 65 12 30-9359 58 05 09-1054 35 01 23-0175 61 02 05-2955 61 02 03-9390

Zajaczkiviezm Pavel Forssén, Jan Fjelly, Birger Kenneth Kleimert, Stanislav Berisa, Tahir PaUL, Kjell Håkan Lundgren, Uno Evert Gâvgaci, Dino Sundh, RaoUL Rafael

19 20 21 22. 23

63 04 25-3153 58 10 08-9416 60 02 29-0218 31 02 24-0896 62 09 09-2813 49 02 13-1053 31 03 22-6498 32 01 23-6515 29 04 12-0678

Vicenio, Jorge Berisa, Kujtim Molander, Peter Cedergren, Sven Sigvard Nerami, Durakov Öhman, Roger Larsson, Lars Allan Gillsäter, Herbert Jansson, Roine

24

25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 o 15

58 12 02-1011 46 03 25-0038 59 11 13-6652 46 06 23-0490 45 11 19-0854 58 04 19-0113 51 09 03-4016 57 03 30-1933 58 05 09-1054

Johansson, Caj Olsson, Stig Kenneth Andersson, Michael Hammargren, Christer Anzén, Claes-Göran Nordensson, Peter Jonsson, Tomas Palm Lars PaUL, Kjell Håkan

37 38 39 40 41 42 43 44

40 06 24-1055 41 02 28-9099 62 04 27-0010 51 05 03-8912 42 08 09-7172 63 03 10-0132 54 05 04-3091 59 08 25-9350 57 01 07-0251 47 64 23 - 1993

45

Johansson, Tage Psomas, Charalampos Strömfelt, Carl Lundqvist, Alf Fernberg, Kjell Wågström, Tommy Nakos, Konstantinos Lindström, Bengt Erik Westholm, Erik Olof Stefan

Pettersson, Carl Gustav Crister Spinnars, Ulf Håkan Norlin, Kjell Göran Mikkalina-Sandberg, Harry Sakkari Kjellström, Lars Berne

46

47

54 61 23 - 7515

48

38 64 17

1019

49

41 01 31

· 9459

50

51 06 15 - 2571

B0BB 58 03 29-0104 55 l 18-5125 44 01 12-0029 64 04 23-3220 61 ll 21-0289 63 04 29-0122 57 08 22-9009 54 01 19-1209

Sjöholm, Iris Marianne Harding, Renee Madeleine Britt Åkerlund, lena Irene Skogfelter, Anette Margareta Jakobsson, susanne Maria Wahlgren, Eva Carin Leo, Marie Patricia Englund, Anne Lis Maria Englund, Irma Jenny Holgersdotter

7 В

10 il 12 13 14 15 16 17 18

53 12 22-7100 57 120S-0300 55 12 09-1967 48 15 24-7063 56 08 29-1109 54 01 23-0205 43 01 25-0363 60 04 26-0045 64 05 10-1103

Lund, Eva Christina Wennerholm, Åsa Maria Olsson, Christina Elisabeth Broberg, sylvia Margareta Martikainen, Britt Zetterlund, Birgitta Nordblom, Marianne watil, Helene Gelin, Elisabeth

19 20 21

6? 12 27-0125 44 01 12-0029 43 04 03-8062

Malmqvist, Helene Åberg, Anette Kinds jö, Vivianne Siri

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf

B0BB 58 03 29-0104 55 l 18-5125 44 01 12-0029 64 04 23-3220 61 ll 21-0289 63 04 29-0122 57 08 22-9009 54 01 19-1209

Sjöholm, Iris Marianne Harding, Renee Madeleine Britt Åkerlund, lena Irene Skogfelter, Anette Margareta Jakobsson, susanne Maria Wahlgren, Eva Carin Leo, Marie Patricia Englund, Anne Lis Maria Englund, Irma Jenny Holgersdotter

7 В

10 il 12 13 14 15 16 17 18

53 12 22-7100 57 120S-0300 55 12 09-1967 48 15 24-7063 56 08 29-1109 54 01 23-0205 43 01 25-0363 60 04 26-0045 64 05 10-1103

Lund, Eva Christina Wennerholm, Åsa Maria Olsson, Christina Elisabeth Broberg, sylvia Margareta Martikainen, Britt Zetterlund, Birgitta Nordblom, Marianne watil, Helene Gelin, Elisabeth

19 20 21

6? 12 27-0125 44 01 12-0029 43 04 03-8062

Malmqvist, Helene Åberg, Anette Kinds jö, Vivianne Siri