wpu.nu

Uppslag:D11614-01-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
11614-01-D
Registrerat
2001-09-14
Ad acta
1993-11-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Omreg från D6750-11-A
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-10-05 14:00
Avslutat
1993-10-05 14:30


Protokoll fört vid förhör med UTRIAINEN, Thure -
bor .,

Anställd:

Förhöret hållet tisdagen 1993-10-05 14:00 .

Förhörsledare: Krinsp Sören Morberg
Förhörsvittne: Krinsp Egon Berger

Utriainen underrättas om att han ytterligare skulle höras med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo, , lämnat vid förhör med henne.

har i sin utsago bestämt hävdat att hon varit ensam i deras tidigare gemensamma lägenhet i ett radhus i 1986-02-28 .

Utriainen, som har svårt att minnas vad han sysslat med under den här tiden 1986, har hittat ett tjänstgöringsintyg från , som en hade i .

Utriainen var anställd där under tiden .

Då Utriainen ser detta så blir han något osäker på om han verkligen befann sig i 1996-02-28 och inte i .

Han kan emellertid inte minnas om han var kvar i och i så fall på i där han till en början fick bo innan han hittade en lägenhet på , vill han minnas, i .

Utriainen undrar om man inte kan kontrollera flygbiljetter från den här tiden och är beredd att själv ta kontakt med denne som han menar i så fall har betalat flygbiljetten .

Flygresan till kostar 2.700 kronor och han åkte i så fall antingen med SAS eller LIN från

Utriainen kommer att över lämna en kopia(x) av tjänstgöringsintyget.


(X) Bifogas uppslaget  (se sidan 3) 

410 -98 had

Pol-1993-10-05 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Pol-1993-10-05 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Protokoll fört vid förhör med UTRIAINEN, Thure -
bor .,

Anställd:

Förhöret hållet tisdagen 1993-10-05 14:00 .

Förhörsledare: Krinsp Sören Morberg
Förhörsvittne: Krinsp Egon Berger

Utriainen underrättas om att han ytterligare skulle höras med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo, , lämnat vid förhör med henne.

har i sin utsago bestämt hävdat att hon varit ensam i deras tidigare gemensamma lägenhet i ett radhus i 1986-02-28 .

Utriainen, som har svårt att minnas vad han sysslat med under den här tiden 1986, har hittat ett tjänstgöringsintyg från , som en hade i .

Utriainen var anställd där under tiden .

Då Utriainen ser detta så blir han något osäker på om han verkligen befann sig i 1996-02-28 och inte i .

Han kan emellertid inte minnas om han var kvar i och i så fall på i där han till en början fick bo innan han hittade en lägenhet på , vill han minnas, i .

Utriainen undrar om man inte kan kontrollera flygbiljetter från den här tiden och är beredd att själv ta kontakt med denne som han menar i så fall har betalat flygbiljetten .

Flygresan till kostar 2.700 kronor och han åkte i så fall antingen med SAS eller LIN från

Utriainen kommer att över lämna en kopia(x) av tjänstgöringsintyget.


(X) Bifogas uppslaget  (se sidan 3) 

410 -98 had

Utriainen tillfrågas även om han vid något tillfälle sålt något vapen till en person, vilket han bestämt förnekar.

Däremot så hade han planer på att kanske börja importera, speciellt då svartkrutsvapen från USA, men det blev aldrig av då det var för mycket formella hinder tyckte han.

Direkt tillfrågad om han någon gång innehaft en Smith & Wesson, så förnekar Utriainen detta. Det modernaste vapen jag har haft, säger han, är en 1858 Remington.

Trots upprepade försök att få Thure Utriainen att minnas vad han egentligen gjorde 1986-02-28 , så misslyckades detta. En sak är han dock helt säker på och det är att han inte befann sig i Stockholm den här tidpunkten.

Utriainen är medveten om att det går många rykten i om hans göranden, bla beroende på de tidningsartiklar som har varit om honom.

