wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-F

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-F
Registrerat
2019-01-07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-12-03 Samtal med om diverse tilltånkta görningsmän,
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-10-08 00:00
Avslutat


PM

DA 21183-04-F

1 (2)

Datum

Polisen

2018-12-03

Diarienr: (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander

Samtal medDag som ovan besökteundertecknad för att lämna tips i Palmeutredningen. Han menar att mycket tyder på att det vid aktuell tidsperiod fanns olika personer i Sverige som hade intresse av att Palme försvann, men att ingen hade förmåga och kraft nog att utföra ett mordP

H5pSS.

Puppger vidare att han vid två tillfällen under vintern 2013-14som förmodligen kan berätta en hel del om vad som hände under tiden för mordet.P PH

I samband med besöket lämnari vilket den förstnämnde redogör för det tillfälle

Dokument3

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

PM

DA 21183-04-F

1 (2)

Datum

Polisen

2018-12-03

Diarienr: (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander

Samtal medDag som ovan besökteundertecknad för att lämna tips i Palmeutredningen. Han menar att mycket tyder på att det vid aktuell tidsperiod fanns olika personer i Sverige som hade intresse av att Palme försvann, men att ingen hade förmåga och kraft nog att utföra ett mordP

H5pSS.

Puppger vidare att han vid två tillfällen under vintern 2013-14som förmodligen kan berätta en hel del om vad som hände under tiden för mordet.P PH

I samband med besöket lämnari vilket den förstnämnde redogör för det tillfälle

Dokument3

Bur känner1983 hadetuplastkort.Cia rot

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Bur känner1983 hadetuplastkort.Cia rot

säger att han tackade nej därför att om jag sköt Palae skulle rubrikerna

bli ettI GA sådan situation skulle Sverige närmasig

Nato, och, det vill jag inte.

- Lägger jag alla korter på bordet, å andra sidan, och avslöjar CIA,

stoppas viktig USA-teknologi, Volvo, exporten stoppas, det blir svåra relationer med USA. Jag sitter i en kniptång.iete,

Jag har under många år för sökt att få svenska myndigheter latresserade av svår kriminalitejag har berättat om kaarkhandel i andra sammanhang, etc. Iagen har lysanat. Han tror jag är aytonan.Jag har tagit kopior på

Ohans visitkort och lite annat och lämnat allt till ryssarna. Därför

kunde

berätta om att CIA låg bakom.

säger att han känner en utländsk diplomat som satte honom i kontakt

med sovjetiska diplomater. De träffades i den utländska diplomatens

bem. Där överlämnades bevisen.har kopior, säger han,

Denna utländska diplomat träffade jag sedare ute på staden och ban berättac att

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

säger att han tackade nej därför att om jag sköt Palae skulle rubrikerna

bli ettI GA sådan situation skulle Sverige närmasig

Nato, och, det vill jag inte.

- Lägger jag alla korter på bordet, å andra sidan, och avslöjar CIA,

stoppas viktig USA-teknologi, Volvo, exporten stoppas, det blir svåra relationer med USA. Jag sitter i en kniptång.iete,

Jag har under många år för sökt att få svenska myndigheter latresserade av svår kriminalitejag har berättat om kaarkhandel i andra sammanhang, etc. Iagen har lysanat. Han tror jag är aytonan.Jag har tagit kopior på

Ohans visitkort och lite annat och lämnat allt till ryssarna. Därför

kunde

berätta om att CIA låg bakom.

säger att han känner en utländsk diplomat som satte honom i kontakt

med sovjetiska diplomater. De träffades i den utländska diplomatens

bem. Där överlämnades bevisen.har kopior, säger han,

Denna utländska diplomat träffade jag sedare ute på staden och ban berättac att

O

4 av 2 361

e

1 407 2078 76.27(* cip sedan)Tillbringade natten vid dator och un bokldsning samt påbörjade se en film. Det blev sent in på natten innan jag gick till sangs och hade för avsikt att sova ut. Jag vaknade dock av att det ringde på dörren, for mig föreföll det vara förmiddag. mitt armbandsur hade stannat och persiemerna var neddragna. Jag gick för att öppna dörren och tann tre herrar från polisen som legitimerade sig stående i trapphuset. De visade upp polislegitimationer - de var från Stockholms Palmegrupp respektive Nationella operativa avdelningen, utredningsenheten, den tredje var deras chaufför.

Och deras ärende var att få ett

Jag följde med dit. Jag fick inledningsvis vid samtalet där veta att jag enbart kan berätta om att jag samtalat med dem. Jag ar diremot förhindrad jämte gällande bestammelser vad angår förundersökning att yppa nagot Iran samtalet som fördes mellan mig och dem. Så tyvärr kan jag inte meddela mer än så här. De hade rang av kriminalkommissarie respektive kriminalinspektor, kanske darför var de bägge korrekta och artiga. Min førvåning var dock gränslöst stor, som Du förstår, då jag i förmiddags öppnade dörren och fann de tre vid min dörr där de framförde sitt ärende. Sa annu lages ett litet led i den stora Palmeundersökningen som tassat på i så många år utan slut. Jag återkommer till Dig med reflektioner over dagsaktuela amnen då jag har tillfälle, och om det finns något intressant att beröra från nyhetsflödet 1 Sverige. So fryses ut ifrån politiken och därmed att latt etablera en regering. Talmannen har dock haft samtal med SD senaste veckan. Vi får väl se hur det blir i slutändan om det blir en regering eller ej?

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

O

4 av 2 361

e

1 407 2078 76.27(* cip sedan)Tillbringade natten vid dator och un bokldsning samt påbörjade se en film. Det blev sent in på natten innan jag gick till sangs och hade för avsikt att sova ut. Jag vaknade dock av att det ringde på dörren, for mig föreföll det vara förmiddag. mitt armbandsur hade stannat och persiemerna var neddragna. Jag gick för att öppna dörren och tann tre herrar från polisen som legitimerade sig stående i trapphuset. De visade upp polislegitimationer - de var från Stockholms Palmegrupp respektive Nationella operativa avdelningen, utredningsenheten, den tredje var deras chaufför.

Och deras ärende var att få ett

Jag följde med dit. Jag fick inledningsvis vid samtalet där veta att jag enbart kan berätta om att jag samtalat med dem. Jag ar diremot förhindrad jämte gällande bestammelser vad angår förundersökning att yppa nagot Iran samtalet som fördes mellan mig och dem. Så tyvärr kan jag inte meddela mer än så här. De hade rang av kriminalkommissarie respektive kriminalinspektor, kanske darför var de bägge korrekta och artiga. Min førvåning var dock gränslöst stor, som Du förstår, då jag i förmiddags öppnade dörren och fann de tre vid min dörr där de framförde sitt ärende. Sa annu lages ett litet led i den stora Palmeundersökningen som tassat på i så många år utan slut. Jag återkommer till Dig med reflektioner over dagsaktuela amnen då jag har tillfälle, och om det finns något intressant att beröra från nyhetsflödet 1 Sverige. So fryses ut ifrån politiken och därmed att latt etablera en regering. Talmannen har dock haft samtal med SD senaste veckan. Vi får väl se hur det blir i slutändan om det blir en regering eller ej?

