wpu.nu

Uppslag:DA21183-06-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-06-A
Registrerat
2019-01-10
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-11-01 Kontroll av bantfack
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-05 00:00
Avslutat


Polisen

PROMEMORIA DA 21183-06-A 1(1)
Datum 2018-11-05
Diarienr (åberopas)


Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude

Med anledning av uppgifter som framkommer i
2018-11-01 till ett förhör utan föregående kallelse.

Förhöret genomfördes därefter på


(Signatur)
Peter Steude
Inspektör/utredare

Pol-2018-11-05 DA21183-06-A Hämtning till Förhör.pdf

Pol-2018-11-05 DA21183-06-A Hämtning till Förhör.pdf

Polisen

PROMEMORIA DA 21183-06-A 1(1)
Datum 2018-11-05
Diarienr (åberopas)


Polismyndigheten
Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA
Peter Steude

Med anledning av uppgifter som framkommer i
2018-11-01 till ett förhör utan föregående kallelse.

Förhöret genomfördes därefter på


(Signatur)
Peter Steude
Inspektör/utredare

Polisen

Protokoll över hämtning till förhör


Sida 1(2)
2018-11-06


Signerat av Peter Steude
Signerat datum 2018-11-06
Diarienummer 5000-K1549141-17


Enhet: Nationella Operativa Avdelningen, Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA

Aktuell status: Frigiven


Person som tvångsmedlet avser:

Personens roll i forhör Annan

ID-kontroll Kontrollsatt Pass

Kontrollerat av Hans Melander

Grunduppgifter för tvångsmedlet Datum och tid för beslut

Beslutsfattare 2018-10-31 13:30

.Petersson, Krister Brott 0313 - Mord (med användning av skjutvapen mot man)

Plats dar personen kan eftersokas Alternativ platsKallelse Hämta utan kallelse

Plats for verkstallanDatum och tid for verkstallighet 2018-11-01 09:30

Verkstallt av Steude, Peter Blombergsson, Sven-Åke Melander, Hans

Inford datum och tid 2018-11-01 09:55

Inford av Steude, Peter Blombergsson, Sven-Åke Melander, Hans Ovriga narvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Uppgifter om frigivning

Datum och tid för beslut 2018-11-01 14:05

Datum och tid for verkstaillighet 2018-11-01 14:05

Beslutsfattare .Petersson, Krister Verkställare Steude, Peter Melander, Hans

Ovriga uppgifter om verkstalligheten

Beslut

Typ Hämtning till förhör

Typ Frige

Datum och tid 2018-10-31 13:30 Datum och tid 2018-11-01 14:05

Beslutsfattare .Petersson, Krister Beslutsfattare .Petersson, Krister

Atgarder

Pol-2018-11-05 DA21183-06-A Hämtning till Förhör.pdf

Pol-2018-11-05 DA21183-06-A Hämtning till Förhör.pdf

Polisen

Protokoll över hämtning till förhör


Sida 1(2)
2018-11-06


Signerat av Peter Steude
Signerat datum 2018-11-06
Diarienummer 5000-K1549141-17


Enhet: Nationella Operativa Avdelningen, Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA

Aktuell status: Frigiven


Person som tvångsmedlet avser:

Personens roll i forhör Annan

ID-kontroll Kontrollsatt Pass

Kontrollerat av Hans Melander

Grunduppgifter för tvångsmedlet Datum och tid för beslut

Beslutsfattare 2018-10-31 13:30

.Petersson, Krister Brott 0313 - Mord (med användning av skjutvapen mot man)

Plats dar personen kan eftersokas Alternativ platsKallelse Hämta utan kallelse

Plats for verkstallanDatum och tid for verkstallighet 2018-11-01 09:30

Verkstallt av Steude, Peter Blombergsson, Sven-Åke Melander, Hans

Inford datum och tid 2018-11-01 09:55

Inford av Steude, Peter Blombergsson, Sven-Åke Melander, Hans Ovriga narvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställigheten

Uppgifter om frigivning

Datum och tid för beslut 2018-11-01 14:05

Datum och tid for verkstaillighet 2018-11-01 14:05

Beslutsfattare .Petersson, Krister Verkställare Steude, Peter Melander, Hans

Ovriga uppgifter om verkstalligheten

Beslut

Typ Hämtning till förhör

Typ Frige

Datum och tid 2018-10-31 13:30 Datum och tid 2018-11-01 14:05

Beslutsfattare .Petersson, Krister Beslutsfattare .Petersson, Krister

Atgarder

ያ፡ 曾曾 W

Sida 2(2) 2018-11-06

Signerat av Peter Steude

Signerat datum 2018-11-06

Protokoll över hämtning till förhör

Polisen

Enhet

Diarienummer 5000-K1549141-17

Nationella Operativa Avdelningen, Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA

Historik

Datum Registrerat av 2018-11-06 Peter Steude 10:08

Beslutsfattare Beslutsdatum Handelse

Forandring Krister .Peters- 2018-10-31 Beslut om hämtning Beslut fattat ay Krister Petersson och son

till förhörBeslut signerat

Signerat

2018-11-06 Peter Steude 10:10 2018-11-06 Peter Steude 10:10

Verkställd

2018-11-06 Peter Steude 10:12

Krister .Peters- 2018-11-01 Frige son

Verkställd av Hans Melander, Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson den 2018-11-01 09:30. Beslut fattat av Krister .Petersson den 2018-11-01 14:05 att Frige. Verkställt av Hans Melander och Peter Steude den 2018-11-01 14:05. Signerad

Verkställan signerad

2018-11-06 Peter Steude 10:12 2018-11-06 Peter Steude 10:12

Frigiven

Pol-2018-11-05 DA21183-06-A Hämtning till Förhör.pdf

Pol-2018-11-05 DA21183-06-A Hämtning till Förhör.pdf

ያ፡ 曾曾 W

Sida 2(2) 2018-11-06

Signerat av Peter Steude

Signerat datum 2018-11-06

Protokoll över hämtning till förhör

Polisen

Enhet

Diarienummer 5000-K1549141-17

Nationella Operativa Avdelningen, Palmegruppen 1 Utrbiträde NOA

Historik

Datum Registrerat av 2018-11-06 Peter Steude 10:08

Beslutsfattare Beslutsdatum Handelse

Forandring Krister .Peters- 2018-10-31 Beslut om hämtning Beslut fattat ay Krister Petersson och son

till förhörBeslut signerat

Signerat

2018-11-06 Peter Steude 10:10 2018-11-06 Peter Steude 10:10

Verkställd

2018-11-06 Peter Steude 10:12

Krister .Peters- 2018-11-01 Frige son

Verkställd av Hans Melander, Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson den 2018-11-01 09:30. Beslut fattat av Krister .Petersson den 2018-11-01 14:05 att Frige. Verkställt av Hans Melander och Peter Steude den 2018-11-01 14:05. Signerad

Verkställan signerad

2018-11-06 Peter Steude 10:12 2018-11-06 Peter Steude 10:12

Frigiven