wpu.nu

DA21183 - Jan Stocklassa

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
Jan Stocklassa
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
Ul har upprättat en omfattande skrivelse där han via sina teorier pekar ut en person för mordet Han har även haft kontakt med åkl/HM
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under DA21183.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

DA21183-00

2012-09-19

2012-09-19

2020-05-28

Jan Stocklassa

Ul har upprättat en omfattande skrivelse där han via sina teorier pekar ut en person for mordet Han har även haft kontakt med åkl/HM

DA21183-01

2012-09-05, 2012-09-06

2012-09-19

Jan Stocklassa om David Fredin

DNR 196-12

DA21183-02

2012-09-07

2012-09-19

Jan Stocklassa

DA21183-03

2014-03-21

2018-06-21

2014-03-21 har tagit del avXXXXXXXXXX efterlämnade material.

DA21183-03-A

2012-09-19, 2014-03-25

2019-05-17

2014-03-25 Inkommer med USB-minne med skrivelser och filmer

DA21183-04

2014-01-19

2018-06-21

Jan Stocklassa

DA21183-04-A

2018-08-27

2018-08-29

DA21183-04-B

2018-10-05, 2018-10-08

2018-10-08

2018-10-05 inkommer kompletterande uppgifter gällande .

DA21183-04-C

2018-08-23

2018-11-02

Jan Stocklassa

2018-08-23 Förhör med Jan Stocklassa då han säger sig ha teorier om var mordvapnet finns kag samt uppgifter om

DA21183-04-D

2018-11-02

2018-11-02

2018-10-23 Möte med angående där överlämnade bid- och dll sami ex ex av sn nya bok Ark, nyckeln till Palmemordet.

DA21183-04-E

2018-11-05

2018-11-06

DA21183-04-F

2018-10-08, 2018-12-03

2019-01-07

2018-12-03 Samtal med om diverse tilltånkta görningsmän,

DA21183-04-G

2019-02-19

2019-02-20

2019-02-19 Samtal med rörande uppgifter om

DA21183-04-H

2019-02-27

2019-03-01

2019-02-27 [MASKAT] inkommer med information om artiklar skrivna av [MASKAT] vilka rör [MASKAT] iaktagelser av bil samt [MASKAT]

DA21183-04-I

2019-04-16

2019-04-18

2019-04-16 inkommer med en komradio som upphatats i lutas backe 1986-03-02

DA21183-04-J

2019-04-26

2019-04-26

2019-04-23 inkommer med komplettering

DA21183-04-K

2019-08-27

2019-09-09

2019-08-27 inkommer med brev från

DA21183-04-L

2019-12-16

2019-12-19

2019-12-19 inkommer med information om att har flyttat till byn Karaman nå Cypern

DA21183-04-M

2020-05-14

2020-05-15

DA21183-05

2018-11-02

2018-09-14 Begåran om uppgifter till Swedbank avseende

DA21183-06

2018-11-01, 2019-04-26

DA21183-06-A

2018-11-05

2019-01-10

2018-11-01 Kontroll av bantfack

DA21183-06-B

2018-11-05

2020-03-25

2020-02-20XXXXX inkommer med skrivelser för kännedom

DA21183-06-C

2018-11-05

2020-03-25

2020-02-20XXXXX inkommer med skrivelser för kånnedom

DA21183-07

2018-11-05, 2019-12-18

2019-12-19

2019-12-18 uppger att aktuell wakie talkie inte finns någor antopsmummer och därmed inte går att spåra il tidgare gare

DA21183-08

2020-05-11

2020-04-16 inkommer med anspråk om att få tilbaka komradio / walkie talkie som nlämnats till Palmeeruppen

DA21183-08-A

2020-05-11

DA21183-08-B

2020-05-11

2020-05-04 Inkommet e-mas frånXXXXXXXXXXXXXX där han meddelar att Jan kommer ait agera ombud vid hamining av komradio