Uppslag:D11614-01-D

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11614-01-D
Registrerat
2001-09-14
Ad acta
1993-11-03
Avsnittsanteckningar
Omreg från D6750-11-A
Uppslagsanteckningar
ANONYM ANG   SLAGN) D6750-I(LÅN TILL SÄK)
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo, lämnat vid förhör med henne
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-10-05
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med UTRIAINEN, Thure  bor

Anställd:

Förhöret hållet tisdagen den 5 oktober 1993 med början kl. 1400. Förhörsledare: Krinep Sören Morberg Förhörsvittne: Krinsp Egon Berger

Utriainen underrättas om att han ytterligare skulle höras med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo,

lämnat vid förhör med henne. har i sin utsago bestämt hävdat att hon varit ensam i deras tidigare gemensamma lägenhet i ett radhus i

den 28 februari 1986.

Utriainen, som har svårt att minnas vad han sysslat med under den här tiden 1986, har hittat ett tjänstgöringsintyg från

som en hade i

Utriainen var anställd där under tiden

Då Utriainen ser detta så blir han något osäker på om han verkligen befann sig i den 28 februari 1986 och inte i

han kan emellertid inte minnas om han var kvar i

och i så fall på

i där han till en början fick bo innan han hittade en lägenhet på

vill han minnas, i

Utriainen underar om man inte kan kontrollera flygbiljetter från den här tiden och är beredd att själv ta kontakt med denne

som han menar i så fall har betalat flygbiljetten

Flygresan tin kostar 2.700 kronor och han åkte i så fall antingen med SAS eller LIN från

Utriainen kommer att överlämna en kopia av

tjänstgöringaintyget.

PK

337 UPPSACET som bhurskattin ardinds zomfortsittingstid.

Ex 22 Till sparingschefens perm (nr-följd from avsniti)

410 -98 had

Pol-1993-10-05 1400 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Utriainen tillfrågas även om han vid något tillfälle sålt något vapen till en person, vilket han bestämt förnekar. Däremot så hade han planer på att kanske börja importera speciellt då svartkrutsvapen från USA, men det blev aldrig av då det var för mycket formella hinder tyckte han.

Direkt tillfrågad om han någon gång innehaft en Smith&Wesson, så förnekar Utriainen detta. Det modernaste vapen jag har haft, säger han, är en 1858 Remington.

Trots upprepade försök att få Thure Utriainen att minnas vad han egentligen gjorde den 28 februari 1986, så missiyckades dette. En sak är han dock helt säker på och det är att han inte befann sig i Stockholm den här tidpunkten.

Utriainen är medveten om att det går många rykten i

om hans göranden, bla beroende på de tidningsartiklar som har varit om honom. Han får också telefonsamtal där personer ifrågasätter om han haft otalt med den eller den personen som sprider rykten på olika sätt om honom.

Förhöret avslutades kl 1430 då det ej gick att närmare fastställa var Thure Utriainen befann sig den 28 februari 1986.

Stockholm som ovan

Sören Morberg krinsp

Ies am baut winds som fortsättningabad

Ex 25 Till spaningschefens pärm (i nir-följd inom avsnitt

Pol-1993-10-05 1400 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf