wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-K

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-K
Registrerat
2019-09-09
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-08-27 inkommer med brev från
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

E-post
Kort sammanfattning
Brev från beh morgondagen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-08-27 00:00
Avslutat


Hans Melander

DA-21183-04-k

Från: Skickat: Tilt: Kopia: Ämne:den 27 august 2019 10:10 Hans

Melander krister.petersson@aklagare.se Brev från beh morgondagen

Hej,H Här kommer det utlovade brevet från

se bilaga. Som du ser så vill han få mig att tro att arbetar för ilket jag vet inte ar sant. Som jag berättade så kommer från för att göra ett TV-reportage imorgon. Varken de eller jag har lyckats få tag på| Om någon av er skulle ha tid att träffa dem imorgon kl 16 vid platsen där Olof Palme mördades, så vore det väldigt fint.Slå mig gärna en signal på

'eller lirekt påMvhUL

1

Pol-2019-08-27 DA21183-04-K mail-och-brev.pdf

Pol-2019-08-27 DA21183-04-K mail-och-brev.pdf

Hans Melander

DA-21183-04-k

Från: Skickat: Tilt: Kopia: Ämne:den 27 august 2019 10:10 Hans

Melander krister.petersson@aklagare.se Brev från beh morgondagen

Hej,H Här kommer det utlovade brevet från

se bilaga. Som du ser så vill han få mig att tro att arbetar för ilket jag vet inte ar sant. Som jag berättade så kommer från för att göra ett TV-reportage imorgon. Varken de eller jag har lyckats få tag på| Om någon av er skulle ha tid att träffa dem imorgon kl 16 vid platsen där Olof Palme mördades, så vore det väldigt fint.Slå mig gärna en signal på

'eller lirekt påMvhUL

1

vill jag

Du kanske inte förvänar dig att jag skall ta kontakt med dig - men nu gör jag det i ett specifikt syfte. Eftersom jag vet att du är fel ute, när det gäller mig, och jag samtidigt kan konstatera att du blivit ivrigt understödd av delge dig en tanke. När du träffade fick kontakt med Loch indirekt en kontakt till honom med anknytning till Jag har själv observerat

i och vet en del om hans bakgrund och förbindelser.

Om du beskriver situationen korrekt i din bok innebär den ju att och erbjuder er. dig och

sedan de redan

atti och med

Detta erbjudande framförs alltså till dig, som dom aldrig träffat (åtminstone inte officiellt) och

hade träffat flera år tidigare i

som

Att erbjuda så åtminstone

är i sig något aldeles fantastiskt, nästan obegripligt. Har du funderat på vad det är som inte stämmer? (Själv tror jag mig förstå sammanhangen).

P.S.

För att det ej eventuellt skall råda nágra tveksamheter att det är jag sänt som sänt dig detta brev amor ao attiene fram dig mottog ett e-mail avsänt dan

17.10 som började:

Pol-2019-08-27 DA21183-04-K mail-och-brev.pdf

Pol-2019-08-27 DA21183-04-K mail-och-brev.pdf

vill jag

Du kanske inte förvänar dig att jag skall ta kontakt med dig - men nu gör jag det i ett specifikt syfte. Eftersom jag vet att du är fel ute, när det gäller mig, och jag samtidigt kan konstatera att du blivit ivrigt understödd av delge dig en tanke. När du träffade fick kontakt med Loch indirekt en kontakt till honom med anknytning till Jag har själv observerat

i och vet en del om hans bakgrund och förbindelser.

Om du beskriver situationen korrekt i din bok innebär den ju att och erbjuder er. dig och

sedan de redan

atti och med

Detta erbjudande framförs alltså till dig, som dom aldrig träffat (åtminstone inte officiellt) och

hade träffat flera år tidigare i

som

Att erbjuda så åtminstone

är i sig något aldeles fantastiskt, nästan obegripligt. Har du funderat på vad det är som inte stämmer? (Själv tror jag mig förstå sammanhangen).

P.S.

För att det ej eventuellt skall råda nágra tveksamheter att det är jag sänt som sänt dig detta brev amor ao attiene fram dig mottog ett e-mail avsänt dan

17.10 som började: