wpu.nu

Uppslag:DA21183-06

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-01 00:00
Avslutat


Polisen


PM 1 (1) Datum 2019-01-03 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Palmegruppen
Jonas Englund

Sammanställning av förhör med David Fredin

Datum 2018-11-01 förhörs Per David Ove Fredin - på Falköpings polisstation.

Anledningen till förhöret är att utröna om David Fredin i sitt bankfack har vapnet som dödade Olof Palme.

Uppgifter gällande detta finns i en "nyutkommen bok med titeln-Stieg Larssons Arkiv och är skriven av  Thomas Pettersson 

Bankfacket på i Falköping visas efter förhöret av David Fredin och det konstateras att inget vapen finns i detta.

Vidare nämner Fredin att  Alf Enerström  hade ett kartotek med svenskar som donerat pengar och att vid en rysk invasion så skulle dessa kontaktas för att utgöra ett motstånd.

David Fredin nämner hemvärnsmän.

David Fredin nämner också att haft kontakt med angående en fäbod i Dalarna där ett rum skulle inredas under golvet för att evakuera kungafamiljen vid en eventuell invasion.

ansvarade för insamlandet av pengar från utlandssvenskar.


Övrigt som tas upp i förhöret är:

och hennes sätt att infiltrera David Fredin.

kontakter med och Fredins bekantskap med densamme.

ska ha fått information från försvaret om att Palme släppt ut en rysk ubåt vilket David Fredin sedan delgav .

Fredins kontakter med som i samband med artiklar i SVD.

Fredins kontakter med  Gunnar Ekberg  (x)
Fredins kontakter med  Bertil Wedin (xx)

Fredins kontakter med

Fredins kontakter med

Fredins och kontakter med .
, tidigare sambo.

och som gör hembesök hos David Fredin.

Jonas Englund

Anknytning till:

(X) H21994-06 (Angående Gunnar Ekbergs tid i och kunskap om IB och Stay Behind

(XX) HBB18618-00(Förhör med Bertil Wedin)

(XXX) HA 9803-00

(XXXX) D15054-00

(XXXXX) DA14244-00

Förhör med David Fredin.docx

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Polisen


PM 1 (1) Datum 2019-01-03 Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Palmegruppen
Jonas Englund

Sammanställning av förhör med David Fredin

Datum 2018-11-01 förhörs Per David Ove Fredin - på Falköpings polisstation.

Anledningen till förhöret är att utröna om David Fredin i sitt bankfack har vapnet som dödade Olof Palme.

Uppgifter gällande detta finns i en "nyutkommen bok med titeln-Stieg Larssons Arkiv och är skriven av  Thomas Pettersson 

Bankfacket på i Falköping visas efter förhöret av David Fredin och det konstateras att inget vapen finns i detta.

Vidare nämner Fredin att  Alf Enerström  hade ett kartotek med svenskar som donerat pengar och att vid en rysk invasion så skulle dessa kontaktas för att utgöra ett motstånd.

David Fredin nämner hemvärnsmän.

David Fredin nämner också att haft kontakt med angående en fäbod i Dalarna där ett rum skulle inredas under golvet för att evakuera kungafamiljen vid en eventuell invasion.

ansvarade för insamlandet av pengar från utlandssvenskar.


Övrigt som tas upp i förhöret är:

och hennes sätt att infiltrera David Fredin.

kontakter med och Fredins bekantskap med densamme.

ska ha fått information från försvaret om att Palme släppt ut en rysk ubåt vilket David Fredin sedan delgav .

Fredins kontakter med som i samband med artiklar i SVD.

Fredins kontakter med  Gunnar Ekberg  (x)
Fredins kontakter med  Bertil Wedin (xx)

Fredins kontakter med

Fredins kontakter med

Fredins och kontakter med .
, tidigare sambo.

och som gör hembesök hos David Fredin.

Jonas Englund

Anknytning till:

(X) H21994-06 (Angående Gunnar Ekbergs tid i och kunskap om IB och Stay Behind

(XX) HBB18618-00(Förhör med Bertil Wedin)

(XXX) HA 9803-00

(XXXX) D15054-00

(XXXXX) DA14244-00

Förhör med David Fredin.docx

DF: Här så, då har, man har myntat begreppet ”tysthetskultur". Att man, man pratar inte offentligt om vissa saker, men man berör det vid köksbordet. FL
I: Mmm. D


F: Och då började jag i högsta grad tycka nånting som var 80-talet, kännetecknar 80-talet också. FL1: Om vi säger så här, när du flyttade ner till Stockholm, eller fel... upp blir det givetvis. Engagerade du dig på något sätt politiskt då? DF:IFL1: Mmm, Kan du berätta lite om hur det då gick till? DF: Eh, jag kom tilloch vänta på att nån skulle gå in. Jag tror porten var låst, dom hade det på det sättet. FL
I: Hur hamnade du där? D


F: Nej, jag tog reda på adressen. FL1: Ok. DF: Ja, jag kom inte ihåg hur, men jag gick upp och ringde på och då var det|öppnade. Och det brukade hon inte göra, hör till uppgiften, hon brukar liksom inte släppa in folk som hon inte kände. Men hon gjorde det i alla fall men, ja, där stod en ung man som hon släppte in. Och jobbar, vill jag minnas. Så jag fick adressen och besökte honom första gången där, det var så jag kom i kontakt med honom. Och sen blev vi vänner så jag besökte honom till och från och vi hade samtal i hans våning påOch ibland på somrarna när dom åkte tillså, så följde jag också med dom då på, på nån vecka eller två, eller kanske, ja semestertid då. Så det, det, det var min kontakt med, medpå den tiden. FL1: Men vad hade ni för beröringspunkter?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Här så, då har, man har myntat begreppet ”tysthetskultur". Att man, man pratar inte offentligt om vissa saker, men man berör det vid köksbordet. FL
I: Mmm. D


F: Och då började jag i högsta grad tycka nånting som var 80-talet, kännetecknar 80-talet också. FL1: Om vi säger så här, när du flyttade ner till Stockholm, eller fel... upp blir det givetvis. Engagerade du dig på något sätt politiskt då? DF:IFL1: Mmm, Kan du berätta lite om hur det då gick till? DF: Eh, jag kom tilloch vänta på att nån skulle gå in. Jag tror porten var låst, dom hade det på det sättet. FL
I: Hur hamnade du där? D


F: Nej, jag tog reda på adressen. FL1: Ok. DF: Ja, jag kom inte ihåg hur, men jag gick upp och ringde på och då var det|öppnade. Och det brukade hon inte göra, hör till uppgiften, hon brukar liksom inte släppa in folk som hon inte kände. Men hon gjorde det i alla fall men, ja, där stod en ung man som hon släppte in. Och jobbar, vill jag minnas. Så jag fick adressen och besökte honom första gången där, det var så jag kom i kontakt med honom. Och sen blev vi vänner så jag besökte honom till och från och vi hade samtal i hans våning påOch ibland på somrarna när dom åkte tillså, så följde jag också med dom då på, på nån vecka eller två, eller kanske, ja semestertid då. Så det, det, det var min kontakt med, medpå den tiden. FL1: Men vad hade ni för beröringspunkter?

DF: Jag har vart uppe i Stockholm själv. Och, och jag har, har... Om man säger ”Tv
I: vad är det för en människa" va så man, man fräser till.va. Det, det... Då står man ju själv alltså. Det... FL1: Är det inte bättre att du säger som det är nu? D


F: Jag säger vad jag minns. FL1: Det här är nånting som både jag och Peter har pratat om med dig. DF: Ja, ja. FL1: Flera gånger under förhöret nu. Terles et aventures 1-C DF:-Jaz-jag-sägersjag-säger-det-att-jag-jag minns på plattan.Har ni nån som, som säger, säger-emot-mig.-Men-jag-vet-att-jag-har-gjort-det-på plattan, den liär som ligger på Sveavägen. Jag kan inte säga hundra procentigt vad jag har gjort vid graven. Men jag vet att jag har stannat till där nån gång och jag, har jag liksom tänkt och liksom vad var det här, vad det var för man. FL1: Jag kan säga till hundra procent att du har spottat på Palmes grav. DF: Ja men då är det, då är det, då är det sant naturligvis som jag säger att. FL1: Kan du medge det nu eller? DF: (lätt suck) Ja. Jag har (ohörbart mummel) FL
I: Det här är inte, det här inte bra. D


F: Nä. FL1: Nu gör du raka motsatsen till vad vi sa att du borde göra. DF: Ok, ok. Men jag säger, jag säger vad jag minns. Klart, vad jag minns tydligt. Vad jag vet mig är säker på och därför jag inte... Men om ni säger det så har jag, har jag, har jag gjort det alltså. Vilket sammanhang skulle det vara? Det kan jag inte svara på men det är möjligt att jag gått med någon bekant. Det här rör så många år och ibland har jag gått förbi med, med nån där. Det, det... Varför är detta så viktigt för er?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Jag har vart uppe i Stockholm själv. Och, och jag har, har... Om man säger ”Tv
I: vad är det för en människa" va så man, man fräser till.va. Det, det... Då står man ju själv alltså. Det... FL1: Är det inte bättre att du säger som det är nu? D


F: Jag säger vad jag minns. FL1: Det här är nånting som både jag och Peter har pratat om med dig. DF: Ja, ja. FL1: Flera gånger under förhöret nu. Terles et aventures 1-C DF:-Jaz-jag-sägersjag-säger-det-att-jag-jag minns på plattan.Har ni nån som, som säger, säger-emot-mig.-Men-jag-vet-att-jag-har-gjort-det-på plattan, den liär som ligger på Sveavägen. Jag kan inte säga hundra procentigt vad jag har gjort vid graven. Men jag vet att jag har stannat till där nån gång och jag, har jag liksom tänkt och liksom vad var det här, vad det var för man. FL1: Jag kan säga till hundra procent att du har spottat på Palmes grav. DF: Ja men då är det, då är det, då är det sant naturligvis som jag säger att. FL1: Kan du medge det nu eller? DF: (lätt suck) Ja. Jag har (ohörbart mummel) FL
I: Det här är inte, det här inte bra. D


F: Nä. FL1: Nu gör du raka motsatsen till vad vi sa att du borde göra. DF: Ok, ok. Men jag säger, jag säger vad jag minns. Klart, vad jag minns tydligt. Vad jag vet mig är säker på och därför jag inte... Men om ni säger det så har jag, har jag, har jag gjort det alltså. Vilket sammanhang skulle det vara? Det kan jag inte svara på men det är möjligt att jag gått med någon bekant. Det här rör så många år och ibland har jag gått förbi med, med nån där. Det, det... Varför är detta så viktigt för er?

FL1: Det är viktigt såtillvida att dels så kan vi se hur sanningsenlig du är.

DF: Ja. FL
I: Och dels så får vi en uppfattning gällande din inställning till Palme. D


F: Ja, ok. Och då säger jag så här att, jag vet vad gäller plattan för det kommer jag ihåg tydligt. Jag är osäkrare på om jag gjort det vid graven. Men jag tror det, jag vet att jag stannat till va. Så det är fullt möjligt. Det kan va så. FL1: När du och... DF: Jag kan inte... Ja. FL -bcsöker gravplattscn:*** trums HV Hallinto DF:-Ja, ja FL
I: Så spottar du på Palmes grav. D


F: Ok. FL1: Du tar till och med kontakt med förbipasserande och berättar vad du tänker och tycker om Palme. DF: Jo, det, det stämmer nog att jag, men det var nått som jag inte mindes förrän ni själv pratar om det. FL1: Det är inte så länge sen. DF: Nä, det är inte så länge sen. Men, men jag... FL1: Och det är en händelse som uppenbarligen gjort intryck på dig medtanke på att du drar vissa slutsatser gällande hennes närvaro överhuvudtaget. DF: Ja, jag... FL1: Du borde komma ihåg det här eller hur? DF: Jag borde komma ihåg... Jag, jag kan ha sagt nånting till nån människa bredvid där. Och... Men vissa saker lägger man på minnet, annat lägger man inte på minnet. Framför allt är det så att har man vart på

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Det är viktigt såtillvida att dels så kan vi se hur sanningsenlig du är.

DF: Ja. FL
I: Och dels så får vi en uppfattning gällande din inställning till Palme. D


F: Ja, ok. Och då säger jag så här att, jag vet vad gäller plattan för det kommer jag ihåg tydligt. Jag är osäkrare på om jag gjort det vid graven. Men jag tror det, jag vet att jag stannat till va. Så det är fullt möjligt. Det kan va så. FL1: När du och... DF: Jag kan inte... Ja. FL -bcsöker gravplattscn:*** trums HV Hallinto DF:-Ja, ja FL
I: Så spottar du på Palmes grav. D


F: Ok. FL1: Du tar till och med kontakt med förbipasserande och berättar vad du tänker och tycker om Palme. DF: Jo, det, det stämmer nog att jag, men det var nått som jag inte mindes förrän ni själv pratar om det. FL1: Det är inte så länge sen. DF: Nä, det är inte så länge sen. Men, men jag... FL1: Och det är en händelse som uppenbarligen gjort intryck på dig medtanke på att du drar vissa slutsatser gällande hennes närvaro överhuvudtaget. DF: Ja, jag... FL1: Du borde komma ihåg det här eller hur? DF: Jag borde komma ihåg... Jag, jag kan ha sagt nånting till nån människa bredvid där. Och... Men vissa saker lägger man på minnet, annat lägger man inte på minnet. Framför allt är det så att har man vart på

en plats några gånger, för ibland när jag är i Stockholm så går jag förbi där. Och är det så att nån stannar till vid mordplatsen, det är inte så ofta för att där går ju folk men just graven, så händer ju att jag samtalar med människor. Jag säger "ja, det här var inte den man som många av oss trodde" som media då liksom...

FL1: Om det var så att jag skulle få för mig att spotta på nåns grav.

DF: Mmm. FL
I: Så är ju det en händelse som jag definitivt skulle komma ihåg efteråt. D


F: Ok, ja jag... (lätt suck) Alltså det finns ju när man, när man tittar på en människa som liggande; där är ju såna saker som man, man måste ta -en-cn;-cn-tanke-alltså=För-jag-vet att jag gjort del på på Sveavägen. Och då säger-jag-så här-till-dig-ja;-jag har nog-gjort, jag har gjort det vid till -fälle tidigare merdet var ingenting som ligger liksom i min, min liksom närmaste tanke. FL1: Har du sagt nånting om att du skulle kunna tänka dig att gräva upp kvarlevorna av Olof Palme? DF: Ja, jag sa så här, har sagt till, till nån gång under... Till nån så här "ja, egentligen skulle man ju gräva upp honom och skicka honom till Moskva och begrava honom där, där han hör hemma”. Alltså det har jag sagt till någon, nånting, jag minns inte längre vem alltså. FL1: Brukar du på något sätt reflektera över årsdagarna på Palmes bortgång? DF: Ja, det brukar jag göra. Tiden när det passerar så, så gör man det. Och så var jag i kontakt medsom ställde frågan va. Och då sa jag till honom så här, nu vet jag inte men jag sa ”när den där dagen kommer då brukar jag skåla” sa jag. Och det händer inte varje år men det händer att jag har gjort det några gånger alltså. Jag försökte förmedla till honom men liksom dom ringer upp mig, dom vill ner mig egentligen. Det inser jag ju då va och jag, jag, jag... Jag säger det till honom för att förstår liksom att, att dom förstår att människor hade känslor mot Palme och jag själv också. Att vi då har ett klimat där, och det sa jag tillockså vi har ett klimat där vi inte diskuterrar offentligt säkerhetspolitiska frågor (...ohörbart...). Utan det här pågår då under ett antal år utan att man för det i offentliga samtalet. Att man inte får visa känslor. Att man alltså, det kallades ju Palme-hat. Så fort det fanns kritik mot mannen i

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

en plats några gånger, för ibland när jag är i Stockholm så går jag förbi där. Och är det så att nån stannar till vid mordplatsen, det är inte så ofta för att där går ju folk men just graven, så händer ju att jag samtalar med människor. Jag säger "ja, det här var inte den man som många av oss trodde" som media då liksom...

FL1: Om det var så att jag skulle få för mig att spotta på nåns grav.

DF: Mmm. FL
I: Så är ju det en händelse som jag definitivt skulle komma ihåg efteråt. D


F: Ok, ja jag... (lätt suck) Alltså det finns ju när man, när man tittar på en människa som liggande; där är ju såna saker som man, man måste ta -en-cn;-cn-tanke-alltså=För-jag-vet att jag gjort del på på Sveavägen. Och då säger-jag-så här-till-dig-ja;-jag har nog-gjort, jag har gjort det vid till -fälle tidigare merdet var ingenting som ligger liksom i min, min liksom närmaste tanke. FL1: Har du sagt nånting om att du skulle kunna tänka dig att gräva upp kvarlevorna av Olof Palme? DF: Ja, jag sa så här, har sagt till, till nån gång under... Till nån så här "ja, egentligen skulle man ju gräva upp honom och skicka honom till Moskva och begrava honom där, där han hör hemma”. Alltså det har jag sagt till någon, nånting, jag minns inte längre vem alltså. FL1: Brukar du på något sätt reflektera över årsdagarna på Palmes bortgång? DF: Ja, det brukar jag göra. Tiden när det passerar så, så gör man det. Och så var jag i kontakt medsom ställde frågan va. Och då sa jag till honom så här, nu vet jag inte men jag sa ”när den där dagen kommer då brukar jag skåla” sa jag. Och det händer inte varje år men det händer att jag har gjort det några gånger alltså. Jag försökte förmedla till honom men liksom dom ringer upp mig, dom vill ner mig egentligen. Det inser jag ju då va och jag, jag, jag... Jag säger det till honom för att förstår liksom att, att dom förstår att människor hade känslor mot Palme och jag själv också. Att vi då har ett klimat där, och det sa jag tillockså vi har ett klimat där vi inte diskuterrar offentligt säkerhetspolitiska frågor (...ohörbart...). Utan det här pågår då under ett antal år utan att man för det i offentliga samtalet. Att man inte får visa känslor. Att man alltså, det kallades ju Palme-hat. Så fort det fanns kritik mot mannen i

fråga, saklig kritik. så kallades det Palmehat, avfärdas, all kritik var bara Palmehat.

FL1: Mmm. Jag tycker att det är en sak att man har funderingar och känslor runt Palme och hans politik men jag tycker inte att du i den här stunden gör rätt i att förneka det på det sättet som jag uppfattar det som att du trots allt gör.

DF: Alltså... Mmmm

FL1: Utan jag, jag vet att du tyckte oerhört illa om Palme och det vet du. också.

DF: Ja, de gjorde jag. Och det... Ja.

ILLA

VELORER W'.'. BUT WHATSAP-FL
I:Och-säg-då-det-och-säg då liksom hur det har tagit sig i uttryck --också istället för att sitta och förneka...

DF: Ok. Ja ok. FL1: ... saker och ting som både du och jag vet har hänt. DF: Ja. Ja men varför jag inte svarade ja på den frågan, jag behövde tid och tänka efter. För jag vill vara sanningsenlig som ni sa och då tar det min, några, en halv minut en minut. Jag måste hitta den minnesbilden här i min tanke så jag vet vad jag säger. Jag vill inte svara i förväg på nånting som finns en osäkerhetsfaktor på. Och därför jag drar på det, förstår ni hur jag tänker? Det är därför jag drar på det, jag vill ha min minnesbild klar. FL1: Mmm DF: Och därför jag drar på det. FL2: Vad är det som gör att du väljer att gå förbi Olof Palmes gravplats, vad är det som gör att du passerar den om du nu har den här bilden utav Olof Palme? DF: Jag vet inte, är man i Stockholm själv och jag brukar gå upp Drottninggatan, alltså affärsstråket. Och sen så brukar jag gå upp till, till Odenplan alltså du har statsbibliotek. Då kan man gå den rutten så att man. Men det är en naturlig rutt att gå. Det är klart att man reflekterar,

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

fråga, saklig kritik. så kallades det Palmehat, avfärdas, all kritik var bara Palmehat.

FL1: Mmm. Jag tycker att det är en sak att man har funderingar och känslor runt Palme och hans politik men jag tycker inte att du i den här stunden gör rätt i att förneka det på det sättet som jag uppfattar det som att du trots allt gör.

DF: Alltså... Mmmm

FL1: Utan jag, jag vet att du tyckte oerhört illa om Palme och det vet du. också.

DF: Ja, de gjorde jag. Och det... Ja.

ILLA

VELORER W'.'. BUT WHATSAP-FL
I:Och-säg-då-det-och-säg då liksom hur det har tagit sig i uttryck --också istället för att sitta och förneka...

DF: Ok. Ja ok. FL1: ... saker och ting som både du och jag vet har hänt. DF: Ja. Ja men varför jag inte svarade ja på den frågan, jag behövde tid och tänka efter. För jag vill vara sanningsenlig som ni sa och då tar det min, några, en halv minut en minut. Jag måste hitta den minnesbilden här i min tanke så jag vet vad jag säger. Jag vill inte svara i förväg på nånting som finns en osäkerhetsfaktor på. Och därför jag drar på det, förstår ni hur jag tänker? Det är därför jag drar på det, jag vill ha min minnesbild klar. FL1: Mmm DF: Och därför jag drar på det. FL2: Vad är det som gör att du väljer att gå förbi Olof Palmes gravplats, vad är det som gör att du passerar den om du nu har den här bilden utav Olof Palme? DF: Jag vet inte, är man i Stockholm själv och jag brukar gå upp Drottninggatan, alltså affärsstråket. Och sen så brukar jag gå upp till, till Odenplan alltså du har statsbibliotek. Då kan man gå den rutten så att man. Men det är en naturlig rutt att gå. Det är klart att man reflekterar,

jag vet ju att han var: ligger begravd nånstans, klart du reflekterar man nånstans över. Och ibland så går, har jag gått där över ibland inte. FL2: Men om du nu inte tyckte om Olof Palme. D


F: Ja

FL2: Varför söker du upp hans gravplats? D


F: Det
: är inte så att jag lägger ner blommor va, det är ju inte så va. FL2: Nej, det gör du ju uppenbarligen inte D


F: Men

men, jag förstår. Jag förstår frågan om jag... Men, men alltså man... När man reflekterar, det, det, över, över honom och över det han mgjorde eller så. Del det. Jag vet inle hur jag ska svara på frågàn. När -människor-gör-saker,det-har-ni-märkt-också-i-förhör, så är det-inte så alt "alla saker man gör är helt genomtänkta eller att man har en förklaring till nånting, man, man gör.... Det är en impuls som kommer och så går man förbi va. Vid gånger så har jag gjort och ändå har jag inte gjort det. Så det, är det svar på frågan eller? FL2: Ja, om det är ditt svar. D


F: Ja

det är ungefär det svaret alltså det, den , den... När man är ute efter, man förstår alltså. I och för sig alltså min aggressivitet alltså graden av... Sen när en karl lever och man ser honom på TV det är klart att, och han beter sig väldigt illa, då, då blir man, blir man ju alltså då alltså... Det är frågan om vi pratar om som blir, väldigt många som var väldigt arga på honom. FL2: Mmm. D


F: Och
: reagerade kraftfullt. FL2: Men vad är det som gör att du trettioett år senare reagerar på det här sättet? För nu säger jag trettioett år eftersom om du pratar förra året. D


F: Ja
, ja. Om du har en person i offentlig ställning som gjorde så mycket, mycket, mycket illa. Och du har bland annat en, jag vet inte om ni har läst före detta han var sektionschef på Säpo, Olof Frånstedt memoarer va? Och, och det har också kommit ut uppgifter i intervjuer bland annat i Bo Theutenbergs dagbok från UD där han har ett samtal,

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

jag vet ju att han var: ligger begravd nånstans, klart du reflekterar man nånstans över. Och ibland så går, har jag gått där över ibland inte. FL2: Men om du nu inte tyckte om Olof Palme. D


F: Ja

FL2: Varför söker du upp hans gravplats? D


F: Det
: är inte så att jag lägger ner blommor va, det är ju inte så va. FL2: Nej, det gör du ju uppenbarligen inte D


F: Men

men, jag förstår. Jag förstår frågan om jag... Men, men alltså man... När man reflekterar, det, det, över, över honom och över det han mgjorde eller så. Del det. Jag vet inle hur jag ska svara på frågàn. När -människor-gör-saker,det-har-ni-märkt-också-i-förhör, så är det-inte så alt "alla saker man gör är helt genomtänkta eller att man har en förklaring till nånting, man, man gör.... Det är en impuls som kommer och så går man förbi va. Vid gånger så har jag gjort och ändå har jag inte gjort det. Så det, är det svar på frågan eller? FL2: Ja, om det är ditt svar. D


F: Ja

det är ungefär det svaret alltså det, den , den... När man är ute efter, man förstår alltså. I och för sig alltså min aggressivitet alltså graden av... Sen när en karl lever och man ser honom på TV det är klart att, och han beter sig väldigt illa, då, då blir man, blir man ju alltså då alltså... Det är frågan om vi pratar om som blir, väldigt många som var väldigt arga på honom. FL2: Mmm. D


F: Och
: reagerade kraftfullt. FL2: Men vad är det som gör att du trettioett år senare reagerar på det här sättet? För nu säger jag trettioett år eftersom om du pratar förra året. D


F: Ja
, ja. Om du har en person i offentlig ställning som gjorde så mycket, mycket, mycket illa. Och du har bland annat en, jag vet inte om ni har läst före detta han var sektionschef på Säpo, Olof Frånstedt memoarer va? Och, och det har också kommit ut uppgifter i intervjuer bland annat i Bo Theutenbergs dagbok från UD där han har ett samtal,

Olof Frånstedt 1971 med Palme med Birger Elmér: Hans Holmer och Palme säger och Birger Elmér och dom här säger så här, att USA är upptagna med Vietnamkriget dom kommer förmodligen då menar han på, dra tillbaka amerikansk trupp från Europa och det gällde att ställa om Sverige så att Palme, Elmér, Holmer menar att Olof Frånstedt avslutar sina kontakter med CIA och upptar ett samarbete med KGB som är Sveriges huvudfiende. FL2: Men det jag har lite svårt att förstå, det är att som jag sa tidigare... D


F: Ja

FL2: Du är en klok person. D


F: Ja

FL2: Det du pratar om nu det är saker som skedde på 70 och 80-talet. D


F: Ja

FL2: Och även tidigare. D


F: Ja

FL2: Som påverkar din bild där och då. D


F: Ja

FL2: Vad är det som gör att du så här pass senare som förra året. D


F: Mmm

FL2: Beter dig på det här sättet som vi precis har pratat om, du är ändå klok så att du kan släppa det som har varit men vad är det som gör att du hänger kvar? För mig... D


F: Ja

FL1: Så tyder det här på att det du har beskrivit om din syn på Olof Palme. D


F: Mmm
, Mmmm.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Olof Frånstedt 1971 med Palme med Birger Elmér: Hans Holmer och Palme säger och Birger Elmér och dom här säger så här, att USA är upptagna med Vietnamkriget dom kommer förmodligen då menar han på, dra tillbaka amerikansk trupp från Europa och det gällde att ställa om Sverige så att Palme, Elmér, Holmer menar att Olof Frånstedt avslutar sina kontakter med CIA och upptar ett samarbete med KGB som är Sveriges huvudfiende. FL2: Men det jag har lite svårt att förstå, det är att som jag sa tidigare... D


F: Ja

FL2: Du är en klok person. D


F: Ja

FL2: Det du pratar om nu det är saker som skedde på 70 och 80-talet. D


F: Ja

FL2: Och även tidigare. D


F: Ja

FL2: Som påverkar din bild där och då. D


F: Ja

FL2: Vad är det som gör att du så här pass senare som förra året. D


F: Mmm

FL2: Beter dig på det här sättet som vi precis har pratat om, du är ändå klok så att du kan släppa det som har varit men vad är det som gör att du hänger kvar? För mig... D


F: Ja

FL1: Så tyder det här på att det du har beskrivit om din syn på Olof Palme. D


F: Mmm
, Mmmm.

FL2: Det har varit en liten mildare bild av det som egentligen rör sig inne i Davids huvud.

DF: Ok, är det så som du ser det. Ja, ja. FL2: För i annat fall så får inte jag ihop det här. Den tiden borde ha, vad är det som gör att du inte... DF: Jag förstår frågan, gör jag. Men det är inte alltid så att människor, här blir man kanske... Är hundraprocentigt konsekventa. FL2: Nej. DF: Det, alltså det finns en och man har svårt och förklara. Man drivs av, av både känslor av, av på nått sätt att... Titta på facebook, folk säger där, -skriver=saker-man-aldrig-skulle-säga-clicr-huruva?"Marthar barriärer mellan.sig.eller hur-va?-Man,-man-skriver-saker-och-det-kanske-är-svårtför mig också här att jag, jag alltså, jag har den här aggressionen. Det här, det här, det jag gjorde och spotta på, på, eller uttrycka känslor till folk som jag ser som är vid gravplatsen. Just därför att jag, jag berörs så illa av att bära honom, tryckt ner va. FL2: Mmm. DF: Jag har alltså sektionschefen för säkerhetspolisen som får uppdraget att börja sammarbeta med KG
B: Dom avvägde det här, (...ohörbart...) Så att... FL2: Men David, det jag vill säga till dig nu. D


F: Ja. FL2: Det har vi sagt flera gånger till dig. DF: Ja, ja. FL2: Det som blir konstigt för oss. DF: Ja. FL2: Det är att vi uppmanar dig gång, på gång, på gång att vara sanningsenlig. DF: Ja, Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Det har varit en liten mildare bild av det som egentligen rör sig inne i Davids huvud.

DF: Ok, är det så som du ser det. Ja, ja. FL2: För i annat fall så får inte jag ihop det här. Den tiden borde ha, vad är det som gör att du inte... DF: Jag förstår frågan, gör jag. Men det är inte alltid så att människor, här blir man kanske... Är hundraprocentigt konsekventa. FL2: Nej. DF: Det, alltså det finns en och man har svårt och förklara. Man drivs av, av både känslor av, av på nått sätt att... Titta på facebook, folk säger där, -skriver=saker-man-aldrig-skulle-säga-clicr-huruva?"Marthar barriärer mellan.sig.eller hur-va?-Man,-man-skriver-saker-och-det-kanske-är-svårtför mig också här att jag, jag alltså, jag har den här aggressionen. Det här, det här, det jag gjorde och spotta på, på, eller uttrycka känslor till folk som jag ser som är vid gravplatsen. Just därför att jag, jag berörs så illa av att bära honom, tryckt ner va. FL2: Mmm. DF: Jag har alltså sektionschefen för säkerhetspolisen som får uppdraget att börja sammarbeta med KG
B: Dom avvägde det här, (...ohörbart...) Så att... FL2: Men David, det jag vill säga till dig nu. D


F: Ja. FL2: Det har vi sagt flera gånger till dig. DF: Ja, ja. FL2: Det som blir konstigt för oss. DF: Ja. FL2: Det är att vi uppmanar dig gång, på gång, på gång att vara sanningsenlig. DF: Ja, Ja.

FL2: Spelar ingen roll för våran del vilken, hur mycket du tyckte illa om PalmE: D


F: Ja ok, (ohörbart FL2 avbryter), Ja, ja. FL1: Men vänta. Hur mycket du tyckte illa om Palme där och då. DF: Ja. FL2: Den uppfattning som du hade där och då. DF: Ja. FL2: Det vi vill veta det är din ärliga berättels
e.

"ANJOFTO' 1' AL LLEUW.ATGAGAULTIEM

DE:-Ja, ok.

FLI: Att du inte håller inne på nånting.

DF: Ja. FL2: För när du sitter och uppenbart förfinar vissa saker, får jag känslan utav, då blir det stor frågetecken för oss. DF: Ok, det är inte min mening att göra det, du får ursäkta det. Jag, jag som jag sa, det är inte alltid... Du har haft facebook, människor säger och gör saker och man skriver på Facebook i affekt eller man har en känsla för nånting man läser och så vidar
E: FL2: Mmm. Men fortsättningsvis under det här förhöret. D


F: Ja, ja. FL2: Så vill jag att du inte förfinar nånting. DF: Ja, ok. FL2: Utan att du faktiskt talar om din känsla eller svarar uppriktigt på frågan. DF: Men då säger jag så här för att ta den bilden, att, att i samband när jag då, när jag då har talat med människor eller spottat på, på mordplatsen. Alltså jag tycker det med int
e... Man kan ta det, den står

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Spelar ingen roll för våran del vilken, hur mycket du tyckte illa om PalmE: D


F: Ja ok, (ohörbart FL2 avbryter), Ja, ja. FL1: Men vänta. Hur mycket du tyckte illa om Palme där och då. DF: Ja. FL2: Den uppfattning som du hade där och då. DF: Ja. FL2: Det vi vill veta det är din ärliga berättels
e.

"ANJOFTO' 1' AL LLEUW.ATGAGAULTIEM

DE:-Ja, ok.

FLI: Att du inte håller inne på nånting.

DF: Ja. FL2: För när du sitter och uppenbart förfinar vissa saker, får jag känslan utav, då blir det stor frågetecken för oss. DF: Ok, det är inte min mening att göra det, du får ursäkta det. Jag, jag som jag sa, det är inte alltid... Du har haft facebook, människor säger och gör saker och man skriver på Facebook i affekt eller man har en känsla för nånting man läser och så vidar
E: FL2: Mmm. Men fortsättningsvis under det här förhöret. D


F: Ja, ja. FL2: Så vill jag att du inte förfinar nånting. DF: Ja, ok. FL2: Utan att du faktiskt talar om din känsla eller svarar uppriktigt på frågan. DF: Men då säger jag så här för att ta den bilden, att, att i samband när jag då, när jag då har talat med människor eller spottat på, på mordplatsen. Alltså jag tycker det med int
e... Man kan ta det, den står

offentligt men inte ens Olof Frånstedt har blivit intervjuad i rapport eller aktuellt: när fortfarande locket ligger på va. Då, då nånstans lättar man på trycket. Det är nått, eller hur man ska uttrycka att jag... Ja, går jag förbi där han sköts då och gör det här, jag har i alla fall friheten att göra det här. Alltså det antar jag beskriver väl det här med att det är nånting att. att mitt uttrycka det(...ohörbart...) min avsky för, för, först det är spioneri. Det är landsförräderi. FL2: Mmm. D


F: Det
: jag försöker förklara för då och varför. Och det är inte så att man tänker igenom en hundraprocentig förklaring. Jag vet ju som man gör här. Det är man reagerade. Ja, jag får visa vad jag tycker. FL2: Mmm. Men när vi ställer frågan så är det det där svaret vi vill ha -dirckt-på-dinfrågar "DF:Ja, ja, ja, uk, Jä." FL2: Istället för att du kommer med nånting och sen när vi har påtalat det för dig så kommer du med sanningen. D


F: Ja

ja, ok, Ok FL2: Förstår du hur jag menar? D


F: Ja

ok, Förlåt, alltså jag borde ha tänkt mera på vad Säpo är int...(mobiltelefon ringer) Men, men det, det är svårt. Det är inte alltid så att saker är hundra procentigt genomtänka. Man tänker nånting för stunden, man gör nånting så måste man gå tillbaka och se, vad är det, hur tänkte jag då eller hur brukar jag tänka? Och så vidare va, så ni, det... Det är väl det jag försöker ge er här nu, hur jag själv tänker och upplever det här. FL2: Mmm. Men ta då hur du verkligen tänker och upplever, på en gång istället för att vi ska behöva ha dom här diskussionerna. D


F: Ja

ja ok.. Ja. Är det, är ni tillfreds med? FL1: Nej, vi är inte tillfreds med det. D


F: Ok
.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

offentligt men inte ens Olof Frånstedt har blivit intervjuad i rapport eller aktuellt: när fortfarande locket ligger på va. Då, då nånstans lättar man på trycket. Det är nått, eller hur man ska uttrycka att jag... Ja, går jag förbi där han sköts då och gör det här, jag har i alla fall friheten att göra det här. Alltså det antar jag beskriver väl det här med att det är nånting att. att mitt uttrycka det(...ohörbart...) min avsky för, för, först det är spioneri. Det är landsförräderi. FL2: Mmm. D


F: Det
: jag försöker förklara för då och varför. Och det är inte så att man tänker igenom en hundraprocentig förklaring. Jag vet ju som man gör här. Det är man reagerade. Ja, jag får visa vad jag tycker. FL2: Mmm. Men när vi ställer frågan så är det det där svaret vi vill ha -dirckt-på-dinfrågar "DF:Ja, ja, ja, uk, Jä." FL2: Istället för att du kommer med nånting och sen när vi har påtalat det för dig så kommer du med sanningen. D


F: Ja

ja, ok, Ok FL2: Förstår du hur jag menar? D


F: Ja

ok, Förlåt, alltså jag borde ha tänkt mera på vad Säpo är int...(mobiltelefon ringer) Men, men det, det är svårt. Det är inte alltid så att saker är hundra procentigt genomtänka. Man tänker nånting för stunden, man gör nånting så måste man gå tillbaka och se, vad är det, hur tänkte jag då eller hur brukar jag tänka? Och så vidare va, så ni, det... Det är väl det jag försöker ge er här nu, hur jag själv tänker och upplever det här. FL2: Mmm. Men ta då hur du verkligen tänker och upplever, på en gång istället för att vi ska behöva ha dom här diskussionerna. D


F: Ja

ja ok.. Ja. Är det, är ni tillfreds med? FL1: Nej, vi är inte tillfreds med det. D


F: Ok
.

FL1: För vi ser ju hur du reagerar, det är ju precis som Peter säger, att du måste inse att vi har ju en viss del av facit

DF: Ja. FL1: Så är det. DF: Mmm. FL1: Och när du, vi ber dig från början... DF: Ja. FL1: Att försök att hålla dig så gott det nu går till att hålla dig till sanningen.... D
E:-Mmm.

FLI: För att vi ska kunna få ihop det här.

DF: Ja. FL1: Och när vi ser att det blir inte riktigt enligt facit och det är såna saker som vi är fullständigt övertygade om att du skulle kunna ha svarat sanningsenligt på. DF: Ok. FL1: Men väljer att inte göra det, då känns det inte bra för oss. DF: Alltså jag, åter igen så för... FL1: Då ställer vi just frågan direkt. DF: Ja. FL1: Varför säger han inte som det är? DF: Ok. FL1: Förstår du? DF: Ja, jag förstår det. Men som jag sa, vad det gäller då frågan om, om när jag spottat på Palmes gravplats så, jag svarade på ögonblicket ”Jag

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: För vi ser ju hur du reagerar, det är ju precis som Peter säger, att du måste inse att vi har ju en viss del av facit

DF: Ja. FL1: Så är det. DF: Mmm. FL1: Och när du, vi ber dig från början... DF: Ja. FL1: Att försök att hålla dig så gott det nu går till att hålla dig till sanningen.... D
E:-Mmm.

FLI: För att vi ska kunna få ihop det här.

DF: Ja. FL1: Och när vi ser att det blir inte riktigt enligt facit och det är såna saker som vi är fullständigt övertygade om att du skulle kunna ha svarat sanningsenligt på. DF: Ok. FL1: Men väljer att inte göra det, då känns det inte bra för oss. DF: Alltså jag, åter igen så för... FL1: Då ställer vi just frågan direkt. DF: Ja. FL1: Varför säger han inte som det är? DF: Ok. FL1: Förstår du? DF: Ja, jag förstår det. Men som jag sa, vad det gäller då frågan om, om när jag spottat på Palmes gravplats så, jag svarade på ögonblicket ”Jag

DF: Ja, men det var intresset för Sverige. Då såg jag att socialdemokratin hade fört Sverige... Men det första, första mitt...var ju som sagt var, han började som socialdemokrat och var egentligen socialdemokrat hela livet. Men han hörde till partiets kritiker. Men utifrån en socialdemokratisk synvinkel liksom, Vilhelm Moberg till exempel. Och det som väckte honom, han stötta ju Palme då i valet 73 men när, när man kom fram till att man skulle ha obegränsad abort i tiden, vilket var då debatten på, 70-talet, på kvinnoförbundet tillexempel. Så ringde han upp Olof Palme och säger så här ”Men jag kan ju inte som läkare slänga fullgånga barn i papperskorgen” och då svarade Olof Palme att "ja men låt kvinnorna bestämma”, alltså kvinnoförbundet då. Och då märkte|att när han väl öppnar den här alltså kritiska hållningen och inte lägger sig. Och måste komma ihåg också att, att på den tiden så fanns ju en doktors-ed att upprätthålla livet va. Varenda kanalerna stängdes i partiet, alltså man svarar inte i telefon eller alltså han märkte att dom han kunde ring och prata med blev kortare i tonen va. Och den, den bristen på tillgång till ett offentligt samtal att också samtala inom ett parti om en utveckling tog han ju väldigt illa vid sig, så här får det inte gå till i viktiga frågor. Man ska också komma ihåg att vi hade alltså en konstitution från 1809 där konungen bildar regering. Och det Palme gjorde då 69 när han blev vald till partiordföranden var ju bara sonika gå och ta över efter Tage Erlander. Det var inte nationella utnämningen av konungen så långt jag har förstått va. Den där typen av, när man såg att landets statsminister inte, inte kunde protokollet.

!

FLI: Mmm, mmm, mmm.

!

DF: Det är också nånting som, som, som präglade det dom, dom årtionden. Och sen lagstiftningen då, förändringen av konstitutioner och andra lagar som då, de hade ju behövt ett lagflöde då kanske med... Alltså så mycket lagar som kom utan att riksdagsledamöten ens läste. Eller läst, hann läsa det som kom. Och då, det var ju såna frågor då, bristen på skydd från, för mänskliga rättigheter i grundlagen då. Som första grundlagsförslaget var, där dom... Följd och rättigheter kunde inskränkas genom vanlig lag va.

FL1: Mmm.

DF: Så var det på den tiden. Det var det som då upptog hans intresse och sådär. Det var dom annonserna som jag också läste som, som 14-15 åring

FL1: Vad var din roll iarbete?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, men det var intresset för Sverige. Då såg jag att socialdemokratin hade fört Sverige... Men det första, första mitt...var ju som sagt var, han började som socialdemokrat och var egentligen socialdemokrat hela livet. Men han hörde till partiets kritiker. Men utifrån en socialdemokratisk synvinkel liksom, Vilhelm Moberg till exempel. Och det som väckte honom, han stötta ju Palme då i valet 73 men när, när man kom fram till att man skulle ha obegränsad abort i tiden, vilket var då debatten på, 70-talet, på kvinnoförbundet tillexempel. Så ringde han upp Olof Palme och säger så här ”Men jag kan ju inte som läkare slänga fullgånga barn i papperskorgen” och då svarade Olof Palme att "ja men låt kvinnorna bestämma”, alltså kvinnoförbundet då. Och då märkte|att när han väl öppnar den här alltså kritiska hållningen och inte lägger sig. Och måste komma ihåg också att, att på den tiden så fanns ju en doktors-ed att upprätthålla livet va. Varenda kanalerna stängdes i partiet, alltså man svarar inte i telefon eller alltså han märkte att dom han kunde ring och prata med blev kortare i tonen va. Och den, den bristen på tillgång till ett offentligt samtal att också samtala inom ett parti om en utveckling tog han ju väldigt illa vid sig, så här får det inte gå till i viktiga frågor. Man ska också komma ihåg att vi hade alltså en konstitution från 1809 där konungen bildar regering. Och det Palme gjorde då 69 när han blev vald till partiordföranden var ju bara sonika gå och ta över efter Tage Erlander. Det var inte nationella utnämningen av konungen så långt jag har förstått va. Den där typen av, när man såg att landets statsminister inte, inte kunde protokollet.

!

FLI: Mmm, mmm, mmm.

!

DF: Det är också nånting som, som, som präglade det dom, dom årtionden. Och sen lagstiftningen då, förändringen av konstitutioner och andra lagar som då, de hade ju behövt ett lagflöde då kanske med... Alltså så mycket lagar som kom utan att riksdagsledamöten ens läste. Eller läst, hann läsa det som kom. Och då, det var ju såna frågor då, bristen på skydd från, för mänskliga rättigheter i grundlagen då. Som första grundlagsförslaget var, där dom... Följd och rättigheter kunde inskränkas genom vanlig lag va.

FL1: Mmm.

DF: Så var det på den tiden. Det var det som då upptog hans intresse och sådär. Det var dom annonserna som jag också läste som, som 14-15 åring

FL1: Vad var din roll iarbete?

vet jag gjort det på Sveavägen”. Jag vill, ville fokusera så jag minns det här. Att säga, att jag verkligen har gjort när jag säger ett, ett ”ja”.

FLI: Mmm.

Det menar jag, jag måste fok att jag vet att jag gjort det, förstår ni? Jag måste ta den minnesbilden fram ur min hjärna.

FL1: Mhm..

DF: Så att jag, jag vet att jag kan svara ”ja”. FL1: Jo, men det är ju trots allt på det sättet att du försöker ju förmildra det du tycker och tänker och gör och vilka åtgärder... (avbruten av den hörde) MIT LILLY.Phisted D
E: Nej. FL1: Vänta. D


F: Ja. FL1: Vilka åtgärder du vidtar när du visar ditt förakt för Palm
E: Och när vi vet att det inte stämmer med sanningen så är det som jag sa nyss att, då blir ju vi misstänksamma och undrar varför kan han inte säga som det är. För det är helt okey om du tyckte illa om Palme, det är helt okej att du hade annorlunda åsikter vad det gällde politiken än vad han hade. Men du måste försöka liksom att stå för det du tyckte och framförallt för det du gjorde och gör än idag. D


F: Ja, alltså... Ja, ja... FL1: För gör du inte det så stämmer inte våran bild med verkligheten av det som du säger till oss. DF: Ja, ok. Ja. Men det... Ja. FL1: Och då börjar vi direkt fundera på, varför sitter han och ljuger om det här? DF: Nä, men det är inte så att jag ljuger utan det är så att jag vill... När jag svarar på frågan ”har du spottat på Olof Palmes grav?" så har jag en svag minnesbild, jag har nånting men jag kan inte liksom, jag vill få det

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

vet jag gjort det på Sveavägen”. Jag vill, ville fokusera så jag minns det här. Att säga, att jag verkligen har gjort när jag säger ett, ett ”ja”.

FLI: Mmm.

Det menar jag, jag måste fok att jag vet att jag gjort det, förstår ni? Jag måste ta den minnesbilden fram ur min hjärna.

FL1: Mhm..

DF: Så att jag, jag vet att jag kan svara ”ja”. FL1: Jo, men det är ju trots allt på det sättet att du försöker ju förmildra det du tycker och tänker och gör och vilka åtgärder... (avbruten av den hörde) MIT LILLY.Phisted D
E: Nej. FL1: Vänta. D


F: Ja. FL1: Vilka åtgärder du vidtar när du visar ditt förakt för Palm
E: Och när vi vet att det inte stämmer med sanningen så är det som jag sa nyss att, då blir ju vi misstänksamma och undrar varför kan han inte säga som det är. För det är helt okey om du tyckte illa om Palme, det är helt okej att du hade annorlunda åsikter vad det gällde politiken än vad han hade. Men du måste försöka liksom att stå för det du tyckte och framförallt för det du gjorde och gör än idag. D


F: Ja, alltså... Ja, ja... FL1: För gör du inte det så stämmer inte våran bild med verkligheten av det som du säger till oss. DF: Ja, ok. Ja. Men det... Ja. FL1: Och då börjar vi direkt fundera på, varför sitter han och ljuger om det här? DF: Nä, men det är inte så att jag ljuger utan det är så att jag vill... När jag svarar på frågan ”har du spottat på Olof Palmes grav?" så har jag en svag minnesbild, jag har nånting men jag kan inte liksom, jag vill få det

klart så att jag vet att jag kan svara ett ärligt ”ja”. Och det är därför jag drar på svaret.

FL1: Mmm.

FL2: Jag ska förklara min bild.

DF: Ja, ja. FL2: En sista gång, sen hoppas jag att jag inte behöver säga det här igen. DF: Ja, ok. FL2: Det är precis som Hasse säger till dig, att stå för din åsikt som du hade 1986. D
E: Ja... FL2: Och stå för det du har gjort och det du alltså inte har gjort. D


F: Ja. FL2: Och vad du har för åsikt här och nu. För det är så här att, du är inte ensam om att ha haft åsikter om Olof Palm
E: hans politik, hans person och så vidare och så vidare. Du är inte ensam om det. Men jag kan ju säga så här att alla som har haft åsikter om Olof Palme och har haft starkt agg. D


F: Ja. FL2: Till och med hat eller hur du nu uttrycker det, har inte utfört mordet. Vår uppgift det är utreda. DF: Ja, FL2: Och när du sitter, det är inte bara den här saken med spottloskan utan det är flera saker som sedermera har framkommit. Det är då vi får frågetecknet, vad är det som gör att du inte vill säga det här? Det är då vi blir undersamma. Om du berättar som det är hela vägen så får vi en klarare bild. DF: Ja, Jag förstår det. FL2: Stå för dina uppgifter.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

klart så att jag vet att jag kan svara ett ärligt ”ja”. Och det är därför jag drar på svaret.

FL1: Mmm.

FL2: Jag ska förklara min bild.

DF: Ja, ja. FL2: En sista gång, sen hoppas jag att jag inte behöver säga det här igen. DF: Ja, ok. FL2: Det är precis som Hasse säger till dig, att stå för din åsikt som du hade 1986. D
E: Ja... FL2: Och stå för det du har gjort och det du alltså inte har gjort. D


F: Ja. FL2: Och vad du har för åsikt här och nu. För det är så här att, du är inte ensam om att ha haft åsikter om Olof Palm
E: hans politik, hans person och så vidare och så vidare. Du är inte ensam om det. Men jag kan ju säga så här att alla som har haft åsikter om Olof Palme och har haft starkt agg. D


F: Ja. FL2: Till och med hat eller hur du nu uttrycker det, har inte utfört mordet. Vår uppgift det är utreda. DF: Ja, FL2: Och när du sitter, det är inte bara den här saken med spottloskan utan det är flera saker som sedermera har framkommit. Det är då vi får frågetecknet, vad är det som gör att du inte vill säga det här? Det är då vi blir undersamma. Om du berättar som det är hela vägen så får vi en klarare bild. DF: Ja, Jag förstår det. FL2: Stå för dina uppgifter.

DF: Jag
: förstår din, din fråga. FL2: Nej, det är ingen fråga det är bara ett konstaterande. D


F: Ett
: konstaterande. Jag förstår det. Jag kanske skulle gjort likadant om, om jag var i (...ohörbart...) Så att vi har ett svar. Eeeh... Ja. FL2: Mmm. D


F: Men
: som säg, jag har ibland så väldigt minne och sen jag, jag kan vara osäker på det som jag borde komma ihåg. Mina vänner har konstaterat ibland, "varför minns du inte det här va?”. FL1: Klockan är nu 13:21 och Melander lämnar förhörsrummet en kort stund. UDONDURU WU به اهمیت میں جلاله لللب الد، میرالمطاراك اوباما را --DF:-Alltså det händer att en del av mina vänner frågar "varför kommer du inte ihåg detta?”. Och jag säger ”jag vet inte, det är blankt va". Och då tar det ett tag innan jag kommer ihåg det där. Jag börja, har en aning va om nånting men jag kan liksom inte.. (avbruten av FL2) FL2; Nämen så är det David att, man kommer inte ihåg alla detaljer. D


F: Nej

FL2: Man kommer inte ihåg allting. Men det jag vill det är att du står för din syn på hur du såg på hur du såg på Olof Palme där och då. Vi är inte här för att fördömma din bild som du hade där och då. D


F: Nej

jag förstår det. FL2: För vi var inte där och då med dig. D


F: Nej

FL2: Du bygger din uppfattning på saker. D


F: Ja

ja. FL2: Dom kan va rätt och dom kan va fel. D


F: Ja
.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Jag
: förstår din, din fråga. FL2: Nej, det är ingen fråga det är bara ett konstaterande. D


F: Ett
: konstaterande. Jag förstår det. Jag kanske skulle gjort likadant om, om jag var i (...ohörbart...) Så att vi har ett svar. Eeeh... Ja. FL2: Mmm. D


F: Men
: som säg, jag har ibland så väldigt minne och sen jag, jag kan vara osäker på det som jag borde komma ihåg. Mina vänner har konstaterat ibland, "varför minns du inte det här va?”. FL1: Klockan är nu 13:21 och Melander lämnar förhörsrummet en kort stund. UDONDURU WU به اهمیت میں جلاله لللب الد، میرالمطاراك اوباما را --DF:-Alltså det händer att en del av mina vänner frågar "varför kommer du inte ihåg detta?”. Och jag säger ”jag vet inte, det är blankt va". Och då tar det ett tag innan jag kommer ihåg det där. Jag börja, har en aning va om nånting men jag kan liksom inte.. (avbruten av FL2) FL2; Nämen så är det David att, man kommer inte ihåg alla detaljer. D


F: Nej

FL2: Man kommer inte ihåg allting. Men det jag vill det är att du står för din syn på hur du såg på hur du såg på Olof Palme där och då. Vi är inte här för att fördömma din bild som du hade där och då. D


F: Nej

jag förstår det. FL2: För vi var inte där och då med dig. D


F: Nej

FL2: Du bygger din uppfattning på saker. D


F: Ja

ja. FL2: Dom kan va rätt och dom kan va fel. D


F: Ja
.