Namninsamling.docx

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Namninsamling.docx

DEN 28 OKTOBER 18:17:MAAAA.. AAAA

1

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

DEN 28 OKTOBER 18:17:MAAAA.. AAAA

1

Nationella operativa avdelningen

2018-12-04

K23037-86

då undertecknad tillsammans med Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson hämtadeDessa handlingar bifogas denna promemoria.

I samband med besöket återlämnades den hårddisktidigare överlämnat till undertecknad.

Hans Melander Kommissarie

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Nationella operativa avdelningen

2018-12-04

K23037-86

då undertecknad tillsammans med Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson hämtadeDessa handlingar bifogas denna promemoria.

I samband med besöket återlämnades den hårddisktidigare överlämnat till undertecknad.

Hans Melander Kommissarie

OBS! FÖR HUVUDMARKERINGAR ELLER REDIGERINGSANVISNINGAR

- TEXTA TYDLIGT

A

STICKORD:

BLAD NR:

- 1

ܕܢ

-

3

- 4

-5

6

De föresloc hobom att mörda Olof Falme och han ne sade. När han arvälde det för ļolisen ansågsinte "trovirdig. Han sulle junna vara en rcruinfigur av Grciham Greene,wiadei. iässtrogen och jovialisk.

en särskild bisnal etik som han fått honor attsom får lionom "hata leorrutionen".1På väggen (i liens viring) i Stocholm (1änger) falila sex (officers-> südlirän tsarens armé) och över enist Jag föddes som rorarifah bomier att dör) son monark(?) varken lom" muristeina eller fascisterna. Se vad som händer när langen försvinncr, då korpcr kommunisterna med sina Imutna näivar eller fascisterna med niven i luften... Den amerikanssa dehokra tin tycker jag också är en Bluff. Vervolrotin i USA är Cli, en stat i staten. merilcuern förråder alltid sina vänner när det är dockot lämpligt för der. De gjorde det med sivhen, Leci ! Peysal, med Sorioza, ucd Baby joc, ued is.rcos. Un der en tid utstyttjade de dera ochi secian lijälper dle till att störta dem.

- 11

- 12

13

-

14

-

15

- 16

-

17

18

-19

-20

21

I

Han är ett slags anarsist, aristolsrat och äventyrare som alltid lover rů farans radu. Dürren till lins lus liar tre süllerietslås och en elektronisk apparat soni Ger en kraftig stöt sortida någon försöker bryta sic in. "Jag har varit med om för rycket bräs i titt liv föratt leva i förhopiningai att !zela världen är cod. Jai sünier inte barc'en ons när jag sover, Jag blev tränad att alltici på min vakt.

22

23

-24

25

(b)

80m 11 Ev bildtext

- 26

- 27

-28

- 29

Använd markerat radavstånd. Låt inte en mening fortsätta på nästa blad. Arbetet 50-092 2000 bl 11 85

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

OBS! FÖR HUVUDMARKERINGAR ELLER REDIGERINGSANVISNINGAR

- TEXTA TYDLIGT

A

STICKORD:

BLAD NR:

- 1

ܕܢ

-

3

- 4

-5

6

De föresloc hobom att mörda Olof Falme och han ne sade. När han arvälde det för ļolisen ansågsinte "trovirdig. Han sulle junna vara en rcruinfigur av Grciham Greene,wiadei. iässtrogen och jovialisk.

en särskild bisnal etik som han fått honor attsom får lionom "hata leorrutionen".1På väggen (i liens viring) i Stocholm (1änger) falila sex (officers-> südlirän tsarens armé) och över enist Jag föddes som rorarifah bomier att dör) son monark(?) varken lom" muristeina eller fascisterna. Se vad som händer när langen försvinncr, då korpcr kommunisterna med sina Imutna näivar eller fascisterna med niven i luften... Den amerikanssa dehokra tin tycker jag också är en Bluff. Vervolrotin i USA är Cli, en stat i staten. merilcuern förråder alltid sina vänner när det är dockot lämpligt för der. De gjorde det med sivhen, Leci ! Peysal, med Sorioza, ucd Baby joc, ued is.rcos. Un der en tid utstyttjade de dera ochi secian lijälper dle till att störta dem.

- 11

- 12

13

-

14

-

15

- 16

-

17

18

-19

-20

21

I

Han är ett slags anarsist, aristolsrat och äventyrare som alltid lover rů farans radu. Dürren till lins lus liar tre süllerietslås och en elektronisk apparat soni Ger en kraftig stöt sortida någon försöker bryta sic in. "Jag har varit med om för rycket bräs i titt liv föratt leva i förhopiningai att !zela världen är cod. Jai sünier inte barc'en ons när jag sover, Jag blev tränad att alltici på min vakt.

22

23

-24

25

(b)

80m 11 Ev bildtext

- 26

- 27

-28

- 29

Använd markerat radavstånd. Låt inte en mening fortsätta på nästa blad. Arbetet 50-092 2000 bl 11 85

Xx: care nicira dagar efter 1:10rdct pe Palme vände tre i:spektörer från siyo upp och ner på il:ns viining i jaist indicier."uje hittacie ingentine cen fortsätter att kontrollera mila rörelser. De är dra. På den vägen komaer de aldrig att hitta de verkliga nördarna. Det är de dessutom helt necivetina om, "

lien varför har de undersökt dig i samband med nordet på Olof Palme? - Därför att jag i november 86 blev föreslagen nöjligheten att mörda Paime. Jag accepterade inte och anmäldet det till polisen. Det brydde sig inte alls om mig. Tyvärr har händelserna gett mig rätt. Nu är de wycket nervösa med utie.U

T

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Xx: care nicira dagar efter 1:10rdct pe Palme vände tre i:spektörer från siyo upp och ner på il:ns viining i jaist indicier."uje hittacie ingentine cen fortsätter att kontrollera mila rörelser. De är dra. På den vägen komaer de aldrig att hitta de verkliga nördarna. Det är de dessutom helt necivetina om, "

lien varför har de undersökt dig i samband med nordet på Olof Palme? - Därför att jag i november 86 blev föreslagen nöjligheten att mörda Paime. Jag accepterade inte och anmäldet det till polisen. Det brydde sig inte alls om mig. Tyvärr har händelserna gett mig rätt. Nu är de wycket nervösa med utie.U

T

Vi tog några glas tillsammans och då frågade hen ruig om jag hatade necon tillräckligt för att vilja döda lionom. Jag svarade att den enda jag skulle lana döda varVid ett tillfälle frigade han om jac sluulle vilja döda un president för två miljoner dollar, Jag trodde att han siúntadeDe upplyste han ng om att sexOlof Falme som höll på alt bli"ett lolialt problem"

han menade oc!i veste bort frin de politiska scenen.

Lace lian vid något tillfälle vem sori var heredd att betala för bordet?