Han får också telefonsamtal där personer ifrågasätter om han haft otalt med den eller den personen som sprider rykten på olika sätt om honom.

Förhöret avslutades klockan 14:30 då det ej gick att närmare fastställa var Thure Utriainen befann sig 1986-02-28 .

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Sören Morberg
krinsp

Pol-1993-10-05 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Pol-1993-10-05 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Utriainen tillfrågas även om han vid något tillfälle sålt något vapen till en person, vilket han bestämt förnekar.

Däremot så hade han planer på att kanske börja importera, speciellt då svartkrutsvapen från USA, men det blev aldrig av då det var för mycket formella hinder tyckte han.

Direkt tillfrågad om han någon gång innehaft en Smith & Wesson, så förnekar Utriainen detta. Det modernaste vapen jag har haft, säger han, är en 1858 Remington.

Trots upprepade försök att få Thure Utriainen att minnas vad han egentligen gjorde 1986-02-28 , så misslyckades detta. En sak är han dock helt säker på och det är att han inte befann sig i Stockholm den här tidpunkten.

Utriainen är medveten om att det går många rykten i om hans göranden, bla beroende på de tidningsartiklar som har varit om honom.

Han får också telefonsamtal där personer ifrågasätter om han haft otalt med den eller den personen som sprider rykten på olika sätt om honom.

Förhöret avslutades klockan 14:30 då det ej gick att närmare fastställa var Thure Utriainen befann sig 1986-02-28 .

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Sören Morberg
krinsp

TJÄNSTGÖRINGSINTYG

Härmed intygas att Ture Utriainen varit projektanställd på


Tures arbetsuppgifter har bestått i att genomföra persondatorbaserad utbildning inom områdena operativsystem, ordbehandling, registerhantering, grundläggande ADB m.m.

Han har skött dessa åtaganden på ett mycket förtjänstfullt sätt. Han har lätt för att tillägna sig nya kunskaper och stor arbetskapacitet.

Ture har varit en uppskattad lärare/konsult och medarbetare, som även "ställt upp" lite extra när det behövts.

Vi hoppas kunna återkomma till honom för konsultuppdrag även i framtiden.(Namnteckning)

Pol-1993-10-05 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Pol-1993-10-05 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

TJÄNSTGÖRINGSINTYG

Härmed intygas att Ture Utriainen varit projektanställd på


Tures arbetsuppgifter har bestått i att genomföra persondatorbaserad utbildning inom områdena operativsystem, ordbehandling, registerhantering, grundläggande ADB m.m.

Han har skött dessa åtaganden på ett mycket förtjänstfullt sätt. Han har lätt för att tillägna sig nya kunskaper och stor arbetskapacitet.

Ture har varit en uppskattad lärare/konsult och medarbetare, som även "ställt upp" lite extra när det behövts.

Vi hoppas kunna återkomma till honom för konsultuppdrag även i framtiden.(Namnteckning)
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-10-07 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör medUTRIAINEN, Thure, borAnställd:Förhöret hållet tisdagen den 5 oktober 1993 med början kl. 1400. Förhörsledare: Krinsp Sören Morberg Förhörsvittne: Krinsp Egon Berger

Utriainen underrättas om att han ytterligare skulle höras med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo,, lämnat vid förhör med henne.har i sin utsago bestämt hävdat att hon varit ensam i deras tidigare gemensamma lägenhet i ett radhus iden 28 februari 1986.

Utriainen, som har svårt att minnas vad han sysslat med under den här tiden 1986, har hittat ett tjänstgöringsintyg från, som enhade i. Utriainen var anställd där under tidenDå Utriainen ser detta så blir han något osäker på om han verkligen befann sig iden 28 februari 1986 och inte i. Han kan emellertid inte minnas om han var kvar ioch i så fall påidär han till en början fick bo innan han hittade en lägenhet på, vill han minnas, iUtriainen underar om man inte kan kontrollera flygbiljetter från den här tiden och är beredd att själv ta kontakt med dennesom han menar i så fall har betalat flygbiljetten. Flygresan tillkostar 2.700 kronor och han åkte i så fall antingen med SAS eller LIN frånUtriainen kommer att överlämna en kopia av tjänstgöringsintyget.