FL2: Och dom kan tolkas på olika sätt men du har skapat din bild utav Olof Palme och hans politik. Vi är inte här för att döma dig utifrån vad du har haft för synpunkter eller åsikter. Vi är här för att utreda mordet på Olof Palme. D


F: Ja

Om jag säger nått jag upprepar, så jag ber om ursäkt att det blev så här. FL2: MmmD


F: Men
: alltså du måste förstå, jag försöker förklara hur jag fungerar. FL2: Mmm. D


F: Att

att jag när jag ska svara, varför jag låter som jag vilseleder, inte säger liksom hela"saññingen är pga, jag vill ha en klar minnesbild. Förstår-ni-hur? FL2: Ja, men jag förstår och det är bra. D


F: Jag
: kan liksom inte säga sånt, så tar jag tillbaka det igen och det är därför jag inte... FL2: Vi vill också ha klara minnesbilder. D


F: Det
: är därför jag, jag ja... FL2: Men vi kan gå vidare. D


F: Ja

FL2: Jag har några frågor vi kan passa på och ta dom. D


F: Mmm

FL2: Du nämnde att du lärde och kännagenom att du svarade itelefon, förstod jag dig rätt? D


F: Ja

Ja. FL2: När började du svara itelefon? Alltså... D


F: På
?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Och dom kan tolkas på olika sätt men du har skapat din bild utav Olof Palme och hans politik. Vi är inte här för att döma dig utifrån vad du har haft för synpunkter eller åsikter. Vi är här för att utreda mordet på Olof Palme. D


F: Ja

Om jag säger nått jag upprepar, så jag ber om ursäkt att det blev så här. FL2: MmmD


F: Men
: alltså du måste förstå, jag försöker förklara hur jag fungerar. FL2: Mmm. D


F: Att

att jag när jag ska svara, varför jag låter som jag vilseleder, inte säger liksom hela"saññingen är pga, jag vill ha en klar minnesbild. Förstår-ni-hur? FL2: Ja, men jag förstår och det är bra. D


F: Jag
: kan liksom inte säga sånt, så tar jag tillbaka det igen och det är därför jag inte... FL2: Vi vill också ha klara minnesbilder. D


F: Det
: är därför jag, jag ja... FL2: Men vi kan gå vidare. D


F: Ja

FL2: Jag har några frågor vi kan passa på och ta dom. D


F: Mmm

FL2: Du nämnde att du lärde och kännagenom att du svarade itelefon, förstod jag dig rätt? D


F: Ja

Ja. FL2: När började du svara itelefon? Alltså... D


F: På
?

FL2: Nej, jag vet inte... D


F: ja

alltså jag tror aldrig jag gjort det på Norr Mälarstrand. Däremot i och med att jag bodde påså eeh... Dels svara jag ju när han inte var hemma naturligtvis om det ringde. FL2: Mmmm. D


F: Och
: sen så ibland då om man i köket där telefonen fanns så svarade den som är närmast. FL2: Ok. Och är det i såna samtal du har lärt känna D


F: Ja
, som jag, som jag lärde kännadå.

- . ل :ليجيهم

2%.

---FL2: MiOchkarrdu dra'dig-tillmiñes om det är iñinan eller efter: mordet på Olof Palme? D


F: Bra
: fråga. Hmm. FL2: Kan du minnas första gången som du var på? D


F: Ja

men det var ju under 80-talet. FL2: Ja. D


F: Och
: vi pratar då om, om... (lätt suck) Vad kan det vart, 85? Det kanske rent av 84, nånting sånt där. FL2: Det är innan? D


F: Ja
: FL2: Och det är innan du flyttar upp till Stockholm? för dit flyttar du... D


F: Alltså
: jag hade ju då där... Nu ska vi se. Jag tror att jag gjorde en tillfällig resa från Dalarna där jag bodde, Rättvik. FL2: Mmm. D


F: Sen

när jag tar kontakt medjag är osäker på om jag ens bodde i Stockholm. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg, jag är osäker. Men sen så flytta jag ju då till det här i Näsby Park.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Nej, jag vet inte... D


F: ja

alltså jag tror aldrig jag gjort det på Norr Mälarstrand. Däremot i och med att jag bodde påså eeh... Dels svara jag ju när han inte var hemma naturligtvis om det ringde. FL2: Mmmm. D


F: Och
: sen så ibland då om man i köket där telefonen fanns så svarade den som är närmast. FL2: Ok. Och är det i såna samtal du har lärt känna D


F: Ja
, som jag, som jag lärde kännadå.

- . ل :ليجيهم

2%.

---FL2: MiOchkarrdu dra'dig-tillmiñes om det är iñinan eller efter: mordet på Olof Palme? D


F: Bra
: fråga. Hmm. FL2: Kan du minnas första gången som du var på? D


F: Ja

men det var ju under 80-talet. FL2: Ja. D


F: Och
: vi pratar då om, om... (lätt suck) Vad kan det vart, 85? Det kanske rent av 84, nånting sånt där. FL2: Det är innan? D


F: Ja
: FL2: Och det är innan du flyttar upp till Stockholm? för dit flyttar du... D


F: Alltså
: jag hade ju då där... Nu ska vi se. Jag tror att jag gjorde en tillfällig resa från Dalarna där jag bodde, Rättvik. FL2: Mmm. D


F: Sen

när jag tar kontakt medjag är osäker på om jag ens bodde i Stockholm. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg, jag är osäker. Men sen så flytta jag ju då till det här i Näsby Park.

FL2: Mmm. D


F: Eller
: jobbet i Näsby Park. Bodde i Täby och sen blev det ju då efter några månader, ett halvår eller vad, vad det här var, så kom jag över till, till Liljeholmen ochdå va. FL2: Vad hadeochför nån koppling till varandra? D


F: Intresse
: för politik. Han, var ju moderat. FL2: Mmm. D


F: Kritisk
: till Palme. Kritisk till mycket. (lätt skratt) Ja, men även efteråt. Han mena då inkompetenta justitieministerar. OTTOMTOTY FL2: Ok. D


F: Ja

FL2: mmm. D


F: Och
: jag, han hade synpunkter på dct. FL2: När är första gången som du personligen öga mot öga möterD


F: Jag
: på väg att resa, det som blev aldrig. Jag har aldrig träffat honom i verkliga livet. FL2: Du har aldrig träffat honom i verkliga livet? D


F: Nej

jag har aldrig träffat honom i verkliga livet, utan jag har, jag hade haft telefon och mailkontakt och brev kontakt. FL2: Mmm. FL1: Klockan är 13:25 och Melander återkommer till förhörslokalen. FL2: När var det du fick en början med en personlig kontakt medFör du nämnde tidigare att du hade svarat i telefon för att an sökteD


F: Ja
.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Mmm. D


F: Eller
: jobbet i Näsby Park. Bodde i Täby och sen blev det ju då efter några månader, ett halvår eller vad, vad det här var, så kom jag över till, till Liljeholmen ochdå va. FL2: Vad hadeochför nån koppling till varandra? D


F: Intresse
: för politik. Han, var ju moderat. FL2: Mmm. D


F: Kritisk
: till Palme. Kritisk till mycket. (lätt skratt) Ja, men även efteråt. Han mena då inkompetenta justitieministerar. OTTOMTOTY FL2: Ok. D


F: Ja

FL2: mmm. D


F: Och
: jag, han hade synpunkter på dct. FL2: När är första gången som du personligen öga mot öga möterD


F: Jag
: på väg att resa, det som blev aldrig. Jag har aldrig träffat honom i verkliga livet. FL2: Du har aldrig träffat honom i verkliga livet? D


F: Nej

jag har aldrig träffat honom i verkliga livet, utan jag har, jag hade haft telefon och mailkontakt och brev kontakt. FL2: Mmm. FL1: Klockan är 13:25 och Melander återkommer till förhörslokalen. FL2: När var det du fick en början med en personlig kontakt medFör du nämnde tidigare att du hade svarat i telefon för att an sökteD


F: Ja
.

FLI: Men när fick dueran personliga kontakt? D


F: Ja, alltså när 1998 så gifter sig en avoch i det sammanhanget så utnyttjar, vill skadaså det blir en felaktig, en lögnaktig anmälan till polisen att han går i parken och skjuter och är galen i princip va. Och så kommer då först en piketbuss och sen den här in.. FL2: Mmm, det var det du prata om tidigare, ja. DF: Som jag berätta va. Och i det sammanhanget då när, när jag hör grabbarna från nationella insatsstyrkan iarbetsrum och kvarter där. Då ringer jag upp. --F1-2:-Jar-men-nu-pratar-v
i-om-IIDF:Ja;ok:Förlåt,

ursäkt"Jā, jāroch då jag och sen ringer jag också ett samtal till.

FL2: Är det första gången som du personligen ringer till?

DF: Jag har nog pratat, jag har nog så... Jag är osäker nu för jag är inte säker på, förstår mig, om jag innan har pratat med honom i telefon eller inte. Jag kan inte komma ihåg det. För ibland så när| har nått tillfälle ringtså satt jag med och lyssna bredvid va. Jag kommer inte ihåg det men då ringer jag upp honom eller ringer han. Och då är, då ringer det upp en Cypern rättare sagt. Och det ärsom svarar. Och det är
I: i London. Jag måste ha fått ett numer dit och sen ringer jag i London Det är min minnesbild av det. FL2: Är det efter det som eran personliga kontakt? D


F: Ja, just det, då blir kontakten personlig, för då vet han vem jag är. Och sen ringer dåupp polischefen om det var Arvika, Arvika eller Karlstad somtogs till. Jag minns inte vilket längre. Men han ringer och då svarar polischefen att ”Åh, en journalist, hur vet ni det här på det här tidiga stadiet?”. Och så släppte man juoch det var ju intentionen då att, att han inte skulle, han skulle behandlas korrekt va. För den där, dom hade tagit omhand honom på ett icke korrekt sätt. Man hade inte förvissat sig om vad det här vad det handlade om det var sanningsenligt. Det fanns ju hur många vittnen som helst att prata med va. Eeeh, så då, efter det sen så, så, så utvecklas kontakten med

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Men när fick dueran personliga kontakt? D


F: Ja, alltså när 1998 så gifter sig en avoch i det sammanhanget så utnyttjar, vill skadaså det blir en felaktig, en lögnaktig anmälan till polisen att han går i parken och skjuter och är galen i princip va. Och så kommer då först en piketbuss och sen den här in.. FL2: Mmm, det var det du prata om tidigare, ja. DF: Som jag berätta va. Och i det sammanhanget då när, när jag hör grabbarna från nationella insatsstyrkan iarbetsrum och kvarter där. Då ringer jag upp. --F1-2:-Jar-men-nu-pratar-v
i-om-IIDF:Ja;ok:Förlåt,

ursäkt"Jā, jāroch då jag och sen ringer jag också ett samtal till.

FL2: Är det första gången som du personligen ringer till?

DF: Jag har nog pratat, jag har nog så... Jag är osäker nu för jag är inte säker på, förstår mig, om jag innan har pratat med honom i telefon eller inte. Jag kan inte komma ihåg det. För ibland så när| har nått tillfälle ringtså satt jag med och lyssna bredvid va. Jag kommer inte ihåg det men då ringer jag upp honom eller ringer han. Och då är, då ringer det upp en Cypern rättare sagt. Och det ärsom svarar. Och det är
I: i London. Jag måste ha fått ett numer dit och sen ringer jag i London Det är min minnesbild av det. FL2: Är det efter det som eran personliga kontakt? D


F: Ja, just det, då blir kontakten personlig, för då vet han vem jag är. Och sen ringer dåupp polischefen om det var Arvika, Arvika eller Karlstad somtogs till. Jag minns inte vilket längre. Men han ringer och då svarar polischefen att ”Åh, en journalist, hur vet ni det här på det här tidiga stadiet?”. Och så släppte man juoch det var ju intentionen då att, att han inte skulle, han skulle behandlas korrekt va. För den där, dom hade tagit omhand honom på ett icke korrekt sätt. Man hade inte förvissat sig om vad det här vad det handlade om det var sanningsenligt. Det fanns ju hur många vittnen som helst att prata med va. Eeeh, så då, efter det sen så, så, så utvecklas kontakten med

FL2: Mmm. Ja.

FL1: Jag tänkte höra med dig här nu idag i Falköping, har du dina alla affärer i här i Falköping, du gör dina inköp här i Falköping, du åker inte nån annanstans och utför olika ärenden, inköp, bankärenden eller som?

DF: Nej, utan det ligger
I: ligger i stan. Alltså vad, vad man kan göra alltså det, det... Men jag har ju ingen bil va, jag har inte körkort. Annars skulle jag gärna åka och handla på secondhand camp i Borås eller så. Nu har jag gjort det här nere FLI: Mmm. D


F: Små saker kan man ju däremot tillexempel åka in till Göteborg och köpa-en-bok-cllcrtitta-på-vad-det är som-fitus på markiſadendärdár Sá det är_vad.jag kan-tänka,dit-jag-kan-röra-mig-nån-gång--Sen-är-det-ju-en-längre sträcka så det är inte ofta det händer. Utan det är lökālt som jag... FL1: Vilken bank har du? DF: (FL1: JDF: Ja. FL1: Här i Falköping? DF: Ja, det är det. FL
I: Har du nått bankfack där? D


F: Ja. FL
I: Det har du? D


F: Ja. FL1: Och vad förvarar du där? DF: Eeeh, jag hade en del av min, jag har fortfarande (...ohörbart...)småEeeh, det är så man... (avbruten av FLI)

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Mmm. Ja.

FL1: Jag tänkte höra med dig här nu idag i Falköping, har du dina alla affärer i här i Falköping, du gör dina inköp här i Falköping, du åker inte nån annanstans och utför olika ärenden, inköp, bankärenden eller som?

DF: Nej, utan det ligger
I: ligger i stan. Alltså vad, vad man kan göra alltså det, det... Men jag har ju ingen bil va, jag har inte körkort. Annars skulle jag gärna åka och handla på secondhand camp i Borås eller så. Nu har jag gjort det här nere FLI: Mmm. D


F: Små saker kan man ju däremot tillexempel åka in till Göteborg och köpa-en-bok-cllcrtitta-på-vad-det är som-fitus på markiſadendärdár Sá det är_vad.jag kan-tänka,dit-jag-kan-röra-mig-nån-gång--Sen-är-det-ju-en-längre sträcka så det är inte ofta det händer. Utan det är lökālt som jag... FL1: Vilken bank har du? DF: (FL1: JDF: Ja. FL1: Här i Falköping? DF: Ja, det är det. FL
I: Har du nått bankfack där? D


F: Ja. FL
I: Det har du? D


F: Ja. FL1: Och vad förvarar du där? DF: Eeeh, jag hade en del av min, jag har fortfarande (...ohörbart...)småEeeh, det är så man... (avbruten av FLI)

FL1: Från 70-talet kontinuerligt fram till?

DF: 80, 80... Nä, det är en del som ligger från, från 80-tal tror jag. Och sen så har jag, vad är det mer, deoch så där som, som... Jag mena man vet ju aldrig, inbrott, bank. När det är brand och så vidare så här. FL1: Mmmm. DF:FL
I: Ok. Inget annat? D


F: Jo, jag hartror jag ligger där också. -Man-vet-ju-aldrig.Alltså det kann, erkrasciri Valorsystemet, en sidā kan -ju-försvinna. Jag vil-inte-att-det-ska,konversationen-ska-försvinna.-Så jag har dom också där. FL
I: Det är mestadelsalltså? D


F: Ja, det äroch sen är det dom, dom... Alltså en del av domFL
I: Mmm. D


F: Och som jagFL1: Inga föremål i övrigt? DF: Ja men det, det är det viktigaste. Vad är det mer, ja... Men man lägger in nånting som man inte,, det är nån, att man inte vill ska helt enkelt om man har en brand eller inbrott. FL1: Mmmm. DF: Så att nånting är kvar. FL
I: Inga vapen? D


F: Nej absolut inte(skratt). FL
I: Nej.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Från 70-talet kontinuerligt fram till?

DF: 80, 80... Nä, det är en del som ligger från, från 80-tal tror jag. Och sen så har jag, vad är det mer, deoch så där som, som... Jag mena man vet ju aldrig, inbrott, bank. När det är brand och så vidare så här. FL1: Mmmm. DF:FL
I: Ok. Inget annat? D


F: Jo, jag hartror jag ligger där också. -Man-vet-ju-aldrig.Alltså det kann, erkrasciri Valorsystemet, en sidā kan -ju-försvinna. Jag vil-inte-att-det-ska,konversationen-ska-försvinna.-Så jag har dom också där. FL
I: Det är mestadelsalltså? D


F: Ja, det äroch sen är det dom, dom... Alltså en del av domFL
I: Mmm. D


F: Och som jagFL1: Inga föremål i övrigt? DF: Ja men det, det är det viktigaste. Vad är det mer, ja... Men man lägger in nånting som man inte,, det är nån, att man inte vill ska helt enkelt om man har en brand eller inbrott. FL1: Mmmm. DF: Så att nånting är kvar. FL
I: Inga vapen? D


F: Nej absolut inte(skratt). FL
I: Nej.

DF: Absolut inte. FL
I: Ok, är det säkert det? D


F: Ja, absolut. Heder och samvete. FL1: Och inga vapen, vapendelar hemma i bostaden? DF: Nej, det har jag inte. Jag har inte, jag har inte vapenlicens. FL1: Nej, men det hindrar ju i sig inte folk från att ha vapen. DF: Nej, nej, nej. FL1: Det kan v
i...

DE:-Jag säger-det-Jag-har-inga-som-helst-

fohörbart...)-jag skulle aldrig göra en sån sak. En, en sån... Dēt är ju brottsligt och farligt. Och det är ju straffbart naturligtvis.

FL1: Ja. Absolut.

DF: Och jag har inge, inge behov av det heller. Även om så att säga världen blir farligare. FL1: Mmm. DF: Sen är ju det här relativt lugn stad emot, ja menar... FL
I: Mmm. Jo, vi har väl tyckt oss konstatera det också. D


F: Ja. FL1: Att det är ganska lugnt här. DF: Ja menar sen gör man det så att man även i en sån här stad, man reflekterar ju, tittar som när man går ut en mörk kväll. Så man håller, kan va ett avstånd till folket. FL1: Mmm. DF: Det var ju bland annat nån by som hade rånats, utan stannat till
i, alltså svängen... Åkte ni där så ni kom förbi SJ-stationen eller? Ja, det spelar väl ingen roll men det...

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Absolut inte. FL
I: Ok, är det säkert det? D


F: Ja, absolut. Heder och samvete. FL1: Och inga vapen, vapendelar hemma i bostaden? DF: Nej, det har jag inte. Jag har inte, jag har inte vapenlicens. FL1: Nej, men det hindrar ju i sig inte folk från att ha vapen. DF: Nej, nej, nej. FL1: Det kan v
i...

DE:-Jag säger-det-Jag-har-inga-som-helst-

fohörbart...)-jag skulle aldrig göra en sån sak. En, en sån... Dēt är ju brottsligt och farligt. Och det är ju straffbart naturligtvis.

FL1: Ja. Absolut.

DF: Och jag har inge, inge behov av det heller. Även om så att säga världen blir farligare. FL1: Mmm. DF: Sen är ju det här relativt lugn stad emot, ja menar... FL
I: Mmm. Jo, vi har väl tyckt oss konstatera det också. D


F: Ja. FL1: Att det är ganska lugnt här. DF: Ja menar sen gör man det så att man även i en sån här stad, man reflekterar ju, tittar som när man går ut en mörk kväll. Så man håller, kan va ett avstånd till folket. FL1: Mmm. DF: Det var ju bland annat nån by som hade rånats, utan stannat till
i, alltså svängen... Åkte ni där så ni kom förbi SJ-stationen eller? Ja, det spelar väl ingen roll men det...

DF: Ja, jag fungerade ju så att han hade ju då får pådå och de där tenderade ju ibland då och se gräset grönare på andra sidan så dom hoppa över stängslet då, så här så att när dom befann sig påoch familjen inte var hemma, då hitta man dom nånstans på gården helt enkelt. Sen som, höll koll på kreaturen va. Hoppa någon så skulle man ta tillbaka fåret i inhägnaden då. Och sen så hade jag rollen som att jag, jag... När datorer kom att jag, dom var inte så hemma på det så jag var den som skrev ut hans annonser från, alltså hans maskinskrivna ark, så skrev jag ut dom på dator och sen så, så fick han det utskrivet. Så den, det vi använde... Det jag formellt hjälpte honom med under en period. FL
I: Du var lite, ska vi kalla det för någon typ utav sekreterare? D


F: Ja, det, det är en sekreterare lite. FL
I: Administrativa hjälpreda." D


F: Nu, nu pratar, nu pratar vi alltså om vad blir det? Eh, det blir 2000tal ju. För detta gjorde jag inte då på 80-talet, som jag tidigare berört. Utan det, det är... FL1: Om vi går tillbaka till 80-talet, vad sysslar du med då då? DF: Ja, ja. Nej, man jobbade på, på SSFL
I: Mmm. Men när kom du i kontakt medD


F: Ja, det var som jag sa då, det måste ju ha varit före 85 första gången. FL1: Ja, precis. DF: Ja. FL1: Så vi är nere på 80-talet bitvis? DF: Ja, det är, ja... FL1: Men ditt samröre och din uppgift iverksamhet under den tiden, under 80-talet? DF: Ja, men det jag, det jag gjorde... Kontakten med honom den var ju från min sida.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, jag fungerade ju så att han hade ju då får pådå och de där tenderade ju ibland då och se gräset grönare på andra sidan så dom hoppa över stängslet då, så här så att när dom befann sig påoch familjen inte var hemma, då hitta man dom nånstans på gården helt enkelt. Sen som, höll koll på kreaturen va. Hoppa någon så skulle man ta tillbaka fåret i inhägnaden då. Och sen så hade jag rollen som att jag, jag... När datorer kom att jag, dom var inte så hemma på det så jag var den som skrev ut hans annonser från, alltså hans maskinskrivna ark, så skrev jag ut dom på dator och sen så, så fick han det utskrivet. Så den, det vi använde... Det jag formellt hjälpte honom med under en period. FL
I: Du var lite, ska vi kalla det för någon typ utav sekreterare? D


F: Ja, det, det är en sekreterare lite. FL
I: Administrativa hjälpreda." D


F: Nu, nu pratar, nu pratar vi alltså om vad blir det? Eh, det blir 2000tal ju. För detta gjorde jag inte då på 80-talet, som jag tidigare berört. Utan det, det är... FL1: Om vi går tillbaka till 80-talet, vad sysslar du med då då? DF: Ja, ja. Nej, man jobbade på, på SSFL
I: Mmm. Men när kom du i kontakt medD


F: Ja, det var som jag sa då, det måste ju ha varit före 85 första gången. FL1: Ja, precis. DF: Ja. FL1: Så vi är nere på 80-talet bitvis? DF: Ja, det är, ja... FL1: Men ditt samröre och din uppgift iverksamhet under den tiden, under 80-talet? DF: Ja, men det jag, det jag gjorde... Kontakten med honom den var ju från min sida.

FLI: Nej, vi kom nog den vägen. D


F: Men det, det är min gata ner och så kommer det då till en huvudgata, Vetelinsgatan upp och vi hade nån bil stanna till för och i svängen då. Och dom hade rånat dom alltså när dom stanna, liksom sakta in då. Då var jag hörd. Jag vet inte om det var polisen, egentligen inte. Det är inte allt som polisanmäls. FL
I: Mmm D


F: Och då är det klart att när man hör om sånt här så, så blir man ju inte glad va, det gör inte ni heller antar jag. FL1: Nej. DE: O.ch.då ser manju-att-det-här-våldet-eller-såna här-saker-händer--Det; -det-kommer ju närmare. FL
I: Mmm. D


F: Vet du, jag läste kriminalkrönikor. Känner ni till den bokserien? FL
I: Mmm. D


F: Eeeh. FL1: Vi ska inte gå in på det för att, det är inte det att jag är ointresserad men grejen är att det är nån som ska skriva ut det här. (skrattar) FL2: (skrattar). DF: Ok, ok. Ja, ursäkta. FL1: Förstår du kanske. DF: Jag var bar intresserad. Jag konstaterade bara att, att... FL1: Vi kan göra så här att v
i, vi avbryter förhöret en gång till från kl. 13:32 här. Så ska vi vidta vissa åtgärder.

(paus)

FL1: Då är klockan 13:43 och förhöret återupptas.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Nej, vi kom nog den vägen. D


F: Men det, det är min gata ner och så kommer det då till en huvudgata, Vetelinsgatan upp och vi hade nån bil stanna till för och i svängen då. Och dom hade rånat dom alltså när dom stanna, liksom sakta in då. Då var jag hörd. Jag vet inte om det var polisen, egentligen inte. Det är inte allt som polisanmäls. FL
I: Mmm D


F: Och då är det klart att när man hör om sånt här så, så blir man ju inte glad va, det gör inte ni heller antar jag. FL1: Nej. DE: O.ch.då ser manju-att-det-här-våldet-eller-såna här-saker-händer--Det; -det-kommer ju närmare. FL
I: Mmm. D


F: Vet du, jag läste kriminalkrönikor. Känner ni till den bokserien? FL
I: Mmm. D


F: Eeeh. FL1: Vi ska inte gå in på det för att, det är inte det att jag är ointresserad men grejen är att det är nån som ska skriva ut det här. (skrattar) FL2: (skrattar). DF: Ok, ok. Ja, ursäkta. FL1: Förstår du kanske. DF: Jag var bar intresserad. Jag konstaterade bara att, att... FL1: Vi kan göra så här att v
i, vi avbryter förhöret en gång till från kl. 13:32 här. Så ska vi vidta vissa åtgärder.

(paus)

FL1: Då är klockan 13:43 och förhöret återupptas.

FL2: Ja, David. D


F: Ja

FL2: Under den här lilla pausen som var nu. D


F: Ja

FL2: Så prata vi ju dels kriminalkröniker och sen så slank vi in på ubåtar och så vidare. D


F: Ja

FL2: Men jag skulle vilja få med på förhöret en fråga som jag ställde till dig: -DF:-Muuni- mun.“ FL2: Det var ju att tidigare under förhöret... D


F: Mmm

FL2: Som när du pratade om olika lagar som skulle ändras och ockupationsmakt... D


F: Ja

ja. FL2: Så pratade du även om motståndsrörelse. ! D


F: Ja

FL2: Eller du nämnde motståndsrörelsen och därför skulle jag vilja veta vad du har att säga om motståndsrörelsen? D


F: Nej
, alltså det här var alltså en lag. Eller en, förlåt en korrigering. En förordning, det var en enmansutdelning under, under en tjänsteman på, kan vart en ...ohörbart...) på försvarsdepartementet som hette Ivan Muller. Och han fick ett uppdrag att, att författa nånting som heter då ”regler för myndigheters verksamhet under ockupation” och då är det han som skriver att en motståndsrörelse inte kan påräkna stöd från en svensk myndighet.

FL1: Mmmm.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Ja, David. D


F: Ja

FL2: Under den här lilla pausen som var nu. D


F: Ja

FL2: Så prata vi ju dels kriminalkröniker och sen så slank vi in på ubåtar och så vidare. D


F: Ja

FL2: Men jag skulle vilja få med på förhöret en fråga som jag ställde till dig: -DF:-Muuni- mun.“ FL2: Det var ju att tidigare under förhöret... D


F: Mmm

FL2: Som när du pratade om olika lagar som skulle ändras och ockupationsmakt... D


F: Ja

ja. FL2: Så pratade du även om motståndsrörelse. ! D


F: Ja

FL2: Eller du nämnde motståndsrörelsen och därför skulle jag vilja veta vad du har att säga om motståndsrörelsen? D


F: Nej
, alltså det här var alltså en lag. Eller en, förlåt en korrigering. En förordning, det var en enmansutdelning under, under en tjänsteman på, kan vart en ...ohörbart...) på försvarsdepartementet som hette Ivan Muller. Och han fick ett uppdrag att, att författa nånting som heter då ”regler för myndigheters verksamhet under ockupation” och då är det han som skriver att en motståndsrörelse inte kan påräkna stöd från en svensk myndighet.

FL1: Mmmm.

DF: Men att en myndighet inte ska aktivt utnyttjas mot en motståndsrörese. Odet här är hans tankegångar. Jag vill inte säga lagtolkning, det är fria fantasier och tyckande. Det är nån grad så talar han ibland emot sig men det här var ju då en katastrofalt sätt att uttrycka sig va. Alltså man, man, man... Speciellt när inte vi har nån ockupationslagstiftning utan, utan det här sitter då tjänstemännen. Man sa försöka förhålla sig till det här och det är svammel. FL
I: Mmm. D


F: Med en viss inriktning. Sen kommer också ändring i brottsbalken, 22 kapitlet, jag tror den finns fortfarande. Där land, landsförräderi och så vidare. Sen görs det ett undantag med hänsyn till gärningsmannens försörjning, (...ohörbart... )själva omständigheter, bla bla bla. Och jag watiemenar=då;=då, då då närajag-är-dära--Där-ärzdå är det liksom inte bra. FL
I: Mmm. D


F: Men det är det enda, det var där. Jag vet inte om ni missuppfattade den, den min kommentar där. FL2: Nej. DF: Men det är väl bara det jag nämnde. FL2: Vad är din personliga kunskap om motståndsrörelsen? DF: Har inte en aning, jag var aldrig inblandad involverad i nånting sånt. FL2: Nej. Du nämnde nånting. DF: Ja. FL2:DF: Ja. FL2: Vad var det du nämnde omDF: Jag nämnde det att, han hade alltså ett kartotek över svenskar som hade donerat pengar till honom, gåvogivare. Och då säger han så här vid ett tillfälle till mig att tanken han hade var att om Sverige skulle råka ut

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Men att en myndighet inte ska aktivt utnyttjas mot en motståndsrörese. Odet här är hans tankegångar. Jag vill inte säga lagtolkning, det är fria fantasier och tyckande. Det är nån grad så talar han ibland emot sig men det här var ju då en katastrofalt sätt att uttrycka sig va. Alltså man, man, man... Speciellt när inte vi har nån ockupationslagstiftning utan, utan det här sitter då tjänstemännen. Man sa försöka förhålla sig till det här och det är svammel. FL
I: Mmm. D


F: Med en viss inriktning. Sen kommer också ändring i brottsbalken, 22 kapitlet, jag tror den finns fortfarande. Där land, landsförräderi och så vidare. Sen görs det ett undantag med hänsyn till gärningsmannens försörjning, (...ohörbart... )själva omständigheter, bla bla bla. Och jag watiemenar=då;=då, då då närajag-är-dära--Där-ärzdå är det liksom inte bra. FL
I: Mmm. D


F: Men det är det enda, det var där. Jag vet inte om ni missuppfattade den, den min kommentar där. FL2: Nej. DF: Men det är väl bara det jag nämnde. FL2: Vad är din personliga kunskap om motståndsrörelsen? DF: Har inte en aning, jag var aldrig inblandad involverad i nånting sånt. FL2: Nej. Du nämnde nånting. DF: Ja. FL2:DF: Ja. FL2: Vad var det du nämnde omDF: Jag nämnde det att, han hade alltså ett kartotek över svenskar som hade donerat pengar till honom, gåvogivare. Och då säger han så här vid ett tillfälle till mig att tanken han hade var att om Sverige skulle råka ut

för en rysk invasion så skulle han kontakta dom här människorna så hade man en början till en, ett motstånd. Och många där då kan jag ju tänka mig också var hemvärnsmän så att det blev. Det var vad han nämnde till mig.

FL2: Hade han fått det uppdraget utav nån?

DF: Mmm, det vet jag inte. De
T: det han nämnde till dig under att mikrofonen den var avstängd, var det att vid ett tillfälle hade Tage Erlander kontaktat (och jag minns inte om det var personligen. Det, rimligen borde det varit det men alltså, när kontakten gjordes. Och då skulle man på fäboden somägde i dalarna inreda ett rum under golvet för att man skulle ta då kungafamiljen dit vid ett krigsutbrott. Och sen ta familjen vidare till, till Norge och sen till England. Jag vet inte vilken liksom regi det här, men det fanns såna här saker iniui parliet.Inän, alltså Tián ñiva. Men sen kom det här i -hantverkaren-som-kom ut och skulle göra det här, det hade blivit så omskrivit i pressen. Och då skrinlades det för det var liksom för mycket ute av det här. Så det blev ingenting av det. ETT.COLA FL2: Har du nån uppfattning av var nånstans han hade den här fäboden? D


F: Nä, jag var aldrig där súm jag sa. Så at
t... Vänta lite, jag måste ju nämnt deT: Kan det vart Sälen eller någonstans det var ju en skidort. Dom hade, dom hade ju tillgång till skidbacke. Det kan ha vart Sälen. Men som sagt de blev ingenting av det här. Så att jag... Ja, det är en del utav nutidshistorien FL2: Är det någon annan kundskap du har om den svenska tänkta motståndsrörelsen? D


F: Nej. De
T: det... Jag var aldrig involverad. Jag hade min, mina kontakter medOch, och vi sträckte oss aldrig liksom till den, det... Hade ett krig brutit ut eller alltså det var indikationer på att det skulle. Ja, då hade redan lämnat i tid Sverige. Tagit mig till Norge och sen till England. FL2: Men hadenått fortsatt uppdrag eller nått ansvar efter att den här fäbodsincidenten? D


F: Inte som han nämnde till mig. FL2: Mer än det här som han sa?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

för en rysk invasion så skulle han kontakta dom här människorna så hade man en början till en, ett motstånd. Och många där då kan jag ju tänka mig också var hemvärnsmän så att det blev. Det var vad han nämnde till mig.

FL2: Hade han fått det uppdraget utav nån?

DF: Mmm, det vet jag inte. De
T: det han nämnde till dig under att mikrofonen den var avstängd, var det att vid ett tillfälle hade Tage Erlander kontaktat (och jag minns inte om det var personligen. Det, rimligen borde det varit det men alltså, när kontakten gjordes. Och då skulle man på fäboden somägde i dalarna inreda ett rum under golvet för att man skulle ta då kungafamiljen dit vid ett krigsutbrott. Och sen ta familjen vidare till, till Norge och sen till England. Jag vet inte vilken liksom regi det här, men det fanns såna här saker iniui parliet.Inän, alltså Tián ñiva. Men sen kom det här i -hantverkaren-som-kom ut och skulle göra det här, det hade blivit så omskrivit i pressen. Och då skrinlades det för det var liksom för mycket ute av det här. Så det blev ingenting av det. ETT.COLA FL2: Har du nån uppfattning av var nånstans han hade den här fäboden? D


F: Nä, jag var aldrig där súm jag sa. Så at
t... Vänta lite, jag måste ju nämnt deT: Kan det vart Sälen eller någonstans det var ju en skidort. Dom hade, dom hade ju tillgång till skidbacke. Det kan ha vart Sälen. Men som sagt de blev ingenting av det här. Så att jag... Ja, det är en del utav nutidshistorien FL2: Är det någon annan kundskap du har om den svenska tänkta motståndsrörelsen? D


F: Nej. De
T: det... Jag var aldrig involverad. Jag hade min, mina kontakter medOch, och vi sträckte oss aldrig liksom till den, det... Hade ett krig brutit ut eller alltså det var indikationer på att det skulle. Ja, då hade redan lämnat i tid Sverige. Tagit mig till Norge och sen till England. FL2: Men hadenått fortsatt uppdrag eller nått ansvar efter att den här fäbodsincidenten? D


F: Inte som han nämnde till mig. FL2: Mer än det här som han sa?

DF: Det här då, och det sa han väl också på grund av att det hade blivit avslöjat. Ja menar hade, hade det här inte blivit avslöjat så, jag menar nu hade han ju kunnat säga det, när det ägde rum alltså för några år sedan. När liksom förrändringar har skett i omvärlden Men, men nej. Det... FL2: Och när du säger ”det som har blivit avslöjat", det är fäbodsincidenten? DF: Ja det är fäbod och så stod den där. FL2: Ja. DF: Och alltså en intressant detalj att, att nån delar det här, dom delar den här verksamheteten med Tage Erlander då, det kom från Tage Erlander. Efter det att han blir, efter att han inte längre var statsminister. Måste det varit rimligtvis-iroch-mcd-att han avvek 69 FL2:-Mmm.Ja, nej ingen mer. FL
I: Jag tänker prata klartext med dig. D


F: Ok. FL1: Det är mycket riktigt så som du säger atthade ju kontaktDF: Ja. FL1: Och hon har väl skickats på dig för att man ska kunna på något sätt mjölka dig på information. DF: Ja, ja. FL1: I journalistiskt syfte. DF: Jaha. FL1: Och det här är inte nånting som vi på något sätt har haft med och göra. Utan det här är en journalistisk aktion. DF: Ja, ok. FL1: Du vet säkert atthar kommit ut med en bok.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Det här då, och det sa han väl också på grund av att det hade blivit avslöjat. Ja menar hade, hade det här inte blivit avslöjat så, jag menar nu hade han ju kunnat säga det, när det ägde rum alltså för några år sedan. När liksom förrändringar har skett i omvärlden Men, men nej. Det... FL2: Och när du säger ”det som har blivit avslöjat", det är fäbodsincidenten? DF: Ja det är fäbod och så stod den där. FL2: Ja. DF: Och alltså en intressant detalj att, att nån delar det här, dom delar den här verksamheteten med Tage Erlander då, det kom från Tage Erlander. Efter det att han blir, efter att han inte längre var statsminister. Måste det varit rimligtvis-iroch-mcd-att han avvek 69 FL2:-Mmm.Ja, nej ingen mer. FL
I: Jag tänker prata klartext med dig. D


F: Ok. FL1: Det är mycket riktigt så som du säger atthade ju kontaktDF: Ja. FL1: Och hon har väl skickats på dig för att man ska kunna på något sätt mjölka dig på information. DF: Ja, ja. FL1: I journalistiskt syfte. DF: Jaha. FL1: Och det här är inte nånting som vi på något sätt har haft med och göra. Utan det här är en journalistisk aktion. DF: Ja, ok. FL1: Du vet säkert atthar kommit ut med en bok.

DF: Ja, jag vet. Jag, jag har sett den att den finns inte att köpa inne i handeln, men jag har sett den på, jag tror det var nederlänska att den kom ut. FL1: Mmm. DF: Så jag hade och tittade väl i min dator. Och i och med att det är likt svenska och tyska så fick jag vissa uppfattningar om vissa stycken i den då va. FL1: Mmm. Ok. DF: Sen var den en stil och en del censurerade för det här är ju bara en delvis förhandsgranskning som man generellt gör när man publicerar en bok. Man vill visa inte allt men någonting va. Och då jag såg det här, jag vär-inte omnämnd-med-mitt-namırDavid-Fredin-utan jag står som, var det Jacob-nånting-tror-jag-om-jag-förstått-det-här-rätt:-Och jag såg också där att han hadc, jag ser att därifrån atto. Jāha-Nữhar den kommit ut då. Är den, ligger den på bokdisken? FL1: Nej. DF: Ja, ok. FL1: Vi ska tillägga för indikteringens skull att jag visar David ett exemplar... DF: Ja. FL1: Utavbok Stig Larssons arkiv. DF: Ja. Ok. FL
I: Nyckeln till Palme Mordet. D


F: Ja, precis. FL1: Jag kan säga så här att jag har haft kontakt medDF: Ja. FL1: Han har sökt upp oss. DF: Ok.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, jag vet. Jag, jag har sett den att den finns inte att köpa inne i handeln, men jag har sett den på, jag tror det var nederlänska att den kom ut. FL1: Mmm. DF: Så jag hade och tittade väl i min dator. Och i och med att det är likt svenska och tyska så fick jag vissa uppfattningar om vissa stycken i den då va. FL1: Mmm. Ok. DF: Sen var den en stil och en del censurerade för det här är ju bara en delvis förhandsgranskning som man generellt gör när man publicerar en bok. Man vill visa inte allt men någonting va. Och då jag såg det här, jag vär-inte omnämnd-med-mitt-namırDavid-Fredin-utan jag står som, var det Jacob-nånting-tror-jag-om-jag-förstått-det-här-rätt:-Och jag såg också där att han hadc, jag ser att därifrån atto. Jāha-Nữhar den kommit ut då. Är den, ligger den på bokdisken? FL1: Nej. DF: Ja, ok. FL1: Vi ska tillägga för indikteringens skull att jag visar David ett exemplar... DF: Ja. FL1: Utavbok Stig Larssons arkiv. DF: Ja. Ok. FL
I: Nyckeln till Palme Mordet. D


F: Ja, precis. FL1: Jag kan säga så här att jag har haft kontakt medDF: Ja. FL1: Han har sökt upp oss. DF: Ok.

FLI: Och det är rätt som du säger att du, du omtalas inte med ditt rätta namn. Det står inte någonstans att den man pratar om heter David Fredin, utan det, det används ett annat namn. D


F: Ja. FL1: Men det är uppenbart för oss med vår kunskap att det är dig man syftar på. DF: Ja, Det var uppenbart för mig också. (lätt skratt) FL
I: Ja. D


F: Ja. FL
I: Men det... Det har juhar sagt till oss också. D


F: Ja, ja. FL
I: Att det här handlar om dig. D


F: Ja. FL
I: Det han spekulerar i. D


F: Mmm. FL
I: Vilket man kan läsa klart och tydligt i boken också. D


F: Jaha. FL
I: Det är att du eventuellt skulle ha mordvapnet. D


F: (skrattar och suckar) FL1: Vi påstår inte att det är så. DF: Nä, nä, nä, nä. Ja. FL
I: Men det är hans ide. D


F: Ja, ja, ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Och det är rätt som du säger att du, du omtalas inte med ditt rätta namn. Det står inte någonstans att den man pratar om heter David Fredin, utan det, det används ett annat namn. D


F: Ja. FL1: Men det är uppenbart för oss med vår kunskap att det är dig man syftar på. DF: Ja, Det var uppenbart för mig också. (lätt skratt) FL
I: Ja. D


F: Ja. FL
I: Men det... Det har juhar sagt till oss också. D


F: Ja, ja. FL
I: Att det här handlar om dig. D


F: Ja. FL
I: Det han spekulerar i. D


F: Mmm. FL
I: Vilket man kan läsa klart och tydligt i boken också. D


F: Jaha. FL
I: Det är att du eventuellt skulle ha mordvapnet. D


F: (skrattar och suckar) FL1: Vi påstår inte att det är så. DF: Nä, nä, nä, nä. Ja. FL
I: Men det är hans ide. D


F: Ja, ja, ja.

FLI: Eller hans spekulation går ut på det. D


F: Ok. Ok. Ja, det var ju en nyhet. FL
I: Ja. D


F: Det hade jag inte ens reflekterat över. FL1: Nej. Men så är det. DF: Ok. FL1: Det han gör gällande eller spekulerar
I: D


F: Mmm. -FL1:-Att-mordvapnet ligger i ditt bankfack. DF: Ja, men. (suckar) FL1: Påi Falköping. DF: Ok. Ja men kan man va så tokig? FL
I: Ja, det är din bedömning, det är ju en... D


F: Jag menar det, det... Hade en sån sak vart sant... Jag menar man har inte kvar, en vettig människa har inte kvar en sån sak. FL
I: Nej. D


F: Nej. Jag menar det, det... Varför skriver man det? Brist på fakta antar jag. FL
I: Ja det kan inte jag svara på varför han skriver så men han tycker sig ha belägg för att det mycket väl skulle kunna va på det sättet. D


F: Ja, men det är dumheter. FL1: Ja, det vet ju inte han. Det vet ju inte...(avbruten av den hörde) DF: Nej, nej det här är ...(avbruten av FLI) FL
I: Vänta. Lyssna på mig David.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Eller hans spekulation går ut på det. D


F: Ok. Ok. Ja, det var ju en nyhet. FL
I: Ja. D


F: Det hade jag inte ens reflekterat över. FL1: Nej. Men så är det. DF: Ok. FL1: Det han gör gällande eller spekulerar
I: D


F: Mmm. -FL1:-Att-mordvapnet ligger i ditt bankfack. DF: Ja, men. (suckar) FL1: Påi Falköping. DF: Ok. Ja men kan man va så tokig? FL
I: Ja, det är din bedömning, det är ju en... D


F: Jag menar det, det... Hade en sån sak vart sant... Jag menar man har inte kvar, en vettig människa har inte kvar en sån sak. FL
I: Nej. D


F: Nej. Jag menar det, det... Varför skriver man det? Brist på fakta antar jag. FL
I: Ja det kan inte jag svara på varför han skriver så men han tycker sig ha belägg för att det mycket väl skulle kunna va på det sättet. D


F: Ja, men det är dumheter. FL1: Ja, det vet ju inte han. Det vet ju inte...(avbruten av den hörde) DF: Nej, nej det här är ...(avbruten av FLI) FL
I: Vänta. Lyssna på mig David.

DF: Ja, ja visst. FL
I: Och det vet ju inte vi heller va. D


F: Nej, ok. FL
I: Vi vet ju inte. D


F: Nej. Ja, är, är... Är det någon i organisationen som tar en sån här sak ens på allvar? Det har kommit i bokform, det är ju liksom inte... FL
I: Mmm. D


F: Att han får, att han kan publicera en sån berodde på hans kontakter. Det där är-ju-lions uuseuismo. .***.dont wadkor FCT::Och det är inte så svårt tror jag att nån som är insatt i händelsema och dom olika personerna kan dra slutsatsen att det här skulle kunna vara du som han pratar om. DF: Nej, verkligen int... Ja, jag vet ju inte vad han har... Jag har sett han alltså på typ, att det var nederländska måste det ha varit va. FL
I: Ja. D


F: Flamlänska heter det väl egentligen om man ska vara korrekt. FL1: Jag kan säga så här att med tanke på... DF: (suckar) FL1: På beskrivningen utav dig med dina kontakter medoch så vidare och så vidare. DF: Ja, ja. FL1:DF: Ja. FL1: Så är det, är det...(avbruten av den hörde) DF: Ja men rimligen så den som, den som har vart inne på Flashback.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, ja visst. FL
I: Och det vet ju inte vi heller va. D


F: Nej, ok. FL
I: Vi vet ju inte. D


F: Nej. Ja, är, är... Är det någon i organisationen som tar en sån här sak ens på allvar? Det har kommit i bokform, det är ju liksom inte... FL
I: Mmm. D


F: Att han får, att han kan publicera en sån berodde på hans kontakter. Det där är-ju-lions uuseuismo. .***.dont wadkor FCT::Och det är inte så svårt tror jag att nån som är insatt i händelsema och dom olika personerna kan dra slutsatsen att det här skulle kunna vara du som han pratar om. DF: Nej, verkligen int... Ja, jag vet ju inte vad han har... Jag har sett han alltså på typ, att det var nederländska måste det ha varit va. FL
I: Ja. D


F: Flamlänska heter det väl egentligen om man ska vara korrekt. FL1: Jag kan säga så här att med tanke på... DF: (suckar) FL1: På beskrivningen utav dig med dina kontakter medoch så vidare och så vidare. DF: Ja, ja. FL1:DF: Ja. FL1: Så är det, är det...(avbruten av den hörde) DF: Ja men rimligen så den som, den som har vart inne på Flashback.

FL1: Ja.

DF: Kan spekulera om att det är jag, naturligtvis. FL1: Ja. DF: Men det var ju inte som dom här... FL1: Ja. DF: Som, som om det var det, det... Så jag funderade ju såhär, vad då kommer Aftonbladet eller Expressen och få ett tips om det här? FL1: Mmm. D
E:-Och-sen-har-jag-journalisterna vid dörren.

FL1: Jag skulle kunna tänka mig att när det blir, när boken kommer ut.

DF: Ja. FL1: Vilket den gör om bara några dagar. DF: Ok. FL1: Så skulle jag kunna tänka mig att du, du får besök och påringningar av diverse journalister. DF: Journalister. Då tänker jag inte prata med dom. (lätt skratt). FL1: Nej. Nej, det är ju upp till dig. Jag har inga, jag lägger inga värderingar i det DF: Nej, nej. Alltså... Alltså problemet är ju då att många av dom här är vänstervridna eller har nån sån där uppfattning om, dom lever i en egen svensk verklighet om man säger så. Och även om dom kanske inte själva uppfattar sig som vänstervridna. FL1: Nej. DF: Men det är en viss. Det är ett sätt att förhålla sig till saker. Sanningen är den minsta styrkan hos dom.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Ja.

DF: Kan spekulera om att det är jag, naturligtvis. FL1: Ja. DF: Men det var ju inte som dom här... FL1: Ja. DF: Som, som om det var det, det... Så jag funderade ju såhär, vad då kommer Aftonbladet eller Expressen och få ett tips om det här? FL1: Mmm. D
E:-Och-sen-har-jag-journalisterna vid dörren.

FL1: Jag skulle kunna tänka mig att när det blir, när boken kommer ut.

DF: Ja. FL1: Vilket den gör om bara några dagar. DF: Ok. FL1: Så skulle jag kunna tänka mig att du, du får besök och påringningar av diverse journalister. DF: Journalister. Då tänker jag inte prata med dom. (lätt skratt). FL1: Nej. Nej, det är ju upp till dig. Jag har inga, jag lägger inga värderingar i det DF: Nej, nej. Alltså... Alltså problemet är ju då att många av dom här är vänstervridna eller har nån sån där uppfattning om, dom lever i en egen svensk verklighet om man säger så. Och även om dom kanske inte själva uppfattar sig som vänstervridna. FL1: Nej. DF: Men det är en viss. Det är ett sätt att förhålla sig till saker. Sanningen är den minsta styrkan hos dom.

