wpu.nu

Uppslag:DA21183-03-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-03-A
Registrerat
2019-05-17
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2014-03-25 Inkommer med USB-minne med skrivelser och filmer
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Förhöret påbörjat
2012-09-19 00:00
Avslutat


DA-21183 - 03-A

-

Rikskriminalpolisen Till Palmegruppen Attn: Dag Andersson och Lennart Gustafsson

Stockholm 140325

Hej!

Tack för ett trevligt samtal i fredags.

It Jag bifogar ett USB-minne med material e ök.

Det innehåller:

Den presentation jag gjorde (filen heter: Polisen 140320.pptx)H

Jag vore tacksam om ni bekräftar att ni mottagit ovanstående, exempelvis per mail. Jag vill också att materialet är konfidentiellt, dvs inte lämnas ut till andra än polisen.

Om ni är intresserade av ytterligare möte eller material så hör av er! Jag kommer också göra en sammanställning som beskriver min teori med underbyggande dokument som bilagor.

Med vänlig hälsning

H

INNEHAR PÅ USB-MINNE OVER FORT TILL FILAnken: HBB 18616-00

Pol-2012-09-19 DA21183-03-A Författare lämnar material på usbminne.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-03-A Författare lämnar material på usbminne.pdf

DA-21183 - 03-A

-

Rikskriminalpolisen Till Palmegruppen Attn: Dag Andersson och Lennart Gustafsson

Stockholm 140325

Hej!

Tack för ett trevligt samtal i fredags.

It Jag bifogar ett USB-minne med material e ök.

Det innehåller:

Den presentation jag gjorde (filen heter: Polisen 140320.pptx)H

Jag vore tacksam om ni bekräftar att ni mottagit ovanstående, exempelvis per mail. Jag vill också att materialet är konfidentiellt, dvs inte lämnas ut till andra än polisen.

Om ni är intresserade av ytterligare möte eller material så hör av er! Jag kommer också göra en sammanställning som beskriver min teori med underbyggande dokument som bilagor.

Med vänlig hälsning

H

INNEHAR PÅ USB-MINNE OVER FORT TILL FILAnken: HBB 18616-00
E-post
Kort sammanfattning
Stocklassa mail om bifogat USB minne
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2014-03-25 00:00
Avslutat


DA-21183-03-A

Rikskriminalpolisen
Till Palmegruppen
Attn: Dag Andersson och Lennart Gustafsson


Stockholm 2014-03-25


Hej!

Tack för ett trevligt samtal i fredags.

Jag bifogar ett USB-minne med material enligt överenskommelse.

Det innehåller:

  • Den presentation jag giorde (filen heter: Polisen 140320.pptx)
  • PM om PM BW.pdf
  • Utskrift av min intervju med . Komplett intervju tre dagar.doc
  • Tre stycken videoinspelningar med
-
-
-

Jag vore tacksam om ni bekräftar att ni mottagit ovanstående, exempelvis per mail. Jag vill också att materialet är konfidentiellt, dvs inte lämnas ut till andra än polisen.

Om ni är intresserade av ytterligare möte eller material så hör av er!

Jag kommer också göra en sammanställning som beskriver min teori med underbyggande dokument som bilagor.

Med vänlig hälsning

 Jan Stocklassa 
INNEHÅLL PÅ USB-MINNE ÖVERFÖRT TILL FIL

Anknytning: HBB18616-00Referens behövs

Pol-2014-03-25 DA21183-03-A Stocklassa verl mnar-USB-minne.pdf

Pol-2014-03-25 DA21183-03-A Stocklassa verl mnar-USB-minne.pdf

DA-21183-03-A

Rikskriminalpolisen
Till Palmegruppen
Attn: Dag Andersson och Lennart Gustafsson


Stockholm 2014-03-25


Hej!

Tack för ett trevligt samtal i fredags.

Jag bifogar ett USB-minne med material enligt överenskommelse.

Det innehåller:

  • Den presentation jag giorde (filen heter: Polisen 140320.pptx)
  • PM om PM BW.pdf
  • Utskrift av min intervju med . Komplett intervju tre dagar.doc
  • Tre stycken videoinspelningar med
-
-
-

Jag vore tacksam om ni bekräftar att ni mottagit ovanstående, exempelvis per mail. Jag vill också att materialet är konfidentiellt, dvs inte lämnas ut till andra än polisen.

Om ni är intresserade av ytterligare möte eller material så hör av er!

Jag kommer också göra en sammanställning som beskriver min teori med underbyggande dokument som bilagor.

Med vänlig hälsning

 Jan Stocklassa 
INNEHÅLL PÅ USB-MINNE ÖVERFÖRT TILL FIL

Anknytning: HBB18616-00Referens behövs