wpu.nu

Uppslag:DA21183-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2012-09-19
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2012-09-07 00:00
Avslutat


POLISEN
Rikskriminalpolisen
RIKSKRIMINALPOLISEN
UTREDNINGSSEKTIONEN
Gustafsson Ann-Helene
Kriminalinspektör

Datum: 2012-09-07
Diarienr (åberopas vid korresp) APAL-428-196/12
DA 21183-2De handlingar som du lämnade 2012-09-06 har diarieförts under nummer APAL-428-196/12.


Stockholm 2012-09-07

Ann-Helene Gustafsson

Dokument2

Pol-2012-09-07 DA21183-02 Möte med författare.pdf

Pol-2012-09-07 DA21183-02 Möte med författare.pdf

POLISEN
Rikskriminalpolisen
RIKSKRIMINALPOLISEN
UTREDNINGSSEKTIONEN
Gustafsson Ann-Helene
Kriminalinspektör

Datum: 2012-09-07
Diarienr (åberopas vid korresp) APAL-428-196/12
DA 21183-2De handlingar som du lämnade 2012-09-06 har diarieförts under nummer APAL-428-196/12.


Stockholm 2012-09-07

Ann-Helene Gustafsson

Dokument2
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett De handlingar som du lämnade den 6 september 2012 har diaricförts under nummer APAL-428-196/12.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2012-09-07 00:00
Avslutat


Datum

2012-09-07

Rikskriminalpolisen RIKSKRIMINALPOLISEN UTREDNINGSSEKTIONEN Gustafsson Ann-Helene Kriminalinspektor

Deanery (aberopas vd korresp) APAL-428-196/12

DA 21183-2

De handlingar som du lämnade den 6 september 2012 har diaricförts under nummer APAL-428-196/12.

Stockholm den 7 september 2012

Ann-Helenc Gustafsson

Dokumente

Pol-2012-09-07 DA21183-02 Diarief rda-handlingar.pdf

Pol-2012-09-07 DA21183-02 Diarief rda-handlingar.pdf

Datum

2012-09-07

Rikskriminalpolisen RIKSKRIMINALPOLISEN UTREDNINGSSEKTIONEN Gustafsson Ann-Helene Kriminalinspektor

Deanery (aberopas vd korresp) APAL-428-196/12

DA 21183-2

De handlingar som du lämnade den 6 september 2012 har diaricförts under nummer APAL-428-196/12.

Stockholm den 7 september 2012

Ann-Helenc Gustafsson

Dokumente