Uppslag:DA21183-04-F

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-F
Registrerat
2019-01-07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2018-12-03 Samtal med   om diverse tilltånkta görningsmän,
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Operativa avdelningen Hans Melander   .
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-12-03
Avslutat


PM

DA 21183-04-F

1(2)

Polisen

Datum 2018-12-03 Diariens (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander Samtal med

Dag som ovan besökte undertecknad för att lämna tips i Palmeutredningen. Han menar au mycket tyder på att det vid aktuell tidsperiod

fanns olika personer i Sverige som hade intresse av att Palme försvann, men H att ingen hade förmåga och kraft nog att utföra ett mord. Då samma intressen

fanns i Sydafrika tog regimen där via contakt med personer i Sverige som skulle kunna utföra morue.

P Р     5p Pinte var intresserad kan erbjudandet mycket väl gått vidare via ch dennes   llen under bed dessa besök fått uppfattningen gjort hittills. Delş som den revolver åtminstone tidigare haft en lägen1  nämner även som förmodligen kan berätta en hel del om vad som fälle i lägenheten på nämner äves boende i

 som är H Sverige och som varit

Denne skall arbeta for Säpo och varit hanterare fö dennes kontakter med Säpo och  har varit i kontakt med om erkänt att han fortfarande har

viss kontakt med

I samband med besöket lämnar över två redogörelser på 4 respektive 5 sidor över samtal med

samt en utskrift av ett mail från till

vilket den förstnämnde redogör för det tillfälle

Dokument3

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Nationella operativa avdelningen

2018-12-04

K23037-86

då undertecknad tillsammans med Peter Steude och Sven-Åke Blombergsson hämtade till förhör på Dessa handlingar bifogas denna promemoria.

I samband med besöket återlämnades den hårddisk gare överlämnat till undertecknad innehållande material om

Hans Melander Kommissarie

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

OBS! FÖR HUVUDMARKERINGAR ELLER REDIGERINGSANVISNINGAR - TEXTA TYDLIGT

А

STICKORD:

BLAD NR:

- 2

De rörcsloc hobom att mörda Olof Falme ccli han neizade. När han armälde det för polisen ansics te "trovärdig. Han skulle kunna vara en rouinfigu

en blandning av ocli   3

5

6

Som han fått honom att handla med vapen och vara tvungen att döda vid något tillfälle som får lionom Hans var  föddes i   7

I

-8

9

10

-11

- 12

F

-

13

-15

JEE füddes son ch komer att dör) sora

varken icon muisterna eller fascisterna. Se vad som händer när langen försvinner, đâ kont.er kommunisterna med sina Joutra nävar eller fascisterna ned näven i luften... Den amerikanska dechokra tin  Derralratin i USA är Chri, en stat i st!

alisid sina vänner när det är bäst lämpligt för dem. De Ejorde det bied Lieci !w, Under en tid utbyttjade de den och secian hjälper de till att störta dem,

16

17

18

19

20

Han är ett slags rů  Litid lever 21

SOĽi Cer

22

23

"Jag har virit i förhoz nincen att liela världen är cou. niir jag soverss   24

25

JUL Isoin til Ev Bildtext

(6)

- 26

27

28

29

Använd markerat radavstånd. Låt inte en mening fortsätta på nästa blad.

Arbetet 50-092 2000 DI 11 85

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

sou

Han   aptissitid (??)

studerar en tid son trös

Jag hade gott oml och tänkte ska till Sedan ändrade jag mig och stannade här definitivt, Polisen höll mig under observation i fyru år innan de Cav pig och alla de nödvändice. pap.ren.   1

feitia personen för den tjinsten. "rien de für    L

risol

till 1 lied det att röra. Jas : XE: Zari nädra dagar efter 1:10ract på Palne vünde tre i spektörer från SÄVo upp och ner på i1.-s våning i jāiit på indicier."He hittade ingenting men fortsätter att kontrollera nirla rörelser. De är dunja. På den vägen kommer de aldrig att hitta de verkliga nördarna. Det är de dessutom helt riedvetna om." - l'ien varför har de undersökt dig i samband tied zordet på Olof Palme? - Därför att jag i blev Löjligheten Paime. Jag accepterade inte och anmäldet det till polisen. Det brydde sis inte alls om mig. Tyvärr har händelserna gett mig rätt. Nu är de m!ycl:et nervösa med mic. Förslaget fick jag av sor jag lärde kinn. i och sori jas har haft sporadisla kontakter med under de senaste ären.

