wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-L

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-L
Registrerat
2019-12-19
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-12-19 inkommer med information om att har flyttat till byn Karaman nå Cypern
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

E-post
Kort sammanfattning
Om Bertil Wedin
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2019-12-16 14:56
Avslutat


Jonas Englund D-21183-04-L

Från: Hans Melander
Skickat: 2019-12-19 09:46
Till: Jonas Englund
Ämne: VB:

Från:
Skickat: 2019-12-16 14:56


Till: Hans Melander
Kopia: krister.petersson@aklagare.se
Ämne: Bertil Wedin

Hej Hans,

Jag lovade att återkomma med . Han flyttade i oktober 2016 där han bott sedan november 1985 till

heter och jag är nästan säker på att det är samma där bodde när var där 2013.

är populär bland

Till nya bostad hör en .

Länk till karta: Här nedan är också som utlovat .


Med vänlig hälsning

Pol-2019-12-19 DA21183-04-L Mail-Bertil-Wedin.pdf

Pol-2019-12-19 DA21183-04-L Mail-Bertil-Wedin.pdf

Jonas Englund D-21183-04-L

Från: Hans Melander
Skickat: 2019-12-19 09:46
Till: Jonas Englund
Ämne: VB:

Från:
Skickat: 2019-12-16 14:56


Till: Hans Melander
Kopia: krister.petersson@aklagare.se
Ämne: Bertil Wedin

Hej Hans,

Jag lovade att återkomma med . Han flyttade i oktober 2016 där han bott sedan november 1985 till

heter och jag är nästan säker på att det är samma där bodde när var där 2013.

är populär bland

Till nya bostad hör en .

Länk till karta: Här nedan är också som utlovat .


Med vänlig hälsning