FL1: Mmm

DF: Och... Men sen var han ju en väldigt verbal människa som gärna talade om...(avbruten av FLI) FL1: Jag talar om din uppgift i sammanhanget nu. DF: Ja, jag vet. Ja men sen han... Jag försöker berätta från den sidan att han var väldigt verbal. Han berättade om sina samtal han kanske hade ringt eller träffat Gösta Boman eller samtalat med någon annan. Eh... Så min roll är att jag var intresserad. Jag frågade honom om dom här sakerna, han berättade gärna. Så att jag bara lyssnade, hade lyssnarens roll och ibland ställde jag frågor va. Jag var inte journalist eller så, men jag, jag var intresserad av samhällşutvecklingen och jag tyckte dom där samtalen var givande och intressanta. Så det var min roll i det hela. پس مجدد به رده دوم به مفاعلهعنمر برسد.اخهعيعد FC1.Så dū hade ingen, inga uppgifter i sammanhanget utan du var mer en observatör, lyssnare som du säger? Du gjorde ingenting, du hjälpte inte till på något sätt? DF: Nej, alltså han hade ju en verksamhet där han samlade in pengar. FL1: Ja. DF: Och ibland så kom det ju, kom en del in på hans postgiro och sen var det också privata människor som var ute i landet eller utomlands va. Sen är det, jag hjälpte honom aldrig med detta, jag har enbart bara följt med honom någon gång och sen så, så, så då när han då fick pengar genom Sverige. Så det... Jag var aldrig en del av hans alltså den verksamheten. Däremot så hade juen roll vad gällde då att samla in pengar bland utlandssvenskar. FL1: Fick du någon sorts ersättning frånunder den här tidsperioden? DF: Nej. Det enda som, som enligt det var ju när jag bodde hos, hos familjen på. Det var ju att, att jag hade mat naturligtvis va. FL
I: Mmm D


F: Ja. FL
I: Mat och husrum?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm

DF: Och... Men sen var han ju en väldigt verbal människa som gärna talade om...(avbruten av FLI) FL1: Jag talar om din uppgift i sammanhanget nu. DF: Ja, jag vet. Ja men sen han... Jag försöker berätta från den sidan att han var väldigt verbal. Han berättade om sina samtal han kanske hade ringt eller träffat Gösta Boman eller samtalat med någon annan. Eh... Så min roll är att jag var intresserad. Jag frågade honom om dom här sakerna, han berättade gärna. Så att jag bara lyssnade, hade lyssnarens roll och ibland ställde jag frågor va. Jag var inte journalist eller så, men jag, jag var intresserad av samhällşutvecklingen och jag tyckte dom där samtalen var givande och intressanta. Så det var min roll i det hela. پس مجدد به رده دوم به مفاعلهعنمر برسد.اخهعيعد FC1.Så dū hade ingen, inga uppgifter i sammanhanget utan du var mer en observatör, lyssnare som du säger? Du gjorde ingenting, du hjälpte inte till på något sätt? DF: Nej, alltså han hade ju en verksamhet där han samlade in pengar. FL1: Ja. DF: Och ibland så kom det ju, kom en del in på hans postgiro och sen var det också privata människor som var ute i landet eller utomlands va. Sen är det, jag hjälpte honom aldrig med detta, jag har enbart bara följt med honom någon gång och sen så, så, så då när han då fick pengar genom Sverige. Så det... Jag var aldrig en del av hans alltså den verksamheten. Däremot så hade juen roll vad gällde då att samla in pengar bland utlandssvenskar. FL1: Fick du någon sorts ersättning frånunder den här tidsperioden? DF: Nej. Det enda som, som enligt det var ju när jag bodde hos, hos familjen på. Det var ju att, att jag hade mat naturligtvis va. FL
I: Mmm D


F: Ja. FL
I: Mat och husrum?

FLI: Mmm. D


F: Och man har drev mot personer. Och, och man, man, man, man... (Suckar). FL1: Men om du lyssnar på mig nu. DF: Ja. FL
I: Journalister och även andra människor har ju tagit kontakt med oss redan nu. D


F: Ja, ja. FL
I: Och börjat fråga angående den här personen. DE: Ok... FL1: Det vill säga du D


F: Ja. FL1:kommer göra gällande att vapnet mycket möjligt ligger i ditt bankfack. DF: Ok. FL1: Vi kommer inte kunna säga varken bu eller bä. DF: Ok. Nej, han har inte med det och göra höll jag på att säga. Eller på... (lätt skratt). Men, men samtidigt, är n
I: men är ni... Om man säger så här, har ni nått intresse av att avfärda det eller va, vad? FL1: Ja, absolut. Absolut. Kan vi göra det så är det ju jättebra. Bra för våran del och bra för din del. D


F: Ja, du skulle väl kunna. Men om vi säger så här, jag kan naturligtvis gå ner och se till att de öppnar och visar det. Men, men det är stängt. FL1: Vad sa du, skulle du kunna göra det med oss? DF: Jag skulle kanske det men, men då är det ju i så fall... Jag vet inte... (suck)va. Och jag vill inte att nån rör det eller (...ohörbart....... Eller alltså det är inte att det, det finns nån påtryckning

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm. D


F: Och man har drev mot personer. Och, och man, man, man, man... (Suckar). FL1: Men om du lyssnar på mig nu. DF: Ja. FL
I: Journalister och även andra människor har ju tagit kontakt med oss redan nu. D


F: Ja, ja. FL
I: Och börjat fråga angående den här personen. DE: Ok... FL1: Det vill säga du D


F: Ja. FL1:kommer göra gällande att vapnet mycket möjligt ligger i ditt bankfack. DF: Ok. FL1: Vi kommer inte kunna säga varken bu eller bä. DF: Ok. Nej, han har inte med det och göra höll jag på att säga. Eller på... (lätt skratt). Men, men samtidigt, är n
I: men är ni... Om man säger så här, har ni nått intresse av att avfärda det eller va, vad? FL1: Ja, absolut. Absolut. Kan vi göra det så är det ju jättebra. Bra för våran del och bra för din del. D


F: Ja, du skulle väl kunna. Men om vi säger så här, jag kan naturligtvis gå ner och se till att de öppnar och visar det. Men, men det är stängt. FL1: Vad sa du, skulle du kunna göra det med oss? DF: Jag skulle kanske det men, men då är det ju i så fall... Jag vet inte... (suck)va. Och jag vill inte att nån rör det eller (...ohörbart....... Eller alltså det är inte att det, det finns nån påtryckning

av utifrån att: att det, att, ni, ni, ni ombeds senare eller att, att rota i mitt fack om man säger så va. Det är privat. FL1: Ja absolut. Nä men det rör inte mig. D


F: Men
: visst jag kan visa er. Men jag vet inte, jag har aldrig... Jag har aldrig tänkt mig det här. Jag vet inte hur man, ska man... · (suckar). Kan man få ett skriftligt, en skriftlig begäran eller där ni, där ni förbinder er att det bara det ni ska göra? Inte röra men titta. FL1: Jag tycker... Vill du at vi ska titta för att vi ska kunna verifiera att.. D


F: Avfärda
: det. Ja, jag menar. Jag säger här. Jag säger inte att ni skulle göra det men jag försöker tänka som en jurist. -FL12-JaD


F: Alltså
: jag vill... (Avbrüten av FLI) FL1: Vi har inget som helst intresse för att rota igenom dina grejer. D


F: Nej

nej. Nej, nej men, man... Kan man ju säga och sen så vill de ändå vända på ett papper. FL1: Ja, nej. D


F: Jag
: bara konstaterar att när Tore Forsberg och hans två kollegor kom hem till mig, en förklaring till vad som hände då. Som ringer på vid sju på morgonen eller nånting sånt, kommer in och jag ser en polislegitimation och liksom jag hann knappt läsa den. FL1: Nej. D


F: Dom
: kommer in och Tore var en hedersman. Då börjar nån, kan det va (...ohörbart...) jag vet inte, jag ska inte säga. Nån av dom två andra, nån börjar lyfta på nånting och säger då ”nä, rör inte det där” va. FL1: Mmm. D


F: Så

att, det, det... Men jag vet att det kan finnas, jag har det i minnesbilden va. Så jag vill inte liksom att, det är min privategendom.

FL1: Absolut.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

av utifrån att: att det, att, ni, ni, ni ombeds senare eller att, att rota i mitt fack om man säger så va. Det är privat. FL1: Ja absolut. Nä men det rör inte mig. D


F: Men
: visst jag kan visa er. Men jag vet inte, jag har aldrig... Jag har aldrig tänkt mig det här. Jag vet inte hur man, ska man... · (suckar). Kan man få ett skriftligt, en skriftlig begäran eller där ni, där ni förbinder er att det bara det ni ska göra? Inte röra men titta. FL1: Jag tycker... Vill du at vi ska titta för att vi ska kunna verifiera att.. D


F: Avfärda
: det. Ja, jag menar. Jag säger här. Jag säger inte att ni skulle göra det men jag försöker tänka som en jurist. -FL12-JaD


F: Alltså
: jag vill... (Avbrüten av FLI) FL1: Vi har inget som helst intresse för att rota igenom dina grejer. D


F: Nej

nej. Nej, nej men, man... Kan man ju säga och sen så vill de ändå vända på ett papper. FL1: Ja, nej. D


F: Jag
: bara konstaterar att när Tore Forsberg och hans två kollegor kom hem till mig, en förklaring till vad som hände då. Som ringer på vid sju på morgonen eller nånting sånt, kommer in och jag ser en polislegitimation och liksom jag hann knappt läsa den. FL1: Nej. D


F: Dom
: kommer in och Tore var en hedersman. Då börjar nån, kan det va (...ohörbart...) jag vet inte, jag ska inte säga. Nån av dom två andra, nån börjar lyfta på nånting och säger då ”nä, rör inte det där” va. FL1: Mmm. D


F: Så

att, det, det... Men jag vet att det kan finnas, jag har det i minnesbilden va. Så jag vill inte liksom att, det är min privategendom.

FL1: Absolut.

DF: Ja. FL1: Absolut. DF: Men däremot så, visst jag kan öppna och visa och då ser ni att, där ligger inget som är ett... FL1: Om du lyssnar på mig nu. DF: Ja. FL
I: Om du vill att vi ska titta i ditt kassafack. D


F: Ja. -FL
I:För-att-kunna-vcrifiera.

DF:-Att det intc finns nått;

FL1: Att det inte finns nått vapen där.

DF: Ja. FL1: Så visst vi kan ställa upp på det. DF: Men kan jag få det, en skriftlig, nån form, en formulering på det? FL1: Ja, nej du får ta mig på mitt ord, du får ta mig på mitt ord. DF: Ok. (lätt skratt) FL2: Men om det är så att du vill visa. DF: Ja. FL2: Och du säger att, att du inte vill att vi ska rota bland dina saker. DF: Ja, ja, det gör jag. FL2: Och jag vet inte hur stor det här... DF: Det är så här stort va. FL2: Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja. FL1: Absolut. DF: Men däremot så, visst jag kan öppna och visa och då ser ni att, där ligger inget som är ett... FL1: Om du lyssnar på mig nu. DF: Ja. FL
I: Om du vill att vi ska titta i ditt kassafack. D


F: Ja. -FL
I:För-att-kunna-vcrifiera.

DF:-Att det intc finns nått;

FL1: Att det inte finns nått vapen där.

DF: Ja. FL1: Så visst vi kan ställa upp på det. DF: Men kan jag få det, en skriftlig, nån form, en formulering på det? FL1: Ja, nej du får ta mig på mitt ord, du får ta mig på mitt ord. DF: Ok. (lätt skratt) FL2: Men om det är så att du vill visa. DF: Ja. FL2: Och du säger att, att du inte vill att vi ska rota bland dina saker. DF: Ja, ja, det gör jag. FL2: Och jag vet inte hur stor det här... DF: Det är så här stort va. FL2: Ja.

DF: Ja. FL2: Och om du vill visa för oss... DF: Ja, ja, ja. FL2: Och lyfter på dom här papprena... DF: Ja, ja ja. FL2: Utan att vi ser vad det är. DF: Ja. P...UNAUTERSIST.be woda www-
H.Web.ILATS

-FE2: Så har du ju faktiskt visat att det inte ligger.

DF:Ja. Men då, då...

FL2: Men det är ju...

DF: Då gör jag det gärna. Jag har inga problem med det. FL2: Mmm. FL1: Vill du göra det? DF: Ja, ja. Det är inga problem med det. FL1: Nej. Det ska inte va att du inte har några problem med det utan det ska va att du vill visa det här beroende på att du ska kunna säga att ”ja men jag har ju visat upp det för polisen”. DF: Ja ok. FL1: "Det finns ingenting där”. DF: Fine. Ja men då, då... Ert råd till mig och det kanske...(avbruten av FLI) FL1: Nej, jag ger inga råd, jag bara informerar dig om läget. DF: Ok, ok. Kan man få ett skriftligt i efterhand på att det inte finns nått vapen där då? Får man nu?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja. FL2: Och om du vill visa för oss... DF: Ja, ja, ja. FL2: Och lyfter på dom här papprena... DF: Ja, ja ja. FL2: Utan att vi ser vad det är. DF: Ja. P...UNAUTERSIST.be woda www-
H.Web.ILATS

-FE2: Så har du ju faktiskt visat att det inte ligger.

DF:Ja. Men då, då...

FL2: Men det är ju...

DF: Då gör jag det gärna. Jag har inga problem med det. FL2: Mmm. FL1: Vill du göra det? DF: Ja, ja. Det är inga problem med det. FL1: Nej. Det ska inte va att du inte har några problem med det utan det ska va att du vill visa det här beroende på att du ska kunna säga att ”ja men jag har ju visat upp det för polisen”. DF: Ja ok. FL1: "Det finns ingenting där”. DF: Fine. Ja men då, då... Ert råd till mig och det kanske...(avbruten av FLI) FL1: Nej, jag ger inga råd, jag bara informerar dig om läget. DF: Ok, ok. Kan man få ett skriftligt i efterhand på att det inte finns nått vapen där då? Får man nu?

FLI: (skrattar) FL2: (skrattar) D


F: Så att jag kan, kan visa när... (skrattar) journalisterna kommer. (skrattar) FL1: Jag förstår din tanke. Men, men jag kan lova dig att tittar v
i...

DF: Ja. FL1: Vad du har där och det inte finns nått. DF: Ja okej. stewem smere FL1: Så-ska-jag-gladeligen-verificra-dct-(skrattar). DF: Okej. Men då... (lätt skratt) förlåt, det blir bra. (lätt skratt) Ja men då åker vi och tittar då. FL1: Ja om det är din önskan så gör vi det. DF: Ja, gör så. Vad var klockan? min har stannat. FL
I: Klockan är nu 13:58. D


F: Vad, är det torsdag idag eller onsdag? FL
I: Det är torsdag idag. D


F: Då har dom öppet lite längre. FL1: Ja. DF: Och jag behöver inte, då behöver (...ohörbart...) Ja men okej, men då åker v
I: FL1: Då gör vi så här till och börja med att vi kan konstatera att David Fredin begär att polispersonalen följer med ner tilli Faluköping för att kontrollera bankfacket. D


F: Japp.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: (skrattar) FL2: (skrattar) D


F: Så att jag kan, kan visa när... (skrattar) journalisterna kommer. (skrattar) FL1: Jag förstår din tanke. Men, men jag kan lova dig att tittar v
i...

DF: Ja. FL1: Vad du har där och det inte finns nått. DF: Ja okej. stewem smere FL1: Så-ska-jag-gladeligen-verificra-dct-(skrattar). DF: Okej. Men då... (lätt skratt) förlåt, det blir bra. (lätt skratt) Ja men då åker vi och tittar då. FL1: Ja om det är din önskan så gör vi det. DF: Ja, gör så. Vad var klockan? min har stannat. FL
I: Klockan är nu 13:58. D


F: Vad, är det torsdag idag eller onsdag? FL
I: Det är torsdag idag. D


F: Då har dom öppet lite längre. FL1: Ja. DF: Och jag behöver inte, då behöver (...ohörbart...) Ja men okej, men då åker v
I: FL1: Då gör vi så här till och börja med att vi kan konstatera att David Fredin begär att polispersonalen följer med ner tilli Faluköping för att kontrollera bankfacket. D


F: Japp.

FL1: Och utröna hur vida det finns eller inte finns nått vapen i bankfacket.

DF: Stämmer bra det. Ja. FL1: Lugn och fin, lugn och fin David. (lätt skratt). DF: Ok. (lätt skratt). Ok. FL1: Tycker du det här förhöret har gått till på rätt sätt eller har du några invändningar mot, mot vårt sätt att hålla förhör? DF: Nej, ni har vart vänliga och korrekta. Jag förstår en del där du haft frågor, att jag inte har vart tydlig på punkt. Jag, jag skulle också ställt dom här frågorna. Jag beklagar att jag var otydlig, jag, jag, jag som jag sa --mitt-minnesfungerar-så-att-jag=jag behöver tänkaeſter-lag-vill-ha en klar -minnesbild.innan-jag-svarar.-Som-jag-sa-till-din-kollega-här: Att ändå -nån... När ni fråga om hade jag spottat på"Pālões gravsten. Jag hade nånstans... Jag som, jag ville liksom inte ha ett sjuttiofem procentigt ja med tjugofem procents reservationer. Jag ville ha en hundraprocentig minnesbild. FL
I: OK D


F: Och därför jag liksom drar på, alltså jag vet att jag gjort det på Sveavägen men det andra har jag inte en hundraprocentig minnesbild. Jag måste få fram den. När jag har den då svarar jag på den. FL
I: Mmm. D


F: På den frågan. Jag hade kunnat vara tydlig med hur jag tänker där. Så att återigen ursäkta för, för... FL1: Det är helt ok, det är helt ok. DF: Ja. FL1: Men har du inga andra kommentarer till förhöret så avslutar vi förhöret här. Och som jag sa till dig tidigare så kommer förhöret att skrivas ut. DF: Ok. FL1: I sin helhet då.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Och utröna hur vida det finns eller inte finns nått vapen i bankfacket.

DF: Stämmer bra det. Ja. FL1: Lugn och fin, lugn och fin David. (lätt skratt). DF: Ok. (lätt skratt). Ok. FL1: Tycker du det här förhöret har gått till på rätt sätt eller har du några invändningar mot, mot vårt sätt att hålla förhör? DF: Nej, ni har vart vänliga och korrekta. Jag förstår en del där du haft frågor, att jag inte har vart tydlig på punkt. Jag, jag skulle också ställt dom här frågorna. Jag beklagar att jag var otydlig, jag, jag, jag som jag sa --mitt-minnesfungerar-så-att-jag=jag behöver tänkaeſter-lag-vill-ha en klar -minnesbild.innan-jag-svarar.-Som-jag-sa-till-din-kollega-här: Att ändå -nån... När ni fråga om hade jag spottat på"Pālões gravsten. Jag hade nånstans... Jag som, jag ville liksom inte ha ett sjuttiofem procentigt ja med tjugofem procents reservationer. Jag ville ha en hundraprocentig minnesbild. FL
I: OK D


F: Och därför jag liksom drar på, alltså jag vet att jag gjort det på Sveavägen men det andra har jag inte en hundraprocentig minnesbild. Jag måste få fram den. När jag har den då svarar jag på den. FL
I: Mmm. D


F: På den frågan. Jag hade kunnat vara tydlig med hur jag tänker där. Så att återigen ursäkta för, för... FL1: Det är helt ok, det är helt ok. DF: Ja. FL1: Men har du inga andra kommentarer till förhöret så avslutar vi förhöret här. Och som jag sa till dig tidigare så kommer förhöret att skrivas ut. DF: Ok. FL1: I sin helhet då.

DF: Och jag får del av det. Man kan läsa det eller kommer, kan det skickas hit så man läser det här istället? FL1: Nej, du kommer nog, du kommer att få ta del av det på ett eller annat sätt. Jag kan inte i nuläget säga hur men du kommer att få läsa igenom det. Du kommer inte att få en kopia på det här. DF: Nej, nej jag förstår att det... DF: Men du får ta del utav det. DF: Ja, nej för att det, det här är ett långt samtal. FL1: Absolut. TIITTI STATOS D
E: Och det kan va svårt om nån formulering inte blir som... FL1: Den kommer att skrivas ut ord för ord men, men du får hemskt gärna fundera om du... D


F: Ja, ja ok. Ja fin
E: Men då blir det uppenbarligen så. Men annars så är det så att man själv inte ibland minns var man var, liksom den exakta formuleringen. Men ok, görs det på ett korrekt sätt, jag litar på att det, det (ohörbart mumlar) FL1: Ja. D


F: Men att, även att man... Så hur gör ni med sånt där? Andemeningen, det jag säger under förhöret, alltså jag korrigerar mig alltså jag förklarar hur jag tänker, jag vill ha en hundraprocentig minnesbild i den här, säger jag. Kan det som, summeras i en sammanfattning så den som läser...(avbruten av FL1) FL1: Nej. DF: Ja ok, det görs inte det. FL1: Nej. DF: Ja, ok. FL1: Utan det är ord för ord.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Och jag får del av det. Man kan läsa det eller kommer, kan det skickas hit så man läser det här istället? FL1: Nej, du kommer nog, du kommer att få ta del av det på ett eller annat sätt. Jag kan inte i nuläget säga hur men du kommer att få läsa igenom det. Du kommer inte att få en kopia på det här. DF: Nej, nej jag förstår att det... DF: Men du får ta del utav det. DF: Ja, nej för att det, det här är ett långt samtal. FL1: Absolut. TIITTI STATOS D
E: Och det kan va svårt om nån formulering inte blir som... FL1: Den kommer att skrivas ut ord för ord men, men du får hemskt gärna fundera om du... D


F: Ja, ja ok. Ja fin
E: Men då blir det uppenbarligen så. Men annars så är det så att man själv inte ibland minns var man var, liksom den exakta formuleringen. Men ok, görs det på ett korrekt sätt, jag litar på att det, det (ohörbart mumlar) FL1: Ja. D


F: Men att, även att man... Så hur gör ni med sånt där? Andemeningen, det jag säger under förhöret, alltså jag korrigerar mig alltså jag förklarar hur jag tänker, jag vill ha en hundraprocentig minnesbild i den här, säger jag. Kan det som, summeras i en sammanfattning så den som läser...(avbruten av FL1) FL1: Nej. DF: Ja ok, det görs inte det. FL1: Nej. DF: Ja, ok. FL1: Utan det är ord för ord.

DF: Ja, men jag tänker som en summering där, där... FL1: Ingen summering, ingen sammanfattning. DF: Ja ok. FL1: Utan ord för ord. DF: Så den så den som läser det måste läsa hela den så man... (avbruten av FL1) FL
I: Ja, absolut D


F: Ja ok. FL1: Du har ingenting ytterligare att tillägga? DF: Jag har ytterligare en fråga alltså. Jag vet inte om man ska begära detta skriftligt också. Jag får alltså inte diskutera med någon innehållet i förhöret, det här samtalet det rör sig om. FL
I: Nej. D


F: Jag får säga att det ägt rum? FL1: Ja. DF: Jag vill ha era namn också. FL
I: Oh, absolut, absolut. D


F: Ja, om man kan få eller visitkort eller nått så jag vet vem jag pratat med. FL1: Det är klart du får. DF: Den andra frågan är, hur länge gäller... Får han säga... Om man säger så här, kan... Jag får inte ens säga att det här medhar nämnts? I förhör... FL1: Nej, nej.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, men jag tänker som en summering där, där... FL1: Ingen summering, ingen sammanfattning. DF: Ja ok. FL1: Utan ord för ord. DF: Så den så den som läser det måste läsa hela den så man... (avbruten av FL1) FL
I: Ja, absolut D


F: Ja ok. FL1: Du har ingenting ytterligare att tillägga? DF: Jag har ytterligare en fråga alltså. Jag vet inte om man ska begära detta skriftligt också. Jag får alltså inte diskutera med någon innehållet i förhöret, det här samtalet det rör sig om. FL
I: Nej. D


F: Jag får säga att det ägt rum? FL1: Ja. DF: Jag vill ha era namn också. FL
I: Oh, absolut, absolut. D


F: Ja, om man kan få eller visitkort eller nått så jag vet vem jag pratat med. FL1: Det är klart du får. DF: Den andra frågan är, hur länge gäller... Får han säga... Om man säger så här, kan... Jag får inte ens säga att det här medhar nämnts? I förhör... FL1: Nej, nej.

DF: Trots boken, trots boken. Ok. Kommeratt bli informerad om att ni har samtalat med mig eller? FL1: Nej. DF: Ok. Det kanske är lika bra det. (lätt skratt) Eeeeh... FL1: Där då, varsågod. DF: Ja men tack. Hur länge ligger sekretessen på ett sånt här samtal? FL1: Ja, sekretess och sekretess, det ingår ju i en förundersökning. DF: Ja. ANCAIS -FL
I:-Så-att-så-länge detär en öppen förundersökning, definitivt.

DF: Ja. Ja ok. FL
I: Och den, vi ser inte nån ände på det här just nu i alla fall. D


F: Nej för att det är nånting i hans bok, jag tror det är det samtal jag hade med, med polisen Alf Karlsson som jag tror, alltså det med Tor, med Alf Karlsten inte Tore Forsberg, eeh han citeras ibok sen, stämmer det eller? Jag har bara sett det här på flamländska nånting som skulle kunna va en, en utskrift. FL1: Eeeh. Det kan jag inte svara på vilken det är eller inte. DF: Nej, men (...ohörbart...) att saken när det går tid så att säga. Att journalisten, man får liksom tillgång till saker när personen lever och också utan mitt tillstånd. Inte för att jag sa nått märkvärdigt. FL1: Nej. DF: Men just att man ändå, den här typen av journalist har förmågan att vrida och vända och framställa nått på ett sätt som inte är sant va. FL1: Mmm, mmm. Ja. Men det som händer det är ju att det skrivs ut som jag säger, det ingår i förundersökningen gällandet mordet. DF: Ja, ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Trots boken, trots boken. Ok. Kommeratt bli informerad om att ni har samtalat med mig eller? FL1: Nej. DF: Ok. Det kanske är lika bra det. (lätt skratt) Eeeeh... FL1: Där då, varsågod. DF: Ja men tack. Hur länge ligger sekretessen på ett sånt här samtal? FL1: Ja, sekretess och sekretess, det ingår ju i en förundersökning. DF: Ja. ANCAIS -FL
I:-Så-att-så-länge detär en öppen förundersökning, definitivt.

DF: Ja. Ja ok. FL
I: Och den, vi ser inte nån ände på det här just nu i alla fall. D


F: Nej för att det är nånting i hans bok, jag tror det är det samtal jag hade med, med polisen Alf Karlsson som jag tror, alltså det med Tor, med Alf Karlsten inte Tore Forsberg, eeh han citeras ibok sen, stämmer det eller? Jag har bara sett det här på flamländska nånting som skulle kunna va en, en utskrift. FL1: Eeeh. Det kan jag inte svara på vilken det är eller inte. DF: Nej, men (...ohörbart...) att saken när det går tid så att säga. Att journalisten, man får liksom tillgång till saker när personen lever och också utan mitt tillstånd. Inte för att jag sa nått märkvärdigt. FL1: Nej. DF: Men just att man ändå, den här typen av journalist har förmågan att vrida och vända och framställa nått på ett sätt som inte är sant va. FL1: Mmm, mmm. Ja. Men det som händer det är ju att det skrivs ut som jag säger, det ingår i förundersökningen gällandet mordet. DF: Ja, ja.

FL1: Och sen så om nån vill ha ut det så får man begära att få ut det.

DF: Och då underrättas jag? FL1: Nej, då underrättas inte du. DF: Ok. FL1: Men däremot så görs det en sekretessprövning. DF: Ja ok. FL1: Och den går till på det sättet att till och börja med så är det ett tjänstemannabeslut som tas. --DF:-Ja-Ja: NR UN LL #12 madawa FL
I:-Och det är vi på gruppen som gör de besluten eller som fáttär dom besluten.

DF: Ja, ja. FL
I: I det här fallet skulle det definitivt bli det beslutct att det omfattas av sekretess. D


F: Ja. FL1: Och vi skulle säga "nej, du får inte ut det”. DF: Så länge, så länge Palmeutredningen pågår eller? FL1: Absolut, absolut. DF: Ja, va bra. Jag vill inte att... (avbruten av FL1) FL
I: Sen, om jag bara får fortsätta. D


F: Ja. FL1: Man kan sen begära ett myndighetsbeslut. Och då går det upp till myndighetens jurister. DF: Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Och sen så om nån vill ha ut det så får man begära att få ut det.

DF: Och då underrättas jag? FL1: Nej, då underrättas inte du. DF: Ok. FL1: Men däremot så görs det en sekretessprövning. DF: Ja ok. FL1: Och den går till på det sättet att till och börja med så är det ett tjänstemannabeslut som tas. --DF:-Ja-Ja: NR UN LL #12 madawa FL
I:-Och det är vi på gruppen som gör de besluten eller som fáttär dom besluten.

DF: Ja, ja. FL
I: I det här fallet skulle det definitivt bli det beslutct att det omfattas av sekretess. D


F: Ja. FL1: Och vi skulle säga "nej, du får inte ut det”. DF: Så länge, så länge Palmeutredningen pågår eller? FL1: Absolut, absolut. DF: Ja, va bra. Jag vill inte att... (avbruten av FL1) FL
I: Sen, om jag bara får fortsätta. D


F: Ja. FL1: Man kan sen begära ett myndighetsbeslut. Och då går det upp till myndighetens jurister. DF: Ja.

DF: Ja. FL1: Gällandeuppfattning om Palme så är vi väl ganska på det klara med vilken den var. Om vi tittar på din inställning till Palme och Palmes politik och så vidare, vad har du och säga om den? DF:. FL1: Förlåt? DF:FL1: Ja. Ok. Einarbeit ut * DF: Och det var ju många socialdemokrater som såg det också, det var inte baraTag samtalade en gång med en facklig ledare Fliäri stari och han så väl, många år sedan, och då sa han så här"Vi var ju rädda för Palme". (lätt skratt). Det kunde han säga då. FL1: Mmm. DF: Så att det... Men man, man... Han hade väl ett temperament och kunde också vid tillfällen hindra vissa journalister då att komma på presskonferens och så där. Så att det var ett, ett samhälle där man hade politiska motsättningar, men även naturligtvis politisk, från det politiska planet ibland också till rent personliga planet. FL1: Mmm. Det känns lite grann som att vi pratar i cirklar runtomkring. DF: Jag har försökt beskriva den här... Ska jag ge en personligare? FL
I: Ja tack. D


F: Ok. Nä, men som jag sa inledningsvis så var ju de här förändringarna på 70-talet och att riksdagens högtidlig öppnande försvann helt omotiverat, kungen ska ju gå till riksdagen inte riksdagen till konungen. Då vilket man, det är ett sätt för man gillar inte pomp och ståt inom socialdemokratins vänster som var ganska, den var väldigt stark och dominerande på den tiden. Det var det jag såg exempel att jag inte gillade den utvecklingen och Olof Palmes synbart höga svansföring i dom här frågorna va. Även det var andra statsråd också som var verksamma med, som Carl Lidbom till exempel som var en väldigt uttalad hög republikan va, så lät han ju dom här människorna få höras.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja. FL1: Gällandeuppfattning om Palme så är vi väl ganska på det klara med vilken den var. Om vi tittar på din inställning till Palme och Palmes politik och så vidare, vad har du och säga om den? DF:. FL1: Förlåt? DF:FL1: Ja. Ok. Einarbeit ut * DF: Och det var ju många socialdemokrater som såg det också, det var inte baraTag samtalade en gång med en facklig ledare Fliäri stari och han så väl, många år sedan, och då sa han så här"Vi var ju rädda för Palme". (lätt skratt). Det kunde han säga då. FL1: Mmm. DF: Så att det... Men man, man... Han hade väl ett temperament och kunde också vid tillfällen hindra vissa journalister då att komma på presskonferens och så där. Så att det var ett, ett samhälle där man hade politiska motsättningar, men även naturligtvis politisk, från det politiska planet ibland också till rent personliga planet. FL1: Mmm. Det känns lite grann som att vi pratar i cirklar runtomkring. DF: Jag har försökt beskriva den här... Ska jag ge en personligare? FL
I: Ja tack. D


F: Ok. Nä, men som jag sa inledningsvis så var ju de här förändringarna på 70-talet och att riksdagens högtidlig öppnande försvann helt omotiverat, kungen ska ju gå till riksdagen inte riksdagen till konungen. Då vilket man, det är ett sätt för man gillar inte pomp och ståt inom socialdemokratins vänster som var ganska, den var väldigt stark och dominerande på den tiden. Det var det jag såg exempel att jag inte gillade den utvecklingen och Olof Palmes synbart höga svansföring i dom här frågorna va. Även det var andra statsråd också som var verksamma med, som Carl Lidbom till exempel som var en väldigt uttalad hög republikan va, så lät han ju dom här människorna få höras.

FL1: Och dom brukar i nio fall av tio säga liksom likadant, att det här är en pågående förundersökning.

DF: Ja, ja, mmm, mmm. FL1: Sen kan man överklaga till kammarrätten. Men det är oerhört sällan som dom ändrar beslutet. DF: Ja, jag förstår. FL1: Så, så är gången. DF: Ja men jag tycker, just för att journalister inte ska... FL1: Nej, jag förstår det. D
E: Allts-göra nånting-som,-som-inte, framställa nånting så att det är -negativt-för... Ljuga-heltenkelt men, men lösryckt, rykt nåñting, jag vet inte vad jag. Ja men titta bara på det här. FL1: Mmm. D


F: Jag menar han påstår alltså att jag skulle kunna ha mordvapnet i mitt kassafack. Jag menar vem gör någonting så korkat? FL1: Mmm. DF: Som är vid sina sinnens fulla bruk. FL1: Mmm. DF: Jag menar det, det... Och varför. Alltså... FL1: Men om vi kan avsluta förhöret till och börja med då. DF: Ja, ja. Jag förstår. FL1: Eh, lugn och fin. FL2: Vänta. Du kan...Ja.. (lätt skratt) DF: Ja. ok. (skrattar) FL1: Eh, då har du ingenting ytterligare att tillägga?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Och dom brukar i nio fall av tio säga liksom likadant, att det här är en pågående förundersökning.

DF: Ja, ja, mmm, mmm. FL1: Sen kan man överklaga till kammarrätten. Men det är oerhört sällan som dom ändrar beslutet. DF: Ja, jag förstår. FL1: Så, så är gången. DF: Ja men jag tycker, just för att journalister inte ska... FL1: Nej, jag förstår det. D
E: Allts-göra nånting-som,-som-inte, framställa nånting så att det är -negativt-för... Ljuga-heltenkelt men, men lösryckt, rykt nåñting, jag vet inte vad jag. Ja men titta bara på det här. FL1: Mmm. D


F: Jag menar han påstår alltså att jag skulle kunna ha mordvapnet i mitt kassafack. Jag menar vem gör någonting så korkat? FL1: Mmm. DF: Som är vid sina sinnens fulla bruk. FL1: Mmm. DF: Jag menar det, det... Och varför. Alltså... FL1: Men om vi kan avsluta förhöret till och börja med då. DF: Ja, ja. Jag förstår. FL1: Eh, lugn och fin. FL2: Vänta. Du kan...Ja.. (lätt skratt) DF: Ja. ok. (skrattar) FL1: Eh, då har du ingenting ytterligare att tillägga?

DF: Ja, inte som jag kan tänka. FL1: Här och nu. DF: Här och nu, just det. FL1: Nej. DF: Jag får. FL
I: Om det skulle vara nånting. D


F: Ja, ja. -FE
I:-Så-ärdet-ju-bararatt du ringer till mig-eller-Peler.-Botanicattaroeng anong DF:-Ok, ok. FLI: Ingen fara. D


F: Ok. FL
I: Peter, nått ytterligare? FL2: Nej, jag har ingenting. FL1: Då avslutar vi förhöret klockan 14:05. D


F: Ja. (Förhör avslutat)

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, inte som jag kan tänka. FL1: Här och nu. DF: Här och nu, just det. FL1: Nej. DF: Jag får. FL
I: Om det skulle vara nånting. D


F: Ja, ja. -FE
I:-Så-ärdet-ju-bararatt du ringer till mig-eller-Peler.-Botanicattaroeng anong DF:-Ok, ok. FLI: Ingen fara. D


F: Ok. FL
I: Peter, nått ytterligare? FL2: Nej, jag har ingenting. FL1: Då avslutar vi förhöret klockan 14:05. D


F: Ja. (Förhör avslutat)

FLI: Mmm.


DF: Det är klart man blev upprörd när man såg honom.

Kom ihåg att det har gått väldigt många år, men när man hör en person på TV uttala sig, man kunde kalla, vad var det SAFs, om det var  Curt  Nicolin, ordförande för SAF, ordförande Nicolin och hans kollegor för babianhannar.

Det är klart det, det var ju, han...(avbruten av FLI)

FL1: Tror du Palme var en rysk spion?

DF: Nä men som, frå... Svara på frågan att när man hör den retoriken från landets statsminister, det är så klart att känslor upprörs.


FL1: Mmm.

DF: Och det blir möjligtvis hos mig själv också att, det var inte så man uppförde sig eller pratade i eller skulle liksom ha ett sådant tonläge i politiken.


FL1: Ok. Men nu ställer jag en ny fråga.

DF: Ja.


FL1: Tror du att Palme var en rysk spion?

DF: Alltså, definiera det i så fall.


FL1: Förlåt.

DF: Man kan väl försöka definiera det?


FL1: Ja. Gör gärna det.

DF: Eh... En spion är ju en person som överlämnar hemliga handlingar eller uppgifter till främmande makt och kan ha en del att göra via en formell värvning eller, eller alltså via alltså manipulering då att man, att personen i fråga för över, för över uppgifter till, till främmande makt.

Ehh.... Det fanns alltså tecken på, nu är vi tillbaka på 70-talet då och ibland var det tal som Olof Palme hade hållit på inom försvarsfrågor och talet trycktes innan Palme höll talet i Sverige, så trycktes det i Moskva.

Och det där ger jag som ett exempel på alltså den typen av händelser alltså, indikationer som fick då dom människorna som levde vid den

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm.


DF: Det är klart man blev upprörd när man såg honom.

Kom ihåg att det har gått väldigt många år, men när man hör en person på TV uttala sig, man kunde kalla, vad var det SAFs, om det var  Curt  Nicolin, ordförande för SAF, ordförande Nicolin och hans kollegor för babianhannar.

Det är klart det, det var ju, han...(avbruten av FLI)

FL1: Tror du Palme var en rysk spion?

DF: Nä men som, frå... Svara på frågan att när man hör den retoriken från landets statsminister, det är så klart att känslor upprörs.


FL1: Mmm.

DF: Och det blir möjligtvis hos mig själv också att, det var inte så man uppförde sig eller pratade i eller skulle liksom ha ett sådant tonläge i politiken.


FL1: Ok. Men nu ställer jag en ny fråga.

DF: Ja.


FL1: Tror du att Palme var en rysk spion?

DF: Alltså, definiera det i så fall.


FL1: Förlåt.

DF: Man kan väl försöka definiera det?


FL1: Ja. Gör gärna det.

DF: Eh... En spion är ju en person som överlämnar hemliga handlingar eller uppgifter till främmande makt och kan ha en del att göra via en formell värvning eller, eller alltså via alltså manipulering då att man, att personen i fråga för över, för över uppgifter till, till främmande makt.

Ehh.... Det fanns alltså tecken på, nu är vi tillbaka på 70-talet då och ibland var det tal som Olof Palme hade hållit på inom försvarsfrågor och talet trycktes innan Palme höll talet i Sverige, så trycktes det i Moskva.

Och det där ger jag som ett exempel på alltså den typen av händelser alltså, indikationer som fick då dom människorna som levde vid den

tidpunkten att just ställa den eller försöka besvara den frågan som ni just ställde ”var Palme en sovjetisk spion?” Och många människor tyckte ju att han passade in på den bilden va.

FL1: Tyckte du det?

DF: Ja. Jag tyckte jag såg den, den, den... Risken var väldigt hög för, för att det var så var fallet. FL1: Mmm. Vidtog du några åtgärder för att försöka påkalla det här som du tyckte att du såg, för att nån skulle kunna göra nånting åt det här? DF: Nja, jag skulle försöka, jag ska svara på frågan så här att, alltså att göra nånting åt det är ju inte medborgarens... Där är man ju maktlös, man har ju inte en, en ... Alltså det här du var inne på polisiära frågor, vi är inne på åklagare, vi är inne på, på utdelnings Osv va, finns det ett substans att ta på. Politiskt sätt är jū frågan på sätt och vis den är där kan man ju uppmärksamma andra politiker på läget, på funderingar. Det är lättare och ta det en politisk väg sen. Men den, det här gagnar inte Sverige var väldigt konkret. Och jag tror att, att där i så fall, eh, där gjorde ju dånär han såg en lagstiftning som var det gamle från sovjetiska sidan så gick han ju emot lagstiftningen va, då är ju flera personer som är involverade inte bara statsministern. Det var det man kunde göra konkret. Nämen som tillexempel en, en fråga, så den låg ju inte ens då på, på som riksdagen som lag. Det var ju, ibland behövdes regler för myndigheters verkssamhet vid ockupation va, från 1978. Då alltså en förändring... FL
I: Mmm. D


F: Av, av det, av direktiv va. Det var en enmansutredare som sa att myndigheter skulle inte ge sitt stöd till en motståndsrörelse men dom skulle heller inte aktivt gå emot den va? Det var sådana uppluckringar. FL
I: Mmm. Men nu pratar du om politikens frågor på den tiden. D


F: Ja, jag pratar, jag pratar om politiken. FL1: Jag pratar om vilka åtgärder du eventuellt vidtog i samband med att du tyckte att det politiska läget i landet inte var tillfredsställande. DF: Jag läste ju och om den här typen, om den här typen av lagstiftning och kom i kontakt med också via press om att... och mitt engagemang i och med att jag hade kontakt med

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

tidpunkten att just ställa den eller försöka besvara den frågan som ni just ställde ”var Palme en sovjetisk spion?” Och många människor tyckte ju att han passade in på den bilden va.

FL1: Tyckte du det?

DF: Ja. Jag tyckte jag såg den, den, den... Risken var väldigt hög för, för att det var så var fallet. FL1: Mmm. Vidtog du några åtgärder för att försöka påkalla det här som du tyckte att du såg, för att nån skulle kunna göra nånting åt det här? DF: Nja, jag skulle försöka, jag ska svara på frågan så här att, alltså att göra nånting åt det är ju inte medborgarens... Där är man ju maktlös, man har ju inte en, en ... Alltså det här du var inne på polisiära frågor, vi är inne på åklagare, vi är inne på, på utdelnings Osv va, finns det ett substans att ta på. Politiskt sätt är jū frågan på sätt och vis den är där kan man ju uppmärksamma andra politiker på läget, på funderingar. Det är lättare och ta det en politisk väg sen. Men den, det här gagnar inte Sverige var väldigt konkret. Och jag tror att, att där i så fall, eh, där gjorde ju dånär han såg en lagstiftning som var det gamle från sovjetiska sidan så gick han ju emot lagstiftningen va, då är ju flera personer som är involverade inte bara statsministern. Det var det man kunde göra konkret. Nämen som tillexempel en, en fråga, så den låg ju inte ens då på, på som riksdagen som lag. Det var ju, ibland behövdes regler för myndigheters verkssamhet vid ockupation va, från 1978. Då alltså en förändring... FL
I: Mmm. D


F: Av, av det, av direktiv va. Det var en enmansutredare som sa att myndigheter skulle inte ge sitt stöd till en motståndsrörelse men dom skulle heller inte aktivt gå emot den va? Det var sådana uppluckringar. FL
I: Mmm. Men nu pratar du om politikens frågor på den tiden. D


F: Ja, jag pratar, jag pratar om politiken. FL1: Jag pratar om vilka åtgärder du eventuellt vidtog i samband med att du tyckte att det politiska läget i landet inte var tillfredsställande. DF: Jag läste ju och om den här typen, om den här typen av lagstiftning och kom i kontakt med också via press om att... och mitt engagemang i och med att jag hade kontakt med

FL1: Mmm.,

DF: Då blev det ju det att jag, jag bollade dom här frågorna med han. Jag pratade med honom, uttryckte min oro för, för ytterligare, vi hade ubåtskränkningarna som då var ett samtalsämne på 80-talet. Och från då ha varit ett stort samtalsämne under, under 70-talet så var det just det jag berört, nämligen lagförändringarna. Dom, dom här... FL1: Du pratade medom det här. DF: Ja. FL
I: Och hade samtal med honom. D


F: Ja, jag pratade med han, med honom och han med mig och han uttryckte det som han också har skrivit i sina, i sina pampletter och såna (ohörbart FL1 talar samtidigt) FL
I: Mmm. Var du i kontakt med nån annan person och pratade om det här? D


F: Om lagstiftningen? Om, om... FL
I: Ja, om läget i landet och om ubåtskränkningar och det politiska läget och om Palme osv, osv? DF:-Jag hade en bekantskap det ärefter att han hade skrivit en eller två artiklar om saken. Eh... FLI: Mmm. Hur kom den bekantskapen till? D


F: Som jag sa, efter det har gått många år så när jag tog kontakt med honom efter en eller två artiklar tror jag. FL
I: Mmm. D


F: Det var under det att han blev ett namn i pressen då va. Och det är klart att, att det var också i marinen... Liksom vi hamna ju i ett, en situation där svenska officierare hade väldigt svårt att, att man såg att medlen räckte inte till, till... Prata om att, jag tror flottan, att man skar ner kanske 30% 71 så där i försvarsbudgeten, det var mycket fartyg som rök då. Sen hade vi den här utvekligen då, U137 som gick på grund då hela tiden, dom här indikationerna som vi själva minns vid den här tiden

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm.,

DF: Då blev det ju det att jag, jag bollade dom här frågorna med han. Jag pratade med honom, uttryckte min oro för, för ytterligare, vi hade ubåtskränkningarna som då var ett samtalsämne på 80-talet. Och från då ha varit ett stort samtalsämne under, under 70-talet så var det just det jag berört, nämligen lagförändringarna. Dom, dom här... FL1: Du pratade medom det här. DF: Ja. FL
I: Och hade samtal med honom. D


F: Ja, jag pratade med han, med honom och han med mig och han uttryckte det som han också har skrivit i sina, i sina pampletter och såna (ohörbart FL1 talar samtidigt) FL
I: Mmm. Var du i kontakt med nån annan person och pratade om det här? D


F: Om lagstiftningen? Om, om... FL
I: Ja, om läget i landet och om ubåtskränkningar och det politiska läget och om Palme osv, osv? DF:-Jag hade en bekantskap det ärefter att han hade skrivit en eller två artiklar om saken. Eh... FLI: Mmm. Hur kom den bekantskapen till? D


F: Som jag sa, efter det har gått många år så när jag tog kontakt med honom efter en eller två artiklar tror jag. FL
I: Mmm. D


F: Det var under det att han blev ett namn i pressen då va. Och det är klart att, att det var också i marinen... Liksom vi hamna ju i ett, en situation där svenska officierare hade väldigt svårt att, att man såg att medlen räckte inte till, till... Prata om att, jag tror flottan, att man skar ner kanske 30% 71 så där i försvarsbudgeten, det var mycket fartyg som rök då. Sen hade vi den här utvekligen då, U137 som gick på grund då hela tiden, dom här indikationerna som vi själva minns vid den här tiden

va: Och, och rykten som, som, som florerade och som la då en stöt att Olof Palme släppte en sovjetisk ubåt.

FL1: Hade du information som var intresserad av?

David Fredin: Han hade information som jag var intresserad av, alltså hans bild av det hela. Hans kollegors bild av, av skeendet.

FL1: Hade du information som han var intresserad av?


David Fredin: Jag nämnde om nån, om mina kontakter med och hade ju en uppgift som han fick inifrån partiet och ifrån försvaret och då var det att Palme hade gett order om att släppa en sovjetisk ubåt 82, eller 82 gick ju då, den gick via, via försvarsstabschefen Bror Stefenson.

Det nämnde jag till ***71....SV

FĽ1: Så du fick information från som kom ifrån försvarsmakten, som du delgav Är det rätt uppfattat?


David Fredin: Och det här var ju nånting som vi prata om, men som pressen då inte skrev om. Inte på det sättet alltså, att det hade vart en sån händelse.

Däremot fanns uppgiften inom journalistkretsen. Men övriga det...

Flera år senare så skrev ju också, eeh, nu ska vi se om jag kommer ihåg hans namn, han var överste, en artikel i tidningen Z va.

Just om dom här händelserna han övervägde när försvarsstabschefen kom och gav restriktioner för användningen av minor. Alltså att, att minor alltså ...

Förbud mot att dom skulle utlösas automatiskt då till att det skulle vara manuell utlösning och det menas också så, så krävdes i så fall fem indikeringslampor. Ja då var det typ en finlandsfärja nånting som passera då.

Och då så, så fick han order då i sista ledet att det måste vara fem lampor som lyser annars får du inte göra nånting va.

Och då passerar ju en ubåt ut och det var 27 oktober 82.

Så att det här, dom här uppgifterna fanns ju inom, inom försvaret och nådde även

FL1: Hur reagerade på dom här uppgifterna?


David Fredin: Man var väl oroad, alltså det, det att man utgår från som via, som, som yrkesman så, så... Ja, men han såg ju sovjetunionens aktiviteter i svenska vatten.

FL1: Mmm.


David Fredin: Alltså genom dom här många, många rapporterna som kom in. Han skrev också i sin bok, han pratade om en grindvakt mellan mig och ödet

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

va: Och, och rykten som, som, som florerade och som la då en stöt att Olof Palme släppte en sovjetisk ubåt.

FL1: Hade du information som var intresserad av?

David Fredin: Han hade information som jag var intresserad av, alltså hans bild av det hela. Hans kollegors bild av, av skeendet.

FL1: Hade du information som han var intresserad av?


David Fredin: Jag nämnde om nån, om mina kontakter med och hade ju en uppgift som han fick inifrån partiet och ifrån försvaret och då var det att Palme hade gett order om att släppa en sovjetisk ubåt 82, eller 82 gick ju då, den gick via, via försvarsstabschefen Bror Stefenson.

Det nämnde jag till ***71....SV

FĽ1: Så du fick information från som kom ifrån försvarsmakten, som du delgav Är det rätt uppfattat?


David Fredin: Och det här var ju nånting som vi prata om, men som pressen då inte skrev om. Inte på det sättet alltså, att det hade vart en sån händelse.

Däremot fanns uppgiften inom journalistkretsen. Men övriga det...

Flera år senare så skrev ju också, eeh, nu ska vi se om jag kommer ihåg hans namn, han var överste, en artikel i tidningen Z va.

Just om dom här händelserna han övervägde när försvarsstabschefen kom och gav restriktioner för användningen av minor. Alltså att, att minor alltså ...

Förbud mot att dom skulle utlösas automatiskt då till att det skulle vara manuell utlösning och det menas också så, så krävdes i så fall fem indikeringslampor. Ja då var det typ en finlandsfärja nånting som passera då.

Och då så, så fick han order då i sista ledet att det måste vara fem lampor som lyser annars får du inte göra nånting va.

Och då passerar ju en ubåt ut och det var 27 oktober 82.

Så att det här, dom här uppgifterna fanns ju inom, inom försvaret och nådde även

FL1: Hur reagerade på dom här uppgifterna?


David Fredin: Man var väl oroad, alltså det, det att man utgår från som via, som, som yrkesman så, så... Ja, men han såg ju sovjetunionens aktiviteter i svenska vatten.

FL1: Mmm.


David Fredin: Alltså genom dom här många, många rapporterna som kom in. Han skrev också i sin bok, han pratade om en grindvakt mellan mig och ödet

va.

Att vi liksom, det sållades uppgifter.

Det behandlades då och jag tror att han kom fram till att, jag minns inte längre namnet men det var, jag tror det kan vart försvarsstabschefen efter Stefenson i alla fall som då var en sån person att man, man försökte tona ner det här så att alla ÖBs kvartalsrapporter inte, inte kommer i tryckta material utan att, om jag inte minns fel.

FL1: Mmm.

DF: Att det blev färre antal kränkningar och så vidare att man manipulerade med siffror. Och det var en (ohörbart talar samtidigt som FL1).


FL 1: Om vi tittar på dina kontakter eller den information som du har, som kom, som var i början från försvarsmakten då, har du fått den informationen på annat sätt också eller har den bara kommit genom


DF: Jag tänker specifikt på ubåtsfrågan då?


FL 1: Nej, jag tänker i största allmänhet.

DF: Ja, det finns ju även en del tryckt material. Jag ska fundera, så här, jag tror... Jo, men det var en professor i Edinburgh, Eh, hade ju en artikel. Jag tror att den gick i Expressen. Han säger också nånting om Sverige och dom här släppta ubåtarna. Men det var ju pressledes då va som gick. Eeeh...

FL1: Men om vi bortser från...

DF: Sen, sen jag, jag tänker...


