wpu.nu

Uppslag:DA21183-06-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-06-C
Registrerat
2020-03-25
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2020-02-20XXXXX inkommer med skrivelser för kånnedom
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2018-11-05 00:00
Avslutat


DA-

21183-06-c

FrånDen 19:e februari, 2020

ANKOM

Till Kriminalinspektör herr Peter Steude

2020-02-20

NOA

Bifogade kopior för kännedom.

Pol-2018-11-05 DA21183-06-C Mail om tysk bok.pdf

Pol-2018-11-05 DA21183-06-C Mail om tysk bok.pdf

DA-

21183-06-c

FrånDen 19:e februari, 2020

ANKOM

Till Kriminalinspektör herr Peter Steude

2020-02-20

NOA

Bifogade kopior för kännedom.

Gegendarstellung

2020-02-16 - 12:42

books@hcrlinalc.de

info@berlinale.dc

Pol-2018-11-05 DA21183-06-C Mail om tysk bok.pdf

Pol-2018-11-05 DA21183-06-C Mail om tysk bok.pdf

Gegendarstellung

2020-02-16 - 12:42

books@hcrlinalc.de

info@berlinale.dc

den 15. Februar 2020

Pol-2018-11-05 DA21183-06-C Mail om tysk bok.pdf

Pol-2018-11-05 DA21183-06-C Mail om tysk bok.pdf

den 15. Februar 2020

Pol-2018-11-05 DA21183-06-C Mail om tysk bok.pdf