Vet du var han lieter? ir jas trärfade lionor första Eingen, kallade lan sic nen det var ingen av oss

soUL använde sitt riltica 21.01. Då ver he

hins speciálitet var att

(så iallade SRXXKSNES i 1:ndet) från

lian lxice tilllört

Det var

Sedan träffade jag lionor: icon i

på hotellet (Grad lotel) och då kallade han sic

liton w.uicls ned ied en liten grupp fd  sodan i Stockliolm 1979, när jag var SS  jas ionon igen. Han arbetade för ch sålde (? ti 1 ilan lion tillbaka som.ar

jaren 1982 och bjöll mig på resa taurar,

rid ca:tralstationen. Ilan erböjd mig ett specialarvete. Jag sade till honor att citersou jas beide  Lcv det, in 1995 12:00 jis blivit 

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Vi tog några glas tillsammans och då frågade lun niig om jag  12C svarade att den enda jag slaullo lanna rar Vid ett tillfälle frågade han on jac slaulle vilja   Jag trodde att han siúntade och  Sade izan vid nibot tillfälle vem sor: var beredd att - Det sade han aldrig rent ut men jag förstod helt klart att han inenade lian menade att det saulle bli lätt eftersona Palme nästan aldrig hade    riktigt på allvar. Hågra dagar senare bjöd ut mig på restaurany igen. Vid ett tillfälle gick lian iväl från restauranưen till som låc intill.   2

1

på data där man förutxgspådde att Falne var på väg pot josten som generalsekreterare för Til med stöd av de flesta ländema i tredje världen. Då förstod jag att : talade sanning. Jag och vi pratade en stund till, tillräckligt länge för att ahan liann säka åt mig att glömma alltihop och att  Sedan dess lar jag inte stets träffat honor igen. - Cch allt detta inforncrade da den svensisa olisen ar?  Ja, rien det var lörlöst. Törst försökte jag få tila ried   Jag fick inte tas i

mürcia Palme, Strax förklarade

sa.ca eal för licine och bad horie orit ett personlict sa...atrüffande já Secian ringde för SPO:s atiterroristavdelning oclu jac upprepade linni en gång att det var rödvindigt att genast skydda Palme. Jai berättade inte an och an Jag visste att cis och SÄPO brukar samarbeta (den svenska polisen lämar ¡  till sina och jag Den natten de cöciade Palme blev jau siträdlislagen och koalenterade red några journalistvänner allt som hade hänt. Alla son jag hade kontaktat niedeav att jag liade talat med den, men at sade att jag  šks kallade de int dig för

Törhör? Jag Och de  en visade ruis en rad kort bland vilka

un som sedan nölls on

cieli

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

Sat: vad (lur) kiinde du - Det frågade ing jolisen också. Genor luns  50m   lian siytte två gån  sori kontroller Stockholm och och vars nål är

och  har gjort en stor lanpinj här och Pa   stik. De anklagar Jag sade till polisen att j

sa nen att hon var kapabcl till det om han trodde att det var viktistpDDDDDD3 Lfter det har de börjat undersöka alla reina kon.aliter och vinner. - Och frer de kornit på spiren?

je luir bevis för att en person som passar in på beskrivningen var inseri Är (  Jag |

m slulle det bevisa att min historia är sam. Det är möjligt att den svenska polisen f söker hitta på en historia för att få mig  är mycket nervösa över mig. Jas är säiser på a  Jas var den för att förgifta den allmänn opinionen canom att presentera cic llur son helst tror jag att den svenska polisen är helt klar över att

CIA är inblandant i allt det här.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

  86

44.72.84. uppger att han träffade| första gången på  arbetade som arbetade då som

Fram till

hade varit verksam som  ban importerade S

WwWJ   på tränade

träffades

1 hote lär en

mängd

rörde sig fritt bland| POU  där då arbe tade som Pördmodkom ligen var det  "Jag kom ihåg att det var snö". De talades vid i en och en halv tinna. Vid detta tillfälle skulle ha berättat   

ift var något slags|

enl.