FL 1: Om vi bortser från offentligt material.

DF: Jag tänker alltså, så försöker jag.... Sen mötte man ju ibland sån, en människa som har lätt att samtala med människor, även dom jag inte känner va. Det är ändå så att man pratar med människor som, som hade gjort sin värnplikt eller, eller alltså den typen av personer.


FL1: Mmm.

DF: Och då hände det ju ibland faktiskt att folk sa "jag var där”. Alltså hos fjärden området eller Karlskrona va. Och man berättade vad man hade sett. Och den typen av informationen den fick jag genom åren till

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

va.

Att vi liksom, det sållades uppgifter.

Det behandlades då och jag tror att han kom fram till att, jag minns inte längre namnet men det var, jag tror det kan vart försvarsstabschefen efter Stefenson i alla fall som då var en sån person att man, man försökte tona ner det här så att alla ÖBs kvartalsrapporter inte, inte kommer i tryckta material utan att, om jag inte minns fel.

FL1: Mmm.

DF: Att det blev färre antal kränkningar och så vidare att man manipulerade med siffror. Och det var en (ohörbart talar samtidigt som FL1).


FL 1: Om vi tittar på dina kontakter eller den information som du har, som kom, som var i början från försvarsmakten då, har du fått den informationen på annat sätt också eller har den bara kommit genom


DF: Jag tänker specifikt på ubåtsfrågan då?


FL 1: Nej, jag tänker i största allmänhet.

DF: Ja, det finns ju även en del tryckt material. Jag ska fundera, så här, jag tror... Jo, men det var en professor i Edinburgh, Eh, hade ju en artikel. Jag tror att den gick i Expressen. Han säger också nånting om Sverige och dom här släppta ubåtarna. Men det var ju pressledes då va som gick. Eeeh...

FL1: Men om vi bortser från...

DF: Sen, sen jag, jag tänker...


FL 1: Om vi bortser från offentligt material.

DF: Jag tänker alltså, så försöker jag.... Sen mötte man ju ibland sån, en människa som har lätt att samtala med människor, även dom jag inte känner va. Det är ändå så att man pratar med människor som, som hade gjort sin värnplikt eller, eller alltså den typen av personer.


FL1: Mmm.

DF: Och då hände det ju ibland faktiskt att folk sa "jag var där”. Alltså hos fjärden området eller Karlskrona va. Och man berättade vad man hade sett. Och den typen av informationen den fick jag genom åren till

UL

PROTOKOLL fört vid förhör med FREDIN: Per DAVID Ove, Född -

Förhöret hålls på Falköpings polisstation den 1 november, 2018, med början klockan 10.10. Förhörsledare (FL1): Kriminalkommissarie Hans Melander

Biträdande förhörsledare (FL2): Kriminalinspektör Peter Steude. TORN. BUDAYAM.. - yt -Fredin-underrättas om att han ska höras upplysningsvis i utredningen gällande mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. Förhöret spelas in och kommer därefter att skrivas ut i sin helhet. Fredin beläggs därpå med yppandeförbud jämnlikt rättegångsbalken 23 kap. 10 & sjunde stycket, att det som förekommit vid förhöret inte får uppenbaras. Brott mot yppandeförhöret är straffbelagt enligt rättegångsbalken 9 kap 6 §. Och då frågar jag dig om du har förstått innebörden av det? D


F: Nja, delvis. Innebär det att man inte får säga att man har samtalat om en viss sak eller innebär det att man inte får yppa innehållet i samtalen? FL1: Det innebär att du får säga att du har varit på förhör, men du får inte prata om vad som sades under förhöret. DF: Ja, att ja det... Men då det var som jag trodde att det innebär. FLI: Ja. DF: Men jag måste fråga, förtydliga det där. FL1: Ja. Jättebra att du frågar. DF: Ja. FL1: Men då är vi överrens på den punkte
n.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

UL

PROTOKOLL fört vid förhör med FREDIN: Per DAVID Ove, Född -

Förhöret hålls på Falköpings polisstation den 1 november, 2018, med början klockan 10.10. Förhörsledare (FL1): Kriminalkommissarie Hans Melander

Biträdande förhörsledare (FL2): Kriminalinspektör Peter Steude. TORN. BUDAYAM.. - yt -Fredin-underrättas om att han ska höras upplysningsvis i utredningen gällande mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. Förhöret spelas in och kommer därefter att skrivas ut i sin helhet. Fredin beläggs därpå med yppandeförbud jämnlikt rättegångsbalken 23 kap. 10 & sjunde stycket, att det som förekommit vid förhöret inte får uppenbaras. Brott mot yppandeförhöret är straffbelagt enligt rättegångsbalken 9 kap 6 §. Och då frågar jag dig om du har förstått innebörden av det? D


F: Nja, delvis. Innebär det att man inte får säga att man har samtalat om en viss sak eller innebär det att man inte får yppa innehållet i samtalen? FL1: Det innebär att du får säga att du har varit på förhör, men du får inte prata om vad som sades under förhöret. DF: Ja, att ja det... Men då det var som jag trodde att det innebär. FLI: Ja. DF: Men jag måste fråga, förtydliga det där. FL1: Ja. Jättebra att du frågar. DF: Ja. FL1: Men då är vi överrens på den punkte
n.

och från när det hände att man mötte såna människor. Jag kommer ihåg en annars med sån här vid gränsen många år, men han var nere i Karlskrona då va och chefen då för, för hans högsta... Hans chef sa till honom det att ”nu behöver jag sova så ta över jobbet här”. Så att han var vakthavare under natten. ”Och du får inte väcka mig då", och då kom det in uppgifter att det var en taxichaufför som hade sett en, en eller två ubåts alltså dykare springa över en väg då han var parkerad. Taxichauffören då skulle ta och vila några timmar då. Och det här kommer då in till försvarsmakten, det här va. Samtidigt med det här då så berättar den här officieren för mig hur han får ett telefonsamtal till alltså det här högkvarteret där han var, från Olof Palme och då lägger man locket på. Det här skulle inte, det här skulle... Om jag minns det här rätt så skulle det här inte ut i pressen, det här hade inte hänt alltså. Det var nedtoningar, locket på återigen alltså. Så den typen av uppgifter stötte jag på då under 80-talet., runt 80-talet.

FLT:Hr du haft tillgång till handlingar från försvarsmakten?

DF: Nej. FL
I: Det har du aldrig haft? D


F: Nej. FL1: Du har aldrig visat någon annan person handlingar från försvarsmakten? DF: Ja, det finns ett... Jag har sett en handling som, somjag tror han hette, han hetteHan hade skrivit ett brev till ÖB om dom här frågorna. Det, det var ett sånt. Jag kommer... FL1: Men du har inte haft i din besittning, handlingar som kommer ifrån försvarsmakten? DF: Nej, nej. Det finns inget skriftligt på den. Jag har aldrig sett nånting, det är mera när Rejn...så att säga, fråga till ÖB och ÖBs svar va som dom, som dom hade svarat, FL
I: Mmm. D


F: ...Tilldå ochhade kontakt medså han visa mig bägge dom här två breven. FL1: Har du några frågor så här långt?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

och från när det hände att man mötte såna människor. Jag kommer ihåg en annars med sån här vid gränsen många år, men han var nere i Karlskrona då va och chefen då för, för hans högsta... Hans chef sa till honom det att ”nu behöver jag sova så ta över jobbet här”. Så att han var vakthavare under natten. ”Och du får inte väcka mig då", och då kom det in uppgifter att det var en taxichaufför som hade sett en, en eller två ubåts alltså dykare springa över en väg då han var parkerad. Taxichauffören då skulle ta och vila några timmar då. Och det här kommer då in till försvarsmakten, det här va. Samtidigt med det här då så berättar den här officieren för mig hur han får ett telefonsamtal till alltså det här högkvarteret där han var, från Olof Palme och då lägger man locket på. Det här skulle inte, det här skulle... Om jag minns det här rätt så skulle det här inte ut i pressen, det här hade inte hänt alltså. Det var nedtoningar, locket på återigen alltså. Så den typen av uppgifter stötte jag på då under 80-talet., runt 80-talet.

FLT:Hr du haft tillgång till handlingar från försvarsmakten?

DF: Nej. FL
I: Det har du aldrig haft? D


F: Nej. FL1: Du har aldrig visat någon annan person handlingar från försvarsmakten? DF: Ja, det finns ett... Jag har sett en handling som, somjag tror han hette, han hetteHan hade skrivit ett brev till ÖB om dom här frågorna. Det, det var ett sånt. Jag kommer... FL1: Men du har inte haft i din besittning, handlingar som kommer ifrån försvarsmakten? DF: Nej, nej. Det finns inget skriftligt på den. Jag har aldrig sett nånting, det är mera när Rejn...så att säga, fråga till ÖB och ÖBs svar va som dom, som dom hade svarat, FL
I: Mmm. D


F: ...Tilldå ochhade kontakt medså han visa mig bägge dom här två breven. FL1: Har du några frågor så här långt?

FL2: Ja, en som jag kan backa till senare, för vi kanske berör den. Men ja, du sa att du har ju vart i kontakt med.

DF: Ja. FL2: Det sa du ju. Vilka andra officierare har du haft nån form utav beröring med? DF: Jag träffade en, det var han som hade artikeln i tidningen
Z: Eh, vad sa jag att han hette nu... FL2: Det var han vars namn du nämnde tidigare? D


F: Ja, just det. حجم السمكة و مجللترمخ معلعلوم -FL2: Ok. DF: Ursäkta, det tar mig kanske några sekunder innan jag kommer ihåg det. Eh,FL2: Mmm. DF: Jag kanske mötte honom en eller två gånger, ja en gång i alla fall. Två, två om jag räknar ett telefonsamtal. FL2: På vilket sätt kom du i kontakt med den översten? DF: Kommer inte ihåg. Så han, han, han kan det vart via. Kan han vart via att han tillsammans medskrev en artikel, hade en egen artikel i Svenska Dagbladet. Men det är för många år sen, för jag har inte lagt dom detaljerna på minnet. Jag vet ju att jag har pratat med honom. FL2: Har du på nått sätt, för som det låter här som jag uppfattar det så är det du som har kontaktat dom här efter att du har läst artiklarna? DF: Ja. FL2: Har jag förstått dig rätt då? DF: Ja, det stämmer ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Ja, en som jag kan backa till senare, för vi kanske berör den. Men ja, du sa att du har ju vart i kontakt med.

DF: Ja. FL2: Det sa du ju. Vilka andra officierare har du haft nån form utav beröring med? DF: Jag träffade en, det var han som hade artikeln i tidningen
Z: Eh, vad sa jag att han hette nu... FL2: Det var han vars namn du nämnde tidigare? D


F: Ja, just det. حجم السمكة و مجللترمخ معلعلوم -FL2: Ok. DF: Ursäkta, det tar mig kanske några sekunder innan jag kommer ihåg det. Eh,FL2: Mmm. DF: Jag kanske mötte honom en eller två gånger, ja en gång i alla fall. Två, två om jag räknar ett telefonsamtal. FL2: På vilket sätt kom du i kontakt med den översten? DF: Kommer inte ihåg. Så han, han, han kan det vart via. Kan han vart via att han tillsammans medskrev en artikel, hade en egen artikel i Svenska Dagbladet. Men det är för många år sen, för jag har inte lagt dom detaljerna på minnet. Jag vet ju att jag har pratat med honom. FL2: Har du på nått sätt, för som det låter här som jag uppfattar det så är det du som har kontaktat dom här efter att du har läst artiklarna? DF: Ja. FL2: Har jag förstått dig rätt då? DF: Ja, det stämmer ja.

FLI: Mmm. Har du på något annat sätt ingått i nån form utav sällskap där det har, där dom här personerna har funnits med? D


F: Nej. Det, det var mina, mina spontana kontakter. Ungefär som en journalist som, som, det här får ni inte lov och höra mer. FL2: Mmm. DF: Men personen över, mellan fyra ögon, var, var... Ja, men en artikel innehåller så mycket information va. FL2: Mmm. Dom här personerna som du pratar om, som du har kommit i kontakt med, som har berättat egna iakttagelser. DF: Ja. -FL2:-Eller att man varit med. På vilket sätt har du mött dom?" DF: Som jag sa, jag är en person som har lätt att samtala med människor och det är att man börjar prata. Och jag har väl haft tur helt enkelt. Man möter ibland människor, en del som då tjänstgjort. Jag bodde ju i Stockholm så också dom var väl alldeles... Eh, mer, vad ska man säga, större chans att man stötte på nån som tjänstgjort inom, inom... FL2: Men på vilket sätt har du aktivt sökt fram information om vilka du ska söka kontakt med? DF: Nej, det är det jag inte gör, utan det har varit ren tur. Jag har träffat nån som jag har samtalat med som har sagt att "ja, jag kommer ihåg det här, jag, jag...".Som den här officieraren som jag mötte en gång som hade tjänstgjort i Karlskrona som berättar. Det var ren slump helt enkelt. Så det var inte liksom något aktivt från min sida mer än att jag började prata med mannen i fråga va. FL2: Mmm. Nej, men jag kan stanna där så länge. FL1: Har du varit i kontakt med någon annan eller några andra myndighetspersoner bortsett från på den militära sidan gällande Palmes agerande eller hur han verkade som statsminister? DF: Eh, nej. Och myndighets... Kan ni formulera den frågan en gång till? FL1: Ja. Polis, säkerhetstjänst, politiker?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm. Har du på något annat sätt ingått i nån form utav sällskap där det har, där dom här personerna har funnits med? D


F: Nej. Det, det var mina, mina spontana kontakter. Ungefär som en journalist som, som, det här får ni inte lov och höra mer. FL2: Mmm. DF: Men personen över, mellan fyra ögon, var, var... Ja, men en artikel innehåller så mycket information va. FL2: Mmm. Dom här personerna som du pratar om, som du har kommit i kontakt med, som har berättat egna iakttagelser. DF: Ja. -FL2:-Eller att man varit med. På vilket sätt har du mött dom?" DF: Som jag sa, jag är en person som har lätt att samtala med människor och det är att man börjar prata. Och jag har väl haft tur helt enkelt. Man möter ibland människor, en del som då tjänstgjort. Jag bodde ju i Stockholm så också dom var väl alldeles... Eh, mer, vad ska man säga, större chans att man stötte på nån som tjänstgjort inom, inom... FL2: Men på vilket sätt har du aktivt sökt fram information om vilka du ska söka kontakt med? DF: Nej, det är det jag inte gör, utan det har varit ren tur. Jag har träffat nån som jag har samtalat med som har sagt att "ja, jag kommer ihåg det här, jag, jag...".Som den här officieraren som jag mötte en gång som hade tjänstgjort i Karlskrona som berättar. Det var ren slump helt enkelt. Så det var inte liksom något aktivt från min sida mer än att jag började prata med mannen i fråga va. FL2: Mmm. Nej, men jag kan stanna där så länge. FL1: Har du varit i kontakt med någon annan eller några andra myndighetspersoner bortsett från på den militära sidan gällande Palmes agerande eller hur han verkade som statsminister? DF: Eh, nej. Och myndighets... Kan ni formulera den frågan en gång till? FL1: Ja. Polis, säkerhetstjänst, politiker?

DF: Nej, jag har ju vid nått tillfälle naturligtvis pratat med människor på en lägre nivå. Jag menar folk inom stött påeller kan ha vart någon frånså vidare och jag har nämnt dom där sakerna. Alltså att, att... Ubåtskränkningarna och att Palme släppte en ubåt, det var en stor sak på den tiden va. FL
I: Mmm. D


F: Så visst, jag hade rört det vid på det viset men inte liksom att jag har gått högre upp. Jo, jag har skrivit några brev nån gång. Eeh, jag kan ha skrivit till Ebba Bush Tor om det eller nånting sånt om jag inte... FL
I: Men du pratar du ju i modema tider. DF:-Ja, nu pratar jag... FLI: Du pratar inte 80-talet. D


F: Nej, nu pratar jag, ja precis, nu pratar jag ju i moderna tider. Men då, nej, jag hade ett samtal nån gång med Gösta Boman. Jag mötte honom av en slump på, på tågbron som går mellan, mellan Gamla stan och, och andra sidan där. FL1: Kontakter med Säpo? DF: Ja, det var. Som jag samtala med när han och... FL1: Hur fick du kontakt med honom? DF: Ja då, om det var som när ni kom alltså. ochoch ytterligare några kollegor vars namn jag inte minns, ringde på en tidig morgon. Och vid det här... FL
I: Men du har inte sökt upp dom? D


F: Nej. Nej utan dom, dom... ställde ju liknande frågor va. FL1: Mmm. DF: Så att det var min kontakt med...

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Nej, jag har ju vid nått tillfälle naturligtvis pratat med människor på en lägre nivå. Jag menar folk inom stött påeller kan ha vart någon frånså vidare och jag har nämnt dom där sakerna. Alltså att, att... Ubåtskränkningarna och att Palme släppte en ubåt, det var en stor sak på den tiden va. FL
I: Mmm. D


F: Så visst, jag hade rört det vid på det viset men inte liksom att jag har gått högre upp. Jo, jag har skrivit några brev nån gång. Eeh, jag kan ha skrivit till Ebba Bush Tor om det eller nånting sånt om jag inte... FL
I: Men du pratar du ju i modema tider. DF:-Ja, nu pratar jag... FLI: Du pratar inte 80-talet. D


F: Nej, nu pratar jag, ja precis, nu pratar jag ju i moderna tider. Men då, nej, jag hade ett samtal nån gång med Gösta Boman. Jag mötte honom av en slump på, på tågbron som går mellan, mellan Gamla stan och, och andra sidan där. FL1: Kontakter med Säpo? DF: Ja, det var. Som jag samtala med när han och... FL1: Hur fick du kontakt med honom? DF: Ja då, om det var som när ni kom alltså. ochoch ytterligare några kollegor vars namn jag inte minns, ringde på en tidig morgon. Och vid det här... FL
I: Men du har inte sökt upp dom? D


F: Nej. Nej utan dom, dom... ställde ju liknande frågor va. FL1: Mmm. DF: Så att det var min kontakt med...

FL1: Det är väl ingen... Om vi säger så här, det är väl ingen hemlighet att både du ochvar Palmekritiska. Det säger du ju själv nu.

DF: Mmm, Mmm. FL1: Övriga, andra personer ska jag säga, personer som hade samma, samma uppfattning. Inte nödvändigtvis i det offentliga sammanhang som myndighetsperson eller politiker. DF: Mmm. FL
I: Utan andra privata personer, hade du kontakt med såna också? EE D


F: Som jag sa, alltså när man... Jag jobbade ju på den här tiden. Klar jag dryftade med mina arbetskamrater till och från. Men dom visste ju att jäg när übätskrankningar pågick så gick jag på min rast ner och köpte -Expressen eller Aftonbladet då. Sen så prata jag naturligtvis om det man läste, man läste om där. Dom läste tidningen och vi samtala om såna där var ju nånting som var intressant. FL
I: Mmm. D


F: Men visst hade man samtal med människor runt det här va. FL1: Mmm. Vet du vemär? DF: Ja känner igen namnet, men placera honom för mig. FL1: Det är ingen du har glömt vem det är? DF: Nej, jag har... Det var... Det är, namnet säger mig nånting i samband med dom här Palmehistorierna. Alltså efter, var han aktuell i Palmeutredningen eller, eller vad? Jag har svårt att placera honom. FL
I: Mmm. D


F: Vänta lite. FL1: Mmm., är det nån du vet vem det är? DF: Ja, det vet jag vem det är. FL
I: Vem är det då?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Det är väl ingen... Om vi säger så här, det är väl ingen hemlighet att både du ochvar Palmekritiska. Det säger du ju själv nu.

DF: Mmm, Mmm. FL1: Övriga, andra personer ska jag säga, personer som hade samma, samma uppfattning. Inte nödvändigtvis i det offentliga sammanhang som myndighetsperson eller politiker. DF: Mmm. FL
I: Utan andra privata personer, hade du kontakt med såna också? EE D


F: Som jag sa, alltså när man... Jag jobbade ju på den här tiden. Klar jag dryftade med mina arbetskamrater till och från. Men dom visste ju att jäg när übätskrankningar pågick så gick jag på min rast ner och köpte -Expressen eller Aftonbladet då. Sen så prata jag naturligtvis om det man läste, man läste om där. Dom läste tidningen och vi samtala om såna där var ju nånting som var intressant. FL
I: Mmm. D


F: Men visst hade man samtal med människor runt det här va. FL1: Mmm. Vet du vemär? DF: Ja känner igen namnet, men placera honom för mig. FL1: Det är ingen du har glömt vem det är? DF: Nej, jag har... Det var... Det är, namnet säger mig nånting i samband med dom här Palmehistorierna. Alltså efter, var han aktuell i Palmeutredningen eller, eller vad? Jag har svårt att placera honom. FL
I: Mmm. D


F: Vänta lite. FL1: Mmm., är det nån du vet vem det är? DF: Ja, det vet jag vem det är. FL
I: Vem är det då?

DF: Eh, En, en ryss. Han var också en sån där person som, som, jag tror han kan ha stått, i vad heter dom Putinen, bröderna Putinen. FLI: Poutiainen? DF: Är det Putilinen eller nånting. FL1: Du tänker på deras bok eller vad tänker du på? DF: Ja, där kan han förr
e... Där kan han ha förekommit.

FL1: Har du haft någon kontakt med honom?

DF: Ja, det var så att, kan det vart efter den där boken, jag kommer inte
E... Nu ska vi sE: jag hade en sjuksköterska som var på avdelningen Ovanför där jag jobbade på, på Närbypark. Ja, men inte, undra om hon var, hon.... Om var hon, sällskapade hon med honom eller, ja att det var nån form av relation i alla fall va. Och hon, när jag då hade pratat om ubåtskränkningar, Olof Palme och så vidare, så, så säger hon nånting spontant om att han visste en del. Sa, sovjeten, nån relation, visste nånting. Det måste vart efter Palmemordet tror jag och han hade, han påstod nånting om det här. Och då så bad jag henne ”kan jag få träffa honom?", vilket jag gjorde på bryggeriet i Stockholm. Jag har träffat honom en gång. ! 1 FL1: En gång? ! D


F: Ja. 1 FL1: Vad prata ni om då? 4 DF: Ja, det är många år sedan. FL1: Mmm. DF: Jag vet att han, han... Jag uppfattade en viss antisemitism hos honom. Eeeh, Jag, jag tror resten finns nog i dom här brödernas böcker i så fall. FL1: När vill du lägga det här i tid? DF: Det är svårt att säga, men det måste ju röra sig om en... FL1: Ungefär.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Eh, En, en ryss. Han var också en sån där person som, som, jag tror han kan ha stått, i vad heter dom Putinen, bröderna Putinen. FLI: Poutiainen? DF: Är det Putilinen eller nånting. FL1: Du tänker på deras bok eller vad tänker du på? DF: Ja, där kan han förr
e... Där kan han ha förekommit.

FL1: Har du haft någon kontakt med honom?

DF: Ja, det var så att, kan det vart efter den där boken, jag kommer inte
E... Nu ska vi sE: jag hade en sjuksköterska som var på avdelningen Ovanför där jag jobbade på, på Närbypark. Ja, men inte, undra om hon var, hon.... Om var hon, sällskapade hon med honom eller, ja att det var nån form av relation i alla fall va. Och hon, när jag då hade pratat om ubåtskränkningar, Olof Palme och så vidare, så, så säger hon nånting spontant om att han visste en del. Sa, sovjeten, nån relation, visste nånting. Det måste vart efter Palmemordet tror jag och han hade, han påstod nånting om det här. Och då så bad jag henne ”kan jag få träffa honom?", vilket jag gjorde på bryggeriet i Stockholm. Jag har träffat honom en gång. ! 1 FL1: En gång? ! D


F: Ja. 1 FL1: Vad prata ni om då? 4 DF: Ja, det är många år sedan. FL1: Mmm. DF: Jag vet att han, han... Jag uppfattade en viss antisemitism hos honom. Eeeh, Jag, jag tror resten finns nog i dom här brödernas böcker i så fall. FL1: När vill du lägga det här i tid? DF: Det är svårt att säga, men det måste ju röra sig om en... FL1: Ungefär.

DF: Ja, ungefär, ja alltså 87-88, 89. Nån gång där. FL1: Det är nått, några år efter Palmemordet alltså. DF: Ja, stämmer. FL1: Hade han några synpunkter på mordet i sig? DF: Jag tror han hade idén att det skulle utförts av, av alltså Palmes motståndare CIA. Alltså det var den typen av, av liksom, jaha... Ja, jag bara noterade. Mer än så kommer jag inte ihåg. FL
I: Mmm, بوريسماعيل را از بالا و محمد الجلاد و men : DF:Sen (...ohörbart...) han, den här alltså som alltså utsedd av vänstern brukade säg då. FL1: Mmm. D


F: I dom här frågorna som var den, den tanken. FL
I: Han slängde skulden västerut? . D


F: Ja. FL1: Vad tror du då? DF: Alltså den, den... Beteckna, vad säger vi tro va? FL1: Ja, eller vet du nånting så får du hemskt gärna berätta det också. DF: Nej, nej, nej, naturligt... (Hostar) Alltså på det sättet som mordet utfördes så, jag tror inte det var amatörsmässigt i alla fall utfört så att mordaren inte blev fast. Och det tyder ju på nån form av professionalitet eller tur, att man hade extrem tur. Eh, klart att man kan fråga sig då, vad skulle Sovjetunionen ha för motiv om nu Palme jobbade för dom då. Det är ju en bra fråga. Det finns ibland folk som är på den sidan som inte lyder order eller blir obekväma eller, det, det... Eller helt enkelt är... Jag har inte Sovjetiska arkiv, vi har inte tillgång till den biten än. Så det är det, men visst där, det... Det borde finnas en sån öppning tycker jag, i att dom utför. Och det var den här historien med, med den här kurden som förhördes av Hans Holmer och så. Det har stått om det i pressen och det har som, som då kom från Sovjet. Historien av... Det har funnits lite 1

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, ungefär, ja alltså 87-88, 89. Nån gång där. FL1: Det är nått, några år efter Palmemordet alltså. DF: Ja, stämmer. FL1: Hade han några synpunkter på mordet i sig? DF: Jag tror han hade idén att det skulle utförts av, av alltså Palmes motståndare CIA. Alltså det var den typen av, av liksom, jaha... Ja, jag bara noterade. Mer än så kommer jag inte ihåg. FL
I: Mmm, بوريسماعيل را از بالا و محمد الجلاد و men : DF:Sen (...ohörbart...) han, den här alltså som alltså utsedd av vänstern brukade säg då. FL1: Mmm. D


F: I dom här frågorna som var den, den tanken. FL
I: Han slängde skulden västerut? . D


F: Ja. FL1: Vad tror du då? DF: Alltså den, den... Beteckna, vad säger vi tro va? FL1: Ja, eller vet du nånting så får du hemskt gärna berätta det också. DF: Nej, nej, nej, naturligt... (Hostar) Alltså på det sättet som mordet utfördes så, jag tror inte det var amatörsmässigt i alla fall utfört så att mordaren inte blev fast. Och det tyder ju på nån form av professionalitet eller tur, att man hade extrem tur. Eh, klart att man kan fråga sig då, vad skulle Sovjetunionen ha för motiv om nu Palme jobbade för dom då. Det är ju en bra fråga. Det finns ibland folk som är på den sidan som inte lyder order eller blir obekväma eller, det, det... Eller helt enkelt är... Jag har inte Sovjetiska arkiv, vi har inte tillgång till den biten än. Så det är det, men visst där, det... Det borde finnas en sån öppning tycker jag, i att dom utför. Och det var den här historien med, med den här kurden som förhördes av Hans Holmer och så. Det har stått om det i pressen och det har som, som då kom från Sovjet. Historien av... Det har funnits lite 1

press under den, under den här tiden va. Och det är klart det pekar åt det hållet, eller hur? Men det här är ju, det är uppgifter som ni har och som ni säkert har gått igenom och så vidare. Det, det, det svåra är ju sen att föra nånting i bevisningen, jag menar. Men visst har man, visst finns det nånting och ta på där.

FLI: Mmm. Om vi går tillbaka lite grann till dina egna göranden och låtande runt dom här dagarna som händelsen utspelade sig. Din situation om vi säger februari 86 nu då, vad var den? D


F: Kan du specificera så jag förstår frågan? FL1: Ja, var det under den tiden du jobbade i Näsbypark eller var det den tiden du var på*DF: Det var, var blomster... FL
I: Var nånstans hade du din bostad? D


F: Det var, ja. FL
I: Och du bodde? Du bodde där alltså? D


F: Ja, jag bodde där, det var, det var två minuter från jobbet, det var en tjänstebostad. Där vid kulverten mellan (ohörbart FL1 pratar samtidigt) och... FL
I: När mordet inträffade? D


F: Nej, nej ursäkta. Det var när jag bodde på, på, hos den här finska mannenEh, Näsbypark. Så han, han hjälpte mig. FL1: Vad hette han sa du? DF: Han hettenånting, jag kommer inte ihåg hans efternamn. Men han väckte mig i alla fall på morgonen och så säger han till mig ”din far har ringt”. Far skulle berätta, Olof Palme är skjuten. Så att det var så jag kom i kontakt med, med... Det stämmer. FL
I: Den dagen 28e, kan du redogöra för dina sysslor den dagen, var du ledig eller jobbade du? Var du ledig, vad gjorde du i så fall då? D


F: Nej, ja, jag, jag jobbade den 28e. Jag tror jag skulle kunna slutat vid 5-tiden. Jag brukade gå på bio ibland och så, så jag kommer ihåg jag

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

press under den, under den här tiden va. Och det är klart det pekar åt det hållet, eller hur? Men det här är ju, det är uppgifter som ni har och som ni säkert har gått igenom och så vidare. Det, det, det svåra är ju sen att föra nånting i bevisningen, jag menar. Men visst har man, visst finns det nånting och ta på där.

FLI: Mmm. Om vi går tillbaka lite grann till dina egna göranden och låtande runt dom här dagarna som händelsen utspelade sig. Din situation om vi säger februari 86 nu då, vad var den? D


F: Kan du specificera så jag förstår frågan? FL1: Ja, var det under den tiden du jobbade i Näsbypark eller var det den tiden du var på*DF: Det var, var blomster... FL
I: Var nånstans hade du din bostad? D


F: Det var, ja. FL
I: Och du bodde? Du bodde där alltså? D


F: Ja, jag bodde där, det var, det var två minuter från jobbet, det var en tjänstebostad. Där vid kulverten mellan (ohörbart FL1 pratar samtidigt) och... FL
I: När mordet inträffade? D


F: Nej, nej ursäkta. Det var när jag bodde på, på, hos den här finska mannenEh, Näsbypark. Så han, han hjälpte mig. FL1: Vad hette han sa du? DF: Han hettenånting, jag kommer inte ihåg hans efternamn. Men han väckte mig i alla fall på morgonen och så säger han till mig ”din far har ringt”. Far skulle berätta, Olof Palme är skjuten. Så att det var så jag kom i kontakt med, med... Det stämmer. FL
I: Den dagen 28e, kan du redogöra för dina sysslor den dagen, var du ledig eller jobbade du? Var du ledig, vad gjorde du i så fall då? D


F: Nej, ja, jag, jag jobbade den 28e. Jag tror jag skulle kunna slutat vid 5-tiden. Jag brukade gå på bio ibland och så, så jag kommer ihåg jag

gick Kungsgatan ner och det fanns ingenting som jag tyckte var intresserad av. Och sedan gick jag hem eller till (ohörbart FL1 talar samtidigt).

FL1: Men vänta lite, vi tar det mera i detalj här.

DF: Ja. FL
I: Du jobbade fram till förmodligen nånstans runt 17? D


F: Ja, just det. FL1: Ok. DF: Ja. مینیومد ... وه بود و برد و با مهراوه هيه , مول - الدر المطلط طهع هواههم لمستطيل FC1: Vad mer i detalj gjorde du sen då, gick du hem och käkade eller åkte du in till stan eller vad, vad? DF: Jag, jag minns att vi åkte, jag åkte, jag åkte in till stan. Över alltså, så jag stanna, vilket jag gjorde ofta stanna till och tittade om det kommit några nya filmer va. FL1: Mmm. DF: Så jag gick Kungsgatan ner och sen så, vad hette dom Rigoletto eller vad dom här och jag såg ingenting jag ville se. FL1: Vad, var nånstans mer exakt ligger arbetsplatsen, det är Roslags? DF: Alltså det, det, det är ju då... FL1: Näsby? DF: Alltså det var om vi säger, här är i gamla stan va? Sen har du ju Södermalm. FL
I: Mmm. D


F: Och sen ligger ju då Näsby, Liljeholmen. Förlåt. FL1: Nej, Näsbypark, förlåt. DF: Delen av... Det var, den ligger där. Näsbypark ligger ju norr över och (ohörbart FL1 pratar samtidigt)

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

gick Kungsgatan ner och det fanns ingenting som jag tyckte var intresserad av. Och sedan gick jag hem eller till (ohörbart FL1 talar samtidigt).

FL1: Men vänta lite, vi tar det mera i detalj här.

DF: Ja. FL
I: Du jobbade fram till förmodligen nånstans runt 17? D


F: Ja, just det. FL1: Ok. DF: Ja. مینیومد ... وه بود و برد و با مهراوه هيه , مول - الدر المطلط طهع هواههم لمستطيل FC1: Vad mer i detalj gjorde du sen då, gick du hem och käkade eller åkte du in till stan eller vad, vad? DF: Jag, jag minns att vi åkte, jag åkte, jag åkte in till stan. Över alltså, så jag stanna, vilket jag gjorde ofta stanna till och tittade om det kommit några nya filmer va. FL1: Mmm. DF: Så jag gick Kungsgatan ner och sen så, vad hette dom Rigoletto eller vad dom här och jag såg ingenting jag ville se. FL1: Vad, var nånstans mer exakt ligger arbetsplatsen, det är Roslags? DF: Alltså det, det, det är ju då... FL1: Näsby? DF: Alltså det var om vi säger, här är i gamla stan va? Sen har du ju Södermalm. FL
I: Mmm. D


F: Och sen ligger ju då Näsby, Liljeholmen. Förlåt. FL1: Nej, Näsbypark, förlåt. DF: Delen av... Det var, den ligger där. Näsbypark ligger ju norr över och (ohörbart FL1 pratar samtidigt)

FL1: Ja, precis.

DF: Ja, ligger norr över va. Täbyområdet då. FL
I: Mmm. Hur kom du in till stan? D


F: Eh, vid tunn... Tunnelbana och va sjutton, sen är det väl dom här... Det finns ju nån pendel nån sån här, vad kallades den där som gick till Roslagen en gång i tiden? FL1: Roslagsbanan. DF: Ja. سه ها مد بهالعاده المعهومیعملا با مهمته الله له الملما با رعب مهمه FL1: Var det den du åkte? DF: Det är väl två möjligheter. Jag kommer inte ihåg, jag vill inte ursäkta jag har, har precis hjärnsläpp här. Det borde jag veta men, men en... Det var inte så långt emellan. Jag jobba inte så länge där va. FL
I: Mmm. D


F: Det rör sig om månader bara va. FL1: Ja, ok. DF: Jag kommer inte ihåg tyvärr. Det är, det borde man kanske göra men. FL
I: Om vi säger så här då. Första minnet du har, förstaminnesbilden om vart du befinner dig efter det att du har lämnat arbetsplatsen? D


F: Ja. FL1: När du kommer in till stan, landar du på centralen eller landade du nån annanstans då? DF: Åkte man alltså från min arbetsplats som ligger alltså, jag kommer inte ihåg vilken tunnel, tunnelbane ...Det måste va alltså i nån hörn av linjen går ju in FL1: Mmm.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Ja, precis.

DF: Ja, ligger norr över va. Täbyområdet då. FL
I: Mmm. Hur kom du in till stan? D


F: Eh, vid tunn... Tunnelbana och va sjutton, sen är det väl dom här... Det finns ju nån pendel nån sån här, vad kallades den där som gick till Roslagen en gång i tiden? FL1: Roslagsbanan. DF: Ja. سه ها مد بهالعاده المعهومیعملا با مهمته الله له الملما با رعب مهمه FL1: Var det den du åkte? DF: Det är väl två möjligheter. Jag kommer inte ihåg, jag vill inte ursäkta jag har, har precis hjärnsläpp här. Det borde jag veta men, men en... Det var inte så långt emellan. Jag jobba inte så länge där va. FL
I: Mmm. D


F: Det rör sig om månader bara va. FL1: Ja, ok. DF: Jag kommer inte ihåg tyvärr. Det är, det borde man kanske göra men. FL
I: Om vi säger så här då. Första minnet du har, förstaminnesbilden om vart du befinner dig efter det att du har lämnat arbetsplatsen? D


F: Ja. FL1: När du kommer in till stan, landar du på centralen eller landade du nån annanstans då? DF: Åkte man alltså från min arbetsplats som ligger alltså, jag kommer inte ihåg vilken tunnel, tunnelbane ...Det måste va alltså i nån hörn av linjen går ju in FL1: Mmm.

DF: Ok. FL1: Japp. Jag skulle vilja... (avbruten av den hörde) DF: En annan fråga det är, det görs alltså en utskrift sen, en pappersutskrift? FL1: Ja. DF: På samtalet här? FL1: Ja. DF: Är den tillgänglig för mig eller? FĽT: Du har rätt att ta del utav utskriften. DF: Ja, ok. FL1: Du har inte rätt att få den som ett exemplar på utskriften. Få en kopia, det kommer du inte att få. DF: Nej, ok. För ibland kan det vara bra, kan jag veta om det behövs men att, att det stämmer överrens, utskriften med vad man har sagt. FL1: Ja. DF: Ja. Ja, men det kanske inte är några problem med det. FL1: Nej, det tror jag inte är några problem utan vi kan gå igenom förhöret och se ifall du vill sen. Men du kommer alltså inte få en egen kopia på det. DF: Nej, nej jag förstår det. Ok. FL
I: Jag tänkte, kan vi börja lite grann med att du berättar om din bakgrund helt kort? Inte några, invecklade historier, utan helt kort bara berätta lite, lite grann om din bakgrund och din nuvarande livssituation. Men bara i korta ordalag. D


F: Svårt ibland att göra en sammanfattning va, speciellt när den ska vara kort va. FL1: Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ok. FL1: Japp. Jag skulle vilja... (avbruten av den hörde) DF: En annan fråga det är, det görs alltså en utskrift sen, en pappersutskrift? FL1: Ja. DF: På samtalet här? FL1: Ja. DF: Är den tillgänglig för mig eller? FĽT: Du har rätt att ta del utav utskriften. DF: Ja, ok. FL1: Du har inte rätt att få den som ett exemplar på utskriften. Få en kopia, det kommer du inte att få. DF: Nej, ok. För ibland kan det vara bra, kan jag veta om det behövs men att, att det stämmer överrens, utskriften med vad man har sagt. FL1: Ja. DF: Ja. Ja, men det kanske inte är några problem med det. FL1: Nej, det tror jag inte är några problem utan vi kan gå igenom förhöret och se ifall du vill sen. Men du kommer alltså inte få en egen kopia på det. DF: Nej, nej jag förstår det. Ok. FL
I: Jag tänkte, kan vi börja lite grann med att du berättar om din bakgrund helt kort? Inte några, invecklade historier, utan helt kort bara berätta lite, lite grann om din bakgrund och din nuvarande livssituation. Men bara i korta ordalag. D


F: Svårt ibland att göra en sammanfattning va, speciellt när den ska vara kort va. FL1: Ja.

DF: Går ju in, alltså man kommer ju till alltså linjen Gamla Stan, centralen där. FL1: Vet du vart du klev av? Om du klev av på.... DF: Jag kan inte, ni kan inte begära att jag ska... De
t...

FL1: Nej, nej jag ska inte, jag förstår deT: jag förstår det. D


F: De
t...

FL1: Dom minnesbilderna du har av din vistelse i stan, vad gjorde du då?

DF: Den 28e eller?
T.LV.LUT'A PAHAJL

LAIT

FLT: Den 28e på den här kvällen. D


F: Nej, men som det jag minns är att jag, jag... Att jag väldigt kor
T: relativt kort besöker inne i stan och ser att det finns ingenting att se på bion. FL1: Mmm. D


F: Och sen åker jag tillbaks igen, dit jag bodde FL1: Mmm, dom platserna, dom gatorna som du befann dig på, kan du komma ihåg vilka de var, var de? DF: Ja, men. Jag vet ju att ner... Jag gick ner Kungsgatan. FL1: Du gick ner Kungsgatan? DF: Jag gick ner Kungsgatan och tittade på den, på, på om det finns kanske en, en film. FL1: Och när du säger ”ner Kungsgatan”, går du mot Vasagatan eller går du mo
T: mot Stureplan? D


F: Ja, jag går ner mo
T: mot svampen, mot svampen. FL1: Mot svampen. D


F: Och svampen och sen när jag inte ser nånting som jag är intresserad av så åker jag hem.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Går ju in, alltså man kommer ju till alltså linjen Gamla Stan, centralen där. FL1: Vet du vart du klev av? Om du klev av på.... DF: Jag kan inte, ni kan inte begära att jag ska... De
t...

FL1: Nej, nej jag ska inte, jag förstår deT: jag förstår det. D


F: De
t...

FL1: Dom minnesbilderna du har av din vistelse i stan, vad gjorde du då?

DF: Den 28e eller?
T.LV.LUT'A PAHAJL

LAIT

FLT: Den 28e på den här kvällen. D


F: Nej, men som det jag minns är att jag, jag... Att jag väldigt kor
T: relativt kort besöker inne i stan och ser att det finns ingenting att se på bion. FL1: Mmm. D


F: Och sen åker jag tillbaks igen, dit jag bodde FL1: Mmm, dom platserna, dom gatorna som du befann dig på, kan du komma ihåg vilka de var, var de? DF: Ja, men. Jag vet ju att ner... Jag gick ner Kungsgatan. FL1: Du gick ner Kungsgatan? DF: Jag gick ner Kungsgatan och tittade på den, på, på om det finns kanske en, en film. FL1: Och när du säger ”ner Kungsgatan”, går du mot Vasagatan eller går du mo
T: mot Stureplan? D


F: Ja, jag går ner mo
T: mot svampen, mot svampen. FL1: Mot svampen. D


F: Och svampen och sen när jag inte ser nånting som jag är intresserad av så åker jag hem.

FL1: Ja, ok.

DF: Ja, så att... FL
I: Var du nere på Sveavägen nånting? D


F: Ja den kors, jag korsar den vid var... FL1: Ja, just det, men längre ner? DF: Nej, nej, nej, det var jag inte. FL1: Eller längre norrut, rättare sagt. amikiLiLiby DF: Nej, det var jag inte, det var jag inte. FL
I: Där var du inte? D


F: Nej, så långt jag minns alltså. Så, för... Alltså den, den biografen alltså Grand. FL1: Mmm. DF: Eh, uppfattade mig aldrig att det, det var aldrig intressanta filmer. Så jag gick nästan aldrig jag var dit va. FL1: Ok. DF: Utan jag, utan när jag gick och såg film så, så var det alltså dom här biograferna som låg på, ligger på Kungsgatan. FL1: Mmm. DF: Som jag gick till då. FL1: Så den minnesbilden du har av dagen det är att du jobbar fram till nån gång runt 17, nånting sånt där. DF: Ja, just FL1: Du tar dig på okänt sätt in till stan. Och det, det...(avbruten av den hörde)

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Ja, ok.

DF: Ja, så att... FL
I: Var du nere på Sveavägen nånting? D


F: Ja den kors, jag korsar den vid var... FL1: Ja, just det, men längre ner? DF: Nej, nej, nej, det var jag inte. FL1: Eller längre norrut, rättare sagt. amikiLiLiby DF: Nej, det var jag inte, det var jag inte. FL
I: Där var du inte? D


F: Nej, så långt jag minns alltså. Så, för... Alltså den, den biografen alltså Grand. FL1: Mmm. DF: Eh, uppfattade mig aldrig att det, det var aldrig intressanta filmer. Så jag gick nästan aldrig jag var dit va. FL1: Ok. DF: Utan jag, utan när jag gick och såg film så, så var det alltså dom här biograferna som låg på, ligger på Kungsgatan. FL1: Mmm. DF: Som jag gick till då. FL1: Så den minnesbilden du har av dagen det är att du jobbar fram till nån gång runt 17, nånting sånt där. DF: Ja, just FL1: Du tar dig på okänt sätt in till stan. Och det, det...(avbruten av den hörde)

DF: Ja men det, det, det är via, via naturligtvis tunnelbanan då. FL1: Ja. Ok. Och sen går d
U: du vet att du går i på Kungsgatan i riktning från Sveavägen ner mot svampen säger du. Är det rätt uppfattat? D


F: Ja, jag vet jag korsade Sveavägen. Alltså jag korsa ju för jag går ju Kungsgatan. FL1: Mmm. Ok. DF: Det är min, det är min minnesbild. FL1: Ja, ok. DF: Och sen tittar jag på nån av då dom här, du har ju biografer på höger Ocli"värīšlerooli"så vidare. WORL
U..!! . Juu 2

FL1: Mmm.

DF: Och that's it. Och sen, sen så...

FL1: Och sen beger du dig hemåt igen?

DF: Sen åkte jag då upp till, till lägenheten som jag hade, hade hos Seppo

FL1: Och du var inte nere på Svea eller Sveavägen längre norr ut var du inte på?

DF: Nej, utan jag åkte ner till, till, till...

FL1: Mmm, träffade du nån inne i stan?

DF: Jag tror inte det, det, det... Jag har ingen minnesbild av det. Jag menar... Nej.

FL1: När på ett ungefär, jag förstår att det är jättesvårt att minnas, jag har full förståelse för det men på ett ungefär när tror du att du lämnade stan?

DF: Ja om man säger, det är, det är runt fem-tiden eftersom jag slutar fem så, så, så...Och då vissa... fem eller fyra alltså det, det är nånstans den, den tidpunkten va, vid minst. Men det är nånstans runt fem. Eeeh... Fem eller sex. Alltså när jag, det är nästa jobb som, då vet, där går arbetstiderna fyra och fem va.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja men det, det, det är via, via naturligtvis tunnelbanan då. FL1: Ja. Ok. Och sen går d
U: du vet att du går i på Kungsgatan i riktning från Sveavägen ner mot svampen säger du. Är det rätt uppfattat? D


F: Ja, jag vet jag korsade Sveavägen. Alltså jag korsa ju för jag går ju Kungsgatan. FL1: Mmm. Ok. DF: Det är min, det är min minnesbild. FL1: Ja, ok. DF: Och sen tittar jag på nån av då dom här, du har ju biografer på höger Ocli"värīšlerooli"så vidare. WORL
U..!! . Juu 2

FL1: Mmm.

DF: Och that's it. Och sen, sen så...

FL1: Och sen beger du dig hemåt igen?

DF: Sen åkte jag då upp till, till lägenheten som jag hade, hade hos Seppo

FL1: Och du var inte nere på Svea eller Sveavägen längre norr ut var du inte på?

DF: Nej, utan jag åkte ner till, till, till...

FL1: Mmm, träffade du nån inne i stan?

DF: Jag tror inte det, det, det... Jag har ingen minnesbild av det. Jag menar... Nej.

FL1: När på ett ungefär, jag förstår att det är jättesvårt att minnas, jag har full förståelse för det men på ett ungefär när tror du att du lämnade stan?

DF: Ja om man säger, det är, det är runt fem-tiden eftersom jag slutar fem så, så, så...Och då vissa... fem eller fyra alltså det, det är nånstans den, den tidpunkten va, vid minst. Men det är nånstans runt fem. Eeeh... Fem eller sex. Alltså när jag, det är nästa jobb som, då vet, där går arbetstiderna fyra och fem va.

FLI: Mmm. D


F: Eeh, och jag tror det var liknande på det, på det andra stället va. Men det rör sig om den tidpunkten ungefär tror jag. FL
I: Men då lämnar du arbetsplatsen? D


F: Ja, just det, det var (ohörbart FL1 pratar samtidigt) FL
I: Sen åker din till stan? D


F: Ja. FL
I: När lämnar du stan och åker hemåt sen igen? *D


F: Alltså min, min uppfattning är att det rör sig om femtiden men som att det här är många år sen. FL1: Ja. DF: Det här ju ingenting man lägger på minnet. FL1: Nej, ja, jag förstår det. DF: Nej, nej, nej. FL1: Men, men jag är inte riktigt med i ditt resonemang nu, för att du säger att du slutade jobbet nån gång fyra-fem. DF: Ja. FL1: Och sen åker du in till stan. DF: Ja. FL1: Du... DF: Det tar tjugosex... Sen om man... Men jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog från, från Näs... Eller från, från mitt första jobb där när jag bodde hosEller resan där. Men, men tjugo minuter tog den ungefär när man då åkte från mitt andra jobb då som låg på Liljeholmen ungefär in till, in till centralen va.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm. D


F: Eeh, och jag tror det var liknande på det, på det andra stället va. Men det rör sig om den tidpunkten ungefär tror jag. FL
I: Men då lämnar du arbetsplatsen? D


F: Ja, just det, det var (ohörbart FL1 pratar samtidigt) FL
I: Sen åker din till stan? D


F: Ja. FL
I: När lämnar du stan och åker hemåt sen igen? *D


F: Alltså min, min uppfattning är att det rör sig om femtiden men som att det här är många år sen. FL1: Ja. DF: Det här ju ingenting man lägger på minnet. FL1: Nej, ja, jag förstår det. DF: Nej, nej, nej. FL1: Men, men jag är inte riktigt med i ditt resonemang nu, för att du säger att du slutade jobbet nån gång fyra-fem. DF: Ja. FL1: Och sen åker du in till stan. DF: Ja. FL1: Du... DF: Det tar tjugosex... Sen om man... Men jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog från, från Näs... Eller från, från mitt första jobb där när jag bodde hosEller resan där. Men, men tjugo minuter tog den ungefär när man då åkte från mitt andra jobb då som låg på Liljeholmen ungefär in till, in till centralen va.

FL1: Mmm.

DF: Ja. Så den, den sträckan kommer jag ihåg tidmässigt. Jag minns inte hur lång tid den andra tog va. FL1: Det bör tror jag ha tagit lite längre tid, DF: Ja, det kan nog stämma. FL1: Ja, det tror jag att det gör. DF: Men jag kommer inte, jag kommer inte ihåg. FL1: Liljeholmen är väl närmare centrum än... -CITYLUS LUTY WISH गिटार DF: Ja, ja. FL1: An Näsparken antar jag. DF: Så att för att, så lägg en stor tidsmässigt hur lång tid? Ja, ja... Längre tid, ja. FL1: Om jag ställer frågan så här, var du kvar till klockan var ungefär sex inne i stan eller var du kvar till klockan var nio? Eller var du kvar till klockan var 23? DF: Nej, nej. Nää, nej, nej det var jag inte. Utan det här rörde sig om att, att sen jag slutat... FL1: Mmm. DF: ... Mitt jobb så åkte jag in till stan. Och när jag ser att det inte finns nånting och se, ja då åker jag tillbaks. FL
I: Mmm. Och det innebär uppskattningsvis... D


F: Det, det jag reste... FL
I: Att du kanske var hemma i bostaden? D


F: Res... Ta restiden in till stan från där jag jobbade. Och sen att man går av förmodligen, jag måste ju ha gått av på centralen och sen så, sen går jag upp och vandrar till Kungsgatan och sen när jag inte har nånting

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm.