Det sade izan aldrie rent ut men jag förstod helt llart att han inenade C1A, lian menade att det s'a:lle bli lätt eftersoia Palme nästan aldrig hacie polisskydd. Jag svarade att om jag kantotan pagat lav og på negot sådant siaulle jag aldrie laura njuta av pengarna och att CLi slulle vara tvunget att ge mis si:ydd hela livet, Sainingen att siiga tog ja6 hono:n inte riktigt på allvar. Hågra dagar senare bjöd ut mig på restaurang igen. Vid ett tillfälle vidi lian ivär från restauranưen till Sticraton som låc intiil. Han !com tillla!:a med ett stort lavert som innehöll en koralett dossier ori: Olof falrie. Där farts svartvita roton av hononi oc!, andra medlemmar i det socialderiokratiska järtiet, en karta över staden utlärkt med bokstäver, ett medicinskt utlåtande om Palme och ett dolament som verkade vara gjort på data där man förutxgspådde att Palme var på väg pot joster som generalsel:reterare för ri! med stöd av de flesta länderna i tredje världen. Då för stod jag att "' s talade samning. Jag nekade blankt och vi pratade en stund till, tillrickligt länge för att ahan liann säga åt mig att glömma alltihop och att CILA har cycl:et långa arrar. Sedan dess l'ar jag inte sitta trärfat honor: igen. - Cel: allt detta infordernde du den svensia olisen ar? - Ja, rien det var lönlöst.Fürst försökte jae få tula ried Inɛer Bococ Bauner, politiskt ä.svarig für cet socialdemokratiska järtiet. Jag fick inte tag i heune utan sade till hoies sekreterare att CLI siulle rörda Palme, Strax därpå ringde rig en gran seisreterare, Yvonne, och jag förklarade sa.ca sak rör icine och bad licnie oxi ett pcrsonlict saj.::witräffade på Pake. Secian rinide Alf Carlsson, chefen för SPO:s antiterroristavdelning ochi jag upprepade ünni en gång att det var lödvändigt att genast skydda Palvie. Jas berättade inte onoch an dossiern. Jac visste att CIA oclz SÄPO brukar samarbeta (den svenska polisen läumar information om politiska flyktingar till sina ane: ikanska kollegor) och jag ville inte ta onödika risker. Den natten de cöclade Palme blev jag sirädislagen och konrienterade med nåcra journalistvänner allt som hade hänt. Alla som jag hade kontaktat nied&av att jag hade talat med den, men att sade att jag inte var tillrör litlig.

oni ätt kallade de int die för

sciellt förhör? - Jag Och de soiste också i cenom mitt liga. Flisen visade sig en rad kort bland vilka 'jac kände incentun som sedan anlölls on

-

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Vi tog några glas tillsammans och då frågade hen ruig om jag hatade necon tillräckligt för att vilja döda lionom. Jag svarade att den enda jag skulle lana döda varVid ett tillfälle frigade han om jac sluulle vilja döda un president för två miljoner dollar, Jag trodde att han siúntadeDe upplyste han ng om att sexOlof Falme som höll på alt bli"ett lolialt problem"

han menade oc!i veste bort frin de politiska scenen.

Lace lian vid något tillfälle vem sori var heredd att betala för bordet?

Det sade izan aldrie rent ut men jag förstod helt llart att han inenade C1A, lian menade att det s'a:lle bli lätt eftersoia Palme nästan aldrig hacie polisskydd. Jag svarade att om jag kantotan pagat lav og på negot sådant siaulle jag aldrie laura njuta av pengarna och att CLi slulle vara tvunget att ge mis si:ydd hela livet, Sainingen att siiga tog ja6 hono:n inte riktigt på allvar. Hågra dagar senare bjöd ut mig på restaurang igen. Vid ett tillfälle vidi lian ivär från restauranưen till Sticraton som låc intiil. Han !com tillla!:a med ett stort lavert som innehöll en koralett dossier ori: Olof falrie. Där farts svartvita roton av hononi oc!, andra medlemmar i det socialderiokratiska järtiet, en karta över staden utlärkt med bokstäver, ett medicinskt utlåtande om Palme och ett dolament som verkade vara gjort på data där man förutxgspådde att Palme var på väg pot joster som generalsel:reterare för ri! med stöd av de flesta länderna i tredje världen. Då för stod jag att "' s talade samning. Jag nekade blankt och vi pratade en stund till, tillrickligt länge för att ahan liann säga åt mig att glömma alltihop och att CILA har cycl:et långa arrar. Sedan dess l'ar jag inte sitta trärfat honor: igen. - Cel: allt detta infordernde du den svensia olisen ar? - Ja, rien det var lönlöst.Fürst försökte jae få tula ried Inɛer Bococ Bauner, politiskt ä.svarig für cet socialdemokratiska järtiet. Jag fick inte tag i heune utan sade till hoies sekreterare att CLI siulle rörda Palme, Strax därpå ringde rig en gran seisreterare, Yvonne, och jag förklarade sa.ca sak rör icine och bad licnie oxi ett pcrsonlict saj.::witräffade på Pake. Secian rinide Alf Carlsson, chefen för SPO:s antiterroristavdelning ochi jag upprepade ünni en gång att det var lödvändigt att genast skydda Palvie. Jas berättade inte onoch an dossiern. Jac visste att CIA oclz SÄPO brukar samarbeta (den svenska polisen läumar information om politiska flyktingar till sina ane: ikanska kollegor) och jag ville inte ta onödika risker. Den natten de cöclade Palme blev jag sirädislagen och konrienterade med nåcra journalistvänner allt som hade hänt. Alla som jag hade kontaktat nied&av att jag hade talat med den, men att sade att jag inte var tillrör litlig.

oni ätt kallade de int die för

sciellt förhör? - Jag Och de soiste också i cenom mitt liga. Flisen visade sig en rad kort bland vilka 'jac kände incentun som sedan anlölls on

-

Sou: vad (lur) kändeDet frågade mig jolisen också.SS Mi narkotikahandel. Det är deras vanliga taktik. De anklagar vänsterledare för att vara inbliundade i narkotil: handeln, Jas sade till polisen att j jae inte visste omliade ried det !:cla att föra nen att han var kapabcl till det on han trodde att det var viktigt för Usil. Efter det har de börjat undersöka alla runa konwalzter och viimer.

Och vis dc !ouzitpå spüren?

je hvir bevis för att en person soin passar in på beskrivnini;en var inskriven iÄr du inte rädd att det sika hända dig någonting?

Jag vidtar alltid försiktighetsåtgärder. Om é deödade mig m slaulle det bevisa att min historia är samn. Det är möjligt att den svens!:a polisen försöker hitta på en historia för att få mig stürplad som KGB-acent. De är mycket nervösa över mig. Jag är säker på att jagaiilud så lade de rördat oulcdelbart efteråt. Jag var den perfekta kandidaten för att förgifta den allminua opinionen canom att presentera ruic sora KGBawent. llur som helst tror jag att den svenska polisen är helt klar över att CIA är inblandagt i allt det här.

C

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Sou: vad (lur) kändeDet frågade mig jolisen också.SS Mi narkotikahandel. Det är deras vanliga taktik. De anklagar vänsterledare för att vara inbliundade i narkotil: handeln, Jas sade till polisen att j jae inte visste omliade ried det !:cla att föra nen att han var kapabcl till det on han trodde att det var viktigt för Usil. Efter det har de börjat undersöka alla runa konwalzter och viimer.

Och vis dc !ouzitpå spüren?

je hvir bevis för att en person soin passar in på beskrivnini;en var inskriven iÄr du inte rädd att det sika hända dig någonting?

Jag vidtar alltid försiktighetsåtgärder. Om é deödade mig m slaulle det bevisa att min historia är samn. Det är möjligt att den svens!:a polisen försöker hitta på en historia för att få mig stürplad som KGB-acent. De är mycket nervösa över mig. Jag är säker på att jagaiilud så lade de rördat oulcdelbart efteråt. Jag var den perfekta kandidaten för att förgifta den allminua opinionen canom att presentera ruic sora KGBawent. llur som helst tror jag att den svenska polisen är helt klar över att CIA är inblandagt i allt det här.

