Uppslag:DA21183-04-G

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-G
Registrerat
2019-02-20
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
2019-02-19 Samtal med   rörande uppgifter om  
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Möte med Jan Stocklassa
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-02-19
Avslutat


PM

DA - 21183-04-G

1(1)

Polisen

Datum 2019-02-19

Diarienr (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander Möte med

Dag som ovan, klockan 09.15 sammanträffade undertecknad med  Jå dennes initiativ i Noa:s lokaler.

ville ”stämma av” efter hans boksläpp och händelserna runt ( Р P Р P Han kunde berätta att| ch jade fortsatt kontakt via mail men att de nu verkade vara lite mersparsamma med vad de sa och hur de uttryckte sig. De hade dock tydligt uttryckt/ Han kunde vidare berätta att fått en artikel publicerad och att även krivit i samma tidskrift.

hade även funderingar om att Palmegruppe: om han var övertygad hade mycket mer att berätta om

ning i mordet på Palme.

En annan person som han ansåg var:  )m arbetat och fungerat som

P Han tyckte också att| var mycket intressant då denne verkar ha känt till mordet på Palme i förväg och dessutom om hur detta skulle gått till.

Vidare hade han varit i kontakt med en därefter Säpo, vilken verkade känna till  digare Must och

som han kallade för

är en annan person som_menar kan berätta en hel del intressant. Det rör sig då i första hand om den källa som berättat mördargruppen

från Svdafrika som använde an ämnade även fnnr vilket var

I övrigt uppgav att han nästa vecka skulle få besök av en man från och att denne uttryckt önskemål om att få träffa undertecknad och/eller Krister Peterson.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2

Pol-2019-02-19 DA21183-04-G M te-Jan-Stocklassa.pdf