DF: Ja. Så den, den sträckan kommer jag ihåg tidmässigt. Jag minns inte hur lång tid den andra tog va. FL1: Det bör tror jag ha tagit lite längre tid, DF: Ja, det kan nog stämma. FL1: Ja, det tror jag att det gör. DF: Men jag kommer inte, jag kommer inte ihåg. FL1: Liljeholmen är väl närmare centrum än... -CITYLUS LUTY WISH गिटार DF: Ja, ja. FL1: An Näsparken antar jag. DF: Så att för att, så lägg en stor tidsmässigt hur lång tid? Ja, ja... Längre tid, ja. FL1: Om jag ställer frågan så här, var du kvar till klockan var ungefär sex inne i stan eller var du kvar till klockan var nio? Eller var du kvar till klockan var 23? DF: Nej, nej. Nää, nej, nej det var jag inte. Utan det här rörde sig om att, att sen jag slutat... FL1: Mmm. DF: ... Mitt jobb så åkte jag in till stan. Och när jag ser att det inte finns nånting och se, ja då åker jag tillbaks. FL
I: Mmm. Och det innebär uppskattningsvis... D


F: Det, det jag reste... FL
I: Att du kanske var hemma i bostaden? D


F: Res... Ta restiden in till stan från där jag jobbade. Och sen att man går av förmodligen, jag måste ju ha gått av på centralen och sen så, sen går jag upp och vandrar till Kungsgatan och sen när jag inte har nånting

som intresserar mig då åker jag tillbaka. Jag, jag kan ha gått till en Macdonalds samtidigt och ätit nånting i så fall, möjligen.

FLI: Mmm. D


F: Jag minns inte. Men, men det kan inte... (FL1 avbryter den hörde) FL
I: Och då skulle vi land hemma i bostaden igen nån gång runt? D


F: Jag tror inte det var efter sex. Det, det, det beror ju på när jag slutar den dan. FL
I: Mmm. D


F: Så jag, jag, jag minns, jag minns inte jag... -FL
I:-Om vi säger så här, kan du med bestämdhet säga att du var hemma innan åtta?

DF: Ja. Så mycket kan jag säga. Ja. FL1: Det är du säker på? DF: Ja. Eller så gott som säker. Ja, jag är säker på det, ja. FL
I: Mmm. Ok. När du kommer hem, vilka finns hemma i lägenheten då? D


F: Undrar, jag tro... Ja, det är för många år alltså. FL1: Mmm. DF: Och omFL
I: Jag förstår att det är svårt. D


F: Om var hemma alltså, han... Ibland, en känsla av att han kom under, under ... Nej det beror på när jag slutade va. Att han inte var hemma alla gånger. Men då föreslår jag, om ni kan hitta honom, att fråga honom i så fall. Jag minns inte, jag har inget, man lägger inte sånt på minnet. FL1: Hette han

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

som intresserar mig då åker jag tillbaka. Jag, jag kan ha gått till en Macdonalds samtidigt och ätit nånting i så fall, möjligen.

FLI: Mmm. D


F: Jag minns inte. Men, men det kan inte... (FL1 avbryter den hörde) FL
I: Och då skulle vi land hemma i bostaden igen nån gång runt? D


F: Jag tror inte det var efter sex. Det, det, det beror ju på när jag slutar den dan. FL
I: Mmm. D


F: Så jag, jag, jag minns, jag minns inte jag... -FL
I:-Om vi säger så här, kan du med bestämdhet säga att du var hemma innan åtta?

DF: Ja. Så mycket kan jag säga. Ja. FL1: Det är du säker på? DF: Ja. Eller så gott som säker. Ja, jag är säker på det, ja. FL
I: Mmm. Ok. När du kommer hem, vilka finns hemma i lägenheten då? D


F: Undrar, jag tro... Ja, det är för många år alltså. FL1: Mmm. DF: Och omFL
I: Jag förstår att det är svårt. D


F: Om var hemma alltså, han... Ibland, en känsla av att han kom under, under ... Nej det beror på när jag slutade va. Att han inte var hemma alla gånger. Men då föreslår jag, om ni kan hitta honom, att fråga honom i så fall. Jag minns inte, jag har inget, man lägger inte sånt på minnet. FL1: Hette han

DF: Ja. FL
I: Heter hanD


F: Nej,nånting, nu kommer jag inte ihåg hans efternamn. FL
I: Ok. D


F: Och det var inte så lång tid jag bodde där. FL1: Nej. Han var, du vet inte om han var hemma då? DF: Det kommer jag inte ihåg. FL
I: Nej. TY291 -D


F: Det, det... FL1: Vet du om du träffa honom på kvällen sen? DF: Jag minns inte, kanske. FL
I: Vad gjorde du under kvällen? D


F: Jag var hemma hos, i den lägenheten. Jag kan ha lyssnat på musik, jag brukar göra det ibland så i mina hörlurar, förmodligen. FL
I: Mmm. Hur funkade det, bodde det någon mer i lägenheten än du och han? D


F: Nej, det var bara jag och han. FL
I: Hade du tillgång till, tillgång hade du givetvis men brukade du röra dig i hela lägenheten eller hade du något speciellt rum eller hur funkade det? D


F: Ja, jag hade ett rum som, som var mitt och sen använde jag vardagsrummet och där lyssnade jag på musik. FL
I: Rörde du dig ofta ute i övriga lägenheten också? D


F: Nej, ja det var väl tillgång till köket. Men det här, det är för långt tillbaka, jag kan, kan inte säg, jag kan inte... Jag minns inte.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja. FL
I: Heter hanD


F: Nej,nånting, nu kommer jag inte ihåg hans efternamn. FL
I: Ok. D


F: Och det var inte så lång tid jag bodde där. FL1: Nej. Han var, du vet inte om han var hemma då? DF: Det kommer jag inte ihåg. FL
I: Nej. TY291 -D


F: Det, det... FL1: Vet du om du träffa honom på kvällen sen? DF: Jag minns inte, kanske. FL
I: Vad gjorde du under kvällen? D


F: Jag var hemma hos, i den lägenheten. Jag kan ha lyssnat på musik, jag brukar göra det ibland så i mina hörlurar, förmodligen. FL
I: Mmm. Hur funkade det, bodde det någon mer i lägenheten än du och han? D


F: Nej, det var bara jag och han. FL
I: Hade du tillgång till, tillgång hade du givetvis men brukade du röra dig i hela lägenheten eller hade du något speciellt rum eller hur funkade det? D


F: Ja, jag hade ett rum som, som var mitt och sen använde jag vardagsrummet och där lyssnade jag på musik. FL
I: Rörde du dig ofta ute i övriga lägenheten också? D


F: Nej, ja det var väl tillgång till köket. Men det här, det är för långt tillbaka, jag kan, kan inte säg, jag kan inte... Jag minns inte.

FL1: Nej.

DF: Jag har, nej... FL1: Ok. DF: Det, det... FL1: Så du har inga minnesbilder av den kvällen egentligen? DF: Jo, jag var i lägenheten. Och
i...

FL1: Ja men om du såg din hyresvärd eller inte om du träffade honom eller inte, det kan du inte svara på om jag förstår dig rätt? Rätta mig om jag har fel nu.

DIE VEM. NALLERT

-DF:Jag minns inte, jag minns inte det.

FL1: Nej.

DF: Den, den kvällen. Jag vet ju att han väckte mig dagen efter. För då hade min pappa ringt och min far sa då att Palme hade blivit skjuten och (ohörbart mumlar otydligt). Det, det var allt. FL
I: Mmm. D


F: Och det minns jag. FL1: Peter. FL2: Mmm. Eh, Under hur lång tid var du bosatt ute i Näsbypark, kan du uppskatta det? DF: Ja, det var ett vikariat va som jag hade. FL2: Mmm. DF: Och som inte förlängdes, det var en sån här provanställningstid va. Ett halvår ett år, jag minns inte. Jag minns inte. FL2: Men det kan varit ett halvår? DF: Ja, nånstans där, några månader ett halvår.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Nej.

DF: Jag har, nej... FL1: Ok. DF: Det, det... FL1: Så du har inga minnesbilder av den kvällen egentligen? DF: Jo, jag var i lägenheten. Och
i...

FL1: Ja men om du såg din hyresvärd eller inte om du träffade honom eller inte, det kan du inte svara på om jag förstår dig rätt? Rätta mig om jag har fel nu.

DIE VEM. NALLERT

-DF:Jag minns inte, jag minns inte det.

FL1: Nej.

DF: Den, den kvällen. Jag vet ju att han väckte mig dagen efter. För då hade min pappa ringt och min far sa då att Palme hade blivit skjuten och (ohörbart mumlar otydligt). Det, det var allt. FL
I: Mmm. D


F: Och det minns jag. FL1: Peter. FL2: Mmm. Eh, Under hur lång tid var du bosatt ute i Näsbypark, kan du uppskatta det? DF: Ja, det var ett vikariat va som jag hade. FL2: Mmm. DF: Och som inte förlängdes, det var en sån här provanställningstid va. Ett halvår ett år, jag minns inte. Jag minns inte. FL2: Men det kan varit ett halvår? DF: Ja, nånstans där, några månader ett halvår.

FL2: Mmm. Bodde du på någon annan plats än den här som du säger hette Seppo? D


F: Nej

utan det var det, det var den bostaden jag hade va. FL2: Mmm. D


F: Och
: så sen blev det ju det här nästa jobbet då. FL2: Mmm. Och du arbetade på det här äldreboendet om jag förstod dig rätt? D


F: Ja

ja eller alltså det var långvårds. FL2: Mmm. Vad gjorde du, hade du någon form utav umgängeskrets i, träffade du nån som du umgicks med? D


F: Nej

inte mer än arbetskamraterna man arbeta tillsammans men det var ingen jag, jag knöt någon närmare kontakt med eller umgicks med privat. FL2: Så det är arbetskamraterna som du träffar? D


F: Ja

och sen, sen är jag där... Jag kom ju utifrån va och det, det var, jag träffade ingen direkt som jag umgicks med privat utan det, det, det var ganska ensamt eller så va. FL2: Mmm. D


F: Jag
: tror jag prata medibland då jag inte...ohörbart...) men det, det enda umgänget jag hade. FL2: Vad arbetademed? D


F: Det
: vet jag inte, jag har ingen aning om vad han gjorde. FL2: Nej. D


F: Nej

det... FL2: Du nämnde när du fick frågan förut omD


F: Ja
.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Mmm. Bodde du på någon annan plats än den här som du säger hette Seppo? D


F: Nej

utan det var det, det var den bostaden jag hade va. FL2: Mmm. D


F: Och
: så sen blev det ju det här nästa jobbet då. FL2: Mmm. Och du arbetade på det här äldreboendet om jag förstod dig rätt? D


F: Ja

ja eller alltså det var långvårds. FL2: Mmm. Vad gjorde du, hade du någon form utav umgängeskrets i, träffade du nån som du umgicks med? D


F: Nej

inte mer än arbetskamraterna man arbeta tillsammans men det var ingen jag, jag knöt någon närmare kontakt med eller umgicks med privat. FL2: Så det är arbetskamraterna som du träffar? D


F: Ja

och sen, sen är jag där... Jag kom ju utifrån va och det, det var, jag träffade ingen direkt som jag umgicks med privat utan det, det, det var ganska ensamt eller så va. FL2: Mmm. D


F: Jag
: tror jag prata medibland då jag inte...ohörbart...) men det, det enda umgänget jag hade. FL2: Vad arbetademed? D


F: Det
: vet jag inte, jag har ingen aning om vad han gjorde. FL2: Nej. D


F: Nej

det... FL2: Du nämnde när du fick frågan förut omD


F: Ja
.

FL2: Så sa du om jag uppfattade dig rätt, så var det en sjuksköterska som var på våningen ovanför när du arbetade ute på Näsbypark?

DF: Ja. Jag tror hon hade ett förhållande med honom. FL2: Ja. DF: Alltså jag tror på det, min minnesbild. FL2: Men det är ju ute på Näsbypark? DF: Nej, nej. Det här alltså är, ärFL2: Så det var inte Näsbypark? 3.
V.......

DF: Nej, nej. FL2: För jag uppfattade det som att du sa Näsbypark. DF: Nej det är inte, jag menar... Ursäkta, det är inte Näsbypark utan det, det är andra stället då va. Och ja det, det var tre våningar med avdelning. Det här var tvåans avdelning, jag jobbade på ettan. FL2: Mmm. Men det var ingen annan person som du umgicks med ute i, som har fastnat i ditt minne? DF: Nej. FL2: Kan du minnas den som du arbetade närmast ute på Näsbypark? DF: Nej, det, det var en kortare tid och jag har inga minnesbilder a
V: av namn eller utseenden eller vem det var jag... Eh, jag kommer ihåg, jag hade... Jag hade däremot, det var inte såna här vita kläder men dom, dom hade blåa med såna här passpoalinger, det är en rand som går utmed fållen på kläderna. Men det är allt, det står namn och logan men det här var ju privat va. Dom var annorlunda än landstingets kläder, det är allt jag minns. FL2: Mmm. Och inget som fastnat på din näthinna som du tyckte var en intressant person? D


F: Nej. Nej, det, det.... FL2: Som du hade fördjupat samtal med?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Så sa du om jag uppfattade dig rätt, så var det en sjuksköterska som var på våningen ovanför när du arbetade ute på Näsbypark?

DF: Ja. Jag tror hon hade ett förhållande med honom. FL2: Ja. DF: Alltså jag tror på det, min minnesbild. FL2: Men det är ju ute på Näsbypark? DF: Nej, nej. Det här alltså är, ärFL2: Så det var inte Näsbypark? 3.
V.......

DF: Nej, nej. FL2: För jag uppfattade det som att du sa Näsbypark. DF: Nej det är inte, jag menar... Ursäkta, det är inte Näsbypark utan det, det är andra stället då va. Och ja det, det var tre våningar med avdelning. Det här var tvåans avdelning, jag jobbade på ettan. FL2: Mmm. Men det var ingen annan person som du umgicks med ute i, som har fastnat i ditt minne? DF: Nej. FL2: Kan du minnas den som du arbetade närmast ute på Näsbypark? DF: Nej, det, det var en kortare tid och jag har inga minnesbilder a
V: av namn eller utseenden eller vem det var jag... Eh, jag kommer ihåg, jag hade... Jag hade däremot, det var inte såna här vita kläder men dom, dom hade blåa med såna här passpoalinger, det är en rand som går utmed fållen på kläderna. Men det är allt, det står namn och logan men det här var ju privat va. Dom var annorlunda än landstingets kläder, det är allt jag minns. FL2: Mmm. Och inget som fastnat på din näthinna som du tyckte var en intressant person? D


F: Nej. Nej, det, det.... FL2: Som du hade fördjupat samtal med?

DF: Jag är, bor i Falköping. Eh...FL
I: Mmm. D


F: Jag har en del vänner som jag umgås med. Jag det... Vad ska man tillägga för någonting? Nej, men jag, jag försöker njuta av livet och, och göra min plikt i samhället och vara en god medborgare. FL1: Mmm. Du är ju... Var någonstans är du född? DF:FLT: Trollhättan.DF: Stämmer, ja FL
I:?

DF: Stäinmer. FL1: Och sen flyttade du upp till Stockholm? DF: Ja. FL
I: Vilket år var det, 85? D


F: Ja, det kan nog stämma. För jag hade... Jag hade min morbror, hittade en platsannons på ett, ett jobb som... Som, ett jobb inomdå va. FL
I: Mmm. D


F: Så jag började på ett vikariat i Näsbypark och sedan så fick jag en fast tjänst på Blomsterfondens sjukhem, Liljeholmen då va. Så att det måste ha varit 84-85 så, så kom jag till Stockholm då. FL1: Och du bodde då? DF: Det är som jag sa att, det var alltså Liljeholmen. Det var tjänstebostad.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Jag är, bor i Falköping. Eh...FL
I: Mmm. D


F: Jag har en del vänner som jag umgås med. Jag det... Vad ska man tillägga för någonting? Nej, men jag, jag försöker njuta av livet och, och göra min plikt i samhället och vara en god medborgare. FL1: Mmm. Du är ju... Var någonstans är du född? DF:FLT: Trollhättan.DF: Stämmer, ja FL
I:?

DF: Stäinmer. FL1: Och sen flyttade du upp till Stockholm? DF: Ja. FL
I: Vilket år var det, 85? D


F: Ja, det kan nog stämma. För jag hade... Jag hade min morbror, hittade en platsannons på ett, ett jobb som... Som, ett jobb inomdå va. FL
I: Mmm. D


F: Så jag började på ett vikariat i Näsbypark och sedan så fick jag en fast tjänst på Blomsterfondens sjukhem, Liljeholmen då va. Så att det måste ha varit 84-85 så, så kom jag till Stockholm då. FL1: Och du bodde då? DF: Det är som jag sa att, det var alltså Liljeholmen. Det var tjänstebostad.

DF: Nej. Det fanns ingen. Jag har, jag, jag måste naturligtvis ha pratat med människor runt den men det är ingenting jag minns. Jag vet inte ens om dom minns mig. FL2: Nej. FL1: Om vi går tillbaka tilldå. DF: Mmm. FL
I: Palme skjuts. Du väcks dagen efter av din hyresvärd som har fått samtal från din far. D


F: Mmm. وی همهمه جمهوری و ریه به او بدهد، می رسد هم مها .. مری اور ململ باید متوجة برد و FC
I: Det här är ju en jättegrej som har hänt i Sverige. D


F: Mmm, Mmm. FL1: Naturligtvis. DF: Mmm. FL1: Du har ju ett nära band får man lov och säga tillJag antar att det här är nånting som du ville kommunisera medpå något sätt? DF: Mmm. FL1: Det får man ju ta för givet. DF: Ja, jag träffa honom men jag tror att, jag vet inte om, om det va, kan inte komma ihåg om det var samma dag eller om det var samma vecka. Jag minns inte men jag vet att vi pratade ju om det naturligtvis. FL
I: Mmm. D


F: Det, det ...ohörbart...) FL1: Hur träffades n
i, träffades ni varje dag eller hur?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Nej. Det fanns ingen. Jag har, jag, jag måste naturligtvis ha pratat med människor runt den men det är ingenting jag minns. Jag vet inte ens om dom minns mig. FL2: Nej. FL1: Om vi går tillbaka tilldå. DF: Mmm. FL
I: Palme skjuts. Du väcks dagen efter av din hyresvärd som har fått samtal från din far. D


F: Mmm. وی همهمه جمهوری و ریه به او بدهد، می رسد هم مها .. مری اور ململ باید متوجة برد و FC
I: Det här är ju en jättegrej som har hänt i Sverige. D


F: Mmm, Mmm. FL1: Naturligtvis. DF: Mmm. FL1: Du har ju ett nära band får man lov och säga tillJag antar att det här är nånting som du ville kommunisera medpå något sätt? DF: Mmm. FL1: Det får man ju ta för givet. DF: Ja, jag träffa honom men jag tror att, jag vet inte om, om det va, kan inte komma ihåg om det var samma dag eller om det var samma vecka. Jag minns inte men jag vet att vi pratade ju om det naturligtvis. FL
I: Mmm. D


F: Det, det ...ohörbart...) FL1: Hur träffades n
i, träffades ni varje dag eller hur?

DF: Nej, nej det blev... Det var när han, när jag hade slutat mitt arbete och kände för det och åkte in till stan, så kunde jag åka upp och, och träffa han över nånting, bara chansa. Eller så ringde jag honom. FL
I: Mmm. D


F: Jag tänkte, och frågade omvar hemma, men då var det ju hans sambosom svarade. Och var hon hemma ochvar hemma så kunde jag fråga om det gick bra att komma över och då sa han antingen ja eller nej va. Och så hade vi ett samtal. FL1: Ok. Men om du var, om jag ställer frågan så här istället. Din minnesbild av första mars 86. DF: Ja. -FL
I:-Du-väcks på morgonen.

DF: Ja. FL
I: Du får veta det här. D


F: Alltså inin minnesbild är att jag inte träffarsamma dag men jag, jag vet inte. FL1: Kan du komma ihåg vad du gjorde den dagen? DF: jag har försökt... Jag måste ju försöka. Alltså jag måste för det, det, jag kan inte svara på sen. Jag måste ju försökt att nå honom rimligt. Då och antingen hade resultat att ingen svarar eller att jag pratar med och, och, och får reda på när jag kan träffaMen jag minns inte. FL1: Mmm. DF: Men jag vet att jag ju pratade ju med honom relativt kort tid efteråt, det minns jag ju. FL1: Mmm. Om vi bortser frånkan du komma ihåg i övrigt vad du gjorde första mars 86? DF: Nej. Det fanns liksom ingen, liksom alla dom här dagarna man... FL1: Mmm

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Nej, nej det blev... Det var när han, när jag hade slutat mitt arbete och kände för det och åkte in till stan, så kunde jag åka upp och, och träffa han över nånting, bara chansa. Eller så ringde jag honom. FL
I: Mmm. D


F: Jag tänkte, och frågade omvar hemma, men då var det ju hans sambosom svarade. Och var hon hemma ochvar hemma så kunde jag fråga om det gick bra att komma över och då sa han antingen ja eller nej va. Och så hade vi ett samtal. FL1: Ok. Men om du var, om jag ställer frågan så här istället. Din minnesbild av första mars 86. DF: Ja. -FL
I:-Du-väcks på morgonen.

DF: Ja. FL
I: Du får veta det här. D


F: Alltså inin minnesbild är att jag inte träffarsamma dag men jag, jag vet inte. FL1: Kan du komma ihåg vad du gjorde den dagen? DF: jag har försökt... Jag måste ju försöka. Alltså jag måste för det, det, jag kan inte svara på sen. Jag måste ju försökt att nå honom rimligt. Då och antingen hade resultat att ingen svarar eller att jag pratar med och, och, och får reda på när jag kan träffaMen jag minns inte. FL1: Mmm. DF: Men jag vet att jag ju pratade ju med honom relativt kort tid efteråt, det minns jag ju. FL1: Mmm. Om vi bortser frånkan du komma ihåg i övrigt vad du gjorde första mars 86? DF: Nej. Det fanns liksom ingen, liksom alla dom här dagarna man... FL1: Mmm

DF: Man jobbar man åker in till stan, man, man äter nånstans. Åker tillbaka, ser en film. FLI: Mmm. DF: Och om det är någonting man är intresserad av. FL1: Grejen är den att jag har ju hållit på med det här i ett antal år nu. DF: Ja, ja. FL1: Och nånting som man slås utav är väl att dom allra flesta, jag själv inkludcrat. DF: Mmm. TAT
E.JU

.....

-FL1: Kommer ihåg vad man gjorde den 282 februari. Man kommer ihåg vad man gjorde den la mars och det är även såna personer som kanske inte hade några starkare känslor för eller intresse av Olof Palme och hans politik. Du är ju uppenbarligen ganska medveten vad det gäller politik och du har åsikter, du har synpunkter.

DF: Mmm. FL1: Eh. Inte minst beträffande Palme och det skulle förvåna mig lite om du har så dålig minnesbild av dels 28e mars, dels la... Eller fel, 28e februari, förlåt. DF: (ohörbart talar samtidigt som FLI) FL1: Dels la mars, med anledning utav ditt engagemang i dom här frågorna. DF: Nej, alltså bara för att förtydliga detta så vad gäller alltså det den 28
E: Så vet jag ju att, att jag gick Kungsgatan ner. Det, det... FL1: Mmm. D


F: Men... Och jag tittade på biografer respektive dess affisch och ser ingenting jag är intresserad av. Och sen åker, sen åker jag tillbaka. FL1: Mmm.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Man jobbar man åker in till stan, man, man äter nånstans. Åker tillbaka, ser en film. FLI: Mmm. DF: Och om det är någonting man är intresserad av. FL1: Grejen är den att jag har ju hållit på med det här i ett antal år nu. DF: Ja, ja. FL1: Och nånting som man slås utav är väl att dom allra flesta, jag själv inkludcrat. DF: Mmm. TAT
E.JU

.....

-FL1: Kommer ihåg vad man gjorde den 282 februari. Man kommer ihåg vad man gjorde den la mars och det är även såna personer som kanske inte hade några starkare känslor för eller intresse av Olof Palme och hans politik. Du är ju uppenbarligen ganska medveten vad det gäller politik och du har åsikter, du har synpunkter.

DF: Mmm. FL1: Eh. Inte minst beträffande Palme och det skulle förvåna mig lite om du har så dålig minnesbild av dels 28e mars, dels la... Eller fel, 28e februari, förlåt. DF: (ohörbart talar samtidigt som FLI) FL1: Dels la mars, med anledning utav ditt engagemang i dom här frågorna. DF: Nej, alltså bara för att förtydliga detta så vad gäller alltså det den 28
E: Så vet jag ju att, att jag gick Kungsgatan ner. Det, det... FL1: Mmm. D


F: Men... Och jag tittade på biografer respektive dess affisch och ser ingenting jag är intresserad av. Och sen åker, sen åker jag tillbaka. FL1: Mmm.

DF: Till, till där jag bor va. Där är ingen oklarhet på. Men, men det har gått många år. FL1: Mmm, ja. DF: Och jag försöker svara på eran fråga så... Tidsmässig, jag kan inte säga hundra procentigt säga tidsmässigt men att det rör sig runt alltså som jag sa, så är det runt fem. FL
I: Mmm. D


F: Det är bara vad jag minns. Men som, som poliser vet ni också det att, all man kan ta fel på en timma. Alltså det blir så... FL1: Absolut, absolut. DF: Jag försöker, för att få ner en korrekt beskrivning av det här. FL
I: Ja. D


F: Och, och jag vet att, att jag kommer ihåg attväckte mig då på morgonen. Men liksom det är det som har stannat i min minnesbild. Jag vet att jag sökermåste rimligen ha ringt honom samma dag. FL1: Mmm. DF: Eeeh.. FL1: Kan du minnas ifall du jobba la mars eller var du ledig? DF: Det, det minns jag inte men jag tror jag... Jag minns inte men jag menar, jag förmodligen var jag ledig. Vilken ad, vilken dag blir det förresten? FL1: Det blir en lördag. DF: Det blir en lördag men då måste, för det rimligen var jag fr
I: Jag säger rimligen då va. FL1: Ok. D


F: Ja. Rimligen var jag fr
i.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Till, till där jag bor va. Där är ingen oklarhet på. Men, men det har gått många år. FL1: Mmm, ja. DF: Och jag försöker svara på eran fråga så... Tidsmässig, jag kan inte säga hundra procentigt säga tidsmässigt men att det rör sig runt alltså som jag sa, så är det runt fem. FL
I: Mmm. D


F: Det är bara vad jag minns. Men som, som poliser vet ni också det att, all man kan ta fel på en timma. Alltså det blir så... FL1: Absolut, absolut. DF: Jag försöker, för att få ner en korrekt beskrivning av det här. FL
I: Ja. D


F: Och, och jag vet att, att jag kommer ihåg attväckte mig då på morgonen. Men liksom det är det som har stannat i min minnesbild. Jag vet att jag sökermåste rimligen ha ringt honom samma dag. FL1: Mmm. DF: Eeeh.. FL1: Kan du minnas ifall du jobba la mars eller var du ledig? DF: Det, det minns jag inte men jag tror jag... Jag minns inte men jag menar, jag förmodligen var jag ledig. Vilken ad, vilken dag blir det förresten? FL1: Det blir en lördag. DF: Det blir en lördag men då måste, för det rimligen var jag fr
I: Jag säger rimligen då va. FL1: Ok. D


F: Ja. Rimligen var jag fr
i.

FLI: Jobbade du bara vardagar eller? D


F: Det måste vart helgtjänstgöring, men ofta rullade det där så man jobba en helg och var ledig en helg då. FL
I: Mmm, ok. D


F: Så rimligen måste jag vart ledig den helgen.

FL1: Ok, ok. Om vi går tillbaka tillvad hände sen? Hans liv var ju ganska så, ska vi säga spektakulärt. Det hände ju saker runtoch och så vidare och så vidare.

DF: Du tänker på, på skilsmässan och...

FLT;'Nja, skilsmässan och vad som hände uppe i Sölje och alltihopa det tīär.

DF: (suckar lätt) Alltså grejen...(avbruten av FLI)

FL1: Han hade ju kontakter med mycket olika människor.

DF: Alltså,var ju utbildad som skådespelerska.

FL
I: Mmm. D


F: Hon hade ju bara, hon hade ju bara det man kallade folkskola på den tiden va men, men hon var den som drog. Närgodkände, det var hon som drog, hon kunde ha ett möte, ett valmöte då, säg runt 70, vad blir det 74-75 eller nånting. Hon kunde dra tror jag femtusen personer, För det var ändå många som kom ihåg henne från en ryttare i blått och vad dom hette dom här filmerna. FL
I: Mmm. DF:var okänd va. Och det var hennes namn som var känt. Men, men hon var ju inte egentligen hemmastad i politik och sen sa hon efteråt och tyckte, ja men det här har... Hade hon vart gift med någon annan man hade hon inte sysslat med politik. FLI: Nej. D


F: Och där, det skapar ju då en spänning inom äktenskapet. Han är, är borta.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Jobbade du bara vardagar eller? D


F: Det måste vart helgtjänstgöring, men ofta rullade det där så man jobba en helg och var ledig en helg då. FL
I: Mmm, ok. D


F: Så rimligen måste jag vart ledig den helgen.

FL1: Ok, ok. Om vi går tillbaka tillvad hände sen? Hans liv var ju ganska så, ska vi säga spektakulärt. Det hände ju saker runtoch och så vidare och så vidare.

DF: Du tänker på, på skilsmässan och...

FLT;'Nja, skilsmässan och vad som hände uppe i Sölje och alltihopa det tīär.

DF: (suckar lätt) Alltså grejen...(avbruten av FLI)

FL1: Han hade ju kontakter med mycket olika människor.

DF: Alltså,var ju utbildad som skådespelerska.

FL
I: Mmm. D


F: Hon hade ju bara, hon hade ju bara det man kallade folkskola på den tiden va men, men hon var den som drog. Närgodkände, det var hon som drog, hon kunde ha ett möte, ett valmöte då, säg runt 70, vad blir det 74-75 eller nånting. Hon kunde dra tror jag femtusen personer, För det var ändå många som kom ihåg henne från en ryttare i blått och vad dom hette dom här filmerna. FL
I: Mmm. DF:var okänd va. Och det var hennes namn som var känt. Men, men hon var ju inte egentligen hemmastad i politik och sen sa hon efteråt och tyckte, ja men det här har... Hade hon vart gift med någon annan man hade hon inte sysslat med politik. FLI: Nej. D


F: Och där, det skapar ju då en spänning inom äktenskapet. Han är, är borta.

FLI: Mmm. D


F: Han, han... Han vill inte att hon säger saker eller talar om per telefon då vad, vad, vad... När han kommer eller alltså den typen av, jag menar den typen av, av säkerhetssituation va. Bland annat så var det då möjligen med syd, latinamerikaner som sköt mot honom på Norr Mälarstrand. Han har berättat det här, att han kanske vänner att skrivit om det men han har berättat om, om det fullt till med några. Så att han hade då va, det här ställde till det va, att, att... Hon levde och tänkte som en vanlig svensk och det gjorde inte han. Vilket skapar spänningar och så vidare. FL1: Mmm. Vilka personer hade han kontakt med? нь аль ч утга DF: Han träffade nån som hette, hette hani förnamn, jahär brevet som jag, jag nämnde tidigare. FL
I: Mmm. D


F: Han träffadetror jag. Eller, eller telefonkontakt. Jag kan inte avgöra det längre. Ja men det var ju, han hade ett rekommendationsbrev från centerpartiets partisekreterare som hetteSträffade han ju då va. Jag kan ha sagt det också tillnån gång (ohörbart FL1 pratar) FL
I: Men hade rekomen... Rekommendationsbrev från en centerpartist? D


F: Ja, han hade, han hade ett rekommendationsbrev. FL1: Gällande va då? DF: Jag har faktiskt inte, jag tror inte jag har sett brevet. Möjligen, borde... Men vänta lite. Jag kommer inte ihåg innehållet men, men i alla fall med det brevet, med, med den det brevet. Så reste doktorn runt och träffade då företagare i Sverige. Då pratar vi inte på nivånoch dom utan, utan lokala. Jag tror han hade kontakt med chefen för Löfbergs lila tillexempel va. Men det brevet så, så då fick han donationer för sin verksam, för sin politikska verksamhet. FL
I: Och hans politiska verksamhet egentligen i klartext gick ut på att, åt?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm. D


F: Han, han... Han vill inte att hon säger saker eller talar om per telefon då vad, vad, vad... När han kommer eller alltså den typen av, jag menar den typen av, av säkerhetssituation va. Bland annat så var det då möjligen med syd, latinamerikaner som sköt mot honom på Norr Mälarstrand. Han har berättat det här, att han kanske vänner att skrivit om det men han har berättat om, om det fullt till med några. Så att han hade då va, det här ställde till det va, att, att... Hon levde och tänkte som en vanlig svensk och det gjorde inte han. Vilket skapar spänningar och så vidare. FL1: Mmm. Vilka personer hade han kontakt med? нь аль ч утга DF: Han träffade nån som hette, hette hani förnamn, jahär brevet som jag, jag nämnde tidigare. FL
I: Mmm. D


F: Han träffadetror jag. Eller, eller telefonkontakt. Jag kan inte avgöra det längre. Ja men det var ju, han hade ett rekommendationsbrev från centerpartiets partisekreterare som hetteSträffade han ju då va. Jag kan ha sagt det också tillnån gång (ohörbart FL1 pratar) FL
I: Men hade rekomen... Rekommendationsbrev från en centerpartist? D


F: Ja, han hade, han hade ett rekommendationsbrev. FL1: Gällande va då? DF: Jag har faktiskt inte, jag tror inte jag har sett brevet. Möjligen, borde... Men vänta lite. Jag kommer inte ihåg innehållet men, men i alla fall med det brevet, med, med den det brevet. Så reste doktorn runt och träffade då företagare i Sverige. Då pratar vi inte på nivånoch dom utan, utan lokala. Jag tror han hade kontakt med chefen för Löfbergs lila tillexempel va. Men det brevet så, så då fick han donationer för sin verksam, för sin politikska verksamhet. FL
I: Och hans politiska verksamhet egentligen i klartext gick ut på att, åt?

DF: Det var ju samla in, samla in pengar för att åsikts...(avbruten av FL1) FL1: För att få bort Olof Palme? DF: Ja, alltså om man ska specificera så var det att inte Palme skulle vinna val va. FL1: Mmm. ! DF: För allt med det att, har man en annons som går en gång i varje månad eller några gånger om året, valåret va så tippar man dom här marginalväljarna va. FLI: Ok. ruga Odinando.com -DF:Och-dct-så-att-säga-läggs ju då på den här, nått när den börjar sidan om kanske möjligt att han rek... Tror han kan ha rekommenderat producent och K
D: KDS som det hette då. Och det var verksamheten och det var det som han såg, såg på. Så han satt... Jag måste nämna också för sakens skull va att han var hundra procentigt mot politiskt våld. Och det, det, det var han väldigt tydlig på. Han sa till mig att, man får aldrig se till så att man släpper in politiskt våld i samhället för det blir... Eller våld överhuvudtaget för det är mycket svårare och få ihop det. Så att nånting hade degenerarts så är det svårt att bygga upp, brukade han säga. Och det har han ju rätt i va. Det ser vi i situationen, invandringen och det här. Alltså brottslighet ökar om vi får in människor från, från... Bara det att du har begått brott och är vana att bete sig på ett visst sätt och sen så begår man brott här. Det är svårare att komma åt när nånting sprids va. När nånting blir nån, en tillvänjningsprocess. Av, av att man accepterar att, nu är situationen så här. FL1: Mmm. D


F: Och, och det såg han och det, det, det återkom han till många gånger. FL1: Eh... DF: Och därför var det så viktigt, sa han då att så läng du har den politiska alltså möjligheten ändå att alltså, en del, en viss det vill säga demokratisk för den möjligheten då som han då kunde alltså publicera annonser och så här. Eeeh, så bara demokratiska medel, om man ska uttrycka sig, som gäller.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Det var ju samla in, samla in pengar för att åsikts...(avbruten av FL1) FL1: För att få bort Olof Palme? DF: Ja, alltså om man ska specificera så var det att inte Palme skulle vinna val va. FL1: Mmm. ! DF: För allt med det att, har man en annons som går en gång i varje månad eller några gånger om året, valåret va så tippar man dom här marginalväljarna va. FLI: Ok. ruga Odinando.com -DF:Och-dct-så-att-säga-läggs ju då på den här, nått när den börjar sidan om kanske möjligt att han rek... Tror han kan ha rekommenderat producent och K
D: KDS som det hette då. Och det var verksamheten och det var det som han såg, såg på. Så han satt... Jag måste nämna också för sakens skull va att han var hundra procentigt mot politiskt våld. Och det, det, det var han väldigt tydlig på. Han sa till mig att, man får aldrig se till så att man släpper in politiskt våld i samhället för det blir... Eller våld överhuvudtaget för det är mycket svårare och få ihop det. Så att nånting hade degenerarts så är det svårt att bygga upp, brukade han säga. Och det har han ju rätt i va. Det ser vi i situationen, invandringen och det här. Alltså brottslighet ökar om vi får in människor från, från... Bara det att du har begått brott och är vana att bete sig på ett visst sätt och sen så begår man brott här. Det är svårare att komma åt när nånting sprids va. När nånting blir nån, en tillvänjningsprocess. Av, av att man accepterar att, nu är situationen så här. FL1: Mmm. D


F: Och, och det såg han och det, det, det återkom han till många gånger. FL1: Eh... DF: Och därför var det så viktigt, sa han då att så läng du har den politiska alltså möjligheten ändå att alltså, en del, en viss det vill säga demokratisk för den möjligheten då som han då kunde alltså publicera annonser och så här. Eeeh, så bara demokratiska medel, om man ska uttrycka sig, som gäller.

FL1: Mmm.

DF: Och det var han väldigt tydlig på, han är helt rätt där. FL
I: Om man tittar på del på. D


F: Mmm. FL1: Och dels påDF: Ja. FL
I: Vad, vad sysslade man med där, vad gjorde man förutom den här politiska verksamheten? Du prata om fårhantering på| TETManhade ju får då som på, fären skötte ju gräsklippningen så ätt säga.-Dom,dom-var-till-för det:FL1: Mmm. D


F: Och, ja men det var ett hem som andra. Man, familjen tillbringade somrarna där. I huvudsak jular, storhelger, påsk, pingsten den typen av, då av på den veckoslut. FL1: Du pratar om familjen nu. DF: Aah, Ja jag fatta det som att... FL
I: Vilka ingår i familjen? D


F: Ja men det är hansochoch eventuella gäster då. FL
I: Mmm. D


F: Men jag var som vi prata då efter Palmemordet redan nere då på Vi var ju lite nån gång på sommaren då va. Sån här nånting med semesterperiod va. FL1: Mmm. DF: Och då var ju, det var ju ibland, det var ju barnfamiljen va. Vid nått tillfälle hade dom gäster. Jag kommer inte ihåg vilka men det, det lär väl komma. Eller om det var senare på 90-tal, jag kan inte komma ihåg när

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm.

DF: Och det var han väldigt tydlig på, han är helt rätt där. FL
I: Om man tittar på del på. D


F: Mmm. FL1: Och dels påDF: Ja. FL
I: Vad, vad sysslade man med där, vad gjorde man förutom den här politiska verksamheten? Du prata om fårhantering på| TETManhade ju får då som på, fären skötte ju gräsklippningen så ätt säga.-Dom,dom-var-till-för det:FL1: Mmm. D


F: Och, ja men det var ett hem som andra. Man, familjen tillbringade somrarna där. I huvudsak jular, storhelger, påsk, pingsten den typen av, då av på den veckoslut. FL1: Du pratar om familjen nu. DF: Aah, Ja jag fatta det som att... FL
I: Vilka ingår i familjen? D


F: Ja men det är hansochoch eventuella gäster då. FL
I: Mmm. D


F: Men jag var som vi prata då efter Palmemordet redan nere då på Vi var ju lite nån gång på sommaren då va. Sån här nånting med semesterperiod va. FL1: Mmm. DF: Och då var ju, det var ju ibland, det var ju barnfamiljen va. Vid nått tillfälle hade dom gäster. Jag kommer inte ihåg vilka men det, det lär väl komma. Eller om det var senare på 90-tal, jag kan inte komma ihåg när

det var. Men, men som sagt det var ju, det var både ett familje, en familjegård, en, en där man träffades just på dom här aktiviteterna.

FLI: Mmm. Hade man någon typ utav jordbruk, odlade man nånting är det, idkade man nån form utav jakt osv, osv? D


F: Ne, nej utan det, det kan... Nä, nej det fanns det ju inte utan alltså däremot så ligger det en ladugård och som jag antar en gång i tiden tillhörde dom. Men den var ju avstyckad va och sånt där. FL
I: Mmm D


F: Men inte längre i (ohörbart FLi pratar samtidigt) FL
I: Så ingen, ingen jordbrukare verksamhet? الا .. و به ابجی ودول فهي مرrم ! D


F: Nēj, nej FL
I: Ingen, ingen jakt. D


F: Nej FL1: Ingen, inget fiske, Ingenting sånt här? DF: Nej, inte mer än att, att båda hette... Kommer ihåg, det behövde fiskekort för att fisk. Det, det, det är det enda jag har, har jag... Kommer ihåg då. FL
I: Ok. D


F: Vilket jag aldrig gjorde, så att men det var, möjligheten fanns. FL1: Hade han några vapen? DF:Nä, det blev ju en, det var i samband med det här polisbesöket, vad blir det, pratar om 98 va? Så hitta dom nånting på, nånstans hitta dom nånting. Hette han, det måste finnas (ohörbart mumlar) FL
I: Vad sa du nu, nu hörde jag inte?

DF:, men då, jag vet, jag kom, jag bara kommer ihåg namnet fast nånting nån som hade en, en... Om han hade glömt eller jag,

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

det var. Men, men som sagt det var ju, det var både ett familje, en familjegård, en, en där man träffades just på dom här aktiviteterna.

FLI: Mmm. Hade man någon typ utav jordbruk, odlade man nånting är det, idkade man nån form utav jakt osv, osv? D


F: Ne, nej utan det, det kan... Nä, nej det fanns det ju inte utan alltså däremot så ligger det en ladugård och som jag antar en gång i tiden tillhörde dom. Men den var ju avstyckad va och sånt där. FL
I: Mmm D


F: Men inte längre i (ohörbart FLi pratar samtidigt) FL
I: Så ingen, ingen jordbrukare verksamhet? الا .. و به ابجی ودول فهي مرrم ! D


F: Nēj, nej FL
I: Ingen, ingen jakt. D


F: Nej FL1: Ingen, inget fiske, Ingenting sånt här? DF: Nej, inte mer än att, att båda hette... Kommer ihåg, det behövde fiskekort för att fisk. Det, det, det är det enda jag har, har jag... Kommer ihåg då. FL
I: Ok. D


F: Vilket jag aldrig gjorde, så att men det var, möjligheten fanns. FL1: Hade han några vapen? DF:Nä, det blev ju en, det var i samband med det här polisbesöket, vad blir det, pratar om 98 va? Så hitta dom nånting på, nånstans hitta dom nånting. Hette han, det måste finnas (ohörbart mumlar) FL
I: Vad sa du nu, nu hörde jag inte?

DF:, men då, jag vet, jag kom, jag bara kommer ihåg namnet fast nånting nån som hade en, en... Om han hade glömt eller jag,

jag minns inte. Titta I: jag vet att det kom upp (ohörbart FL1 talar samtidigt) FLI: Ja, förlåt, nu hörde inte jag vad du sa,? D


F: Men sa, hette han inte? Nä men det är bara, bara. Det här är alltså bråks. Jag bara minns bitar. FL
I: Ja D


F: Ja, jag kan inte (ohörbart FL1 talar samtidigt) FL
I: Är det en person du pratar om eller vad, vad? D


F: Ja det är det, det är en person jag pratar om med ett ovanligt för och efternamn. FL
I: Ja, ta det en gång... Uppfatta du det? FL2: Ta det. DF:Jag ja... FLI:DF:Alltså jag bara, det är det enda jag kommer ihåg. Och... FLI: Vem var det? D


F: Att kommer inte hon ner, att det fanns nånting och sen dom här, förhade ju ett, ett luftgevär va. FL
I:hade ett luftgevär.

DF: Ett luftgevär. Men sen skulle, och vad jag kan komma ihåg så här många år efteråt, fanns det nånting mer. Jag tror det kan vart det vapnet. Det var det enda vad jag kommer ihåg, för det blev väl nån rättegångssak av det här. Men fråga mig inte, frågaistället, hon måste veta det där. Men det där, jag, jag bara tar vad jag minns helt enkelt. FL
I: Så det enda vapen du vet att... D


F: Som jag har sett.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

jag minns inte. Titta I: jag vet att det kom upp (ohörbart FL1 talar samtidigt) FLI: Ja, förlåt, nu hörde inte jag vad du sa,? D


F: Men sa, hette han inte? Nä men det är bara, bara. Det här är alltså bråks. Jag bara minns bitar. FL
I: Ja D


F: Ja, jag kan inte (ohörbart FL1 talar samtidigt) FL
I: Är det en person du pratar om eller vad, vad? D


F: Ja det är det, det är en person jag pratar om med ett ovanligt för och efternamn. FL
I: Ja, ta det en gång... Uppfatta du det? FL2: Ta det. DF:Jag ja... FLI:DF:Alltså jag bara, det är det enda jag kommer ihåg. Och... FLI: Vem var det? D


F: Att kommer inte hon ner, att det fanns nånting och sen dom här, förhade ju ett, ett luftgevär va. FL
I:hade ett luftgevär.

DF: Ett luftgevär. Men sen skulle, och vad jag kan komma ihåg så här många år efteråt, fanns det nånting mer. Jag tror det kan vart det vapnet. Det var det enda vad jag kommer ihåg, för det blev väl nån rättegångssak av det här. Men fråga mig inte, frågaistället, hon måste veta det där. Men det där, jag, jag bara tar vad jag minns helt enkelt. FL
I: Så det enda vapen du vet att... D


F: Som jag har sett.

FL1: Ok.

DF: Och... FL
I: Men flyttade du in dit direkt eller vad? D


F: Det var först den här tjänsten på, på Näsbypark va. FL
I: Mmm. D


F: Och då så, så bodde jag hos en finländare som hettesom hyrde ut ett rum. Det var i Täbyområdet. Och sen flytta jag då så här permanent till den här adressen på Liljeholmen. **** FLrJa, hur länge bodde du där sen då? DF: Där fem år som jag jobbade. FL1: Förlåt? DF: Fem år. FL1: Fem år. DF: Så arbetade jag där cirka. FL1: Ok. Och därefter? DF: Ja men sen, sen slutade jag arbetet och hade en vistelse i Israel under ett par år. FL1: Du var i Israel ett par år? DF: Ja, ett par år. FL
I: Vilka år var det? D


F: Ehh, 91, 92 och sen kom jag hem våren 93. FL
I: Ok.

FL1: Och när du kom hem... bodde du där i Liljeholmen fram till att du åkte till Israel då, eller?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Ok.

DF: Och... FL
I: Men flyttade du in dit direkt eller vad? D


F: Det var först den här tjänsten på, på Näsbypark va. FL
I: Mmm. D


F: Och då så, så bodde jag hos en finländare som hettesom hyrde ut ett rum. Det var i Täbyområdet. Och sen flytta jag då så här permanent till den här adressen på Liljeholmen. **** FLrJa, hur länge bodde du där sen då? DF: Där fem år som jag jobbade. FL1: Förlåt? DF: Fem år. FL1: Fem år. DF: Så arbetade jag där cirka. FL1: Ok. Och därefter? DF: Ja men sen, sen slutade jag arbetet och hade en vistelse i Israel under ett par år. FL1: Du var i Israel ett par år? DF: Ja, ett par år. FL
I: Vilka år var det? D


F: Ehh, 91, 92 och sen kom jag hem våren 93. FL
I: Ok.

FL1: Och när du kom hem... bodde du där i Liljeholmen fram till att du åkte till Israel då, eller?

FL1: ...har(avbruten av den hörde). D


F: Som
: jag har sett. FL1: Lyssna på frågan. D


F: Ja

ja. FL1: Det enda vapen du känner till atthaft tillgång till är ett luftgevär, är det rätt uppfattat? D


F: Vänta
: sak vi se, förlåt. I och för sig men, alltså jag korrigerar. Hagel, hagel. FL1: Hagelgevär? DF:Hagel-Men, men det drivs väl med lutt också va? Ursäkta men mig. frågar kanske. Och det använde man till att skjuta kajor med. Med anledning av det för många av dom häcka i träden och kunde störa folk på morgonen när dom kraxade, dom hade gäster. Och sköt man då en, en, salvor och så höll dom sig borta ett par dar va, kajorna alltså. Dom har gott minne så ligger det en död kaja till exempel va om man lämnar en (...ohörbart...) FL1: Jag skulle vilja att du tänker efter lite granna innan vi lämnar den fråga. D


F: Ja

men det är ett hagelgevär, det är ett hagelgevär. Men och så skjuter man mot, mot dom så, så får man ju då en skock, en skock fåglar. FL1: Ja, det kanske vore läge nu att du gör som jag sa tidigare, att du tänker efter. Nu tror inte jag att du är riktigt sanningsenlig. D


F: Jo

det är jag men med, alltså försöker beskriva det vapen som fanns i huset. FL1: Mmm. D


F: Jag

beskriver det på det sättet, jag trodde när jag ser luftgevär (...ohörbart...) bry sig om va. Och, och men sen när jag tänker efter då så, så vet jag att det fanns ju hagel va. Och, och så det är ett hagel... Det man kallar ett hagelgevär. Och med det anser jag frågan besvarad.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: ...har(avbruten av den hörde). D


F: Som
: jag har sett. FL1: Lyssna på frågan. D


F: Ja

ja. FL1: Det enda vapen du känner till atthaft tillgång till är ett luftgevär, är det rätt uppfattat? D


F: Vänta
: sak vi se, förlåt. I och för sig men, alltså jag korrigerar. Hagel, hagel. FL1: Hagelgevär? DF:Hagel-Men, men det drivs väl med lutt också va? Ursäkta men mig. frågar kanske. Och det använde man till att skjuta kajor med. Med anledning av det för många av dom häcka i träden och kunde störa folk på morgonen när dom kraxade, dom hade gäster. Och sköt man då en, en, salvor och så höll dom sig borta ett par dar va, kajorna alltså. Dom har gott minne så ligger det en död kaja till exempel va om man lämnar en (...ohörbart...) FL1: Jag skulle vilja att du tänker efter lite granna innan vi lämnar den fråga. D


F: Ja

men det är ett hagelgevär, det är ett hagelgevär. Men och så skjuter man mot, mot dom så, så får man ju då en skock, en skock fåglar. FL1: Ja, det kanske vore läge nu att du gör som jag sa tidigare, att du tänker efter. Nu tror inte jag att du är riktigt sanningsenlig. D


F: Jo

det är jag men med, alltså försöker beskriva det vapen som fanns i huset. FL1: Mmm. D


F: Jag

beskriver det på det sättet, jag trodde när jag ser luftgevär (...ohörbart...) bry sig om va. Och, och men sen när jag tänker efter då så, så vet jag att det fanns ju hagel va. Och, och så det är ett hagel... Det man kallar ett hagelgevär. Och med det anser jag frågan besvarad.

FL1: Fanns det några andra skjutvapen förutom det här luftgeväret och nånting som du uppfattade som ett hagelgevär?

DF: Alltså jag, jag tror... FL
I: Endera på... D


F: Jag, jag pratar ett vapen. Ett vapen bara, ett enda vapen. FL1: Du pratar om ett vapen? DF: Ett enda vapen som jag har sett och det, det var det här som man sköt kajor med va. Och, och, och som innehöll hagel va. Jag hade inte kunskap eller hade sett något annat vapen. **FEITSå der dūkommer ihag ar ett gevär?" DF: Ja. FL
I: Som man använde för att skjuta kajor med och din uppfattning är att det på något sätt sköt iväg hagel. D


F: Alltså... FL
I: Eventuellt med luftkraft? D


F: Ja, ja. Kan det ha funnits ett till, möjligt. Men, men det här är inget jag lägger, la på minnet. Alltså inget behov som jag lägger det här på minnet. Kan ha funnits ett till eventuellt men det är, grejen är för att svara sanningsenligt på dina frågor va. Men, men frågai så fall. FL1: Hmmm. Använde du nått vapen i samband med dina besök i DF: Nej, aldrig. Mer än, mer än det som sköt hagel det vill säga. Och då var det för den här kajornas skull. FL1: Men det använde du? DF: Vid ett två tillfällen, ja. FL1: Fanns det några vapen på Norr Mälarstrand? DF: Nej. Jag har aldrig sett, jag har aldrig hört talas... Alltsåvar aldrig för politiskt våld och nånting sånt, vapen var uteslutit. Det var

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Fanns det några andra skjutvapen förutom det här luftgeväret och nånting som du uppfattade som ett hagelgevär?

