Uppslag:DA21183-04-D

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-D
Registrerat
2018-11-02
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2018-10-23 Möte med angående där överlämnade bid- och dll sami ex ex av sn nya bok Ark, nyckeln till Palmemordet.
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
UL Möte med 
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-02
Avslutat


PM

DA 21183-04-) 11)

Polisen

Datum 2018-11-02 Diariens (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander

UL Möte med  H

2018-10-23 träffade undertecknad| och mottog från denne en hårddisk innehållande ett antal ljud- och filminspelningar samt en excelfil med

en logg över materialet. Detta överfördes till ett USB-minne för att därefter

infogas i det övriga utredningsmaterialet. plar förhandsexemplar samt två A4nämns.

förvaras i Palmegruppens närarkiv medan A4-arken kasserades då de bedömdes sakna betydelse för utredningen.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

Hans Melander

Från: Skickat: Till: Ämne:

Hans Melander den 2 november 2018 13:29 Kansli Registrator SV: Diarieföring Palmeutredningen

Vi tar in den i utredningen.

/Hasse

Från: Kansli Registrator Skickat: den 1 november 2018 12:42 Till: Hans Melander Ämne: VB: Diarieföring Palmeutredningen

Hej!

Ska vi diarieföra den här eller går den in i utredningen?

Hälsningar Eva

Från: Polismyndigheten registrator kansli Skickat: den 1 november 2018 12:26 Tilt: Kansli Registrator Ämne: VB: Diarieföring Palmeutredningen Från:  Skickat: den 1 november 2018 12:24 Till: Polismyndigheten registrator kansli Ämne: Fwd: Diarieföring Palmeutredningen

Vv diarieför detta email.

Mvh

Vidarebefordrat brev: Från:  Ämne: Diarieföring Palmeutredningen Datum: 1 november 2018 12:19:58 CET Till: hans.melander@polisen.se, rikskriminalpolisen@polisen.se Hej Hans,

Jag skulle vilja be dig att diarieföra våra möten samt det material som jag lämnat in den senaste veckan. Det vill säga förhandsexemplaret av som jag lämnade in den 24. oktober strax

efter klockan 17 tillsammans mea va A4-blad med facebookmeddelanden där hans rämns samt ljudfiler och videofiler av inspelade av

om jag

1

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf

lämnade in den 29 oktober. Allt material lämnades in på polisens begäran.

Tack för detta!

Mvh  2

Pol-2018-11-02 DA21183-04-D M te-Stocklassa.pdf