wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-J

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-J
Registrerat
2019-04-26
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-04-23 inkommer med komplettering
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:E-post
Kort sammanfattning
VB: Komplettering till uppgifter.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-04-26 12:59
Avslutat


Jonas Englund

DA-21183-04-J

Från: Skickat: Till: Ämne:

Hans Melander den 26 april 2019 12:59 Jonas Englund VB: Komplettering till uppgifter lämnade i samband med möte 17 april, 2019


Ursprungligt meddelande---- Från:Skickat: den 23 april 2019 15:27 Till: Hans Melander; rikskriminalpolisen@polisen.se Kopia: krister.petersson@aklagare.se Ämne: Komplettering till uppgifter lämnade i samband med möte 17 april, 2019

Palmegruppen Attn. spaningledare Hans Melander# Komplettering till de uppgifter jag lämnade i samband med mötet hos polisen den 17 april där |lämnade över den walkie-talkie somhittade vid Jutas backe den 2 mars 1986. 2p Min bedömning ärochberättelser är helt trovärdiga, vilket ytterligare styrks av att det är minst

närvarande vid tillfället, att walkie-talkien funnits iägo sedan mars 1986 samt att ytterligare personer hört berättelsen i nära anslutning till morddagen och kunnat återberätta den.

Jag kommer innan utgången av maj månad lämna in en skriven analys till polisen av ett antal vittnesmål under mordkvällen som visar att en övervakning skett samt att själva mordet och flykten utfördes improviserat och kaotiskt. Förutsatt att walkie-talkien kan knytas till mordet, styrker fyndet denna analys både genom flyktvägen och genom att den eller de som flytt lämnat spår. Trots det ofattbara i att en walkie talkie lämnas in så lång tid efter mordet, så hoppas jag att ni genomför grundliga undersökningar av både själva apparaten som dess ursprung. Enligt min uppfattning bör även möjligheten att walkie talkien tappats eller slängts av samma person som lämnat efter sig den upphittade handsken på Johannes brandstations innergård, prövas med DNA-teknik.

Med vänlig hälsningULI1

Pol-2019-04-26 DA21183-04-J mail-walkie-talkie-Jutas-Backe.pdf

Pol-2019-04-26 DA21183-04-J mail-walkie-talkie-Jutas-Backe.pdf

Jonas Englund

DA-21183-04-J

Från: Skickat: Till: Ämne:

Hans Melander den 26 april 2019 12:59 Jonas Englund VB: Komplettering till uppgifter lämnade i samband med möte 17 april, 2019


Ursprungligt meddelande---- Från:Skickat: den 23 april 2019 15:27 Till: Hans Melander; rikskriminalpolisen@polisen.se Kopia: krister.petersson@aklagare.se Ämne: Komplettering till uppgifter lämnade i samband med möte 17 april, 2019

Palmegruppen Attn. spaningledare Hans Melander# Komplettering till de uppgifter jag lämnade i samband med mötet hos polisen den 17 april där |lämnade över den walkie-talkie somhittade vid Jutas backe den 2 mars 1986. 2p Min bedömning ärochberättelser är helt trovärdiga, vilket ytterligare styrks av att det är minst

närvarande vid tillfället, att walkie-talkien funnits iägo sedan mars 1986 samt att ytterligare personer hört berättelsen i nära anslutning till morddagen och kunnat återberätta den.

Jag kommer innan utgången av maj månad lämna in en skriven analys till polisen av ett antal vittnesmål under mordkvällen som visar att en övervakning skett samt att själva mordet och flykten utfördes improviserat och kaotiskt. Förutsatt att walkie-talkien kan knytas till mordet, styrker fyndet denna analys både genom flyktvägen och genom att den eller de som flytt lämnat spår. Trots det ofattbara i att en walkie talkie lämnas in så lång tid efter mordet, så hoppas jag att ni genomför grundliga undersökningar av både själva apparaten som dess ursprung. Enligt min uppfattning bör även möjligheten att walkie talkien tappats eller slängts av samma person som lämnat efter sig den upphittade handsken på Johannes brandstations innergård, prövas med DNA-teknik.

Med vänlig hälsningULI1