C

C

Samtal med4 april 198644.72.84.B. uppger att han träffadeförsta gången på Zafari Club 1 Zalsbury, Rhodesia, under åren 1973-76 då

arbetade som officer

.

i Afrika."underrättelseSSFördmodligen var det vintern 79-80, "jag kom ihåg att det var snö". De talades

vid i en och en halv timma.

Vid detta tillfälle skullePå väg tilli kartaffären, eller utanför,

på Vabagatan intill Continental, Paret tog en drink på Continentale Bistro,

att bord mellan Bistro och Tabonga.

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

C

Samtal med4 april 198644.72.84.B. uppger att han träffadeförsta gången på Zafari Club 1 Zalsbury, Rhodesia, under åren 1973-76 då

arbetade som officer

.

i Afrika."underrättelseSSFördmodligen var det vintern 79-80, "jag kom ihåg att det var snö". De talades

vid i en och en halv timma.

Vid detta tillfälle skullePå väg tilli kartaffären, eller utanför,

på Vabagatan intill Continental, Paret tog en drink på Continentale Bistro,

att bord mellan Bistro och Tabonga.

De drack öl och koajakt tillsammans.

Under santalet undrade plötsligtuppfattade frågan som skämt och började att skoja om att han skulle ta per 60Den ifråga upp i en helikopter och kasta ut bonon. Era lång diskussion följde ou hur man bäst skulle utföra ett mord. "Jag föreslog till sist Magnum 44 eller 357, den dödar bäst."

berättar om hur han skjutit ett antal personer under sitt soldatliv.

- Plötsligt sägerEtt samtal utspann 61g mellanpengarna 2 miljoner

dollar.

Jag kan sätta in den påom du vill, sade Morgan. Paret skiljdes åt.

I januari 1986 upptäcktepå bussterminalen Vasagatan. De gick till Hamlet och drack öl.Det är redan beslutat att Palne skall likvideras, inget polisskydd

kommer att oroa dig. Mitt bud på 2 miljoner dollar står kvar.

B. säger att han öppnade kuvertet och fick se en geografisk karta med

punkter A, B, C, D, E, F, etc.

· Jag minns punkterna Rosenbad, Gamla Stan, Folketo kus och Lo-borgen. I kuvertet fanns också ett slags dataprognos från NSA, National Security Administration, en underläggare till Sinderion, som utmynnade i att det fanns risk för att Olof Palme akulle bli gen. bekr. i Fr.

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

De drack öl och koajakt tillsammans.

Under santalet undrade plötsligtuppfattade frågan som skämt och började att skoja om att han skulle ta per 60Den ifråga upp i en helikopter och kasta ut bonon. Era lång diskussion följde ou hur man bäst skulle utföra ett mord. "Jag föreslog till sist Magnum 44 eller 357, den dödar bäst."

berättar om hur han skjutit ett antal personer under sitt soldatliv.

- Plötsligt sägerEtt samtal utspann 61g mellanpengarna 2 miljoner

dollar.

Jag kan sätta in den påom du vill, sade Morgan. Paret skiljdes åt.

I januari 1986 upptäcktepå bussterminalen Vasagatan. De gick till Hamlet och drack öl.Det är redan beslutat att Palne skall likvideras, inget polisskydd

kommer att oroa dig. Mitt bud på 2 miljoner dollar står kvar.

B. säger att han öppnade kuvertet och fick se en geografisk karta med

punkter A, B, C, D, E, F, etc.

· Jag minns punkterna Rosenbad, Gamla Stan, Folketo kus och Lo-borgen. I kuvertet fanns också ett slags dataprognos från NSA, National Security Administration, en underläggare till Sinderion, som utmynnade i att det fanns risk för att Olof Palme akulle bli gen. bekr. i Fr.

att tredje världen och

latinamerika samt en rad andra länder skulle satsa på Palme och därmed

skulle socialismen få ett stort framsteg på internationella bcaaon.

a

Jag stal ett dokument och lade det innanför rocken, säger

uppger senare till mig att det var första sidan av prognosen.

Närkom till Stockholm sommaren 1981, när de åt lunch på Markurelle,

togI kuvertet soRvisade fanns också ettO

Jag sade nej till uppdraget, men för stod då att det var allvar,

Efter samtalet medMed dessa pengar betalade jag eb telefonräkning på 1800 kronor, säger Under samtalet uppgav ocksåatt CIA hade liknande dossiers på

samtliga industriledare, politiker, bögt uppsatta polismän, donare och bankdirektörer i Sverige.

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

Pol-2018-10-08 DA21183-04-F Maskningsvariant.pdf

att tredje världen och

latinamerika samt en rad andra länder skulle satsa på Palme och därmed

skulle socialismen få ett stort framsteg på internationella bcaaon.

a

Jag stal ett dokument och lade det innanför rocken, säger

uppger senare till mig att det var första sidan av prognosen.

Närkom till Stockholm sommaren 1981, när de åt lunch på Markurelle,

togI kuvertet soRvisade fanns också ettO

Jag sade nej till uppdraget, men för stod då att det var allvar,

Efter samtalet medMed dessa pengar betalade jag eb telefonräkning på 1800 kronor, säger Under samtalet uppgav ocksåatt CIA hade liknande dossiers på

samtliga industriledare, politiker, bögt uppsatta polismän, donare och bankdirektörer i Sverige.
Promemoria
Kort sammanfattning
Operativa avdelningen Hans Melander .
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-12-03 00:00
Avslutat


PM

DA 21183-04-F

1(2)

Polisen

Datum 2018-12-03 Diariens (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans MelanderSamtal med

Dag som ovan besökteundertecknad för att lämna tips i Palmeutredningen. Han menar au mycket tyder på att det vid aktuell tidsperiod

fanns olika personer i Sverige som hade intresse av att Palme försvann, men H att ingen hade förmåga och kraft nog att utföra ett mord. Då samma intressen

fanns i Sydafrika tog regimen där viacontakt med personer i Sverige som skulle kunna utföra morue.

P Р5pPinte var intresserad kan erbjudandet mycket väl gått vidare viach dennesllen underbed dessa besök fått uppfattningen gjort hittills. Delşsom den revolver åtminstone tidigare haft en lägen1nämner ävensom förmodligen kan berätta en hel del om vad somfälle i lägenheten pånämner ävesboende i

Psom är H Sverige och som varit

Denne skall arbeta for Säpo och varit hanterare födennes kontakter med Säpo ochhar varit i kontakt medom erkänt att han fortfarande har

viss kontakt med

I samband med besöket lämnar över två redogörelser på 4 respektive 5 sidor över samtal med

samt en utskrift av ett mail fråntill

vilket den förstnämnde redogör för det tillfälle

Dokument3

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

PM

DA 21183-04-F

1(2)

Polisen

Datum 2018-12-03 Diariens (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans MelanderSamtal med

Dag som ovan besökteundertecknad för att lämna tips i Palmeutredningen. Han menar au mycket tyder på att det vid aktuell tidsperiod

fanns olika personer i Sverige som hade intresse av att Palme försvann, men H att ingen hade förmåga och kraft nog att utföra ett mord. Då samma intressen

fanns i Sydafrika tog regimen där viacontakt med personer i Sverige som skulle kunna utföra morue.