Put

Bf uppsACET

Pol-1993-10-07 D11614-01-D Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-10-07 D11614-01-D Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Protokoll fört vid förhör medUTRIAINEN, Thure, borAnställd:Förhöret hållet tisdagen den 5 oktober 1993 med början kl. 1400. Förhörsledare: Krinsp Sören Morberg Förhörsvittne: Krinsp Egon Berger

Utriainen underrättas om att han ytterligare skulle höras med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo,, lämnat vid förhör med henne.har i sin utsago bestämt hävdat att hon varit ensam i deras tidigare gemensamma lägenhet i ett radhus iden 28 februari 1986.

Utriainen, som har svårt att minnas vad han sysslat med under den här tiden 1986, har hittat ett tjänstgöringsintyg från, som enhade i. Utriainen var anställd där under tidenDå Utriainen ser detta så blir han något osäker på om han verkligen befann sig iden 28 februari 1986 och inte i. Han kan emellertid inte minnas om han var kvar ioch i så fall påidär han till en början fick bo innan han hittade en lägenhet på, vill han minnas, iUtriainen underar om man inte kan kontrollera flygbiljetter från den här tiden och är beredd att själv ta kontakt med dennesom han menar i så fall har betalat flygbiljetten. Flygresan tillkostar 2.700 kronor och han åkte i så fall antingen med SAS eller LIN frånUtriainen kommer att överlämna en kopia av tjänstgöringsintyget.

Put

Bf uppsACET

Utriainen tillfrågas även om han vid något tillfälle sålt något vapen till en person, vilket han bestämt förnekar. Däremot så hade han planer på att kanske börja importera speciellt då svartkrutsvapen från USA, men det blev aldrig av då det var för mycket formella hinder tyckte han.

Direkt tillfrågad om han någon gång innehaft en Smith&Wesson, så förnekar Utriainen detta. Det modernaste vapen jag har haft, säger han, är en 1858 Remington.

Trots upprepade försök att få Thure Utriainen att minnas vad han egentligen gjorde den 28 februari 1986, så misslyckades detta. En sak är han dock helt säker på och det är att han inte befann sig i Stockholm den här tidpunkten.

Utriainen är medveten om att det går många rykten iom hans göranden, bla beroende på de tidningsartiklar som har varit om honom. Han får också telefonsamtal där personer ifrågasätter om han haft otalt med den eller den personen som sprider rykten på olika sätt om honom.

Förhöret avslutades kl 1430 då det ej gick att närmare fastställa var Thure Utriainen befann sig den 28 februari 1986.

Stockholm som ovan

San Marle

Sören Morberg krinsp

Pol-1993-10-07 D11614-01-D Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-10-07 D11614-01-D Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Utriainen tillfrågas även om han vid något tillfälle sålt något vapen till en person, vilket han bestämt förnekar. Däremot så hade han planer på att kanske börja importera speciellt då svartkrutsvapen från USA, men det blev aldrig av då det var för mycket formella hinder tyckte han.

Direkt tillfrågad om han någon gång innehaft en Smith&Wesson, så förnekar Utriainen detta. Det modernaste vapen jag har haft, säger han, är en 1858 Remington.

Trots upprepade försök att få Thure Utriainen att minnas vad han egentligen gjorde den 28 februari 1986, så misslyckades detta. En sak är han dock helt säker på och det är att han inte befann sig i Stockholm den här tidpunkten.