Sommaren

kon

hoteli. "Vi träffades hastigt ute på staden."

gav sin adress och telefon på gick

till hade givit     På väg till på Vasagatar i kartaffären, eller utanför,

tog en drink på ett bord med

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

De drack öl och konjakt tillsammans,

Under samtalet undrade plötsligt bur skulle göra om han ville uppfattad. Irågan som skämt och började att skoja on att han skulle ta personen ifråga upp i  En lång diskussion följde om hur man bäst skulle utföra ett mord. "Jag föreslog till sist berättar om   Plötsligt säg    svarade    kulle därefter ha sag  och

"har beslutat att Palne måste bort från den internationella politiska

Bcenen".

och

Ett samtal utspann sig mellan Jag kan   sade åt.

upptäckte på bussterminalen Vasagatan. De gick till   och d

odde och hämtade 1 - Det är redan beslutat att Palae skall likviderus, inget pollsskydd  kommer att oroa

säger att har

ta med

punkter A, B, C, D, E, F, ete. Jag minns punkterna  8 ocked

en underläggare till som utnynnade i att det fanns risk för att Palme skulle bli gen. sekr. 1 FN.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

 uppgav att CIA och USA:a ledning fruktade att tredje världen och 1

Jag stal ett dokument och lade det innanför rocken, säger

uppger senare till mig att det var första sidan av prognosen. När som till Stockholu bommaren när de åt lunch på tog någon på ett foto ay bcb

utanför hotellet. Samtidigt fick    6

Palde, att han bland annat uppsökt Puppgav att rör bordet skulle man fixa "lokalt folk".   Den förstod då att det var allvar. Efter samtalet med

lick     Med  säger

Under samtalet uppgav också itt CIA hade liknande dossiers på santliga industriledare, politiker, högt uppsatta polismän, domare och bankdirektörer i Sverige. SA också att det fanns  i svenska domarkåren, Den gick t111 ich berättade att Palne skulle mördas av CIA och samtidigt bad

att skulle boka tid med Palme så att fick varna honom.

Jag ringde och ch sade samma sak. - Det blev ingen reaktion. I träffade ych upprepade då mitt Beddelande om att CIA skall likvidera Palme. "Det är bara en fråga om tid." Bade samma sak till  och några till. Han sade det också till

Vå Vasagatan. . Jag körde även 111

och sade samma till

honom.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

+

Hur känner då   hade  rid aumn

som arbetade på  Hon är från ett   gick

och t121  som enligt är ett CIA-tillhåll där man byter uppgifter och i den utländska källardeler. är enligt  som till och

sannolikt Ded   gick   har varit 1  berättade då att han skjuter pistol med  i en källare i Sista gången träffade var sommaren/löster

på tako

  •    Därefter kom  som visades. berätt: Enligt

drömde han och le

kretsade kring Han var

är han hade ett   plastkort. När bade för första gång

och träffade dä!"

kan bekräfta det skriver för säger:

- Jag konner att bli likviderad. Cia  Varför erbjöd då just visste att  på  och att jag kunde hantera vapor.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

säge,   skull. rubrikerna

bli att

att jag har goda kontakter med I en sådan situation skulle Sverige närmasig Nato, och, det vill jag inte. Å andra sidan, och stoppas viktig USA-teknologi, Volvo. exporten stoppas, det blir svåra relationer med USt. Jag sitter i en kniptang..  Varför berättade då inta allt för

etc.

- Jag har under många år för sökt att få svenska myndigheter lotresserade av svår kriminalitet på jag har berättat andra sammanhang, etc. Ingen har lyssnat. Man tror jag är  Jag kom till  visade mig då  kom från Säpo.