P Р5pPinte var intresserad kan erbjudandet mycket väl gått vidare viach dennesllen underbed dessa besök fått uppfattningen gjort hittills. Delşsom den revolver åtminstone tidigare haft en lägen1nämner ävensom förmodligen kan berätta en hel del om vad somfälle i lägenheten pånämner ävesboende i

Psom är H Sverige och som varit

Denne skall arbeta for Säpo och varit hanterare födennes kontakter med Säpo ochhar varit i kontakt medom erkänt att han fortfarande har

viss kontakt med

I samband med besöket lämnar över två redogörelser på 4 respektive 5 sidor över samtal med

samt en utskrift av ett mail fråntill

vilket den förstnämnde redogör för det tillfälle

Dokument3

+

Hur känner dåhaderid aumn

som arbetade påHon är från ettgick

och t121som enligt är ett CIA-tillhåll där man byter uppgifter ochi den utländska källardeler.är enligtsom till och

sannoliktDedgickhar varit 1berättade då att han skjuter pistol medi en källare iSista gången träffadevar sommaren/löster

på tako

  • Därefter komsom visades.berätt:Enligt

drömde han och le

kretsade kringHan var

är han hade ettplastkort. Närbadeför första gång

Joch träffade dä!"

kan bekräfta detskriver förYsäger:

- Jag konner att bli likviderad. CiaVarför erbjöd dåjustvisste attoch att jag kunde hantera vapor.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

+

Hur känner dåhaderid aumn

som arbetade påHon är från ettgick

och t121som enligt är ett CIA-tillhåll där man byter uppgifter ochi den utländska källardeler.är enligtsom till och

sannoliktDedgickhar varit 1berättade då att han skjuter pistol medi en källare iSista gången träffadevar sommaren/löster

på tako

  • Därefter komsom visades.berätt:Enligt

drömde han och le

kretsade kringHan var

är han hade ettplastkort. Närbadeför första gång

Joch träffade dä!"

kan bekräfta detskriver förYsäger:

- Jag konner att bli likviderad. CiaVarför erbjöd dåjustvisste attoch att jag kunde hantera vapor.

säge,skull. rubrikerna

bli att

att jag har goda kontakter medI en sådan situation skulle Sverige närmasig Nato, och, det vill jag inte.Å andra sidan, ochstoppas viktig USA-teknologi, Volvo. exporten stoppas, det blir svåra relationer med USt. Jag sitter i en kniptang..Varför berättade då inta allt för

etc.

- Jag har under många år för sökt att få svenska myndigheter lotresserade av svår kriminalitet påjag har berättatandra sammanhang, etc. Ingen har lyssnat. Man tror jag ärJag kom tillvisade mig dåkom från Säpo.

Säpo har förråt>äpo och CIS är samma sak, bara

hansolika bus. Jag har inget förtroende 18 Säpo och svenska polisen. Däremot lämnade alla informationer till- Jag har tagit kopior påfotot på ch lite annat och lämnat allt tilDärför kuade berätta om att CIA låg bakom,

säger att han kännersom satte honom i kontakt medDe träffades i den utländskahem. Där överlännades bevisen. Men bar kopior, säger han.

Denna utländskaträffade jag senare ute på staden och han berättać attvar i¡har minst fem olika SSkändekände bonon inte.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

säge,skull. rubrikerna

bli att

att jag har goda kontakter medI en sådan situation skulle Sverige närmasig Nato, och, det vill jag inte.Å andra sidan, ochstoppas viktig USA-teknologi, Volvo. exporten stoppas, det blir svåra relationer med USt. Jag sitter i en kniptang..Varför berättade då inta allt för

etc.

- Jag har under många år för sökt att få svenska myndigheter lotresserade av svår kriminalitet påjag har berättatandra sammanhang, etc. Ingen har lyssnat. Man tror jag ärJag kom tillvisade mig dåkom från Säpo.

Säpo har förråt>äpo och CIS är samma sak, bara

hansolika bus. Jag har inget förtroende 18 Säpo och svenska polisen. Däremot lämnade alla informationer till- Jag har tagit kopior påfotot på ch lite annat och lämnat allt tilDärför kuade berätta om att CIA låg bakom,

säger att han kännersom satte honom i kontakt medDe träffades i den utländskahem. Där överlännades bevisen. Men bar kopior, säger han.

Denna utländskaträffade jag senare ute på staden och han berättać attvar i¡har minst fem olika SSkändekände bonon inte.

av 2 361

Ett oväntat morgonbesök >

7.107 2010 16.27 ( cay redan)

Den 1 november, 2018

Baste Tillbringade natten vid dator och till boldasning samt påbörjade se en filen. Det blev sent in på natten innan ja gick till sings och hade för avsikt att sova ut. Jag vaknade dock av att det ringde på dörren, for mig föreföll det van förmiddag mitt armbandsur hade stannat och persiennerna ver neddragna. Jag slak för att öppna dörren och fann tre herrar från polisen som legitimerade sig stående i trapphuset. De visade upp polislegitimationer - de var fran Stockholms Palmegrupp respektive Nationella operativa avdelningen, utredningsenheten, den tredje var deras chaufföl De hade rest anda hit ned til med bil. Och deras ärende var att ta ett samtal med mig pa polishus. Jag följde med dit. Jag fick inledningsvis vid samtalet där veta att jag enbart kan berätta om att jag samtalat med dem. Jag är däremot förhindrad jämte garande bestammesser vad angår förundersökning att yppa nagot från samtalet som fordes mellan mig och dem. Så tyvärr kan jag inte meddela mer än så här. De hade rang av kriminalkommissarie respektive kriminalinspektor, kanske darför var de bågæe korrekta och artiga, Min forvaning var dock granslóst stor, som Du förstar, då jag i förmiddags öppnade dörren och fann de tre vid min dörr där de framförde sitt ärende. S& annu lhes ett litet led i den stora Palmeundersökningen som tassat på i så många år utan slut. Jag återkommer till dig med reflektioner Över dagsaktuella amnen då jag har tillfälle, och om det finns nikpot intressant att beröra från nyhetsfødet i Sverige.

och därmed att latt etablera en regering. Talmannen har dock haft samtal med SD senaste veckan. Vi får väl se hur det blir i slutändan om det blir en regering eller ej? Basta hälsningar tilgivne vännen

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

av 2 361

Ett oväntat morgonbesök >

7.107 2010 16.27 ( cay redan)