Utriainen är medveten om att det går många rykten iom hans göranden, bla beroende på de tidningsartiklar som har varit om honom. Han får också telefonsamtal där personer ifrågasätter om han haft otalt med den eller den personen som sprider rykten på olika sätt om honom.

Förhöret avslutades kl 1430 då det ej gick att närmare fastställa var Thure Utriainen befann sig den 28 februari 1986.

Stockholm som ovan

San Marle

Sören Morberg krinsp

TJÄNSTGÖRINGSINTYG

Härmed intygas att Ture Utriainen varit projektanställd påTures arbetsuppgifter har bestått i att genomföra persondatorbaserad utbildning inom områdena operativsystem, ordbehandling, registerhantering, grundläggande ADB m.m.

Han har skött dessa åtaganden på ett mycket förtjänstfullt sätt. Han har lätt för att tillägna sig nya kunskaper och stor arbetskapacitet.

Ture har varit en uppskattad lärare/konsult och medarbetare, som även "ställt upp" lite extra när det behövts.

för konsultuppdrag

Vi hoppas kunna återkomma till honom även i framtiden.}sofandio

Pol-1993-10-07 D11614-01-D Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

Pol-1993-10-07 D11614-01-D Utriainen-Brunflo-skytteklubb-AGAG-Magnumklubben.pdf

TJÄNSTGÖRINGSINTYG

Härmed intygas att Ture Utriainen varit projektanställd påTures arbetsuppgifter har bestått i att genomföra persondatorbaserad utbildning inom områdena operativsystem, ordbehandling, registerhantering, grundläggande ADB m.m.

Han har skött dessa åtaganden på ett mycket förtjänstfullt sätt. Han har lätt för att tillägna sig nya kunskaper och stor arbetskapacitet.

Ture har varit en uppskattad lärare/konsult och medarbetare, som även "ställt upp" lite extra när det behövts.

för konsultuppdrag

Vi hoppas kunna återkomma till honom även i framtiden.}sofandio
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett Med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo, lämnat vid förhör med henne
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-10-05 14:00
Avslutat
1993-10-05 00:00


Protokoll fört vid förhör med UTRIAINEN, Thurebor

Anställd:

Förhöret hållet tisdagen den 5 oktober 1993 med början kl. 1400. Förhörsledare: Krinep Sören Morberg Förhörsvittne: Krinsp Egon Berger

Utriainen underrättas om att han ytterligare skulle höras med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo,

lämnat vid förhör med henne. har i sin utsago bestämt hävdat att hon varit ensam i deras tidigare gemensamma lägenhet i ett radhus i

den 28 februari 1986.

Utriainen, som har svårt att minnas vad han sysslat med under den här tiden 1986, har hittat ett tjänstgöringsintyg från

som en hade i

Utriainen var anställd där under tiden

Då Utriainen ser detta så blir han något osäker på om han verkligen befann sig i den 28 februari 1986 och inte i

han kan emellertid inte minnas om han var kvar i

och i så fall på

i där han till en början fick bo innan han hittade en lägenhet på

vill han minnas, i

Utriainen underar om man inte kan kontrollera flygbiljetter från den här tiden och är beredd att själv ta kontakt med denne

som han menar i så fall har betalat flygbiljetten

Flygresan tin kostar 2.700 kronor och han åkte i så fall antingen med SAS eller LIN från

Utriainen kommer att överlämna en kopia av

tjänstgöringaintyget.

PK

337 UPPSACET som bhurskattin ardinds zomfortsittingstid.

Ex 22 Till sparingschefens perm (nr-följd from avsniti)

410 -98 had

Pol-1993-10-05 1400 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Pol-1993-10-05 1400 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Protokoll fört vid förhör med UTRIAINEN, Thurebor

Anställd:

Förhöret hållet tisdagen den 5 oktober 1993 med början kl. 1400. Förhörsledare: Krinep Sören Morberg Förhörsvittne: Krinsp Egon Berger

Utriainen underrättas om att han ytterligare skulle höras med anledning av de uppgifter som hans tidigare sambo,

lämnat vid förhör med henne. har i sin utsago bestämt hävdat att hon varit ensam i deras tidigare gemensamma lägenhet i ett radhus i

den 28 februari 1986.

