wpu.nu

Uppslag:DA21183-04-G

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21183-04-G
Registrerat
2019-02-20
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-02-19 Samtal med rörande uppgifter om
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
Möte med Jan Stocklassa
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-02-19 00:00
Avslutat


PM

DA - 21183-04-G

1(1)

Polisen

Datum 2019-02-19

Diarienr (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans MelanderMöte med

Dag som ovan, klockan 09.15 sammanträffade undertecknad medJå dennes initiativ i Noa:s lokaler.

ville ”stämma av” efter hans boksläpp och händelserna runt (Р P Р P Han kunde berätta att|chjade fortsatt kontakt via mail men att de nu verkade vara lite mersparsamma med vad de sa och hur de uttryckte sig. De hade dock tydligt uttryckt/Han kunde vidare berätta att fått en artikel publiceradoch att ävenkrivit i samma tidskrift.

hade även funderingar om att Palmegruppe:om han var övertygad hade mycket mer att berätta om

ning i mordet på Palme.

En annan person som han ansåg var:)m arbetatoch fungerat som

P Han tyckte också att|var mycket intressant då denne verkar ha känt till mordet på Palme i förväg och dessutomom hur detta skulle gått till.

Vidare hade han varit i kontakt med endärefter Säpo, vilken verkade känna tilldigare Must och

som han kallade för

Pär en annan person som_menar kan berätta en hel del intressant. Det rör sig då i första hand om den källa som berättat mördargruppen

från Svdafrika som användeanämnade ävenfnnr vilket var

I övrigt uppgav att han nästa vecka skulle få besök av en man frånoch att denne uttryckt önskemål om att få träffa undertecknad och/eller Krister Peterson.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2

Pol-2019-02-19 DA21183-04-G M te-Jan-Stocklassa.pdf

Pol-2019-02-19 DA21183-04-G M te-Jan-Stocklassa.pdf

PM

DA - 21183-04-G

1(1)

Polisen

Datum 2019-02-19

Diarienr (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans MelanderMöte med

Dag som ovan, klockan 09.15 sammanträffade undertecknad medJå dennes initiativ i Noa:s lokaler.

ville ”stämma av” efter hans boksläpp och händelserna runt (Р P Р P Han kunde berätta att|chjade fortsatt kontakt via mail men att de nu verkade vara lite mersparsamma med vad de sa och hur de uttryckte sig. De hade dock tydligt uttryckt/Han kunde vidare berätta att fått en artikel publiceradoch att ävenkrivit i samma tidskrift.

hade även funderingar om att Palmegruppe:om han var övertygad hade mycket mer att berätta om

ning i mordet på Palme.

En annan person som han ansåg var:)m arbetatoch fungerat som

P Han tyckte också att|var mycket intressant då denne verkar ha känt till mordet på Palme i förväg och dessutomom hur detta skulle gått till.

Vidare hade han varit i kontakt med endärefter Säpo, vilken verkade känna tilldigare Must och

som han kallade för

Pär en annan person som_menar kan berätta en hel del intressant. Det rör sig då i första hand om den källa som berättat mördargruppen

från Svdafrika som användeanämnade ävenfnnr vilket var

I övrigt uppgav att han nästa vecka skulle få besök av en man frånoch att denne uttryckt önskemål om att få träffa undertecknad och/eller Krister Peterson.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2
Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-02-19 00:00
Avslutat


PM

DA - 2 1183-04-G

1(1)

Datum

Polisen

2019-02-19

Diarienr (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander

UL

MöteDag som ovan, klockan 09.15 sammanträffade undertecknad med Jpå dennes initiativ i Noa:s lokaler.PHan kunde vidare berätta attäven, och attEn annan person som han ansåg vara intressant ärsom arbetat förP Han tyckte också attvar mycket intressant då denne verkar ha känt till mordet på Palme i förväg och dessutom skrivit ett antal brev om hur detta skulle gått till.

P Vidare hade han varit i kontakt med enPI övrigt uppgav att han nästa vecka skulle få besök av en man från New York Times och att denne uttryckt önskemål om att få träffa undertecknad och/eller Krister Peterson.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2

Pol-2019-02-19 DA21183-04-G Maskningsvariant.pdf

Pol-2019-02-19 DA21183-04-G Maskningsvariant.pdf

PM

DA - 2 1183-04-G

1(1)

Datum

Polisen

2019-02-19

Diarienr (åberopas) K23037-86

Polismyndigheten Kriminalpolisenheten Nationella operativa avdelningen Hans Melander

UL

MöteDag som ovan, klockan 09.15 sammanträffade undertecknad med Jpå dennes initiativ i Noa:s lokaler.PHan kunde vidare berätta attäven, och attEn annan person som han ansåg vara intressant ärsom arbetat förP Han tyckte också attvar mycket intressant då denne verkar ha känt till mordet på Palme i förväg och dessutom skrivit ett antal brev om hur detta skulle gått till.

P Vidare hade han varit i kontakt med enPI övrigt uppgav att han nästa vecka skulle få besök av en man från New York Times och att denne uttryckt önskemål om att få träffa undertecknad och/eller Krister Peterson.

Hans Melander Kommissarie

Dokument2