Den 1 november, 2018

Baste Tillbringade natten vid dator och till boldasning samt påbörjade se en filen. Det blev sent in på natten innan ja gick till sings och hade för avsikt att sova ut. Jag vaknade dock av att det ringde på dörren, for mig föreföll det van förmiddag mitt armbandsur hade stannat och persiennerna ver neddragna. Jag slak för att öppna dörren och fann tre herrar från polisen som legitimerade sig stående i trapphuset. De visade upp polislegitimationer - de var fran Stockholms Palmegrupp respektive Nationella operativa avdelningen, utredningsenheten, den tredje var deras chaufföl De hade rest anda hit ned til med bil. Och deras ärende var att ta ett samtal med mig pa polishus. Jag följde med dit. Jag fick inledningsvis vid samtalet där veta att jag enbart kan berätta om att jag samtalat med dem. Jag är däremot förhindrad jämte garande bestammesser vad angår förundersökning att yppa nagot från samtalet som fordes mellan mig och dem. Så tyvärr kan jag inte meddela mer än så här. De hade rang av kriminalkommissarie respektive kriminalinspektor, kanske darför var de bågæe korrekta och artiga, Min forvaning var dock granslóst stor, som Du förstar, då jag i förmiddags öppnade dörren och fann de tre vid min dörr där de framförde sitt ärende. S& annu lhes ett litet led i den stora Palmeundersökningen som tassat på i så många år utan slut. Jag återkommer till dig med reflektioner Över dagsaktuella amnen då jag har tillfälle, och om det finns nikpot intressant att beröra från nyhetsfødet i Sverige.

och därmed att latt etablera en regering. Talmannen har dock haft samtal med SD senaste veckan. Vi får väl se hur det blir i slutändan om det blir en regering eller ej? Basta hälsningar tilgivne vännen

skulle ringa mig senare ikväll och kolla upp detI december drasoch jag vet inte om el och telefon rakning kommer samma manad?plussCh

Och de pengarna maste finnas pa kontor da.

Kanskekan ta reda pa nar min elrakning kommer? Vilken

manad.?

Kan fa reda pa menar Du vad mitt konto har for saldo eller vara ombud for mig.??

Jag skulle kunna şanda honom ett brev med min fullmakt kanske?

Vilket elbolag jag har bor framga av nagon rakning i min lagenhet, pa skivan i koket till DVD skapet. Eller i sista stora ladan till vanster i koket,

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

skulle ringa mig senare ikväll och kolla upp detI december drasoch jag vet inte om el och telefon rakning kommer samma manad?plussCh

Och de pengarna maste finnas pa kontor da.

Kanskekan ta reda pa nar min elrakning kommer? Vilken

manad.?

Kan fa reda pa menar Du vad mitt konto har for saldo eller vara ombud for mig.??

Jag skulle kunna şanda honom ett brev med min fullmakt kanske?

Vilket elbolag jag har bor framga av nagon rakning i min lagenhet, pa skivan i koket till DVD skapet. Eller i sista stora ladan till vanster i koket,

DEN 28 OKTOBER 18:17Tackar sa mycket

DEN 31 OKTOBER 09:40

den 30 oktober 2017

ar iHej

þch kan inte logga in pa mina email via den lanade hotelldatorn. Saa jag skriver pa FB istallet.Har forsokt att komma in pa

far besked mojligen eftermiddag? Men det kommer kosta mig enber manad sannolikt.en

Den hoga summan gor att jag far overakningar ordinar manad, men till december da

skali betalas, kan mojligen pengarna ta slut.?I Alterntivet ar att stanna pa

over december manad om de tillater?Jag hade behovt vara i kontakt med |for att

Funderar over detta, och funderar pa att periond?for enProblemen borjade se (þch kraevde Mitt beslut att stanna grundaus

ad.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

DEN 28 OKTOBER 18:17Tackar sa mycket

DEN 31 OKTOBER 09:40

den 30 oktober 2017

ar iHej

þch kan inte logga in pa mina email via den lanade hotelldatorn. Saa jag skriver pa FB istallet.Har forsokt att komma in pa

far besked mojligen eftermiddag? Men det kommer kosta mig enber manad sannolikt.en

Den hoga summan gor att jag far overakningar ordinar manad, men till december da

skali betalas, kan mojligen pengarna ta slut.?I Alterntivet ar att stanna pa

over december manad om de tillater?Jag hade behovt vara i kontakt med |for att

Funderar over detta, och funderar pa att periond?for enProblemen borjade se (þch kraevde Mitt beslut att stanna grundaus

ad.

Nationella operativa avdelningen

2018-12-04

K23037-86

då undertecknad tillsammans med Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson hämtade till förhör påDessa handlingar bifogas denna promemoria.

I samband med besöket återlämnades den hårddiskgare överlämnat till undertecknad innehållande material om

Hans Melander Kommissarie

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Nationella operativa avdelningen

2018-12-04

K23037-86

då undertecknad tillsammans med Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson hämtade till förhör påDessa handlingar bifogas denna promemoria.

I samband med besöket återlämnades den hårddiskgare överlämnat till undertecknad innehållande material om

Hans Melander Kommissarie

OBS! FÖR HUVUDMARKERINGAR ELLER REDIGERINGSANVISNINGAR - TEXTA TYDLIGT

А

STICKORD:

BLAD NR:

- 2

De rörcsloc hobom att mörda Olof Falme ccli han neizade. När han armälde det för polisen ansicste "trovärdig. Han skulle kunna vara en rouinfigu

en blandning av ocli3

5

6

Som han fått honom att handla med vapen och vara tvungen att döda vid något tillfälle som får lionomHansvarföddes i7

I

-8

9

10

-11

- 12

F

-

13

-15

JEE füddes sonch komer att dör) sora

varken icon muisterna eller fascisterna. Se vad som händer när langen försvinner, đâ kont.er kommunisterna med sina Joutra nävar eller fascisterna ned näven i luften... Den amerikanska dechokra tinDerralratin i USA är Chri, en stat i st!

alisid sina vänner när det är bäst lämpligt för dem. De Ejorde det biedLieci !w,Under en tid utbyttjade de den och secian hjälper de till att störta dem,

16

17

18

19

20

Han är ett slagsLitid lever21

SOĽi Cer

22

23

1"Jag har virit i förhoz nincen att liela världen är cou. niir jag soverss24

25

JUL Isoin til Ev Bildtext

(6)

- 26

27

28

29

Använd markerat radavstånd. Låt inte en mening fortsätta på nästa blad.

Arbetet 50-092 2000 DI 11 85

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

OBS! FÖR HUVUDMARKERINGAR ELLER REDIGERINGSANVISNINGAR - TEXTA TYDLIGT

А

STICKORD:

BLAD NR:

- 2

De rörcsloc hobom att mörda Olof Falme ccli han neizade. När han armälde det för polisen ansicste "trovärdig. Han skulle kunna vara en rouinfigu

en blandning av ocli3

5

6

Som han fått honom att handla med vapen och vara tvungen att döda vid något tillfälle som får lionomHansvarföddes i7

I

-8

9

10

-11

- 12

F

-

13

-15

JEE füddes sonch komer att dör) sora

varken icon muisterna eller fascisterna. Se vad som händer när langen försvinner, đâ kont.er kommunisterna med sina Joutra nävar eller fascisterna ned näven i luften... Den amerikanska dechokra tinDerralratin i USA är Chri, en stat i st!

alisid sina vänner när det är bäst lämpligt för dem. De Ejorde det biedLieci !w,Under en tid utbyttjade de den och secian hjälper de till att störta dem,

16

17

18

19

20

Han är ett slagsLitid lever21

SOĽi Cer

22

23

1"Jag har virit i förhoz nincen att liela världen är cou. niir jag soverss24

25

JUL Isoin til Ev Bildtext

(6)

- 26

27

28

29

Använd markerat radavstånd. Låt inte en mening fortsätta på nästa blad.