Utriainen, som har svårt att minnas vad han sysslat med under den här tiden 1986, har hittat ett tjänstgöringsintyg från

som en hade i

Utriainen var anställd där under tiden

Då Utriainen ser detta så blir han något osäker på om han verkligen befann sig i den 28 februari 1986 och inte i

han kan emellertid inte minnas om han var kvar i

och i så fall på

i där han till en början fick bo innan han hittade en lägenhet på

vill han minnas, i

Utriainen underar om man inte kan kontrollera flygbiljetter från den här tiden och är beredd att själv ta kontakt med denne

som han menar i så fall har betalat flygbiljetten

Flygresan tin kostar 2.700 kronor och han åkte i så fall antingen med SAS eller LIN från

Utriainen kommer att överlämna en kopia av

tjänstgöringaintyget.

PK

337 UPPSACET som bhurskattin ardinds zomfortsittingstid.

Ex 22 Till sparingschefens perm (nr-följd from avsniti)

410 -98 had

Utriainen tillfrågas även om han vid något tillfälle sålt något vapen till en person, vilket han bestämt förnekar. Däremot så hade han planer på att kanske börja importera speciellt då svartkrutsvapen från USA, men det blev aldrig av då det var för mycket formella hinder tyckte han.

Direkt tillfrågad om han någon gång innehaft en Smith&Wesson, så förnekar Utriainen detta. Det modernaste vapen jag har haft, säger han, är en 1858 Remington.

Trots upprepade försök att få Thure Utriainen att minnas vad han egentligen gjorde den 28 februari 1986, så missiyckades dette. En sak är han dock helt säker på och det är att han inte befann sig i Stockholm den här tidpunkten.

Utriainen är medveten om att det går många rykten i

om hans göranden, bla beroende på de tidningsartiklar som har varit om honom. Han får också telefonsamtal där personer ifrågasätter om han haft otalt med den eller den personen som sprider rykten på olika sätt om honom.

Förhöret avslutades kl 1430 då det ej gick att närmare fastställa var Thure Utriainen befann sig den 28 februari 1986.

Stockholm som ovan

Sören Morberg krinsp

Ies am baut winds som fortsättningabad

Ex 25 Till spaningschefens pärm (i nir-följd inom avsnitt

Pol-1993-10-05 1400 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Pol-1993-10-05 1400 D11614-01-D Förhör med Ture Utriainen.pdf

Utriainen tillfrågas även om han vid något tillfälle sålt något vapen till en person, vilket han bestämt förnekar. Däremot så hade han planer på att kanske börja importera speciellt då svartkrutsvapen från USA, men det blev aldrig av då det var för mycket formella hinder tyckte han.

Direkt tillfrågad om han någon gång innehaft en Smith&Wesson, så förnekar Utriainen detta. Det modernaste vapen jag har haft, säger han, är en 1858 Remington.

Trots upprepade försök att få Thure Utriainen att minnas vad han egentligen gjorde den 28 februari 1986, så missiyckades dette. En sak är han dock helt säker på och det är att han inte befann sig i Stockholm den här tidpunkten.

Utriainen är medveten om att det går många rykten i

om hans göranden, bla beroende på de tidningsartiklar som har varit om honom. Han får också telefonsamtal där personer ifrågasätter om han haft otalt med den eller den personen som sprider rykten på olika sätt om honom.

Förhöret avslutades kl 1430 då det ej gick att närmare fastställa var Thure Utriainen befann sig den 28 februari 1986.

Stockholm som ovan

Sören Morberg krinsp

Ies am baut winds som fortsättningabad

Ex 25 Till spaningschefens pärm (i nir-följd inom avsnitt