DF: Alltså jag, jag tror... FL
I: Endera på... D


F: Jag, jag pratar ett vapen. Ett vapen bara, ett enda vapen. FL1: Du pratar om ett vapen? DF: Ett enda vapen som jag har sett och det, det var det här som man sköt kajor med va. Och, och, och som innehöll hagel va. Jag hade inte kunskap eller hade sett något annat vapen. **FEITSå der dūkommer ihag ar ett gevär?" DF: Ja. FL
I: Som man använde för att skjuta kajor med och din uppfattning är att det på något sätt sköt iväg hagel. D


F: Alltså... FL
I: Eventuellt med luftkraft? D


F: Ja, ja. Kan det ha funnits ett till, möjligt. Men, men det här är inget jag lägger, la på minnet. Alltså inget behov som jag lägger det här på minnet. Kan ha funnits ett till eventuellt men det är, grejen är för att svara sanningsenligt på dina frågor va. Men, men frågai så fall. FL1: Hmmm. Använde du nått vapen i samband med dina besök i DF: Nej, aldrig. Mer än, mer än det som sköt hagel det vill säga. Och då var det för den här kajornas skull. FL1: Men det använde du? DF: Vid ett två tillfällen, ja. FL1: Fanns det några vapen på Norr Mälarstrand? DF: Nej. Jag har aldrig sett, jag har aldrig hört talas... Alltsåvar aldrig för politiskt våld och nånting sånt, vapen var uteslutit. Det var

inget: han var inte nån vapen fantast eller alltså, han samlade inte på vapen. Han har aldrig visat mig, jag har aldrig sett något vapen på Söder, på, på, på norrmälarstrand. FL1: Jag vet att du har kännedom om att det har funnits vapen och brukats vapen på Norr Mälarstrand. D


F: Ja
: men det som sedan hände, då pratar vi om, om, om den här, det var en skottlossning mellanoch en, och en polis. Det var en kvinna va. Det har jag läst om i pressen och jag visste inte före det att han hade tillgång till, till nånting annat där han hade berättat för mig och pratat om att han hade ett skjutvapen på, på Norr Mälarstrand. Utan det var via pressen jag får höra lite. FL1: Varför säger du inte det då? 1. --DF:-Ja, men jag berättar det nu. FL1: Ja, nu ja. D


F: Jag
: berättar... FL1: Mert nu har jag ju ställt samma fråga kanske tre fyra gånger. D


F: Jo
: men jag menar det... Det är klart att jag, ja men det att jag, om jag prata... FL1: Och du förnekar bestämt att du känner till skjutvapen. D


F: Jag
: prata, jag pratar om. Du ställde frågor om min, min närvaro påoch vad det fanns för vapen där. Då svara jag specifikt... FL2; David. D


F: Ursäkta

FL2: Du fick frågan. D


F: Ja

FL2: Om både adressen i Stockholm ochD


F: Ja
, ok.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

inget: han var inte nån vapen fantast eller alltså, han samlade inte på vapen. Han har aldrig visat mig, jag har aldrig sett något vapen på Söder, på, på, på norrmälarstrand. FL1: Jag vet att du har kännedom om att det har funnits vapen och brukats vapen på Norr Mälarstrand. D


F: Ja
: men det som sedan hände, då pratar vi om, om, om den här, det var en skottlossning mellanoch en, och en polis. Det var en kvinna va. Det har jag läst om i pressen och jag visste inte före det att han hade tillgång till, till nånting annat där han hade berättat för mig och pratat om att han hade ett skjutvapen på, på Norr Mälarstrand. Utan det var via pressen jag får höra lite. FL1: Varför säger du inte det då? 1. --DF:-Ja, men jag berättar det nu. FL1: Ja, nu ja. D


F: Jag
: berättar... FL1: Mert nu har jag ju ställt samma fråga kanske tre fyra gånger. D


F: Jo
: men jag menar det... Det är klart att jag, ja men det att jag, om jag prata... FL1: Och du förnekar bestämt att du känner till skjutvapen. D


F: Jag
: prata, jag pratar om. Du ställde frågor om min, min närvaro påoch vad det fanns för vapen där. Då svara jag specifikt... FL2; David. D


F: Ursäkta

FL2: Du fick frågan. D


F: Ja

FL2: Om både adressen i Stockholm ochD


F: Ja
, ok.

FL2: Och, men vänta, får jag fortsätta? D


F: Ja

ja. FL2: Jag uppfattar dig som en väldigt klok individ. D


F: Ok

FL2: Som har mycket kunskap i ditt huvud. D


F: Ja

FL2: Du har lagt väldigt mycket på minnet. nur TI 4. - PET D


F: Ja

FL2: Men ibland upplever jag dig det som att du är lite svävande på svaren. Och du måste ju tänka på att vi har hållit på med den här utredningen i olika lång tid. D


F: Mmmm

mmm. FL2: Det finns väldigt mycket material i vårat arbete. D


F: Ja

FL2: Och innan vi bestämmer oss för att träffa dig så har ju vi självklart tagit del av så mycket vi kan som rör det här. D


F: Ja

FL2: Så du måste ju förstå att vi sitter inne med en hel del kunskap så du blev tillsagd innan. D


F: Ja

FL2: Att svara så sanningsenligt du bara kan. D


F: Ja
.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Och, men vänta, får jag fortsätta? D


F: Ja

ja. FL2: Jag uppfattar dig som en väldigt klok individ. D


F: Ok

FL2: Som har mycket kunskap i ditt huvud. D


F: Ja

FL2: Du har lagt väldigt mycket på minnet. nur TI 4. - PET D


F: Ja

FL2: Men ibland upplever jag dig det som att du är lite svävande på svaren. Och du måste ju tänka på att vi har hållit på med den här utredningen i olika lång tid. D


F: Mmmm

mmm. FL2: Det finns väldigt mycket material i vårat arbete. D


F: Ja

FL2: Och innan vi bestämmer oss för att träffa dig så har ju vi självklart tagit del av så mycket vi kan som rör det här. D


F: Ja

FL2: Så du måste ju förstå att vi sitter inne med en hel del kunskap så du blev tillsagd innan. D


F: Ja

FL2: Att svara så sanningsenligt du bara kan. D


F: Ja
.

FL2: Men jag upplever ibland att du väljer att svara på vissa frågor. Den här frågan fick du flera gånger nu, om vapen.

DF: Ja. FL2: Och sen till slut så kryper det fram nånting annat som du har läst i tidningen, försök att svara ärligt direkt. I annat fall så blir det bara väldigt konstigt när vi lyssnar på dig. DF: Ok, jag ber om ursäkt för det. Jag, vad... Jag kan naturligtvis förklara det så vida att jag hade ingen kännedom om det vapnet sombrukade på nån människa, det fanns liksom inte med i min tankevärld att han hade nånting. Utan det var det här vapnet, med det här hagelgeväret som han sköt kajor med och det fanns på. Det fanns inte i min tankevärld det ärende. Därför jag inte, ja... Därför jag kom aldrig i kontakt med den biten va. Så att, det... Jag vet inte om det tillfredsställer dig med det svaret. Men så att det, ja... FL2: Mmm. DF: Det här var liksom ingenting som, som fastnade i mitt minne, näthinnan, det här var ju det jag läste om i pressen mest. Det var inte upplevt. FL
I: När man pratar med andra personer så framkommer det att det dessutom har funnits enhandsvapen på. D


F: Det är utanför, jag har aldrig sett... Enhandsvapen, beskriv det. Alltså... FL
I: Enhand. Ett gevär håller man ju företrädesvis med två händer, D


F: Ja. FL1: Enhandsvapen, till dom räknas ju typ pistoler, revolvrar med mera. DF: Ja, ok. FL1: Som man kan hålla med ett vapen och, och så. DF: Ja, jag har aldrig hört eller sett, jag har aldrig disskuterat, jag har aldrig sett nått sånt. Nått sånt, vare sig pistol eller revolver på FL2: Adressen i Stockholm då?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Men jag upplever ibland att du väljer att svara på vissa frågor. Den här frågan fick du flera gånger nu, om vapen.

DF: Ja. FL2: Och sen till slut så kryper det fram nånting annat som du har läst i tidningen, försök att svara ärligt direkt. I annat fall så blir det bara väldigt konstigt när vi lyssnar på dig. DF: Ok, jag ber om ursäkt för det. Jag, vad... Jag kan naturligtvis förklara det så vida att jag hade ingen kännedom om det vapnet sombrukade på nån människa, det fanns liksom inte med i min tankevärld att han hade nånting. Utan det var det här vapnet, med det här hagelgeväret som han sköt kajor med och det fanns på. Det fanns inte i min tankevärld det ärende. Därför jag inte, ja... Därför jag kom aldrig i kontakt med den biten va. Så att, det... Jag vet inte om det tillfredsställer dig med det svaret. Men så att det, ja... FL2: Mmm. DF: Det här var liksom ingenting som, som fastnade i mitt minne, näthinnan, det här var ju det jag läste om i pressen mest. Det var inte upplevt. FL
I: När man pratar med andra personer så framkommer det att det dessutom har funnits enhandsvapen på. D


F: Det är utanför, jag har aldrig sett... Enhandsvapen, beskriv det. Alltså... FL
I: Enhand. Ett gevär håller man ju företrädesvis med två händer, D


F: Ja. FL1: Enhandsvapen, till dom räknas ju typ pistoler, revolvrar med mera. DF: Ja, ok. FL1: Som man kan hålla med ett vapen och, och så. DF: Ja, jag har aldrig hört eller sett, jag har aldrig disskuterat, jag har aldrig sett nått sånt. Nått sånt, vare sig pistol eller revolver på FL2: Adressen i Stockholm då?

DF: Nej. Som jag sa innan, det, det, jag har aldrig sett något sånt vapen där. FL2: På någon annan adress där du har vart tillsammans medDF: Nej. Aldrig, aldrig. Och det skulle jag ha lagt märke till. FL1: Det är ju inte riktigt den bilden som du ger. Du säger attvar emot våld, han förespråkade en inställning av ickevåld och inte, att man inte på något sätt skulle blanda in sånt i varken politiken eller i övriga sammanhang. Och ändå har vi en situation där han i samband med en avhysning. DF: Ja. Fl-
i:-Tar-fran-ett vapen som han uppenbarligen har haft i lägenheten och dessutom avlossar det här emot en polis.

DF: Alltså jag var väldigt förvånad när jag läste det. Det var mycket korkat agerande från hans sida va. Jag, jag... (suckar) Jag var mycket förvånad, en individ under stark stress kanske gör så. Men, men så... (avbruten av FLI) FL1: Det motsäger ju den bilden som du har gett utavDF: Ja, jag säger, jag säger det... Jag säger det att under stark stress alltså, det, det... Vare sig när har varit där alltså, jag kan inte, jag vet inte mer om det än vad pressen har skrivit. Hur, hur exakt det här har gått till, jag, jag vet att det hände. Men jag vet inte hur, hur, om han hade, såg sig som trängd eller vad, vad det, det... Men vad, när jag pratar om politiskt våld, jag menar alltså det vi pratar då om är alltså, vi behöver ett samhälle som inte har politiskt våld i någon form. Det var vad han prata om. Och sen händer det här då, det beklagliga på, på Norr Mälarstrand 24. Och... FL
I: Din övriga erfarenet av vapen om vi bortser från ditt samröre medD


F: Ja. FL1: Vad har du att säga om det? DF: Mitt förhållande?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Nej. Som jag sa innan, det, det, jag har aldrig sett något sånt vapen där. FL2: På någon annan adress där du har vart tillsammans medDF: Nej. Aldrig, aldrig. Och det skulle jag ha lagt märke till. FL1: Det är ju inte riktigt den bilden som du ger. Du säger attvar emot våld, han förespråkade en inställning av ickevåld och inte, att man inte på något sätt skulle blanda in sånt i varken politiken eller i övriga sammanhang. Och ändå har vi en situation där han i samband med en avhysning. DF: Ja. Fl-
i:-Tar-fran-ett vapen som han uppenbarligen har haft i lägenheten och dessutom avlossar det här emot en polis.

DF: Alltså jag var väldigt förvånad när jag läste det. Det var mycket korkat agerande från hans sida va. Jag, jag... (suckar) Jag var mycket förvånad, en individ under stark stress kanske gör så. Men, men så... (avbruten av FLI) FL1: Det motsäger ju den bilden som du har gett utavDF: Ja, jag säger, jag säger det... Jag säger det att under stark stress alltså, det, det... Vare sig när har varit där alltså, jag kan inte, jag vet inte mer om det än vad pressen har skrivit. Hur, hur exakt det här har gått till, jag, jag vet att det hände. Men jag vet inte hur, hur, om han hade, såg sig som trängd eller vad, vad det, det... Men vad, när jag pratar om politiskt våld, jag menar alltså det vi pratar då om är alltså, vi behöver ett samhälle som inte har politiskt våld i någon form. Det var vad han prata om. Och sen händer det här då, det beklagliga på, på Norr Mälarstrand 24. Och... FL
I: Din övriga erfarenet av vapen om vi bortser från ditt samröre medD


F: Ja. FL1: Vad har du att säga om det? DF: Mitt förhållande?

FL1: Mmm.

DF: Jag har inget speciellt förhållande till, till, till jag har... FL1: Kan du hantera vapen? DF: Nej. Jag, jag... Specificera det. FL
I: Ja, vi pratar skjutvapen. D


F: Nej, jag har aldrig lärt mig och, och, och skjuta eller så. Däremot så har jag en vid ett tillfälle hållit i ett skjutvapen på en skjutbana och skjutit. Men det har inte, jag har gjort det en gång. --FL15Vad var det för vapen?" DF: Eeh, Det var en, en, en revolver och det var några bekanta till mig i Borås, som jag följde med till en skjutbana vid tillfälle då. Dom hjälpt mig hålla i en, en revolver och skjuta mot några mål, men det är allt. Det var första gången. FL1: Det var första gången? DF: Som jag använde eller använde ett skjutvapen. FL1: Finns det en andra gång också eller finns, vad (ohörbart den hörde talar samtidigt) DF: Nej, ja det var, det var, det var den först och enda gången. FL
I: Första och enda gången? D


F: Ja. Om vi pratar om, om... FL1: När var det här? DF: Det här var under min tid i Borås, det är alltså, vad kan det va... Ja det rör sig om nån gång under de här tio åren när jag bodde där vid... FL1: Vad var det för revolver?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm.

DF: Jag har inget speciellt förhållande till, till, till jag har... FL1: Kan du hantera vapen? DF: Nej. Jag, jag... Specificera det. FL
I: Ja, vi pratar skjutvapen. D


F: Nej, jag har aldrig lärt mig och, och, och skjuta eller så. Däremot så har jag en vid ett tillfälle hållit i ett skjutvapen på en skjutbana och skjutit. Men det har inte, jag har gjort det en gång. --FL15Vad var det för vapen?" DF: Eeh, Det var en, en, en revolver och det var några bekanta till mig i Borås, som jag följde med till en skjutbana vid tillfälle då. Dom hjälpt mig hålla i en, en revolver och skjuta mot några mål, men det är allt. Det var första gången. FL1: Det var första gången? DF: Som jag använde eller använde ett skjutvapen. FL1: Finns det en andra gång också eller finns, vad (ohörbart den hörde talar samtidigt) DF: Nej, ja det var, det var, det var den först och enda gången. FL
I: Första och enda gången? D


F: Ja. Om vi pratar om, om... FL1: När var det här? DF: Det här var under min tid i Borås, det är alltså, vad kan det va... Ja det rör sig om nån gång under de här tio åren när jag bodde där vid... FL1: Vad var det för revolver?

DF: Jag tror att det kan ha vart en magnum revolver. Dom här, dom tillhörde ellerbåda dom här två. Jag lärde känna dom i samband med att jag kom i kontakt. FL
I: Vad var det för kaliber, kommer du ihåg det? D


F: Nej, jag kommer inte ihåg. FL
I: Vi pratar om en magnum, en magnum revolver? D


F: Ja, ja, jag kommer inte ihåg det. Jag vet, jag vet inte. Jag vet inte, jag kommer ihåg att dom hade... Jag tror att det var en Magnum AC(?), jag tror men jag vet inte. Oin ni är intresserade så får ni fråga dom om det. FL
I: Vem var det som innehade den här? DF:-Eh,FLI:D


F: Ja. FL
I: Du pratade om dom i pluralis. D


F: Ja, han har en bror också som har ett annat efternamn. Eeeh, Jag har precis tappat bort han, broderns namn. Men, men det var dom som, som... FL1: Vad heter han i förnamn då? DF: (Suckar) Vad är det han heter. Han har en bror i alla fall. Vill ni kolla upp det så, så får ni göra det. eller hans FL
I: Mmm. Vem var det som innehade vapnet, var det bror? D


F: Ja, jag tror det, jag tror att båda har, har... Jag tror att brodern, brodem ja... Det, det står nog påDet står påhans bror måste också ha licens, rimligtvis. FL1: Hade man två vapen eller varsitt, eller hade man ett vapen som man hade något gemensamt innehav av? DF: Eeh, fråga dom. Det har, jag har, jag har... (avbruten av FLI)

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Jag tror att det kan ha vart en magnum revolver. Dom här, dom tillhörde ellerbåda dom här två. Jag lärde känna dom i samband med att jag kom i kontakt. FL
I: Vad var det för kaliber, kommer du ihåg det? D


F: Nej, jag kommer inte ihåg. FL
I: Vi pratar om en magnum, en magnum revolver? D


F: Ja, ja, jag kommer inte ihåg det. Jag vet, jag vet inte. Jag vet inte, jag kommer ihåg att dom hade... Jag tror att det var en Magnum AC(?), jag tror men jag vet inte. Oin ni är intresserade så får ni fråga dom om det. FL
I: Vem var det som innehade den här? DF:-Eh,FLI:D


F: Ja. FL
I: Du pratade om dom i pluralis. D


F: Ja, han har en bror också som har ett annat efternamn. Eeeh, Jag har precis tappat bort han, broderns namn. Men, men det var dom som, som... FL1: Vad heter han i förnamn då? DF: (Suckar) Vad är det han heter. Han har en bror i alla fall. Vill ni kolla upp det så, så får ni göra det. eller hans FL
I: Mmm. Vem var det som innehade vapnet, var det bror? D


F: Ja, jag tror det, jag tror att båda har, har... Jag tror att brodern, brodem ja... Det, det står nog påDet står påhans bror måste också ha licens, rimligtvis. FL1: Hade man två vapen eller varsitt, eller hade man ett vapen som man hade något gemensamt innehav av? DF: Eeh, fråga dom. Det har, jag har, jag har... (avbruten av FLI)

FL1: Jag frågar dig om det förrekom två stycken vapen när du sköt eller var det ett vapen?

DF: Ehh, Dom hade ju, dom hade nog varsitt. Men jag frågade, det här är längesen, jag, jag.... Dom hade nog varsitt dom här två men det är min minnesbild av det. FL1: Mmm, ok. Vart var ni och sköt? DF: Det fanns nått ställe ute
I: nån skjutbana nånstans. Men jag kommer inte ihåg, det här var vid ett tillfälle jag vart där. FL1: Mmm. Pratar vi nära Borås eller i någon annan stad, eller vad? pany u s T U PIRDIL PLE DRIFTS D


F: Alltså 1, i Borås området, i Borås området. FL1: Ok. Var ni flera eller var det bara ni tre eller? DF: Ja, två. Det var två, vi var nog bara tre personer eller nånting sånt, min minnesbild är ungefär så. FL
I: Du och bröderna? D


F: Ja, det kan vart nån med men jag som sagt, det minns jag inte. Jag är osäker på om det var någon. Det kan vart någon ytterligare med. FL1: Ok. DF: Då var vi fyra i så fall. FL
I: Mmmm. D


F: Om det med det... Och så fråga dom i så fall, dom är intresserade. FL1: Men då tolkar jag dig som att det här som du har berättat nu är det enda tillfället. DF: Ja. FL1: När du har använt skjutvapen? DF: Ja, det är det. Alltså vi pratar om revolver eller, eller pistol alltså. Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Jag frågar dig om det förrekom två stycken vapen när du sköt eller var det ett vapen?

DF: Ehh, Dom hade ju, dom hade nog varsitt. Men jag frågade, det här är längesen, jag, jag.... Dom hade nog varsitt dom här två men det är min minnesbild av det. FL1: Mmm, ok. Vart var ni och sköt? DF: Det fanns nått ställe ute
I: nån skjutbana nånstans. Men jag kommer inte ihåg, det här var vid ett tillfälle jag vart där. FL1: Mmm. Pratar vi nära Borås eller i någon annan stad, eller vad? pany u s T U PIRDIL PLE DRIFTS D


F: Alltså 1, i Borås området, i Borås området. FL1: Ok. Var ni flera eller var det bara ni tre eller? DF: Ja, två. Det var två, vi var nog bara tre personer eller nånting sånt, min minnesbild är ungefär så. FL
I: Du och bröderna? D


F: Ja, det kan vart nån med men jag som sagt, det minns jag inte. Jag är osäker på om det var någon. Det kan vart någon ytterligare med. FL1: Ok. DF: Då var vi fyra i så fall. FL
I: Mmmm. D


F: Om det med det... Och så fråga dom i så fall, dom är intresserade. FL1: Men då tolkar jag dig som att det här som du har berättat nu är det enda tillfället. DF: Ja. FL1: När du har använt skjutvapen? DF: Ja, det är det. Alltså vi pratar om revolver eller, eller pistol alltså. Ja.

FL1: Ja, även inkluderande andra skjutvapen så som gevär.

DF: Nej, men det, det är hagelbössan som jag använde bara och skjuta kajor. Och då pratar vi enbart om herrgård. FL
I: Ok. D


F: Ja. FL
I: Peter. FL2: Nej, inte där. FL1: Nu, jag tänkte återkomma till den här resan till Israel 92-93 som du pratade om. DF:Ja. FL1: Vad är ditt förhållande till Israel och varför var du där under så lång tid? D


F: Ja, jag växte upp i en familj som, som var religiös. Jag var intresserad av landet som början. Jag ville göra nånting nytt. Man befinner sig ibland i en situation där man tycker att "ja men jag vill uppleva nånting nytt" och resa jag var intresserad alltid varit intresserad av och resor. Så jag åkte då en turistresa som jag sen hoppade av. Jag hade en kontakt där som, han kände nån israel och, och... Så jag hade nån att prata med där nere. Och så var det nån svensk... Ja men man stötte ju på folk där nere. Jag var inte helt ensam, så jag stannade i några, i alla fall där nere. Vänner och bekanta ska jag säga då. Sen så... Ja, så var jag där i två år. FL1: Hur levde du då under två års tid? DF: Mina föräldrar skickade pengar och sen fanns det ju såna så det var, så fanns det religiösa skolor va. Och man kunde då i det här fallet då så gick det att få ett mål mat på skolan då så man kunde då överleva då. Och så skicka mina föräldrar pengar. FL
I: Men... D


F: Och så hade jag en, jag hjälpte en man också lite gran, nån handikappad osv så att jag hjälpte honom lite grann och, och... Mot ett mål mat.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Ja, även inkluderande andra skjutvapen så som gevär.

DF: Nej, men det, det är hagelbössan som jag använde bara och skjuta kajor. Och då pratar vi enbart om herrgård. FL
I: Ok. D


F: Ja. FL
I: Peter. FL2: Nej, inte där. FL1: Nu, jag tänkte återkomma till den här resan till Israel 92-93 som du pratade om. DF:Ja. FL1: Vad är ditt förhållande till Israel och varför var du där under så lång tid? D


F: Ja, jag växte upp i en familj som, som var religiös. Jag var intresserad av landet som början. Jag ville göra nånting nytt. Man befinner sig ibland i en situation där man tycker att "ja men jag vill uppleva nånting nytt" och resa jag var intresserad alltid varit intresserad av och resor. Så jag åkte då en turistresa som jag sen hoppade av. Jag hade en kontakt där som, han kände nån israel och, och... Så jag hade nån att prata med där nere. Och så var det nån svensk... Ja men man stötte ju på folk där nere. Jag var inte helt ensam, så jag stannade i några, i alla fall där nere. Vänner och bekanta ska jag säga då. Sen så... Ja, så var jag där i två år. FL1: Hur levde du då under två års tid? DF: Mina föräldrar skickade pengar och sen fanns det ju såna så det var, så fanns det religiösa skolor va. Och man kunde då i det här fallet då så gick det att få ett mål mat på skolan då så man kunde då överleva då. Och så skicka mina föräldrar pengar. FL
I: Men... D


F: Och så hade jag en, jag hjälpte en man också lite gran, nån handikappad osv så att jag hjälpte honom lite grann och, och... Mot ett mål mat.

DF: Ja, det stämmer, ja. FL
I: Det stämmer. D


F: Ja. FL
I: Och när du kom hem, var tog du vägen då, flyttade du in i samma lägenhet igen då sen eller? D


F: Nej, det var ju tjänstebostad så att när man, när man tog och flytta därifrån så, eller avsluta jobbet så, så miste man också lägenheten. FL1: Ja, ok. Och då flyttade du sen till? Teman.....u DF: Jag var som sagt utomlands, sen kom jag till Sverige och sen flytta jag till mina föräldrar. FL1: Du flytta hem igen? DF: Ja, jag flytta hem igen. FL1: Till Trollhättan? DF: Nej, men det var härifrån. FL1: Till Falköping? DF: Ja, just det. Som, som... FL1: Då hade de köpt nått hus här eller?på DF: Dom hade köpt ett hus och min mor50- talet och därför önskade hon komma tillbaka. FL
I: Ja ok. D


F: Det var så det, familjen hamnade här då. FL1: Jag förstår. DF: Och även jag då. FL1: Och sen dess har du bott här alltså?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, det stämmer, ja. FL
I: Det stämmer. D


F: Ja. FL
I: Och när du kom hem, var tog du vägen då, flyttade du in i samma lägenhet igen då sen eller? D


F: Nej, det var ju tjänstebostad så att när man, när man tog och flytta därifrån så, eller avsluta jobbet så, så miste man också lägenheten. FL1: Ja, ok. Och då flyttade du sen till? Teman.....u DF: Jag var som sagt utomlands, sen kom jag till Sverige och sen flytta jag till mina föräldrar. FL1: Du flytta hem igen? DF: Ja, jag flytta hem igen. FL1: Till Trollhättan? DF: Nej, men det var härifrån. FL1: Till Falköping? DF: Ja, just det. Som, som... FL1: Då hade de köpt nått hus här eller?på DF: Dom hade köpt ett hus och min mor50- talet och därför önskade hon komma tillbaka. FL
I: Ja ok. D


F: Det var så det, familjen hamnade här då. FL1: Jag förstår. DF: Och även jag då. FL1: Och sen dess har du bott här alltså?

FL1: Mmm. Den här skolan som du...

DF: Ja. FL1: ... gick på tydligen då. DF: Ja. FL1: Vad var det för skola? DF: Ja, dom hade introduktionskurser i judendom. FL1: Ok. *DF: Ja, och mannen i fråga han bodde en bit intill. Så jag, ja jag bodde där och så-hjälpte jag honom också. Det var så. FL
I: Så du var dels intresserad av landet i sig, men även i religionen som jag förstår det här då? D


F: Ja, alltså religionen och, och... Men vad är det du? Alltså kompletteringsprocesser då med, jag vet inte om ni känner till det men det är ganska lång, lång byggt. Kan ta väldigt lång tid när jag registrerar mig på det dom kallar det här rabbinattet alltså rabbinska myndigheten då va, för en konvertering. Och kunde då stanna i två år va. Och att man fick en stämpel i passet och så vidare. Men sen tar lång tid, det kan ta upp till fem år osv va och oftast inbegripa att dom vill att man ska kunna hebreiska flytande. Men i och med att man... (avbruten av FLI) FL1: Du pratar om en konvertering nu, eller? DF: Ja, ja precis. FL1: Ok. DF: Det, det är ju då så att umgås man med engelsktalande människor och så, så man kommer i kontakt med språket men inte på det sättet så man lär sig det, även om alltså två år kan tyckas en längre tid.Så efter två år så bestämmer jag mig för att åka tillbaka till Sverige. Jag tyckte det här drog ut på tiden va. Och...

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm. Den här skolan som du...

DF: Ja. FL1: ... gick på tydligen då. DF: Ja. FL1: Vad var det för skola? DF: Ja, dom hade introduktionskurser i judendom. FL1: Ok. *DF: Ja, och mannen i fråga han bodde en bit intill. Så jag, ja jag bodde där och så-hjälpte jag honom också. Det var så. FL
I: Så du var dels intresserad av landet i sig, men även i religionen som jag förstår det här då? D


F: Ja, alltså religionen och, och... Men vad är det du? Alltså kompletteringsprocesser då med, jag vet inte om ni känner till det men det är ganska lång, lång byggt. Kan ta väldigt lång tid när jag registrerar mig på det dom kallar det här rabbinattet alltså rabbinska myndigheten då va, för en konvertering. Och kunde då stanna i två år va. Och att man fick en stämpel i passet och så vidare. Men sen tar lång tid, det kan ta upp till fem år osv va och oftast inbegripa att dom vill att man ska kunna hebreiska flytande. Men i och med att man... (avbruten av FLI) FL1: Du pratar om en konvertering nu, eller? DF: Ja, ja precis. FL1: Ok. DF: Det, det är ju då så att umgås man med engelsktalande människor och så, så man kommer i kontakt med språket men inte på det sättet så man lär sig det, även om alltså två år kan tyckas en längre tid.Så efter två år så bestämmer jag mig för att åka tillbaka till Sverige. Jag tyckte det här drog ut på tiden va. Och...

FLI: Men dinMen D


F: Ja, eller minsen, sen återvände jag ju till Sverige. FL1: Mmm, så du avbröt den processen? DF: Jag valde att arbeta. Sen finns det ju då en, en annan... Det finns ju två-tre varianter inom, du har reform, du har konservativ, ortodox. (...ohörbart...) Israel är det bara ortodoxa konverteringar. Sen gjorde jagFE
I:DF:Ja, det är inne på 2008 eller där någonstans, nånstans där runt omkring va. Men jag är osäker på året, tiden förflyter. FLI: Mmm, mmm. Ok. Har du varit nere något mer sen 92-93 då? D


F: Ja, jag reste några år senare, kan det varit 95 eller nånting. Jag var där förra året också. Eehm, klimatet är så mycket bättre. Det är klart att är man tillexempel i norra delen av landet runt Genesarets sjö där, där terrängen går neråt va, då har vi alltså några grader varmare. Så att om det så kort alltså när man enligt då religiösa judarna va med sekulära. Man bygger ju en (...ohörbart...) en, en... Det ska vara löv, löver, pal, palmer då så att... Som, som täcker. Och sen sover man ute, ja då går det alldeles utmärkt. Alltså en bit in i oktober. FL
I: Ok. D


F: Så det, det är oerhört mycket bättre klimat. Speciellt runt Kinneret eller Genesarets sjö på svenska. FL
I: Mmm. D


F: Så jag tillbringade en del tid där då. FL1: Mmm. Du får säga till ifall du vill ta en paus, ifall du vill ha en kopp kaffe eller nånting sånt där, så det ska vi försöka ordna. DF: Jag har slutat och dricka kaffe, tack för erbjudandet.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Men dinMen D


F: Ja, eller minsen, sen återvände jag ju till Sverige. FL1: Mmm, så du avbröt den processen? DF: Jag valde att arbeta. Sen finns det ju då en, en annan... Det finns ju två-tre varianter inom, du har reform, du har konservativ, ortodox. (...ohörbart...) Israel är det bara ortodoxa konverteringar. Sen gjorde jagFE
I:DF:Ja, det är inne på 2008 eller där någonstans, nånstans där runt omkring va. Men jag är osäker på året, tiden förflyter. FLI: Mmm, mmm. Ok. Har du varit nere något mer sen 92-93 då? D


F: Ja, jag reste några år senare, kan det varit 95 eller nånting. Jag var där förra året också. Eehm, klimatet är så mycket bättre. Det är klart att är man tillexempel i norra delen av landet runt Genesarets sjö där, där terrängen går neråt va, då har vi alltså några grader varmare. Så att om det så kort alltså när man enligt då religiösa judarna va med sekulära. Man bygger ju en (...ohörbart...) en, en... Det ska vara löv, löver, pal, palmer då så att... Som, som täcker. Och sen sover man ute, ja då går det alldeles utmärkt. Alltså en bit in i oktober. FL
I: Ok. D


F: Så det, det är oerhört mycket bättre klimat. Speciellt runt Kinneret eller Genesarets sjö på svenska. FL
I: Mmm. D


F: Så jag tillbringade en del tid där då. FL1: Mmm. Du får säga till ifall du vill ta en paus, ifall du vill ha en kopp kaffe eller nånting sånt där, så det ska vi försöka ordna. DF: Jag har slutat och dricka kaffe, tack för erbjudandet.

FLI: Mmm. D


F: Jag ska se vad jag klarar. Jag har fortfarande vatten kvar. FL
I: Ja. Nej, men du får säga till ifall du vill besöka toaletten eller vad som hest så ska vi ordna det. D


F: Nej, men det är lugnt än så länge. FL
I: Mmmm. Ok, ok. Eh, jag har lite namn som jag tänkte att jag skulle försöka och ge dig. D


F: Ok. "FL1Oth"sen ska du försöka och eller du ska få chansen att tala om vad --du-känner till om dom här namnen, om du känner personerna i fråga. DF: Ok. Ja, ja. FL1: Och vilken relation ni i så fall har. Vi kan börja med en man som p heter|är det nån du vet vem det är? : . DF: Ja. FL1: Vem är det? DF: En av mina facebookvänner. FL
I: Ok. D


F: Är han känd för er så ni vet att han var en av dom här som,. FL1: Ok.DF:FL1: Mmm. Är det någon nära bekant till dig, vilken relation har ni? DF: Han är en som sagt facebook bekant, till och med jag har träffat honom några gånger i verkliga livet. Det händer ibland att jag ringer honom.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm. D


F: Jag ska se vad jag klarar. Jag har fortfarande vatten kvar. FL
I: Ja. Nej, men du får säga till ifall du vill besöka toaletten eller vad som hest så ska vi ordna det. D


F: Nej, men det är lugnt än så länge. FL
I: Mmmm. Ok, ok. Eh, jag har lite namn som jag tänkte att jag skulle försöka och ge dig. D


F: Ok. "FL1Oth"sen ska du försöka och eller du ska få chansen att tala om vad --du-känner till om dom här namnen, om du känner personerna i fråga. DF: Ok. Ja, ja. FL1: Och vilken relation ni i så fall har. Vi kan börja med en man som p heter|är det nån du vet vem det är? : . DF: Ja. FL1: Vem är det? DF: En av mina facebookvänner. FL
I: Ok. D


F: Är han känd för er så ni vet att han var en av dom här som,. FL1: Ok.DF:FL1: Mmm. Är det någon nära bekant till dig, vilken relation har ni? DF: Han är en som sagt facebook bekant, till och med jag har träffat honom några gånger i verkliga livet. Det händer ibland att jag ringer honom.

FL1: Och ni pratar om?

DF:Eeehm, pratat om dom Stasi-agenter i Sverige och så vidare. En utredning som, som eller en bok som kom. Vad hette hon,Nej, vad hette hon, den andra kvinnan? Det gjordes ju nånting där det var väldigt mycket, mycket... Det var svårt att få ut så att säga, hon skulle skriva men ni fick inte namnge personer och så vidare. Och en del kom ut ändå, en del såna namn. Och pressen hade till och från skrivit lite om det och, och sen hade den här hustrun också ägnat, ägnat en del tid åt behandla dom här frågorna, dom här namnen, det som är känt. Och förstås1

FLI: Mmm.DF: Jag har ringt honom en gång.

FL1: I vilket sammanhang då?

DF: Eeeh... 98 närpåstår felaktigt då att hennes farhar blivit galen och skjutit kajor eller skjutit i parken, alltså det, det är det ena. Det andra är att han skulle ha hållit/gisslan va. Hon eller nån i familjen driver på och ringer polisen. Alltså det kommer då en, en, en polispiket vill jag minnas till, tillSå man plockar uppdå va. Och helt... Dom kunde alltså hört kollega med nån av oss, vad som egentligen försiggått, men det var ingenting som stämde då. Gjorde dom observationer man borde gjort då. Och sen kommer också en ytterligare grund på det här, ja det här hade ju registrera så vitt jag vet internatio... Eh, vad heter det, internationella insatsstyrkan tror jag, tillOch jag frågade då om dom hade en husransakningsorder och då säger den som jag tillfrågade "du har tittat för mycket på amerikansk film”. Alla, alla gäster hade lämnat herrgården, jag var ensam ochhade plockats upp av piketen. Och dom går, ja jag släpper in dom ioch i det sammanhanget så är jag inte så säker på att man har följt regelboken som man brukligen gör. Jag prata om att går man in så ska man ha husransakningsorder eller hur? Eller finns det undantag mot det?

FL1: Ja, det finns undantag.

DF: Ja, ok. Om det var, men det var min uppfattning i alla fall.

FLI: Mmm.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Och ni pratar om?

DF:Eeehm, pratat om dom Stasi-agenter i Sverige och så vidare. En utredning som, som eller en bok som kom. Vad hette hon,Nej, vad hette hon, den andra kvinnan? Det gjordes ju nånting där det var väldigt mycket, mycket... Det var svårt att få ut så att säga, hon skulle skriva men ni fick inte namnge personer och så vidare. Och en del kom ut ändå, en del såna namn. Och pressen hade till och från skrivit lite om det och, och sen hade den här hustrun också ägnat, ägnat en del tid åt behandla dom här frågorna, dom här namnen, det som är känt. Och förstås1

FLI: Mmm.DF: Jag har ringt honom en gång.

FL1: I vilket sammanhang då?

DF: Eeeh... 98 närpåstår felaktigt då att hennes farhar blivit galen och skjutit kajor eller skjutit i parken, alltså det, det är det ena. Det andra är att han skulle ha hållit/gisslan va. Hon eller nån i familjen driver på och ringer polisen. Alltså det kommer då en, en, en polispiket vill jag minnas till, tillSå man plockar uppdå va. Och helt... Dom kunde alltså hört kollega med nån av oss, vad som egentligen försiggått, men det var ingenting som stämde då. Gjorde dom observationer man borde gjort då. Och sen kommer också en ytterligare grund på det här, ja det här hade ju registrera så vitt jag vet internatio... Eh, vad heter det, internationella insatsstyrkan tror jag, tillOch jag frågade då om dom hade en husransakningsorder och då säger den som jag tillfrågade "du har tittat för mycket på amerikansk film”. Alla, alla gäster hade lämnat herrgården, jag var ensam ochhade plockats upp av piketen. Och dom går, ja jag släpper in dom ioch i det sammanhanget så är jag inte så säker på att man har följt regelboken som man brukligen gör. Jag prata om att går man in så ska man ha husransakningsorder eller hur? Eller finns det undantag mot det?

FL1: Ja, det finns undantag.

DF: Ja, ok. Om det var, men det var min uppfattning i alla fall.

FLI: Mmm.

DF: Och då ringer jag helt enkelt uppoch pratar med honom. Så här jag vill att,har ju bara tagits upp, jag vet inte vad som hände. Jag, jag ville bara meddela. Meddela så här. Jag visste atthade haft kontakt medi en fråga och lyckats då få en höjning av polislönerna. Och då var (tacksam, så han tackaför, för insatsen. Det gick, det gäller så ibland att få rätt politisk kanal så kan han då påverka där andra misslyckats. Och jag hade tillgång till numret så jag, jag ringde upp numret. Jag minns inte längre, men jag ringde honom och hade ett kort samtal med honom. FL
I: Mmm. Hur var, när vi ändå är inne på det här nu då, hur var cgentligen mellanochVar det en lugn och sansad harmonisk relation eller var det stökigt? "DF:Bäde och. (lätt skratt) FLI: ok. D


F: Ja. FL
I: Kan du utveckla? D


F: Alltsåvar en väldigt lugn människa mestadels men till den här lugna personen, han kunde brusa upp och hade ett häftigt humör, men sen gick det ner va. Så det, det... Jag tror också år av stress, alltså uppfattat på senare år så... Alltså senare på senare år så såg jag att han brusa upp jag såg inte att han gjorde det innan. Jag vet inte om det förekom innan men, men det var ju bara en iakttagelse jag gjorde. FL1: Vi kan väl vara överrens om att han mådde ganska dåligt psykiskt sett under senare år? DF: Ja, alltså han var väl stressad helt enkelt. Det är klart, annars gör man inte det han gör. Gjorde då med skottlossningen på Norr Mälarstrand till exempel. FL1: Mmm. DF: Jag utgår från att han... FL1: Nej. Eh,

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Och då ringer jag helt enkelt uppoch pratar med honom. Så här jag vill att,har ju bara tagits upp, jag vet inte vad som hände. Jag, jag ville bara meddela. Meddela så här. Jag visste atthade haft kontakt medi en fråga och lyckats då få en höjning av polislönerna. Och då var (tacksam, så han tackaför, för insatsen. Det gick, det gäller så ibland att få rätt politisk kanal så kan han då påverka där andra misslyckats. Och jag hade tillgång till numret så jag, jag ringde upp numret. Jag minns inte längre, men jag ringde honom och hade ett kort samtal med honom. FL
I: Mmm. Hur var, när vi ändå är inne på det här nu då, hur var cgentligen mellanochVar det en lugn och sansad harmonisk relation eller var det stökigt? "DF:Bäde och. (lätt skratt) FLI: ok. D


F: Ja. FL
I: Kan du utveckla? D


F: Alltsåvar en väldigt lugn människa mestadels men till den här lugna personen, han kunde brusa upp och hade ett häftigt humör, men sen gick det ner va. Så det, det... Jag tror också år av stress, alltså uppfattat på senare år så... Alltså senare på senare år så såg jag att han brusa upp jag såg inte att han gjorde det innan. Jag vet inte om det förekom innan men, men det var ju bara en iakttagelse jag gjorde. FL1: Vi kan väl vara överrens om att han mådde ganska dåligt psykiskt sett under senare år? DF: Ja, alltså han var väl stressad helt enkelt. Det är klart, annars gör man inte det han gör. Gjorde då med skottlossningen på Norr Mälarstrand till exempel. FL1: Mmm. DF: Jag utgår från att han... FL1: Nej. Eh,

DF: Honom känner jag. Jag är bekant med honom nog, viaHan ringde ibland och, och det hände att jag svarade i telefon. Så jag kom den vägen kom jag i kontakt med FL
I: Mmm. D


F: Sen mailade han någon gång till och från och så har jag också pratat med honom i telefon. FL1: Har du någon kontakt med honom nu eller? DF: Nej, jag ringde honom väl. Det var förra, vad blir det? Ja, det är dom som sista två åren eller nånting. Jag var i Stockholm vid ett av dom besöken men han hade inte möjlighet och träffa mig, men jag ringde upp honom. HE WAWI F41:-Mmm:? DF: Ingen aning om vem det är. FL
I: Inte? D


F: Nej. FL
I: Det säger dig ingenting? D


F: Nä. FL
I: Nej.D


F: Nej. Var det inte han som, var det nån av dom här som blev utpekad som, pressen utpeka som Palme mördare, det går ju nån sån här artiklar för ett par år sedan? Det är möjligen i sånt fall, men jag, jag känner inte till. Inte mer än så. FL
I: Nej, ok.D


F: Ja, honom känner jag. FL1: Ok. DF: Också haft telefonkontakt med honom. FL
I: Vad har ni för relation?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Honom känner jag. Jag är bekant med honom nog, viaHan ringde ibland och, och det hände att jag svarade i telefon. Så jag kom den vägen kom jag i kontakt med FL
I: Mmm. D


F: Sen mailade han någon gång till och från och så har jag också pratat med honom i telefon. FL1: Har du någon kontakt med honom nu eller? DF: Nej, jag ringde honom väl. Det var förra, vad blir det? Ja, det är dom som sista två åren eller nånting. Jag var i Stockholm vid ett av dom besöken men han hade inte möjlighet och träffa mig, men jag ringde upp honom. HE WAWI F41:-Mmm:? DF: Ingen aning om vem det är. FL
I: Inte? D


F: Nej. FL
I: Det säger dig ingenting? D


F: Nä. FL
I: Nej.D


F: Nej. Var det inte han som, var det nån av dom här som blev utpekad som, pressen utpeka som Palme mördare, det går ju nån sån här artiklar för ett par år sedan? Det är möjligen i sånt fall, men jag, jag känner inte till. Inte mer än så. FL
I: Nej, ok.D


F: Ja, honom känner jag. FL1: Ok. DF: Också haft telefonkontakt med honom. FL
I: Vad har ni för relation?

DF: Ja har känt den hedersmannen i dryga tjugo år. Också via en bekantskap, den kom viaEeeh... Ok. FL1: Vad, vilken sorts relation har n
I: du kallar honom för hedersman? D


F: Ja men han är förre detta officier, han har ägnat sig åt journalistik, hade radiosändningar, han bodde på, på norraste delen av Cypern, TRNC alltså Turkish republic of northern Cyprus. Och han har ägnat sig åt, för några år sen prata jag då alltså om, som journalistisk verksamhet och bland annat skrivit artiklar. Bland annat skrivit i Contra, tidningen Contra. Och genomså kom jag i kontakt med honom i och med att jag ibland svarade i telefon och sen så, vid nått tillfälle så, jag hade ju telefonnumret så ringde jag honom. Och se så när, när... Och skrev några brev och sen när det han hade skaffat en ny mailadress och så vidare så-bytte v
I: viikontakter. Så att jag skriver till honom och han till -migVia,via email, FL1: Vad är det för gemensamma intressen som ni har? D


F: Ja men det är politik, det är dagsläget, dom här åren som naturligtvis Palmeåren som, som hände under den perioden. Har vi berört naturligtvis. Eeeh... FL
I: Men när var du i kontakt med han senast? D


F: Ja, jag, jag skickade ett mail igår. Eeeh, till honom FL
I: Vad ville du då? D


F: Jag skrev nånting om, om... Jag hade sett en bok nere på bokhandeln av, av, som behandlade Islamska brödraskapet i Sverige. Så här, jag skrev och resonera lite gran. Jag bara bläddra i den, bara kunde se liksom vad bara tonläget va. Vad han skrev hur han uppfattade det hela. Eeeh, och som sagt va,n bor ju på, på Cypern och sen den här typen av reflektioner och besök kan han själv inte göra. Men i och med att jag vet att han är intresserad och så, så brukar jag skriva antingen, du intresserad av (...ohörbart...) jag tror att han kan vara intresserad av. Så jag skrev kort om det. FL1: Mmm. Har du någon koppling till Göteborg? DF: På vilket sätt menar du?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja har känt den hedersmannen i dryga tjugo år. Också via en bekantskap, den kom viaEeeh... Ok. FL1: Vad, vilken sorts relation har n
I: du kallar honom för hedersman? D


F: Ja men han är förre detta officier, han har ägnat sig åt journalistik, hade radiosändningar, han bodde på, på norraste delen av Cypern, TRNC alltså Turkish republic of northern Cyprus. Och han har ägnat sig åt, för några år sen prata jag då alltså om, som journalistisk verksamhet och bland annat skrivit artiklar. Bland annat skrivit i Contra, tidningen Contra. Och genomså kom jag i kontakt med honom i och med att jag ibland svarade i telefon och sen så, vid nått tillfälle så, jag hade ju telefonnumret så ringde jag honom. Och se så när, när... Och skrev några brev och sen när det han hade skaffat en ny mailadress och så vidare så-bytte v
I: viikontakter. Så att jag skriver till honom och han till -migVia,via email, FL1: Vad är det för gemensamma intressen som ni har? D


F: Ja men det är politik, det är dagsläget, dom här åren som naturligtvis Palmeåren som, som hände under den perioden. Har vi berört naturligtvis. Eeeh... FL
I: Men när var du i kontakt med han senast? D


F: Ja, jag, jag skickade ett mail igår. Eeeh, till honom FL
I: Vad ville du då? D


F: Jag skrev nånting om, om... Jag hade sett en bok nere på bokhandeln av, av, som behandlade Islamska brödraskapet i Sverige. Så här, jag skrev och resonera lite gran. Jag bara bläddra i den, bara kunde se liksom vad bara tonläget va. Vad han skrev hur han uppfattade det hela. Eeeh, och som sagt va,n bor ju på, på Cypern och sen den här typen av reflektioner och besök kan han själv inte göra. Men i och med att jag vet att han är intresserad och så, så brukar jag skriva antingen, du intresserad av (...ohörbart...) jag tror att han kan vara intresserad av. Så jag skrev kort om det. FL1: Mmm. Har du någon koppling till Göteborg? DF: På vilket sätt menar du?

FLI: Nej, överhuvudtaget? D


F: Nej, jag åker ju inte längre till synagogan i då, ligger ju där va. Men sen har priset gått ner en gång i tiden kosta det två hundra kronor enkel biljett då. Nu ligger det nere så jag skulle väl i och för sig kunna åka då oftare men jag, det har inte blivit att jag besökt synagogan. Eeeh, men, men det händer att jag åker ditt och ibland så äter jag väl lite middag där. Med min...Både folk från när
I: i Borås och här då. Han är.. FLI: Mmm. D


F: Det är en storstad. FL1: Det är en storstad.. DF: Ja. المساهملصا منشاء شنقدوم جد *FL1:-Men-den-koppling-du-har-till-Göteborg det är att du då och dåbesökte, besökte synagogan. DF: Ja. FL
I: I, I Göteborg. D


F: Ja, FL1: Vart i Göteborg ligger den? DF: Ja, den ligger utmed natten (...ohörbart...) FL
I: Förlåt? D


F: Vatten, ån. Den här som går det är väl... Den genomkorsar ju staden va. FL
I: Mmm. D


F: Och sen går ju den via ut vid den, vad kallas den andra? Den större vattnet då, hamn, hamn, hamn inloppet. FL1: Mmm. DF: Det är 1800-tals byggnad.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Nej, överhuvudtaget? D


F: Nej, jag åker ju inte längre till synagogan i då, ligger ju där va. Men sen har priset gått ner en gång i tiden kosta det två hundra kronor enkel biljett då. Nu ligger det nere så jag skulle väl i och för sig kunna åka då oftare men jag, det har inte blivit att jag besökt synagogan. Eeeh, men, men det händer att jag åker ditt och ibland så äter jag väl lite middag där. Med min...Både folk från när
I: i Borås och här då. Han är.. FLI: Mmm. D


F: Det är en storstad. FL1: Det är en storstad.. DF: Ja. المساهملصا منشاء شنقدوم جد *FL1:-Men-den-koppling-du-har-till-Göteborg det är att du då och dåbesökte, besökte synagogan. DF: Ja. FL
I: I, I Göteborg. D


F: Ja, FL1: Vart i Göteborg ligger den? DF: Ja, den ligger utmed natten (...ohörbart...) FL
I: Förlåt? D


F: Vatten, ån. Den här som går det är väl... Den genomkorsar ju staden va. FL
I: Mmm. D


F: Och sen går ju den via ut vid den, vad kallas den andra? Den större vattnet då, hamn, hamn, hamn inloppet. FL1: Mmm. DF: Det är 1800-tals byggnad.

FL2: Vilken stadsdel ligger den i?