Arbetet 50-092 2000 DI 11 85

sou

Hanaptissitid (??)

studerar en tid son trös

Jag hade gott omloch tänkte ska tillSedan ändrade jag mig och stannade här definitivt, Polisen höll mig under observation i fyru år innan de Cav pigoch alla de nödvändice. pap.ren.1

feitia personen för den tjinsten. "rien defürL

risol

till 1 lied det att röra. Jas :XE: Zari nädra dagar efter 1:10ract på Palne vünde tre i spektörer från SÄVo upp och ner på i1.-s våning i jāiit på indicier."He hittade ingenting men fortsätter att kontrollera nirla rörelser. De är dunja. På den vägen kommer de aldrig att hitta de verkliga nördarna. Det är de dessutom helt riedvetna om." - l'ien varför har de undersökt dig i samband tied zordet på Olof Palme? - Därför att jag iblevLöjlighetenPaime. Jag accepterade inte och anmäldet det till polisen. Det brydde sis inte alls om mig. Tyvärr har händelserna gett mig rätt. Nu är de m!ycl:et nervösa med mic. Förslaget fick jag avsor jag lärde kinn. ioch sori jas har haft sporadisla kontakter med under de senaste ären.

Vet du var han lieter?ir jas trärfade lionor första Eingen, kallade lan sic nen det var ingen av oss

soUL använde sitt riltica 21.01. Då ver he

hins speciálitet var att

(så iallade SRXXKSNES i 1:ndet) från

lian lxice tilllört

Det var

Sedan träffade jag lionor: icon i

på hotellet (Grad lotel) och då kallade han sic

liton w.uicls nedied en liten grupp fdsodan i Stockliolm 1979, när jag var SSjas ionon igen. Han arbetade för ch sålde (?ti 1ilan lion tillbaka som.ar

jaren 1982 och bjöll mig på resa taurar,

rid ca:tralstationen. Ilan erböjd mig ett specialarvete. Jag sade till honor att citersou jas beideLcv det, in 1995 12:00 jis blivit

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

sou

Hanaptissitid (??)

studerar en tid son trös

Jag hade gott omloch tänkte ska tillSedan ändrade jag mig och stannade här definitivt, Polisen höll mig under observation i fyru år innan de Cav pigoch alla de nödvändice. pap.ren.1

feitia personen för den tjinsten. "rien defürL

risol

till 1 lied det att röra. Jas :XE: Zari nädra dagar efter 1:10ract på Palne vünde tre i spektörer från SÄVo upp och ner på i1.-s våning i jāiit på indicier."He hittade ingenting men fortsätter att kontrollera nirla rörelser. De är dunja. På den vägen kommer de aldrig att hitta de verkliga nördarna. Det är de dessutom helt riedvetna om." - l'ien varför har de undersökt dig i samband tied zordet på Olof Palme? - Därför att jag iblevLöjlighetenPaime. Jag accepterade inte och anmäldet det till polisen. Det brydde sis inte alls om mig. Tyvärr har händelserna gett mig rätt. Nu är de m!ycl:et nervösa med mic. Förslaget fick jag avsor jag lärde kinn. ioch sori jas har haft sporadisla kontakter med under de senaste ären.

Vet du var han lieter?ir jas trärfade lionor första Eingen, kallade lan sic nen det var ingen av oss

soUL använde sitt riltica 21.01. Då ver he

hins speciálitet var att

(så iallade SRXXKSNES i 1:ndet) från

lian lxice tilllört

Det var

Sedan träffade jag lionor: icon i

på hotellet (Grad lotel) och då kallade han sic

liton w.uicls nedied en liten grupp fdsodan i Stockliolm 1979, när jag var SSjas ionon igen. Han arbetade för ch sålde (?ti 1ilan lion tillbaka som.ar

jaren 1982 och bjöll mig på resa taurar,

rid ca:tralstationen. Ilan erböjd mig ett specialarvete. Jag sade till honor att citersou jas beideLcv det, in 1995 12:00 jis blivit

JVi tog några glas tillsammans och då frågade lun niig om jag12C svarade att den enda jag slaullo lanna rarVid ett tillfälle frågade han on jac slaulle viljaJag trodde att han siúntade ochSade izan vid nibot tillfälle vem sor: var beredd att - Det sade han aldrig rent ut men jag förstod helt klart att han inenadelian menade att det saulle bli lätt eftersona Palme nästan aldrig haderiktigt på allvar. Hågra dagar senare bjöd ut mig på restaurany igen. Vid ett tillfälle gick lian iväl från restauranưen tillsom låc intill.2

1

på data där man förutxgspådde att Falne var på väg pot josten som generalsekreterare för Til med stöd av de flesta ländema i tredje världen. Då förstod jag att: talade sanning. Jagoch vi pratade en stund till, tillräckligt länge för att ahan liann säka åt mig att glömma alltihop och attSedan dess lar jag inte stets träffat honor igen. - Cch allt detta inforncrade da den svensisa olisen ar?Ja, rien det var lörlöst. Törst försökte jag få tila riedJag fick inte tas i

mürcia Palme, Strax förklarade

sa.ca eal för licine och bad horie orit ett personlict sa...atrüffande jáSecian ringdeför SPO:s atiterroristavdelning oclu jac upprepade linni en gång att det var rödvindigt att genast skydda Palme. Jai berättade inte anoch anJag visste att cis och SÄPO brukar samarbeta (den svenska polisen lämar ¡till sinaoch jagDen natten de cöciade Palme blev jau siträdlislagen och koalenterade red några journalistvänner allt som hade hänt. Alla son jag hade kontaktat niedeav att jag liade talat med den, men at sade att jagšks kallade de int dig för

Törhör? Jag Och deen visade ruis en rad kort bland vilka

un som sedan nölls on

cieli

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

JVi tog några glas tillsammans och då frågade lun niig om jag12C svarade att den enda jag slaullo lanna rarVid ett tillfälle frågade han on jac slaulle viljaJag trodde att han siúntade ochSade izan vid nibot tillfälle vem sor: var beredd att - Det sade han aldrig rent ut men jag förstod helt klart att han inenadelian menade att det saulle bli lätt eftersona Palme nästan aldrig haderiktigt på allvar. Hågra dagar senare bjöd ut mig på restaurany igen. Vid ett tillfälle gick lian iväl från restauranưen tillsom låc intill.2

1

på data där man förutxgspådde att Falne var på väg pot josten som generalsekreterare för Til med stöd av de flesta ländema i tredje världen. Då förstod jag att: talade sanning. Jagoch vi pratade en stund till, tillräckligt länge för att ahan liann säka åt mig att glömma alltihop och attSedan dess lar jag inte stets träffat honor igen. - Cch allt detta inforncrade da den svensisa olisen ar?Ja, rien det var lörlöst. Törst försökte jag få tila riedJag fick inte tas i

mürcia Palme, Strax förklarade

sa.ca eal för licine och bad horie orit ett personlict sa...atrüffande jáSecian ringdeför SPO:s atiterroristavdelning oclu jac upprepade linni en gång att det var rödvindigt att genast skydda Palme. Jai berättade inte anoch anJag visste att cis och SÄPO brukar samarbeta (den svenska polisen lämar ¡till sinaoch jagDen natten de cöciade Palme blev jau siträdlislagen och koalenterade red några journalistvänner allt som hade hänt. Alla son jag hade kontaktat niedeav att jag liade talat med den, men at sade att jagšks kallade de int dig för