Säpo har förråt  >äpo och CIS är samma sak, bara

hans olika bus. Jag har inget förtroende 18 Säpo och svenska polisen. Däremot lämnade alla informationer till   - Jag har tagit kopior på fotot på ch lite annat och lämnat allt til Därför kuade berätta om att CIA låg bakom,

säger att han känner som satte honom i kontakt med De träffades i den utländska hem. Där överlännades bevisen. Men bar kopior, säger han.

Denna utländska träffade jag senare ute på staden och han berättać att var i ¡  har minst fem olika SS   kände kände bonon inte.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

av 2 361

Ett oväntat morgonbesök >

7.107 2010 16.27 ( cay redan)

Den 1 november, 2018

Baste Tillbringade natten vid dator och till boldasning samt påbörjade se en filen. Det blev sent in på natten innan ja gick till sings och hade för avsikt att sova ut. Jag vaknade dock av att det ringde på dörren, for mig föreföll det van förmiddag mitt armbandsur hade stannat och persiennerna ver neddragna. Jag slak för att öppna dörren och fann tre herrar från polisen som legitimerade sig stående i trapphuset. De visade upp polislegitimationer - de var fran Stockholms Palmegrupp respektive Nationella operativa avdelningen, utredningsenheten, den tredje var deras chaufföl De hade rest anda hit ned til med bil. Och deras ärende var att ta ett samtal med mig pa polishus. Jag följde med dit. Jag fick inledningsvis vid samtalet där veta att jag enbart kan berätta om att jag samtalat med dem. Jag är däremot förhindrad jämte garande bestammesser vad angår förundersökning att yppa nagot från samtalet som fordes mellan mig och dem. Så tyvärr kan jag inte meddela mer än så här. De hade rang av kriminalkommissarie respektive kriminalinspektor, kanske darför var de bågæe korrekta och artiga, Min forvaning var dock granslóst stor, som Du förstar, då jag i förmiddags öppnade dörren och fann de tre vid min dörr där de framförde sitt ärende. S& annu lhes ett litet led i den stora Palmeundersökningen som tassat på i så många år utan slut. Jag återkommer till dig med reflektioner Över dagsaktuella amnen då jag har tillfälle, och om det finns nikpot intressant att beröra från nyhetsfødet i Sverige.

och därmed att latt etablera en regering. Talmannen har dock haft samtal med SD senaste veckan. Vi får väl se hur det blir i slutändan om det blir en regering eller ej? Basta hälsningar tilgivne vännen

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

skulle ringa mig senare ikväll och kolla upp det I december dras och jag vet inte om el och telefon rakning kommer samma manad?    pluss Ch

Och de pengarna maste finnas pa kontor da.

Kanske kan ta reda pa nar min elrakning kommer? Vilken

manad.?

Kan fa reda pa menar Du vad mitt konto har for saldo eller vara ombud for mig.??

Jag skulle kunna şanda honom ett brev med min fullmakt kanske?

Vilket elbolag jag har bor framga av nagon rakning i min lagenhet, pa skivan i koket till DVD skapet. Eller i sista stora ladan till vanster i koket,

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf

DEN 28 OKTOBER 18:17 Tackar sa mycket

DEN 31 OKTOBER 09:40

den 30 oktober 2017

ar i Hej

þch kan inte logga in pa mina email via den lanade hotelldatorn. Saa jag skriver pa FB istallet. Har forsokt att komma in pa

far besked mojligen eftermiddag? Men det kommer kosta mig en ber manad sannolikt.    en

Den hoga summan gor att jag far ove rakningar ordinar manad, men till december da

skali betalas, kan mojligen pengarna ta slut.? I Alterntivet ar att stanna pa

over december manad om de tillater? Jag hade behovt vara i kontakt med |  for att

Funderar over detta, och funderar pa att periond? for en  Problemen borjade se ( þch kraevde Mitt beslut att stanna grundaus

ad.

Pol-2018-12-03 DA21183-04-F M te-Stocklassa.pdf