DF: Det är innerstan så det är väldigt centralt, det är centralt man... Man går, vad är det? En fyra minuter nått sånt där, kanske två. Beror på hur snabbt man går från centralstation. Men läget är ju perfekt. FL1: Men det ligger centralt i alla fall. DF: Ja. FL1: Det ligger inte utanför? DF: Nej, nej. FL1: Utan det ligger inne i själva stan. DF: Det ligger, det ligger centralt.Sen har det då judiska församlingen ett ålderdomshem mcn-dct-ligger längre ut då: FL
I: Mmm. D


F: Och, och... Tillsammans med dom här man kan köpa koshermat. Men det är den andra verksamheten den ligger, den ligger inte centralt menar jag. FL1: Är det dom kopplingarna du har till Göteborg? DF: Eeeh, vad, vad vill ni fråga om, är det? FL1: Nej jag, det är en öppen fråga. DF: Ok, ja ok. FL1: Du har aldrig varit p hockey mach när Västra Frölunda har spelat eller du har aldrig varit på... DF: Nej, jag är inte, jag är inte... Jag är inte intresserad av, av, av hockey eller sport på det sättet. FL1: Mmm. DF: Så jag, nej jag har inte, det är inte. Sen frågar ni kopplingar men jag har privata vänner på olika delar av landet.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Vilken stadsdel ligger den i?

DF: Det är innerstan så det är väldigt centralt, det är centralt man... Man går, vad är det? En fyra minuter nått sånt där, kanske två. Beror på hur snabbt man går från centralstation. Men läget är ju perfekt. FL1: Men det ligger centralt i alla fall. DF: Ja. FL1: Det ligger inte utanför? DF: Nej, nej. FL1: Utan det ligger inne i själva stan. DF: Det ligger, det ligger centralt.Sen har det då judiska församlingen ett ålderdomshem mcn-dct-ligger längre ut då: FL
I: Mmm. D


F: Och, och... Tillsammans med dom här man kan köpa koshermat. Men det är den andra verksamheten den ligger, den ligger inte centralt menar jag. FL1: Är det dom kopplingarna du har till Göteborg? DF: Eeeh, vad, vad vill ni fråga om, är det? FL1: Nej jag, det är en öppen fråga. DF: Ok, ja ok. FL1: Du har aldrig varit p hockey mach när Västra Frölunda har spelat eller du har aldrig varit på... DF: Nej, jag är inte, jag är inte... Jag är inte intresserad av, av, av hockey eller sport på det sättet. FL1: Mmm. DF: Så jag, nej jag har inte, det är inte. Sen frågar ni kopplingar men jag har privata vänner på olika delar av landet.

FL1: Mmm.

DF: Är ni intresserad av det också, dom också eller vad är det? FL
I: Njae, jag tänkte mer i fall du brukade besöka ja, musiktillställningar, konserter, fotbollsmatcher, Gais spelar eller Blåvitt eller, D


F: Nej, jag, jag hade en gång en, en det var en bekant en, en bekant till mig som det var en gammal judinna hon, hon bjöd mig en gång. Jag tror jag var i Ludvika på, på, jag var på en musiktillställning där. FL
I: Mmm. D


F: Jag uppskattar det men, men det har aldrig blivit jag, nu när det finns www.tillgång till datorer så lyssnar-jag-på-musik-med-via-då-dator-då: FL1: Ja, ok. DF: Att man spelar Vivaldi eller Bach. FL1: Mmm. DF: Eller någon nån mixning av det. Och det finns nån teater här i stan • också men jag har nog bara vart där vid nått tillfälle på nått evenemang. FL
I: Mmm. Men du är inte musikmänniska sådär att du springer på konserter och går ut? D


F: Nej, men däremot så lyssnar jag gärna på musik. FL1: Men då är det hemma
i...

DF: Ja, eller det... FL
I: Via media eller nån typ utav media? D


F: Ja. Jag lägger, det är datorn då helt enkelt. Ja. FL
I: Mmm, ok. Ja.då, vad har han för intressen mer än politik och så här? D


F: Ja men det är...

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm.

DF: Är ni intresserad av det också, dom också eller vad är det? FL
I: Njae, jag tänkte mer i fall du brukade besöka ja, musiktillställningar, konserter, fotbollsmatcher, Gais spelar eller Blåvitt eller, D


F: Nej, jag, jag hade en gång en, en det var en bekant en, en bekant till mig som det var en gammal judinna hon, hon bjöd mig en gång. Jag tror jag var i Ludvika på, på, jag var på en musiktillställning där. FL
I: Mmm. D


F: Jag uppskattar det men, men det har aldrig blivit jag, nu när det finns www.tillgång till datorer så lyssnar-jag-på-musik-med-via-då-dator-då: FL1: Ja, ok. DF: Att man spelar Vivaldi eller Bach. FL1: Mmm. DF: Eller någon nån mixning av det. Och det finns nån teater här i stan • också men jag har nog bara vart där vid nått tillfälle på nått evenemang. FL
I: Mmm. Men du är inte musikmänniska sådär att du springer på konserter och går ut? D


F: Nej, men däremot så lyssnar jag gärna på musik. FL1: Men då är det hemma
i...

DF: Ja, eller det... FL
I: Via media eller nån typ utav media? D


F: Ja. Jag lägger, det är datorn då helt enkelt. Ja. FL
I: Mmm, ok. Ja.då, vad har han för intressen mer än politik och så här? D


F: Ja men det är...

DF: Nja, det är. Det blev så att jag sökte mig till Borås en period. Jag bodde där drygt tio år och sen kom jag hit.

FL1: Drygt tio år?

DF: Drygt tio år, så att jag kom hit för, för... Vad är det, tre år sen. På nytt alltså.

FL1: Ja ok.

DF: Ja.

FL1: Så du bodde i Borås mellan?

Dura' wa Ya

DF: Vad blir det alltså total? Det är, det är tretton år sedan nånting.

FL1: Mmm.

DF: Drygt.

FL
I: 2005? D


F: Ja. Nånting sånt ja. FL
I: Ok. Men, men, från att du kom hem från Israel 93 ungefär då, så flyttade du hem till föräldrarna först en sväng? D


F: Ja just det. FL
I: Och sen till Borås i ungefär tio år? D


F: Ja, ja just det. FL1: Och så kom du hitt 2015, nånting sånt där eller? DF: Ja, det... Jag vet, det är tre år sedan. Måste det va. FL
I: Nånstans där? D


F: Ja, ja just det. FL1: Ja ok. Och sen dess bor du här. Och vad gör du här, hur får du dagarna att gå i Falköping?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Nja, det är. Det blev så att jag sökte mig till Borås en period. Jag bodde där drygt tio år och sen kom jag hit.

FL1: Drygt tio år?

DF: Drygt tio år, så att jag kom hit för, för... Vad är det, tre år sen. På nytt alltså.

FL1: Ja ok.

DF: Ja.

FL1: Så du bodde i Borås mellan?

Dura' wa Ya

DF: Vad blir det alltså total? Det är, det är tretton år sedan nånting.

FL1: Mmm.

DF: Drygt.

FL
I: 2005? D


F: Ja. Nånting sånt ja. FL
I: Ok. Men, men, från att du kom hem från Israel 93 ungefär då, så flyttade du hem till föräldrarna först en sväng? D


F: Ja just det. FL
I: Och sen till Borås i ungefär tio år? D


F: Ja, ja just det. FL1: Och så kom du hitt 2015, nånting sånt där eller? DF: Ja, det... Jag vet, det är tre år sedan. Måste det va. FL
I: Nånstans där? D


F: Ja, ja just det. FL1: Ja ok. Och sen dess bor du här. Och vad gör du här, hur får du dagarna att gå i Falköping?

FL1: Håller han på med, med jakt eller fiske eller vad gör man nere på Cypern? Jag vet inte alls.

DF: (lätt sucka) Nä men det finns väl, jag vet att han går promenader. Natur, jag tror att han har varit engagerad i naturvård, att han har skrivit det vid något tillfälle. FL1: Mmm DF: Eeeh, och han är pensionerad, han är övernånting där. FL
I: Mmm, Mmm. D


F: Så han går med sin hund. FL
I: Ok. D


F: Ja. Promenader. Och, och följer med utlandpressen och svensk press. FL1: Mmm. Ok. Men ni har aldrig liksom disskuterat några andra saker förutom som du säger, dagsläget och politik och så vidare, så vidare? Utan det är dom beröringspunkterna som ni har du ochsom jag förstår dig. DF: Nej men han var juunder en period då i Sverige. Vi pratar om slutet 50-tal, 60-tal. FL1: Ja. DF: Och han har ju berättat för mig hur han upplevde det och radikaliseringen då av, av, av Sverige. FL1: Mmmm. DF: Så det finns ju en beröringspunkt, han är en mycket intressant man och höra berätta. FL1: Ok. DF: Eeeh, och sen då som, som så hade han också ett arbete med en, med en nyhetsbyrå eller vad man ska kalla det. Som drevs via, det var Wallenbergs, Wallenbergsfären, då Marcus Wallenberg var högsta ansvarig va.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Håller han på med, med jakt eller fiske eller vad gör man nere på Cypern? Jag vet inte alls.

DF: (lätt sucka) Nä men det finns väl, jag vet att han går promenader. Natur, jag tror att han har varit engagerad i naturvård, att han har skrivit det vid något tillfälle. FL1: Mmm DF: Eeeh, och han är pensionerad, han är övernånting där. FL
I: Mmm, Mmm. D


F: Så han går med sin hund. FL
I: Ok. D


F: Ja. Promenader. Och, och följer med utlandpressen och svensk press. FL1: Mmm. Ok. Men ni har aldrig liksom disskuterat några andra saker förutom som du säger, dagsläget och politik och så vidare, så vidare? Utan det är dom beröringspunkterna som ni har du ochsom jag förstår dig. DF: Nej men han var juunder en period då i Sverige. Vi pratar om slutet 50-tal, 60-tal. FL1: Ja. DF: Och han har ju berättat för mig hur han upplevde det och radikaliseringen då av, av, av Sverige. FL1: Mmmm. DF: Så det finns ju en beröringspunkt, han är en mycket intressant man och höra berätta. FL1: Ok. DF: Eeeh, och sen då som, som så hade han också ett arbete med en, med en nyhetsbyrå eller vad man ska kalla det. Som drevs via, det var Wallenbergs, Wallenbergsfären, då Marcus Wallenberg var högsta ansvarig va.

FLI: Mmm. D


F: Var ledet upp då. Och där här var då fram till, till, till 76 då han lämnade landet va. Och det var i samband med att, att KGB den ryska sidan var ju på den här byrån för dom uppfatta den som störande då. Den det var dom... Man hade, man hade samlat på sig uppgifter då om, om, om otillbörligheter i Sverige. FL
I: Mmm D


F: Från rysk sida och så där, vilket han då uppmärksammade då, Wallenbergs kretsen på. Så det här ju en, uppfattad brevet... Det var ett internt brev till, för näringslivet. EL
I: Men det är den här typen av spörsmål-som-du-och-gemensamma intressen i? D


F: Ja, nä men han har... Ja, det har jag. Han har berättat och jag har lyssnat med stort intresse. FL
I: Mmm. D


F: För du rör, du rör dig i en intressant period i svensk historia. FL
I: Mmm, men det är likadant med honom att han inte är speciellt intresserad utav typ Gais eller Västra Frölunda eller musikkonserter eller? D


F: Jo, musik tror jag han är intresserad av. FL1: Ok. DF: Ja. FL
I: Vad, hur, på vilket sätt då? ( D


F: Jag tror han lyssnar på musik, jag tycker jag minns det från nått av hans mail, att han säger det. FL1: Men det är ingenting som ni har nått större behov om att? DF: Nej, vi pratar inte, vi tar inte upp musik så där mer än att man kan säga att...

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm. D


F: Var ledet upp då. Och där här var då fram till, till, till 76 då han lämnade landet va. Och det var i samband med att, att KGB den ryska sidan var ju på den här byrån för dom uppfatta den som störande då. Den det var dom... Man hade, man hade samlat på sig uppgifter då om, om, om otillbörligheter i Sverige. FL
I: Mmm D


F: Från rysk sida och så där, vilket han då uppmärksammade då, Wallenbergs kretsen på. Så det här ju en, uppfattad brevet... Det var ett internt brev till, för näringslivet. EL
I: Men det är den här typen av spörsmål-som-du-och-gemensamma intressen i? D


F: Ja, nä men han har... Ja, det har jag. Han har berättat och jag har lyssnat med stort intresse. FL
I: Mmm. D


F: För du rör, du rör dig i en intressant period i svensk historia. FL
I: Mmm, men det är likadant med honom att han inte är speciellt intresserad utav typ Gais eller Västra Frölunda eller musikkonserter eller? D


F: Jo, musik tror jag han är intresserad av. FL1: Ok. DF: Ja. FL
I: Vad, hur, på vilket sätt då? ( D


F: Jag tror han lyssnar på musik, jag tycker jag minns det från nått av hans mail, att han säger det. FL1: Men det är ingenting som ni har nått större behov om att? DF: Nej, vi pratar inte, vi tar inte upp musik så där mer än att man kan säga att...

FL1: Men ni pratar inte musik? D


F: Nej

FL1: Nej. Nej, ok. Ni har aldrig pratat musik? D


F: Jag
: vet att han har nämnt att, att han tycker om musik. Men det, det, det är vad jag minns. FL1: Ok. D


F: Ja

FL1: Mmm, jag ska läsa upp ett stycke som jag gärna vill att du lyssnar på.. التجمعافعالكحل علماجملAva TE -DF:Ja;-ok. FL1: Och sen på något sätt kommenterar. D


F: Ok

FL1:"-Vänligen berätta om musiklivet i Västra Frölunda. I Västra Frölunda finns inget musik liv...” Nej, fel ursäkta. " - I Västar Frölunda inget musikliv vi har att ta del av men dunder och brak i en bunker med andra ljud som låter efter att bomberna falla. Varslar om raketer som ej mer kommer åter.” Är det nånting du känner igen? D


F: (lätt
: suck) Ja, har jag skrivit det vid nått tillfälle? Nej, ja, jag minns inte. Ska man minnas sånt där? Jag vet inte hur man. Ni som brukar hålla samtal med människor, jag, jag känner igen det men jag, jag kan inte sätta det i ett sammanhang. FL1: Du känner igen det men du an inte sätta det i ett sammanhang? D


F: Jag
: kan inte sätta det i ett sammanhang. FL1: Men det klingar bekant? D


F: Ja
. Jag, har jag citerat det när jag skrivit det eller jag, jag kommer inte ihåg om jag författat det eller citerat det. Jag vet inte, jag känner bara

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Men ni pratar inte musik? D


F: Nej

FL1: Nej. Nej, ok. Ni har aldrig pratat musik? D


F: Jag
: vet att han har nämnt att, att han tycker om musik. Men det, det, det är vad jag minns. FL1: Ok. D


F: Ja

FL1: Mmm, jag ska läsa upp ett stycke som jag gärna vill att du lyssnar på.. التجمعافعالكحل علماجملAva TE -DF:Ja;-ok. FL1: Och sen på något sätt kommenterar. D


F: Ok

FL1:"-Vänligen berätta om musiklivet i Västra Frölunda. I Västra Frölunda finns inget musik liv...” Nej, fel ursäkta. " - I Västar Frölunda inget musikliv vi har att ta del av men dunder och brak i en bunker med andra ljud som låter efter att bomberna falla. Varslar om raketer som ej mer kommer åter.” Är det nånting du känner igen? D


F: (lätt
: suck) Ja, har jag skrivit det vid nått tillfälle? Nej, ja, jag minns inte. Ska man minnas sånt där? Jag vet inte hur man. Ni som brukar hålla samtal med människor, jag, jag känner igen det men jag, jag kan inte sätta det i ett sammanhang. FL1: Du känner igen det men du an inte sätta det i ett sammanhang? D


F: Jag
: kan inte sätta det i ett sammanhang. FL1: Men det klingar bekant? D


F: Ja
. Jag, har jag citerat det när jag skrivit det eller jag, jag kommer inte ihåg om jag författat det eller citerat det. Jag vet inte, jag känner bara

att det är bekant men tyvärr så funkar mitt minne ibland så... Jag, jag, jag kan ha fel men. Ja...

FLI: Det här är ju rader som förekommer i en mailkorrespondens mellan dig ochD


F: Kan du säga, är den korrekt citerad eller? FL1: Det förutsätter jag. DF: Ok. Ja, jag, jag kommer inte ihåg det här. Jag kan inte sätta det vid ett sammanhang tyvärr. FL1: Det låter ju ganska underligt medtanke på att du nyligen suttit här och sagt att musik är ingenting som vi diskuterar överhuvudtaget. LWANDER DE: Ja.men det.här, det här-är-en, en... - V
i-pratar-om-en-promille, mindre män-promille, ett maili så fall-Jag, jag kan inte sätta

det i ett sammanhang. Du får ursäkta mig men jag kan inte, det är inte mänskligt att begära det.

FLI: Nja, det är ju det jag tycker med tanke på att det du har berättat för mig och Peter här. D


F: Ja. FL
I: Är att du ochinte har några diskussioner om musik eller konserter eller nånting sånt här. D


F: ja men jag pratar, jag pratar om...(avbruten av FL1) FL1: Ett ögonblick. DF: Ja. FL
I: Utan det som ni pratar om det är liksom världspolitik. D


F: Ja, ja. FL
I: Och lägen i olika länder och sammanhang och så vidare, och så vidare. D


F: Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

att det är bekant men tyvärr så funkar mitt minne ibland så... Jag, jag, jag kan ha fel men. Ja...

FLI: Det här är ju rader som förekommer i en mailkorrespondens mellan dig ochD


F: Kan du säga, är den korrekt citerad eller? FL1: Det förutsätter jag. DF: Ok. Ja, jag, jag kommer inte ihåg det här. Jag kan inte sätta det vid ett sammanhang tyvärr. FL1: Det låter ju ganska underligt medtanke på att du nyligen suttit här och sagt att musik är ingenting som vi diskuterar överhuvudtaget. LWANDER DE: Ja.men det.här, det här-är-en, en... - V
i-pratar-om-en-promille, mindre män-promille, ett maili så fall-Jag, jag kan inte sätta

det i ett sammanhang. Du får ursäkta mig men jag kan inte, det är inte mänskligt att begära det.

FLI: Nja, det är ju det jag tycker med tanke på att det du har berättat för mig och Peter här. D


F: Ja. FL
I: Är att du ochinte har några diskussioner om musik eller konserter eller nånting sånt här. D


F: ja men jag pratar, jag pratar om...(avbruten av FL1) FL1: Ett ögonblick. DF: Ja. FL
I: Utan det som ni pratar om det är liksom världspolitik. D


F: Ja, ja. FL
I: Och lägen i olika länder och sammanhang och så vidare, och så vidare. D


F: Ja.

FL1: Du är inte intresserad av någon utav någon musik förutom att du lyssnar på musik hemma i din bostad.

DF: Ja, ja, ja. FL1:är inte intresserad förutom att han kan eventuellt kanske möjligen ha nämnt någon gång att han brukar lyssna på musik. DF: Ja, ja. FL1: Och sedan får man en specifik fråga ifrån"-Vänligen berätta om musiklivet i Västra Frölunda." DF: Ja, ja, ja ELL. Varpå dusvarar:enzlång-harangchärz همه در هم میدوزم هموم واسه هم انه لا بد ه بيه * mmm -DF: Ja. FL
I: Du säger till mi...(avbruten av den hörde) D


F: Ja, jag, jag...(avbruten av FLI) FL1: Vänta ett ögonblick. DF: ja, ok, ja. FL1: Du säger till oss här att Västra Frölunda, det är ingenting som du haft nån koppling till eller nån connection med. DF: Ja, ja, jag har bott där en gång i tiden. FL
I: Du har bott där en gång i tiden? D


F: Ja, ja, jo. En liten period, ja. FL1: Hur kommer det sig då att på min fråga att du svarade att du inte på något sätt har nån koppling till Göteborg? DF: Det fanns inte i min tanke. Jag försökte eller jag titta koncentrerat så här på nån utav dom. Och då finns det en sfär utanför där jag inte... Ja, jag... FL1: Hur länge bodde du i Västra Frölunda?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Du är inte intresserad av någon utav någon musik förutom att du lyssnar på musik hemma i din bostad.

DF: Ja, ja, ja. FL1:är inte intresserad förutom att han kan eventuellt kanske möjligen ha nämnt någon gång att han brukar lyssna på musik. DF: Ja, ja. FL1: Och sedan får man en specifik fråga ifrån"-Vänligen berätta om musiklivet i Västra Frölunda." DF: Ja, ja, ja ELL. Varpå dusvarar:enzlång-harangchärz همه در هم میدوزم هموم واسه هم انه لا بد ه بيه * mmm -DF: Ja. FL
I: Du säger till mi...(avbruten av den hörde) D


F: Ja, jag, jag...(avbruten av FLI) FL1: Vänta ett ögonblick. DF: ja, ok, ja. FL1: Du säger till oss här att Västra Frölunda, det är ingenting som du haft nån koppling till eller nån connection med. DF: Ja, ja, jag har bott där en gång i tiden. FL
I: Du har bott där en gång i tiden? D


F: Ja, ja, jo. En liten period, ja. FL1: Hur kommer det sig då att på min fråga att du svarade att du inte på något sätt har nån koppling till Göteborg? DF: Det fanns inte i min tanke. Jag försökte eller jag titta koncentrerat så här på nån utav dom. Och då finns det en sfär utanför där jag inte... Ja, jag... FL1: Hur länge bodde du i Västra Frölunda?

DF: (lätt
: suck). FL1: Och varför har du inte berättat om det? D


F: Därför
: att det, det var inte, jag kommer inte, jag kommer inte ihåg det där. Nej alltså det var ingenting som är relevant längre för mig. Inte sånt där...(avbruten av FLI) FL1: När bodde du där? D


F: Idet
: var en kortare period, jag, jag hade min adress i, i, i Borås. Och, och... Och sen så hade jag närmare, jag träffa en dam där, så här. Jag kunde stanna och bodde hos henne under en period. Så var det närmare till synagogan men det fanns ingenting som jag hade... (lätt suck) När ni ställde frågan-om-Göteborg då prataz-då-tänker-jag-nutid-och-tänkcr.om construir una den relationen att Göteborg idag, det här var ingenting.som-jag-fann--relevant-i-i-sammanhanget:-Ni-får-ursäkta-mig. FL1: Du det är det här som både jag och Peter har pratat om. D


F: Just
: det. FL1: En, en hel del nu att det är ju jätteviktigt att du verkligen säger som det är och säger eller svarar på dom frågorna som vi ställer. D


F: Ja

ja, ja. FL1: Som jag sa till dig förut inledningsvis, så pratade vi definitivt om att du hörs upplysningsvis. D


F: Ja

FL1: Men ser vi att du inte gärna släpper vissa bitar som du sitter och känner till och har kännedom om, så blir ju vi fundersmamma på varför du gör så. D


F: Ja

men då förklarar jag det här, att det fanns inte, mitt... Det, det, den... Under den period då jag var dör, det fanns liksom inget att det var viktigt för er i det här sammanhanget att, att, ta det. FL1: Jag frågade gång på gång på gång. D


F: Ja
, jag förstår det.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: (lätt
: suck). FL1: Och varför har du inte berättat om det? D


F: Därför
: att det, det var inte, jag kommer inte, jag kommer inte ihåg det där. Nej alltså det var ingenting som är relevant längre för mig. Inte sånt där...(avbruten av FLI) FL1: När bodde du där? D


F: Idet
: var en kortare period, jag, jag hade min adress i, i, i Borås. Och, och... Och sen så hade jag närmare, jag träffa en dam där, så här. Jag kunde stanna och bodde hos henne under en period. Så var det närmare till synagogan men det fanns ingenting som jag hade... (lätt suck) När ni ställde frågan-om-Göteborg då prataz-då-tänker-jag-nutid-och-tänkcr.om construir una den relationen att Göteborg idag, det här var ingenting.som-jag-fann--relevant-i-i-sammanhanget:-Ni-får-ursäkta-mig. FL1: Du det är det här som både jag och Peter har pratat om. D


F: Just
: det. FL1: En, en hel del nu att det är ju jätteviktigt att du verkligen säger som det är och säger eller svarar på dom frågorna som vi ställer. D


F: Ja

ja, ja. FL1: Som jag sa till dig förut inledningsvis, så pratade vi definitivt om att du hörs upplysningsvis. D


F: Ja

FL1: Men ser vi att du inte gärna släpper vissa bitar som du sitter och känner till och har kännedom om, så blir ju vi fundersmamma på varför du gör så. D


F: Ja

men då förklarar jag det här, att det fanns inte, mitt... Det, det, den... Under den period då jag var dör, det fanns liksom inget att det var viktigt för er i det här sammanhanget att, att, ta det. FL1: Jag frågade gång på gång på gång. D


F: Ja
, jag förstår det.

FLI: Har du nån typ utav koppling till Göteborg? D


F: Ja, men jag har inte någon kontakt med någon i Västra Frölunda. Ja, det därför så finn inte, därför så var svaret korrekt utifrån det. Jag har ingen koppling till dit idag. FL
I: Ja, idag nej. D


F: Nej. FL
I: Men vi prata ju om från mitten på 80-talet och fram till nu eller hur? D


F: Ja ok. EL
I: Det är-ju-det-v.i-pratar-nm._ FEEYASAL RULLAH -DF:Jaja;-ok-Jaja-Ja-men-då-blir;-då-blir. Då är det en annan fråga, dåär svaret, då är svaret ett annat utifrån en tid. FL1: Under vilken tidsperiod bodde du i Västra Frölunda? D


F: Det var under min period
I: i Borås. Eeh, under ett, under en period. Och jag kan inte komma ihåg hur länge. Det, det... FL1: Och Borås hade vi nån gång mellan 2005-2015 ungefär? D


F: Ja, vi säger ungefär, ja. FL
I: Nån gång där? D


F: Ja. FL1: Hur länge bodde du i Västra Frölunda? DF: Högst ett par år eller nånting. Ett... FL
I: Ett par år? D


F: Ett och ett halvt nånting sånt, nånstans där. FL1: Ja, du får ju förstå. DF: Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Har du nån typ utav koppling till Göteborg? D


F: Ja, men jag har inte någon kontakt med någon i Västra Frölunda. Ja, det därför så finn inte, därför så var svaret korrekt utifrån det. Jag har ingen koppling till dit idag. FL
I: Ja, idag nej. D


F: Nej. FL
I: Men vi prata ju om från mitten på 80-talet och fram till nu eller hur? D


F: Ja ok. EL
I: Det är-ju-det-v.i-pratar-nm._ FEEYASAL RULLAH -DF:Jaja;-ok-Jaja-Ja-men-då-blir;-då-blir. Då är det en annan fråga, dåär svaret, då är svaret ett annat utifrån en tid. FL1: Under vilken tidsperiod bodde du i Västra Frölunda? D


F: Det var under min period
I: i Borås. Eeh, under ett, under en period. Och jag kan inte komma ihåg hur länge. Det, det... FL1: Och Borås hade vi nån gång mellan 2005-2015 ungefär? D


F: Ja, vi säger ungefär, ja. FL
I: Nån gång där? D


F: Ja. FL1: Hur länge bodde du i Västra Frölunda? DF: Högst ett par år eller nånting. Ett... FL
I: Ett par år? D


F: Ett och ett halvt nånting sånt, nånstans där. FL1: Ja, du får ju förstå. DF: Ja.

FL1: Att när jag frågar inledningsvis att jag vill att du berättar om din bakgrund och din livssituation och så vidare och så vidare.

DF: Ja. FL1: Du berättar om att du är född i Trollhättan. DF: Ja, ja. FL1: Du berättar om att du flyttar upp till Stockholm. DF: Ja. FL1: Du berättar att om att du bodde i Västerås... Eeeh, förlåt. I Borås under-en-viss-tidsperiod. PLIMBAWICINI -DF:-Ja. FL1: Och att du sen har hamnat i Falköping. DF: Ja. FL1: Sen har vi ett par år. DF: Ja. FL
I: Som du överhuvudtaget inte nämner nånting om. Jag skulle hemskt gärna vilja ha en förklaring på varför du beter dig på det sättet. D


F: Ja, jag lärde känna en kvinna via judiska församlingen där, Eh, och jag, eh jag bodde hos henne. Vi hade en relation. Och det utvecklades inte särskilt bra, det var, det. Det har inte funnits i min tankevärld när vi nu pratar... När jag svarade på frågan så fanns inte den, den perioden i min tankevärld. Jag, jag tänker relationer med Göteborg som jag har idag. Pågående relationer i olika riktningar, var jag reser, var jag åker, vilka vänner jag har. Det var det jag svarade på och därför så var inte det här en fråga som jag tänkte ens, jag... Jag tänkte inte så långt helt enkelt. Ni får ursäkta mig. Men det är... FL1: Vad heter kvinnan i fråga? DF: Om man säger, jag har ju bekanta människor som jag lärt känna, är det viktigt för den här utredningen?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Att när jag frågar inledningsvis att jag vill att du berättar om din bakgrund och din livssituation och så vidare och så vidare.

DF: Ja. FL1: Du berättar om att du är född i Trollhättan. DF: Ja, ja. FL1: Du berättar om att du flyttar upp till Stockholm. DF: Ja. FL1: Du berättar att om att du bodde i Västerås... Eeeh, förlåt. I Borås under-en-viss-tidsperiod. PLIMBAWICINI -DF:-Ja. FL1: Och att du sen har hamnat i Falköping. DF: Ja. FL1: Sen har vi ett par år. DF: Ja. FL
I: Som du överhuvudtaget inte nämner nånting om. Jag skulle hemskt gärna vilja ha en förklaring på varför du beter dig på det sättet. D


F: Ja, jag lärde känna en kvinna via judiska församlingen där, Eh, och jag, eh jag bodde hos henne. Vi hade en relation. Och det utvecklades inte särskilt bra, det var, det. Det har inte funnits i min tankevärld när vi nu pratar... När jag svarade på frågan så fanns inte den, den perioden i min tankevärld. Jag, jag tänker relationer med Göteborg som jag har idag. Pågående relationer i olika riktningar, var jag reser, var jag åker, vilka vänner jag har. Det var det jag svarade på och därför så var inte det här en fråga som jag tänkte ens, jag... Jag tänkte inte så långt helt enkelt. Ni får ursäkta mig. Men det är... FL1: Vad heter kvinnan i fråga? DF: Om man säger, jag har ju bekanta människor som jag lärt känna, är det viktigt för den här utredningen?

FLI: Ja, det är det.i efternamn och D


F: (lätt suck). Hon kallar sighon heter nånting annat. Eeeh... FL1: Nu hörde jag inte vad du sa. DF: Nej,i efternamn heter hon och eeeh... FL2: Kan du ta det en gång till? DF: Ska jag skriva eller? FL2: Bokstavera. srw4 DF:FL
I: Och förnamnet var? DF:FL1:D


F: Ja, jag tror honFL1:DF: Ja. FL1: Inte DF: Jag tror det, ja, ja. FL
I:?

DF:FL1: Vilken adress bodde du på?

DF: Ja det var som sagtutåt där. Jag kommer inte ihåg adressen längre. FL
I: (suckar)

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Ja, det är det.i efternamn och D


F: (lätt suck). Hon kallar sighon heter nånting annat. Eeeh... FL1: Nu hörde jag inte vad du sa. DF: Nej,i efternamn heter hon och eeeh... FL2: Kan du ta det en gång till? DF: Ska jag skriva eller? FL2: Bokstavera. srw4 DF:FL
I: Och förnamnet var? DF:FL1:D


F: Ja, jag tror honFL1:DF: Ja. FL1: Inte DF: Jag tror det, ja, ja. FL
I:?

DF:FL1: Vilken adress bodde du på?

DF: Ja det var som sagtutåt där. Jag kommer inte ihåg adressen längre. FL
I: (suckar)

FL2: Hur gammal är denD


F: Då
: var hon ju typ trettio fem eller nånting. Så att hon var, hon var cavad jag är. FL2: Och det här boendet, vad är det för form utav boende? D


F: Ja

hon hade en lägenhet. Ja, den det... FL2: Och hur såg det ut i det här området, du säger att du kan inte adressen men vad fanns i närheten? D


F: Eeeh

Ja, ett köpcentrum en bit bort. Sen är det ju då nån, ja den här förbindelsen till centrum. Trådbussarna, vad kallas dom? Eeeh, ja, vad macheter-tråd-det-heter-inte-trådbussar. FL1: Rälsbussar? D


F: Ja

dom här... FL2: Spårvagn. FL1: Spårvagn.. In till D


F: Spårvagn

just det. Tack. Ja, fråncentrum. FL2: Var bor hon nu någonstans? D


F: Jag
: vet inte, jag har ingen kontakt med henne. FL2: När du flytta ut därifrån, bodde hon kvar i bostaden eller? D


F: Ja

Jag tror jag hört, hon, hon flytta överJag hörde via några bekanta att hon flyttade över till, till.. Från lägenheten till, till andra sidan alltså. Men där dom kallar ...ohörbart. Ni vet var det ligger va?Sen att hon flyttat till nånting där. FL2:D


F: Jadär
. Det, det. Så hon har inte kvar lägenheten där jag och hon bodde då. Så mycket vet jag när jag, när jag tänker efter.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Hur gammal är denD


F: Då
: var hon ju typ trettio fem eller nånting. Så att hon var, hon var cavad jag är. FL2: Och det här boendet, vad är det för form utav boende? D


F: Ja

hon hade en lägenhet. Ja, den det... FL2: Och hur såg det ut i det här området, du säger att du kan inte adressen men vad fanns i närheten? D


F: Eeeh

Ja, ett köpcentrum en bit bort. Sen är det ju då nån, ja den här förbindelsen till centrum. Trådbussarna, vad kallas dom? Eeeh, ja, vad macheter-tråd-det-heter-inte-trådbussar. FL1: Rälsbussar? D


F: Ja

dom här... FL2: Spårvagn. FL1: Spårvagn.. In till D


F: Spårvagn

just det. Tack. Ja, fråncentrum. FL2: Var bor hon nu någonstans? D


F: Jag
: vet inte, jag har ingen kontakt med henne. FL2: När du flytta ut därifrån, bodde hon kvar i bostaden eller? D


F: Ja

Jag tror jag hört, hon, hon flytta överJag hörde via några bekanta att hon flyttade över till, till.. Från lägenheten till, till andra sidan alltså. Men där dom kallar ...ohörbart. Ni vet var det ligger va?Sen att hon flyttat till nånting där. FL2:D


F: Jadär
. Det, det. Så hon har inte kvar lägenheten där jag och hon bodde då. Så mycket vet jag när jag, när jag tänker efter.

DF: Det är som jag sa till din kollega, att det är en liten stad. FL
I: Mmm. D


F: Jag har en dator, jag använder min dator. Jag tittar på film, jag läser en del. FL
I: Mmm. D


F: Går promenader. FL
I: Är du engagerad i nått, nån klubb/organisation, nått politiskt, nått sånt där? D


F: Nej, det är jag inte. Däremot så, så... Jag har inget politiskt uppdrag eller så. Däremot så i valtider så besökte jag torget, valstugorna. Jag har fortfarande, tror jag, att om det inte var ett, men jag, jag är inte säker på att jag har betalat medlemsavgiften sen. FL
I: Ja, ok. Om vi kommer in på det här med politik och politisk åskådning och så här. Dina, dina..DF:FLI: Mmm. Jag förstår. När vi är inne på politik då, så är det ju med tanke på varför vi är här i huvudsak då och var vi jobbar och så här så är det ju lätt att hamna på politik, politiska läget i Sverige. D


F: Mmm. FL1: Mitten på 80 talet givetvis då. DF: Mmm. FL1: Kan du berätta lite om ditt engagemang där och då?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Det är som jag sa till din kollega, att det är en liten stad. FL
I: Mmm. D


F: Jag har en dator, jag använder min dator. Jag tittar på film, jag läser en del. FL
I: Mmm. D


F: Går promenader. FL
I: Är du engagerad i nått, nån klubb/organisation, nått politiskt, nått sånt där? D


F: Nej, det är jag inte. Däremot så, så... Jag har inget politiskt uppdrag eller så. Däremot så i valtider så besökte jag torget, valstugorna. Jag har fortfarande, tror jag, att om det inte var ett, men jag, jag är inte säker på att jag har betalat medlemsavgiften sen. FL
I: Ja, ok. Om vi kommer in på det här med politik och politisk åskådning och så här. Dina, dina..DF:FLI: Mmm. Jag förstår. När vi är inne på politik då, så är det ju med tanke på varför vi är här i huvudsak då och var vi jobbar och så här så är det ju lätt att hamna på politik, politiska läget i Sverige. D


F: Mmm. FL1: Mitten på 80 talet givetvis då. DF: Mmm. FL1: Kan du berätta lite om ditt engagemang där och då?

FL2: Var du skriven hos henne eller? D


F: Nej

nej, nej. Det var jag inte. Jag var skriven på, på adressen här i... Eller adressen jag hade, förlåt i, i Borås. FL2: Men du var fastboende hos henne? D


F: Ja

i princip, ja. FL2: Din post hur fick du den? D


F: Eftersänd

Eller vänta lite, hur gjorde jag. För jag hade en eftersändning mot slutet. Vet ju där, jag kom ju hem, åkte då tillbaks för, för att hämta post va. Ja men det, det är sånt där jag har inte lagt det på -minnet-helt-enkelt:-Det-kan-va-två-skoden jag vct-att-jag-ficks-(avbrülerimossa Lay FL2). 99, Watch FL2: Men du måste ju veta om du har åkte till Falköping för att hämta posten. D


F: Eventuellt
: så... Eventuellt så fick jag... Eventu... Eller det är Falköping då utan vi pratar ju om Borås. FL2: Ja, Borås ja. D


F: Om
: Borås då. Och jag tror första perioden helt enkelt att jag, att jag åkte ju dit då va och hämtaposten, nej jag fick nog den eftersänd senare. Jag är osäker, det sånt här man bör minnas eller? FL1: Vad hade du för bostad i Borås? D


F: Jag
: ägde den inte utan det var ju en hyres. FL1: En hyresrätt? D


F: Ja

FL1: Den stod tom under tiden du bodde i Västra Frölunda eller hyrde du ut den då? D


F: Nej
, jag gjorde inte det, utan den stod tom.

FL1: Den stod tom?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL2: Var du skriven hos henne eller? D


F: Nej

nej, nej. Det var jag inte. Jag var skriven på, på adressen här i... Eller adressen jag hade, förlåt i, i Borås. FL2: Men du var fastboende hos henne? D


F: Ja

i princip, ja. FL2: Din post hur fick du den? D


F: Eftersänd

Eller vänta lite, hur gjorde jag. För jag hade en eftersändning mot slutet. Vet ju där, jag kom ju hem, åkte då tillbaks för, för att hämta post va. Ja men det, det är sånt där jag har inte lagt det på -minnet-helt-enkelt:-Det-kan-va-två-skoden jag vct-att-jag-ficks-(avbrülerimossa Lay FL2). 99, Watch FL2: Men du måste ju veta om du har åkte till Falköping för att hämta posten. D


F: Eventuellt
: så... Eventuellt så fick jag... Eventu... Eller det är Falköping då utan vi pratar ju om Borås. FL2: Ja, Borås ja. D


F: Om
: Borås då. Och jag tror första perioden helt enkelt att jag, att jag åkte ju dit då va och hämtaposten, nej jag fick nog den eftersänd senare. Jag är osäker, det sånt här man bör minnas eller? FL1: Vad hade du för bostad i Borås? D


F: Jag
: ägde den inte utan det var ju en hyres. FL1: En hyresrätt? D


F: Ja

FL1: Den stod tom under tiden du bodde i Västra Frölunda eller hyrde du ut den då? D


F: Nej
, jag gjorde inte det, utan den stod tom.

FL1: Den stod tom?

DF: Ja. FL
I: Ok. Ja då har vi benat ut en del utav det här. Vi har alltså en situation där du bor? D


F: Ja. FL
I: Och så har dusom skriver det här till dig? D


F: Ja. FL1: Trotts att ni inte på något sätt inte alls har något intresse av att diskutera musik? 15244548en จอPM DE: Han-har-frågat-mig=vid-ett-par-vid-tre-tillfällcn-alltså-om-nusik-Meir jag tror att det var många.saker, det är inte så att-v
i-disskutera-musiklivI: - våra-konversationer-generellt:-Det är ju det jag säger, det här, dethär... Vi pratade ju om att det är många mail under många år, en del telefonsamtal. 1 FLI: Mmm. D


F: Och musikliv har inte varit det som dominerat på långa vägar. FL1: Men det är ju en ganska konkret distinkt fråga, ” - vänligen berätta om musiklivet i Västra Frölunda”. Varpå ditt svar kan tyckas något underligt DF: Ja, jag kan inte sammanhanget riktigt. Ja, jag, ja det låter underligt. Det är nått. Jag vet inte vad jag citerar. Jag kommer inte ihåg det. Men den där, så att jag... Det är många mail som jag har skickat honom under åren och mycket av det man skriver är sånt man glömmer. Och en del fastnar i minnet och annat gör det inte av olika skäl. Och det vet ni somn håller samtal med människor, ibland minns man inte saker. FL1: Mmm. DF: Ja. Och ibland minns man annat. Och varför man minns det ena eller inte det andra, det är väl upp till personen. Det bara är så. FL1: Absolut, absolut. Det är som du säger att man minns inte allting.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja. FL
I: Ok. Ja då har vi benat ut en del utav det här. Vi har alltså en situation där du bor? D


F: Ja. FL
I: Och så har dusom skriver det här till dig? D


F: Ja. FL1: Trotts att ni inte på något sätt inte alls har något intresse av att diskutera musik? 15244548en จอPM DE: Han-har-frågat-mig=vid-ett-par-vid-tre-tillfällcn-alltså-om-nusik-Meir jag tror att det var många.saker, det är inte så att-v
i-disskutera-musiklivI: - våra-konversationer-generellt:-Det är ju det jag säger, det här, dethär... Vi pratade ju om att det är många mail under många år, en del telefonsamtal. 1 FLI: Mmm. D


F: Och musikliv har inte varit det som dominerat på långa vägar. FL1: Men det är ju en ganska konkret distinkt fråga, ” - vänligen berätta om musiklivet i Västra Frölunda”. Varpå ditt svar kan tyckas något underligt DF: Ja, jag kan inte sammanhanget riktigt. Ja, jag, ja det låter underligt. Det är nått. Jag vet inte vad jag citerar. Jag kommer inte ihåg det. Men den där, så att jag... Det är många mail som jag har skickat honom under åren och mycket av det man skriver är sånt man glömmer. Och en del fastnar i minnet och annat gör det inte av olika skäl. Och det vet ni somn håller samtal med människor, ibland minns man inte saker. FL1: Mmm. DF: Ja. Och ibland minns man annat. Och varför man minns det ena eller inte det andra, det är väl upp till personen. Det bara är så. FL1: Absolut, absolut. Det är som du säger att man minns inte allting.

DF: Ja, jag har, utan jag försöker... Ibland så fokuserar jag, om ni ska förstå mig som person, på vissa saker. Det är som att titta i en rulle, jag har sånt fokus va. FL
I: Mmm. D


F: Och tänkte på det. Och ska ge ett så fylligt och korrekt svar till er som... Och så ser jag inte och tänker inte på det. FL1: Känner du igen dom här raderna som jag har citerar? DF: Jag tycker det låter bekant, som jag sa. Men jag kan... Mer än så, jag kan inte mig säga än så... Jag vill inte säga nått som inte är sant. Jag, jag, det har... مدام دلارا مقلد FL
I:-Så-du-kan-inte-på-något-sättşdukan-inte-på-något sältveriſiera alla det här är mailet.som har gått-mellan-dig-och-DF: Jo, en del. Jag känner igen nånting av... Men hade jag, ja, jag... Jag kan inte säga mer än så. FL2: Då lämnar jag en liten stund. FL1: Dá sa vi läsa in i indikteringen att Peter Steuder lämnar förhörslokalen för en kort stund och kockan har då hunnit bli 12:21. DF: Ja, min har stannat upptäcker jag här. FL1: Förlåt? DF: Ja, min har stannat. FL1: Ja, ok. (lätt skratt) DF: Den stanna på två så när ni kom så tänkte jag" men vad är klockan? Två ja". Ja, jag får fixa batterier till den. FL
I: Mmm. D


F: Eeeh... FL1: Jag tänkte att vi skulle under tiden som Peter är ute, återvända till den här. Du hade en resa mellan 92-93 till Israel berättade du om.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, jag har, utan jag försöker... Ibland så fokuserar jag, om ni ska förstå mig som person, på vissa saker. Det är som att titta i en rulle, jag har sånt fokus va. FL
I: Mmm. D


F: Och tänkte på det. Och ska ge ett så fylligt och korrekt svar till er som... Och så ser jag inte och tänker inte på det. FL1: Känner du igen dom här raderna som jag har citerar? DF: Jag tycker det låter bekant, som jag sa. Men jag kan... Mer än så, jag kan inte mig säga än så... Jag vill inte säga nått som inte är sant. Jag, jag, det har... مدام دلارا مقلد FL
I:-Så-du-kan-inte-på-något-sättşdukan-inte-på-något sältveriſiera alla det här är mailet.som har gått-mellan-dig-och-DF: Jo, en del. Jag känner igen nånting av... Men hade jag, ja, jag... Jag kan inte säga mer än så. FL2: Då lämnar jag en liten stund. FL1: Dá sa vi läsa in i indikteringen att Peter Steuder lämnar förhörslokalen för en kort stund och kockan har då hunnit bli 12:21. DF: Ja, min har stannat upptäcker jag här. FL1: Förlåt? DF: Ja, min har stannat. FL1: Ja, ok. (lätt skratt) DF: Den stanna på två så när ni kom så tänkte jag" men vad är klockan? Två ja". Ja, jag får fixa batterier till den. FL
I: Mmm. D


F: Eeeh... FL1: Jag tänkte att vi skulle under tiden som Peter är ute, återvända till den här. Du hade en resa mellan 92-93 till Israel berättade du om.

DF: Ja. FL1: Och så har du en resa 95, nämnde du. DF: Ja, jag tror cirka men, det där är många år sedan. Jag är en person som, ja en del saker kommer jag ihåg men ibland svårt för namn eller människor jag väldigt kort till möter. Jag kommer inte ihåg namn, jag kommer lättare ihåg ansikten. FL
I: Mmm. D


F: Och även tidsfaktorer det har jag svårt ibland att komma ihåg. Alltså det exakt sätt men ungefär. Ja det. Alltså jag ger ungefärligt en tidsaspekt FL-l:Mmm-Det-kan-vara-svårt-att-komma-ihåg-årtal,jag-har-lite granna*** samma problem, om-jag ska vara ärlig-mot-dig. DF: Ok, men då förstår jag. FL1: Så jag, jag förstår...(avbruten av den hörde) DF: Det är inte så att jag, att jag är slarvig. FL1: Nej. DF: Utan jag, jag... FL1: Men den resan som, andra resan du gör om man säger så. Den som kan eventuellt ha vart 95. DF: Ja. FL1: Vad var ditt syfte då? DF: Varför reser man, ja men jag hade bott i landet. Jag, jag älskar klimatet, jag hatar svenska vintrar. FL1: Mmm. DF: Och ibland behöver man den här injektionen av sol och värme och, och så vidare. Jag är intresserad av arkeolog
i, jag, jag... Ja men man går ner till västra muren. Man går på en restaurang, man äter god mat. Man upplever nånting.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja. FL1: Och så har du en resa 95, nämnde du. DF: Ja, jag tror cirka men, det där är många år sedan. Jag är en person som, ja en del saker kommer jag ihåg men ibland svårt för namn eller människor jag väldigt kort till möter. Jag kommer inte ihåg namn, jag kommer lättare ihåg ansikten. FL
I: Mmm. D


F: Och även tidsfaktorer det har jag svårt ibland att komma ihåg. Alltså det exakt sätt men ungefär. Ja det. Alltså jag ger ungefärligt en tidsaspekt FL-l:Mmm-Det-kan-vara-svårt-att-komma-ihåg-årtal,jag-har-lite granna*** samma problem, om-jag ska vara ärlig-mot-dig. DF: Ok, men då förstår jag. FL1: Så jag, jag förstår...(avbruten av den hörde) DF: Det är inte så att jag, att jag är slarvig. FL1: Nej. DF: Utan jag, jag... FL1: Men den resan som, andra resan du gör om man säger så. Den som kan eventuellt ha vart 95. DF: Ja. FL1: Vad var ditt syfte då? DF: Varför reser man, ja men jag hade bott i landet. Jag, jag älskar klimatet, jag hatar svenska vintrar. FL1: Mmm. DF: Och ibland behöver man den här injektionen av sol och värme och, och så vidare. Jag är intresserad av arkeolog
i, jag, jag... Ja men man går ner till västra muren. Man går på en restaurang, man äter god mat. Man upplever nånting.

FLI: Mmm. D


F: Så som man då inte upplever då i Sverige. FL1: Mmm. Men första resan var ju en, det var dels en längre resa. DF: Ja. FL1: Och då hade du ju eller fick åtminstone ett, jag vet inte i fall du hade det från början, men du fick ett annat syfte. DF: Alltså jag, jag hade en annan tanke va men sen jag hoppade av då och åkte inte hem med dom här turisterna då. -FL1-Mmm.-mi -DF: Hade jag i tanke när jag, när jag... Jag hade ju inte planerat hur länge jag skulle sticka, det blev ju. FL1: Mmm. DF: Alltså det, det här beror ju på det, det blev ut, det, det tordes... FL1: Det utvecklades på det sättet. DF: Det blev på det sättet då va. FL1: Andra resan hur utvecklas den, är det en fjortondagars semester eller blev det en längre resa det också? DF: Det blev ungefär en vecka - 14 dar. Jag kommer inte ihåg, förmodligen en vecka eller nånting sånt då. FL1: Men det var en vanlig turistresa det eller? DF: Jag åkte nog privat, jag kommer inte mycket ihåg av det. Ja, jag åkte några gånger va. FL1: Mmm. DF: Och, och, och ibland minns man mer ibland mindre av och resa.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FLI: Mmm. D


F: Så som man då inte upplever då i Sverige. FL1: Mmm. Men första resan var ju en, det var dels en längre resa. DF: Ja. FL1: Och då hade du ju eller fick åtminstone ett, jag vet inte i fall du hade det från början, men du fick ett annat syfte. DF: Alltså jag, jag hade en annan tanke va men sen jag hoppade av då och åkte inte hem med dom här turisterna då. -FL1-Mmm.-mi -DF: Hade jag i tanke när jag, när jag... Jag hade ju inte planerat hur länge jag skulle sticka, det blev ju. FL1: Mmm. DF: Alltså det, det här beror ju på det, det blev ut, det, det tordes... FL1: Det utvecklades på det sättet. DF: Det blev på det sättet då va. FL1: Andra resan hur utvecklas den, är det en fjortondagars semester eller blev det en längre resa det också? DF: Det blev ungefär en vecka - 14 dar. Jag kommer inte ihåg, förmodligen en vecka eller nånting sånt då. FL1: Men det var en vanlig turistresa det eller? DF: Jag åkte nog privat, jag kommer inte mycket ihåg av det. Ja, jag åkte några gånger va. FL1: Mmm. DF: Och, och, och ibland minns man mer ibland mindre av och resa.

FL1: Bodde du på hotell eller bodde du hemma hos någon bekant eller?

