wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-D
Registrerat
2018-11-02
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-10-23 Möte med angående där överlämnade bid- och dll sami ex ex av sn nya bok Ark, nyckeln till Palmemordet.
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
UL Möte med
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-02 00:00
Avslutat


PM

DA 21183-04-) 11)

Polisen

Datum 2018-11-02 Diariens (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander

UL Möte medH

2018-10-23 träffade undertecknad|och mottog från denne en hårddisk innehållande ett antal ljud- och filminspelningar samt en excelfil med

en logg över materialet. Detta överfördes till ett USB-minne för att därefter

infogas i det övriga utredningsmaterialet.plarförhandsexemplar samt två A4nämns.

förvaras i Palmegruppens närarkiv medan A4-arken kasserades då de bedömdes sakna betydelse för utredningen.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

PM

DA 21183-04-) 11)

Polisen

Datum 2018-11-02 Diariens (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander

UL Möte medH

2018-10-23 träffade undertecknad|och mottog från denne en hårddisk innehållande ett antal ljud- och filminspelningar samt en excelfil med

en logg över materialet. Detta överfördes till ett USB-minne för att därefter

infogas i det övriga utredningsmaterialet.plarförhandsexemplar samt två A4nämns.

förvaras i Palmegruppens närarkiv medan A4-arken kasserades då de bedömdes sakna betydelse för utredningen.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2

Hans Melander

Från: Skickat: Till: Ämne:

Hans Melander den 2 november 2018 13:29 Kansli Registrator SV: Diarieföring Palmeutredningen

Vi tar in den i utredningen.

/Hasse

Från: Kansli Registrator Skickat: den 1 november 2018 12:42 Till: Hans Melander Ämne: VB: Diarieföring Palmeutredningen

Hej!

Ska vi diarieföra den här eller går den in i utredningen?

Hälsningar Eva

Från: Polismyndigheten registrator kansli Skickat: den 1 november 2018 12:26 Tilt: Kansli Registrator Ämne: VB: Diarieföring PalmeutredningenFrån:Skickat: den 1 november 2018 12:24 Till: Polismyndigheten registrator kansli Ämne: Fwd: Diarieföring Palmeutredningen

Vv diarieför detta email.

Mvh

Vidarebefordrat brev: Från:Ämne: Diarieföring Palmeutredningen Datum: 1 november 2018 12:19:58 CET Till: hans.melander@polisen.se, rikskriminalpolisen@polisen.se Hej Hans,

Jag skulle vilja be dig att diarieföra våra möten samt det material som jag lämnat in den senaste veckan. Det vill säga förhandsexemplaret avsom jag lämnade in den 24. oktober strax

efter klockan 17 tillsammans mea va A4-blad med facebookmeddelandendär hans rämns samt ljudfiler och videofiler avinspelade av

om jag

1

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

Hans Melander

Från: Skickat: Till: Ämne:

Hans Melander den 2 november 2018 13:29 Kansli Registrator SV: Diarieföring Palmeutredningen

Vi tar in den i utredningen.

/Hasse

Från: Kansli Registrator Skickat: den 1 november 2018 12:42 Till: Hans Melander Ämne: VB: Diarieföring Palmeutredningen

Hej!

Ska vi diarieföra den här eller går den in i utredningen?

Hälsningar Eva

Från: Polismyndigheten registrator kansli Skickat: den 1 november 2018 12:26 Tilt: Kansli Registrator Ämne: VB: Diarieföring PalmeutredningenFrån:Skickat: den 1 november 2018 12:24 Till: Polismyndigheten registrator kansli Ämne: Fwd: Diarieföring Palmeutredningen

Vv diarieför detta email.

Mvh

Vidarebefordrat brev: Från:Ämne: Diarieföring Palmeutredningen Datum: 1 november 2018 12:19:58 CET Till: hans.melander@polisen.se, rikskriminalpolisen@polisen.se Hej Hans,

Jag skulle vilja be dig att diarieföra våra möten samt det material som jag lämnat in den senaste veckan. Det vill säga förhandsexemplaret avsom jag lämnade in den 24. oktober strax

efter klockan 17 tillsammans mea va A4-blad med facebookmeddelandendär hans rämns samt ljudfiler och videofiler avinspelade av

om jag

1

lämnade in den 29 oktober. Allt material lämnades in på polisens begäran.

Tack för detta!

Mvh2

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

lämnade in den 29 oktober. Allt material lämnades in på polisens begäran.

Tack för detta!

Mvh2