Törhör? Jag Och deen visade ruis en rad kort bland vilka

un som sedan nölls on

cieli

Som vad (hur) kände du

- Det frågade mig polisen också. Genom hans 50m lian siytte två gånger sori kontroller Stockholm och och vars mål är

och har gjort en stor lanpinj här ochPastik. De anklagarJag sade till polisen att j

sa nen att hon var kapabcl till det om han trodde att det var viktistpDDDDDD3 Lfter det har de börjat undersöka alla reina kon.aliter och vinner. - Och frer de kornitpå spiren?

je luir bevis för att en person som passar in på beskrivningen var inseriÄr (Jag |

m slulle det bevisa att min historia är sam. Det är möjligt att den svenska polisen f söker hitta på en historia för att få migär mycket nervösa över mig. Jas är säiser på a

Jag var den för att förgifta den allmänn opinionen canom att presentera mig

Hur som helst tror jag att den svenska polisen är helt klar över att CIA är inblandad i allt det här.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Som vad (hur) kände du

- Det frågade mig polisen också. Genom hans 50m lian siytte två gånger sori kontroller Stockholm och och vars mål är

och har gjort en stor lanpinj här ochPastik. De anklagarJag sade till polisen att j

sa nen att hon var kapabcl till det om han trodde att det var viktistpDDDDDD3 Lfter det har de börjat undersöka alla reina kon.aliter och vinner. - Och frer de kornitpå spiren?

je luir bevis för att en person som passar in på beskrivningen var inseriÄr (Jag |

m slulle det bevisa att min historia är sam. Det är möjligt att den svenska polisen f söker hitta på en historia för att få migär mycket nervösa över mig. Jas är säiser på a

Jag var den för att förgifta den allmänn opinionen canom att presentera mig

Hur som helst tror jag att den svenska polisen är helt klar över att CIA är inblandad i allt det här.

86

44.72.84.uppger att han träffade|första gången påarbetade somarbetade då som

Fram till

hadevarit verksam somban importeradeS

WwWJpå tränade

träffades

1 hotelär en

mängd

rörde sig fritt bland|POUdär då arbe tade somPördmodkomligen var det"Jag kom ihåg att det var snö". De talades vid i en och en halv tinna. Vid detta tillfälle skulleha berättat-

ift var något slags|

enl.

Sommaren

kkon

hoteli."Vi träffades hastigt ute på staden."

Igavsin adress och telefon pågick

tillhade givitPå väg till på Vasagatari kartaffären, eller utanför,

tog en drink påett bord med

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

86

44.72.84.uppger att han träffade|första gången påarbetade somarbetade då som

Fram till

hadevarit verksam somban importeradeS

WwWJpå tränade

träffades

1 hotelär en

mängd

rörde sig fritt bland|POUdär då arbe tade somPördmodkomligen var det"Jag kom ihåg att det var snö". De talades vid i en och en halv tinna. Vid detta tillfälle skulleha berättat-

ift var något slags|

enl.

Sommaren

kkon

hoteli."Vi träffades hastigt ute på staden."

Igavsin adress och telefon pågick

tillhade givitPå väg till på Vasagatari kartaffären, eller utanför,

tog en drink påett bord med

De drack öl och konjakt tillsammans,

Under samtalet undrade plötsligt bur skulle göra om han villeuppfattad. Irågan som skämt och började att skoja on att han skulle ta personen ifråga upp iEn lång diskussion följde om hur man bäst skulle utföra ettmord. "Jag föreslog till sist berättar omPlötsligt säg1svaradekulle därefter ha sagoch

"har beslutat att Palne måste bort från den internationella politiska

Bcenen".

och

Ett samtal utspann sig mellanJag kansadeåt.

upptäcktepå bussterminalen Vasagatan. De gick tilloch d

odde och hämtade 1 - Det är redan beslutat att Palae skall likviderus, inget pollsskyddkommer att oroa

säger att har

ta med

punkter A, B, C, D, E, F, ete.Jag minns punkterna8 ocked

en underläggare tillsom utnynnade i att det fanns risk för att Palme skulle bli gen. sekr. 1 FN.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

De drack öl och konjakt tillsammans,

Under samtalet undrade plötsligt bur skulle göra om han villeuppfattad. Irågan som skämt och började att skoja on att han skulle ta personen ifråga upp iEn lång diskussion följde om hur man bäst skulle utföra ettmord. "Jag föreslog till sist berättar omPlötsligt säg1svaradekulle därefter ha sagoch

"har beslutat att Palne måste bort från den internationella politiska

Bcenen".

och

Ett samtal utspann sig mellanJag kansadeåt.

upptäcktepå bussterminalen Vasagatan. De gick tilloch d

odde och hämtade 1 - Det är redan beslutat att Palae skall likviderus, inget pollsskyddkommer att oroa

säger att har

ta med

punkter A, B, C, D, E, F, ete.Jag minns punkterna8 ocked

en underläggare tillsom utnynnade i att det fanns risk för att Palme skulle bli gen. sekr. 1 FN.

uppgav att CIA och USA:a ledning fruktade att tredje världen och1

Jag stal ett dokument och lade det innanför rocken, säger

uppger senare till mig att det var första sidan av prognosen. Närsom till Stockholu bommaren när de åt lunch påtog någon påett foto ay bcb

utanför hotellet. Samtidigt fickI6

Palde, att han bland annat uppsöktPuppgav att rör bordet skulle man fixa "lokalt folk".Den förstod då att det var allvar. Efter samtalet med

lickMedsäger

Under samtalet uppgav ocksåitt CIA hade liknande dossiers på santliga industriledare, politiker, högt uppsatta polismän, domare och bankdirektörer i Sverige.SA också att det fannsi svenska domarkåren,Dengick t111ich berättade att Palne skulle mördas av CIA och samtidigt bad

attskulle boka tid med Palme så att fick varna honom.

Jag ringdeochch sade samma sak. - Det blev ingen reaktion. I träffadeych upprepade då mitt Beddelande om att CIA skall likvidera Palme. "Det är bara en fråga om tid." Bade samma sak tilloch några till. Han sade det också till

Vå Vasagatan.. Jag körde även111

och sade samma till

honom.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

uppgav att CIA och USA:a ledning fruktade att tredje världen och1

Jag stal ett dokument och lade det innanför rocken, säger

uppger senare till mig att det var första sidan av prognosen. Närsom till Stockholu bommaren när de åt lunch påtog någon påett foto ay bcb

utanför hotellet. Samtidigt fickI6

Palde, att han bland annat uppsöktPuppgav att rör bordet skulle man fixa "lokalt folk".Den förstod då att det var allvar. Efter samtalet med

lickMedsäger

Under samtalet uppgav ocksåitt CIA hade liknande dossiers på santliga industriledare, politiker, högt uppsatta polismän, domare och bankdirektörer i Sverige.SA också att det fannsi svenska domarkåren,Dengick t111ich berättade att Palne skulle mördas av CIA och samtidigt bad

attskulle boka tid med Palme så att fick varna honom.

Jag ringdeochch sade samma sak. - Det blev ingen reaktion. I träffadeych upprepade då mitt Beddelande om att CIA skall likvidera Palme. "Det är bara en fråga om tid." Bade samma sak tilloch några till. Han sade det också till

Vå Vasagatan.. Jag körde även111

och sade samma till

honom.