DF: Jag måst
E: rimligen åkte jag till, det finns ett ställe som heter Orit och det ligger i Netanya. Det drivs av svenskar. Förmodligen åkte jag dit. Och det är rimligare priser va. FL1: Vad sa du att det hette? D


F: Orit. FL1: Orit? DF: Ja. FL1: O.R.I.T eller? GODISNJI Dhek D
E: Ja,.just.det. Jag kan ha bott-där-men-det-är-för-många-år-sedan--Jag, -jag.. Jag har-bottdär ett par gånger, jag är osäker på om jag gjorde det då vid det angivna datumet. Men, men det är möjligt. FL1: Ja, ok. Men det är tre resor du har företagit ner till Israel? D


F: Ja, ja nånting. FL1: Eller är det fler ändå? DF: ja, jag kan int
E: Ja, jag har gjort några reser, jag kan inte specificera det mer än så, men det är några resor. FL1: Och den senaste gången var 2017, sa du? D


F: Ja, just det. FL1: Vad gjorde du där nere då? DF: Jag följde med den ena gruppen som rest
E: FL1: Förlåt vad sa du, du följde med? D


F: Jag följde med vänner. FL1: Ok.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Bodde du på hotell eller bodde du hemma hos någon bekant eller?

DF: Jag måst
E: rimligen åkte jag till, det finns ett ställe som heter Orit och det ligger i Netanya. Det drivs av svenskar. Förmodligen åkte jag dit. Och det är rimligare priser va. FL1: Vad sa du att det hette? D


F: Orit. FL1: Orit? DF: Ja. FL1: O.R.I.T eller? GODISNJI Dhek D
E: Ja,.just.det. Jag kan ha bott-där-men-det-är-för-många-år-sedan--Jag, -jag.. Jag har-bottdär ett par gånger, jag är osäker på om jag gjorde det då vid det angivna datumet. Men, men det är möjligt. FL1: Ja, ok. Men det är tre resor du har företagit ner till Israel? D


F: Ja, ja nånting. FL1: Eller är det fler ändå? DF: ja, jag kan int
E: Ja, jag har gjort några reser, jag kan inte specificera det mer än så, men det är några resor. FL1: Och den senaste gången var 2017, sa du? D


F: Ja, just det. FL1: Vad gjorde du där nere då? DF: Jag följde med den ena gruppen som rest
E: FL1: Förlåt vad sa du, du följde med? D


F: Jag följde med vänner. FL1: Ok.

DF: Och dom hade bekanta och en biljett blev ledig från en av deras döttrar som inte kunde åka. Så jag köpte biljetten av dom och, och sen reste jag ner. Och sen så, så finns det ett, ett aliyah center. Aliyah, alltså när man gör alltså invandrar till Israel då va. Och dom har också en verksamhet där man kan komma och jobba några saker då. Amerikaner, kanadensare, alla möjliga som hjälper till med olika saker då va mot betalning då va. FL1: Mmm. DF: Och så jobbar dom. Och, och... Nej, jag bestämde, så stanna jag en längre, en längre period där då va, ca 2 månader. Under, när jag då ni hade det här höstvädret va. Så att det var en fin dag, semester. FL1: Var i Israel var det någonstans? بدميفد علما. الفيلم المغامرالمواسير - عاالمتناميرة عاد DF: Det var norröver, alltså det som heter_Galileen då va. Det ligger om -du-har-Ġenesarens-sjö-så-här-så-gårju-då-Jordanfloden Tieråt.--FL
I: Mmm. D


F: Så det här var ju kanske, vad tog det mig vad kan det ta? Étt par, en och en halv timme kanske och gå från det ja bodde, in dit då. FL1: Oj. DF: Till Tiberias då, ca nånting. Men det är för avstånden då va. Och sen ligger varje dalgången där, ungefär som skotska högländerna med höga kullar. Det är inte så grönt utan det är ju liksom gulbrunt gräs. FL1: Mmm. DF: Och jag vandra ibland, ibland kom jag till underbart vackert alltså. Och, och man kunde se något som gasseller. FL1: Gasseller? DF: Ja, nån typ, nånting som hoppade, litet hjortdjur alltså nått sånt. Ehh Igelkott, jag var mycket förvånad. FL1: Mhm. DF: Det var, dom låg bara på vägen. Och så hade man Jackals, eeeh, en schackal eller vad det ska va på svenska.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Och dom hade bekanta och en biljett blev ledig från en av deras döttrar som inte kunde åka. Så jag köpte biljetten av dom och, och sen reste jag ner. Och sen så, så finns det ett, ett aliyah center. Aliyah, alltså när man gör alltså invandrar till Israel då va. Och dom har också en verksamhet där man kan komma och jobba några saker då. Amerikaner, kanadensare, alla möjliga som hjälper till med olika saker då va mot betalning då va. FL1: Mmm. DF: Och så jobbar dom. Och, och... Nej, jag bestämde, så stanna jag en längre, en längre period där då va, ca 2 månader. Under, när jag då ni hade det här höstvädret va. Så att det var en fin dag, semester. FL1: Var i Israel var det någonstans? بدميفد علما. الفيلم المغامرالمواسير - عاالمتناميرة عاد DF: Det var norröver, alltså det som heter_Galileen då va. Det ligger om -du-har-Ġenesarens-sjö-så-här-så-gårju-då-Jordanfloden Tieråt.--FL
I: Mmm. D


F: Så det här var ju kanske, vad tog det mig vad kan det ta? Étt par, en och en halv timme kanske och gå från det ja bodde, in dit då. FL1: Oj. DF: Till Tiberias då, ca nånting. Men det är för avstånden då va. Och sen ligger varje dalgången där, ungefär som skotska högländerna med höga kullar. Det är inte så grönt utan det är ju liksom gulbrunt gräs. FL1: Mmm. DF: Och jag vandra ibland, ibland kom jag till underbart vackert alltså. Och, och man kunde se något som gasseller. FL1: Gasseller? DF: Ja, nån typ, nånting som hoppade, litet hjortdjur alltså nått sånt. Ehh Igelkott, jag var mycket förvånad. FL1: Mhm. DF: Det var, dom låg bara på vägen. Och så hade man Jackals, eeeh, en schackal eller vad det ska va på svenska.

FL1: Mmm.

DF: Och man hörde dom på kvällarna, ja då började dom yla. Ibland kom dom lite närmare stängslet runt där vi bodde då, men ibland kom väldigt nära eller för nära då. Så vid ett tillfälle hade jag gått utanför för att se en begravningsplats som ligger precis utanför där då. Och jag gick ibland dit det var vackert och stillsamt på kvällarna. Det var mörkt och jag sätter mig ner på en soffa och så hör jag ett prassel bakom mig och då var det ju några döda löv som ligger va. Och då har jag ett djur precis bakom mig alltså inte mellan, ja precis nästan under där jag sitter. FL
I: Oj. (ohörbart den hörde talar samtidigt) D


F: Ja. Ja, lite äckligt va, jag såg honom. FL1: Mmm. DF: Och han titta på mig, att vem som blev mest rädd eller rädd eller nått. FL
I: Mmm. D


F: Man vet ju inte om, hugger dom. Jag hade ingen aning. FL1: Nej. DF: Så att det, det, det var... Det var den upplevelsen. FL
I: Eeeh. Jag måste fråga dig, lite intressant just det här med ditt intresse för judendomen och så vidare?D


F: Jo, han, han var det (FL1: Ja. DF:FL
I: Ok.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Mmm.

DF: Och man hörde dom på kvällarna, ja då började dom yla. Ibland kom dom lite närmare stängslet runt där vi bodde då, men ibland kom väldigt nära eller för nära då. Så vid ett tillfälle hade jag gått utanför för att se en begravningsplats som ligger precis utanför där då. Och jag gick ibland dit det var vackert och stillsamt på kvällarna. Det var mörkt och jag sätter mig ner på en soffa och så hör jag ett prassel bakom mig och då var det ju några döda löv som ligger va. Och då har jag ett djur precis bakom mig alltså inte mellan, ja precis nästan under där jag sitter. FL
I: Oj. (ohörbart den hörde talar samtidigt) D


F: Ja. Ja, lite äckligt va, jag såg honom. FL1: Mmm. DF: Och han titta på mig, att vem som blev mest rädd eller rädd eller nått. FL
I: Mmm. D


F: Man vet ju inte om, hugger dom. Jag hade ingen aning. FL1: Nej. DF: Så att det, det, det var... Det var den upplevelsen. FL
I: Eeeh. Jag måste fråga dig, lite intressant just det här med ditt intresse för judendomen och så vidare?D


F: Jo, han, han var det (FL1: Ja. DF:FL
I: Ok.

DF: Eeh.FL1: Ok. DF: Och sen när, när så vi bodde i Trollhättan så hade hon ju en egen lägenhet fram till då att hon flyttade, men som (ohörbart mumlar) äldre.FL
I: Mmm. DE: Så-hon,-hon-tände-ett-par-ljus-och-så-vidare -FLI:-Får-be-att du pratar lite tydligare.*** D


F: Ja, ok, ok. FL1: Med tanke på indikteringen. DF: Ja. FL
I: Vi ska tillägga också att klockan är 12:29 och Peter Steude återkommer till förhörslokalen. Jag skulle vilja gå vidare lite granna i handlingarna här och jag har ett namn som jag hemskt gärna vill att du skulle kommentera då att du ska kommentera. D


F: Ok. FL
I:DF:, är det hon?

FL1:DF: Ja, ja. FL1: Ja, jag är dålig på uttalet, du får ursäkta.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Eeh.FL1: Ok. DF: Och sen när, när så vi bodde i Trollhättan så hade hon ju en egen lägenhet fram till då att hon flyttade, men som (ohörbart mumlar) äldre.FL
I: Mmm. DE: Så-hon,-hon-tände-ett-par-ljus-och-så-vidare -FLI:-Får-be-att du pratar lite tydligare.*** D


F: Ja, ok, ok. FL1: Med tanke på indikteringen. DF: Ja. FL
I: Vi ska tillägga också att klockan är 12:29 och Peter Steude återkommer till förhörslokalen. Jag skulle vilja gå vidare lite granna i handlingarna här och jag har ett namn som jag hemskt gärna vill att du skulle kommentera då att du ska kommentera. D


F: Ok. FL
I:DF:, är det hon?

FL1:DF: Ja, ja. FL1: Ja, jag är dålig på uttalet, du får ursäkta.

DF: Ja, jag tror det ärjag uttalar hennes namn i alla fall på det sättet då. FL1: Ja. DF: Vad vill ni jag ska berätta? FL
I: Om du känner henne och vilken typ utav relation ni har och vilket samröre ni har? D


F: Ja, det är en mycket märklig, märkligt samanhang. Vi pratar alltså om förra året. Det var med kvinnan jag hade kommit i kontakt med henne på, via facebook, det var ett antal, ett antal år sen då. Hon ville...(avbruten av FLI) --FL
I:Hur-längc-scn-då ungefär?--- -DF:-(lätt-suck) Del rör sig om många år sen då. Jag kommer inte ihåg när det var men det rör sig om många år sedan då va. FLI: Mmm. D


F: Åtta år sen, jag vet inte. Nått, nån... Ja det ligger längre tillbaka. Jag lägger inte den typen liksom att märke liksom det är ingenting jag bokförde eller så. Och sen då sommaren förra året, plötsligt står det en kvinna jag inte känner igen på, utanför mitt hus, när jag kommer och handlat. Jag tror det är fredag. FL1: Får jag bara fråga dig. Du hade träffat henne på facebook? DF: Ja, facebook och hon, hon... Vid nått tillfälle så accepterade jag hennes vänförfrågan. FL
I: Mmm. Vilket, vilka... Eller vilket eller vilka gemensamma intressen hade ni som gjorde att ni kom i kontakt med varandra på facebook? D


F: Det var hon som frågade mig. Jag, jag, jag vet inte varför. Eller ja då visste jag inte varför hon var intresserad av och bli vän med mig. Det händer att ifall man skriver nånting och så får man vänförfrågan och så svarar man ja. FL
I: Ok.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja, jag tror det ärjag uttalar hennes namn i alla fall på det sättet då. FL1: Ja. DF: Vad vill ni jag ska berätta? FL
I: Om du känner henne och vilken typ utav relation ni har och vilket samröre ni har? D


F: Ja, det är en mycket märklig, märkligt samanhang. Vi pratar alltså om förra året. Det var med kvinnan jag hade kommit i kontakt med henne på, via facebook, det var ett antal, ett antal år sen då. Hon ville...(avbruten av FLI) --FL
I:Hur-längc-scn-då ungefär?--- -DF:-(lätt-suck) Del rör sig om många år sen då. Jag kommer inte ihåg när det var men det rör sig om många år sedan då va. FLI: Mmm. D


F: Åtta år sen, jag vet inte. Nått, nån... Ja det ligger längre tillbaka. Jag lägger inte den typen liksom att märke liksom det är ingenting jag bokförde eller så. Och sen då sommaren förra året, plötsligt står det en kvinna jag inte känner igen på, utanför mitt hus, när jag kommer och handlat. Jag tror det är fredag. FL1: Får jag bara fråga dig. Du hade träffat henne på facebook? DF: Ja, facebook och hon, hon... Vid nått tillfälle så accepterade jag hennes vänförfrågan. FL
I: Mmm. Vilket, vilka... Eller vilket eller vilka gemensamma intressen hade ni som gjorde att ni kom i kontakt med varandra på facebook? D


F: Det var hon som frågade mig. Jag, jag, jag vet inte varför. Eller ja då visste jag inte varför hon var intresserad av och bli vän med mig. Det händer att ifall man skriver nånting och så får man vänförfrågan och så svarar man ja. FL
I: Ok.

DF: Alltså 1980-talet? Eh... Alltså samhällsutvecklingen, säg ifrån jag är, så jag, jag minns ju vietnamnkriget. FL
I: Mmm. D


F: Jag kommer ihåg bilderna av napalm som fälls över, över folk och det...(avbruten av FL1) FL1: Vi kanske, det blir ett ganska långt förhör det här kan jag säga... DF: ja. FL1: Om vi går i detaljer. DF: Ja. FLITSå att om vi försöker hålla oss lite granna till... DF: Ok. FL
I: ...till det som det handlar om egentligen. D


F: Ja, men jag vill då nämna då att, i början det där, alltså ett konfrontationsklimat. FL
I: Mmm. D


F: Till följd att vietnamskriget och jag... Sträcker ju sig vänstern så att säga mer högljudd och, och släpps fram i medierna. Men det här präglar ju även då 80-talet som ni ville att jag skulle beröra va. FL1: Mmm, mmm. DF: Men rötterna ligger ju tillbaka i tiden va. Så att det är ju inte... Ni själva var ju med. FL
I: Mmm. D


F: Under den här perioden va. Och man kan, får en annan bild också av klimatet med en blick utifrån, Alltså utlandssvenskar som betraktade Sverige då. Med vissa andra ögon därför att man bodde utomlands. FL1: Mmm.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Alltså 1980-talet? Eh... Alltså samhällsutvecklingen, säg ifrån jag är, så jag, jag minns ju vietnamnkriget. FL
I: Mmm. D


F: Jag kommer ihåg bilderna av napalm som fälls över, över folk och det...(avbruten av FL1) FL1: Vi kanske, det blir ett ganska långt förhör det här kan jag säga... DF: ja. FL1: Om vi går i detaljer. DF: Ja. FLITSå att om vi försöker hålla oss lite granna till... DF: Ok. FL
I: ...till det som det handlar om egentligen. D


F: Ja, men jag vill då nämna då att, i början det där, alltså ett konfrontationsklimat. FL
I: Mmm. D


F: Till följd att vietnamskriget och jag... Sträcker ju sig vänstern så att säga mer högljudd och, och släpps fram i medierna. Men det här präglar ju även då 80-talet som ni ville att jag skulle beröra va. FL1: Mmm, mmm. DF: Men rötterna ligger ju tillbaka i tiden va. Så att det är ju inte... Ni själva var ju med. FL
I: Mmm. D


F: Under den här perioden va. Och man kan, får en annan bild också av klimatet med en blick utifrån, Alltså utlandssvenskar som betraktade Sverige då. Med vissa andra ögon därför att man bodde utomlands. FL1: Mmm.

DF: Ja. Vad hade du skrivit i samband med att du fick hennes vänförfrågan? DF: Ja, jag vet inte vad, vad det kan ha berott på. Ja jag... Tyvärr. FL1: Ok. DF: Jag har inget minne om det. Eeh och så har hon ju en bild och den brukar man, folk har bilder på djur, det är blommor alltså man använder sin egen bild och hon hade ju uppenbarligen inte. Bilden på facebook är inte hon i verkligheten. Så när jag kommer till en, kommer tillbaks efter jag handlat. Jag har uppenbarligen fel att du har sabbat den kvällen, jag tror det. Jag är lite osäker Men jag har i alla fal handlat och eeh, så står en, en för mig helt okänd kvinna mot staketet. Och det finns det en, en, en bänk. Och sen står en granne står där, sitter där. Och då står det en www.kvinna-ochujag-bara-konstaterar-att-det-står-en-kvinna-där-somrtilltalar mig. اله. اللهالعله لاسه مایه بده FL1: Ja, hade n
I: ursäkta jag avbryter. D


F: Ja. FL1: Hade ni pratat om att hon eventuellt skulle komma dit eller? DF: Nej, det här var helt, det var ett helt oväntat besök. FL1: Hade ni haft planer på att träffas i överhuvudtaget? DF: Nej. Det har vi inte, jag känner henne inte mer än att jag hade kontakt med henne på facebook och vid ett tillfälle så besökte hon när hon jobbade på nått som heter, det var nån byggfirma. Så skulle hon...(avbruten av FL1) FL
I: Nån? D


F: Byggfirma. FL1: Byggfirma. DF: DHL eller vad heter dom dom här, det var nånting. FL1: Ja.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Ja. Vad hade du skrivit i samband med att du fick hennes vänförfrågan? DF: Ja, jag vet inte vad, vad det kan ha berott på. Ja jag... Tyvärr. FL1: Ok. DF: Jag har inget minne om det. Eeh och så har hon ju en bild och den brukar man, folk har bilder på djur, det är blommor alltså man använder sin egen bild och hon hade ju uppenbarligen inte. Bilden på facebook är inte hon i verkligheten. Så när jag kommer till en, kommer tillbaks efter jag handlat. Jag har uppenbarligen fel att du har sabbat den kvällen, jag tror det. Jag är lite osäker Men jag har i alla fal handlat och eeh, så står en, en för mig helt okänd kvinna mot staketet. Och det finns det en, en, en bänk. Och sen står en granne står där, sitter där. Och då står det en www.kvinna-ochujag-bara-konstaterar-att-det-står-en-kvinna-där-somrtilltalar mig. اله. اللهالعله لاسه مایه بده FL1: Ja, hade n
I: ursäkta jag avbryter. D


F: Ja. FL1: Hade ni pratat om att hon eventuellt skulle komma dit eller? DF: Nej, det här var helt, det var ett helt oväntat besök. FL1: Hade ni haft planer på att träffas i överhuvudtaget? DF: Nej. Det har vi inte, jag känner henne inte mer än att jag hade kontakt med henne på facebook och vid ett tillfälle så besökte hon när hon jobbade på nått som heter, det var nån byggfirma. Så skulle hon...(avbruten av FL1) FL
I: Nån? D


F: Byggfirma. FL1: Byggfirma. DF: DHL eller vad heter dom dom här, det var nånting. FL1: Ja.

DF: Eeeh, så skulle hon befinna sig i Stockholm och jag, vi skulle eventuellt träffas då för jag, eeh, hon ville det och jag var i Stockholm. Men det blev aldrig av. Hon, det blev att hon åkte tillbaks. Men, men som sagt hon är en bild på facebook och en annan...(avbruten av FLI) FL1: Jobbar hon i Stockholm? DF: Nej, nej, hon var på nån tjänsteresa. FL
I: Och hon bor? D


F: 1 FL
I: Hon bor i ? DE: Ja. - FLI::Ok. D


F: Och så står den här kvinnan och så tilltalar hon mig. Jag tittar, jag känner inte igen henne. Det är inte samma kvinna som på fotot på facebook. FL
I: Mmmm. Ett ögonblick. Hon var på tjänsteresa i Stockholm, vad jobbar hon med? D


F: Ja det här var nånting med det här DHL, vi prata då för några år sen alltså. FL1: Ok. DF: Ja, det var några år sen. FL1: Ja. DF: Och där, då hade aldrig träffat henne. FL
I: Nej. D


F: Och hon ringer, "jag kan, jag kan inte möta dig" sāger hon bara till mig. Ja visst, ja. Och det är bara för några år sen då va. Eeeh, sedan så tilltalar hon mig och säger "”. Jag bara tittar och fortfarande så, så, så plockar jag inte ner, vem är det? Har hon tagit fel på person, det är min tanke. Och sen ", ja du vet bilden”

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Eeeh, så skulle hon befinna sig i Stockholm och jag, vi skulle eventuellt träffas då för jag, eeh, hon ville det och jag var i Stockholm. Men det blev aldrig av. Hon, det blev att hon åkte tillbaks. Men, men som sagt hon är en bild på facebook och en annan...(avbruten av FLI) FL1: Jobbar hon i Stockholm? DF: Nej, nej, hon var på nån tjänsteresa. FL
I: Och hon bor? D


F: 1 FL
I: Hon bor i ? DE: Ja. - FLI::Ok. D


F: Och så står den här kvinnan och så tilltalar hon mig. Jag tittar, jag känner inte igen henne. Det är inte samma kvinna som på fotot på facebook. FL
I: Mmmm. Ett ögonblick. Hon var på tjänsteresa i Stockholm, vad jobbar hon med? D


F: Ja det här var nånting med det här DHL, vi prata då för några år sen alltså. FL1: Ok. DF: Ja, det var några år sen. FL1: Ja. DF: Och där, då hade aldrig träffat henne. FL
I: Nej. D


F: Och hon ringer, "jag kan, jag kan inte möta dig" sāger hon bara till mig. Ja visst, ja. Och det är bara för några år sen då va. Eeeh, sedan så tilltalar hon mig och säger "”. Jag bara tittar och fortfarande så, så, så plockar jag inte ner, vem är det? Har hon tagit fel på person, det är min tanke. Och sen ", ja du vet bilden”

och så säger vi på engelska då va och då förstår jag ju att det, att det är samma kvinna som jag då har kontakt med eller accepterat vänförfrågan till på facebook.

FL1: Ja.

DF: Det är... Men hon är int
E: hon har inte sitt, det är inte det fotot då. Hon bara står där på gräsmattan och hon säger att hon har sökt upp mig och sökt mig först i, i Borås och sen så i, hittat min adress i, här i, i Falköping. Ok, så det var den kontakten jag hade med henne till och börja med. Och det var mycket märklig, obeh... Obehaglig eller märklig kontakt. FL1: Men vad, vad... Ni måste ju haft nått sorts gemensamt intresse? DE: Nej,-det-hade-vi-inte-Hon-kom-helt-oinbjuden -FL1:-Ok. D


F: Ja. Till mig och, och ja... Jag var... FLI: Hur länge stanna hon hos dig då? DF: Vad kan det vart? Ja det rör sig om det par tre dar, hon bodde på hotellet som ligger här uppe då va. Som hon, hon...(avbruten av FL1) FL1: Så ni umgicks i ett par tre dar utan att ha nått som helst gemensamt intresse? DF: Hon ställer en del frågor till mig eller är intresserad av, om hon frågar om, om, om Palme Mordet, hon frågar om vissa politiska saker. Jag uppfattade henne som att hon är ute och fiskar information. Alltså det, det, det är rätt märklig... FL2: Eeeh... FL1: Ja, fortsätt. Peter. FL2: Mmm. FL1: Men jag förstår inte riktigt, varför söker hon upp dig i det här sammanhanget då?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

och så säger vi på engelska då va och då förstår jag ju att det, att det är samma kvinna som jag då har kontakt med eller accepterat vänförfrågan till på facebook.

FL1: Ja.

DF: Det är... Men hon är int
E: hon har inte sitt, det är inte det fotot då. Hon bara står där på gräsmattan och hon säger att hon har sökt upp mig och sökt mig först i, i Borås och sen så i, hittat min adress i, här i, i Falköping. Ok, så det var den kontakten jag hade med henne till och börja med. Och det var mycket märklig, obeh... Obehaglig eller märklig kontakt. FL1: Men vad, vad... Ni måste ju haft nått sorts gemensamt intresse? DE: Nej,-det-hade-vi-inte-Hon-kom-helt-oinbjuden -FL1:-Ok. D


F: Ja. Till mig och, och ja... Jag var... FLI: Hur länge stanna hon hos dig då? DF: Vad kan det vart? Ja det rör sig om det par tre dar, hon bodde på hotellet som ligger här uppe då va. Som hon, hon...(avbruten av FL1) FL1: Så ni umgicks i ett par tre dar utan att ha nått som helst gemensamt intresse? DF: Hon ställer en del frågor till mig eller är intresserad av, om hon frågar om, om, om Palme Mordet, hon frågar om vissa politiska saker. Jag uppfattade henne som att hon är ute och fiskar information. Alltså det, det, det är rätt märklig... FL2: Eeeh... FL1: Ja, fortsätt. Peter. FL2: Mmm. FL1: Men jag förstår inte riktigt, varför söker hon upp dig i det här sammanhanget då?

DF: J
A: hon... Ska jag försöka berätta det här, försöka få en så att ni, så att det inte tar för lång tid och samtidigt ska få ner ditt och öppet... Alltså för er ett begripligt sätt. FL1: Vi ska tillägga också att. D


F: J
A: FL1: Att klockan är 12:36. D


F: J
A: ja. FL1: Och Peter Steude lämnar återigen förhörslokalen. D


F: J
A: ja. Ska jag vänta lite? FL1: Nej, vi kör vidare. D


F: Alltså min uppfattning är att hon, jag vet det för att jag hade, det fanns... När jag bodde i Borås så blev jag kontaktad av en journalist som hetteSom vill göra och sen en annan kollega som heterOch dom här hade,skrev ett mail,ringer mig, osäker omringt mig han har i alla fall, han skickade, han skickade nått mail. Och ursprungligen ville dom här två människorna gör
a, dom skulle producera en film där dom vill att jag ska ge mina synpunkter, politiska synpunkter. Jag får komma till tals, var andemeningen och det är då att då dom visste att jag kändeSen frågade jag. Billger adress ut av dom här samtalen. Varför blev ni intresserade av mig? Och då hade jag haft en artikel i Världen Idag som berörde då Olof Palme. Jag citerar det är väl det är svensk lagstiftning och dom här förändringarna då, till förmån för Sovjetunionen. Och det här som jag har berättat tidigare att, att en av dom tal som Palme skulle hålla publicerades i Moskva före det att han höll det i Sverige. Så gör jag en hänvisning tilloch citerar honom vill jag minnas. Så nämner jag|. På grund utav den artikeln så hade dom för mig helt okända personernaochoch sen så var det en journalist kollega i USA, eeeh, Schmiedel. Intresserade påstår dom att göra en, en intervju för att en film ska producera, dom ange inte vem som är producent och så vidare. Det fattas så klart byte, det förstår jag. Det här är ju inte, dom har inte rent mjöl i påsen, det här är nått som är udda va. Och, och, och senare då så får |ett besök av uppenbarligenMen han pres... Han presenterar sig under ett annat namn.stavat med ett s. Nere på, på Cypern när han besöker honom där va. Så

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: J
A: hon... Ska jag försöka berätta det här, försöka få en så att ni, så att det inte tar för lång tid och samtidigt ska få ner ditt och öppet... Alltså för er ett begripligt sätt. FL1: Vi ska tillägga också att. D


F: J
A: FL1: Att klockan är 12:36. D


F: J
A: ja. FL1: Och Peter Steude lämnar återigen förhörslokalen. D


F: J
A: ja. Ska jag vänta lite? FL1: Nej, vi kör vidare. D


F: Alltså min uppfattning är att hon, jag vet det för att jag hade, det fanns... När jag bodde i Borås så blev jag kontaktad av en journalist som hetteSom vill göra och sen en annan kollega som heterOch dom här hade,skrev ett mail,ringer mig, osäker omringt mig han har i alla fall, han skickade, han skickade nått mail. Och ursprungligen ville dom här två människorna gör
a, dom skulle producera en film där dom vill att jag ska ge mina synpunkter, politiska synpunkter. Jag får komma till tals, var andemeningen och det är då att då dom visste att jag kändeSen frågade jag. Billger adress ut av dom här samtalen. Varför blev ni intresserade av mig? Och då hade jag haft en artikel i Världen Idag som berörde då Olof Palme. Jag citerar det är väl det är svensk lagstiftning och dom här förändringarna då, till förmån för Sovjetunionen. Och det här som jag har berättat tidigare att, att en av dom tal som Palme skulle hålla publicerades i Moskva före det att han höll det i Sverige. Så gör jag en hänvisning tilloch citerar honom vill jag minnas. Så nämner jag|. På grund utav den artikeln så hade dom för mig helt okända personernaochoch sen så var det en journalist kollega i USA, eeeh, Schmiedel. Intresserade påstår dom att göra en, en intervju för att en film ska producera, dom ange inte vem som är producent och så vidare. Det fattas så klart byte, det förstår jag. Det här är ju inte, dom har inte rent mjöl i påsen, det här är nått som är udda va. Och, och, och senare då så får |ett besök av uppenbarligenMen han pres... Han presenterar sig under ett annat namn.stavat med ett s. Nere på, på Cypern när han besöker honom där va. Så

DF: Det, det var en mycket märkliga beteendet va. Och, och där jag har uppfattat att den här kvinnan har ont i sinnet om man säger så. Tokig i nån grad. Alltså vad ska man göra alltså man, jag försöker bedöma nånting. Jag ser saker men jag vet inte vad som finns bakom hörnet men till och börja med, dom, dom... Den enda person, runda personer som var intresserad av att ställa frågor och ställde frågor tillpolitiska verksamhet och så vidare. FL1: Mmm. DF: Det var juochva. Jag menar det ligger och jag menar att det var som ringer upp mig. Och, och så säger han nånting, han blir... Han blir svagare och svagare i rösten och så säger han nånting omoch då ett vapen. Och, och uppfattar det ungefär som att gör man som journalist en sån där, alltså är så nere i röstläget-så-han-är-svår-att-uppfatta-så-kan-man-upprcpaz?vad-var-det-du1.54 sa?" FL
I: Mmm D


F: Och sen så skulle man beroende på att man kan formulera en sak som dom sen som, som vänsterjournalister skulle vrida till det att jag då erkänner att jag visste om atthade ett vapen. En magnum, att det var magnum revolver somuttryckte i det samtalet. Jag förstår att det här är nått, är nått sätt. Att dom vill få mig... Eller det antog jag, alltså det, det så mycket man vill, kan anta utifrån en märklig konversering. FL
I: Mmm. D


F: En mono... En monolog frånsett och då sänka rösten som kunde tyda på att jag ska upprepa och fråga, ”vad var det ni sa?", och sen säga nånting så att dom kunde använda i en tidningsartikel attkände till och så vidare. FL
I: Mmm. D


F: Ett vapen och så vidare. Ja, ja... Det var min tankegång närdyker upp, jag tror att det här har ett samband. Dom här två journalisterna som då, jag sa det vissa gånger i vissa frågor och somställer, dom hoppa. Ja hoppa dom medvetet. Jag vet ju att dom här kommer ju inte. Dom här är ju inte intresserade av att skriva fakta, dom är intresserade av att veta vad jag vet om vissa frågor och skriva ner mer eller mindre. Alltså, då visa sig väl den artikel där som kom sen i

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

DF: Det, det var en mycket märkliga beteendet va. Och, och där jag har uppfattat att den här kvinnan har ont i sinnet om man säger så. Tokig i nån grad. Alltså vad ska man göra alltså man, jag försöker bedöma nånting. Jag ser saker men jag vet inte vad som finns bakom hörnet men till och börja med, dom, dom... Den enda person, runda personer som var intresserad av att ställa frågor och ställde frågor tillpolitiska verksamhet och så vidare. FL1: Mmm. DF: Det var juochva. Jag menar det ligger och jag menar att det var som ringer upp mig. Och, och så säger han nånting, han blir... Han blir svagare och svagare i rösten och så säger han nånting omoch då ett vapen. Och, och uppfattar det ungefär som att gör man som journalist en sån där, alltså är så nere i röstläget-så-han-är-svår-att-uppfatta-så-kan-man-upprcpaz?vad-var-det-du1.54 sa?" FL
I: Mmm D


F: Och sen så skulle man beroende på att man kan formulera en sak som dom sen som, som vänsterjournalister skulle vrida till det att jag då erkänner att jag visste om atthade ett vapen. En magnum, att det var magnum revolver somuttryckte i det samtalet. Jag förstår att det här är nått, är nått sätt. Att dom vill få mig... Eller det antog jag, alltså det, det så mycket man vill, kan anta utifrån en märklig konversering. FL
I: Mmm. D


F: En mono... En monolog frånsett och då sänka rösten som kunde tyda på att jag ska upprepa och fråga, ”vad var det ni sa?", och sen säga nånting så att dom kunde använda i en tidningsartikel attkände till och så vidare. FL
I: Mmm. D


F: Ett vapen och så vidare. Ja, ja... Det var min tankegång närdyker upp, jag tror att det här har ett samband. Dom här två journalisterna som då, jag sa det vissa gånger i vissa frågor och somställer, dom hoppa. Ja hoppa dom medvetet. Jag vet ju att dom här kommer ju inte. Dom här är ju inte intresserade av att skriva fakta, dom är intresserade av att veta vad jag vet om vissa frågor och skriva ner mer eller mindre. Alltså, då visa sig väl den artikel där som kom sen i

att dom här två personernaochhar ett intresse, alltså falska förespeglingar som kom ner till och, och... Ja dom, dom plockar information helt enkelt.

FLI: Mmm. D


F: Och, och i samma syfte så skickadesför dom har, det finns en förbildelse mellanochva. Och så skick, så, så skickas hon. FL1: Har dom nått samröre alltså? DF: Ja. FL1: Du vet det? وبين الاطهار الجيلوجه وه DF: Ja. FL
I: Eller? D


F: Ja. FL
I: Ok. D


F: Och det här, det som utspelas sig där var surrealistiskt och jag, jag förstår att hon är där för att samla information. Jag tror det är min bedömning för när man, när man pratar med en person kan man ju alltså se, du har möjlighet att ana vad dom egentligen har för uppsåt va. Oh sen så var det alltså två besök hon gör i Sverige, varav ett besök skedde då här och sen träffade jag henne en andra gång i Stockholm. Hon vill prompt se platsen där Palme mördades och vi pratar om en kvinna i 3035års åldern, jag menar hon var bara en liten flicka vid den här perioden va. Och hon drivs av nån över, nån sån här övertygelse alltså tror eller påstår eller önskar eller alltså att jag skulle vara involverad på nått sätt i det här. Jag tror hon var ute efter att jag skulle skämta om det här och säga nånting, skämta med henne så, så att hon skulle få det hon ville och detville. Nämligen att, att sättas dit för Palmemordet, nånting jag inte, jag inte var inblandad
i, jag har inte gjort, jag har inte mördat honom. Det är vad jag tror hon var ute efter i, i.... Ja, det var dom tankarna som gick igenom min hjäma. Jag fann det hela mycket bisarrt. För hon står där i trapp, i tunneltrappan upp där, Ttunnelgatan. Och så vrider hon på sig och så säger hon nånting i stil med Eeeh, "The Palme killing would be here before me”. Alltså ungefär med den rösten och så kråma hon sig. Den här flick... Den här flickan är ju helt tokig, tänker

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

att dom här två personernaochhar ett intresse, alltså falska förespeglingar som kom ner till och, och... Ja dom, dom plockar information helt enkelt.

FLI: Mmm. D


F: Och, och i samma syfte så skickadesför dom har, det finns en förbildelse mellanochva. Och så skick, så, så skickas hon. FL1: Har dom nått samröre alltså? DF: Ja. FL1: Du vet det? وبين الاطهار الجيلوجه وه DF: Ja. FL
I: Eller? D


F: Ja. FL
I: Ok. D


F: Och det här, det som utspelas sig där var surrealistiskt och jag, jag förstår att hon är där för att samla information. Jag tror det är min bedömning för när man, när man pratar med en person kan man ju alltså se, du har möjlighet att ana vad dom egentligen har för uppsåt va. Oh sen så var det alltså två besök hon gör i Sverige, varav ett besök skedde då här och sen träffade jag henne en andra gång i Stockholm. Hon vill prompt se platsen där Palme mördades och vi pratar om en kvinna i 3035års åldern, jag menar hon var bara en liten flicka vid den här perioden va. Och hon drivs av nån över, nån sån här övertygelse alltså tror eller påstår eller önskar eller alltså att jag skulle vara involverad på nått sätt i det här. Jag tror hon var ute efter att jag skulle skämta om det här och säga nånting, skämta med henne så, så att hon skulle få det hon ville och detville. Nämligen att, att sättas dit för Palmemordet, nånting jag inte, jag inte var inblandad
i, jag har inte gjort, jag har inte mördat honom. Det är vad jag tror hon var ute efter i, i.... Ja, det var dom tankarna som gick igenom min hjäma. Jag fann det hela mycket bisarrt. För hon står där i trapp, i tunneltrappan upp där, Ttunnelgatan. Och så vrider hon på sig och så säger hon nånting i stil med Eeeh, "The Palme killing would be here before me”. Alltså ungefär med den rösten och så kråma hon sig. Den här flick... Den här flickan är ju helt tokig, tänker

jag. När jag inser att nånting mycket illa är på G, jag, jag liksom, det här är så udda det här är så, så... Jag sa, till henne som jag sa till, till er här att jag... Jag var i stan den 28e februarI: FL2: Mmm. D


F: Och var vid femtiden, sen åkte jag hem. Jag sa, jag hade ingen med det här och göra. FL1: Nej. Klockan är nu 12:42 och vi ska ta ett litet avbrott i förhöret. DF: Ja, Ja. FL1: Vill du gå på toaletten, vill du ha kaffe, vill du ha mera vatten? „DE:-Ja-jag.kan-ta-mera-vatten-va.-FL
I:Ok:-..

DF: Tack. FL1: Då gör vi ett kortare uppehåll. DF: Ja. FL
I: Då r klockan 12:53 och efter toalettbesök samt påfyllning i diverse glas och koppar så återupptas förhöret. Vi var ju inneoch att ni hade ett besök i, eller hon besökte dig här i Falköping och sen så hade ni en gemensam resa upp till Stockholm vid ett tillfälle. D


F: Ja, jag reser upp till henne och träffar henne där och sen åtföljdes vi tillbaka, till Falköping och sen så lämna honannan dag eller två, nånting sånt. FL1: Ja ok. Besöket i Stockholm, kan du berätta lite om det? Du var inne på det alldeles innan, innan avbrottet här, om du kan fortsätta och berätta lite om det? DF: Ja, men hon ville se då var, var Palme var begravd nånstans och hon ville se mordplatsen. Och jag uppfattade det här som att det var viktigt för henne. Och som sagt när, när det här då hon, vi kommer upp
i, i trappoma alltså tunnelgatan så ställer hon sig och säger det där då att ja "The Palme killing would be here" och fånig. Alltså vrider till sig och så,

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

jag. När jag inser att nånting mycket illa är på G, jag, jag liksom, det här är så udda det här är så, så... Jag sa, till henne som jag sa till, till er här att jag... Jag var i stan den 28e februarI: FL2: Mmm. D


F: Och var vid femtiden, sen åkte jag hem. Jag sa, jag hade ingen med det här och göra. FL1: Nej. Klockan är nu 12:42 och vi ska ta ett litet avbrott i förhöret. DF: Ja, Ja. FL1: Vill du gå på toaletten, vill du ha kaffe, vill du ha mera vatten? „DE:-Ja-jag.kan-ta-mera-vatten-va.-FL
I:Ok:-..

DF: Tack. FL1: Då gör vi ett kortare uppehåll. DF: Ja. FL
I: Då r klockan 12:53 och efter toalettbesök samt påfyllning i diverse glas och koppar så återupptas förhöret. Vi var ju inneoch att ni hade ett besök i, eller hon besökte dig här i Falköping och sen så hade ni en gemensam resa upp till Stockholm vid ett tillfälle. D


F: Ja, jag reser upp till henne och träffar henne där och sen åtföljdes vi tillbaka, till Falköping och sen så lämna honannan dag eller två, nånting sånt. FL1: Ja ok. Besöket i Stockholm, kan du berätta lite om det? Du var inne på det alldeles innan, innan avbrottet här, om du kan fortsätta och berätta lite om det? DF: Ja, men hon ville se då var, var Palme var begravd nånstans och hon ville se mordplatsen. Och jag uppfattade det här som att det var viktigt för henne. Och som sagt när, när det här då hon, vi kommer upp
i, i trappoma alltså tunnelgatan så ställer hon sig och säger det där då att ja "The Palme killing would be here" och fånig. Alltså vrider till sig och så,

det blir surrealistiskt. Alltså jag, jag uppfattar henne och hon frågar mig också vad jag gjorde alltså den kvällen den 28e, alltså som jag sa till er att jag slutade mitt jobb, jag gick för att titta på nånting, eventuellt en film på bio. Jag fann inga filmer intressanta. Jag har... Jag korsar Sveavägen, går ner Kungsgatan, hittar inga filmer och åker hem va. Och upprepar hon då frågan, när var det här vid tidsmässigt och så vidare och. Så den här kvinnan är ute efter, alltså hon håller... Det är, det är nått slags förberreda frågor eller att hon, hon frågar mig, liksom det är inte bara som om nån som bara undrar. Ett vanligt samtal utan det är nån, nån som står bakoM: det är nånting mer. Och nu pratar vi också och om vad den där belöningen på femtio miljoner och kronor det där som, som (...ohörbart...) kommer och betalas ut va. Jag vet inte kanske hon har lockas av det, jag vet inte. Jag bara konstaterar utifrån min analys av det att jag, jag lade märke till det här och hennes beteende på Tunnelgatan var sånt jag uppfattade som hon ville uppenbarligen att jag skulle skoja OM-det-här=på ett-sånt-sätt-så-att;-jag-skulle-säga-nånting-uom-inte-var-santJag förstod när hon, när hon stod.på... Jag kom-ut-till-Svea, det här var -det-nånting-som-inte-är-ok-Hon-villc-mig illa-helt enkelt;inågon grad. Alltså det är den hypotesen jag har. Sen märker jag ju dom här udda beteendet, udda frågorna. FL1: Mmm. Vad... Om jag ställer frågan så här, vad gjorde ni när ni hesökte, ni var till gravplatsen också? D


F: Ja, Vi gick förbi där. FL1: Vad gjorde ni där? DF: Det kommer jag inte... Vi tittade, jag, jag förklarade nånting om vad som stod. Dödsruna det stod, det går att läsa det. Olof Palme och döds, liksom dag och så vidare va. FL1: Mm
M: D


F: Och sen gick vi vidare. FL1: Gjorde du nånting där? DF: Ja jag sa väl nånting om att det var han som förrådde Sverige. Det kan jag (ohörbart mummel) Ja, men det, det jag minns det är ju hennes beteende. FL1: Mm
m.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

det blir surrealistiskt. Alltså jag, jag uppfattar henne och hon frågar mig också vad jag gjorde alltså den kvällen den 28e, alltså som jag sa till er att jag slutade mitt jobb, jag gick för att titta på nånting, eventuellt en film på bio. Jag fann inga filmer intressanta. Jag har... Jag korsar Sveavägen, går ner Kungsgatan, hittar inga filmer och åker hem va. Och upprepar hon då frågan, när var det här vid tidsmässigt och så vidare och. Så den här kvinnan är ute efter, alltså hon håller... Det är, det är nått slags förberreda frågor eller att hon, hon frågar mig, liksom det är inte bara som om nån som bara undrar. Ett vanligt samtal utan det är nån, nån som står bakoM: det är nånting mer. Och nu pratar vi också och om vad den där belöningen på femtio miljoner och kronor det där som, som (...ohörbart...) kommer och betalas ut va. Jag vet inte kanske hon har lockas av det, jag vet inte. Jag bara konstaterar utifrån min analys av det att jag, jag lade märke till det här och hennes beteende på Tunnelgatan var sånt jag uppfattade som hon ville uppenbarligen att jag skulle skoja OM-det-här=på ett-sånt-sätt-så-att;-jag-skulle-säga-nånting-uom-inte-var-santJag förstod när hon, när hon stod.på... Jag kom-ut-till-Svea, det här var -det-nånting-som-inte-är-ok-Hon-villc-mig illa-helt enkelt;inågon grad. Alltså det är den hypotesen jag har. Sen märker jag ju dom här udda beteendet, udda frågorna. FL1: Mmm. Vad... Om jag ställer frågan så här, vad gjorde ni när ni hesökte, ni var till gravplatsen också? D


F: Ja, Vi gick förbi där. FL1: Vad gjorde ni där? DF: Det kommer jag inte... Vi tittade, jag, jag förklarade nånting om vad som stod. Dödsruna det stod, det går att läsa det. Olof Palme och döds, liksom dag och så vidare va. FL1: Mm
M: D


F: Och sen gick vi vidare. FL1: Gjorde du nånting där? DF: Ja jag sa väl nånting om att det var han som förrådde Sverige. Det kan jag (ohörbart mummel) Ja, men det, det jag minns det är ju hennes beteende. FL1: Mm
m.

svenska dagbladet för några år sen då. Där eftersom talade man också med. Så dom skrev ju ner, vad är det 51 åringen kallade dom mig. Jag tror dom, dom skrev det att, hade mitt, jag visste mycket mindre om ubåtskränkningarna än vad, vad jag påstod, ungefär va. Alltså så det var ett sätt... Och vad... Det visste jag med, med och han tog det som ett exempel för att beskriva det här, ja 80-talet då.

FLI: Mmm. D


F: Och hur stämningarna var, hur rädd man var för sovjet hur, att faktiskt det var ubåtar som, som blev släppta. FL
I: Mmm. D


F: Och det säger även, även alltså professorn, han var försvarsforskare -på-Edinburgh-University;-han-skriver-om-det-här-
i-den-här-artikeln-somvar_I: tror_den.gick i.Expressen. Han säger så.....(den-hörde avbruten-av -FL-1-) FLI: Förlåt, får jag bara avbryta dig och ställa frågan. D


F: Ja. FL
I: Jag får känslan lite gran av att du kanske håller igen dina åsikter och dina synpunkter om Olof Palme och hans politik. Jag tror att du, du hyser mycket starkare känslor gentemot honom än vad du gärna vill visa här nu? D


F: Ja, alltså.. FL
I: Stämmer inte det? D


F: Nää, Alltså det är så här om man har en, om man har en person framför sig. I tv tillexempel då va, han, han beter sig väldigt illa, det är klart att under dom, den minuten, halv minuten det är klart att känslorna där och då är starka. Det är en mänsklig, det är en mänsklig... Åtminstone som dom flesta av oss tror jag... FL1: Brukar du i olika sammanhang uttrycka dig väldigt kraftigt och väldigt tydligt i din aggression gentemot Palme? DF: Alltså det här har jag, jag kunde ju det när han levde. Klart att man, man blev förbannad när man såg honom.

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

svenska dagbladet för några år sen då. Där eftersom talade man också med. Så dom skrev ju ner, vad är det 51 åringen kallade dom mig. Jag tror dom, dom skrev det att, hade mitt, jag visste mycket mindre om ubåtskränkningarna än vad, vad jag påstod, ungefär va. Alltså så det var ett sätt... Och vad... Det visste jag med, med och han tog det som ett exempel för att beskriva det här, ja 80-talet då.

FLI: Mmm. D


F: Och hur stämningarna var, hur rädd man var för sovjet hur, att faktiskt det var ubåtar som, som blev släppta. FL
I: Mmm. D


F: Och det säger även, även alltså professorn, han var försvarsforskare -på-Edinburgh-University;-han-skriver-om-det-här-
i-den-här-artikeln-somvar_I: tror_den.gick i.Expressen. Han säger så.....(den-hörde avbruten-av -FL-1-) FLI: Förlåt, får jag bara avbryta dig och ställa frågan. D


F: Ja. FL
I: Jag får känslan lite gran av att du kanske håller igen dina åsikter och dina synpunkter om Olof Palme och hans politik. Jag tror att du, du hyser mycket starkare känslor gentemot honom än vad du gärna vill visa här nu? D


F: Ja, alltså.. FL
I: Stämmer inte det? D


F: Nää, Alltså det är så här om man har en, om man har en person framför sig. I tv tillexempel då va, han, han beter sig väldigt illa, det är klart att under dom, den minuten, halv minuten det är klart att känslorna där och då är starka. Det är en mänsklig, det är en mänsklig... Åtminstone som dom flesta av oss tror jag... FL1: Brukar du i olika sammanhang uttrycka dig väldigt kraftigt och väldigt tydligt i din aggression gentemot Palme? DF: Alltså det här har jag, jag kunde ju det när han levde. Klart att man, man blev förbannad när man såg honom.

FL1: Även efteråt? D


F: Klart
: att, att, att man... Jag ser vad politiken har lett till men, men jag tror inte jag har nån annan nivå av det så jag ser på det, jag ser om (...ohörbart...) på, jag analyserade människor. Det är därför jag, jag kan lägga ett pussel och så (ohörbart avbruten av FLI) FL1: Ursäkta jag avbryter dig igen. Jag pratar inte om ditt analyserande. D


F: Nej

FL1: Jag pratar inte om dina åsikter, jag pratar om hur du uttrycker dom just nu. D


F: (lätt
: suck). FL1: Har det hänt att du har på något sätt har på ett kraftfullt sätt visat vad du tycker eller tyckte om Palme? D


F: I
: samtal jag haft med människor så det är möjligen det har hänt. Att man tyckt ”förbannade karl”. Man, man kanske höjer rösten man säger nånting, det här var (ohörbart FL1 talar) FL1: Har du spottat på Olof Palmes grav nån gång? D


F: Jaaaa

har en gång har, jag vet när jag kommer till den här plattan på, på monumentet här som ligger på Sveavägen, där har jag, har jag en gång visat vad jag tyckte om honom och spottat nån gång. FL1: Har du spottat på Olof Palmes grav nån gång? D


F: Kan

jag vid... Kanske. Men alltså jag kommer ihåg vid plattan, det vet jag att jag har gjort. FL1: Har du spottat på Olof Palmes grav nån gång? D


F: Jag

säger kanske. För jag har gått förbi där nån gång och jag tyckte att ja men liksom det här, det, det... Jag vet, jag pratar om plattan, den här som ligger då, minnesplattan. För jag tyckte att det där, det där, det, det, det (...ohörbart...)

FL1: När kan det ha hänt att du har spottat på Olof Palmes grav?

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

Pol-2018-11-01 DA21183-06 Förhör med DF.pdf

FL1: Även efteråt? D


F: Klart
: att, att, att man... Jag ser vad politiken har lett till men, men jag tror inte jag har nån annan nivå av det så jag ser på det, jag ser om (...ohörbart...) på, jag analyserade människor. Det är därför jag, jag kan lägga ett pussel och så (ohörbart avbruten av FLI) FL1: Ursäkta jag avbryter dig igen. Jag pratar inte om ditt analyserande. D


F: Nej

FL1: Jag pratar inte om dina åsikter, jag pratar om hur du uttrycker dom just nu. D


F: (lätt
: suck). FL1: Har det hänt att du har på något sätt har på ett kraftfullt sätt visat vad du tycker eller tyckte om Palme? D


F: I
: samtal jag haft med människor så det är möjligen det har hänt. Att man tyckt ”förbannade karl”. Man, man kanske höjer rösten man säger nånting, det här var (ohörbart FL1 talar) FL1: Har du spottat på Olof Palmes grav nån gång? D


F: Jaaaa

har en gång har, jag vet när jag kommer till den här plattan på, på monumentet här som ligger på Sveavägen, där har jag, har jag en gång visat vad jag tyckte om honom och spottat nån gång. FL1: Har du spottat på Olof Palmes grav nån gång? D


F: Kan

jag vid... Kanske. Men alltså jag kommer ihåg vid plattan, det vet jag att jag har gjort. FL1: Har du spottat på Olof Palmes grav nån gång? D


F: Jag

säger kanske. För jag har gått förbi där nån gång och jag tyckte att ja men liksom det här, det, det... Jag vet, jag pratar om plattan, den här som ligger då, minnesplattan. För jag tyckte att det där, det där, det, det, det (...ohörbart...)

FL1: När kan det ha hänt att du har spottat på Olof Palmes grav?