wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-B
Registrerat
2018-10-08
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-10-05 inkommer kompletterande uppgifter gällande .
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

E-post
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-10-08 00:00
Avslutat


P

H

VL

Jonas Englund

Från: Skickat:

Till: Ämne:

DA 21183-04-B

Till

Hans Melander

den 8 oktober 2018 08:44

Jonas Englund

VB: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018 08 24 - Palmeutredningen

Skickat: den 5 oktober 2018 13:45

Till: krister.petersson@aklagare.se; Hans Melander

Kopia: registrator@aklagare.se; rikskriminalpolisen@polisen.se

Ämne: Re: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018 08 24 - Palmeutredningen

Förundersökningsledare Krister Petersson Spaningsledare Hans Melander Palmeutredningen

Vecka 43 kommer utländska medier att vara i Stockholm för att förbereda artiklar kring boken. Även om målet är att det ska publicera först 5 november så finns det en risk att något läcker tidigare. Det vill säga tiden är begränsad innan allmänhet inklusive de personer som är med i boken känner till innehållet.

Bästa hälsningar

Pol-2018-10-08 DA21183-04-B.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-B.pdf

P

H

VL

Jonas Englund

Från: Skickat:

Till: Ämne:

DA 21183-04-B

Till

Hans Melander

den 8 oktober 2018 08:44

Jonas Englund

VB: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018 08 24 - Palmeutredningen

Skickat: den 5 oktober 2018 13:45

Till: krister.petersson@aklagare.se; Hans Melander

Kopia: registrator@aklagare.se; rikskriminalpolisen@polisen.se

Ämne: Re: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018 08 24 - Palmeutredningen

Förundersökningsledare Krister Petersson Spaningsledare Hans Melander Palmeutredningen

Vecka 43 kommer utländska medier att vara i Stockholm för att förbereda artiklar kring boken. Även om målet är att det ska publicera först 5 november så finns det en risk att något läcker tidigare. Det vill säga tiden är begränsad innan allmänhet inklusive de personer som är med i boken känner till innehållet.

Bästa hälsningar
E-post
Kort sammanfattning
VB: Kompletterande uppgifter till.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2018-10-05 13:45
Avslutat


Jonas Englund DA 21183-04-B

Från: Hans Melander
Skickat: 2018-10-08 08:44
Till: Jonas Englund

Ämne: Re: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018-08-24 - Palmeutredningen


Ursprungligt meddelande-----

Från: Jan Stocklassa Skickat: den 5 oktober 2018 13:45 (mailto:jan.stocklassa@gmail.com)


Till: krister.petersson@aklagare.se; Hans Melander
Kopia: registrator@aklagare.se; rikskriminalpolisen@polisen.se
Ämne: Re: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018-08-24 - Palmeutredningen

Till Förundersökningsledare Krister Petersson Spaningsledare Hans Melander Palmeutredningen

Vill bara meddela er att har återvänt till bostaden. håller också fullt uppdaterad om dialogen med polis och åklagare. De kommunicerar intensivt om den kommande boken.

Vecka 43 kommer utländska medier att vara i Stockholm för att förbereda artiklar kring boken.

Även om målet är att det ska publicera först 5 november så finns det en risk att något läcker tidigare. Det vill säga tiden är begränsad innan allmänhet inklusive de personer som är med i boken känner till innehållet.

Bästa hälsningar

 Jan Stocklassa 

Pol-2018-10-08 DA21183-04-B Mail-Stocklassa.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-B Mail-Stocklassa.pdf

Jonas Englund DA 21183-04-B

Från: Hans Melander
Skickat: 2018-10-08 08:44
Till: Jonas Englund

Ämne: Re: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018-08-24 - Palmeutredningen


Ursprungligt meddelande-----

Från: Jan Stocklassa Skickat: den 5 oktober 2018 13:45 (mailto:jan.stocklassa@gmail.com)


Till: krister.petersson@aklagare.se; Hans Melander
Kopia: registrator@aklagare.se; rikskriminalpolisen@polisen.se
Ämne: Re: Kompletterande uppgifter till tips daterat 2018-08-24 - Palmeutredningen

Till Förundersökningsledare Krister Petersson Spaningsledare Hans Melander Palmeutredningen

Vill bara meddela er att har återvänt till bostaden. håller också fullt uppdaterad om dialogen med polis och åklagare. De kommunicerar intensivt om den kommande boken.

Vecka 43 kommer utländska medier att vara i Stockholm för att förbereda artiklar kring boken.

Även om målet är att det ska publicera först 5 november så finns det en risk att något läcker tidigare. Det vill säga tiden är begränsad innan allmänhet inklusive de personer som är med i boken känner till innehållet.

Bästa hälsningar

 Jan Stocklassa